Generatie 4 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 3   Generatie 5 >   Generatie 145IndexNamen


8   Jacobus WISSENBURG

FamilienaamIndex 8Vader 16Moeder 17

Geboren Renkum 10-8-1868
Overleden Barneveld 15-5-1945

Herbegraven in Renkum; gestorven aan complicaties t.g.v. hongersnood en evacuatie.

Arbeider (steen-, later staal-), kaashandelaar (Wageningen), kruidenier en hotelhouder te Renkum; hotel werd 1924 gekocht door Catharina Wennekes, op weg naar Arnhem; verkocht tegen 1936. (Burgsteyn 2006/1: 125, 257).

Arnhemsche Courant 15-8-1892 (p. 5) meldt dat bij de vogelschietwedstrijd, georganiseerd door het Lieve Vrouwe Gilde prijzen werden gewonnen door o.a. Wissenburg – mogelijk Jacobus, mogelijk zijn oudere broer Rudolf.

Bredase Courant (19-4-1924 ) (en vele andere kranten) EEN GEZAMENLIJK HUWELIJKSJUBILEUM. Men schrijft aan de N. Arnh. Crt.: De vier gebroeders, Rudolf, Jacobus, Gerardus en Wilhelmus Wissenburg, herdenken 21 April as. den dag, waarop zij, 25 jaar geleden; gezamenlijk met hun resp. echtgenooten voor den ambtenaar van den burgerlijken stand te Oosterbeek verschenen, om aan de gebruikelijke huwelijksformaliteiten te voldoen. Niet alleen voor de familie Wissenburg en bun echtgenooten, maar ook voor de geheele bevolking was die huwelijksdag een groote gebeurtenis. De trouwstoet, bestaande uit 5 rijtuigen, hetgeen toentertijd niet alledaags was, werd op verschillende punten met vlaggen begroet. De toenmalige loco-burgemeester der gemeente Renkum, de heer Hilhorst, wien op eigen verzoek, de eer te beurt viel, deze vier paren te trouwen, hield een toespraak Drie der gebroeders verlieten onmiddellijk na de huwelijksplechtigheden ons land en vestigden zich in Duitschland (Oberhausen— Styrum) waar Jacobus Wissenburg de nog thans bestaande St. Josephus-vereeniging stichtte en na 8 jaar weer naar Renkum terug keerde. Alle 8 jubilarissen zijn nog kerngezond. De huwelijken zijn gezegend met twee, twee, vijf en zeven kinderen.

.

Adressen (1899-1905) Sedanstrasse 15 Styrum, later Schützenstrasse; 4-4-1907 uit Mülheim/Ruhr in Wageningen gekomen, eerst op Boterstraat A358, later op Heerenstraat A269a, als arbeider; 13-12-1907 naar Renkum vertrokken.


Huwt Renkum 8-4-1899

9   Catharina WENNEKES

FamilienaamIndex 9Vader 18Moeder 19

Geboren Renkum 19-5-1871
Overleden Barneveld 13-4-1945

Huisvrouw. Herbegraven in Renkum, gestorven aan complicaties t.g.v. hongersnood en evacuatie.

Bevolkingsregister Nijmegen: 17-3-1898 geregistreerd Wennekes Catharina (*Renkum 1871, RC, dienstbode) gekomen uit Renkum; op 24-10-1898 terug naar Renkum ; woonde bij de familie Van Oudheusden, Stijn Buysstraat 22.

Kinderen

 1. Johann Rudolf (*Styrum 11-6-1900 (1130) +Renkum 6-7-1985 (0215)) Zie 4
 2. Marinus Antonius (*Mülheim a.d. Ruhr 11-9-1901 (0530) +Mülheim/Ruhr 22-4-1902 (0300))
 3. Marinus Gerhardus (*Mülheim/Ruhr 19-2-1903 (1730) +Mülheim/Ruhr 19-2-1904 (1915))
 4. Arnoldus Antonius (*Mülheim/Ruhr 5-2-1905 (1500) +Mülheim/Ruhr 1-4-1905 (1730))
 5. Maria Johanna Arnolda (*Wageningen 26-5-1907 +Heelsum 7-6-2001); huisvrouw, tot 1946 Mr v Rennesweg 20; later Achterdorpsstraat 32 Renkum, na 1997 Beekdal Heelsum. HUWT Renkum 26-5-1932 Andries Gerardus van Brakel (*Renkum 25-12-1909 (20h30), grafsteen meldt 25-6-1909…) +Ede (streekziekenhuis Bennekom) 26-4-1961, begr. Groeneweg Renkum.), z.v. Bernardus Gerardus (*Renkum 6-6-1882) en Grada (ten) Böhmer (*Renkum 10-11-1883; volle nicht van C.G. t.B, Zie 5). Aannemer te Renkum. (overige gegevens niet openbaar i.v.m. privacywetgeving)
 6. Dood aangegeven jongen (*Renkum 28-6-1909 (1500)) Kort na geboorte gestorven; M.J.A. heeft het nog zien (wassen en) leven. J.R. herinnerde zich de begrafenis te hebben bezocht; C.G. Wissenburg-ten Böhmer beweerde dat de moeder sinds de dood van dit kind ‘niet meer helemaal in orde’ was.

TerugBegin van generatie


10   Karel ten BÖHMER

FamilienaamIndex 10Vader 20Moeder 21

Geboren Renkum 25-1-1866 (0100)
Overleden Renkum 12-1-1952, oud bijna 86

Bezembinder, Verlengde Kurhauslaan (hernoemd: Reymerweg) 29 te Renkum.

Notarieel Archief Karseboom, Oosterbeek, 15-1-1903, bij een openbare verkoping van bomen en hout van o.a. baron v. Brakell: koopt bomen in de Rijnwaard a.d. Rijn in Doorwerth, a f7.= en f8.=

Reymerweg 29 werd eind 2016 door de weduwe van kleinzoon Karel (Careleus Rutgerus) verkocht en verlaten op 13-1-2017, 127 jaar na aankoop.

Karels persoonsbewijs (tweede exemplaar gedateerd 19-1-1943) vermeldt dat de vingers van zijn rechterhand vergroeid zijn. Geëvacueerd 12-10-1944.

Wilhelmus Bernardus vervulde zijn dienstplicht in het 8e regiment infanterie, lichting 1920 (loting 17-1-1920 no 19); volgens zijn soldatenzakboekje in dienst 10-3-1920, met groot verlof 15-7-1920, terug in dienst 10 tot 22-9-1923 en 9-25-9-1926; lang 1m640, bezemmaker, gehuwd, Reymerweg 31 (naast ouders) te Renkum; op 8-12-1934 wordt gemeld dat zijn kleding, uitrusting en ledergoed bij een brand zijn verbrand. Zijn persoonsbewijs (tweede exemplaar dd 20-1-1943) vermeldt evacuatie op 12-10-1944.

In het persoonsbewijs (gedateerd 16-10-1941) van Margrietha Heuser (*Dordrecht 18-7-1901) wordt vermeld dat haar rechterhand verschrompeld is (door verbranding bij een epileptische aanval, MW).


Huwt Renkum 24-11-1898 (NB ot. 6-11 en 13-11)

11   Geurdina van SANTEN

FamilienaamIndex 11Vader 22Moeder 23

Geboren Renkum 9-1-1865 (0500).
Overleden Arnhem, Elisabeth Gasthuis, 22-11-1929 (1600), aan keelkanker; bijna 65.

Huisvrouw.

Kinderen

 1. Wilhelmus Bernardus (*Renkum 6-6-1900 (1700) +Renkum 4-5-1976): huwt Renkum Margrietha Heuser (*Dordrecht 18-7-1901 +Renkum (Heelsum) 27-11-1979). Bezemmaker, adres als vader. Zij volgens BS ingeschreven 18-24 sept 1929 als M. ten Böhmer geb. Heuser op Reymerweg 15 komend uit Nijmegen. Een faillissement van W.B. ten Böhmer werd uitgesproken op 13-12-1934.
 2. Kinderen
  1. Careleus Rutgerus (*Renkum 11-5-1932 +Renkum 4-1-2002) (overige gegevens niet openbaar i.v.m. privacywetgeving)
  2. Cornelia Geurdina Catharina (*Renkum 10-2-1937 + aan kinkhoest, Renkum 13-11-1943)
 3. doodgeboren dochter, *Renkum 23-11-1901 (1530)
 4. doodgeboren dochter, *Renkum 26- 7-1902 (2100)
 5. Catharina Geurdina (*Renkum 7-11-1903, +Arnhem 10-8-1990 (0035)) Zie 5

TerugBegin van generatie


12   Henricus Theodorus Gerardus POLMAN

FamilienaamIndex 12Vader 24Moeder 25

Geboren Tilburg 25-12-1863 (19h00)
Overleden Arnhem 30-9-1931 (19hl5), oud 57

H.Th.G. Sr. overleed (officieel) thuis, na verzorging in het Elisabeth Gasthuis. Begraven op Moscowa, 1e klas graf no. 100, naast moeder. Hij tekent regelmatig als ‘H.G.Th. Polman’.

Beroepen Volgens burg. stand in 1889 pakhuisknecht; 1889-91 en 1911-26 stratenmaker; 1894-1900 machinist; 1901-10 elektricien; 1909 portier; 1927-32 particulier. (bemiddelaar/tolk Duitse paardenmarkt; aanlegger tram Velp-Arnhem, bankroet geweest.

Vermeld in het Algemeen Nederlands Politieblad (1883:1831): oud 19, uit Arnhem, opsporing verzocht, bevel tot arrestatie (22-9-1883) wegens valsheid in geschrifte. Signalement kort daarna ingetrokken (ANP 1883:1907).

Arnhemsche Courant 4-9-1924 (p.5) meldt de uitslag van een procedure voor de Raad van Beroep van C.P. Stuy te Nijmegen tegen de Raad van Arbeid, die van Struy rentezegels had nagevorderd voor H.Th.G. Polman, stratenmaker te Arnhem, op grond van werkzaamheden voor deze Struy verricht. De navordering is onterecht: Struy had Polman als zelfstandige ingehuurd voor wegherstel, niet in ondergeschikte loondienst.

Adressen 1863 Tilburg; ergens ook op kostschool geweest; 1872 naar Utrecht, 1873 naar Antwerpen, later Gent. In 1876 naar Düsseldorf, ca. 1878 naar Köln-Ehrenfeld, 1880 Arnhem, verl. Rijnkade 26, 1883 Koningstraat 47. (zie verder ouders). Jaren 1887-8 ontbreken, verdere adressen volgens Arnhemse Adresboeken: 1889 Oeverstraat 89; 1890 Langstraat 20a, later 10; 1891 Rijnkade 71; 25.6.1885-6.10.1886 bij Gosewinus Hendrikus Franciscus Antonius de Rooy en echtgenote Dorothea Maria Schreppers (tante)in Tilburg; 1892-3 ontbreekt; BR Oss meldt Henricus TG, MJ Leijgraaf, kinderen Maria Johanna en Johannes: in 30-5-1894 uit Arnhem, uit 17-10-1894 naar Arnhem; woont in als arbeider bij vader.

In 1894 Nieuwe Plein 20; 1895-8 Langstraat 85; 1899-1905 Molenkom 16; 1906-7 Oeverstraat 13a; 1908 Korenmarkt 19, later Oude Kraan 66; 1909 Nieuwe Kraan 15, later Vossenstraat 27 (t/m 1911); 1911-30 Weerdjesstraat 17, 1931 Doelenstraat 6. Nota Bene: een ‘H. Polman, in fornuizen’ is gevestigd Weerdjesstraat 17 (1923-35), Doelenstraat 6 (1936) en Spijkerstraat 187-9 (1925-36).

Stemrecht: wegens betaling van ten minste f70 belasting in 1909 (volgens kiezerslijsten) (1910 volg. adresboeken); in 1913 (kiez. 1.) t.m 1919 idem; vanaf 1920 wordt ook zijn vrouw vermeld.

Vrijgesteld van militaire dienst, ‘zijnde zijn vaders enige wettige zoon’ (vgl. huw. bijlagen)

Huwelijk: zijn vader weigerde toestemming voor het huwelijk te geven; toestemming is toen verkregen van de rechtbank. Een afschrift v.h. vonnis v.d. kantonrechter (17-2-1887) maakt deel uit van de huwelijksbijlagen.


Huwt Arnhem, 2 maart 1887

13   Maria Johanna LEIJGRAAF

FamilienaamIndex 13Vader 26Moeder 27

Geboren Arnhem 20 oktober 1867 (04h00)
Overleden Arnhem 25 juni 1948, oud 79
Begraven Moscowa 2e klas, (nr. 598, 28-6-48)

Huisvrouw en marketentster in fruit a/d Oude Kraan.

Adressen T/m 1881 Pastoorstraat 21; 1882-3 Haanstraat 220; ontbreekt 1884.1885-7 Langstraat 10 (zie verder ouders); 1887-1931 zie echtgenoot; 1932-6 Doelenstraat 6; 1937-39 Nieuwe Kraan 14; 1940-48 Doelenstraat 15.

Persoonskaart M.J. Leijgraaf noemt als adressen: Oss tot 17-10-1894; dan Arnhem, Doelenstraat 6; 11-12-1936 Nieuwe Kraan 14; 11-11-1939 Doelenstraat 15.

Kinderen

 1. Maria Pauline (*Arnhem 7-6-1887 (14h45) + 19-4-1888 (05h00)).
 2. Maria Johanna (*Arnhem 31-1-1889 (23h00) +Arnhem 9-8-1960); huwt Arnhem 19-11-1913 Johannes Slee, koffiehuisbediende (*Arnhem 22-7-1888 +Arnhem 4-12-1938); z.v. Willem Frederik Slee (*Arnhem 27-10-1858 +Arnhem 2-4-1906) en Johanna Margaretha Jansen); geen kinderen. Zij: huisvrouw. Wonen Zijpendaalseweg.
 3. Johannes (*Arnhem 13-7-1892 +Utrecht 26-2-1938); huwt Arnhem 24-10-1923 Emmy Sorgenicht (*Elberfeld-Wuppertal als Anna Emma Sorgenicht +Utrecht na 1938), weduwe van ene Herr Finke met een (stief)zoon en een overleden kind (onduidelijk is of Finke daarvan de vader was); hertrouwt in 194X met Adrianus Petrus Marius Verzuu (*Utrecht 12-11-1884, zoon van Jacobus Johannes Verzuu en Josephina Adriana Petronella van Rijn); hij was eerder gehuwd (1) Utrecht 15-5-1907 Johanna Christina Bas (*Harderwijk 25-4-1881 +Utrecht 5-9-1914, oud 33, dochter van Pieter Bas, hoornblazer (1881), en Johanna Maria Overdijk); en (2) Utrecht 18-8-1915 met Hendrika Maria Agterberg (*Utrecht 5-3-1883 +Utrecht 15-4-1940, oud 57, dochter van Franciscus Albertus Agterberg en Hendrika Maria Elisabeth van Vliet). Johannes Polman was kelner, tot 1923 thuis wonend; zij huisvrouw; verder kinderloos.
 4. Henricus Theodorus Gerardus (*Arnhem 20-8-1895 +12-12-1950); huwt Arnhem 9-1-1924 Johanna Everarda Rijssemus (Arnhem *1-2-1902 -+3-5-1961). Autohandelaar en huisvrouw. Henricus Th. G. (in de kiesregisters ‘junior’) woont volgens diezelfde registers t/m 1923 thuis. Hij overleed plotseling thuis. Johanna Wilhelmina Everdina Rijssemus overleed thuis (Kemperbergerweg 31). (overige gegevens niet openbaar i.v.m. privacywetgeving)
 5. Antoinette Henriëtte (Arnhem *15-9-1897 +19-2-1976) Huwt 1923? Jean Guillaume Messink (*Arnhem 9-3-1898, +19-3-1961), slager. Zij woont t/m 1923 thuis (volgens kiezerslijsten). Enig kind: Maria Johanna (*Arnhem 7-10-1923, +Arnhem 15-4-1994); huwt Arnhem 9-2-1949 Gerardus Johannes Voetman (*Arnhem 11-9-1922, +Arnhem 15-10-1999). Zij was in 1952 nog gezelschapsdame in Engeland (met Gerard als chauffeur daar, vermoedelijk).
 6. Louise Pauline (*Arnhem 25-8-1900 (13h00) +18-3-1901 (16h00)).
 7. Louisa Paulina (Arnhem *12-9-1902 + 20-3-1979). Huwt Arnhem 9-9-1925 Johannes Antonius Frederiks (Arnhem *22-9-1902 + 15-10-1976(?), zoon van Antonius F. (1868-1949) en Johanna Francina van der Hurk); kelner susp. huisvrouw.
 8. Lambertus Henricus (Arnhem 9-6-1909 - 12-1-1969) Zie 6

TerugBegin van generatie


14   Anne VEENSTRA

FamilienaamIndex 14Vader 28Moeder 29

Geboren Wirdum (Leeuwarderadeel) 16-11-1878 (1100)
Overleden ’s Gravenhage 25-9-1919 (0300), oud 41, aan TBC.

NH gedoopt, in 1918 of op sterfbed RK herdoopt.

Hij was in 1897 matroos 3e klasse (bewijs v. goed gedrag van 1-7-1897, m.i.v. 6-7-1894, gegeven op de rede van Smyrna in Turkije), stamboeknr. 27256, aan boord van het fregat Van Speijk. Later werd hij korporaal-hofmeester (was dit op 21-5-1902, bij verlening bronzen medaille v. trouwe dienst), sergeant-hofmeester (zilver, id., 9-6-1911). Drager van het Expeditiekruis (2 spelden, Atjeh 1873-1896 en 1896-1900).

Bevolkingsregister Amsterdam (dienstboden en passanten): (*Wardum (sic) 16-1-1878 (sic)), vestiging 16-1-1906 Adres: Albert Cuypstraat 258 Weduwe M Schreinhout; hiervoor: MM Wachtschip 1 Amsterdam BK; 15-8-1906 uitgeschreven naar: Amsterdam BK; Aanmerking: Marine.

Op 6-3-1917 vanuit Hellevoetsluis (HMS Schorpioen) naar Den Haag, daar conciërge Fahrenheitstr. 243, 9-5-17 Theresiastr. 3, 31-7-17 Teijlerstr. 41, alwaar overleden. Verbleef 1918-19 kort in sanatorium Hellendoorn.

Waarschijnlijk de Anne Veenstra te Den Haag die in 1917 solliciteert naar de post van veldwachter in Kollumerland Nieuw Kruisland (bron: site Musquetier).

Hij ontmoette zijn vrouw in een Haags hotel waar zij naaister was, en hij een gouden knoop verloor.


Huwt ‘s Gravenhage, 22-10-1913

15   Maria Agatha RUIJGROK

FamilienaamIndex 15Vader 30Moeder 31

Geboren ’s Gravenhage 2-9-1888 (1300)
Overleden ’s Gravenhage 3-12-1966, oud 78

Op haar gezinskaart in het BR van Den Haag is ook haar geloof gelijk met dat van Anne Veenstra veranderd van (oorspronkelijk) NH in RK. Bij haar broer Willem is hetzelfde gebeurd; haar broer Antonius stond steeds als katholiek te boek.

Zij woonde o.a. 1905-1913 Laan v. Meerdervoort 255, Tesingstraat 63, Rooseweg (?) 777, Tweelen(?)str. 50, Stationsplein 57, Conradstr. 37, Donklerstr. 18, Stobbe(?)ln. 39, Looiersgracht 1a, 17.9-1913 n. Zwijndrecht, 1914 Den Helder, Californiastr. 8; 20-6-1916 uit Vlissingen naar Fahrenheitstraat in Den Haag.

Bevolkingsregister Watergraafsmeer: ingeschreven 21-10-1912 vanuit Den Haag, huishoudster (religie NH) in het huis van Tobias Pool, koopman en fabrikant, en Sara Papegaay, Bredeweg 38/I

Bevolkingsregister Amsterdam (dienstboden en passanten): huishoudster, religie NH, gekomen van Watergraffsmeer 12-2-1913; ingeschreven 4-2-1913 Prins Hendrikkade 150 BV Frank; vertrokken naar Zwijndrecht 28-4-1913. Daarna waarschijnlijk nog zo’n 10 maal verhuisd.

Behandeld in een revalidatietehuis en teruggekeerd in haar Haagse bejaardentehuis (1965-6). Doodsoorzaak: complicaties t.g.v. diabetes, trombose, en ten slotte amputatie van beide benen.


Zij huwt (2) ‘s-Gravenhage 9-11-1921

Johannes Cornelis OUDSHOORN

FamilienaamIndex

Geboren Scheveningen 15-2-1881
Overleden ’s-Gravenhage 21-5-1960

Cornelis was zoon van Johannes en Elisabeth van Wouw (beiden nog in leven in 1921). Hij was RK, veranderde dat later in Geen. In 1901 leerling-machinist, later smid (1919), in 1903 uit Amsterdam gekomen n. Den Haag (v.d. Duynstr. 128, 26-11-30: idem, 66; 11-12-30 Smidstr. 40; 7-2-31 id., 130; 3-7-34 vd Berghstr. 18; 12-3-36 Kockstr. 237. Uit het huwelijk Ruygrok-Oudshoorn geen kinderen.


Huwt (1) Den Haag 10-7-1901 (Gescheiden 29-12-1910)

Elisabeth Catharina van den BURG

FamilienaamIndex

Geboren Leiden 28-3-1882
Overleden Den Haag 9-3-1921 (1300) oud 38

Zij was Nederlands Hervormd, dochter van Willem van den Burg en Susanna Catharina Schouten.


Zij huwt (2) Den Haag 14-2-1912

Karel Wilhelm ZERSTEGEN

FamilienaamIndex

Geboren Den Haag 23-3-1874
Overleden Den Haag 23-8-1953 (0930) oud 79

Zoon van Hendrik Frederik en Cornelia Johanna Breedijk. Karel Wilhelm hertrouwde na 1921 met Anna Maria Elisabeth Schenkman.

Kinderen (Veenstra)

 1. Antonia Agatha Catharina Zie 7
 2. Johan Maria (Joop) (*’s Gravenhage 3-1-1918 +’s Gravenhage 13-9-1995), huwt ‘s-Gravenhage 1-5-1946 (gescheiden ‘s-Gravenhage 24-7-1973) Anna Maria Hoogendoorn (*Goirle 8-7-1910 +’s-Gravenhage 26-2-2004), dochter van Petrus Hubertus Hoogendoorn (*Goirle 31-8-1878 +Goirle 2-9-1959, zoon van Leonardus Hoogendoorn en Catharina van Dinter) en Maria Allegonda Dirken (*Goirle 5-3-1881 +onbekend, dochter van Johannes Dirken en Petronella Donders) [gehuwd Goirle 16-8-1904]; Joop leefde samen met Helena Margaretha Navarro-Van der Waals (+’s Gravenhage 4-3-2001, oud 77) in Loosduinen. Typograaf. (Overige gegevens niet openbaar i.v.m. privacywetgeving)

Kinderen (Oudshoorn)

 1. Elisabeth Oudshoorn (*Utrecht 31-8-1901 +Beekbergen, Apeldoorn 8-5-1997 oud ruim 95), alias Betje, huwt Apeldoorn 5-4-1923 Lambert van Beek (*Apeldoorn 21-8-1897 +Beekbergen, Apeldoorn 12-9-1985, oud 88); ouders van (1) Anna van Beek (+Beekbergen 19-2-1924 +voor 2020); (2) Lambert van Beek (*Beekbergen 5-8-1925 +Beekbergen 4-6-1994); (3) Elisabeth Catharina van Beek (*Beekbergen 9-8-1930 +Beekbergen 7-7-1941); (4) N. van Beek, data ontoegankelijk i.v.m. privacywetgeving
 2. Susanna Catharina Oudshoorn (*Utrecht 12-2-1903 +voor 1970), 1917 ingeschreven in BR Cuijck, 1920 ambtshalve uitgeschreven.
 3. Karel Willem van den Burg [later Oudshoorn] (*Den Haag 28-3-1906 +(voor) 1984); woont 1914 Venray, 30-11-1917 Cuijck (20-2-1922 uitgeschreven naar Roermond, sic), 1918 Deurne, 1920 Asten, 30-7-1924 uit Roermond (sic) naar Maasniel; 1925 Helmond. In de geboorteakte in kantlijn: bij beschikking van de arrondissementsrechtbank van 7-9-1916 is achter de naam van de moeder ingevoegd “echtgenote van Johannes Cornelis Oudshoorn”. De eerste tien jaar van zijn leven ging de fout bij de inschrijving in de BS onopgemerkt, al werd ze wel overgenomen in het Bevolkingsregister. Het is opmerkelijk dat Karel Willems latere stiefvader Karel Wilhelm heet.Karel Willem huwt (1) Helmond 17-1-1931 Johanna Petronella Maria van Lieshout (*Helmond, dochter van Wilhelmus Hubertus Petrus van Lieshout en Johanna Maria van Berkel); huwt mogelijk (2) Catharina Mendel (*’s-Gravenhage 1916, +’s-Gravenhage 29-10-1966), dochter van Philip Mendel en Helena Elisabeth Maria Jungslager
 4. Cornelia Johanna (*Den Haag 4-10-1907 +’s-Gravenhage 25-7-1992), kennelijk ongehuwd.
 5. Hendrik Frederik Oudshoorn (*Den Haag 13-7-1909 +Den Haag 2-7-1910 (0930), oud 11 maanden)
 6. Hendrik Frederik Oudshoorn (*Den Haag 26-11-1910 +’s-Gravenhage 24-12-1915)

Kinderen (Zerstegen)

 1. Geertruida Zerstegen (*Den Haag 20-4-1912 +Tilburg 31-12-1954); woont 1920 Erp, 1921 Tilburg, 1929 Eindhoven, 1930 Uden; huwt Den Bosch 18-7-1934 Petrus Hendricus Baijens (*Hapert 28-5-1908); ouders van Waltherus Hendrikus Baijens (+Tilburg 28-3-1941, oud 3 maanden), doodgeboren kind Tilburg 6-5-1944 (geslacht niet vermeld)
 2. Willem Zerstegen (*Den Haag 6-4-1913 +Helmond 9-4-1997); huwt Helmond 27-5-1939 Antonia Adriana van Wetten (*Beek en Donk 24-3-1917 +Helmond 21-8-2008, oud 91)
 3. Hendrik Zerstegen (*Den Haag 23-12-1916 +Den Haag 14-4-1919 (1300) oud 2)

TerugBegin van generatie


Generatie 1   < Generatie 3   Generatie 5 >   Generatie 145IndexNamen