Bronnen kwartierstaten

De hier gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op (1) eigen onderzoek verricht in de jaren 1984-90 en 2001-17, (2) op onderzoek van anderen dat via internetpagina's (publiek domein) toegankelijk is (zie onder; ook niet langer functionerende links zijn opgenomen), en (3) gedrukte bronnen, meestal gebruikt ter correctie van de internetbronnen. Vandaar op deze plaats een woord van dank aan de volgende instanties en (makers van) internetpagina's:

Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag; het Algemeen Rijksarchief (ARA), nu Nationaal Archief, te Den Haag; het ARA te Brussel; de Rijksarchieven in Fryslân, Utrecht, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant; de Streekarchiefdiensten te Tilburg, Eindhoven, Zevenaar, Gouda en Nijmegen; de Gemeentearchieven van Middelburg, 's Hertogenbosch, Arnhem, Wageningen, Renkum, Utrecht, Amsterdam, Gent, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Bergen op Zoom; Het Nordrheinwestfälisches Personenstandsarchiv in Brühl, het Bischöfliches Archiv in Limburg/Lahn, het Pfarrarchiv Koblenz/Ehrenbreitstein, de Stadtarchiven Aachen, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Mülheim/Ruhr, en Oberhausen; en het Central Register Office in London; verder voor onderzoek naar Petrus de Cort en diens voorouders, drs. P. Nouwt.

External link Bronnen op het Internet

Genealogie Abrahams Dijkstra
Kwartierstaat van Norbert Cornelis George van Adrichem
Genealogie Van Alkemade
Genealogie Allema Feenstra
Genealogie van der Ameijden
Genealogie Angevaare
Genealogie Alsemgeest
Frank van Amelsfort (2021), Wijk de Hasselt
DeArchiefman
Genealogie Van Audenhoven
Genealogie Barth Rietveld
Genealogie Bazelmans
Kwartierstaat Gerrit van der Beek (Koorevaar)
Henk Beijers Archiefcollectie
Site Guido van Benthem
Kwartierstaat Van den Bergh
Berghapedia
Genealogie Biemond
Genealogie Blok-Van der Meij
Genealogie Bogaards
Genealogie Boucquet
Kwartierstaat De Brabandere
's Hertogs tienduizend bunders, Cijnsboek van de Hertog van Brabant 1340-1351 door Martien van Asseldonk
Memoriaalboek Bergen, Archiefcollectie Rien van den Brand
Lijfsgewinboek Weeze, Archiefcollectie Rien van den Brand
Genealogie Ton Bredero
Mattie Bruining (2010), Mijn voorouder Anna Fockesdr. Grottinga
Genealogie Burggraaf
Kwartierstaat De Carné
Genealogie Gitte Christensen
Genealogie Cloeck
Kwartierstaat De Cock
Genealogie De Cocq van Delwijnen
Genealogie Coldenhoff
Genealogie Commenee
Genealogie Coolen
Genealogie Coorenvaeyer
Genealogie Van Deelen
Genealogie Van Deelen uit Otterlo
Website Van Diemen
Genealogie Van Dinther
Genealogie Dirven
Kwartierstaat Van Doormalen
Genealogie Eikendal
Genealogie Enkelaar
Biografie Albrecht Philip von Eynden
Albrecht Philip von Eynden
Christian Frederik Ludvig von Eynden
Kwartierstaat Feenstra
Website J.B. Glasbergen
Website Theo Goossen
Genealogie Goossens
Genealogie Griffioen Jellema (Friese Adel)
Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Genealogie Anna Fockesdr Grottinga
John Hanswijk (Hanswijk)
Genealogie Helsloot
Genealogie Herweijer (Kwartierstaat Jan Jansz Maris)
Genealogie Van Hoboken
Genealogie Van der Hoek
Genealogie Hoeksma
Kwartierstaat Hofstee-Neef
Genealogie Hogenda (Kwartierstaat Johannes Gerardus van Rijn)
Kwartierstaat Van Holland
Kwartierstaat Van Holten
Genealogie Van Holten
Website David Hughes
Genealogie Jacobs-Schumacher
Genealogie Van Keulen
Genea Databank Klein
Genealogie De Kleine
Genealogie Koot
Robert Krebber
Kwartierstaat Kuiken
Genealogie Kuiphof, De Sneuper 2007/84 (p. 146-7)
Genealogie Lambriks
Website VVF Land van Waas
Genealogie Lange
Genealogie Langendorff
Genealogie Leijgraaf (enkele aanvullingen)
Site Peter van Lieshout
Genealogie Hans van der Linden
Genealogie Van Loo
Genealogie Loogman
Nikolaj Asgeir MacGregor Sadolin
Stamreeks Van der Meer
Genealogie Musquetier
Collectie Pieter Nieuwland
Genealogieën John Ooms Souburgh
Genealogie Van Oord
Genealogie Van Osch
Genealogie Manuel Otto
Genealogie Johanna den Ouden (Beijensz)
Website Oud-Zijtaart
Genealogics (Leo van de Pas)
Ynse Yke Boonstra over Hidde Paulus
Genealogie Penninx
Genealogie Pieter van Rietkerck
Genealogie Rietkerken
Genealogie Rijerkerk
Genealogie Van Rijn te Voorschoten
Genealogie Van Rinsum
Genealogie Roggema
Genealogie Rollema
Kwartierstaat Catharina Antonia de Roo
Genealogie De Roo van Alderwerelt
Website Van Rooijen
Genealogie Ruijgrok (Frans van Agthoven)
Homepage von Salm-Hoogstraeten
Genealogie Schepman
Genealogie Schipaanboord
Kwartierstaat Siskens
Genealogie Slobbe van den Berg
Genealogie Van Spaendonk (Schreppers)
Genealogie Steenhoff
Genealogie Storimans
Website Resolutiën Staten-Generaal 1610-1670
Genealogie Tetrode
Genealogie Tijssen
Titulaer, Maasschippers in de 17e eeuw
Genealogie Tjallings
Bronbewerkingen rechterlijke archieven Oirschot, vrijwillige rechtspraak, door Jan Toirkens
Genealogie Van Tol
Genealogie Van Toll
Website Truyman
Genealogie Den Uyl
Genealogie Theo Valkysers
Kwartieren van der Veen
Kwartierstaat Michel van de Velde
Genealogie Vennik
Website Hein Vera
Genealogie Verdonk
Stamboom Vermeer
Genealogie Vinceler
Kwartierstaat Pieter Jan van Vliet
Kwartierstaat (Klaasjan Visscher) Voerman-de Kruiff
Genealogie Vollenhoven
Han van der Voort's homepage
Genealogie Vrijhoef
Homepage Van Waesberghe
Genealogie Wagenaar
Genealogie Maria Petronella Warnaar
Genealogie Wijngaard
Wikipedia Jacob van den Eynde
Genealogie Willems-Van den Heuvel
Stamboom Kyle Willemse
Genealogie Wind
Kwartierstaat Brigitte Wingels
Kwartierstaat Wobbes
Genealogie Van der Zanden
Genealogie Zouteriks
Genealogie Zwiebel-Selten

External link Voor de voorouders van Karel de Grote

http://home.tiscali.be/wvds/index.htm
http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/genstart.htm
http://members.tripod.lycos.nl/JWTMBoezeman/grote.htm
http://web.genealogie.free.fr/Dynastie Merovingienne.htm
http://www.mv.com/ipusers/rniquett/niquet/
http://www.prenticenet.com/home/scott/roots/2caesar.htm
http://www.southern-style.com/genealog1.htm
http://www.vienici.com/tafel/tafb44.html

External link Diverse overige bronnen online

http://genealogy.euweb.cz/index.html
http://home.pi.be/~ca521884/index.htm
http://members.bellatlantic.net/~vze244nh/genealogy/animtree.htm
Anonymous (1876): Oorkonden der Geschiedenis van het Sint Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden, eerste deel 1406-1562, Leeuwarden 1876
ArGeWe: Arbeitsgemeinschaft Familienforschung Westerwald ArGeWe
Cartulaire Historique et Généalogique des Artevelde
Barbry, A. (2011): Les van Dixmude d’Ypres descendent-ils des seigneurs de Beveren?
Bossuyt, S. (2000): Rijke Stinkerds. Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties te Ieper (1118-1566)
Broekhoven, H.L. van: Bij den Dreyboem in den weg naar Loen, 2015
Castello Lillois
Delftse Biografieën
http://flemingmultimedia.com
Free BMD (Births, Marriages and Deaths)
http://www.genealogie-mittelalter.de/
GGRN: Rentes Lille
Goor, T.E. van (1744): Beschryving der Stadt en Lande van Breda, Den Haag: Jacobus van den Kieboom
De Heren van Sint-Amands
Hoytink, Y. (2019), Was Eleanor of Aquitaine my Ancestor? Generation 20 – Jan van Wijfliet
Klokkenluiders 2015
http://www.Inghist.nl/
http://www.dekleinemeijerij.nl/
http://www.mathematical.com/
Medieval Lands: MedLands
http://www.math.tu-berlin.de/~mehl/genealogie/mumm.html
Muntjewerff, Henk (2021): Concordans van huisnummers per wijk naar huisnummers per straat in Paramaribo; Huis- en erfeigeneren Paramaribo
Muntmeesters stambomen , 2015
http://www.mythopedia.info/ancestry-arkel.htm#_ftn3
Maria van Oosterwijck, Vermaert Konstschilderesse
Parlement (biografie Labberton)
Website Chris Phillips
Reinalda, B. (2001), Jacob de Vletter, in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel 8, pp 309-312.
http://httpd.chello.nl/d.vanrennes/html/surnames.htm
Rijken, R. Een secretariare gemaakt door Peter Langendorff
chandel, P. (1998): De l’ombre à la lumière. Revue du Nord 324 pp 65-89
Codex Smeijers
Smolders, S. (2001): De opstand in Vlaanderen van 1323 tot 1328 vanuit Iepers perspectief. Bijdrage tot de beeldvorming van een middeleeuwse stad
Timaretes (=Theodorus Janssonius van Almeloveen). (1777): Verzameling van gedenkstukken in Nederland. Vertaald door een liefhebber der vaderlandsche merkwaerdigheden [= A. Frese]. Den Haag: Isaac du Mee
Het Vaderland, Rechtsgeding tegen Jacob de Vletter. Gratis voor de geabonneerden op Het Vaderland, Den Haag: C.A. van Reyn 1869. http://www.vienici.com/tafel/tafb44.html
http://www.genealogienetz.de/privat/wagner/anton/d0001/g0000014.html#I4156
Yernaux, C. (n.d.): Histoire et généalogie sur la châtellenie de Lille
Yernaux, C. (n.d.): Le Castelo Lillois no. 35

Zeelster Slag
Anton C. Zeven (2020): Beschrijvingen en Afbeeldingen van Wapens en Zegels, Ver. Veluwse Geslachten

Overige geraadpleegde literatuur

 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852
 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Tweede stuk. J.J. van Brederode, Haarlem 1874.
 • M. Abels, Klein Vlaanderen in Gouda: De invloed van Zuid-Nederlandse immigranten in Gouda in de periode 1585-1625, deel 2, Tidinge van Die Goude 2008 (22/1) 14-22.
 • W.L. van den Akker, Oorkondenboek 1413-1913, Leiden: Brill 1942
 • Algemeen Nederlands Politieblad bij het CBG (ANP)
 • F. Allen, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, tweede deel, Haarlem: J.J. van Brederode, 1877
 • Mr. André van Amelsvoort, De Brabantse Familie Vander Amervoirt 1300-2000, Helvoirt 2011.
 • Annalen des Historischen Vereins fur den Niederrhein 1898 (no. 65)
 • Annuaire de la Noblesse de Belgique (ANB)
 • Mathijs Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, Dordrecht 1677
 • G. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens, De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de- en 16de-eeuwse registers van het aartsdekenaat Kempenland. Deel II. Gebr. Janssen, Nijmegen 1970.
 • G.J.A. Beerthuizen-van Kooten en L.C.M. Peters, "Poorterboek van Oudewater" (4), in Heemtijdinghen, orgaan van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging 1983 (3).
 • B.Th. Berendts, Familieboek van Berent Beernts, boer in Lathum, en zijn afstammelingen Beren(d)(t)s, Nijmegen: eigen beheer 1999
 • R. Bessem, Oorkondenboek van het Karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam 1392-1579. Amsterdam, Gemeentearchief 1997
 • J-B.C.F. Béthune de Villers en Alfons van Werveke (red.), Het godshuis van Sint-Jan & Sint-Pauwel te Gent, bijgenaamd de Leugemeete. Oorkonden. Annoot-Braeckman, Gent 1902
 • Biezen, N.J.M., Biesen (Oorsprong Zeelst). Kroniek van een Brabantse familie, Dussen 1998
 • Dirk Everts Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, Delft 1677
 • Dr. Ir. G.A.C. Blok, Een merkwaardig Gouwenaar uit de 17de Eeuw, Tweede verzameling bijdragen Oudheidkundige Kring Die Goude, Gouda (1946) blz. 28-45
 • J.G.J. van Booma, Dit is 't memoriboec van Voirburch, Hilversum, Verloren 1991
 • Brabantse Leeuw (afgekort als BL)
 • H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, Zutphen: De Walburg Pers 1982
 • A.W.A. Bruins, ‘De stadsbrand van Zevenaar 12 maart 1727’, in: Jaarboek Achterhoek en Liemers 32 (2009), p 130-4.
 • W. Buccleuch (William Henry Walter Montagu-Douglas-Scott), 6th Duke of, Royal Commission on Historical Manuscripts; Report on the manuscripts of the Duke of Buccleuch and Queensberry, K.G., K.T., preserved at Montagu House, Whitehall. Vol. 1. The Winwood papers. The Montagu papers. The Montagu-Arlington letters. The Holles MS. 1899.
 • C. Burgsteyn, Bomen over Renkum. Deel 1. Oosterbeek: Kontrast 2006.
 • Buylaert, F., "Sociale mobiliteit bij stedelijke elites in laatmiddeleeuws Vlaanderen. Een gevalstudie over de Vlaamse familie De Baenst", pp. 201-251 in Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005).
 • Caloen, J. van, Histoire généalogique de la maison de Calonne et van Caloen, etc., Brussel 1959
 • A.P.C. Carlier, Nieuwkomers in Gouda: de familie Carlier, in: Tidinge van Die Goude 1996 (14/4), pp 111-122.
 • G. Caudron, Civiel-rechterlijk archief dorp Barneveld 1675-1811, Barneveld: Vereniging Veluwse Geslachten en Gemeentearchief 1998
 • Paulo Charruadas, Aux Origines de l’Aristocratie Bruxelloise. Répertoire prosopographique (XIe – XIIIe siècle), Studia Bruxellæ 7, Archives de la Ville de Bruxelles / Archief van de Stad Brussel, 2012
 • A. du Chesne, Histoire Genealogique des Maisons de Guines, d'Ardres, de Gand, et de Coucy, Parijs: Sebastien Cramoisy 1631
 • Chijs, P.O. van der, De munten der voormalige Graafschappen Holland en Zeeland, alsmede der Heerlijkheden Vianen, Asperen en Heukelom: van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend (Haarlem: Erven Bohn, 1858)
 • Philippe Christol, La généalogie incertaine des premiers comtes de Toulouse, Héraldique & Généalogie 2012 (205) 315-321.
 • P. Claeys, Histoire de la gilde souveraine et chevalière des escrimeurs dite chef-confrèrie de Saint-Michel à Gand, Gent: Vuylsteke 1889
 • J.A. Coldeweij, Ph.J. van Dael: Van Renen; Oorsprong en uitsterven van een middeleeuws adelijk geslacht te Rhenen 1993
 • E.H.P. Cordfunke, Macht en Aanzien. Kennemer adel in de volle middeleeuwen (1050-1350), Zutphen: Walburg Pers 2013
 • M. Damen, Prelaten, edelen en steden: De samenstelling van de Staten van Brabant in de vijftiende eeuw, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, (2016/182) 5- 274, beschikbaar online...
 • Abbé Dehaisnes & J. Finot, Collection des Inventaires Sommaires des Archives Départementales Antérieures a 1790, Lille 1906
 • A.W.E. Dek, Genealogie der Graven van Holland, 4e ed., Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1969
 • V. Despot: Gentse Grafmonumenten en Grafschriften tot het einde van de Calvinistische Republiek (1584), III: Repertorium, RU Gent, 2001
 • Paulus Diaconus, Geschiedenis van de Langobarden, Amsterdam, Atheneum 1999
 • J. van Dijk, Wapens van de Heeren Raden in de Vroedschap der Stad Gouda sedert 1618 tot 1795, n.p., 1825.
 • R.D.Domburg, De familie Domburg in de zeventiende en achttiende eeuw, Eigen beheer 2017
 • Dösseler E & F.W. Oediger, Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände 8, Siegburg, Respublica Vlg, 1974.
 • M.M. Doornink-Hoogenraad en W. Zondervan, Het Oud-Archief van Zutphen, deel 2, 3e stuk: regestenlijsten en brieven.
 • F.A. Doria, A 4000-year old descent from antiquity: From the 12th Egyptian dynasty to the Capetians and beyond (internet)
 • Ch. M. Dozy, De oudste stadrekeningen van Dordrecht 1284-1424, Den Haag, Nijhoff 1891
 • Driessche, R. van, en L. Goossens, Jan van den Driessche, Illuster man tussen Kruis en Lelie
 • D.H. Duco, Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda, Amsterdam: Stichting Pijpenkabinet 2003.
 • J. Duivenvoorden, Historisch Huisonderzoek Woelwijk in Voorschoten. Familie Van Rijn, eigenaar ca. 1540 t/m 1651, Hogenda 2020a
 • J. Duivenvoorden, Historisch Bewoningsonderzoek boerderij “Langeveld” in Noordwijk. Hogenda, 2020b
 • J. Duivenvoorden, Historisch Huisonderzoek Woelwijk in Voorschoten. Familie Heemskerk, eigenaar 1707 t/m 1762, Hogenda 2021
 • Van Elbertsen van Donkersgoed (Kwartierstaat), Kwartierstatenboek Vereniging Veluwse Geslachten, publicatie nr 25
 • Peter Barresford Ellis, Macbeth: High King of Scotland 1040-57, London, Frederick Muller Ltd. 1980
 • O. Engels, "Theopano, the western empress from the East", in A. Davids (ed.), The Empress Theophano: Byzantium and the West at the turn of the first millennium, Cambridge: Cambridge University Press 1995, pp. 28-49
 • Flink, K., Klevische Städteprivilegien (1241-1609), Selbstverlag des Stadtarchivs Kleve, 1989.
 • J.F. Foppens, Bibliotheca belgica, Brussel 1739
 • F. Baron Freytag von Loringhoven, Europäische Stammtafeln (Oude serie II, III, V (1975))
 • J. Fruin, De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland, Band I en II, Den Haag: Nijhoff 1882
 • J. Gaillard, Bruges et le Franc (5 dln.), Brugge 1857-1862
 • Het Gemeentearchief (Nijmegen), Nijmegen in kaart gebracht, CD rom 2003
 • Genealogische en Heraldische Bladeren (1906-1915) (afgekort als GHB)
 • Genealogische Vereniging Prometheus, Kwartierstatenboeken I-XII en Kronieken 1992-2000
 • GWLCR (Genealogische Werkgroep Land van Cuijk en Ravenstein), Archief van de Ambtman van het Land van Cuik deel I: Bewoners Neder- en Overambt die niet in de kohieren van 2000 en daarboven voorkomen (transcriptie, origineel 1665), Cuijck, z.d.
 • Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard (afgekort als GTMWNBB)
 • Gens Nostra (afgekort als GN)
 • Robert E. Gerhardt, The Van Musscher Family of Artists, Oud Holland Vol. 120, No. 1/2 (2007) 107-129.
 • H. Gijsbertsen (Kwartierstaat), Kwartierstatenboek Vereniging Veluwse Geslachten, publicatie nr 25
 • J.B. Glasbergen, Verponding van huizen in Rijnsburg en de Vrouweven 1733, beschikbaar online...
 • L. Goossens en B. Beghyn, De familie de Tenremonde: een genealogische benadering, Gent: Mens en Cultuur Uitgevers 2007
 • J. Gordijn, Stamboom Gordijn en nakomelingen van stamouder Barent 1559 tot stamhouder Robin 1991, Heerhugowaard: Gigaboek 2003
 • H.R. Guggisberg, Die niederländischen Studenten an der Universität Basel von 1532 bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, pp. 58-59 in Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 1959
 • J. Haitsma, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963, Woerden, Zuijderduijn 1978
 • G. 't Hart en H.F.W.D. Fischer, Costumen van 's Gravenhage, Utrecht: Kemink en zoon 1963
 • Herckenrode, J. de, Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, Gent 1862
 • J. Herrin, "Theophano: considerations on the education of a Byzantine princess", in A. Davids (ed.), The Empress Theophano: Byzantium and the West at the turn of the first millennium, Cambridge: Cambridge University Press 1995, pp. 64-85.
 • P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, VI, De Vlaamse Provincie. Antwerpen: Archief der Kapucijnen, 1951.
 • Historisch Gezelschap te Utrecht, Kroniek van het Historisch Gezelschap te Utrecht (5), Utrecht: Kemink & Zn., 1849.
 • W.J. Hoffman, "An Armory of American Families of Dutch Descent", pp. 142-143 in The New York Genealogical & Biographical Record Vol. 67, No. 2 (April 1936).
 • P.C.M. Hoppenbrouwers, Een Middeleeuwse Samenleving: Het Land van Heusden (ca. 1360-ca. 1515), Groningen, Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut 1992
 • F. Houttuyn, Naamregister der rentmeesters der domeinen (...) in Friesland, Amsterdam, Houttuyn 1748
 • Stadsrekeningen Huissen, beschikbaar online...
 • J. de Jager en H.M. Kuypers, Bewoningsgeschiedenis van de dorpen in de Krimpenerwaard, voor 1700. Bergambacht. Hogenda, 2021a.
 • J. de Jager en H.M. Kuypers, Bewoningsgeschiedenis van de dorpen in de Krimpenerwaard, voor 1700. Haastrecht. Hogenda, 2021b.
 • J. de Jager en H.M. Kuypers, Bewoningsgeschiedenis van de dorpen in de Krimpenerwaard, voor 1700. Stolwijk. Hogenda, 2021c.
 • J.W.N. Jager en M.R. Potjer, Naar de bronnen! De bewoningsgeschiedenis van Opheusden in de 17de en 18de eeuw, Kesteren, Arend Datema Instituut 2001.
 • A. Janse, Ridderschap in Holland, Hilversum: Verloren 2001
 • B. Janssen, ‘De Hofstede Reimerswaard of Vierde Domeinenhof ook wel Derkse of Ossenwaard te Herwen’, in: Jaarboek Achterhoek en Liemers 32 (2009), p. 92-104.
 • H. Kaal, Kaal Totaal, Eigen beheer, Apeldoorn 2021.
 • F. van Kan, De Haagse Elite tot 1572, Den Haag 2000, beschikbaar online...
 • B. de Keijzer, De voorouders van het gezin De Koster-Bonneur in stamreeksen, Hogenda 2011/2020
 • B. de Keijzer, De Borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden, Rotterdam: Ons Voorgeslacht 2011.
 • B. de Keijzer, Uten Goye (Van Langerak), Hogenda 2020
 • B. de Keijzer, Van der Woerd – Van Foreest. Hogenda, 2021.
 • B. de Keijzer en G.H. Verwoerd, Een bijdrage tot de families Boon-Brouwer-Korevaar (Alblasserwaard), Hogenda 2020
 • F. Keverling Buisman, "Adel en ridderschap in transitie", pp. 53-96 in: I.D. Jacobs et al.(red.) Adel en ridderschap in Gelderland, Anhem: WBooks/Gelders Archief 2013.
 • D. De Kerckhove dit van der Varent (2012) Généalogie Utenhove, Le Parchemin 2012 (398), pp. 114-151; 2012 (399), pp. 203-230; 2012 (400), pp. 306-324.
 • E.H. Kneschke, Neues Allgemeine Deutsches Adels-Lexicon, IV, Hildesheim: Olms Verlag, 1973
 • Keßler, J., Wie was Cornelis Damasz?, Nederlandse Letterkunde 2007/12/2 pp 94-117
 • W.A. Knoops, Gouda 1787. Radicalisering, Revolutie, Restuaratie. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw 2011.
 • Koene, F, B. Schweitzer, J. Morren, Midden Kennemerland in de vroege en hoge Middeleeuwen, Verloren: 2003
 • J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek, Amsterdam 1785
 • J.C. Kort, Repertorium op de lenen van Gaasbeek, Hilversum: Verloren 2001
 • K. Kuiken & A. van Poelgeest, ‘Memory ende hueghenisse’. Middeleeuwse memoriecultuur in een Hollands adelsdorp, Virtus vol 18 pp 45-64
 • Mr. J van Kuyk, "Lijst van Nederlanders, studenten te Orleans (1441-1602)", pp. 293 ff. in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, dl. 34, Amsterdam: Johannes Müller 1913.
 • W.H. Lenselink, De Heren van der Merwede (1243-1403), pp. 7-76 in Hollandse Studiën 3, Den Haag 1972
 • K. Leyser, "Theophano divina gratia imperatrix augusta", in A. Davids (ed.), The Empress Theophano: Byzantium and the West at the turn of the first millennium, Cambridge: Cambridge University Press 1995, pp. 1-27
 • Guy graaf van Liedekerke, Histoire de la Maison de Gavre et de Liedekerke, Bruxelles: Amibel, 1957
 • P.W. van Maaren, Nazaten van de monnik Ludolfus van Affligem, online versie april 2013
 • A.J. Maris, Repertorium op de Stichtse Leenprotocollen uit het Landsheerlijke tijdvak I: de Nederstichtse leenacten (1394-1581), Den Haag: Ministerie van OKW 1956
 • Meilink, P.A., "De Verdediging van Mr. Jacob van den Eynden voor den Raad van Beroerten", p. 184-205, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht), deel 45, Amsterdam: Müller 1924
 • E. von Mendelssohn (1912), "Die Geschichte der Leute aus Floi", in Grönländer und Färinger Geschichten, Thule XIII, Jena: Eugen Diederichs 1912
 • A. van der Meulen en P. Smeele, De Pottenbakkers van Gouda 1570-1940 en hun betekenis voor de geschiedenis van de Nederlandse Keramiek. Leiden: Primavera Pers 2012
 • P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 168
 • Paul Moors, "De Man in het Zadel, Bijdragen en Mededelingen" (Historisch Jaarboek voor Gelderland Deel C), pp. 53-86, 2009.
 • S. Muller Hz, "Het oudste register van graaf Florens". Hollandse Bronnen deel 4, Rotterdam: Ons Voorgeslacht, 2009.
 • NGV Afdeling Betuwe, Stukken en Brokken, Tiel 1990.
 • N.N., Nederlands Adelsboek, Geslacht Van den Brandeler, Den Haag, Van Stockum 1904
 • N.N., Urkundenbuch der Stadt und Herrlichkeit Krefeld und Grafschaft Mörs, deel V.
 • Nederlandse Leeuw (afgekort als NL)
 • A. Neggers "Pennings te Oirschot, Best en Schijndel", Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 1999/14/1.
 • H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, Den Haag: de Bataafsche Leeuw 1984
 • P. Nijhoff, Register archief vorstendom Gelre, Arnhem 1851
 • GGRN, Nord-Généalogie, Journal du Groupement Généalogique de la Région du Nord (afgekort als NG)
 • A. van Noort & M. Fannee, Warmondse edellieden en hun hedendaagse afstamming (deel 1), De Hekkensluiter 2019 (31:1) 10-25
 • A. van Noort & M. Fannee, Warmondse edellieden en hun hedendaagse afstamming (deel 2), De Hekkensluiter 2019 (31:2) 50-63
 • H. Obreen, La Maison de Zuylen dans l'histoire des Pays-Bas, Tongerloo 1933
 • Ons Voorgeslacht (afgekort als OV)
 • Ons Voorgeslacht, Utrechtse Parentelen 6, Rotterdam, Ons Voorgeslacht 2016
 • Jolt Oostra, Kertiersteat fan Roelof, Wytske en Jolt Jetse Oostra, Genealogysk Jierboek 2004 pp. 47-150, beschikbaar online...
 • Oudheidskundige Kring Dendermonde, Annales geredigeerd door Oudheidskundige Kring der Stad en des Voormaligen Lands van Dendermonde, Dendermonde 1866/67
 • G. Parker, The Dutch Revolt (rev. ed.), London: Penguin Books 1984 [1977]
 • Adriaen Pars, Index Batavicus of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers: van Julius Cesar af, tot des tijden toe, Leiden 1701.
 • M. Pijnenborg (persoonlijke communicatie)
 • R. Poortier, Oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH 1419-1572, Hollandse Bronnen deel 10, Rotterdam, Ons Voorgeslacht 2016
 • Rob Rentenaar, P.J. Meertens-lnstituut, Wat heet...? Zondervan, Onze Taal (1989/58).
 • Hilde de Ridder-Symoens, Les livres des procurateurs de la nation germanique de l'ancienne Université d'Orléans 1444-1602. Leiden: Brill 1971.
 • J. de Riemer, (1730) Beschryving van ’s-Graven-Hage. N.P.
 • Riemsdijck, Jhr. Mr. Th.H.F. van, De Rechtspraak van den graaf van Holland, bewerkt door J.Ph De Monté ver Loren, Utrecht: Kemink en zoon 1934 (deel II)
 • Robijn, Ronse tijdens de Reformatie, n.d., beschikbaar online...
 • Rosendaal, J. - Bataven! Nederlandse Vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795, Nijmegen: Vantilt 2003
 • F.A.J.M. Scheffers, De Kreitenmolen van Udenhout, De Kleine Meijerij jrg. 43 (1992)
 • Schinkel, A.D., Geschied- en Letterkundige bijdragen, z.pl., 1850
 • P.C.M. Schölvinck, Die van Delff ende die van Delflant voor de Grote Raad 1471-1577, Delft: gemeentelijke archiefdienst Delft 1986
 • Schouteet, A., Regesten op de Oorkonden van Brugge I: 1089-1300; II 1301-1330, Brugge 1973 resp. 1978
 • J. Schouten, Gouda vroeger en nu
 • J. Schouten, Gouda door de eeuwen heen
 • S. Schwab, Theophanu. Eine oströmische Prinzessin als weströmische Kaiserin, München: GRIN Verlag 2008
 • Schwennicke, Europäische Stammtafeln Neue Folge, afgekort als ES (NF)
 • J.M. Sernee, De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, Den Haag: Martinus Nijhoff 1920.
 • C. Settipani, Les Ancestres de Charlemagne (1989), Addenda et corrigenda (1990), Addenda to the addenda (2000)
 • C. Settipani, Nos Ancetres de l'Antiquité
 • Sibbe, eerste jaargang 1941
 • J. Smit, Den Haag in den Geuzentijd, Den Haag: J.A. Meester 1922
 • A. Somers, Inventaris van het oud archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent met inbegrip van de parochiale instellingen, Brussel: Algemeen Rijksarchief 2011
 • Genealogie Van Spaendonck, Nederland's Patriciaat 93 (2014), pp 291ff.
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1619-1628, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 8, eigen beheer 2019
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1628-1635, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 9, eigen beheer 2019
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1636-1646, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 10, eigen beheer 2019
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1646-1657, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 11, eigen beheer 2019
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1658-1680, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 12, eigen beheer 2019
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1680-1730, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 13, eigen beheer 2019
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1733-1738, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 14, eigen beheer 2019
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat 1741-1797, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 15, eigen beheer 2019
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 23, eigen beheer 2019
 • Dr. P.D. Spies, Ambt Nederbetuwe, Klooster-, Vicariegoederen en Tertiën 1630-1809, Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 32, eigen beheer 2019
 • Thierry Stasser, Autour de Roger le Vieux, n.d., beschikbaar online...
 • W. Stevens, Het Leenhof van Dendermonde tijdens de Vijftiende eeuw, nadere toegang deel 1, Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2013
 • A.M.H.J. Stokvis, Manuel D'histoire, de généalogie et de Chronologie de tous les états du globe, Leiden 1889
 • C.A. IV van Sypesteyn, Genealogie De Lange-Vroesen-Cincq c. 1500-c. 1750, Noord-Hollands Archief, archief no 1614, Familie Van Sypesteyn te Haarlem, beschikbaar online...
 • Geert Tavernier, De Oost- en West-Vlaamse voorouders van koningin Mathilde, 2e ed. Brugge 2018, beschikbaar online...
 • M. van der Tas, Kwartierstatenboek XVIII, Prometheus, Delft
 • C.A. de Ternas, H. Fremaux, Histoire généalogique de la famille de Tenrémonde, originaire de la Flandre-Wallonne, 1268 à 1864, Douai, Lucien Crépin 1870
 • J.D. Tracy, Holland Under Habsburg Rule, 1506-1566: The Formation of a Body Politic, Berkeley: University of California Press 1990
 • W. Trillmich, "Einleitung", in Thietmar von Merseburg, Chronik, Darmstadt: WBG Freiherr-von-Stein-Gedächtnisausgabe 1957 (Wiederausgabe 2011)
 • J.H.W. Unger en W. Bezemer, De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland, Rotterdam: Van Hengel 1895
 • M. van Vaernewyck, De historie van Belgis, Brussel 1820, beschikbaar online...
 • Genealogie Van de Varent dit de Kerckhove, Bulletin et annales de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, Volume 10 (1853)
 • Veluwse Geslachten, tijdschrift van de gelijknamige vereniging
 • H. Verdonk, Alzey-Zutphen, Den Haag: SDU 2012
 • J. Verfaillie, Au Coeur de la Cour: Een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen 1386-1795 (Band 2), Proefschrift, Gent, Universiteit Gent 2014
 • Vermeersch, Grafschriften van Brugge voor 1578, Brugge 1976
 • H.J.J. Vermeulen , Bouwsteen en Toetssteen: Een overweging van de bronnen en methoden van de genealogie gecentreerd rond het Gelderse geslacht De Cock, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2020, beschikbaar online...
 • G.J. Vonk, Neder-Betuwse afstammelingen van Karel de Grote via Beatrix Wtenweerde, 1992, beschikbaar online...
 • J. Walvis, Beschrijving der stad Gouda, Gouda 1714
 • E. Warlop, De Vlaamse adel voor 1300, 1968 (Engels: The Flemish Nobility before 1300, Kortrijk 1976)
 • Martin Wennekers, Ahnentafel von Familie Martin Wennekers, Mosaik 2008 nrs. 2 en 3.
 • C.H. Wijngaarden et al., Haastrechtse Kercke Rekenbouck 1584-1811, Rotterdam: Ons Voorgeslacht 2012.
 • G.J.J. Van Wimersma Greidanus, Kwartierstaten Greidanus-Jaeger in stamreeksen, Deel 1, Den Haag: KNGGW 1994.
 • S. De Wind, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, Middelburg 1835
 • Johanna Maria van Winter, "Otto de Rijke van Zutphen (ca. 1050-1113): een legpuzzel, Bijdragen en Mededelingen" (Historisch Jaarboek voor Gelderland Deel C), pp. 19-38, 2002.
 • J.M. van Winter, "Adel en Ridderschap in Gelre, tiende tot dertiende eeuw", pp. 13-28 in: I.D. Jacobs et al.(red.) Adel en ridderschap in Gelderland, Anhem: WBooks/Gelders Archief 2013
 • M.L. baron d’Yvoy van Mijdrecht, Bijdragen tot de Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen van de jaren 1565-1567, s.l., 1825.