Generatie 51 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 50   Generatie 52 >   Generatie 145IndexNamen


1.361.699.257.090.208   Clodius der FRANKEN

FamilienaamIndex 1.361.699.257.090.208Vader 2.723.398.514.180.416Moeder 2.723.398.514.180.417

Geboren Westfalen ca. 380
Overleden ca. 447-450

Clodius Critinus, Langhaar. Koning der Franken (428-448). Ook bekend als Claudius (Claudianus) Archadius, ‘Clodion Le Chevelu’. Waarschijnlijk mytisch.


Huwt ca. 414

1.361.699.257.090.209   Basina

Index 1.361.699.257.090.209Vader 2.723.398.514.180.418Moeder 2.723.398.514.180.419

Geboren Thüringen 380/398

Alias Siegse.

Kinderen

 1. Adelbert (*486/91)
 2. Sigimerus I
 3. Merovea Zie 680.849.628.545.104

TerugBegin van generatie


1.361.699.257.090.224   Giolahaire van BOURGONDIË

FamilienaamIndex 1.361.699.257.090.224Vader 2.723.398.514.180.448Moeder 2.723.398.514.180.449


Huwt

1.361.699.257.090.225   N.N.

Index 1.361.699.257.090.225 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gondicaire Zie 680.849.628.545.112

TerugBegin van generatie


1.361.699.257.090.226   Athaulf der WESTGOTHEN

FamilienaamIndex 1.361.699.257.090.226Vader 2.723.398.514.180.452Moeder 2.723.398.514.180.453

Geboren ca. 355
Overleden Barcelona, September 415 (vermoord)

Opvolger van Alaric als leider der Westgothen.


Huwt Narbonne 414

1.361.699.257.090.227   Galla PLACIDIA

FamilienaamIndex 1.361.699.257.090.227Vader 2.723.398.514.180.454Moeder 2.723.398.514.180.455

Geboren Constantinopel ca. 389
Overleden Rome 27-11-450

Zeer waarschijnlijk een Middeleeuwse verdichting, vrijwel zeker pure fantasie; de exacte bron is mij onbekend. Haar kwartieren zijn opgebomen vanwege hun curiositeitswaarde. In de genealogy medieval newsgroup is een alternatieve lijn gesuggereerd die Galla aan moderne nazaten bindt: Valentianus III, vader van Placidia, gehuwd met Anicius Olybrius (keizer in 472), ouders van Anicia Juliana, gehuwd met consul Areobinda Dagalaiphus, ouders van Ancinius Olybrius (?) gehuwd met Eirene van Constantinopel, ouders van Proba, gehuwd (onbewezen; zwakke link) met Probus van Constantinopel, hieruit (onbewezen) Juliana, gehuwd met Anastatuis van Constantinopel, hieruit Placidia, huwt Ioannes Mystakon (ca. 585), ouders van een anonieme dochter, moeder van Manuel Arshakounik, vader van een onbekende dochter gehuwd met SmbatV Bagratid.

In 410 na de val van Rome door Alaric meegevoerd als gijzelaar, in 414 door hem uitgehuwelijkt aan zijn opvolger Athaulf. De geboorte van haar zoon Theodosius is goed gedocumenteerd, die van Clothilde is (zacht gezegd) omstreden. Volgens een bron vermoordde Sigeric (korte tijd de opvolger van Athaulf) niet alleen Athaulf maar ook diens zes kinderen bij Galla - een verrassende kinderschare gezien de hooguit 3 jaar die het paar samen doorgebracht heeft. Na de moord op Athaulf werd Galla naar Rome teruggezonden, huwde opnieuwd maar moest na de dood van haar tweede man vluchten naar Byzantium. Met hulp van haar vader teruggekeerd naar Ravenna (419), waar zij als regentes voor haar zoon optrad.


Zij huwt (2) Rome 416

Flavius Julius CONSTANTIUS

FamilienaamIndex

Geboren ca. 380
Overleden 423

Romeins generaal, zoon van keizer Constantius II

Kinderen (Athaulf)

 1. Clothilde der Westgothen Zie 680.849.628.545.113
 2. Theodosius (*415), zeer jong gestorven

Kinderen (Constantius)

 1. Flavius Placidius Valentianus (keizer Valentianus III)
 2. N., dochter

TerugBegin van generatie


1.361.699.257.090.230   N.N.

Index 1.361.699.257.090.230 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

1.361.699.257.090.231   Wallia

Index 1.361.699.257.090.231 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 380

Kinderen

 1. Wala Zie 680.849.628.545.115

TerugBegin van generatie


1.361.699.257.091.600   Godehoc der LOMBARDEN

FamilienaamIndex 1.361.699.257.091.600 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vijfde koning der Longobarden, mogelijk mythish, c. 480-500. Opvolger (en misschien zoon) van Hildehoc (koning c. 470-80), zoon van Lethu (c. 420-460), zoon van Lamissio (c. 420), zoon van Agelmund (eerste koning der Longobarden, ca. 380-410).


Huwt

1.361.699.257.091.601   N.N.

Index 1.361.699.257.091.601 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Claffo Zie 680.849.628.545.800

TerugBegin van generatie


1.361.699.257.091.610   Atilla der HUNNEN

FamilienaamIndex 1.361.699.257.091.610Vader 2.723.398.514.183.220Moeder 2.723.398.514.183.221

Overleden 453

Atilla de Hun, ‘de Gesel Gods’, volgens overlevering zeventigste koning der Hunnen 437-453. Zijn kwartieren zijn op overleveringen gebaseerd en zullen voor een zeer groot deel mythisch zijn, maar de mythe is te mooi om niet op te nemen.


Huwt (1)

Arykan N.

Index

Alias Enga


Huwt (2)

Helche N.

Index

Alias Kreka


Huwt (3)

Grimhilde der GEPIDAE

FamilienaamIndex

Alias Krimhilt, zuster van Ardaric der Gepidae


Huwt (4)

1.361.699.257.091.611   Ildiko der SLAVEN

FamilienaamIndex 1.361.699.257.091.611Vader 2.723.398.514.183.222Moeder 2.723.398.514.183.223

Volgens overlevering stierf Atilla in zijn huwelijksnacht met haar - hetgeen haar moederschap van Acama minder waarschijnlijk maakt.


Huwt (5)

Gudrun van BOURGONDIË

FamilienaamIndex


Buitenechtelijke relatie (6) met

Honoria van ROME

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Acama Zie 680.849.628.545.805
 2. Scharpfe (+453), vermoord
 3. Ortelipe (+453), vermoord
 4. Ellak, 71ste koning (453-456)
 5. Tuldila, 72ste koning (456-457)
 6. Dengizec, 73ste koning (457-469), vader van Oulibus, 74ste koning in 469
 7. Emnetzur
 8. Ultzindur
 9. Sengilac, vader van Sunigila, vrouw van Odoacar, veroveraar van Rome
 10. Bel-Kermek, stamvader van de eerste Bulgaarse koningen
 11. Gheism (+512)
 12. Elpfrat,
 13. Tingiz
 14. Hernakh, 75ste koning (469-476), mogelijk voorvader van Almos van Hongarije
 15. (uit 5) Erpe, tweeling met
 16. (uit 5) Eiti, volgens overlevering vermoord door hun moeder die hun harten aan hun vader te eten gaf.
 17. (uit 6) Csabar, tweeling met
 18. (uit 6) Aladar

TerugBegin van generatie


1.361.699.257.516.032   Cerdic van WESSEX

FamilienaamIndex 1.361.699.257.516.032 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 534

Hoofdman (495) en later koning van Wessex (volgens Bede).


Huwt

1.361.699.257.516.033   N.N.

Index 1.361.699.257.516.033 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Creoda van Wessex Zie 680.849.628.758.016

TerugBegin van generatie


1.361.699.257.518.080   Withgils

Index 1.361.699.257.518.080Vader 2.723.398.515.036.160Moeder 2.723.398.515.036.161

Legendarisch


Huwt

1.361.699.257.518.081   N.N.

Index 1.361.699.257.518.081 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hengest Zie 680.849.628.759.040

TerugBegin van generatie


1.361.699.257.524.736   Odin

Index 1.361.699.257.524.736Vader 42.553.101.802.880Moeder 42.553.101.802.881 • Tevens 21.276.550.901.440, 10.893.594.060.144.640, 2.788.760.220.187.754.496

1.361.699.257.524.737   Frigg

Index 1.361.699.257.524.737Vader 42.553.101.802.882Moeder 42.553.101.802.883 • Tevens 21.276.550.901.441, 10.893.594.060.144.641, 2.788.760.220.187.754.497

TerugBegin van generatie


1.361.699.257.692.160   Godwulf

Index 1.361.699.257.692.160Vader 2.723.398.515.384.320Moeder 2.723.398.515.384.321

Geboren ca. 80

Ook Goldwulf, Gudolfr


Huwt

1.361.699.257.692.161   N.N.

Index 1.361.699.257.692.161 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Flocwald Zie 680.849.628.846.080

TerugBegin van generatie


1.361.699.310.999.848   Abûl ‘âs Ibn Umayyah Banu ‘abd SHAMS

FamilienaamIndex 1.361.699.310.999.848Vader 2.723.398.621.999.696Moeder 2.723.398.621.999.697 • Tevens 2.723.398.621.999.704

Geboren ca. 553


Huwt

1.361.699.310.999.849   Ruqayya N.

Index 1.361.699.310.999.849 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 2.723.398.621.999.705

Kinderen

 1. al-Hakim Zie 680.849.655.499.924
 2. Affan Zie 1.361.699.310.999.852

TerugBegin van generatie


1.361.699.310.999.850   Alkama AL-KINANI

FamilienaamIndex 1.361.699.310.999.850 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 574


Huwt

1.361.699.310.999.851   N.N.

Index 1.361.699.310.999.851 • Vader onbekend • Moeder onbekend

1. Amina Zie 680.849.655.499.925

TerugBegin van generatie


1.361.699.310.999.852   Affan Ibn Abûl ‘âs Banu ‘abd SHAMS

FamilienaamIndex 1.361.699.310.999.852Vader 1.361.699.310.999.848Moeder 1.361.699.310.999.849

Geboren ca. 573


Huwt

1.361.699.310.999.853   N.N.

Index 1.361.699.310.999.853 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Uthman Zie 680.849.655.499.926

TerugBegin van generatie


1.361.699.310.999.854   Muhammad Ibn ‘abd Allâh Al-mustafa Banu HÂSHIM

FamilienaamIndex 1.361.699.310.999.854Vader 2.723.398.621.999.708Moeder 2.723.398.621.999.709

Geboren 9-5-570
Overleden 8-6-632

De profeet van de Islam. Posthuum geboren, als andere (dan de orthodoxe) geboortedatum en feestdag wordt wel genoemd 20-8-570.


Huwt (1) 595

1.361.699.310.999.855   Khadîjah Bint Khuwaylid Banu As’sad AL-QURAYSHIYYA

FamilienaamIndex 1.361.699.310.999.855Vader 2.723.398.621.999.710Moeder 2.723.398.621.999.711

Geboren ca. 555
Overleden Mekka ca. 620


Huwt (2)

Umm Salama N.

Index


Huwt (3)

Aisha N.

Index


Huwt (4)

Hafsa Bint UMAR

FamilienaamIndex


Huwt (5)

Zaynab N.

Index


Huwt (6)

Sawda N.

Index


Huwt (7)

Sufiyya N.

Index


Huwt (8) 627

Mariya N.

Index

‘Maria de Kopt’

Kinderen

 1. (uit 1) Fatimah
 2. (uit 1) Ruqaiyah Zie 680.849.655.499.927
 3. (uit 1) Zaynad
 4. (uit 1) Uhm Kuttum
 5. (uit 1) al-Kasim (‘Abd Allah)
 6. (uit 8) Ibrahim

TerugBegin van generatie


1.361.699.322.660.864   Spandiat BAGRATID

FamilienaamIndex 1.361.699.322.660.864 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Een andere genealogie van het huis der Bagratiden laat het uitlopen in eem Smbat I, gevlucht in 314.


Huwt

1.361.699.322.660.865   N.N.

Index 1.361.699.322.660.865 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Manuel I Bagratid Zie 680.849.661.330.432

TerugBegin van generatie


1.361.699.322.661.376   Hmayeak MAMIKONIAN

FamilienaamIndex 1.361.699.322.661.376Vader 2.723.398.645.322.752Moeder 2.723.398.645.322.753

Geboren ca. 410
Overleden 451

Heilig verklaard.


Huwt

1.361.699.322.661.377   Dvozik van ARTSRUNI

FamilienaamIndex 1.361.699.322.661.377 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Ook als Dzoyk geschreven

Kinderen

 1. Vahan Zie 680.849.661.330.688

TerugBegin van generatie


1.361.699.324.297.216   Fergus Mor MAC

FamilienaamIndex 1.361.699.324.297.216Vader 2.723.398.648.594.432Moeder 2.723.398.648.594.433

Geboren ca. 389


Huwt

1.361.699.324.297.217   N.N.

Index 1.361.699.324.297.217 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Donart Zie 680.849.662.148.608

TerugBegin van generatie


1.361.699.326.263.552   Fridleif FRODASSON

FamilienaamIndex 1.361.699.326.263.552Vader 2.723.398.652.527.104Moeder 2.723.398.652.527.105

Geboren Denemarken ca. 456


Huwt ca. 476

1.361.699.326.263.553   N.N.

Index 1.361.699.326.263.553 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 460

Kinderen

 1. Frodi Fridleifsson Zie 680.849.663.131.776

TerugBegin van generatie


1.361.699.326.263.586   Angantyr ARNGRIMSSON

FamilienaamIndex 1.361.699.326.263.586Vader 2.723.398.652.527.172Moeder 2.723.398.652.527.173

Geboren ca. 472 Noorwegen


Huwt

1.361.699.326.263.587   Svofu BJARTMARSDATTER

FamilienaamIndex 1.361.699.326.263.587 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 474 Noorwegen

Kinderen

 1. Hervor Angantyrsdatter Zie 680.849.663.131.793

TerugBegin van generatie


Generatie 1   < Generatie 50   Generatie 52 >   Generatie 145IndexNamen