Generatie 44 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 43   Generatie 45 >   Generatie 145IndexNamen


10.638.275.446.016   Arnulf van METZ

FamilienaamIndex 10.638.275.446.016Vader 21.276.550.892.032Moeder 21.276.550.892.033

Geboren Lay-Saint-Christoph bij Nancy ca. 582
Overleden Remiremont 16-8-640 of 641, begraven te Remiremont, herbegraven in de St. Arnulfskerk te Metz.

Arnulf was eerst hofmeier onder de Merovingische koningen (Theobert II en Chlotarius II), beheerder van het koninklijk domein van Austrasië, lid regentschapsraad en later (619-629) bisschop van Metz, nadien monnik in het klooster Horenberg te Wasgenwald. Arnulf wordt in 623 belast met de opleiding van de koning van Austrasië, Dagobert I en oefende tot 629-630 de feitelijke macht uit.

Zijn precieze afstaming is omstreden; de hier gevolgde lijnen zijn gebaseerd op Settipani (1989) en zijn addenda uit 2000.


Huwt ca. 596

10.638.275.446.017   Oda van SAKSEN

FamilienaamIndex 10.638.275.446.017Vader 21.276.550.892.034Moeder 21.276.550.892.035

Overleden Trier (klooster)?

Ook Doda. Haar afkomst is onduidelijk; Saksen is een hypothese.

Kinderen

 1. Ansegisel Zie 5.319.137.723.008
 2. Chlodulf, bisschop van Metz omstreeks 660

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.018   Pippijn I van LANDEN

FamilienaamIndex 10.638.275.446.018Vader 21.276.550.892.036Moeder 21.276.550.892.037

Geboren Landen bij Luik 580-590
Overleden rond 640, begraven te Landen (vele jaren later overgebracht naar Nijvel).

Het hof van Pippijn de Oude was gevestigd te Landen, toenmaals een grote stad. Hij was Heer van Herstal, hij wordt ook wel de eerste Hertog van Brabant genoemd, de Hertogen van Brabant stammen van hem af.

Sedert de 13de eeuw bijgenaamd van Landen, Frankisch hofmeier, hoofd van een geslacht uit de Austrasische aristocratie, dat aanzienlijke goederen bezat, bewerkte samen met Arnulf, de latere bisschop van Metz, in 613 als hoofd van zijn standgenoten de val van de Austrasische koningin Brunhilde en de aansluiting van Austrasië bij Neustrië. Onder de regering van koning Chlotarius II oefende hij vooral als hofmeier van diens zoon Dagobert, ondergeschikte koning van Austrasië, een sterke invloed op de rijkspolitiek uit. Toen Dagobert na de dood van zijn vader (629) koning van het gehele Frankische Rijk werd, vergezelde Pippijn hem naar het westen. Bij het overlijden van Dagobert (639) keerde hij echter naar Austrasië terug, dat onder Dagoberts zoon, Sigebert III, weer zelfstandig was geworden. Voortaan berustte aldaar het gezag in feite bij de hofmeier Pippijn. Pippijns zoon Grimoald I werd hofmeier van Austrasië, terwijl zijn weduwe Ida de abdij Nijvel stichtte, waar een van hun dochters, Gertrudis, abdis werd; een andere dochter van Pippijn, Begga, huwde met Ansegisel, zoon van Arnulf en stamvader van de dynastie van de Karolingen.


Huwt

10.638.275.446.019   Itta van NIJVEL

FamilienaamIndex 10.638.275.446.019Vader 21.276.550.892.034Moeder 21.276.550.892.035

Geboren 605-615
Overleden Nijvel 8 Mei 642 of 652

Iduberga (Adelaide) of Itta, vrouw van Pippijn van Landen, stichtte het klooster te Nijvel, waarvan zij abdis werd en is heilig verklaard, feestdag 8 Mei.

Kinderen

 1. Begga Zie 5.319.137.723.009
 2. Gertrudis van Nijvel (*Landen 628 +Nijvel 17-3-659), heilige, trad in het door haar moeder gestichte klooster te Nijvel, waarvan zij abdis werd. Zij werd een van de meest populaire heiligen uit de middeleeuwen. Haar cultus breidde zich uit tot in Duitsland en Polen. Haar hulp werd ingeroepen tegen ratten, veldmuizen en muizen, alsook tegen koorts, krankzinnigheid en reisgevaren. Vroeger werd wel te harer ere het zgn. minnedrinken gehouden, d.i. een herinneringsdronk bij het afscheid voor een reis. Gertrudis wordt voorgesteld als abdis met muizen op handen, hoofd, habijt of staf. Soms draagt zij ook een boek, een kerk of een klooster.
 3. Grimoald I, hofmeier van Austrasië

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.024   Bodilon N.

Index 10.638.275.446.024Vader 21.276.550.892.048Moeder 21.276.550.892.049 • Tevens 10.638.275.727.362

Landeigenaar in de 7e eeuw en godsdienstige te Mans (643).


Huwt

10.638.275.446.025   Sigrade N.

Index 10.638.275.446.025Vader 21.276.550.892.050Moeder 21.276.550.892.051 • Tevens 10.638.275.727.363

Overleden Soissons april 677

Godsdienstige te Sainte-Marie in Soissons

Kinderen

 1. Gerwin van Parijs Zie 5.319.137.723.012
 2. Autun (Heilige)
 3. Doda Zie 5.319.137.863.681

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.026   N.N.

Index 10.638.275.446.026 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

10.638.275.446.027   N.N.

Index 10.638.275.446.027 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kunza Zie 5.319.137.723.013
 2. Basin, bisschop van Treves

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.028   Theodon I van BEIEREN

FamilienaamIndex 10.638.275.446.028Vader 21.276.550.892.056Moeder 21.276.550.892.057 • Tevens 10.638.275.446.066

Geboren 615

Hertog, ouderschap uiterst speculatief, niet door Settipani ondersteund.


Huwt

10.638.275.446.029   Gleisnod N.

Index 10.638.275.446.029 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 10.638.275.446.067

Haar naam is onzeker.

Kinderen

 1. Theodon II van Beieren Zie 5.319.137.723.014
 2. N. van Beieren Zie 5.319.137.723.033

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.030   Robert van NEUSTRIË

FamilienaamIndex 10.638.275.446.030Vader 21.276.550.892.060Moeder 21.276.550.892.061

Paltsgraaf, hertog van Neustrië 654-677


Huwt

10.638.275.446.031   Théoda N.

Index 10.638.275.446.031 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Edele weduwe in 677.

Kinderen

 1. Folchaide van Salzburg Zie 5.319.137.723.015

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.032   Robert van LAON

FamilienaamIndex 10.638.275.446.032Vader 10.638.275.727.360Moeder 10.638.275.727.361 • Tevens 5.319.137.863.680

10.638.275.446.033   Doda N.

Index 10.638.275.446.033Vader 10.638.275.446.024Moeder 10.638.275.446.025 • Tevens 5.319.137.863.681

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.034   Hugobert van BEIEREN

FamilienaamIndex 10.638.275.446.034 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 5.319.137.723.078, 85.106.206.935.682

10.638.275.446.035   Theodrada N.

Index 10.638.275.446.035Vader 10.638.275.446.158Moeder 10.638.275.446.159 • Tevens 5.319.137.723.079, 85.106.206.935.683

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.036   Clovis II der FRANKEN

FamilienaamIndex 10.638.275.446.036Vader 10.638.275.446.148Moeder 21.276.550.892.073

Geboren ca 634 Moselle, France
Overleden ca. 656 St. Denis, Aude, France

Chlodovech 'Le Fainéant'; koning van Neustrië (of Soissons), Bourgogne, Orléans en Paris (639-656), medekoning Austrasië (656-657), koning der Franken (656-657). Hoewel de genealogie der Merovingers op zich redelijk betrouwbaar en goed gedocumenteerd is, is een moderne afstamming uit de Merovingen nog nooit bewezen.


Huwt

10.638.275.446.037   Bathilde van FRANKRIJK

FamilienaamIndex 10.638.275.446.037Vader 21.276.550.892.074Moeder 21.276.550.892.075

Geboren ca. 638 Moselle, France
Overleden rond 30-1-684/85 Klooster van Chelles, France

Heilig verklaard

Kinderen

 1. Theoderic III Zie 5.319.137.723.018
 2. Childeric II Koning der Franken
 3. Clotaire III Koning van Neustrië

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.064   N. van ALEMANIË

FamilienaamIndex 10.638.275.446.064Vader 21.276.550.892.128Moeder 21.276.550.892.129

Nazaat van een vorstenhuis dat Alemanië sinds de zesde eeuw vrijwel autonoom bestuurde


Huwt

10.638.275.446.065   N. van BOURGONDIË

FamilienaamIndex 10.638.275.446.065Vader 21.276.550.892.130Moeder 21.276.550.892.131

Dochter van Willibald, patricius van Bourgondië

Kinderen

 1. Godefred van Alemanië Zie 5.319.137.723.032

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.066   Theodon I van BEIEREN

FamilienaamIndex 10.638.275.446.066Vader 21.276.550.892.056Moeder 21.276.550.892.057 • Tevens 10.638.275.446.028

10.638.275.446.067   Gleisnod N.

Index 10.638.275.446.067 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 10.638.275.446.029

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.144   Erchembaldus N.

Index 10.638.275.446.144Vader 21.276.550.892.288Moeder 21.276.550.892.289

Geboren ca. 570 Elzas
Overleden Elzas 660

Hofmeier


Huwt

10.638.275.446.145   Leudefindis N.

Index 10.638.275.446.145 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 594 Frankrijk

Kinderen

 1. Lendisius Zie 5.319.137.723.072
 2. N., dochter

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.148   Dagobert I der MEROVINGEN

FamilienaamIndex 10.638.275.446.148Vader 21.276.550.892.296Moeder 21.276.550.892.297 • Tevens 21.276.550.892.072

Geboren ca 580

Medekoning van Austrasië (623-629), koning der Franken (629-634) koning van Neustrië (of Soissons), Bourgogne, Orléans en Parijs (634-639).


Huwt (1)

Gomatrude

Index

Overleden 630

Dochter van Brunulphe II hertog van de Ardennen;


Huwt (2)

21.276.550.892.073   Nanthilde N.

Index 21.276.550.892.073Vader 42.553.101.784.146Moeder 42.553.101.784.147

Overleden 642

Nantéchilde, dochter van Sandrégisiste


Huwt (3)

Ragmetrude

Index


Buitenechtelijke relatie (4)

10.638.275.446.149   N.N.

Index 10.638.275.446.149 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Sigebert III Zie 5.319.137.723.074
 2. Clovis II Zie 10.638.275.446.036
 3. Ragnatrud (Regintrude) van Austrasia (*ca. 608)
 4. Regentrude van Austrasia (*ca. 620)

TerugBegin van generatie


10.638.275.446.158   Theodhard N.

Index 10.638.275.446.158Vader 21.276.550.892.316Moeder 21.276.550.892.317

Geboren 620
Overleden 673

Bisschop van Tongeren (Maastricht) in 669


Huwt

10.638.275.446.159   N.N.

Index 10.638.275.446.159 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Irmina van Oeren (+voor 710), abdis van klooster Oeren (Trier)
 2. Theodrada Zie 5.319.137.723.079

TerugBegin van generatie


10.638.275.449.344   Cendred van WESSEX

FamilienaamIndex 10.638.275.449.344Vader 21.276.550.898.688Moeder 21.276.550.898.689

Geboren 644


Huwt

10.638.275.449.345   N.N.

Index 10.638.275.449.345 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ine, huwt Ethelburh
 2. Cwenburh of Wimborne, abdes
 3. Cuthburh, huwt Alfrid van Northumbria
 4. Ingild Zie 5.319.137.724.672

TerugBegin van generatie


10.638.275.449.360   Earconbert van KENT

FamilienaamIndex 10.638.275.449.360Vader 21.276.550.898.720Moeder 21.276.550.898.721

Overleden 14-7-664

Koning van Kent (640)


Huwt

10.638.275.449.361   Sexburga van OOST-ANGLIA

FamilienaamIndex 10.638.275.449.361Vader 21.276.550.898.722Moeder 21.276.550.898.723

Non in Gaul (Gallië).

Kinderen

 1. Egbert I Zie 5.319.137.724.680
 2. Hlothhere, later koning van Kent
 3. Eorcengota, non in Faremoutiers Abbey, heilig verklaard
 4. Ermenilda, abdis van Ely, heilig verklaard

TerugBegin van generatie


10.638.275.449.412   Elsa N.

Index 10.638.275.449.412Vader 21.276.550.898.824Moeder 21.276.550.898.825


Huwt

10.638.275.449.413   N.N.

Index 10.638.275.449.413 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elesa Zie 5.319.137.724.706

TerugBegin van generatie


10.638.275.449.568   Centwyne

Index 10.638.275.449.568Vader 21.276.550.899.136Moeder 21.276.550.899.137


Huwt

10.638.275.449.569   N.N.

Index 10.638.275.449.569 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cynreow Zie 5.319.137.724.784

TerugBegin van generatie


10.638.275.450.624   Ingjald ANUNDSSON

FamilienaamIndex 10.638.275.450.624Vader 21.276.550.901.248Moeder 21.276.550.901.249

Geboren Västerås, Badelunda ca. 600
Overleden Oppland ca. 655

Ingjald of Illråde. Småkung i Svealand 640-655


Huwt

10.638.275.450.625   Göthild ALGOTSDOTTER

FamilienaamIndex 10.638.275.450.625Vader 21.276.550.901.250Moeder 21.276.550.901.251

Geboren Västergötland, ca. 610

Bronnen o.a. Ynglingasaga

Kinderen

 1. Olof Ingjaldsson Zie 5.319.137.725.312

TerugBegin van generatie


10.638.275.450.626   Halvdan SOLVESSON

FamilienaamIndex 10.638.275.450.626Vader 21.276.550.901.252Moeder 21.276.550.901.253

Geboren Hedmark 620

Halvdan Guldtand, Kung i Solön, Norge


Huwt

10.638.275.450.627   N.N.

Index 10.638.275.450.627 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Solveig Halvdansdotter Zie 5.319.137.725.313

TerugBegin van generatie


10.638.275.450.720   Sigar OLAFSSON

FamilienaamIndex 10.638.275.450.720Vader 21.276.550.901.440Moeder 21.276.550.901.441

Geboren Noorwegen ca. 625


Huwt ca. 654

10.638.275.450.721   N.N.

Index 10.638.275.450.721 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 630

Kinderen

 1. Rer Sigarsson Zie 5.319.137.725.360

TerugBegin van generatie


10.638.275.450.728   Egdir SKULASSON

FamilienaamIndex 10.638.275.450.728Vader 21.276.550.901.456Moeder 21.276.550.901.457

Geboren ca. 598


Huwt ca. 637

10.638.275.450.729   N.N.

Index 10.638.275.450.729 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Noorwegen ca. 602

Kinderen

 1. Hjalmther Egdirsson Zie 5.319.137.725.364

TerugBegin van generatie


10.638.275.450.740   Budli HALVDANSSON

FamilienaamIndex 10.638.275.450.740Vader 21.276.550.901.480Moeder 21.276.550.901.481

Geboren Ringerike ca. 502


Huwt ca. 564

10.638.275.450.741   N.N.

Index 10.638.275.450.741 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Noorwegen ca. 520

Kinderen

 1. Attip Budlasson Zie 5.319.137.725.370

TerugBegin van generatie


10.638.275.723.296   Lyderic II van VLAANDEREN

FamilienaamIndex 10.638.275.723.296Vader 21.276.551.446.592Moeder 21.276.551.446.593

Geboren ca. 700
Overleden ca. 734


Huwt

10.638.275.723.297   N.N.

Index 10.638.275.723.297 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lyderic III Zie 5.319.137.861.648

TerugBegin van generatie


10.638.275.727.360   Lambert I van NEUSTRIË

FamilienaamIndex 10.638.275.727.360 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Edele in Neustrië, referendaris van koning Dagobert I van Neustrië; oorkonde 8-4-630. Als alternatief wordt genoemd Chrotbert van Arras (*voor 620 +677/8), gehuwd met Theodrada (*620/5 +als weduwe 678) - ook genaamd Chrodobertus, Rodobertus en Radobertus, 'vir clarissimus'; hofmeier van koning Chlodowech II op 22-1-653; kanselier van koning Chlotharius III van Neustrië in 658; paltsgraaf van Arras op 2-10-678; ouders van een Robert en van Lambert (*645 +703), bisschop van Maastricht in 673.


Huwt

10.638.275.727.361   N.N.

Index 10.638.275.727.361 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Robert Zie 5.319.137.863.680

TerugBegin van generatie


10.638.275.727.362   Bodilon N.

Index 10.638.275.727.362Vader 21.276.550.892.048Moeder 21.276.550.892.049 • Tevens 10.638.275.446.024

10.638.275.727.363   Sigrade N.

Index 10.638.275.727.363Vader 21.276.550.892.050Moeder 21.276.550.892.051 • Tevens 10.638.275.446.025

TerugBegin van generatie


10.638.275.776.512   Thorri SNAERSSON

FamilienaamIndex 10.638.275.776.512Vader 21.276.551.553.024Moeder 21.276.551.553.025 • Tevens 340.424.814.423.680

Geboren Raumsdal 320

Koning in Kvenland


Huwt ca. 344

10.638.275.776.513   N.N.

Index 10.638.275.776.513 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 340.424.814.423.681

Geboren 326

Kinderen

 1. Gorr Thorrasson Zie 5.319.137.888.256
 2. Norr Thorrasson Zie 170.212.407.211.840

TerugBegin van generatie


10.638.275.844.864   Vojen van BOHEMEN

FamilienaamIndex 10.638.275.844.864Vader 21.276.551.689.728Moeder 21.276.551.689.729

Geboren Praag ca. 737
Overleden 820

'Hertog' van Bohemen


Huwt

10.638.275.844.865   Blanka van BOHEMEN

FamilienaamIndex 10.638.275.844.865 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Praag ca. 738

Kinderen

 1. Unislav Zie 5.319.137.922.432

TerugBegin van generatie


10.638.275.866.960   Theodericus van AUTUN

FamilienaamIndex 10.638.275.866.960Vader 21.276.551.733.920Moeder 21.276.551.733.921

Overleden voor 804

Graaf van Autun; vgl ES NF III/731. Verwant met de Diederik die Prüm mede sticht, waarschijnlijk nazaat van de Merovingers. De hier gegeven afstamming wordt niet door ES ondersteund.


Huwt

10.638.275.866.961   Aldana der FRANKEN

FamilienaamIndex 10.638.275.866.961Vader 1.329.784.430.752Moeder 1.329.784.430.753

Overleden voor 804

Kinderen

 1. Teudoinus
 2. Teudericus
 3. Adalelmus
 4. Willem van Toulouse Zie 5.319.137.933.480
 5. Albana
 6. Bertana

TerugBegin van generatie


10.638.275.867.186   Musá Ibn Musá Banu QASI

FamilienaamIndex 10.638.275.867.186Vader 21.276.551.734.372Moeder 21.276.551.734.373

Geboren ca. 775
Overleden 862

Gobernador de Zaragoza, Borja y Tudela


Huwt

10.638.275.867.187   Assona Iniguez de NAVARRE

FamilienaamIndex 10.638.275.867.187Vader 2.659.568.966.812Moeder 2.659.568.966.813

(Volgens Todd Farmerie, 1998)

Kinderen

 1. Lupp Ibn Musá Zie 5.319.137.933.592

TerugBegin van generatie


10.638.275.867.192   Froila van CANTABRIË

FamilienaamIndex 10.638.275.867.192Vader 21.276.551.734.384Moeder 21.276.551.734.385

Overleden ca. 765

Hertog van Cantabrië; koninklijke missus, vermeld 798


Huwt

10.638.275.867.193   N.N.

Index 10.638.275.867.193 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aurelio, koning van Asturië 768-773
 2. Vermundo I Zie 5.319.137.933.596

TerugBegin van generatie


10.638.275.867.248   Jimeno N.

Index 10.638.275.867.248 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 5.319.137.933.600

10.638.275.867.249   N.N.

Index 10.638.275.867.249 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 5.319.137.933.601

TerugBegin van generatie


10.638.275.867.288   Garcia IÑIGUEZ

FamilienaamIndex 10.638.275.867.288Vader 2.659.568.966.812Moeder 2.659.568.966.813 • Tevens 1.329.784.483.406, 2.659.568.966.794, 10.638.275.867.292

10.638.275.867.289   Urraca N.

Index 10.638.275.867.289 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.329.784.483.407, 2.659.568.966.795, 10.638.275.867.293

TerugBegin van generatie


10.638.275.867.292   Garcia IÑIGUEZ

FamilienaamIndex 10.638.275.867.292Vader 2.659.568.966.812Moeder 2.659.568.966.813 • Tevens 1.329.784.483.406, 2.659.568.966.794, 10.638.275.867.288

10.638.275.867.293   Urraca N.

Index 10.638.275.867.293 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.329.784.483.407, 2.659.568.966.795, 10.638.275.867.289

TerugBegin van generatie


10.638.275.867.294   Lupp Ibn Musá Banu QASI

FamilienaamIndex 10.638.275.867.294 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 5.319.137.933.592

10.638.275.867.295   Ayab Al BULATIYYA

FamilienaamIndex 10.638.275.867.295Vader 10.638.275.867.186Moeder 10.638.275.867.187 • Tevens 5.319.137.933.593

TerugBegin van generatie


10.638.275.867.328   Loup van GASCOGNE

FamilienaamIndex 10.638.275.867.328 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hertog (dux) van de Gascogners, vermeld 769-779


Huwt

10.638.275.867.329   N.N.

Index 10.638.275.867.329 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Sancho Zie 5.319.137.933.664

TerugBegin van generatie


10.638.275.867.446   Gaton de EL BIERZO

FamilienaamIndex 10.638.275.867.446Vader 2.659.568.966.798Moeder 5.319.137.933.585

Overleden ca. 866


Buitenechtelijke relatie

10.638.275.867.447   Egilo N.

Index 10.638.275.867.447 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Bermudo Conde de Gatonez
 2. Savarico bisschop van Montonedo
 3. Hermesenda Gatonez Zie 5.319.137.933.723

TerugBegin van generatie


10.638.275.958.272   Hmayeak MAMIKONIAN

FamilienaamIndex 10.638.275.958.272Vader 10.638.275.958.292Moeder 10.638.275.958.293

Geboren ca. 690
Overleden 712

Ook Theodor Myakes Mamikonian genoemd


Huwt

10.638.275.958.273   N.N.

Index 10.638.275.958.273 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Artavesde Zie 5.319.137.979.136

TerugBegin van generatie


10.638.275.958.284   Bardas KARAN-PAHLAVID

FamilienaamIndex 10.638.275.958.284 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Armenië 791

Strategos van Armenië, 735-791


Huwt

10.638.275.958.285   N.N.

Index 10.638.275.958.285 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Archavier Kamsarakan Zie 5.319.137.979.142

TerugBegin van generatie


10.638.275.958.288   Vasak BAGRATID

FamilienaamIndex 10.638.275.958.288Vader 21.276.551.916.576Moeder 21.276.551.916.577


Huwt

10.638.275.958.289   N. ARSAKID

FamilienaamIndex 10.638.275.958.289Vader 21.276.551.916.578Moeder 21.276.551.916.579

Kinderen

 1. Ashod III Zie 5.319.137.979.144

TerugBegin van generatie


10.638.275.958.292   N. MAMIKONIAN

FamilienaamIndex 10.638.275.958.292Vader 21.276.551.916.584Moeder 21.276.551.916.585 • Tevens 21.276.551.916.544

Geboren ca. 650
Overleden 693

Vermoedelijk Artavasde geheten. Ouders hypothetisch; de tijden kloppen niet geheel.


Huwt

10.638.275.958.293   N.N.

Index 10.638.275.958.293 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 21.276.551.916.545

Kinderen

 1. Hmayeak Mamikonian Zie 10.638.275.958.272
 2. Samuel II Zie 5.319.137.979.146

TerugBegin van generatie


10.638.275.971.072   Eochaid II van SCHOTLAND

FamilienaamIndex 10.638.275.971.072Vader 21.276.551.942.144Moeder 21.276.551.942.145

Geboren ca. 660
Overleden voor 692

Ook Findon genoemd. Koning in Ierland, niet Schotland.


Huwt

10.638.275.971.073   Spondana N.

Index 10.638.275.971.073 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 677

Kinderen

 1. Eochaid III Zie 5.319.137.985.536

TerugBegin van generatie


10.638.275.986.434   Ivar HALFDANSSON

FamilienaamIndex 10.638.275.986.434Vader 21.276.551.972.868Moeder 21.276.551.972.869

Geboren Denemarken 612
Overleden 647

'Ivar vidfame', koning in Zweden


Huwt

10.638.275.986.435   Gyrithe ALFSDATTER

FamilienaamIndex 10.638.275.986.435Vader 21.276.551.972.870Moeder 21.276.551.972.871

Geboren Denemarken ca. 615

Ook Gauthild genoemd.

Kinderen

 1. Aud Ivarsdatter Zie 5.319.137.993.217

TerugBegin van generatie


10.638.276.381.696   Diederik van KLEEF EN TEISTERBANT

FamilienaamIndex 10.638.276.381.696Vader 21.276.552.763.392Moeder 21.276.552.763.393

Overleden 759

Graaf van Kleef en Teisterbant. Bron legendarische stamtafel Kleef in Hop (1655)


Huwt

10.638.276.381.697   Ida van HENEGOUWEN

FamilienaamIndex 10.638.276.381.697 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Dochter van de graaf van Henegouwen

Kinderen

 1. Reynald Zie 5.319.138.190.848

TerugBegin van generatie


Generatie 1   < Generatie 43   Generatie 45 >   Generatie 145IndexNamen