Generatie 37 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 36   Generatie 38 >   Generatie 145IndexNamen


83.089.892.656   Guillaume I de SAINT-OMER

FamilienaamIndex 83.089.892.656Vader 166.179.785.312Moeder 166.179.785.313

Overleden ca. 1127


Huwt

83.089.892.657   Aganitrude van BRUGGE

FamilienaamIndex 83.089.892.657Vader 166.179.785.314Moeder 166.179.785.315

Vermeld 1127 (Warlop)


Zij huwt (2)

Alard van WARNETON

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Guillaume II Zie 41.544.946.328

TerugBegin van generatie


83.089.892.658   Arnould de PICQUIGNY

FamilienaamIndex 83.089.892.658 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vidame d’Amiens. Er zijn twee gelijknamige neven; wie vader is van Melisende is onduidelijk. Er wordt hier en daar aangenomen dat het om de zoon van Eustache de Picquigny gaat, eerste Vidame van Amiens in 1066.


Huwt

83.089.892.659   N. de CRECY

FamilienaamIndex 83.089.892.659 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch.

Kinderen

 1. Melisende Zie 41.544.946.329

TerugBegin van generatie


83.089.892.692   Steven III van BOELARE

FamilienaamIndex 83.089.892.692Vader 166.179.785.384Moeder 166.179.785.385

Gesignaleerd 1081-1101; vgl. Warlop. Zijn kwartieren zijn onzeker. Zeker is alleen dat zonen Willem en Steven IV broers waren.


Huwt

83.089.892.693   N.N.

Index 83.089.892.693 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 41.544.946.346
 2. Steven IV, huwt Gertrude N.

TerugBegin van generatie


83.111.450.884   Boudewijn van AMIENS

FamilienaamIndex 83.111.450.884Vader 166.222.901.768Moeder 166.222.901.769 • Tevens 166.223.059.078, 332.446.117.042, 1.329.784.485.004

Geboren ca. 820
Overleden ca. 870

Buwin van Metz, graaf van Amiens 842-862; graaf van Metz; Vgl ES NF III Anhang 189


Huwt

83.111.450.885   Richardis van ARLES

FamilienaamIndex 83.111.450.885Vader 166.222.901.770Moeder 166.222.901.771 • Tevens 166.223.059.079, 332.446.117.043, 1.329.784.485.005

Overleden na 910

Hypothetisch

Kinderen

 1. Richilde van Metz Zie 83.111.529.539
 2. Boso Zie 664.892.242.502
 3. Richard Warnier Zie 41.555.725.442
 4. N. van Autun Zie 166.223.058.521

TerugBegin van generatie


83.111.450.886   Konrad II der WELFEN

FamilienaamIndex 83.111.450.886Vader 166.222.901.772Moeder 83.111.529.121 • Tevens 83.111.529.488, 166.222.901.890

Geboren circa 835
Overleden circa 876

Graaf van Auxerre.


Huwt mogelijk (1) circa 850

83.111.450.887   Waldrada van AUXERRE

FamilienaamIndex 83.111.450.887 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 83.111.529.489


Huwt (2) circa 860

166.222.901.891   Judith van FRIULI

FamilienaamIndex 166.222.901.891Vader 166.223.053.910Moeder 166.223.053.911

Geboren circa 840
Overleden circa 881

Kinderen

 1. (uit 1) Rudolf I Zie 41.555.764.744
 2. (uit 1) Adelheid van Auxerre Zie 41.555.725.443
 3. (uit 2) Adelgonde Zie 83.111.450.945

TerugBegin van generatie


83.111.450.944   Erenfried van BLIESGAU

FamilienaamIndex 83.111.450.944 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren circa 870
Overleden circa 904

Graaf in Bliesgau


Huwt circa 890

83.111.450.945   Adelgonde van AUXERRE

FamilienaamIndex 83.111.450.945Vader 83.111.450.886Moeder 166.222.901.891

Geboren circa 870
Overleden circa 902

Kinderen

 1. Eberhard Zie 41.555.725.472

TerugBegin van generatie


83.111.526.920   Reginar van de BIDGAU

FamilienaamIndex 83.111.526.920 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gegoed in 797-814. Ook genoemd worden als ouders Gainfroi zoon van Magnachar graaf van Sens en Theidilinda (+na 795), dochter van Alberic II van Blois, de zoon van Alberic (Aubri) I, zoon van Adela, dochter van Dagobert II koning van Austrasië 676-80 en Mathilda. Waarschijnlijk is dit een vroegmiddeleeuwse fantasie.


Huwt

83.111.526.921   N.N.

Index 83.111.526.921 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Giselbert I Zie 41.555.763.460

TerugBegin van generatie


83.111.526.922   Lotharius I der KAROLINGEN

FamilienaamIndex 83.111.526.922Vader 41.555.763.558Moeder 166.223.053.845 • Tevens 83.111.527.050, 332.446.107.822, 332.446.107.836, 2.659.568.970.012

Geboren 795
Overleden Prüm nacht 28 op 29-9-855, b kerk van Saint-Sauveur van de abdij Prüm

Aangesteld tot (onder)koning in Beieren 814; bij de Ordinatio lmperii als opvolger aangewezen en door zijn vader tot keizer gekroond Aken juli 817; bestuurt Italië sinds de herfst van 822; wordt (als ‘Festkrönung’) nogmaals tot keizer gekroond door paus Paschalis I Rome Pasen (8.4.)823 en regelt het bestuur van de Kerkelijke Staat, als onderdeel van het rijk, via de Constitutio Romana; feitelijk mede-regent van zijn vader van 825 tot aug. 829 wanneer deze samenwerking door diens begunstiging van Karel de Kale abrupt eindigt en hij terugkeert naar Italië; keert zich (na diverse, kortstondige verzoeningen) echter samen met zijn broers Pippijn en Lodewijk tegen hun vader begin 833, die nadat zijn leger op het ‘Leugenveld’ bij Colmar naar hen is overgelopen zich door hen gevangen laat nemen en die hij nadien feitelijk laat afzetten (Compiègne; Sois-sons); houdt ook nadien zijn vader in Aken gevangen en beperkt (strevend naar volle uitvoering van de Ordinatio Imperii) invloed en machtsgebied van zijn broers, waarop deze alsnog de kant van hun vader kiezen; verliest een reeks gevechten tegen hen en wordt wederom op Italië beperkt herfst 834; verzoent zich opnieuw met zijn vader op de rijksdag van Worms juni 839 en wordt op diens sterfbed tot opvolger gedesigneerd; verlaat Italië en herneemt de suprematie over zijn broers naar de (nooit opgeheven) Ordinatio, maar verliest een uiterst bloedige veldslag tegen hen bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841, hetgeen als een godsoordeel voor een wezenlijke rij ksdeling wordt gezien ten gunste van zijn broers Lodewijk ‘de Duitser’ en Karel ‘de Kale’, die hun bondgenootschap bevestigen door in de wederzijdse talen voor hun aanhang afgelegde eden bij Straatsburg 14.2.842; sluit na langdurige onderhandelingen met hen het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843, waarbij hij bij zijn langgerekte middenrijk wel de keizerstitel behoudt, maar daaraan geen suprematie over het West- en Oostfrankische rijk zal kunnen ontlenen; proclameert met beide broers in ‘fraternitas’ te zullen regeren Thionville okt. 844, maar krijgt een heftig geschil met Karel wanneer diens vazal Giselbert zijn dochter ontvoert 846, waarna pas vrede gesloten wordt (met legitimatie van het voltrokken huwelijk) Péronne jan. 849; verdeelt, ziek geworden, zijn rijk over zijn drie zoons; treedt in het klooster te Prüm 23.9.855, overlijdt 6 dagen later.


Huwt (1) Diedenhofen 15-11-821

83.111.526.923   Ermengarde van TOURS

FamilienaamIndex 83.111.526.923Vader 166.223.053.846Moeder 166.223.053.847 • Tevens 83.111.527.051, 332.446.107.823, 332.446.107.837, 2.659.568.970.013

Geboren ca. 800
Overleden 20-3-851, begraven Abbaye d’Erstein, Strasbourg, Alsace

Ook Irmingard, Van de Elzas. Zij sticht met haar morgengave het klooster Erstein.


Buitenechtelijke relatie (2) tussen 851 en 853 met

N.N.

Index

Kinderen

 1. Lodewijk II Zie 1.329.784.485.006
 2. Hiltrudis, geb. ca. 826, overl. na 865/66. Tr. graaf Berengarius, hertog van Spolete, overl. voor 865/66, waarbij ze klaarblijkelijk twee zoons had: Hildebert, graaf van Camerino (850-882) en graaf Berengarius (850-882)
 3. Berta (*ca. 825/30, +na 7-5-852 (mogelijk na 877). Abdis van Faremoutiers.
 4. Irmingard Zie 41.555.763.461
 5. Gisela Zie 166.223.053.911
 6. Lotharius II Zie 166.223.053.918
 7. Rotrude der Duitsers Zie 41.555.763.525
 8. Carolus (*ca. 845 +Lyon 25-1-863), Karel de jonge, koning.
 9. (buitenechtelijk) Carloman, geb. 853.

TerugBegin van generatie


83.111.526.944   Karel II van WEST-FRANCIË

FamilienaamIndex 83.111.526.944Vader 41.555.763.558Moeder 41.555.763.559 • Tevens 83.111.529.538, 166.223.057.338, 332.446.116.354

Geboren Frankfort am Main 13 juni 823
Overleden Avrieux 6 oktober 877 (in een alpenhut bij de Mont Cenis), begraven te klooster Nantua (later te Saint-Denis).

(Voor Karels kwartieren vergelijk ook ES NF I.1/6.) Karel de Kale, keizer van het Westelijke rijk. Karel vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem een eigen rijk te bezorgen; door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Main, Quierzy september 838 en van Aquitanië 13.12.838; strijd na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I welke zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25.6.841; verkrijgt West-Francië bij het verdelingsverdrag van Verdun augustus 843.

Hij weet echter (o.a. door de voortdurende Noormanneninvallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8.8.869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9.9.869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8.8.870; laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk II door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25.12.875.

Hij wordt geacclameerd door een Italiaanse rijksverzameling als ‘protector et defensor’ (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia februari 876; tracht na de dood van Lodewijk de Duitser (28.8.876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8.10.876; treft op een rijksverzameling te Quierzy (waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14.6.877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in Italië geen kans.


Huwt (1) Quierzy 13-12-842

83.111.526.945   Ermentrudis van ORLEANS

FamilienaamIndex 83.111.526.945Vader 166.223.053.890Moeder 166.223.053.891 • Tevens 166.223.057.339, 332.446.116.355

Geboren ca. 830
Overleden 6-10-869


Huwt (2) 22-1-870

83.111.529.539   Richilde van METZ

FamilienaamIndex 83.111.529.539Vader 83.111.450.884Moeder 83.111.450.885

Geboren ca. 850
Overleden ca. 910

Kinderen

 1. (Uit 1) Judith van West-Francië Zie 166.223.058.177
 2. (Uit 1) Lodewijk II Zie 41.555.763.472
 3. (Uit 1) Karel (*oktober 855 +29-9-866), koning v Aquitanië; huwt 862 (863 ontbonden) de weduwe van graaf Humbert
 4. (Uit 1) Karloman (+876), geestelijke, 860 abt in Soissins, 870 afgezet, 973 blind gemaakt, 874 abt in Echternach
 5. (Uit 1) Lothar (+voor 25-12 in 865); monnik, later abt in Auxerre
 6. (Uit 1) Ermentrud (+na 11-7-877), abdis in Hasnon
 7. (Uit 1) Hildegard
 8. (Uit 1) Gisela
 9. (Uit 1) Rotrude (+na 889), mogelijk na 3-2-912)
 10. (Uit 1) Hersant van Lotharingen Zie 83.111.528.669
 11. (Uit 2) Rothilde van West-Francië Zie 41.555.764.769
 12. (Uit 2) Drogo (*872/3 +873/4), tweeling met Pippijn
 13. (Uit 2) Pippijn (*872/3 +873/4), tweeling met Drogo
 14. (Uit 2) N., (*23-3-875 +875, kort na geboorte)
 15. (Uit 2) Karel (*10-10-876 + voor 7-4 in 877)

TerugBegin van generatie


83.111.526.946   Adalhart van PARIJS

FamilienaamIndex 83.111.526.946Vader 166.223.053.892Moeder 166.223.053.893

Overleden ca. 885

Paltsgraaf en graaf van Parijs (875). Hypothetisch; ook genoemd wordt Bego van Parijs (*ca. 815 +23-4-861), gehuwd met Alpais (Elflide) der Franken (ca. 817-ca. 870).


Huwt

83.111.526.947   N. MATFRIDINGEN

FamilienaamIndex 83.111.526.947Vader 166.223.053.894Moeder 166.223.053.895

Kinderen

 1. Adelheid Zie 41.555.763.473

TerugBegin van generatie


83.111.526.948   Alfred van WESSEX

FamilienaamIndex 83.111.526.948Vader 53.689.717.314Moeder 53.689.717.315 • Tevens 166.223.058.178

Geboren Wantage 849
Overleden 28-10-901 (of 899), begraven te Hyde Abbey, Winchester

Alfred de Grote, koning van Wessex 871-899 en Kent, streed zijn gehele leven tegen de Denen, wier heerschappij hij wist in te dammen; bouwde de eerste Engelse oorlogsvloot.


Huwt

83.111.526.949   Ealswyth GAINSBOROUGH

FamilienaamIndex 83.111.526.949Vader 166.223.053.898Moeder 166.223.053.899 • Tevens 166.223.058.179

Overleden 904/5 (5 december?)

Ook bekend als Elswyth Mucel of the Gaini, non na 899.

Kinderen

 1. Elftrudis van Wessex (?)
 2. Edward I van Engeland (869-924) Zie 41.555.763.474
 3. Ethelwerd van Wessex, geboren rond 874, overleden in het jaar 922.
 4. Ethelfleda van Wessex, koningin van Mercia 911-918, geboren rond 874, overleden te Tamworth op 12 juni 918. Ethelfleda trok met haar broer Edward the Elder op tegen de Denen, die bezig waren Oost-Engeland te veroveren. Nog voor de dood van haar man voerde zij het feitelijke bestuur over Mercia. Zij bouwde aan de grenzen en later ook daarbuiten talrijke forten en werd befaamd om haar verovering van de stad Derby en haar bezetting van Leicester. Zij overleed echter voordat deze operatie voltooid was. Ethelfleda was gehuwd met Ethelred van Mercia, edelman, *870 overleden in het jaar 910.
 5. Ethelgiva van Wessex, abdis, geboren rond 876.
 6. Elfryth van Wessex Zie 83.111.529.089

TerugBegin van generatie


83.111.526.950   Aethelhelm van WILTSHIRE

FamilienaamIndex 83.111.526.950 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Ealdorman van Wiltshire


Huwt

83.111.526.951   Elswitha N.

Index 83.111.526.951 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aelfleda van Bernicia Zie 41.555.763.475

TerugBegin van generatie


83.111.526.952   Liudolf I van SAKSEN

FamilienaamIndex 83.111.526.952Vader 166.223.053.904Moeder 166.223.053.905

Geboren rond 806
Overleden 866

Hertog in Sachsen, 860. Hij was stichter van Gandersheim.


Huwt

83.111.526.953   Oda van BILLUNG

FamilienaamIndex 83.111.526.953Vader 166.223.053.906Moeder 166.223.053.907

Geboren 806
Overleden 913
Overleden op de bijbelse leeftijd van 107 jaar. Zeggen de bronnen. Echt waar... Anderen noemen 818 als geboortejaar (waardoor ze slechts een deerne van 95 was bij haar overlijden).

Kinderen

 1. Bruno in Sachsen, gevallen tegen de Noormannen 2-2-880
 2. Otto Zie 41.555.763.476
 3. Thankmar, abt
 4. Luitgard (+17/30-11-885) huwt Lodewijk III van Oostfranken (+882)
 5. Enda
 6. Hathumod (*840 +29-11-874), abdis
 7. Gerberga (+5-9-896/7), abdis
 8. Christina (+1-4-919/20), abdis
 9. N, jongestorven dochter
 10. N., jongestorven zoon
 11. N., jongestorven zoon
 12. N., jongestorven zoon (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


83.111.526.954   Hendrik van AUSTRASIË

FamilienaamIndex 83.111.526.954Vader 166.223.053.908Moeder 166.223.053.909

Overleden Parijs 28-8-886 bSoissons (gevallen in de strijd)

Ook wel aangeduid als Hendrik van La Marche. Hertog en markgraaf der Franken van Austrasië in 860; vgl ES NF III/54. Identificatie als vader van Hedwig is niet zo zeker als ES doet voorkomen. Ook genoemd worden Arnulf van Karinthië, koning van Duitsland (887), koning van Oost Franken en keizer (896), overl. 899, en zijn tweede echtgenote Oda van Beieren.


Huwt

83.111.526.955   Ingeltrude van FRIULI

FamilienaamIndex 83.111.526.955Vader 166.223.053.910Moeder 166.223.053.911

Niet door ES erkend

Kinderen

 1. Hedwig von Babenberg Zie 41.555.763.477

TerugBegin van generatie


83.111.526.956   Waltbert van GRAINGAU

FamilienaamIndex 83.111.526.956Vader 166.223.053.912Moeder 166.223.053.913

Geboren ca. 850

Graf im Graingau und Threcwithi


Huwt

83.111.526.957   Mathildis N.

Index 83.111.526.957Vader 166.223.053.914Moeder 166.223.053.915

Mathildis was abdis van het klooster Erfurt.

Kinderen

 1. Dietrich van Westfalen Zie 41.555.763.478
 2. Immed
 3. Widukind
 4. Reginbert, hypothetisch

TerugBegin van generatie


83.111.526.958   GudrÖd HARALDSSON

FamilienaamIndex 83.111.526.958Vader 166.223.053.916Moeder 166.223.053.917

Geboren Jylland, Denemarken 820
Overleden Spijk 885 (vermoord)

Alias Godfried de Noorman, aanvoerder van de Noormannen, teisterde eerst vanuit Gent (880) Vlaanderen. In 881/882 was hij in de streek van Maas, Moezel en Rijn actief. Overgegaan tot het christendom, trouwde hij met Gisela, dochter van Lotharius II, en kreeg hij een soort hertogelijk gezag in ‘Friesland’, dat ook Utrecht, het rivierengebied, Holland en Zeeland omvatte. Een complot, in 885 door Godfried en een zoon van Lotharius II gesmeed, om geheel Lotharingen te veroveren, werd verijdeld doordat Godfried tijdens een bespreking te Spijk bij Lobith werd vermoord. De macht van de Noormannen in Friesland stortte toen ineen.


Huwt Björnstad 882

83.111.526.959   Gisela van LOTHARINGEN

FamilienaamIndex 83.111.526.959Vader 166.223.053.918Moeder 166.223.053.919

Gravin van Dorestad en Rustringen

Kinderen

 1. Reinhilde van Midden-Friesland Zie 41.555.763.479

TerugBegin van generatie


83.111.526.982   Lodewijk II van WEST-FRANCIË

FamilienaamIndex 83.111.526.982Vader 83.111.526.944Moeder 83.111.526.945 • Tevens 41.555.763.472, 166.223.057.282

83.111.526.983   Adelheid van PARIJS

FamilienaamIndex 83.111.526.983Vader 83.111.526.946Moeder 83.111.526.947 • Tevens 41.555.763.473

TerugBegin van generatie


83.111.527.048   Lambert II van NANTES

FamilienaamIndex 83.111.527.048Vader 166.223.054.096Moeder 166.223.054.097 • Tevens 429.517.737.988

Overleden Italië tussen 1-9 en 10-11-836

Markgraaf van Bretagne, later graaf van Nantes en Angers, verdreven in 834. Vgl. ES NF III Anhang 188b


Huwt

83.111.527.049   Theodrada van ITALIË

FamilienaamIndex 83.111.527.049Vader 166.223.054.098Moeder 166.223.054.099 • Tevens 429.517.737.989

Geboren ca. 800/10

Kinderen

 1. Lambert III Zie 41.555.763.524
 2. Wido Zie 214.758.868.994

TerugBegin van generatie


83.111.527.050   Lotharius I der KAROLINGEN

FamilienaamIndex 83.111.527.050Vader 41.555.763.558Moeder 166.223.053.845 • Tevens 83.111.526.922, 332.446.107.822, 332.446.107.836, 2.659.568.970.012

83.111.527.051   Ermengarde van TOURS

FamilienaamIndex 83.111.527.051Vader 166.223.053.846Moeder 166.223.053.847 • Tevens 83.111.526.923, 332.446.107.823, 332.446.107.837, 2.659.568.970.013

TerugBegin van generatie


83.111.527.088   Odo van LAHNGAU

FamilienaamIndex 83.111.527.088Vader 166.223.054.176Moeder 166.223.054.177 • Tevens 166.223.065.912

Geboren circa 832
Overleden 881

Graaf in Hessen (Lahngouw)


Huwt circa 850

83.111.527.089   N.N.

Index 83.111.527.089 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 166.223.065.913

Geboren circa 832
Overleden circa 879

Kinderen

 1. Konrad (+23-12-918), graaf in Hessengouw, later ook Keldachgouw en hertog, in 911 koning gekozen; huwt Kunigonde
 2. Eberhard van Niederlahngau Zie 41.555.763.544
 3. Gebhard van Lahngau Zie 83.111.532.956
 4. Rudolf (+Thüringen 3-8-908), gevallen in strijd

TerugBegin van generatie


83.111.527.092   Pippijn der FRANKEN

FamilienaamIndex 83.111.527.092Vader 166.223.054.184Moeder 166.223.054.185 • Tevens 270.720.246.112

Geboren voor 818
Overleden na 840

Heer van Peronne en St. Quentin


Huwt ca. 835

83.111.527.093   N. van VERMANDOIS

FamilienaamIndex 83.111.527.093 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 270.720.246.113

Geboren rond 820
Overleden rond 850, ongeveer 30 jaar oud

Haar herkomst is onzeker. Volgens Michel van Hoegaerde: Rothaïde de Bobbio, dochter van Wala de Bobbio en Rothlinde de Gellone.

Kinderen

 1. Bernhard de Laon Zie 135.360.123.056
 2. Pippijn (*845 +na 28-1-893)
 3. Heribert I van Vermandois Zie 41.555.763.546

TerugBegin van generatie


83.111.527.094   Ranulf I van POITOU

FamilienaamIndex 83.111.527.094Vader 166.223.054.188Moeder 166.223.054.189 • Tevens 166.223.057.280

Geboren ca. 820
Overleden Brissarthe 866

Graaf van Poitou, hertog van Aquitanië (852-866). Het ouderschap van Bertha wordt niet door ES ondersteund.


Huwt 845

83.111.527.095   Blichilde van MAINE

FamilienaamIndex 83.111.527.095Vader 166.223.054.190Moeder 166.223.054.191 • Tevens 166.223.057.281

Kinderen

 1. Ranulf II Zie 83.111.528.640
 2. Bertha van Morvois Zie 41.555.763.547

TerugBegin van generatie


83.111.527.110   Lodewijk van BEIEREN

FamilienaamIndex 83.111.527.110Vader 41.555.763.558Moeder 166.223.053.845

Geboren ca. 806
Overleden 876

Lodewijk de Duitser, Koning van Beieren (Oostfranken). Over Gisela heeft ES NF I.1/5 niets te melden dan haar naam.


Huwt

83.111.527.111   Emma van BEIEREN

FamilienaamIndex 83.111.527.111 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 876

Kinderen

 1. Gisela der Duitsers Zie 41.555.763.555
 2. Karloman (+882)
 3. Lodewijk de Jongere (+882)
 4. Karel III de Dikke (+887)

TerugBegin van generatie


83.111.527.160   Godfried van de METZGAU

FamilienaamIndex 83.111.527.160 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 850
Overleden 902


Huwt

83.111.527.161   N.N.

Index 83.111.527.161 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerard Matfridingen van de Metzgau Zie 41.555.763.580
 2. Matfried van Metzgau (*874)
 3. Richar, bisschop van Luik (*877)

TerugBegin van generatie


83.111.527.162   Otto van SAKSEN

FamilienaamIndex 83.111.527.162Vader 83.111.526.952Moeder 83.111.526.953 • Tevens 41.555.763.476

83.111.527.163   Hedwig von BABENBERG

FamilienaamIndex 83.111.527.163Vader 83.111.526.954Moeder 83.111.526.955 • Tevens 41.555.763.477

TerugBegin van generatie


83.111.528.640   Ranulf II van AQUITANIË

FamilienaamIndex 83.111.528.640Vader 83.111.527.094Moeder 83.111.527.095

Geboren Poitiers ca. 855
Overleden 5-8-890

Graaf van Poitou, koning van Aquitanië in 888. NB: zoon Ebles zou buitenechtelijke zoon van een onbekende vrouw kunnen zijn


Huwt

83.111.528.641   Adelaide van FRANKRIJK

FamilienaamIndex 83.111.528.641Vader 41.555.763.472Moeder 166.223.057.283

Geboren ca. 856

Kinderen

 1. Ebles II van Poitiers Zie 41.555.764.320

TerugBegin van generatie


83.111.528.642   Edward I van ENGELAND

FamilienaamIndex 83.111.528.642Vader 83.111.526.948Moeder 83.111.526.949 • Tevens 13.422.430.286, 41.555.763.474, 83.111.532.954, 83.111.531.072

83.111.528.643   Edgiva van KENT

FamilienaamIndex 83.111.528.643Vader 166.223.057.286Moeder 166.223.057.287 • Tevens 83.111.531.073

Zie 41.555.763.474

TerugBegin van generatie


83.111.528.668   Reginar van de DARNAU

FamilienaamIndex 83.111.528.668Vader 41.555.763.460Moeder 41.555.763.461 • Tevens 20.777.881.730, 41.555.725.440

83.111.528.669   Hersant van LOTHARINGEN

FamilienaamIndex 83.111.528.669Vader 83.111.526.944Moeder 83.111.526.945

Zie 20.777.881.730

TerugBegin van generatie


83.111.528.992   Eberhard II van HAMALAND

FamilienaamIndex 83.111.528.992Vader 166.223.057.984Moeder 166.223.057.985 • Tevens 166.223.060.100

Geboren ca. 795 in de Elzas
Overleden 881

Ook bekend als Wichmann van Hamaland. Graaf in de Nordgau en Hamaland.


Huwt

83.111.528.993   Evesa van SAKSEN

FamilienaamIndex 83.111.528.993 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 166.223.060.101

Haar herkomst (Saksen) is puur hypothese.

Kinderen

 1. Eberhard III Zie 41.555.764.496
 2. Meginhard II Zie 83.111.530.050

TerugBegin van generatie


83.111.529.088   Boudewijn II van VLAANDEREN

FamilienaamIndex 83.111.529.088Vader 166.223.058.176Moeder 166.223.058.177

Geboren Gent 863/5
Overleden 10-9-918 begraven Gent

Boudewijn II Graaf van Vlaanderen ook genaamd ‘de Kale’, graaf van Vlaanderen 879-918, begraven te Gent (Sint-Pieters), aanvankelijk was hij begraven in Sint-Bertijns, doch op aandrang van zijn weduwe vervolgens begraven te Gent.

Boudewijn wordt naar zijn grootvader bijgenaamd ‘de Kale’; graaf van Vlaanderen 879; usurpeert na afloop van de Noormanneninvallen van de jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois en geldt daarmee als grondlegger van Vlaanderen als territoriaal vorstendom; wisselt herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de diverse Westfrankische koningen waarbij hij zijn tegenstanders aartbisschop Fulco van Reims (17.7.900) en daarna ook graaf Heribert I van Vermandois (vóór 6.11.907) doet vermoorden; richt een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied.


Huwt 893

83.111.529.089   Elfryth van WESSEX

FamilienaamIndex 83.111.529.089Vader 83.111.526.948Moeder 83.111.526.949

Geboren rond 878
Overleden 7 juni 929, begraven te Gent (Sint-Pieters)

In de Engelse literatuur ook Aelfthyth, Aelftrud genoemd.

Kinderen

 1. Arnulf I Zie 41.555.764.544
 2. Aethelwulf van Boulogne (*ca. 890 +933); ook Adululf, Adalolf genoemd. Graaf van Boulogne en Tournois.
 3. Robert van Meaux, graaf van Meaux en Troyes, geb. tusen 910 en 915, overl. tussen 19 juni 966 en 29 augustus 967, huwt Adelheid van Bourgondië, geb. ca 950, overl. na augustus 967, dochter van Giselbert van Bourgondië en Ermengardis van Autun. Deze Robert wordt ook gezien als een zoon van Heribert II van Vermandois - de lijn die ik heb gevolgd.
 4. Ermentrude
 5. Ealswith
 6. (bastaard) Albert, bisschop van Parijs

TerugBegin van generatie


83.111.529.090   Heribert II van VERMANDOIS

FamilienaamIndex 83.111.529.090Vader 41.555.763.546Moeder 41.555.763.547 • Tevens 20.777.882.370, 41.555.765.728, 41.555.764.628

83.111.529.091   Hildebrante van FRANKRIJK

FamilienaamIndex 83.111.529.091 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zie 20.777.882.370

TerugBegin van generatie


83.111.529.096   Anskarius van IVREA

FamilienaamIndex 83.111.529.096Vader 166.223.058.192Moeder 166.223.058.193

Overleden ca. 901

Markgraaf van Ivrea en Oscete sinds minimal 891


Huwt

83.111.529.097   N.N.

Index 83.111.529.097 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adelbert I Zie 41.555.764.548

TerugBegin van generatie


83.111.529.098   Berengar I van FRIULI

FamilienaamIndex 83.111.529.098Vader 166.223.053.910Moeder 166.223.053.911

Geboren ca. 850/53
Overleden Verona 7-4-924

Koning van Italie 888-924, later (915) keizer


Huwt (1) ca. 880

83.111.529.099   Bertila von SPOLETO

FamilienaamIndex 83.111.529.099Vader 166.223.058.198Moeder 166.223.058.199

Overleden 915

Terechtgesteld wegens veronderstelde echtbreuk.


Huwt 915

Anna N.

Index

Kinderen

 1. Gisela Zie 41.555.764.549
 2. Bertha (+952) Abdis van S. Salvatore Brescia

TerugBegin van generatie


83.111.529.100   Theobald van ARLES

FamilienaamIndex 83.111.529.100Vader 166.223.058.200Moeder 166.223.058.201 • Tevens 664.892.242.510

Overleden juni 887 of ca. 895

Graaf van Arles, vgl. ES NF III Anhang 186


Huwt ca. 880

83.111.529.101   Bertha van LOTHARINGEN

FamilienaamIndex 83.111.529.101Vader 166.223.053.918Moeder 166.223.053.919 • Tevens 53.689.717.249, 664.892.242.511

Geboren ca. 871
Overleden 8-3-925


Zij huwt (2) ca. 898

53.689.717.248   Adelbert II van TOSCANE

FamilienaamIndex 53.689.717.248Vader 107.379.434.496Moeder 107.379.434.497

Zie 53.689.717.248

Kinderen

 1. Boso Zie 41.555.764.550
 2. Teutberga Zie 332.446.121.255

TerugBegin van generatie


83.111.529.102   Rudolf I van BOURGONDIË

FamilienaamIndex 83.111.529.102Vader 83.111.450.886Moeder 83.111.450.887 • Tevens 41.555.764.744

83.111.529.103   Willa van ZWABEN

FamilienaamIndex 83.111.529.103 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 41.555.764.745

TerugBegin van generatie


83.111.529.120   Rutpert IV van ANJOU

FamilienaamIndex 83.111.529.120Vader 166.223.058.240Moeder 166.223.058.241

Overleden Brissarte 15 november 866

Rutpert (Robert) de Dappere, graaf van Anjou en Blois, grondlegger van het Franse vorstenhuis van de Robertinger of Capetinger, volgens sommigen zoon van een Saks genaamd Witichin. Aanvankelijk steunde hij Lodewijk II de Duitser tegen Karel de Kale maar later verzoende hij zich met hem, Karel schonk hem Anjou en gaf hem opdracht het Franse grondgebied tussen Seine en Loire tegen de Noormannen te verdedigen. In deze strijd die hij met succes voerde werd Robert dodelijk gewond.


Huwt (1)

N.N.

Index


Huwt (2) rond 864

83.111.529.121   Adelheid van TOURS

FamilienaamIndex 83.111.529.121Vader 166.223.053.846Moeder 166.223.053.847 • Tevens 166.222.901.773, 107.379.434.625

Overleden rond 866

Ook Van Laon genoemd.


Zij huwt (1)

166.222.901.772   Konrad der WELFEN

FamilienaamIndex 166.222.901.772Vader 332.445.803.544Moeder 332.445.803.545 • Tevens 107.379.434.624

Zie 166.222.901.772

Kinderen

 1. Robert I van Parijs Zie 41.555.764.560

TerugBegin van generatie


83.111.529.122   Heribert I van VERMANDOIS

FamilienaamIndex 83.111.529.122Vader 83.111.527.092Moeder 83.111.527.093 • Tevens 41.555.763.546, 41.555.764.740

83.111.529.123   Bertha van MORVOIS

FamilienaamIndex 83.111.529.123Vader 83.111.527.094Moeder 83.111.527.095 • Tevens 41.555.763.547, 41.555.764.741

TerugBegin van generatie


83.111.529.136   Odo van TOULOUSE

FamilienaamIndex 83.111.529.136Vader 166.223.058.272Moeder 166.223.058.273 • Tevens 664.892.241.668

Geboren ca. 869


Huwt

83.111.529.137   Garsinde van ALBI

FamilienaamIndex 83.111.529.137Vader 166.223.058.274Moeder 166.223.058.275 • Tevens 664.892.241.669

Geboren ca. 874

Kinderen

 1. Raimond II Zie 41.555.764.568
 2. Armengol Zie 332.446.120.834
 3. Gersende, huwt mogelijk Guiffre (Wifredo) II Borrel van Barcelona (*ca. 880 +26-4-911); vgl ES NF II/68. Graaf van Barcelona, Orsona en Gerona

TerugBegin van generatie


83.111.529.144   Ingelger I van ANJOU EN ORLEANS

FamilienaamIndex 83.111.529.144Vader 166.223.058.288Moeder 166.223.058.289

Geboren Anjou ca. 845
Overleden St Martin, Tours, ca. 893


Huwt (1) 869

83.111.529.145   Aelinde van AMBOISE

FamilienaamIndex 83.111.529.145 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Tours ca. 844

Ook Rescinde genoemd.


Huwt (2)

Melinde de BUSCANCOIS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Folco Zie 41.555.764.572

TerugBegin van generatie


83.111.529.146   Garnier Heer van LOCHES

FamilienaamIndex 83.111.529.146 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 844


Huwt

83.111.529.147   N.N.

Index 83.111.529.147 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 848

Kinderen

 1. Roscille Zie 41.555.764.573

TerugBegin van generatie


83.111.529.216   Godfried van ORLEANS

FamilienaamIndex 83.111.529.216Vader 166.223.058.432Moeder 166.223.058.433

Geboren Orleans ca. 825


Huwt

83.111.529.217   N.N.

Index 83.111.529.217 • Vader onbekend • Moeder onbekend

1. Aubri Zie 41.555.764.608

TerugBegin van generatie


83.111.529.232   Mayeul van NARBONNE

FamilienaamIndex 83.111.529.232 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 880

Vgl ES NF III/439. Ulberad wordt niet door ES genoemd.


Huwt

83.111.529.233   Raymonde N.

Index 83.111.529.233 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gaucher van Narbonne
 2. Alberic I van Macon Zie 41.555.764.616
 3. Ulberad I (*voor 870 +na 911); huwt Richilde N. (*voor 875). Mogelijk ouders van Odo, vicomte de Narbonne, in ES NF II/68. Afstamming wordt daar verder niet ondersteund

TerugBegin van generatie


83.111.529.234   Ranulphe de NARBONNE

FamilienaamIndex 83.111.529.234 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vicomte van Narbonne; vgl ES NF III/439


Huwt

83.111.529.235   N.N.

Index 83.111.529.235 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Attelane de Macon Zie 41.555.764.617

TerugBegin van generatie


83.111.529.260   Manasse van AUTUN

FamilienaamIndex 83.111.529.260Vader 166.223.058.520Moeder 166.223.058.521

Vgl. ES NF III Anhang 189


Huwt

83.111.529.261   Ermengardis N.

Index 83.111.529.261 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk dochter van Boso van Provence.

Kinderen

 1. Giselbert van Bourgondië Zie 41.555.764.630

TerugBegin van generatie


83.111.529.488   Konrad II der WELFEN

FamilienaamIndex 83.111.529.488Vader 166.222.901.772Moeder 83.111.529.121 • Tevens 83.111.450.886, 166.222.901.890

83.111.529.489   Waldrada van AUXERRE

FamilienaamIndex 83.111.529.489 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 83.111.450.887

TerugBegin van generatie


83.111.529.492   Burchard I van ZWABEN

FamilienaamIndex 83.111.529.492Vader 166.223.058.984Moeder 166.223.058.985

Overleden 911 (waarschijnlijk 5-11) in een slag

Markgraaf in Raetië (891-911), graaf in de Baar, 909 hertog van Zwaben


Huwt 911

83.111.529.493   N.N.

Index 83.111.529.493 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ulrich van Zürichgau (+30-9 in of na 917), graaf in Zürichgouw en Thurgouw
 2. Burchard II van Zwaben Zie 41.555.764.746

TerugBegin van generatie


83.111.529.494   Eberhard van ZÜRICHGAU

FamilienaamIndex 83.111.529.494Vader 166.223.058.988Moeder 166.223.058.989

Geboren ca. 890

Uit het huis Eberhardinger; vgl. ES NF XII/85


Huwt

83.111.529.495   N.N.

Index 83.111.529.495 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Eberhard II van Zürichgau (+voor 958), huwt N.N.
 2. Regilinda van Zürichgau Zie 41.555.764.747

TerugBegin van generatie


83.111.529.504   Eystein IVARSSON

FamilienaamIndex 83.111.529.504Vader 166.223.059.008Moeder 166.223.059.009 • Tevens 53.689.717.570

Geboren Maer ca. 800

Eystein ‘Glumra’


Huwt (1) Maer ca. 846

83.111.529.505   Ascrida ROGNVALDSDATTER

FamilienaamIndex 83.111.529.505Vader 166.223.059.010Moeder 166.223.059.011 • Tevens 53.689.717.571

Geboren Maer ca. 804

Ascrida of Aseda, ‘gravin’ van Oppland


Huwt (2) ca. 862

Jocunda HUNTHIOFSDATTER

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Rognvald I Eysteinsson Zie 41.555.764.752
 2. Swanhilde Zie 26.844.858.785

TerugBegin van generatie


83.111.529.510   Gurvand van BRETAGNE

FamilienaamIndex 83.111.529.510 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 877

Hertog van Bretagne in 874; vgl. ES NF III Anhang 75


Huwt

83.111.529.511   N. van BRETAGNE

FamilienaamIndex 83.111.529.511Vader 166.223.059.022Moeder 166.223.059.023

Kinderen

 1. Judicael van Rennes
 2. N. Van Rennes Zie 41.555.764.755

TerugBegin van generatie


83.111.529.538   Karel II van WEST-FRANCIË

FamilienaamIndex 83.111.529.538Vader 41.555.763.558Moeder 41.555.763.559 • Tevens 83.111.526.944, 166.223.057.338, 332.446.116.354

83.111.529.539   Richilde van METZ

FamilienaamIndex 83.111.529.539Vader 83.111.450.884Moeder 83.111.450.885

Zie 83.111.526.944

TerugBegin van generatie


83.111.529.784   Ratbold van EBERSBERG

FamilienaamIndex 83.111.529.784Vader 166.223.059.568Moeder 166.223.059.569

Overleden 20-1-919, begraven in Salzburg

Graaf van Ebersberg sinds ca. 890, markgraaf van de Karintische Mark in 906, voogd van Freising. Verwant van koning Arnulf uit de Karolingen; vgl ES NF III/28


Huwt

83.111.529.785   Engelmund N.

Index 83.111.529.785 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Dochter van een graaf, verwante van een hertogin Reginlinde.

Kinderen

 1. Eberhard (+voor 948), graaf in Ebersberg ca. 934, sticht dan met zijn broer een klooster in Ebersberg
 2. Adelbero Zie 41.555.764.892
 3. Williburg (+16-11 in ca. 980-985), de neef graaf Ulrich doet een schenking uit haar nalatenschap aan het stift van Ebersberg; huwt (1) Poppo von Kühbach; huwt (2) N.N.; huwt (3) Eticho II Welf von Altdorf (+982)
 4. Ratold II (+29-3 rond 960), vader van de kinderloos gestorven Werner (+1010)

TerugBegin van generatie


83.111.529.788   Marquand I van VIEHBACHGAU

FamilienaamIndex 83.111.529.788 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Graaf in de Viehbachgouw (916); ouderschap hypothetisch. Vgl. ES NF III/24


Huwt

83.111.529.789   N.N.

Index 83.111.529.789 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marquand II van Eppenstein Zie 41.555.764.894

TerugBegin van generatie


83.111.530.016   Ryurik van NOVGOROD

FamilienaamIndex 83.111.530.016 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren 830
Overleden Novgorod 879

Groothertog van Novgorod. Vergelijk ES NF III/128.

Dook op in 862 vanuit Jutland. Mogelijk identiek met Rurik (Rorik) van Jutland of van Dorestad, *ca. 810, zoon van Hemming, die Dorestad (850) en Haithbu (857) bezette en Bremen plunderde (859), daarna al zijn grond verloor en pas 870 weer opduikt, hersteld in Friesland (+voor 882). Zijn volle neef (oomzegger) is Gudröd Haraldsson, Zie 83.111.526.958


Huwt Novgorod ca. 876

83.111.530.017   Efenda N.

Index 83.111.530.017 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren circa 850

Ook als Edvina geschreven

Kinderen

 1. Igor Zie 41.555.765.008

TerugBegin van generatie


83.111.530.032   Erik EDMUNDSSON

FamilienaamIndex 83.111.530.032Vader 166.223.060.064Moeder 166.223.060.065

Geboren ca. 849
Overleden ca. 900

Koning van Zweden


Huwt

83.111.530.033   N.N.

Index 83.111.530.033 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 854 Zweden

Kinderen

 1. Bjorn Eriksson Zie 41.555.765.016

TerugBegin van generatie


83.111.530.036   Ziemomysl van POLEN

FamilienaamIndex 83.111.530.036Vader 166.223.060.072Moeder 166.223.060.073

Geboren Poznan 892
Overleden voor 964

Vorst van Polen.


Huwt

83.111.530.037   N.N.

Index 83.111.530.037 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Poznan ca. 896

Kinderen

 1. Miesko Zie 41.555.765.018

TerugBegin van generatie


83.111.530.038   Bodeslav I van BOHEMEN

FamilienaamIndex 83.111.530.038Vader 166.223.060.076Moeder 166.223.060.077

Geboren Praag 900
Overleden 15-7-967


Huwt

83.111.530.039   Biagota van BOHEMEN

FamilienaamIndex 83.111.530.039 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 901

Ook als Bozena bekend.

Kinderen

 1. Bodeslav II van Bohemen (+7-2-999), hertog van Bohemen (967/72-999), huwt Hemma van Engeland (+1005) - haar afkomst (Engeland) is overigens onzeker.
 2. Strachkvas (Kristian) (*935/6 +28-9-996), monnik
 3. Dúbravka Zie 41.555.765.019
 4. Mlada (Maria), abdis van St.Georg, Praag in 967

TerugBegin van generatie


83.111.530.040   Nako van de OBOTRITEN

FamilienaamIndex 83.111.530.040 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vorst der Obotriten


Huwt

83.111.530.041   N.N. 

Index 83.111.530.041 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mistui II Zie 41.555.765.020
 2. Mstidrag, co-vorst met zijn broer

TerugBegin van generatie


83.111.530.048   Gerulf II van HOLLAND

FamilienaamIndex 83.111.530.048Vader 166.223.060.096Moeder 166.223.060.097

Overleden 928-938

Graaf van Friesland. Betrokken bij de moord op Godfried de Noorman (885). Kwartieren verder volgens Van Wimersma Greidanus (1994:527ff); uitdrukkelijk hypothetisch. Gerulf II kan vader zijn geweest van Dirk I of van Dirk I-bis; Dirk I-bis is uitgevonden om een onverklaarbaar lang leven van Dirk I te verklaren. Van Gerulf II is bekend dat hij kleinzoon van Gerulf I was en halfbroer van de bisschop van Utrecht, Radboud.


Huwt

83.111.530.049   N.N.

Index 83.111.530.049 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Genoemd wordt wel een vrouwe De Corbie, dochter van Waldegar de Corbie (*ca. 820)

Kinderen

 1. Dirk van Westfriesland Zie 41.555.765.024
 2. Waltger van Holland (*ca. 880 +na 936), waarschijnlijk graaf van de Gouwen Niftarlake, Lek en IJsel en Teisterband; huwt Alberada

TerugBegin van generatie


83.111.530.050   Meginhard II van FRIESLAND

FamilienaamIndex 83.111.530.050Vader 83.111.528.992Moeder 83.111.528.993

Geboren ca. 848

Graaf van Hamaland en hertog van Friesland.


Huwt

83.111.530.051   Irenfried N.

Index 83.111.530.051 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zuster van bisschop van Vercelli Luitward; De Nerée tot Babberich (1917: 10)

Kinderen

 1. Geva van Hamaland Zie 41.555.765.025

TerugBegin van generatie


83.111.530.208   Borrel II van BARCELONA

FamilienaamIndex 83.111.530.208Vader 166.223.060.416Moeder 166.223.060.417

Geboren Barcelona rond 946
Overleden 30-9-992


Huwt

83.111.530.209   Luitgarde van TOULOUSE

FamilienaamIndex 83.111.530.209Vader 20.777.882.284Moeder 20.777.882.285

Geboren Toulouse 952 (?)
Overleden na 977

Kinderen

 1. Raimond Borrel I Zie 41.555.765.104
 2. Armegol I de Urgel (*ca. 975 +1-9-1010), Armengol, el de Cordoba, conde de Urgel (989-1010); vgl ES NF III/132; huwt voor 1001 Teuthberga van Provence (+na 1010), van onbekende herkomst.

TerugBegin van generatie


83.111.530.210   Roger I van CARCASSONNE

FamilienaamIndex 83.111.530.210Vader 166.223.060.420Moeder 166.223.060.421

Geboren Carcassonne ca. 935
Overleden na 1-4-1011

Graaf van Carcassonne.


Huwt voor 1001

83.111.530.211   Adelaide van MELGUEIL

FamilienaamIndex 83.111.530.211Vader 166.223.060.422Moeder 166.223.060.423

Geboren ca. 949
Overleden na 1-4-1011

Haar herkomst en eerste huwelijk gebaseerd op Thierry Stasser (n.d.)


Zij huwt (1)

Arnauld de CARCASSONNE

FamilienaamIndex

Kinderen (Arnauld de Carcassone)

 1. Arnauld, vermeld als zoon van Adelaide, hertrouwt met Roger (en bij hem moeder van Raymond, Bernard en Pierre) in 979.

Kinderen (Roger de Carcassone)

 1. Raymond (+tussen 21-7-1007 en 1-4-1011), huwt voor 1000 Garsinde de Beziers (+na 1036); zij huwt (2) Bernard Pelet d'Anduze.
 2. Kinderen
  1. Guillaume
  2. Pierre
 3. Bernardo Roger de Couserans (+voor 1038), raaf van Couserans, Foix en Bigorre 981-1036; vgl ES NF III/145, huwt Gersende de Bigorre (+na 1038)
 4. Pierre (+x-8-1051), bisschop van Gérone
 5. Ermesinde Zie 41.555.765.105
 6. (mogelijk) Arsinde, huwt Guillaume de Beziers
 7. (mogelijk) N., gehuwd met markies Guillaume, zoon van Amélius Simplicius.
 8. Kinderen
  1. Bernard
  2. Raymond

TerugBegin van generatie


83.111.530.212   Garcia I van CASTILIË

FamilienaamIndex 83.111.530.212Vader 166.223.060.424Moeder 166.223.060.425

Overleden 995 bCordoba

Conde de Castile sinds 970


Huwt ca. 960

83.111.530.213   Ava de RIBAGORZA

FamilienaamIndex 83.111.530.213Vader 166.223.060.426Moeder 166.223.060.427

Overleden na 995

Kinderen

 1. Sancho Zie 41.555.765.106
 2. Gonzalo Garcia
 3. Mayor Garcia, huwt Raimundo III, Conde de Pailhars
 4. Urraca Garcez (+1039), senora de Infantado de Covarrubias, vermoord
 5. Elvira (+1017), regentes van Leon na 999, 1007 non geworden; huwt 991 Vermundo II van Leon (*953 +999), el Gotoso; koning van Leon 985-99. Vgl ES NF II/50
 6. Toda Garcez (+na 1031) vermoedelijk gehuwd met Diego, Conde de Liebana
 7. Oneca Garcez (+na 1045); huwt 995 Abu Amir Ibn Abi al-Mansur, Vizier van Cordoba (+1002), later abdes van San Salvador de Ona.

TerugBegin van generatie


83.111.530.214   Gomez DIAZ

FamilienaamIndex 83.111.530.214Vader 166.223.060.428Moeder 166.223.060.429

Conde de Saldana, vermeld 940-986


Huwt

83.111.530.215   Muniadona Fernandez van CASTILIË

FamilienaamIndex 83.111.530.215Vader 166.223.060.424Moeder 166.223.060.425

Kinderen

 1. Urraca de Castille Zie 41.555.765.107

TerugBegin van generatie


83.111.530.232   Giovanni II van SALERNO

FamilienaamIndex 83.111.530.232Vader 166.223.060.464Moeder 166.223.060.465

Overleden 999


Huwt

83.111.530.233   Sigelgaita van SALERNO

FamilienaamIndex 83.111.530.233Vader 166.223.060.466Moeder 166.223.060.467

Kinderen

 1. Guaimar III Zie 41.555.765.116

TerugBegin van generatie


83.111.530.234   Pandulf III van CAPUA

FamilienaamIndex 83.111.530.234Vader 166.223.060.468Moeder 166.223.060.469

Overleden 13-8-1014

Vorst van Capua, samen met zijn vader 973-983, daarna alleen 983-7, daarna samen met zijn zoon Landolf. Pandulf de Oude, vorst van Benevento


Huwt

83.111.530.235   N.N.

Index 83.111.530.235 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Landolf
 2. Pandolf IV (*ca. 985)
 3. Atenulf, abt van Montecassino (+1022)
 4. Gaitelgrima Zie 41.555.765.117

TerugBegin van generatie


83.111.530.236   Pandolf I van CAPUA

FamilienaamIndex 83.111.530.236Vader 166.223.060.466Moeder 166.223.060.467 • Tevens 332.446.120.936

83.111.530.237   Aloara van CAPUA

FamilienaamIndex 83.111.530.237 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 332.446.120.937

TerugBegin van generatie


83.111.530.312   Boso II van AVIGNON

FamilienaamIndex 83.111.530.312Vader 166.223.060.624Moeder 166.223.060.625

Overleden ca. 966

Graaf van Avignon en Arles, vgl ES NF II/187


Huwt

83.111.530.313   Constance van PROVENCE

FamilienaamIndex 83.111.530.313Vader 166.223.060.626Moeder 166.223.060.627

Kinderen

 1. Rathbold II Zie 41.555.765.156
 2. Willem II van Arles(+994), graaf van Arles en Provence; vgl ES NF II/187 (mogelijk door mij verward met Willem III Taillefer); huwt (1) Arsinda de Comminges; huwt (2) Arsinda of Adelaide van Anjou

TerugBegin van generatie


83.111.530.314   Etienne II de GEVAUDAN

FamilienaamIndex 83.111.530.314Vader 13.975.660.212Moeder 13.975.660.213 • Tevens 6.987.830.106

83.111.530.315   Anne N.

Index 83.111.530.315 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zie 6.987.830.106

TerugBegin van generatie


83.111.530.322   Guillaume PERIGOLD

FamilienaamIndex 83.111.530.322 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

83.111.530.323   N.N.

Index 83.111.530.323 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Emma Perigold Zie 41.555.765.161

TerugBegin van generatie


83.111.530.324   Hildegaire van LIMOGES

FamilienaamIndex 83.111.530.324 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

83.111.530.325   N.N.

Index 83.111.530.325 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerard de Limoges Zie 41.555.765.162

TerugBegin van generatie


83.111.530.326   Adhemar de BROSSE

FamilienaamIndex 83.111.530.326 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

83.111.530.327   N.N.

Index 83.111.530.327 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Rothilde Zie 41.555.765.163

TerugBegin van generatie


83.111.530.448   Vivien de L’ISLE

FamilienaamIndex 83.111.530.448Vader 166.223.060.896Moeder 166.223.060.897

Vermeld rond 930; broer van Bouchard die ook Orderands vader zou kunnen zijn; vgl. ES XIV/83


Huwt

83.111.530.449   N.N.

Index 83.111.530.449 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Orderand de l’Isle Bouchard Zie 41.555.765.224

TerugBegin van generatie


83.111.530.694   Giselbert van LOTHARINGEN

FamilienaamIndex 83.111.530.694Vader 20.777.881.730Moeder 83.111.528.669 • Tevens 41.555.764.334, 41.555.765.730

83.111.530.695   Gerberga van SAKSEN

FamilienaamIndex 83.111.530.695Vader 20.777.881.738Moeder 20.777.881.739 • Tevens 10.388.940.869, 20.777.882.375, 41.555.764.335, 41.555.765.731

TerugBegin van generatie


83.111.530.912   Eberhard van BLIESGAU

FamilienaamIndex 83.111.530.912Vader 83.111.450.944Moeder 83.111.450.945 • Tevens 41.555.725.472

83.111.530.913   N. van de BONNERGAU

FamilienaamIndex 83.111.530.913 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 41.555.725.473

TerugBegin van generatie


83.111.530.920   Hendrik I van SAKSEN

FamilienaamIndex 83.111.530.920Vader 41.555.763.476Moeder 41.555.763.477 • Tevens 20.777.881.738, 41.555.764.562

83.111.530.921   Mathilde van WESTFALEN

FamilienaamIndex 83.111.530.921Vader 41.555.763.478Moeder 41.555.763.479 • Tevens 20.777.881.739, 41.555.764.563

TerugBegin van generatie


83.111.530.924   Nikitas SKLEROS

FamilienaamIndex 83.111.530.924Vader 166.223.061.848Moeder 166.223.061.849

Geboren ca. 885
Overleden na 921

Volgens Medieval Lands: Pantherios Skleros, alias Photeinos.


Huwt

83.111.530.925   Gregoria N.

Index 83.111.530.925Vader 166.223.061.850Moeder 166.223.061.851

Kinderen

 1. Konstantin Zie 41.555.765.462
 2. Bardas, huwt N.N., ouders van Romanos Skleros
 3. Maria, huwt Joannes Tzimiskis (zoon van N. Kourkouas en een zus van Nikophoros II Phokas), moordenaar van Nikophoros II Phokas (keizer 963-969, gehuwd met Theophano, weduwe van keizer Romanos II +963), zelf keizer 969-976, terechtgesteld, hertrouwde met Theodora, weduwe van keizer Constantijn VII

TerugBegin van generatie


83.111.530.926   Leo PHOKAS

FamilienaamIndex 83.111.530.926Vader 166.223.061.852Moeder 166.223.061.853

Geboren ca. 912
Overleden 971-976

Prefect (europlastes) van Cappadocië. Ouderschap hypothetisch maar waarschijnlijk


Huwt

83.111.530.927   N.N.

Index 83.111.530.927 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Sophia Phokas Zie 41.555.765.463

TerugBegin van generatie


83.111.530.976   Arduin van NORMANDIË

FamilienaamIndex 83.111.530.976 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Frankisch ridder in Normandië, van verder onbekende afkomst; zijn zonen trekken omstreeks 900 naar Italië. Vgl ES NF III/593


Huwt

83.111.530.977   N.N.

Index 83.111.530.977 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Roger van Auriate Zie 41.555.765.488
 2. Arduin van Auriate

TerugBegin van generatie


83.111.530.986   N. van CANOSSA

FamilienaamIndex 83.111.530.986 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 875

De naam is fictief; vgl ES NF III/591.


Huwt

83.111.530.987   N.N.

Index 83.111.530.987 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. van Canossa Zie 41.555.765.493
 2. N., dochter, huwt Atto uit Parma (+voor November 958)

TerugBegin van generatie


83.111.531.024   Donald II Dasachtach van SCHOTLAND

FamilienaamIndex 83.111.531.024Vader 166.223.062.048Moeder 166.223.062.049

Geboren ca. 862
Overleden Forres Morayshire, 900

Koning van Schotland


Huwt

83.111.531.025   N.N.

Index 83.111.531.025 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 866

Kinderen

 1. Malcolm I Zie 41.555.765.512

TerugBegin van generatie


83.111.531.072   Edward I van ENGELAND

FamilienaamIndex 83.111.531.072Vader 83.111.526.948Moeder 83.111.526.949 • Tevens 13.422.430.286, 41.555.763.474, 83.111.532.954, 83.111.528.642

83.111.531.073   Edgiva van KENT

FamilienaamIndex 83.111.531.073Vader 166.223.057.286Moeder 166.223.057.287 • Tevens 83.111.528.643

Zie 41.555.763.474

TerugBegin van generatie


83.111.531.074   N.N.

Index 83.111.531.074 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

83.111.531.075   Wynflaed van DORSET

FamilienaamIndex 83.111.531.075Vader 166.223.062.150Moeder 166.223.062.151

Overleden ca. 950

Herkomst bekend door haar testament, opgemaakt in Shaftesbury rond 950. Waarschijnlijk een nicht van Alfred bisschop van Sherborne. In haar testament laat zij twee goederen na in Dorset, een in Wiltshire, en nog haar huis in Dorset; verder vier goederen in Hampshire en Berkshire.

Kinderen

 1. Elgiva Zie 41.555.765.537
 2. Aethelflaed
 3. Eadmaer

TerugBegin van generatie


83.111.531.136   Olaf BJORNSSON

FamilienaamIndex 83.111.531.136Vader 41.555.765.016Moeder 41.555.765.017

Geboren ca. 885 Zweden

(mede)koning van Zweden


Huwt

83.111.531.137   Ingeborg THRANDSDATTER

FamilienaamIndex 83.111.531.137 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Uppsala circa 886

Kinderen

 1. Styrbjorn Olafsson Zie 41.555.765.568

TerugBegin van generatie


83.111.531.138   Harald GORMSSON

FamilienaamIndex 83.111.531.138Vader 83.111.531.144Moeder 83.111.531.145 • Tevens 41.555.765.572

83.111.531.139   Gyrithe OLAFSDATTER

FamilienaamIndex 83.111.531.139Vader 41.555.765.016Moeder 41.555.765.017

Zie 41.555.765.572

TerugBegin van generatie


83.111.531.144   Gorm KNUDSSON

FamilienaamIndex 83.111.531.144Vader 166.223.062.288Moeder 166.223.062.289

Geboren ca. 880
Overleden ca. 958, bJellinge, Denemarken

Gorm (of Geva), koning van Denemarken (althans Jutland) vanaf ca. 936. Bijgenaamd ‘de Oude’; mogelijk was hij (voor zijn tijd) seniel. Grafmonument in 20ste eeuw geopend; een lijk aangetroffen dat tussen 35-50 jaar oud moet zijn geweest. Gegevens gebaseerd op o.a. Kristian Nyrups bijdragen aan soc.genealogy.medieval


Huwt ca. 897

83.111.531.145   Thyra Danebod van DENEMARKEN

FamilienaamIndex 83.111.531.145Vader 166.223.062.290Moeder 166.223.062.291

Geboren Denemarken ca. 844
Overleden Jellinge 936

NB: verdere voorouders uit sagen. Grafmonument naast dat van haar man, echter zonder lichaam erin. Opgericht door zoon Harald, 962- 970, volgens inscriptie op runesteen (en schatting archeologen).

Kinderen

 1. Harald Gormsson Zie 41.555.765.572
 2. Knut (Cnut) Danaast (*voor ca. 928 +ca. 958)

TerugBegin van generatie


83.111.531.168   Ealdred of BAMBOROUGH

FamilienaamIndex 83.111.531.168Vader 166.223.062.336Moeder 166.223.062.337

Overleden ca. 930

Heer van Bamborough na 913, vermeld 926.


Huwt

83.111.531.169   N.N.

Index 83.111.531.169 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Oswulf Zie 41.555.765.584

TerugBegin van generatie


83.111.531.488   Raoul I van CAMBRAI

FamilienaamIndex 83.111.531.488Vader 166.223.062.976Moeder 166.223.062.977

Overleden 944

Graaf van Valois, Amiens, Vexin, stichter kasteel Crepy; verwantschap staat nog niet 100% vast.


Huwt

83.111.531.489   Liedegardis van MANTES

FamilienaamIndex 83.111.531.489 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 12-11-990/1

Vrouwe van Medunta en later Meulanto (=Mantes en Meulan)


Zij huwt (2)

Galeran van MEULAN

FamilienaamIndex

Uit het huis van Chartres

Kinderen

 1. Gautier Zie 41.555.765.744

TerugBegin van generatie


83.111.531.490   Folco II van ANJOU

FamilienaamIndex 83.111.531.490Vader 41.555.764.572Moeder 41.555.764.573 • Tevens 20.777.882.286, 20.777.882.312

83.111.531.491   Gerberga van MAINE

FamilienaamIndex 83.111.531.491Vader 41.555.764.574Moeder 41.555.764.575 • Tevens 20.777.882.287, 20.777.882.313

TerugBegin van generatie


83.111.531.508   Albert I van VERMANDOIS

FamilienaamIndex 83.111.531.508Vader 20.777.882.370Moeder 20.777.882.371 • Tevens 20.777.882.864

83.111.531.509   Gerberga van LOTHARINGEN

FamilienaamIndex 83.111.531.509Vader 41.555.764.334Moeder 10.388.940.869 • Tevens 20.777.882.865

TerugBegin van generatie


83.111.532.256   Otto van WORMS

FamilienaamIndex 83.111.532.256Vader 166.223.064.512Moeder 166.223.064.513

Overleden 4-11-1004 bBruchsal (?)

Graaf in de Nahegouw 956; idem graaf in de Spiers-, Worms-, Elsenz-, Kraich-, Engpfinz- en Ufgouw, ca.978-1002 hertog van Karinthië, troonkandidaat in 1002.


Huwt

83.111.532.257   Judith N.

Index 83.111.532.257 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 991 bWorms

Vermoedelijk een dochter uit het huis van Beieren.

Kinderen

 1. Hendrik in de Spiersgouw Zie 41.555.766.128
 2. Bruno (*ca. 972 +Rome 18-2/12-3 999), werd 3-5-996 paus Gregorius V
 3. Koenraad van Karinthië (+12/15-12-1011 bWorms), huwt Mathilde van Zwaben; 1002 troonkandidaat
 4. Wilhelm (+7-11-1047), geestelijke.

TerugBegin van generatie


83.111.532.288   Ricfried van de BETUWE

FamilienaamIndex 83.111.532.288 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 166.223.064.582

Geboren ca. 870
Overleden 950

Ook Dodo genoemd; vermeld 897-943


Huwt

83.111.532.289   Hewesinde N.

Index 83.111.532.289 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 166.223.064.583

Geboren voor 880

Ook Herinesinda genoemd.

Kinderen

 1. Nevelung van de Betuwe Zie 41.555.766.144
 2. Rudolf
 3. Balderik
 4. N. van de Betuwe Zie 83.111.532.291
 5. Irenfried

TerugBegin van generatie


83.111.532.290   Baudry van de MAASGOUW

FamilienaamIndex 83.111.532.290 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Lambert


Huwt

83.111.532.291   N. van de BETUWE

FamilienaamIndex 83.111.532.291Vader 83.111.532.288Moeder 83.111.532.289

Geboren 895

Kinderen

 1. N. van de Maasgouw Zie 41.555.766.145

TerugBegin van generatie


83.111.532.954   Edward I van ENGELAND

FamilienaamIndex 83.111.532.954Vader 83.111.526.948Moeder 83.111.526.949 • Tevens 13.422.430.286, 41.555.763.474, 83.111.531.072, 83.111.528.642

83.111.532.955   Aelfleda van BERNICIA

FamilienaamIndex 83.111.532.955Vader 83.111.526.950Moeder 83.111.526.951 • Tevens 13.422.430.287, 41.555.763.475

TerugBegin van generatie


83.111.532.956   Gebhard van LAHNGAU

FamilienaamIndex 83.111.532.956Vader 83.111.527.088Moeder 83.111.527.089

Geboren ca. 850
Overleden 22-6-910

Graaf in de Wetterau, markgraaf der Fränkische Ostmark 906-910


Huwt

83.111.532.957   Ida van EZZO

FamilienaamIndex 83.111.532.957 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren 850
Overleden 910

Herkomst onzeker

Kinderen

 1. Hermann Zie 41.555.766.478

TerugBegin van generatie


83.111.533.080   Folmar van LUNEVILLE

FamilienaamIndex 83.111.533.080 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermeld als graaf (mogelijk rond Luneville) 920-930; vgl ES NF XVIII/152


Huwt

83.111.533.081   Richilde N.

Index 83.111.533.081 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Folmar van Luneville Zie 41.555.766.540
 2. Fulquin (+voor 942), huwt Alda
 3. Bovo, vermeld 930, 959

TerugBegin van generatie


83.111.533.148   Dirk van WESTFRIESLAND

FamilienaamIndex 83.111.533.148Vader 83.111.530.048Moeder 83.111.530.049 • Tevens 41.555.765.024

83.111.533.149   Geva van HAMALAND

FamilienaamIndex 83.111.533.149Vader 83.111.530.050Moeder 83.111.530.051 • Tevens 41.555.765.025

TerugBegin van generatie


83.111.533.150   Arnulf I van VLAANDEREN

FamilienaamIndex 83.111.533.150Vader 83.111.529.088Moeder 83.111.529.089 • Tevens 41.555.764.544, 41.555.765.026, 166.223.146.818

83.111.533.151   Adelheid van VERMANDOIS

FamilienaamIndex 83.111.533.151Vader 20.777.882.370Moeder 83.111.529.091 • Tevens 41.555.764.545, 41.555.765.027, 166.223.146.819

TerugBegin van generatie


83.111.559.232   Boudewijn van HEUSDEN

FamilienaamIndex 83.111.559.232Vader 166.223.118.464Moeder 166.223.118.465

Overleden 870

Heer van Heusden. Volgens nog niet gecontroleerde gegevens (ongetwijfeld uit de Arkel-fabelgenealogie) vader van Robbert II en grootvader van Edmond; Robbert II (+914) zou zijn gehuwd met Adelheid van Zutphen.


Huwt

83.111.559.233   Sophia van ENGELAND

FamilienaamIndex 83.111.559.233Vader 166.223.118.466Moeder 166.223.118.467

Overleden Oud-Heusden 890

Dochter van Edmond (Elderick), Koning van Engeland. Vast wel.

Kinderen

 1. Edmond Zie 41.555.779.616

TerugBegin van generatie


83.111.573.376   Wenemar van GENT

FamilienaamIndex 83.111.573.376 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

83.111.573.377   N.N.

Index 83.111.573.377 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wenemar Zie 41.555.786.688

TerugBegin van generatie


83.111.573.408   Siegfried de GUINES

FamilienaamIndex 83.111.573.408 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 925
Overleden 965

Alias Siegfried de Deen. Volgens Du Chesne (met een forse korrel zout) een Deen, neef van de Deense koning en diens broer Knut. Nogal hypothetisch allemaal.


Huwt 964

83.111.573.409   Elftrude van VLAANDEREN

FamilienaamIndex 83.111.573.409Vader 41.555.764.544Moeder 41.555.764.545

Geboren na 934, voor 948
Overleden 972

Kinderen

 1. Ardolphe Zie 41.555.786.704

TerugBegin van generatie


83.111.573.410   Arnold van BOULOGNE

FamilienaamIndex 83.111.573.410 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

83.111.573.411   Adela N.

Index 83.111.573.411 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mathilda Zie 41.555.786.705

TerugBegin van generatie


107.379.434.496   Adelbert I van TOSCANE

FamilienaamIndex 107.379.434.496Vader 214.758.868.992Moeder 214.758.868.993

Geboren voor 846
Overleden na 27-5-884


Huwt (1)

Anonsuara N.

Index


Huwt (2) voor 863

107.379.434.497   Rothilde de SPOLETO

FamilienaamIndex 107.379.434.497Vader 214.758.868.994Moeder 214.758.868.995

Overleden na 27-5-884

Kinderen

 1. Adelbert II Zie 53.689.717.248
 2. Bonifacio
 3. Regesinda

TerugBegin van generatie


107.379.434.624   Konrad der WELFEN

FamilienaamIndex 107.379.434.624Vader 332.445.803.544Moeder 332.445.803.545 • Tevens 166.222.901.772

107.379.434.625   Adelheid van TOURS

FamilienaamIndex 107.379.434.625Vader 166.223.053.846Moeder 166.223.053.847 • Tevens 83.111.529.121, 166.222.901.773

TerugBegin van generatie


107.379.435.136   Gudrod Halfdansson van NOORWEGEN

FamilienaamIndex 107.379.435.136Vader 1.329.784.472.080Moeder 1.329.784.472.081 • Tevens 664.892.236.040

107.379.435.137   Asa Haraldsdottir van AGDIR

FamilienaamIndex 107.379.435.137Vader 214.758.870.274Moeder 214.758.870.275

Zie 664.892.236.040

TerugBegin van generatie


107.379.435.138   Sigurd HELGESSON

FamilienaamIndex 107.379.435.138Vader 214.758.870.276Moeder 214.758.870.277

Geboren ca. 791
Overleden ca. 850

Sigurd Hjort, de Harde


Huwt

107.379.435.139   Tyrne Haraldsdottir van HAITHABU

FamilienaamIndex 107.379.435.139Vader 166.223.053.916Moeder 166.223.053.917

Geboren na 820
Overleden ca. 850

Ook Thorny genoemd

Kinderen

 1. Ragnhild Zie 53.689.717.569

TerugBegin van generatie


107.379.442.208   Geoffrey I van TURIJN

FamilienaamIndex 107.379.442.208Vader 214.758.884.416Moeder 214.758.884.417

Overleden na 865


Huwt

107.379.442.209   Gerberga N.

Index 107.379.442.209 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 868

Kinderen

 1. Geoffrey II Zie 53.689.721.104

TerugBegin van generatie


107.379.442.224   Raoul de QUERCY

FamilienaamIndex 107.379.442.224Vader 214.758.884.448Moeder 214.758.884.449

Overleden 842


Huwt

107.379.442.225   Aiga van AQUITANIË

FamilienaamIndex 107.379.442.225 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden ca. 856

Kinderen

 1. Robert Zie 53.689.721.112

TerugBegin van generatie


107.379.451.936   Raoul I de VALOIS

FamilienaamIndex 107.379.451.936 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 944


Huwt

107.379.451.937   Liegard de MEULAN

FamilienaamIndex 107.379.451.937 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 991


Zij huwt (2)

Galeran de MEULAN

FamilienaamIndex

Overleden ca. 986

Kinderen

 1. Raoul Zie 53.689.725.968

TerugBegin van generatie


107.379.456.128   Herbouin II de PONTHIEU

FamilienaamIndex 107.379.456.128Vader 214.758.912.256Moeder 214.758.912.257

Geboren ca. 890
Overleden Bayeux 13-7-945


Huwt

107.379.456.129   N. de DAMMARTIN

FamilienaamIndex 107.379.456.129 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 895

Kinderen

 1. Guillaume Zie 53.689.728.064
 2. Roger (*922 +957)

TerugBegin van generatie


107.380.024.320   Nivelung de BOURBON

FamilienaamIndex 107.380.024.320 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Graaf in Frankrijk; vgl ES NF XIV/56


Huwt voor 900

107.380.024.321   Kunigonde N.

Index 107.380.024.321 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aimard Zie 53.690.012.160
 2. Rotbertus
 3. Adelelmus (+voor 924)

TerugBegin van generatie


107.380.024.448   Landeric N.

Index 107.380.024.448 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vgl ES NF III/716


Huwt voor 868

107.380.024.449   Hildesine N.

Index 107.380.024.449 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Landeric II Zie 53.690.012.224

TerugBegin van generatie


107.380.094.160   Arnulf I van BEIEREN

FamilienaamIndex 107.380.094.160Vader 20.777.881.776Moeder 20.777.881.777 • Tevens 10.388.940.888, 41.555.766.464

107.380.094.161   Judith von SULICHAU

FamilienaamIndex 107.380.094.161Vader 20.777.881.778Moeder 20.777.881.779 • Tevens 10.388.940.889, 41.555.766.465

TerugBegin van generatie


107.380.094.162   Ernst von SUALAFELD

FamilienaamIndex 107.380.094.162 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Graaf in Suala/Sualsfeldgau


Huwt

107.380.094.163   N.N.

Index 107.380.094.163 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Richwara Zie 53.690.047.081

TerugBegin van generatie


111.804.973.432   Hrollanger ROGNVALDSSON

FamilienaamIndex 111.804.973.432Vader 41.555.764.752Moeder 41.555.764.753

Geboren ca. 874


Huwt

111.804.973.433   Emma D'AVRANCHES

FamilienaamIndex 111.804.973.433 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Bron Geneanet (Michel Janssens).

Kinderen

 1. Hrolf Thorstein Zie 55.902.486.716

TerugBegin van generatie


111.805.281.664   Guillaume I de FOREZ

FamilienaamIndex 111.805.281.664 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 845
Overleden ca. 890


Huwt

111.804.281.665   N.N.

Index 111.804.281.665 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Guillaume II Zie 55.902.640.832

TerugBegin van generatie


133.652.063.266   Nocher de COLEMBERT

FamilienaamIndex 133.652.063.266 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 900

Bron Geneanet (Françoise Deydier); nog niet geverifieerd; gebaseerd op 18e eeuwse genealogieën.


Huwt

133.652.063.267   N.N.

Index 133.652.063.267 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lucile Zie 66.826.031.633
 2. Nocher II

TerugBegin van generatie


135.360.123.056   Bernard de LAON

FamilienaamIndex 135.360.123.056Vader 83.111.527.092Moeder 83.111.527.093

Geboren ca. 845
Overleden voor 5-2-893

Graaf van Laon en Beauvais. Bron Geneanet (Michel van Hoegaerden). Cum grano salis.


Huwt

135.360.123.057   N. de VERMANDOIS

FamilienaamIndex 135.360.123.057 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Roger Zie 67.680.061.528

TerugBegin van generatie


135.360.131.072   Govert I van SINT WINOKSBERGEN

FamilienaamIndex 135.360.131.072 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 860
Overleden 916

Heer van St Winoksbergen. Bron Geneanet (Michel van Hoegaerden).


Huwt

135.360.131.073   BrÉbande van STEENLAND

FamilienaamIndex 135.360.131.073 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 910

Kinderen

 1. Everard Zie 67.680.065.536

TerugBegin van generatie


135.360.131.112   Nocher I de COLEMBERT

FamilienaamIndex 135.360.131.112 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren na 900

Bron Geneanet (Michel van Hoegaerden).


Huwt

135.360.131.113   N.N.

Index 135.360.131.113 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Nocher II Zie 67.680.065.556

TerugBegin van generatie


135.360.131.164   Raoul I de BOUVIGNY

FamilienaamIndex 135.360.131.164 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 930


Huwt

135.360.131.165   N. D’OLHAIN

FamilienaamIndex 135.360.131.165 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Erfdochter. Bron Geneanet (Heintzhelmer)

Kinderen

 1. Nestor Zie 67.680.065.582

TerugBegin van generatie


135.360.131.166   Nestor D’AUCHEL

FamilienaamIndex 135.360.131.166 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 939
Overleden ca. 997

Heer van Auchel. Bron Geneanet (Michel van Hoegaerden).


Huwt

135.360.131.167   N.N.

Index 135.360.131.167 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arthur, huwt Avicie de Nédonchel
 2. Isabeau Zie 67.680.065.583

TerugBegin van generatie


135.360.131.184   Arthur de HAVERSKERCQUE

FamilienaamIndex 135.360.131.184 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 870

Vicomte de Saint-Omer. Bron Geneanet (Michel van Hoegaerden). Niet in Warlop.


Huwt

135.360.131.185   N.N.

Index 135.360.131.185 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Guillaume Zie 67.680.065.592

TerugBegin van generatie


135.360.131.400   Egbert de CASSEL

FamilienaamIndex 135.360.131.400Vader 270.720.262.800Moeder 270.720.262.801

Geboren Cassel ca. 925

Bron Geneanet (Michel van Hoegaerden).


Huwt

135.360.131.401   N.N.

Index 135.360.131.401 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Rigaud II Zie 67.680.065.700

TerugBegin van generatie


135.360.131.402   Guillaume de HAVERSKERCQUE

FamilienaamIndex 135.360.131.402Vader 135.360.131.184Moeder 135.360.131.185 • Tevens 67.680.065.592

135.360.131.403   Sybille D’ABBEVILLE

FamilienaamIndex 135.360.131.403 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 67.680.065.593

TerugBegin van generatie


135.360.131.408   Guillaume de WISSOCQ

FamilienaamIndex 135.360.131.408 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 925
Overleden 986

Onzeker. Bron Geneanet (Arnaud Deloffre)


Huwt

135.360.131.409   N.N.

Index 135.360.131.409 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arthur Zie 67.680.065.704

TerugBegin van generatie


135.360.131.432   N. de WAVRIN

FamilienaamIndex 135.360.131.432 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 26.844.937.740

135.360.131.433   N.N.

Index 135.360.131.433 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 26.844.937.741

TerugBegin van generatie


135.360.131.440   Hustin de BOURS

FamilienaamIndex 135.360.131.440Vader 270.720.262.880Moeder 270.720.262.881

Geboren ca. 910
Overleden ca. 960

Ridder, heer van Bours. Bron Geneanet (Michel van Hoegaerden).


Huwt

135.360.131.441   FrÉdÉgonde N.

Index 135.360.131.441 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Alexandre Zie 67.680.065.720

TerugBegin van generatie


135.360.131.442   Iton de DOMART

FamilienaamIndex 135.360.131.442 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 6.987.810.824, 6.987.811.000

Geboren ca. 928 Domart en Ponthieu
Overleden 991

Ridder, heer van Domart. Bron Geneanet (Michel van Hoegaerden).


Huwt

135.360.131.443   Giselberthe de PONTHIEU

FamilienaamIndex 135.360.131.443Vader 53.689.728.064Moeder 270.720.262.887 • Tevens 6.987.810.825, 6.987.811.001

Geboren ca. 943
Overleden ca. 998

Vrouwe van Saint Riquier

Kinderen

 1. Adèle Zie 67.680.065.721
 2. Iton II Zie 3.493.905.500
 3. Wallerand Zie 3.493.905.412

TerugBegin van generatie


Generatie 1   < Generatie 36   Generatie 38 >   Generatie 145IndexNamen