Generatie 23 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 22   Generatie 24 >   Generatie 145IndexNamen


5.054.976   Dirck RUTGHERSZ

FamilienaamIndex 5.054.976 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Poortugaal ca. 1290

Ook vermeld in 1337


Huwt

5.054.977   N.N.

Index 5.054.977 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Rutgheer Diddericsz Zie 2.527.488
 2. Heijn

TerugBegin van generatie


5.071.360   Charles NIEULANT

FamilienaamIndex 5.071.360Vader 10.142.720Moeder 10.142.721

Overleden Dendermonde 22-4-1272

Bron Gaillard, die een stuk citeert waarin Charles’ zonen Charles en Philippe een twist beslechten; Philippe neemt op bevel van de keizer de naam Nieulant aan, terwijl die tot dan Inghenieulant zou zijn geweest.

Volgens een adelsbrief die Hubert François de Nieulant tot vicomte van Nieulant en Pottelsberghe maakte (7-5-1718; vgl ANB 1861:331) gaat de familie terug op Charles-Jean de Nieulant, zoon van Jean en van Saksische origine, kapitein in dienst van Guido van Dampierre, zoon van Margaretha van Vlaanderen, wiens leven Charles-Jean redde tijdens een veldslag. Charles-Jean werd daarop gouverneur van Dendermonde.


Huwt

5.071.361   Catharina van HOOGHERWERVE

FamilienaamIndex 5.071.361Vader 10.142.722Moeder 10.142.723

Overleden Dendermonde 4-6-1278

Kinderen

 1. Philippe Zie 2.535.680
 2. Charles (+na 1313)

TerugBegin van generatie


5.071.362   N. de BAVICHOVE

FamilienaamIndex 5.071.362 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Heer van Bavichove, volgens Gaillard


Huwt

5.071.363   N.N.

Index 5.071.363 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anna Zie 2.535.681

TerugBegin van generatie


5.071.392   Albert van der ZYPE

FamilienaamIndex 5.071.392Vader 10.142.784Moeder 10.142.785

Overleden na 1337

Ridder. Bron Gaillard


Huwt

5.071.393   Mathilda van MOERKERKE

FamilienaamIndex 5.071.393 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1337

Kinderen

 1. Jan Zie 2.535.696
 2. Hendrik
 3. Adelaide, huwt Philippe van Walle

TerugBegin van generatie


5.071.400   Philips van DIXMUIDE

FamilienaamIndex 5.071.400Vader 10.142.800Moeder 10.142.801

Bron Gaillard, homepage Van Waesberg


Huwt

5.071.401   N. van HAUTEKERKE

FamilienaamIndex 5.071.401 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gaillard: Haveskercke

Kinderen

 1. Jean Zie 2.535.700

TerugBegin van generatie


5.071.402   Denis de SCHATTINE

FamilienaamIndex 5.071.402 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1290
Overleden Ieper bSt. Maarten 8-12-1364

Poorter en (1334-57) schepen van Ieper, had daar en huis en had grond te Boezinge.

Bron Geneanet (Tillo Behaeghe); Gaillard, homepage Van Waesberg (daar: Schattinc)


Huwt

5.071.403   N.N.

Index 5.071.403 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Deonise Zie 2.535.701

TerugBegin van generatie


5.071.404   Lambert van BELLE

FamilienaamIndex 5.071.404Vader 10.142.808Moeder 10.142.809

Overleden Ieper 14-12-1349

Bron Gaillard, homepage Van Waesberg, Van de Velde. Schepen van Ieper in 1320-25, schatbewaarder in 1325; verbannen in 1325 (verjaagd tussen 13 en 15 juni) tijdens de opstand tegen de graaf, teruggekeerd november 1328 (Smolders 2001).


Huwt

5.071.405   Marguerite BARDONC

FamilienaamIndex 5.071.405Vader 10.142.810Moeder 10.142.811


Huwt (2)

Avesoete SBRUNS

FamilienaamIndex

Door Gaillard aangewezen als moeder van Lambert

Kinderen

 1. Lambert Zie 2.535.702
 2. Nicolas (+1376)

TerugBegin van generatie


5.071.744   Gisbert UUTENHOVE

FamilienaamIndex 5.071.744Vader 10.143.488Moeder 10.143.489

Begraven Gent (Poortackere)

Ridder. Beschermheer van het hospitaal van Poortacker in Gent (1290), begraven in de kapel daar. Vermoedelijk schepen in 1293, verbannen 1297, hersteld 1301. Cf. De Kerckhove dit van der Varent (2012:215ff)


Huwt

5.071.745   Agatha van PUTHEM

FamilienaamIndex 5.071.745 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Van de Pitte

Kinderen

 1. Nicholas Zie 2.535.872
 2. Jean
 3. Annoets
 4. Willem
 5. Heelwijf (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


5.071.746   Wautier UTENDAELE

FamilienaamIndex 5.071.746 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Cf. De Kerckhove dit van der Varent (2012:217ff)


Huwt

5.071.747   N.N.

Index 5.071.747 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Avesoete Zie 2.535.873

TerugBegin van generatie


5.071.748   Simon van VAERNEWYCK

FamilienaamIndex 5.071.748Vader 10.143.496Moeder 10.143.497

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe. Schepen van Ghedeele van Gent in 1356.


Huwt

5.071.749   Alexandrine van der GRACHT

FamilienaamIndex 5.071.749 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jean Zie 2.535.874
 2. Catherine
 3. Guillaume (+1360)

TerugBegin van generatie


5.071.752   Gauthier van MESSEM

FamilienaamIndex 5.071.752Vader 10.143.504Moeder 10.143.505

Schepen van het Vrije van Brugge (1347). Volgens Gaillard.


Huwt Brugge ca. 1320

5.071.753   N.N.

Index 5.071.753 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jean Zie 2.535.876
 2. (hypothetisch) Willem, aangetroffen als schepen van Brugge 1380, 1384, 1386, 1388, 1389, 1394-1400, 1403 (tijdelijk opgevolgd door Hendick van Meetkercke), 1404

TerugBegin van generatie


5.071.756   Robert van der BEURSE

FamilienaamIndex 5.071.756 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Brugge 1319-1320

Schepen van Brugge (1319-20). Volgens Gaillard. Evenmin als zijn zoon Mathieu bij controle aangetroffen als schepen in Brugge.


Huwt ca. 1280

5.071.757   Margaretha PRIEM

FamilienaamIndex 5.071.757Vader 10.143.514Moeder 10.143.515

Kwartieren niet ondersteund door Tavernier (2018:314)

Kinderen

 1. Mathieu Zie 2.535.878
 2. Jean (+Brugge 1349), huwt Lutgarde Baert
 3. Kinderen
  1. Nicolas van der Beurse (+1382), huwt Marguerite Reubs; hadden nageslacht
 4. Robert van der Beurse
 5. Laurens van der Beurse

TerugBegin van generatie


5.071.776   Godevaert van den KERCKHOVE DIT VAN DER VARENT

FamilienaamIndex 5.071.776Vader 10.143.552Moeder 10.143.553

Schildknaap. Bulletin et annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, Volume 10 (1853) p.99-102.


Huwt 1332

5.071.777   Catherina de MIRABELLO

FamilienaamIndex 5.071.777Vader 10.143.554Moeder 10.143.555

Kinderen

 1. Sohier, ridder, huwt 1358 N. van den Spiegele
 2. Josse Zie 2.535.888
 3. Jean, huwt Théodosie van der Donckt

TerugBegin van generatie


5.071.792   Gerard van den BOSSCHE

FamilienaamIndex 5.071.792 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

5.071.793   N.N.

Index 5.071.793 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerard Zie 2.535.896

TerugBegin van generatie


5.071.794   Jean van OPHEM

FamilienaamIndex 5.071.794 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt

5.071.795   Donche de BAENST

FamilienaamIndex 5.071.795 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ida Zie 2.535.897

TerugBegin van generatie


5.071.808   Gilbert de GRUUTERE

FamilienaamIndex 5.071.808 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Gent 1351

Homepage van Waesberghe; niet vermeld in Herckenrode.


Huwt

5.071.809   N. van de PUTTE

FamilienaamIndex 5.071.809Vader 10.143.618Moeder 10.143.619

Kinderen

 1. Gilbert Zie 2.535.904
 2. Boudewijn

TerugBegin van generatie


5.071.812   Gelnoit DAMMAN

FamilienaamIndex 5.071.812Vader 10.143.624Moeder 10.143.625

Geboren 28-11-1290
Overleden 28-7-1338

Herinneringsmis op 28 juli in de St Jacobuskerk.

Alias Galehot, ridder. Kwartieren ontleend aan Herckenrode en homepage Van Waesberghe. Gelnoet Damman, herhaaldelijk schepen en ontvanger van de stad tussen 1312 en 1337, schepen van Ghedeele van Gent in 1335 en 1337, toen tijdens de termijn nog opgevolgd door Jacob de Backere.

Regestenlijst Kerkfabriek van Gent St Jacobs (Somers 2011; p 208 no 11 dd. 1314 juli 4) Pieter Rabau, Boidijn De Grutere, Ghelnoet Damman, Lievijn Damman en Jan Van Landenghem, erfachtige lieden te Gent, getuigen dat Pieter Van Polinaes en Kateline zijn vrouw, aan de Heilige-Geest een halve hofstede in de Zuivelsteeg verkochten, met de erfelijke rente van 17 s. parisis en 2 kapoenen ‘s jaars daarop bezet.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 6 mei 1410) Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Ghelnoet Damman, zoon van Jan, aan Gheeraerd de Monteneere als ontvanger van de Heilige Geest van de Sint-Niklaaskerk te Gent, een jaarlijkse rente van 11 lb. 14 s. en zes kapoenen verkoopt, bezet op twee huizen tussen de Onze-Lieve-Vrouw- en Minderbroedersbrug.


Huwt ca. 1310

5.071.813   Maria II van ARTEVELDE

FamilienaamIndex 5.071.813Vader 10.143.626Moeder 10.143.627

Overleden tussen 14-1-1372 en 15-6-1377

De Cartulaire Historique et Généalogique des Artevelde meldt over haar: “Sa veuve avance des sommes imposantes pour l’expédition militaire de 1340, continue le payement des rentes foncières à la Ville, et fait avec elle diverses opérations commerciales. Est propriétaire du terrain et lève des rentes foncières sur des maisons dans la Wanderstrate et Cammerstrate au marché du Vendredi et sur celle de Jacques van Artevelde au Calandeberch, possède des mours à Mourbeke (up Boidins Wits leede).” 

Kinderen

 1. Galehot (+Gent 1392), priester
 2. Catherine (+Gent 1378), huwt Jacob Bette, kinderloos
 3. Jean (+Gent 1375), schepen in 1350, 1362; huwt Alexandrine Galtebotti, dochter van graaf Galtebotti (Lombardijn alias Italiaans bankier, en ontvanger van Vlaanderen) en Maria Rijm
 4. Kinderen
  1. Galehot (+na 1410), minderjarig in 1377
 5. Simon, schepen van Gent in 1376; huwt Jutte Bette; had kinderen
 6. Lieven Zie 2.535.906

TerugBegin van generatie


5.071.814   Zeger SLOEFS

FamilienaamIndex 5.071.814 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt

5.071.815   Lysanne SERSANDERS

FamilienaamIndex 5.071.815Vader 10.143.630Moeder 10.143.631

Kinderen

 1. Sohier
 2. Isabeau Zie 2.535.907

TerugBegin van generatie


5.071.816   Boudewijn RYM

FamilienaamIndex 5.071.816Vader 10.143.632Moeder 10.143.633

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe. Boudyn Rijm, Schepen van der Kuere van Gent in 1329, 1332.


Huwt (1)

5.071.817   Maria RYNVISCH

FamilienaamIndex 5.071.817 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1359

Zus of mogelijk dochter van Jacob Rijnvisch, diverse malen schepen van Gent ca. 1310-1340.

Gesignaleerd in Brugge (1319-1326): Evrardus Rynvisch (Schouteet II nrs 446) en zijn dochter Clara (1319-1321, idem nrs 329, 365) gehuwd met Jacob Lam Jacobsz. Verder (in 1298) een Williames Rynvisch, raad van Brugge (Schouteet I nr 443). In Vermeersch Grafschriften van Brugge: nr 136, Everaert Rynvisch, schepen, +9-3-1423, gehuwd met Jacqueline Bondt, begraven in de OLVrouwekerk. Mijn hypothese: de oudere Everaert was grootvader of oudoom, Clara een tante, Willem de overgrootvader en jonge Everaert een verre (latere) neef.


Huwt (2)

Yolande van ZOTTEGHEM RESSEGHEM

FamilienaamIndex


Buitenechtelijke relatie (3)

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Boudewijn Zie 2.535.908
 2. (uit 1) Urbanus (+1335)
 3. (uit 2) Jacqueline
 4. (uit 3) Zeger
 5. (uit 3) Wulfaert
 6. (uit 3) Jean

TerugBegin van generatie


5.071.818   Jean van MUNTE

FamilienaamIndex 5.071.818 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt (1)

5.071.819   Catherina van BULLEGHEM

FamilienaamIndex 5.071.819 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Sophie van CEULSBROEC

FamilienaamIndex


Huwt (3)

Isabelle WIERICK

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Jutte Zie 2.535.909
 2. (uit 1) Catherine
 3. (uit 1) Jeanne
 4. (uit 1) Adrien
 5. (uit 1) Isabelle

TerugBegin van generatie


5.071.820   Jean van MUNTE

FamilienaamIndex 5.071.820Vader 10.143.640Moeder 10.143.641

Overleden 1367 bMunte

Pannetier du comte de Flandres. Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt

5.071.821   Beatrix van der CAMERE

FamilienaamIndex 5.071.821Vader 10.143.642Moeder 10.143.643

Kinderen

 1. Godevaert Zie 2.535.910
 2. Jean

TerugBegin van generatie


5.071.858   Jean de VREMDE

FamilienaamIndex 5.071.858Vader 10.143.716Moeder 10.143.717

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt

5.071.859   Jeanne van HUFFELGEM

FamilienaamIndex 5.071.859Vader 10.143.718Moeder 10.143.719

Kinderen

 1. Lysbette Zie 2.535.929
 2. Jean
 3. Claire
 4. Diederik

TerugBegin van generatie


5.071.860   Simon CLOCMAN

FamilienaamIndex 5.071.860Vader 10.143.720Moeder 10.143.721

Overleden Gent 26-2-1425

Vermoedelijk overleden 1437-9; overgeleverde datum lijkt onjuist te zijn. Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 14 augustus 1433) Akte verleden voor schepenen te Eichem, waarbij Symoen Clocman van Diederike van Lieferinghen een jaarlijkse rente van 16 s. Parisis koopt, bezet op een goed in hetzelfde dorp.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 6 oktober 1433) Akte verleden voor schepenen te Eichem, waarbij Symoen Clocman van Pieter vanden Broeke een jaarlijkse rente van 2 lb. 8 s. Parisis koopt, bezet op zijn huis en erf in hetzelfde dorp.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 30 april 1434) Akte verleden voor schepenen te Eichem, waarbij Symoen Clocman van Janne Mertens een jaarlijkse rente van 2 s. gr. Vlaams koopt, bezet op een meers in hetzelfde dorp.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 5 juni 1434) Akte verleden voor schepenen te Eichem, waarbij Symoen Clocman van Janne Mahieus een jaarlijkse rente van 2 lb. 8 s. Parisis koopt, bezet op verschillende goederen in hetzelfde dorp.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 28 september 1439) Akte verleden voor schepenen van Gent, waarbij ze de akten van 7 oktober 1434, 1 juni 1435 en 26 juni 1436 betreffende renten te Denderwindeke en Eichem, toebehorend aan Symoen Clocman, bekrachtigen.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 28 september 1439) Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij ze de akten van 30 april 1434, 5 juni 1434 en 10 december 1437 betreffende renten te Eichem toebehorend aan Symoen Clocman, bekrachtigen.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 10 maart 1556) Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij ze de akte verleden voor schepenen te Denderwindeke op 26 juni 1435 en waarbij Kathelijne Vrombauts, weduwe van Simon Clocmans, van Janne van Assche, zoon van Gillis, een jaarlijkse rente van 7 schilden koopt, bekrachtigen.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 26 juni 1435) Akte verleden te Denderwindeke, waarbij Kateline Vrombouts, weduwe van Symon Clocmans, van Janne vanden Assche, zoon van Gillis, een jaarlijkse rente van 7 schilden koopt, bezet op goederen in hetzelfde dorp.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 30 maart 1439) Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de Heilige Geestmeesters en ontvanger van de Sint-Niklaaskerk te Gent van Kateline Vrombouts, weduwe van Symoen Clocman, een jaarlijkse rente van 36 lb. 4 s. Parisis ontvangen, voor de uitvoering van zijn jaargetijde.

(Charters van Sint-Niklaas te Gent, 1 juni 1435) Akte waarbij Kateline Vromends, weduwe van Symon Clocman, van Gheerde den Costere een jaarlijkse rente van 9 s. gr. koopt, bezet op een goed van de Heilige Geest van Denderwindeke.


Huwt

5.071.861   Catherine VROMBOUT

FamilienaamIndex 5.071.861 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 20-3-1470 bGent

Kinderen

 1. Simon
 2. Jean Zie 2.535.930
 3. Jacques
 4. Claire
 5. Catherine

TerugBegin van generatie


5.071.862   Jan SERSIMOENS

FamilienaamIndex 5.071.862 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt

5.071.863   N.N.

Index 5.071.863 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Pauline Zie 2.535.931

TerugBegin van generatie


5.071.864   Colard de SECLYN

FamilienaamIndex 5.071.864Vader 10.143.728Moeder 10.143.729

Overleden 1401

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt

5.071.865   Jenne FASTREE

FamilienaamIndex 5.071.865 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 1402

Kinderen

 1. Guy Zie 2.535.932

TerugBegin van generatie


5.072.128   Gerard van HAARLEM

FamilienaamIndex 5.072.128 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias van Heenskerk; vgl. Cordfunke (2013).

Ridder, onbekende herkomst. Vermeld in diverse akten in 1254; mogelijk een broer en niet vader van Arent (Wapenheraut 1903:229).


Huwt

5.072.129   N.N.

Index 5.072.129 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerrit
 2. Arent Zie 2.536.064

TerugBegin van generatie


5.072.132   Simon II van HAARLEM

FamilienaamIndex 5.072.132Vader 10.144.264Moeder 10.144.265 • Tevens 21.853.742

Overleden 1280

Vermeulen (2020:491, 581, 649). Vgl. Janse. Achterleenheer van Schermer, Mijzen en Ursum via zoon Willem voor 21-6-1283 (OV 1977:419), en een stuk ambacht in Heiloo, bevestigd op 3-4-1293, over op Jan van Bergen in 1308. Vermoedelijk zoon van Wouter van Haarlem, vermeld op het leen in 1230.

Balen (p. 1061) meldt nog Simon, IJsbrand en Jan, broers en ridders, vermeld in 1213; Boudijn, ridder, gedood te Schagen in de strijd tegen de Westfriezen in 1168, Bartholomeus, ridder in 1230, Claes, te Velzen, ridder gestorven 1255, en Gerrit, ridder, gestorven 1280

Kennelijk verzwagerd aan een Wouter van Egmond. Een Beatrix van Haarlem (*ca. 1208) was ca. 1238 gehuwd met Gerard van Egmond (+1242), zoon van Willem I van Egmond. Gerard lijkt een broer van Wouter te moeten zijn. Vandaar de reconstructie van Simons kwartieren.

Stads- en Gemeentebestuur van Beverwijk regestenlijst, nr 1 dd 10-3-1251 (1250 oude Paasjaartelling) Symon van Hairlem geeft in leen aan zijn zwager, haren Wouter van Eggemonde, land op het hoghe dorpe, tussen de Broecsloot en de Cukenswech, beginnende bij de steeg die aan de beek ligt die Hemskerke en Sinte Aghetendorpe scheidt, en daarbij gelegen land in de ban van Hemeskerke, welke goederen haer Jan van der My van hem in leen hield. Haeren Wouter draagt aan Symon van Hairlem op: land in Hemeskerkerbroec en land op de Groote Venne in hemeskerker ban. Symon van Hairlem geeft voorts in leen de helft van de tienden te Scommeer, die haer Wouter van Crayenhorst en zijn ouders van hem en zijn ouders in leen hielden, welke tienden van de hofstede van Hairlem waren, 2 pond Hollands per jaar en 100 hoenderen per jaar uit des abts (de abt van Egmond) hurewaer in Limmen, alsmede uit de herfstbede en vri vroem scude van Oesdom 2 pond Hollands per jaar. Al deze goederen zal Wouter in erfleen houden, het zal echter niet vererven buiten de verwantschap van achterzusterskind. Omdat dit vaste ende ghestaede gehouden blive, so heb ic desen brief bizegelt mit minen uutghehangen segel op den tienden dach van Maerte int jaer ons Heren dusent twiehondert ende vyftich.


Huwt (1)

5.072.133   Beatrix van VOORNE

FamilienaamIndex 5.072.133Vader 5.072.146Moeder 5.072.147 • Tevens 21.853.743


Huwt (2)

Katharina van DALE-DIEPENHEIM

FamilienaamIndex

Gravin van Dale-Diepenheim. Vgl Koene cs (2003). Geen kinderen bekend.

Kinderen

 1. (uit 1) Willem Zie 2.536.066
 2. (uit 1) Beatrix Zie 10.926.871
 3. (uit 2) Dirk
 4. (uit 2) Hendrik van Diepenheim

TerugBegin van generatie


5.072.136   Hugo van VOORNE

FamilienaamIndex 5.072.136Vader 10.144.272Moeder 10.144.273

Overleden na 1174

Alias Van Akersloot, volgens Cordfunke (2013).


Huwt

5.072.137   N.N.

Index 5.072.137 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Bartoud Zie 2.536.068

TerugBegin van generatie


5.072.144   Floris I van der WOERT

FamilienaamIndex 5.072.144Vader 10.144.288Moeder 10.144.289

Overleden voor 20-4-1245

‘Nobilis viri’ (1233), vermeld 1212-1233, onder meer als gezant van graaf Willem I te London (1213) en Antwerpen (1214), bloedverwant van Henric van Voorne, Willem van Teijlingen en Hugo van Naaldwijk, alledrie uit jonge takken van het huis Holland. Bron De Keijzer 2011:134, 2021.


Huwt

5.072.145   N.N.

Index 5.072.145 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik van der Woerd (+voor 7-2-1266), vermeld 1245
 2. Floris II Zie 2.536.072

TerugBegin van generatie


5.072.146   Willem II van TEYLINGEN

FamilienaamIndex 5.072.146Vader 20.288.532Moeder 20.288.533 • Tevens 10.144.266

5.072.147   Oda N.

Index 5.072.147 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 10.144.267

TerugBegin van generatie


5.072.148   Hugo I van NAALDWIJK

FamilienaamIndex 5.072.148 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Bron de Keijzer 2021


Huwt

5.072.149   N. van VELSEN

FamilienaamIndex 5.072.149 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hugo II
 2. Hendrik Zie 2.536.074

TerugBegin van generatie


5.072.192   Willem van VOORHOUT

FamilienaamIndex 5.072.192Vader 10.144.384Moeder 10.144.385

Knaap en kamerling van de graaf van Holland in 1201


Huwt

5.072.193   N.N.

Index 5.072.193 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 2.536.096

TerugBegin van generatie


5.072.220   Zoet N.

Index 5.072.220 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

5.072.221   Ver Lizabet de WITTE

FamilienaamIndex 5.072.221Vader 10.144.442Moeder 10.144.443

De hier vermelde kinderen zijn haar kinderen, allen bekend als ‘ver Lizabettenzonen’; vgl OV 1994:377ff voor haar parenteel, gebaseerd op haar erfgrafrecht in de Oude Kerk van Delft (zie ook Wapenheraut 1912:112 voor twee graven van haar kinderen in de Oude Kerk). Vermeld met diverse kinderen 18-11-1311 als verkoopster van land, in de Hadewienhove (naar haar moeder) in de Vrijenban (OV 1994:378, 1987:632). Bij haar kwartieren heb ik twijfels: volgens OV 1987:632 is de volgende akte er een van 23-8-1312 waarin Hildegont jonkvrouwe Lisabetthendochter uten Voren oorkondt dat zij met hulp van de vrouwe van Voren, van haar zoon de heer van Voren en diens broer heer Heinric voor haar dochter Margriete een prove heeft verkregen in het klooster Coninxvelt en haar, met goedkeuring van haar eigen vader en moeder en vrienden, non heeft gemaakt. Zij heeft haar voor haar vaders erfdeel 7.5 gemet land binnen de versken van Oestvoren gegeven, benevens alle goederen, behalve leengoederen, die haar nog aan mogen komen, op dezelfde wijze alsof zij in de wereldlijke staat was gebleven. Bezegeld door heer Gherard, heer van Voren.


Zij huwt (2)

Daniel van RODENRISSE

FamilienaamIndex


Zij huwt (3)

Dirc BOKEL

FamilienaamIndex

Ridder, vermeld 1273-90, was eerder gehuwd; mogelijk de vader van de eerste vier kinderen.

Kinderen

 1. Costijn, schepen van Delft 1310-12
 2. Jan Wit
 3. Aelwijn
 4. Ijsbrand Scuttelaer
 5. Bokel, vader van Dirck Bokel ver Lizebettenzoon, schepen 1316-7
 6. Gerrit, vermeld 1432, hield ca, 1367 een graf in de Oude Kerk (Wapenheraut 1912:113)
 7. Dirck Zie 2.536.110
 8. Willem (hypothetisch), schepen van Delft in 1310

TerugBegin van generatie


5.072.640   Otto van ALBLAS

FamilienaamIndex 5.072.640 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1200
Overleden voor 1280

Te Utrecht. Beleend (met Badeloge) in 1219 met tweederde van de helft van de koren- en smaltienden te Alblas, genaamd Dekenspolre (OV 1991:183). Ook vermeld in Balen, p. 919 ff.


Huwt ca. 1240

5.072.641   Badeloge N.

Index 5.072.641 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1200

Speculatie (Nav. 1881:581) maakt haar een Van Amstel, verwant van Engelbert van Amstel en Badeloge Gijsbert Bothendr.

Kinderen

 1. Hendrik Zie 2.536.320

TerugBegin van generatie


5.072.642   Daniel II van de MERWEDE

FamilienaamIndex 5.072.642Vader 10.145.284Moeder 10.145.285

Geboren voor 1215
Overleden na 1266 en voor 1272

Kwartieren gebaseerd op en aansluitend bij Lenselink (1972). Schatting: als Jan van Alblas in 1280 volwassen is, zal zijn moeder voor 1240 geboren zijn, ergo Daniel voor 1215. Daniel II wordt voor het laatst gesignaleerd 3-7-1266, en was ridder in 1243 en 1252


Huwt

5.072.643   Hiraldina van GRUTARA

FamilienaamIndex 5.072.643 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Op pure overlevering (aantekeningen in een exemplaar van Mathijs Balens Beschrijving van Dordrecht) gebaseerd; vgl OV 1973:63)

Kinderen

 1. Daniel III (+voor 24-8-1284)
 2. Agnes Zie 2.536.321
 3. Gerard, oom en voogd van Jan van Alblas in 1273; kon door Lenselink niet geplaatst worden in de genealogie Van de Merwede
 4. Herbaren
 5. Jan
 6. Margriet

TerugBegin van generatie


5.072.672   Herman HALLINCQ

FamilienaamIndex 5.072.672Vader 10.145.344Moeder 10.145.345

Geboren ca. 1250

Kwartieren ontleend aan een interpretatie van Balen, p. 1069, die Herman een zoon van Willem, zoon van Jan, zoon van Cleys maakt - wat chronologisch in ieder geval niet kan.


Huwt

5.072.673   Christina van WINGERDEN

FamilienaamIndex 5.072.673 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Of Wijngaarden

Kinderen

 1. Cleys Zie 2.536.336
 2. Elisabeth, huwt Hendrik Vrieze, tresorier van Dordrecht in 1312

TerugBegin van generatie


5.072.674   Godschalk van RATINGEN

FamilienaamIndex 5.072.674 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Uiterst hypothetisch. Wijnhandelaar, diverse keren vermeld in de oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-87. Zeker verwant aan de in 1283 ook genoemde Werenboud van Ratingen.


Huwt

5.072.605   N.N.

Index 5.072.605 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria Zie 2.536.337

TerugBegin van generatie


5.072.720   Hugo VORNEKINE

FamilienaamIndex 5.072.720Vader 10.145.440Moeder 10.145.441

Geboren ca. 1260
Overleden voor 1305


Huwt

5.072.721   Geile van KAMPEN

FamilienaamIndex 5.072.721Vader 10.145.442Moeder 10.145.443

Geboren ca. 1260

Kinderen

 1. Jan Zie 2.536.360

TerugBegin van generatie


5.072.722   Zweder II van VIANEN

FamilienaamIndex 5.072.722Vader 10.145.444Moeder 10.145.445

Geboren ca. 1275
Overleden 4-12-1333


Huwt

5.072.723   N. van EGMOND

FamilienaamIndex 5.072.723 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk een dochter van Claes van Egmond. Nota bene: de dochter Elisabeth wordt in de genealogie Bosinchem-Van Vianen (NL 1975) niet genoemd.

Kinderen

 1. Heijlwich
 2. Catharina
 3. Elisabeth Zie 2.536.361

TerugBegin van generatie


5.072.724   Wolfert II van BORSELEN

FamilienaamIndex 5.072.724Vader 10.145.448Moeder 10.145.449

Overleden voor 6-4-1317

Heer van Veere en Zandenburg; eerst vermeld 1303, ridder in of voor 1309.


Huwt ca. 1312

5.072.725   Aleid van HENEGOUWEN

FamilienaamIndex 5.072.725Vader 10.145.450Moeder 10.145.451

Geboren ca. 1292
Overleden voor 12-6-1351

Bastaard van Jean II van Avesnes


Zij huwt (2) voor 21 oktober 1317

Otto van BUREN

FamilienaamIndex

Overleden 1321/1326

Heer van Buren, zoon van Allard van Buren en Elisabeth van Vreese.

Huwelijksdispensatie in 1312 wegens verwantschap in de vierde graad; met het huwelijk verzoenden de Van Borselens zich met Holland. Aleid in 1327 genoemd als vrouwe van Zandenburg en Buren.

Kinderen

 1. Wolfert III van Borselen Zie 2.536.362

TerugBegin van generatie


5.072.726   Gijsbert BOTH

FamilienaamIndex 5.072.726 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Heer van Eem. De Keijzer (2011:41) geeft als ouders van Hadewich Hendrik Both en N.N. Het waarom kon ik niet achterhalen.


Huwt

5.072.727   Margaretha van ARKEL

FamilienaamIndex 5.072.727Vader 10.145.454Moeder 10.145.455

Vgl NL 2000:11

Kinderen

 1. Hadewich Both van der Eem Zie 2.536.363

TerugBegin van generatie


5.072.832   Claes OEM

FamilienaamIndex 5.072.832Vader 10.145.664Moeder 10.145.665

Geboren Benthuizen (?) ca. 1260
Overleden Stavoren 6-10-1345, oud 85

Poorter, schout van Dordrecht (1235) en ridder; ambachtsheer van Dubbeldam. Ook ‘Oem van Arkel’ genoemd.


Huwt (1) Benthuizen (?) ca. 1294

5.072.833   Johanna van ARKEL VAN BOCKHOVEN

FamilienaamIndex 5.072.833 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Elisabeth Hendriks van EMMIKHOVEN

FamilienaamIndex

Wordt genoemd als Claes’ vrouw (van Emichove) in 1329 en 1334

Kinderen

 1. Gillis Zie 2.536.416
 2. Claes
 3. Godschalk, overleden voor 1345
 4. Everwige, in 1360 vrouwe en meesteresse van het Begijn Hoff te Dordrecht.
 5. Simon (Oem van Bysanten). Vermeld in 1359.

TerugBegin van generatie


5.072.866   Jan Simonsz van BYSANTEN

FamilienaamIndex 5.072.866Vader 10.145.732Moeder 10.145.733

Hypothetisch: past in de tijd en in naamspatroon. Onder de lenen in Dordrecht: leen van zijn huis en hofstede, genaamd Bysanten, in de stad Dordrecht, op 21-12-1347: Jan Simonsz. van Bysanten belooft op te dragen en indien dat niet kan zal hij een halve hoeve in het land van IJsselstein opdragen. In de Stadrekeningen van Dordrecht aangetroffen: Jan van Bisanten, bottelaar in 1351 (Douzy p. 85). Balen (p.954) noemt hem schildknaap, rentmeester van Bewesterschelde in Zeeland in 1346.


Huwt

5.072.867   N.N.

Index 5.072.867 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Rutgera Zie 2.536.433
 2. Simon (Jansz van Besanten), schepen van Dordrecht (OV 1978:29, 1967:114, zegelt met 9 ballen) in 1410, 1412 (Fruin II:22); vgl ook Balen p. 954 (vermelding in 1368). Een van de oud-raden van Dordrecht die op 11-1-1406 het ‘Verdrag’ tussen oud-raden, gildemeesters en goede burgers ondertekent waarmee het wettig gezag in Dordrecht hersteld wordt (Balen p. 756ff).
 3. Floris (vermeld Fruin II:29 in 1417, in akkoord over mogelijke schulden van zijn zuster voor haar huwelijk)
 4. Geertrui (vermeld met Floris), huwt Wouter Negeler

TerugBegin van generatie


5.077.376   Daniel de COCQ VAN DELWIJNEN

FamilienaamIndex 5.077.376Vader 10.154.752Moeder 10.154.753

Overleden 1344

Ridder.

Daniël is waarschijnlijk vernoemd naar zijn oom Daniël de Tolosa (Wap.Her.(1914)p.373). Hij is geërfd en gegoed te Delwijnen. Hij plaatste in het gouden schildhoofd van zijn vaderlijk wapenschild een zwarte ster. Hij bezit “Een huys ende hofstat, gelegen in den gerichte van Delwinen, met sijnen utersten cingelgrave, item 3 ½ mergen lants, daerbij ende bij der gemeyner straten gelegen, geheyten den Nyencamp, item 3 ½ mergen lants in den gerichte van Delwinen op der gemeynte, roerende an d’een sijde wilner Arnt Cocks uuterste cingelgrave ende den lande geheiten Oeverrijcke, daer die Capel op staet, ende an d’ander sijde die gemeyn strate, tot eenen Zutphense rechte”. (Mac.inv.nr.1293,reg.nr.25 en Gelders leenreg. nr.302a). Bron Genealogie De Cocq van Delwijnen.

Deze en hogere generaties worden niet erkend in Vermeulen (2021).


Huwt ca. 1325

5.077.377   Bertha van HERLAER

FamilienaamIndex 5.077.377 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Johan Zie 2.538.688
 2. Emberta de Cocq van Delwijnen, huwt ca. 1343 Nicolaas van der Dussen, ridder
 3. (waarschijnlijk) Daniël de Cocq van Delwijnen, huwt N. van der Dussen

TerugBegin van generatie


5.101.648   Johan Woutersz van den TEMPEL

FamilienaamIndex 5.101.648Vader 10.203.296Moeder 10.203.297

Geboren ca. 1280
Overleden na 1330

Bron genealogie klumpers op genealogieonline.nl. Onzeker, ongeverifieerd. Schildknaap in 1330


Huwt

5.101.649   N.N.

Index 5.101.649 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 2.550.824

TerugBegin van generatie


5.101.664   Pieter van ARNEMUIDEN

FamilienaamIndex 5.101.664Vader 10.203.328Moeder 10.203.329

Geboren ca. 1260

Ofwel Ernemuiden; ambachtsheer van Rhoon in 1311. Vgl. NL 1969:261ff.


Huwt

5.101.665   N.N.

Index 5.101.665 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Boudijn Zie 2.550.832

TerugBegin van generatie


5.101.672   Henrick Heer Dircks ZAIJENS

FamilienaamIndex 5.101.672Vader 5.101.680Moeder 5.101.681

Knaap, vermeld 1310-1330; Volgens Brokken (1982: 541) vermeld als heer in 1339 en raad van Holland (nog vermeld in september 1340), hield 20 morgen land in Kethelambacht van de Van Wassenaars. 1321-7 schout van Schiedam, 1328-37 rentmeester van Kennemerland.

Repertorium op de leenhof van Wassenaar (C. Hoek, OV 1978, 1986) Onder Ketel, no. 126. 11 morgen land in de Kethel, genaamd de Gheer (…) 20-1-1312: Heynric heer Diederic Zayenz., neef van de leenheer Diederic van Wassenair (…) 25-3-1403: Dirc Zay Gooswijnsz. van der Lee, nadat het leen was afgestorven bij dode van zijn neef Dirc van Cattendijc, te versterven op zijn zoon Gillijs, gewonnen bij Katerine, zuster van de leenheer Philps, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden.


Huwt (1)

5.101.673   Lisebette N.

Index 5.101.673 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Badeloghe N.

Index


Huwt (3)

Pieternella N.

Index

Elk van deze drie vrouwen kan de vader van Dirck zijn.

Kinderen

 1. Dirck Zie 2.550.836

TerugBegin van generatie


5.101.680   Dirck ZAIJENS

FamilienaamIndex 5.101.680 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 10.203.344

Alias heer Dirck Zay, mogelijk identiek met Didderic voren Didewarsone, vermeld Kethelambacht 1282; 1303 Diederic Saykine, ridder en rechter in Kethelambacht.

Vgl Stamreeks Crooswijk, in OV, Naamreeksen 1986. Of hij vader van Henrick is, is mij onduidelijk.


Huwt

5.101.681   N.N.

Index 5.101.681 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 10.203.345

Als zij de moeder van Hendrik is, dan is zij een zus van Dirk III van Wassenaar: Hendrik heet in 1312 neef van de leenheer.

Kinderen

 1. Heynric Zie 5.101.672
 2. Katryn, huwt IJsbrand Heindricksz van Poelgeest
 3. Jan Zie 2.550.840

TerugBegin van generatie


5.101.688   Dirk III van WASSENAAR

FamilienaamIndex 5.101.688Vader 10.203.376Moeder 10.203.377 • Tevens 5.463.430

Hield lenen te Voorschoten en Wassenaar (1300), ambachtsheer van Voorburg 1307, bewoner van kasteel Ter Horst onder Voorschoten. Knape in 1254, raadsheer van de graaf van Holland vanaf 1266, ridder in 1268, baljuw van Delfland in 1276, ambachtsheer van Wassenaar in 1281, ambachtsheer van Voorschoten en Kethel.


Huwt

5.101.689   Alveradis van CUYCK

FamilienaamIndex 5.101.689Vader 10.203.378Moeder 10.203.379 • Tevens 5.463.431

Geboren Leiden ca. 1285

Kinderen

 1. Philips IV Zie 2.550.844
 2. (onzeker) Jutte Zie 2.731.715

TerugBegin van generatie


5.463.424   Hubert van BOSINCHEM

FamilienaamIndex 5.463.424Vader 10.926.848Moeder 10.926.849

Geboren 1230
Overleden tussen 1300 en 1302 bCulemborg 20-3

Ridder, heer van Culemborg in 1281, schenker van Utrecht van 1281 tot 1300. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt (1)

5.463.425   N. van ARKEL

FamilienaamIndex 5.463.425Vader 10.926.850Moeder 10.926.851

Elisabeth of Margaretha, onzeker.


Huwt (2)

Clementia van WOERDEN

FamilienaamIndex

Overleden tussen 1312 en 1316

Kinderen

 1. Johan Zie 2.731.712

TerugBegin van generatie


5.463.426   Gerard van MAURIK

FamilienaamIndex 5.463.426Vader 10.926.852Moeder 10.926.853

Overleden na 1299

Ridder, heer van Maurik in 1297. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt

5.463.427   N. van LIENDEN

FamilienaamIndex 5.463.427 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margaretha Zie 2.731.713

TerugBegin van generatie


5.463.428   Hendrik II van de LECK

FamilienaamIndex 5.463.428Vader 10.926.856Moeder 10.926.857

Geboren ca. 1240
Overleden voor 1309

Knape in 1271, heer van de Leck in 1271, ridder in 1277, raadsheer van de graaf van Holland in 1297.

3-4-1296: Syfridus, aartsbisschop van Colonia, beleent Henricus, heer van Lecke, met een deel van het broekland voor zijn kasteel te Weerde gelegen [Archief van de Heren en graven van Culemborg: Regestenlijst]. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt

5.463.429   Jutta van BORSELEN

FamilienaamIndex 5.463.429Vader 10.926.858Moeder 10.926.859

Overleden voor 1296

Kinderen

 1. Peter Zie 2.731.714

TerugBegin van generatie


5.463.430   Dirk III van WASSENAAR

FamilienaamIndex 5.463.430Vader 10.203.376Moeder 10.203.377 • Tevens 5.101.688

5.463.431   Alveradis van CUYCK

FamilienaamIndex 5.463.431Vader 10.203.378Moeder 10.203.379 • Tevens 5.101.689

TerugBegin van generatie


5.463.432   Gerard van EGMOND

FamilienaamIndex 5.463.432Vader 10.926.864Moeder 10.926.865

Overleden voor 18-5-1300

Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt

5.463.433   Elisabeth van STRIJEN

FamilienaamIndex 5.463.433Vader 10.926.866Moeder 10.926.867

Overleden 16-12-1297

Kinderen

 1. Wouter II Zie 2.731.716

TerugBegin van generatie


5.463.434   Dirk van de DOORTOGE

FamilienaamIndex 5.463.434Vader 10.926.868Moeder 10.926.869

Overleden voor 28-1-1306

Knape in 1291, ridder, heer van de Doortoge, Zegwaard en Zevenhuizen. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt

5.463.435   Ermengaerd van PUTTEN

FamilienaamIndex 5.463.435Vader 10.926.870Moeder 10.926.871

Vermeulen (2020:637)

Kinderen

 1. Beatrijs Zie 2.731.717

TerugBegin van generatie


5.463.436   Gijsbrecht van AMSTEL VAN IJSSELSTEIN

FamilienaamIndex 5.463.436Vader 10.926.872Moeder 10.926.873

Overleden ca. 1343 bIJsselstein

Heer van Benschop in 1293, maarschalk van de bisschop in het Nedersticht in 1297, heer van IJsselstein in 1309. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff. Vgl. ook Vermeulen (2020:614)


Huwt ca. 1280

5.463.437   Bertha van HEUKELOM

FamilienaamIndex 5.463.437Vader 6.553.928Moeder 10.926.875

Overleden 25-2-1322

Kinderen

 1. Arnoud Zie 2.731.718
 2. Otto
 3. Gijsbrecht
 4. Herbaren
 5. Jan
 6. Willem
 7. Agnes, huwt Hendrik II van Montfoort

TerugBegin van generatie


5.463.438   Gwijde van AVESNES

FamilienaamIndex 5.463.438Vader 10.926.876Moeder 10.926.877

Geboren Valenciennes ca. 1253
Overleden Kasteel ter Goye 29-5-1317 bUtrecht Domkerk

Gwijde alias Guy, aartsdiaken en proost van St. Lambert te Luik, elect te Luik in 1292, bisschop van Utrecht vanaf 1303, waarschijnlijk vergiftigd. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Buitenechtelijke relatie met

5.463.439   Antonia N.

Index 5.463.439 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoeden van Vermeulen (2020:615)

Kinderen

 1. Maria Zie 2.731.719

TerugBegin van generatie


5.463.440   Steven van ZUYLEN VAN NYEVELT

FamilienaamIndex 5.463.440Vader 10.926.880Moeder 10.926.881

Overleden na 1334

Ridder, raadsheer van de bisschop van Utrecht, pandhouder van Vreeland, rentmeester van deze zijde van de IJssel in 1325, maarschalk in 1326. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt

5.463.441   Mabelia N.

Index 5.463.441 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 2.731.720

TerugBegin van generatie


5.463.442   Frederic UTENHAM

FamilienaamIndex 5.463.442 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 1380

Knape in 1331, ridder in 1339. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt

5.463.443   Christina GRAUWERT

FamilienaamIndex 5.463.443Vader 10.926.886Moeder 10.926.887

Overleden 15-12-1362

Kinderen

 1. Christina Zie 2.731.721

TerugBegin van generatie


5.463.444   Gerrit van HEEMSKERK

FamilienaamIndex 5.463.444Vader 2.536.064Moeder 2.536.065 • Tevens 1.268.032

5.463.445   Ada N.

Index 5.463.445 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zie 1.268.032

TerugBegin van generatie


5.463.448   Gijsbrecht van NIJENRODE

FamilienaamIndex 5.463.448Vader 10.926.896Moeder 10.926.897

Ridder, heer van Nijenrode in 1296. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt (1)

5.463.449   N.N.

Index 5.463.449 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Gerard Splinter Zie 2.731.724
 2. (uit 2) Fye van Nijenrode, bastaard, huwt Beer Momber

TerugBegin van generatie


5.463.450   Nicolaas Persijn van VELSEN

FamilienaamIndex 5.463.450Vader 10.926.900Moeder 10.926.901

Overleden bij Zierikzee (gesneuveld) 20-3-1304

Knape in 1290, ridder in 1293, heer van half Waterland, Velsen, de Lier en Zouteveen. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt

5.463.451   Liesbeth N.

Index 5.463.451 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria Zie 2.731.725

TerugBegin van generatie


6.553.920   Hendrik III van BRABANT

FamilienaamIndex 6.553.920Vader 13.107.840Moeder 13.107.841

Geboren ca. 1226
Overleden Leuven 28-2-1261

Hertog van Brabant 1248-1261


Huwt

6.553.921   Alix van BOURGONDIË

FamilienaamIndex 6.553.921Vader 13.107.842Moeder 13.107.843

Geboren ca. 1231
Overleden Bourgogne 23-10-1273

Regentes van Brabant 1261-1273

Kinderen

 1. Hendrik IV (*ca. 1251 +1267)
 2. Jan Zie 3.276.960
 3. Godfried van Aerschot en Vierzon (*ca. 1253 +Kortrijk 11-7-1302)
 4. Maria (*ca. 1254 +ca. 1320), huwt Philips III de Stoute van Frankrijk

TerugBegin van generatie


6.553.924   Joannes Franciscus CLUTINC

FamilienaamIndex 6.553.924Vader 13.107.848Moeder 13.107.849

Overleden na 1312


Huwt

6.553.925   N.N.

Index 6.553.925 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 3.276.962
 2. Reinier
 3. Franco

TerugBegin van generatie


6.553.926   Willem MENNENS

FamilienaamIndex 6.553.926Vader 13.107.852Moeder 13.107.853

Overleden ca. 1306


Huwt

6.553.927   Aleidt SCHRIJNEMAKERS

FamilienaamIndex 6.553.927 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Alhyd Scrinmakere

Kinderen

 1. Maria Zie 3.276.963

TerugBegin van generatie


6.553.928   Otto I van HEUKELOM

FamilienaamIndex 6.553.928Vader 13.107.856Moeder 13.107.857 • Tevens 10.926.874

Geboren ca. 1230
Overleden ca. 1283


Huwt (1) ca. 1260

10.926.875   N. van HORNE

FamilienaamIndex 10.926.875 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2) ca. 1270

6.553.929   N.N.

Index 6.553.929 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk een dochter Van Asperen.

Kinderen

 1. (uit 1) Mabelia
 2. (uit 1) N.
 3. (uit 1) Bertha Zie 5.463.437
 4. (uit 1) Jan
 5. (uit 2) Arnoud Zie 3.276.964
 6. (uit 2) Herbaren
 7. (uit 2) Otto

TerugBegin van generatie


6.553.930   Gerrit de COCK VAN WEERDENBURG

FamilienaamIndex 6.553.930Vader 13.107.860Moeder 13.107.861

Geboren ca. 1280
Overleden 6-1-1339


Huwt ca. 1314

6.553.931   Johanna van BUREN

FamilienaamIndex 6.553.931Vader 13.107.862Moeder 13.107.863

Kinderen

 1. Mechteld Zie 3.276.965
 2. Johan
 3. Jutta
 4. Alard

TerugBegin van generatie


6.553.936   Willem I van BUEXTEL

FamilienaamIndex 6.553.936Vader 13.107.872Moeder 13.107.873

Overleden ca. 1281

Oorkondenboek N-Brabant dd 3-4-1257 (Origineel A. Hasselt, RA, toegangsnr. 430, archief Grevenbroek, inv. nr. 1) Gozewijn, heer van Born, ridder, broeder Willem van Heisterbach en meester Gozewijn, cantor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht, beslechten het geschil tussen deken en kapittel van Sint-Servaas te Maastricht en Willem, heer van Boxtel, inzake de dagelijkse gerechten en inkomsten van de dorpen Hamont, Achel en Sint-Huibrechts-Lille, waarbij zij aan deken en kapittel twee derde en aan de heer van Boxtel als voogd van de dorpen een derde van de opbrengst toewijzen.


Huwt ca. 1260

6.553.937   Justina Jacobs van DIEPENHEIM

FamilienaamIndex 6.553.937 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem II Zie 3.276.968
 2. Jacob
 3. Justina

TerugBegin van generatie


6.553.938   Arnoud VI van DIEST

FamilienaamIndex 6.553.938Vader 13.107.876Moeder 13.107.877

Geboren ca. 1239
Overleden 1296


Huwt

6.553.939   Elisabeth de MORTANGE

FamilienaamIndex 6.553.939Vader 13.107.878Moeder 13.107.879

Overleden 1315

Kinderen

 1. Maria Zie 3.276.969
 2. Jan, bisschop van Utrecht (1332-1340)

TerugBegin van generatie


6.553.952   Walterus BAC

FamilienaamIndex 6.553.952 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 13.114.112

6.553.953   N.N.

Index 6.553.953 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 13.114.113

TerugBegin van generatie


6.553.956   Jan II van BRABANT

FamilienaamIndex 6.553.956Vader 3.276.960Moeder 13.107.913

Geboren 27-9-1275
Overleden Tervueren 27-10-1312

Hertog van Brabant sinds 1294. Vgl ES NF III/241, 1.2/238.


Huwt (1) London 9-7-1290

Margaretha van YORK

FamilienaamIndex

Geboren 11-9-1275
Overleden 1318

Dochter van Edward I van Engeland en Eleanora van Castilië


Buitenechtelijke relatie (2) met

Catharina van CORSSELAAR

FamilienaamIndex


Buitenechtelijke relatie (3) met

6.553.957   Elsbeen van WIJFLIT

FamilienaamIndex 6.553.957 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1347

Moeder Jan v Wijfflit: als Elzebeen abdis van stift Gherechem (=Gerresheim bij Düsseldorf), naam wel degelijk bekend. Bron Hoitink (2019b)


Buitenechtelijke relatie (4) met

Elisabeth GORTGYN

FamilienaamIndex


Buitenechtelijke relatie (5) met

N.N.

Index


Buitenechtelijke relatie (6) met

N.N.

Index


Buitenechtelijke relatie (7) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Jan III (*1300 +Brussel 5-12-1355), hertog van Brabant, huwt (1) Maria de Valois; huwt (2) Maria d’Evreux; vader van zes wettige kinderen en (bij minimaal vier maitresses) ten minste zestien bastaarden.
 2. (uit 2) Jan I van Corsselaar, heer van Wittem
 3. (uit 3) Jan van Wijflit Zie 3.276.978
 4. (uit 4) Jan Cordekin (+1361), heer van Glymes, gelegitimeerd door zijn vader 27-8-1344
 5. (uit 5) Jan Magerman (+ca. 1356), ridder, huwt Adelise d’Elsies
 6. (uit 6) Jean de Kesterbeek, ridder, huwt Julienne de Kesterbeek
 7. (uit 7) Jan van Mechelen

TerugBegin van generatie


6.553.960   Arnt Stamelart van BRUHEZE

FamilienaamIndex 6.553.960Vader 13.107.920Moeder 13.107.921

Geboren ca. 1252
Overleden na 1326


Huwt

6.553.961   Clementia MIJS

FamilienaamIndex 6.553.961 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1275

Kinderen

 1. N., dochter
 2. Jan, mogelijk de hoogschout van Den Bosch in 1321
 3. N., dochter
 4. Arnt Zie 3.276.980
 5. Godert

TerugBegin van generatie


6.553.962   Jan van HAREN

FamilienaamIndex 6.553.962 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

6.553.963   N.N.

Index 6.553.963 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jutta Zie 3.276.981

TerugBegin van generatie


6.553.964   Gevard van DOERNE

FamilienaamIndex 6.553.964Vader 13.107.928Moeder 13.107.929

Geboren ca. 1270
Overleden voor 1334

Alias Van der Vloet

Convocatielijst Staten van Brabant, kort na 1 december 1406 (Damen 2016): p. 103 no. 286 Godefridus van Doerne filius Willelmi; no. 287 Arnoldus van Doerne frater Godefredi.


Huwt ca. 1300

6.553.965   Katharina van den BOGAERT

FamilienaamIndex 6.553.965Vader 13.107.930Moeder 13.107.931

Geboren voor 1290
Overleden na 1351

Alias De Pomario (=Latijnse vertaling)

Kinderen

 1. Everard Zie 3.276.982
 2. Willem (*ca. 1310 +ca. 1381)

TerugBegin van generatie


6.555.136   Hessel SNABBE

FamilienaamIndex 6.555.136 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1290
Overleden Tilburg voor 11-3-1364

Naar Coolen.


Huwt

6.555.137   N.N.

Index 6.555.137 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 3.277.568

TerugBegin van generatie


6.555.200   Pauwel van HEIJST

FamilienaamIndex 6.555.200 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1290
Overleden Tilburg na 1340

Naar Coolen.


Huwt

6.555.201   N. Amijsdr van der HASSELT

FamilienaamIndex 6.555.201 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goyart Pauwels (senior) Van Heijst (*ca. 1325)
 2. Jan Zie 3.277.600

TerugBegin van generatie


6.555.232   Gerardus van BROECHOVEN

FamilienaamIndex 6.555.232Vader 6.557.056Moeder 6.557.057 • Tevens 3.278.528

6.555.233   Dymphna N.

Index 6.555.233Vader 13.110.466Moeder 13.110.467 • Tevens 3.278.529

TerugBegin van generatie


6.555.236   Grootwouter van BERCKEL

FamilienaamIndex 6.555.236 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 832.364

6.555.237   Engelberg BAC

FamilienaamIndex 6.555.237 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 832.365

TerugBegin van generatie


6.555.242   Jan van der ZANDE

FamilienaamIndex 6.555.242 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren 1327

Bron Familysearch – dus onzeker


Huwt

6.555.243   Aleyt N.

Index 6.555.243 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1329

Kinderen

 1. Katheline Bac Zie 3.277.621

TerugBegin van generatie


6.555.248   Reijnier van BROECHOVEN

FamilienaamIndex 6.555.248Vader 3.278.528Moeder 3.278.529 • Tevens 1.639.264, 1.639.274

6.555.249   Katelijn van OISTERWIJK

FamilienaamIndex 6.555.249 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.639.265, 1.639.275

TerugBegin van generatie


6.555.724   Roelof Godschalck ROOSMONT

FamilienaamIndex 6.555.724Vader 13.111.448Moeder 13.111.449

Overleden voor 1379

Schepen van Den Bosch in 1369.

BP (1185 f.389v dd 4-7-1408) Ludolf Buc van Bomel bezit de helft van een hoeve (van wijlen Rolof Roesmont) in Udenhout (Ludolf had die helft in erfpacht gekregen van Aert en Henrick, zonen van wijlen Jan Pape en van wijlen Hadewijch Rolof Roesmont om 7 mud rog) Aert Jan Pape heeft opgedragen aan Ludolf Buc de helft van die pacht.


Huwt

6.555.725   Mechtelt Jan BRUYT

FamilienaamIndex 6.555.725 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Godschalck Zie 3.277.862
 2. Hadewich; huwt (1) Henrick Willem Glavimans; huwt (2) Daniel Willems van der Hautert
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Jan Willem Glavimans
  2. (uit 2) Willem Hadewigenzoon Glavimans (*voor 1400)

TerugBegin van generatie


6.556.484   Jan van de AMELVOIRT VAN TILBORCH

FamilienaamIndex 6.556.484 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.639.232

6.556.485   N.N.

Index 6.556.485 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.639.233

TerugBegin van generatie


6.556.486   Henrick Henrick BLOIJS

FamilienaamIndex 6.556.486Vader 3.299.692Moeder 3.299.693 • Tevens 1.649.846

6.556.487   Geertruid N.

Index 6.556.487 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zie 1.649.846

TerugBegin van generatie


6.557.056   Wouter Bac van BAESCOT

FamilienaamIndex 6.557.056Vader 6.553.952Moeder 6.553.953

Vergelijk ook de genealogie Van Broekhoven in NL 1935:4 ff.


Huwt

6.557.057   N.N.

Index 6.557.057 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerardus Zie 3.278.528
 2. Wilhelmus van Broechoven (+ca. 1345), huwt Heylwichis
 3. Jan van Broechoven (+voor 1369)

TerugBegin van generatie


6.557.088   Willem van den BREKELEN

FamilienaamIndex 6.557.088Vader 13.114.176Moeder 13.114.177

Overleden 1376-1387

Willem de Jongere


Huwt

6.557.089   Wijndelmoed Jan Hovelman van GESTEL

FamilienaamIndex 6.557.089Vader 13.114.178Moeder 13.114.179

Volgens genealogie Coolen.

Kinderen

 1. Henrick Willems van den Brekelen, huwt Metta Lambert Gerit Witmers
 2. Willem Willem Berkelmans (+voor 1401), huwt Mechtelt Wouter die Vrieze
 3. Matheus Willem van den Brekelen (+voor 1424)
 4. Dirk Willem van den Brekelen (+voor 1412)
 5. Wouter Zie 3.278.544
 6. Beatrix Willem van den Brekelen, huwt Jan Gielijssoen die Zecker (+voor juli 1395)
 7. Gijsbert Willem van den Brekelen (+voor 1416), huwt Oda Gerit Andries Barnier van Berlicem

TerugBegin van generatie


6.570.368   Willem Wouters van GORP

FamilienaamIndex 6.570.368Vader 6.628.384Moeder 6.628.385 • Tevens 3.314.192

6.570.369   N.N.

Index 6.570.369 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.314.193

TerugBegin van generatie


6.570.376   Jacob van LUYSSEL

FamilienaamIndex 6.570.376 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1280


Huwt

6.570.377   N.N.

Index 6.570.377 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aernt Zie 3.285.188

TerugBegin van generatie


6.570.378   Jan Adriaens der KINDEREN

FamilienaamIndex 6.570.378Vader 13.140.756Moeder 13.140.757


Huwt

6.570.379   N.N.

Index 6.570.379 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heilwich Zie 3.285.189

TerugBegin van generatie


6.570.688   Henricus PLUYMEN

FamilienaamIndex 6.570.688 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1290
Overleden 1341/2

Voor de ondersteuning van deze hypothese, vergelijk de aantekeningen bij zijn kleinzoon.

Mogelijk verwant: Regesten Oisterwijk: 1342 januari 18 (‘s-Hertogenbosch, OAG, Groot Ziekengasthuis 3010 ) Notaris Enghelbertus van Oesterwyc, clericus Leodiensis dyocesis, instumenteert, dat voor hem verschenen, de procurators van het Gasthuis te ‘s-Hertogenbosch, enerzijds en Henricus Plume van Oesterwyc anderzijds; waarbij laatstgenoemde heeft verklaard van genoemde procuratoren in erfpacht te hebben ontvangen een stuk land gelegen te Oesterwyc, ter plaatse die Ghever naast het land van het altaar van de H. Maagd Katrina in de kerk aldaar, namelijk tegen een erfpacht van ? mud rogge, te betalen op 21 december. (anno a Nativitate eiusdem Domini millesimo CCCmo quadragesimo primo, indictione nona, mensis Januarii die decima octava hora post cenam.)


Huwt

6.570.689   N.N.

Index 6.570.689 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henricus Zie 3.285.344

TerugBegin van generatie


6.596.200   Claes SCILDERS

FamilienaamIndex 6.596.200 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1260

Fictieve voornaam. Zoon Claes sr was de eerste schepen uit deze familie, Claes jr de tweede; de familie zou nog tot 1482 geregeld in de Schepenbank zou zitten.

Van Wimersma Greidanus (1994:484 tafel 367) heeft hier twee Klazen: een Claes I, vermeld 1306; en een zoon Claes II, schepen 1338-9; grootvader en vader van Claes III, gehuwd met Leria [Gerrits van Neynsel].

Claes Sr: schepen van Den Bosch 1337/38. Vgl BL 1997:103ff, 163ff., 193ff., 1998:52ff., 109ff., 147ff., 238ff., 1999:1ff., 94ff., en 164ff.


Huwt

6.596.201   Aleijt N.

Index 6.596.201 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Claes senior (+’s-Hertogenbosch 2-9-1348)
 2. Kinderen
  1. Heer Mathijs, notaris
  2. Heer Claes, notaris; vermoedelijk pastoor in Geffen (dan +1388)
  3. Gertruyt (Trude)
  4. Henricus
  5. (hypothetisch) Lijsbeth Claes Scilders (*ca. 1315), huwt Everard van Doerne, Zie 3.276.982
 3. Gerit
 4. Mechtildis
 5. Baerta
 6. Claes Zie 3.298.100

TerugBegin van generatie


6.596.202   Gerit Henrick van NEIJNSEL

FamilienaamIndex 6.596.202Vader 13.192.404Moeder 13.192.405

Schepen van Den Bosch 1332-35. Vgl BL 1997:103ff, 163ff., 193ff., 1998:52ff., 109ff., 147ff., 238ff., 1999:1ff., 94ff., en 164ff.

Hij kan ook een jongere broer van Henrick zijn geweest. Zeker ouders van Katherijn, Gertruyt (Truda) en de heer Henric, notaris.

Uit soc_nederlandse_adel (oktober 2018): 1367 - Uit een huis in de Hinthamerstraat over de Geerlingbrug worden cijnzen betaald voor de jaargetijden in de Sint Janskerk van Aleydt en Gerit van Neynsel en voor de dood van Henrick van Neynsel aan het Sint Martensaltaar in die kerk. Betaald wordt door Willem en Jan van Neynsel van wie de eerste priester is.

Bossche Encyclopedie: Gerit, die op 1 mei 1327 samen met enkele andere Bossche poorters een omgrachte hoeve kocht in Boekel in de parochie Uden, was getrouwd met Truda, dochter van een zekere vrouwe Katherijn Copkens. Ze hadden minstens drie kinderen: Katherijn, Gertruyt en de notaris heer Henric. Katherijn was getrouwd met Jan van Endoven. Ze erfde van haar grootmoeder Katherijn één veertiende deel van een huis, erf en erfgoed in de Orthenstraat (later Hoge Steenweg) dat op 29 september 1342 door haar man in erfcijns werd uitgegeven aan Arnt Ysebout.


Huwt ca. 1305

6.596.203   Geertrude N.

Index 6.596.203Vader 13.192.406Moeder 13.192.407

Kinderen

 1. Agatha
 2. Hadewig
 3. Henrick
 4. Katherijn huwt Jan van Endoven
 5. Lerya Zie 3.298.101
 6. Truda

TerugBegin van generatie


6.596.212   Jan van den RODE

FamilienaamIndex 6.596.212 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1270

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt ca. 1300

6.596.213   N.N.

Index 6.596.213 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Laurens Zie 3.298.106

TerugBegin van generatie


6.596.262   Aert Aerts VERHOEVEN

FamilienaamIndex 6.596.262Vader 821.376Moeder 821.377 • Tevens 410.688

6.596.263   Agnes NERINC

FamilienaamIndex 6.596.263Vader 13.192.526Moeder 13.192.527 • Tevens 410.689

TerugBegin van generatie


6.596.608   Goyaert ROOSEN

FamilienaamIndex 6.596.608 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1310
Overleden Moergestel ca. 1387

Alias Van Spulle


Huwt

6.596.609   N.N.

Index 6.596.609 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathelijn
 2. Mechteld
 3. Wolner (Wouter)
 4. Gerit Zie 3.298.304

TerugBegin van generatie


6.596.872   Goyaert Henrics van den SMEDEBROECK

FamilienaamIndex 6.596.872Vader 13.193.744Moeder 13.193.745

Geboren ca. 1325


Huwt

6.596.873   N.N.

Index 6.596.873 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Giselbert
 2. Goyaert
 3. Gerit
 4. Henric Zie 3.298.436

TerugBegin van generatie


6.596.880   Willem van AUDENHOVEN

FamilienaamIndex 6.596.880 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kapittel van Oirschot nr 218: (28-6-1405) Rutger de Audenhoven heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Johan van den Doorn de Aarschot: alle cijnsgoederen die Walter en Henrik, kinderen van Wilhelm de Audenhoven, bezaten in Oirschot / perceel wei Tsoens Beemd bij plaats Otendonk / akker Grote Akker bij plaats Kruis Eike / 1/2 hoeve Ter Lulsdonk op Spoordonk / perceel grond bij Kruis Eike / al hun goederen op Wreinlaar, alle in Oirschot. Origineel inventarisnr 372


Huwt voor 1345

6.596.881   N.N.

Index 6.596.881 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wouter Zie 3.298.440
 2. Willem
 3. Henrik, hypothetisch

TerugBegin van generatie


6.597.068   Akarijn N.

Index 6.597.068 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 824.096

6.597.069   N.N.

Index 6.597.069 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 824.097

TerugBegin van generatie


6.597.084   Jan Godfried VLEMINCS

FamilienaamIndex 6.597.084Vader 13.194.168Moeder 13.194.169

Overleden Oirschot na 1380, voor 1385

Patroniem is hypotrhetisch, maar er lijken geen andere Vlemincs in de wijde omgeving te zijn geweest.

Cijnsboek Oisterwijk 1380 [It. Johannes filius Godefridi Vleminc pro liberis Wilhelmi Vleminc de hereditate Nicholai Scilders *428* 12.s.nov. It. de bonis dicti Nicholai *429* 4.s.vet.]

ORA Oirschot (Toirkens 122A no 19 dd 17-11-1469) Verschenen is Rutger Goeswijns van Oudenhoven en verkoopt hierbij aan Henrick natuurlijke zoon van heer Melis van der Daesdonck, die een stuk land met een huis en schuur er op, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Diericks Bruinen waarvan is afgedeeld, de Laerdijck daar, de gemeenschappelijke straat. Genoemde Ruthger had dat bezit geerfd na de dood van zijn vader Goeswijn en zijn moeder Lisbeth, en genoemde Goswijn had het gekocht van Jan Vlemminck en van diens zoon Jan voor een pacht van 25 lopen rogge per jaar, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag volgens schepenbrieven van Oirschot. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 16v no 101 dd 13-2-1494) Lisbeth dochter van wijlen Andries Swilden met haar man Aernt Hermans heeft haar achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake haar pacht van 1 mud rogge Oirschotse maat die 3 mud en 3 lopen achterstand heeft, welke pacht Willemn van den Dijck eerder had beloofd aan Jan Vlemmincks en diens broer Willem, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van het bezit dat deze Jan en Willem van hun vader hadden geerfd, gelegen onder Boterwijk hier. Dat betreft een stuk land b.p. Willem van den Dijck, Lisbeth Sgruijters, de straat. Nog een stuk land genoemd de Braecken, b.p. Willem van Casselaer, de gemeenschappelijke Hovel in Boterwijk. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Cloet, b.p. het erf van de hoeve van Casselaer. Die bezittingen hadden Jan en Willem Vlemmincks gepacht van Willem van den Dijck voor dat ene mud rogge per jaar, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag. De kopers hadden toen beloofd de pacht te betalen en alle lasten af te handelen, behalve de grondchijns (als zekerheid had Willem van den Dijck een pacht in onderpand gegeven van 4 lopen rogge die op de andere gedeelten van het onderpand worden geheven en waren afgedeeld, is doorgestreept, JT). De brief daarover is van 3 september 1385. (…)

Regesten Kapittel van Oirschot (no 111 dd 15-3-1388) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Willem Jans Vlemingszn beloofd heeft te betalen aan Jan Willemszn van Audenhoven: roggepacht uit huis, hof en aanliggend goed in Oirschot, waaruit het kapittel van Oirschot al roggepacht heft.


Huwt voor 1360

6.597.085   N.N.

Index 6.597.085 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 3.298.542
 2. Willem (+na 1388)
 3. Liesbeth van den Dijc (+voor 1424), huwt Wouter Beijer (+voor 1424), ouders van Peter Beijer

TerugBegin van generatie


6.597.104   Rover van der LAECK

FamilienaamIndex 6.597.104 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1367, voor 1371

Alias Roef, Roelof.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1175 mf8 D 01. f.265v. dd 1-5-1371. Willelmus gnd Balyart en zijn vrouw Mechtildis dvw Rodolphus gnd Roef die Smit de Ertbrugghen verkochten aan Henricus gnd Wit zvw Johannes gnd Wit een erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) 4 lopen roggeland in Oirschot ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen Andreas Roefs enerzijds en Margareta Roefs anderzijds, (2) een stuk beemd in Oirschot ter plaatse gnd Hamkers(?) Broek, tussen erf vd heren van Perric beiderzijds, (3) de helft in een huis en tuin in Oirschot, ter plaatse Ertbruggen, tussen voornoemde Andreas enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met de hertogencijnzen en een erfcijns van 20 schelling.


Huwt

6.597.105   N.N.

Index 6.597.105 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Andries Zie 3.298.552
 2. Arnold (hypothetisch)
 3. Mechtild, huwt Willem Baljart
 4. Margaretha
 5. Beel

TerugBegin van generatie


6.597.106   Jan van GUNTERSLAAR

FamilienaamIndex 6.597.106Vader 13.194.212Moeder 13.194.213 • Tevens 825.610, 3.337.668

Overleden na 11-5-1391

Mogelijk broer van een Arnoldus (+voor 1382). Bron genealogie Goossens.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf1 B 11 f.11v. dd 12-12-1382. Arnoldus zvw Johannes de Guntherslaer schonk aan de secretaris tbv Arnoldus gnd Bastart de Vlimen szv eerstgenoemde Arnoldus, met zijn vrouw Maria dv eerstgenoemde Arnoldus, de navolgende erfgoederen, gelegen in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, (1) een stuk land gnd dat Dorpelsakker, tussen Henricus Bloijs enerzijds en kvw Arnoldus de Guntherslaer anderzijds, (2) twee stukken land, (a) die Voorste Hostat, (b) die Achterste Hostat, nabij voornoemde kvw Arnoldus de Gunterslaer, (3) een stuk land gnd Scutkens Gelookt, naast eerstgenoemde Arnoldus enerzijds, (4) 1/3 deel van een schuur met ondergrond en zekere tuin nabij die schuur, gelegen nabij erfgoed van eerstgenoemde Arnoldus, welke erfgoederen eerstgenoemde Arnoldus verwierf van Goeswinus de Caudenberch en zijn vrouw Yda.


Buitenechtelijke relatie (1)

3.337.669   N.N.

Index 3.337.669 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Buitenechtelijk


Huwt (2)

6.597.107   N.N.

Index 6.597.107 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 825.611

Kinderen

 1. (uit 1) Jan Roetart van Liempde Zie 1.668.834
 2. (uit 2) Aert Jan van Gunterslaer, vader van Maria (gehuwd met Arnoldus bastaard van Vlijmen
 3. (uit 2) Dirck van Gunterslaer
 4. (uit 2) Lisbeth Jan van Gunterslaer Zie 3.298.553
 5. (uit 2) Jacob van Gunterslaer
 6. (uit 2) Heer Jan van Gunterslaer, priester
 7. (uit 2) Hilleke (Heilwich) Zie 412.805

TerugBegin van generatie


6.597.112   Rutger van de STADEACKER

FamilienaamIndex 6.597.112 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1310
Overleden na 1380

Mogelijk deze, gegoed te Udenhout:

Bosch Protocol (Snoerman.Org; no 1175 f. 176 St. Valentijn 1369) Ghiselbrecht zoon van wijlen Jan van Loen de jonge en Rutgher vanden Stadeacker delen goederen van Jan van Loen. Ghiselbrecht krijgt: een pacht van 3 mud rog uit een akker op ‘t Cleppenscoer in Udenhout tussen de kinderen van Claes van Berkel en Mette Palarts; en uit een huis op die akker. (Wouter Oghe had die pacht beloofd aan Jan van Loen); en een pacht van 1 1/2 mud rog in Oerscot. Ruthger vanden Stadeacker krijgt alle goederen van Jan van Loen.

Bosch Protocol (Snoerman.Org; no 1175 f.197v donderdag na Maria Hemelvaart 1369) Gerit, nat. zoon van wijlen Henrick van Rossem erkent geen recht te hebben in het goed van wijlen Arnt vanden Berghe, nu toebehorende aan Rutgher vande Stadeacker op het Cleppenscoer in Udenhout.

Bosch Protocol (Snoerman.Org; no 1175 f.268 donderdag na Exaudi 1372) Rutgher vanden Stadeacker vererfpacht aan Erijt Erijts Prouser de helft van een hoeve (die vroeger was van Jan van Loen), in Udenhout tussen Henrick Matheussoen en Wouter Oghe voor 11 zesteren rog. (last: heerlijke cijnzen (hertog?)) Erijt moet die helft binnen 2 jaar met gebouwen verbeteren tot een bedrag van 4 pond groot.

Bosch Protocol (Snoerman.Org; no 1176. f. 142 oktaaf van Laurentius 1380) Rutgher vanden Stadeacker verkoopt aan Henrick Wijse, zoon van wijlen Elias vanden Hezeacker, een beemd in Udenhout bij Clappenscoer tussen Mette Palarts en de erfenissen genoemd Strijthoeven. (Die beemd was vroeger van Gerit Steenwech en daarna van Arnt vanden Berghe)

Bosch Protocol (Snoerman.Org; no 1175 f.156 woensdag na Pinksteren 1396) Henrick Wise, zoon van wijlen Elyas vaden Hezeacker, verkoopt aan Willem Glavyman een beemd bij Cleppenscoer in Udenhout tussen Mette Palarts ende erfenissen geheten Strijthoeven (Henrick Wise kocht die beemd van Rutger van Stadeacker) (…)

Bosch Protocol (Snoerman.Org; no 1182 f.125v 27 november 1400) Henrick, Wouter, Meeus, Rombout voornoemd en Wouter Brekelman, man van Yda Peter vanden Pas en Jan Rogge, man van Katherijn Peter vanden Pas en Peter Goijaert Peter vanden Pas, ook namens zijn broer Herman Goijaert Peter vanden Pas, verkopen aan Henric Bac, zoon van wijlen Ghijsbrecht van Loen 7/11 deel in goederen in Udenhout en in een heiveld in Venloen in de Wuestheide. (Jut, weduwe Peter vanden Pas had de goederen in Venloen en Udenhout verkregen van Lambrecht Beijs van Venloen; Lambrecht Beijs had die in erfpacht gekregen van Rutgher vanden Stadeacker)


Huwt voor 1340

6.597.113   N.N.

Index 6.597.113 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Daniel Zie 3.298.556

TerugBegin van generatie


6.599.392   Jan van CUYCK

FamilienaamIndex 6.599.392Vader 13.107.872Moeder 52.431.443 • Tevens 40.581.822

6.599.393   Jutta van NASSAU

FamilienaamIndex 6.599.393Vader 81.163.646Moeder 81.163.647 • Tevens 40.581.823

TerugBegin van generatie


6.599.394   Wenemar I van GYMNICH

FamilienaamIndex 6.599.394Vader 13.198.788Moeder 13.198.789

Geboren ca. 1240
Overleden Herzogenrath 1283


Huwt ca. 1270

6.599.395   Johanna van ELSLOO

FamilienaamIndex 6.599.395 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Erfvrouwe van Hoogstraten

Kinderen

 1. Sophia Zie 3.299.697

TerugBegin van generatie


6.599.810   Amilius van MYRDE

FamilienaamIndex 6.599.810 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1285
Overleden na 30-1-1337

Smid te Oirschot.


Huwt

6.599.811   N.N.

Index 6.599.811 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. Zie 3.299.905

TerugBegin van generatie


6.599.824   Egidius CNODE

FamilienaamIndex 6.599.824 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1220
Overleden Den Bosch voor 1293, na 1286

Schepen van Den Bosch 1258, 1262, 1266, 1268, 1272, 1274, 1284, 1286.

In Den Bosch worden ook als schepeen vermeld Goosen Knode (1230, 1242) en Wouter Knode (1245, 1249). Goosen zou zijn vader kunnen zijn.


Huwt

6.599.825   N.N.

Index 6.599.825 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wellinus Zie 3.299.912

TerugBegin van generatie


6.602.752   Joannes de HERSEL DE OORSCHOT

FamilienaamIndex 6.602.752 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden ca. 1312

Alleen indirect bekend (via zijn zoon), in 1312 mogelijk nog niet overleden. Mogelijk zoon van Jordanus de Hersele, vermeld 1262 als kerkmeester van Oirschot (vgl Neggers in BL 2007:450)


Huwt

6.602.753   N.N.

Index 6.602.753 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jordaen Zie 3.301.376

TerugBegin van generatie


6.603.218   Jan MOELNERS

FamilienaamIndex 6.603.218 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.383.818

6.603.219   Elisabeth N.

Index 6.603.219 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.383.819

TerugBegin van generatie


6.603.220   Joerden Henric SWIJZEN

FamilienaamIndex 6.603.220Vader 13.206.440Moeder 13.206.441 • Tevens 1.648.450

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1175 f.229 dd 22-6-1370) Jordanus zvw Jordanus gnd Wise verkocht aan zijn broer Willelmus tbv hem en tbv zijn zusters Agnes en Lana (1) alle goederen die hij kreeg na overlijden van zijn vader, (2) al zijn andere goederen gelegen onder Oirschot, belast met grondcijnzen en een erfcijns van 10 schelling aan kvw Henricus de Arkel. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1178 f. 185 dd 3-5-1391) Lana dvw Jordanus gnd die Wise beloofde aan haar natuurlijke zoon Henricus, verwekt door Alardus Wueste, een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd den Gaetschen Acker, in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen kvw Willelmus des Wise enerzijds en Willelmus zvw voornoemde Jordanus Wise anderzijds, (2) een stuk beemd gnd die Hage, in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, ter plaatse gnd Sneppenscoet, tussen voornoemde Willelmus zvw Jordanus Wise enerzijds en voornoemde kvw Willelmus gnd die Wise anderzijds. Henricus beloofde niet te manen, zolang zijn moeder leeft.


Huwt ca. 1350

6.603.221   N.N.

Index 6.603.221 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.648.451

Kinderen

 1. Willem Zie 3.301.610
 2. Agnes
 3. Lana, heeft natuurlijke zoon Henricus bij Alardus Wueste
 4. Katharina Zie 824.225
 5. Jordanus

TerugBegin van generatie


6.610.528   Roelof van der MEER

FamilienaamIndex 6.610.528 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oirschot ca. 1300

Bron genealogie Goossens. Hypothetische reconstructie.


Huwt

6.610.529   N.N.

Index 6.610.529 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heer Willem (c.1320 – c.1370), priester
 2. Dirck
 3. Jan Roefs Zie 3.305.264

TerugBegin van generatie


6.610.536   Henrick ROESKENS

FamilienaamIndex 6.610.536 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oirschot ca. 1310
Overleden ca. 1370


Huwt

6.610.537   N.N.

Index 6.610.537 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 3.305.268

TerugBegin van generatie


6.610.548   Berthen Denkinus van AERLE

FamilienaamIndex 6.610.548 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.303.066

6.610.549   N.N.

Index 6.610.549 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.303.067

TerugBegin van generatie


6.610.560   Roef van den COLLENBERG

FamilienaamIndex 6.610.560 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Liempde ca. 1285

Volgens genealogie Goossens; hypothetisch.

(BP 1175, datum: 24-02-1368. door S.J.M.M. Ketelaars) Ghibo zoon van Oda de Vucht verkoopt aan Jacobus zoon van Jacobus genaamd Lichtwegghe 1/8 deel in een huis, tuin en schuur met ondergrond, die waren van Heilwigis de Collenberch, in Liemde [Liempde] nabij Hamsvoort, tussen Elizabeth genaamd Aerts der Kijnder enerzijds en de plaats genaamd Hamsvoort anderzijds, welke 1/8 deel voornoemde wijlen Heilwigis aan voornoemde Ghibo had vermaakt, belast met de hertogencijns. Jacobus zoon van Oda zag af van zijn recht van vernaderen.


Huwt

6.610.561   N.N.

Index 6.610.561 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heilwigis van den Collenbergh (*ca. 1315)
 2. Willem Zie 3.305.280
 3. Zebrecht van den Collenbergh (*ca. 1325), schepen van Liempde in 1379, 1383, 1386; huwt N.N.
 4. Kinderen
  1. Zebrecht, huwt voor 1381 Kathelijn N. (vermeld ORA Boxtel inv no 62 fol 47 dd 1539-42)

TerugBegin van generatie


6.615.170   Jan de MAERSCHALCK

FamilienaamIndex 6.615.170 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Middelbeers (vermoedelijk)
Overleden voor 1386

Cijnsboek van de Hertog 1340-51 (Beers): 51. Joannes Marscalc, 15 nieuwe penningen; doorgestreept, laatste betaling in 1340; bijschrift: Theodoricus Nenne in Oerscot; bijschrift fol. 62: Theodoricus, zoon van Nenne, 13 nieuwe penningen; betaald: 1340 t/m 1350, mortis

Cijnsboek van de Hertog (1340-51) voor Oirschot, no 67: Engelberna van Zeelem, 6 oude penningen; later: - Joannes Marscalc; later de kinderen

BP 1177 (Oirschot 1382 – 1387 (aug. 1385 – okt. 1386) folio 224r) Henrick Jan Screijnmaker, man van Katelijn natuurlijke dochter wijlen Heer Gijsbert van Audenhoven, priester; Willem Jan Maerscalc, man van Margriet

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.226v dd 22-2-1386) Willelmus nzvw Johannes Maerscalke verkocht aan Willelmus nzvw Johannes Loijer een erfcijns van 2 oude schilden, met kerstmis te betalen, gaande uit (1) huis en tuin van verkoper, in Oirschot, tussen Arnoldus Joncher enerzijds en Woltherus Teerre(?) anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemene weg, (2) een beemd gnd Lepelbroek, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Jordanus zv Ghibo gnd Hoeven soen enerzijds en Henricus de Audenhoeven anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.281 dd 23-2-1386). Adam de Mierde gaf uit aan Willelmus nzvw Johannes Marscalc (…)de Oerscot de helft, die behoorde aan wijlen zijn schoonmoeder Heijlwigis, in een huis, erf en tuin in Oirschot, nabij het kerkhof aldaar, tussen Arnoldus Jonckers enerzijds en Rudolfus Pistor anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemene weg, welke helft hem na overlijden van voornoemde Heijlwigis aangekomen is; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een erfcijns(?) van 15(?) penning met St.Remigius te betalen, voor het eerst over een jaar. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Willelmus de andere helft tot onderpand. Willelmus nzvw Johannes Marscalc verkocht aan Willelmus nzvw Johannes Loijer een erfcijns van .. schild, met kerstmis te betalen, gaande uit (1) een beemd gnd die Lepelbroek, in Oirschot ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Jordanus zv Ghibo He..nen soen enerzijds en Henricus de(?) Audenhoven … anderzijds, en (2) de verbeternisse in een huis en tuin in Oirschot, nabij het kerkhof tussen Arnoldus Jonckers enerzijds en Rodolfus Pistor anderzijds, te weten de verbeternis die de grondcijns en waarschijnlijk voornoemde cijns aan Adam de Mierd te boven gaat. De beemd waarschijnlijk al belast met een penning en mogelijk met meer.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.299 dd 17-5-1386) Henricus zv Johannes Screijnmaker de Oerscot ev Katherina ndvw hr Ghisbertus de Audenhoven priester verkocht aan Willelmus nzvw Johannes gnd Marsscalc 1/3 deel in alle goederen van wijlen voornoemde hr Ghisbertus, in Oirschot, ter plaatse gnd ...del. Voornoemde Willelmus koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 43 mottoen, van 25 Holland plakken per mottoen, met lichtmis aanstaande te betalen.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.359 dd 2-5-1387) Willelmus gnd de Mechelen nzvw Johannes Marsscalc verkocht aan Rutgherus, nzvw hr Willelmus Vos eertijds scolasticus van Oirschot, een huis, erf en tuin in Oirschot, tussen Arnoldus die Jonghe enerzijds en Walterus gnd Sceerre zv Arnoldus die Wever anderzijds, strekkend met beide einden aan de gemene weg, belast met de grondcijns en een erfcijns van 5 pond aan Adam de Mierd.


Huwt

6.615.171   N.N.

Index 6.615.171 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Liesbeth Zie 3.307.585
 2. Willelmus de Mechelen, huwt Margriet N.

TerugBegin van generatie


6.616.288   Jan van GELDROP

FamilienaamIndex 6.616.288Vader 13.232.576Moeder 13.232.577

Geboren ca. 1330

Heer van Geldrop. Kwartieren nog niet geverifieerd.


Huwt (1)

6.616.289   N.N.

Index 6.616.289 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Philips Zie 3.308.144
 2. (uit 1) N., huwt Jan Jan Wouters
 3. (uit 1) Philips jr, priester te Geffen en (kennelijk) in 1392 Oirschot
 4. (uit 1) N., van onbekend geslacht
 5. (uit 2) N., van onbekend geslacht
 6. (uit 2) N., van onbekend geslacht
 7. (uit 2) Seger, huwt Aleijt N.
 8. (uit 2) Henrick, priester te Geldrop en kanunnik te Oirschot

TerugBegin van generatie


6.616.960   Willem Jans de CORT

FamilienaamIndex 6.616.960Vader 13.233.920Moeder 13.233.921

Geboren ca. 1330
Overleden voor 1387

Alias Wilhelmuus Johannis Brevis dicti Corten, volgens Henk Coolen


Huwt

6.616.961   N.N.

Index 6.616.961 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 3.308.480
 2. Jan (+voor 1408), huwt Zegewijck Alaert Scats

TerugBegin van generatie


6.616.964   Wouter Lisbettenzoon van den EIJNDE

FamilienaamIndex 6.616.964 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1387

Hypothetisch.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1176 f.252v dd 26-4-1382) Alardus gnd Wuest zv Goeswinus van den Roetelen gaf uit aan Walterus van den Eijnden, zijn zoon resp. dochter Walterus resp. Katherina, de navolgende erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, (1) huis en schuur met ondergrond, misse, tuin, stuk land en 1 bunder 100 roeden beemd, en daaraan gelegen stukje land gnd een uitvank, gelegen tussen de gemene weg enerzijds en Henricus Bloijs anderzijds, (2) een tuin aldaar tegenover voornoemd huis en tuin, over de straat, tussen voornoemde Henricus Bloijs enerzijds en voornoemde Walterus van den Eijnden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 5 oude groot en 6 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis op voornoemde erfgoederen te leveren. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Walterus en zijn kinderen Walterus en Katherina tot onderpand 4 lopen roggeland, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Henricus Bloijs, en 1 bunder beemd aldaar, tussen Reijnerus de Kuijc enerzijds en kvw Willelmus de Dormalen anderzijds. Vervolgens droeg voornoemde Alardus alle privileges en vrijheden die hij heeft in de goederen gnd ten Einde, over aan voornoemde Walterus, Walterus en Katherina.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf10 D 01 f.374v. dd 8-8-1387. Nijcholaus van der Hoppeneijken ev Katherina dvw Walterus van den Eijnde verkocht aan Walterus zvw Walterus van den Eijnde de helft in erfgoederen, gelegen in Oirschot ter plaatse gnd ten Hout, te weten de helft in (1) een huis en schuur met ondergrond, misse, tuin, stuk land, 1 bunder 100 roeden beemd, en een daaraan gelegen stukje land gnd een uitvang, gelegen tussen de gemene weg enerzijds en Henricus Bloijs anderzijds, (2) een tuin aldaar, tegenover voornoemd huis en tuin, over de weg, tussen voornoemde Henricus Bloijs enerzijds en Walterus van den Eijnde anderzijds, welke erfgoederen voornoemde wijlen Walterus van den Eijnde, diens voornoemde zoon Walterus en voornoemde Katherina in pacht hadden gerkegen van Alardus gnd Wuest zv Goswinus van den Roetelen, belast met pacht en lasten. Voornoemde Walterus zvw Walterus van den Eijnde beloofde uit geheel de voornoemde erfgoederen aan voornoemde Nijcholaus een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot op de onderpanden te leveren. Wouterus zvw Wouterus gnd Wouters soen van den Eijnde droeg over aan Nijcholaus van der Hoppeneijken de helft in een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Woensel, welke pacht voornoemde wijlen Wouterus met lichtmis beurde uit de helft van een stuk land gnd die Asche Akker, in Woensel, en uit de helft van een stuk beemd gnd die Aschbeemd, aldaar gelegen. Voornoemde Nijcholaus van der Hoppeneijken ev Katherina dvw Walterus Lijsbetten soen van den Eijnde droeg over aan Walterus zvw voornoemde Walterus de helft in een erfcijns van 20 schelling, met lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Best, ter plaatse gnd in Gene Riette, tussen een zekere gnd Bithuus enerzijds en Johannes zvw Metta Meskens anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Walterus verwierf van Nijcholaus gnd Cobarts soen.


Huwt

6.616.965   N.N.

Index 6.616.965 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wouter Zie 3.308.482
 2. Katherina, huwt Nicolaas van der Hoppeneijken

TerugBegin van generatie


6.617.726   Adam SCHEIDEMAKER

FamilienaamIndex 6.617.726 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1295
Overleden ruim voor 1411

BP 1187 (Oirschot okt 1411 – sept 1412 folio 331v) Willem Kepken man van Liesbeth dochter van wijlen Willem van Nederijnen en van Aleijt dochter van Alart Mesmaker zoon wijlen Adam Scheimaker (lees schoonzoon).

Bosch Protocol (Transcriptie S. Ketelaars 1178 mf8 E 10 f. 293 dd maandag 5-9-1390) Voornoemde Walterus en Elizabeth {Walterus Delijen soen en zijn vrouw Elizabeth dvw Adam gnd Sceijdemaker wv Alardus die Mesmaker} droegen over aan Godestodis dv voornoemde Elizabeth en wijlen Alardus, tbv Aleijdis, sv voornoemde Godestodis, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Alardus, het vruchtgebruik, behorend aan voornoemde Elizabeth, in een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met kerstmis te leveren uit 1/3 deel van een hoeve die was van wijlen Johannes gnd Bruijstijn de Aerle, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, welke pacht Adam gnd Sceijdemaker en Johannes de Alta Domo zvw Johannes gnd Sceijdemaker de Helmont kochten van Gertrudis dvw Johannes gnd Bruijstijn de Aerle.

Hypothese: broer van Johannes Johanneszn Sceijdemaker de Helmont.


Huwt ca. 1320

6.617.727   N.N.

Index 6.617.727 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 3.308.863

TerugBegin van generatie


6.618.344   Jan van HAM

FamilienaamIndex 6.618.344Vader 13.236.688Moeder 13.236.689

Geboren voor 1285

Te Oisterwijk


Huwt voor 1310

6.618.345   N.N.

Index 6.618.345 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Nicolaes Zie 3.309.172

TerugBegin van generatie


6.628.384   Wouter van GORP

FamilienaamIndex 6.628.384 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1280
Overleden voor 1341


Huwt

6.628.385   N.N.

Index 6.628.385 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 3.314.192
 2. Godschalck

TerugBegin van generatie


6.657.280   Peter PEIJNENBORGH

FamilienaamIndex 6.657.280 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1280

Alias Poynenborch.


Huwt

6.657.281   N.N.

Index 6.657.281 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Godefridus Zie 3.328.640
 2. Gheno, alias Gerit, Poenuborch (+voor 1380), vermeldin het cijnsboek 1340-80 te Helvoirt met een nieuwe cijns van 12 denieren, en een tweede cijns van idem; mogelijk ook in Oisterwijk 12 denieren nieuwe en 4 denieren oude cijns en andere cijnsen te Wippehout bij de Locht tussen Oisterwijk en Oirschot. Kocht een bunder broekveld in 1349. Huwt Trude van den Woude

TerugBegin van generatie


6.657.920   N. STORIMANS

FamilienaamIndex 6.657.920 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gebaseerd op de Genealogie Storimans. Hypothetisch.


Huwt Oisterwijk ca. 1300

6.657.921   N.N.

Index 6.657.921 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 3.328.960
 2. Aert, huwt Mechteldis Huberti de Barsdonck

TerugBegin van generatie


6.658.672   Jan van LOEN

FamilienaamIndex 6.658.672Vader 13.317.344Moeder 13.317.345

Geboren ca. 1275

Bosch Protocol (1176 f.127v donderdag na Exaudi 1379) Henrick Bac, zoon van wijlen Ghijb van Loen, draagt op aan Erijt de Proijser al het recht, dat hem (Henrick Bac) en zijn vrouw Hadewijch toekomt in het goed te Clappenscoer in Odenhout, dat vroeger was van voornoemde Ghijb van Loen en waarop Jan die Bonter (Bouter?) te wonen placht.

Bosch Protocol (1176 f.140 daags voor Laurentius 1380) Ghijsbrecht Jan Jansz. Van Loen draagt op aan Jan Bruijsten van Andel een pacht van 3 mud rog uit een akker op Cleppenscoer in Udenhout tussen Claes van Berkel en Mette Palaerts en uit het huis daarop. (Jan Jansz. Van Loen had die akker met het huis voor 3 mud verpacht aan Wouter Oghe)

Bosch Protocol (1175 f.287 St. Barbara 1372) Wouter Oghe draagt op aan Engbrecht vanden Hezeacker: Een akker in Udenhout bij Clappenscoer tussen de kinderen van Claes van Berkel en Mette Palarts, met een huis daarop. (Wouter had die akker te pacht gekregen van Jan Jansz. Van Loen en diens broer)

Bosch Protocol (1179 f.296 zaterdag na Matheus 1391) Claes die Meijer van Loen, en Aert Herman Koijt, man van Margriet Claes die Meijer, verkopen aan Henric Bac, zoon van Ghijsbrecht van Loen, ½ buunder beemd op die Hesseldonc (Udenhout) tussen Beris van Breda en Henrick Bac voornoemd. (last: cijns aan Tongerlo)

Bosch Protocol (1179 f.373 donderdag na Judica 1392) Aert Herman Couten soen van Venloen man van Margriet Claes Meijer, verkoopt aan Henric Bac, zoon van wijlen Ghiselbrecht van Loen, een pacht van ½ mud rog uit een stuk land in Udenhout tussen erfenissen van het huis van Postel aan beide zijden. (dat land is nog belast met een grondcijns)

Bosch Protocol (1182 f.125v 27 november 1400) Henrick, Wouter, Meeus, Rombout voornoemd en Wouter Brekelman, man van Yda Peter vanden Pas en Jan Rogge, man van Katherijn Peter vanden Pas en Peter Goijaert Peter vanden Pas, ook namens zijn broer Herman Goijaert Peter vanden Pas, verkopen aan Henric Bac, zoon van wijlen Ghijsbrecht van Loen 7/11 deel in goederen in Udenhout en in een heiveld in Venloen in de Wuestheide. (Jut, weduwe Peter vanden Pas had de goederen in Venloen en Udenhout verkregen van Lambrecht Beijs van Venloen; Lambrecht Beijs had die in erfpacht gekregen van Rutgher vanden Stadeacker)


Huwt ca. 1300

6.658.673   N.N.

Index 6.658.673 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 3.329.336
 2. Gijsbert (+voor 1379), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Henrick Bac (*voor 1345 +na 1400), huwt Hadewijch N.
 4. N., huwt Arnt Neven
 5. Kinderen
  1. Kathelijn, huwt voor 1378 Jan van der Lijnden

TerugBegin van generatie


6.675.392   Herman HOUTAPPEL

FamilienaamIndex 6.675.392 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Coolen.


Huwt voor 1290

6.675.393   Bertha van den EIJCKENBOSCH

FamilienaamIndex 6.675.393 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Van Broekhoven (2015) trouwde Berta Van den Eijckenbosch daarna met Aernout Berthout Bac; wat zou verklaren hoe de hoeve ‘Bij den Dreyboem in den Weg naar Loen’ tussen twee nazaten van respectievelijk Jan Aernout Berthout Bac en Herman Houtappels werd verdeeld. Zie 3.276.977

Kinderen

 1. Aert Zie 3.337.696

TerugBegin van generatie


6.675.396   Ghiselbert van den LEEMPOEL

FamilienaamIndex 6.675.396 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1343

Volgens Coolen.


Huwt voor 1300

6.675.397   Heijlwich N.

Index 6.675.397 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1343

Kinderen

 1. Engelbert Zie 3.337.698

TerugBegin van generatie


6.675.416   Willem Ghilis van BEERSE

FamilienaamIndex 6.675.416 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oirschot ca. 1290

Volgens Kwartierstaat Van Adrichem


Huwt voor 1315

6.675.417   N.N.

Index 6.675.417 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 3.337.708

TerugBegin van generatie


6.675.418   Reijnier van AKEN

FamilienaamIndex 6.675.418 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Kwartierstaat Van Adrichem


Huwt voor 1315

6.675.419   N.N.

Index 6.675.419 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N., Zie 3.337.709

TerugBegin van generatie


6.675.420   Henrick Godevaertsz van UDEN

FamilienaamIndex 6.675.420 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1305
Overleden voor 1390

Volgens Kwartierstaat Van Adrichem


Huwt

6.675.421   N.N.

Index 6.675.421 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lambert Zie 3.337.710

TerugBegin van generatie


6.675.422   Henrick van LANGBRAKEN

FamilienaamIndex 6.675.422 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oirschot voor 23-6-1412

Volgens Kwartierstaat Van Adrichem


Huwt

6.675.423   Christina N.

Index 6.675.423 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oirschot voor 3-6-1395

Kinderen

 1. Beel Zie 3.337.711

TerugBegin van generatie


7.403.552   Jarich JELCKEMA

FamilienaamIndex 7.403.552 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Zuidhorn ca. 1290

Bron Stamboom Griffioen Jellema (Friese Adel). Cum grano salis.


Huwt

7.403.553   N.N.

Index 7.403.553 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wybe Zie 3.701.776

TerugBegin van generatie


7.403.816   Syts MARTENA

FamilienaamIndex 7.403.816Vader 14.807.632Moeder 14.807.633

Geboren Cornjum ca. 1300

Bron Stamboom Griffioen Jellema (Friese Adel).


Huwt

7.403.817   N.N.

Index 7.403.817 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Johan Zie 3.701.908

TerugBegin van generatie


7.403.826   Ucko von UCKOBORG

FamilienaamIndex 7.403.826 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Uckoborg ca. 1270

Bron Stamboom Griffioen Jellema (Friese Adel).


Huwt

7.403.827   N.N.

Index 7.403.827 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Juffer Hunens Zie 3.701.913

TerugBegin van generatie


8.110.848   Foijken N.

Index 8.110.848 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1275

Reportorium Wateringen (C. Hoek, OV 1966, 1988) Warmond: no 51. De woning, die vroeger van Oude Symon van Teylingen was, strekkende van de Leede, tot de weg, groot 5 morgen, gelegen tussen de woning van Willem Foeykensz. en de hofstad van Jan Foreest. Beleend 1-2-1325: Foycken Foeyckensz., neef van de leenheer Jan van der Wateringe.

Repertorium Lenen van Voorne (Kort OV) 100. 3 morgen land in Warmond, genaamd Boevenkamp, noordoost: het Zweiland, zuidoost: de Zijpe, zuidwest: heer Jacob van den, Woude, noordwest: de Zijl.

14-2-1362: Floris Foyken Willemsz. bij opdracht uit eigen en na de dood van de leenheer zal het de hofstede van Arkel volgen, V 29 fol. 89 nr. 324.


Huwt voor 1300

8.110.849   N. van der WATERINGE

FamilienaamIndex 8.110.849 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zuster van de heer Van der Wateringe

Kinderen

 1. Willem Zie 4.055.424
 2. Foycken, vermeld 1325, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Floris, vermeld 1362

TerugBegin van generatie


8.110.888   Jan DUYCKER

FamilienaamIndex 8.110.888 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermeld 1287 als leenman te Warmond van Floris V (Van Noort & Fannee 2019/1).


Huwt

8.110.889   N.N.

Index 8.110.889 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerrit Zie 4.055.444

TerugBegin van generatie


8.111.104   Floris II van TOL

FamilienaamIndex 8.111.104Vader 16.222.208Moeder 16.222.209

Ridder, tweede heer van Toll; Vgl Balen p 1255. Vrijwel zeker onjuist.


Huwt voor 1300

8.111.105   Marcelia Gerrits van RIJN

FamilienaamIndex 8.111.105 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerrit Ramp van Toll, huwt Geertruid Everts (NB: een Gerrit Ramp telt onder de Welgeborenen van Rijnland te Koudekerk 1399 met zijn bastaardzoon Willem)
 2. Kinderen
  1. Dirck, huwt Agnes Klaasdr
 3. Floris III Zie 4.055.552

TerugBegin van generatie


8.157.474   Baudoin DEGOMMER

FamilienaamIndex 8.157.474Vader 16.314.948Moeder 16.314.949

Geboren Lille ca. 1324
Overleden Lille 1412

Burger van Lille (aankoop 1343), roi de l’Épinette (tournooi 1368), schepen van Lille, gezworene, penningmeester voor de Hanze.

Bron Geneanet (Françoise Deydier, maar niet volgens Geneanet Vanhuyse-Vanneste); nog niet geverifieerd; gebaseerd op 18e eeuwse genealogieën.

Castello Lillois 54 (p118; Autre registre comme dessus, commençant anno 1417 et finissant anno 1418, Cahier 8, fol 8v) Pierre DE COURTRAY fils de feu maître Jean, Philippe DE POUREWART (PONTREWART), pour une maison tenant à l'héritage de Bauduin GOMMER et à la veuve de feu Jean FOURLIGNIER sur le grand mar[ché]. (Idem fol 9) Jean GOMMER fils de feu Bauduin.


Huwt (1) 1343

Catherine DUFOUR

FamilienaamIndex


Huwt (2) 1374

8.157.475   Laurence de L’ESCARLATE

FamilienaamIndex 8.157.475Vader 16.314.950Moeder 16.314.951

Geboren ca. 1358
Overleden 1391

Vrouwe van Bazinghien à Esquermes.

Kinderen

 1. Jeanne Zie 4.078.737
 2. Jean
 3. Hubert

TerugBegin van generatie


8.261.712   Jehan PETITPAS

FamilienaamIndex 8.261.712Vader 16.523.424Moeder 16.523.425

Geboren ca. 1260
Overleden na 1300

Secretaris van Guy graaf van Vlaanderen


Huwt

8.261.713   Jeanne de MALENNES

FamilienaamIndex 8.261.713 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1265
Overleden na 1300

Kinderen

 1. Eulart Zie 4.130.856

TerugBegin van generatie


8.261.714   Jacquemart Le NEPVEU

FamilienaamIndex 8.261.714Vader 16.523.428Moeder 16.523.429

Geboren ca. 1275


Huwt ca. 1300

8.261.715   Marie de WARENGHIEN

FamilienaamIndex 8.261.715Vader 16.523.430Moeder 16.523.431

Geboren ca. 1280

Kinderen

 1. Peronne Zie 4.130.857

TerugBegin van generatie


8.261.716   Jehan GAUDIN

FamilienaamIndex 8.261.716Vader 16.523.432Moeder 16.523.433

Geboren ca. 1270

Heer van Saint Hilaire.


Huwt

8.261.717   Agnes BRESSART

FamilienaamIndex 8.261.717 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1280

Erfdochter van Saint-Hilaire-lez-Cambrai.

Kinderen

 1. Jean Zie 4.130.858

TerugBegin van generatie


8.261.718   Adrien de SEBOURG

FamilienaamIndex 8.261.718 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1280


Huwt

8.261.719   Marie de CUINGHIEN

FamilienaamIndex 8.261.719 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1280

Kinderen

 1. Marie Anne Zie 4.130.859

TerugBegin van generatie


8.261.720   Jehan D’ENGLOS

FamilienaamIndex 8.261.720Vader 16.523.440Moeder 16.523.441

Geboren ca. 1230

Ridder, heer van Englos. Geneanet (Jose Vallantin Dulac).


Huwt

8.261.721   N.N.

Index 8.261.721 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Bernard Zie 4.130.860

TerugBegin van generatie


8.261.726   Robert de SAINT VENANT DE WAVRIN

FamilienaamIndex 8.261.726Vader 16.523.452Moeder 16.523.453

Geboren Wavrin (Nord-Pas de Calais) ca. 1247
Overleden 1346 oud 99 (volgens overlevering)

Vermeld vanaf 1277 tot 1301. Ridder in 1279, Gouverneur van Vlaanderen, heer van Saint-Venant. Meester van de wateren en bossen van Vlaanderen. Bron Geneanet (Jose Vallantin Dulac), die als leefjaren geeft 1247-1346; voor correcte data zie Warlop.


Huwt (1)

Marie de ROYE

FamilienaamIndex

Cf. Warlop IV p 1202.


Huwt (2) ca. 1285

8.261.727   Mathilde de LILLE

FamilienaamIndex 8.261.727Vader 16.523.454Moeder 16.523.455

Geboren ca. 1260
Overleden 1316

Volgens Warlop onzeker.

Kinderen

 1. Anne Alix Zie 4.130.863

TerugBegin van generatie


8.323.072   Arnold Loef van RUWIEL

FamilienaamIndex 8.323.072Vader 16.646.144Moeder 16.646.145 • Tevens 21.853.698, 87.415.168

Geboren ca. 1180
Overleden Ane 1227

Bisschoppelijk ministeriaal, gesneuveld met de bisschop in de slag bij Ane.


Huwt (1) ca. 1200

87.415.169   N.N.

Index 87.415.169 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2) ca. 1220

8.323.073   N. van LOENERSLOOT

FamilienaamIndex 8.323.073 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 21.853.699

Kinderen

 1. (uit 1) Loef
 2. (uit 1) Gijsbert I van Ruwiel Zie 43.707.584
 3. (uit 1) Loef van Ruwiel
 4. (uit 2) N. van Ruwiel Zie 10.926.849
 5. (uit 2) Gerard Taets Zie 4.161.536

TerugBegin van generatie


8.323.076   Tijdeman IV van SOUDENBACH

FamilienaamIndex 8.323.076 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Schepen van Utrecht


Huwt

8.323.077   N. van DAMASSCHE

FamilienaamIndex 8.323.077 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerard II Zie 4.161.538
 2. Frederik

TerugBegin van generatie


8.323.078   Wouter van LANGERAK

FamilienaamIndex 8.323.078Vader 16.646.156Moeder 16.646.157

Overleden na 1298, voor 1311


Huwt voor 1295

8.323.079   N. van MERWEDE

FamilienaamIndex 8.323.079 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk zuster van Daniel (IV? V?) van Merwede, die getuige is bij het huwelijk van Alverade in 1314.

Kinderen

 1. Gijsbert
 2. Alverade Zie 4.161.539
 3. N., huwt Simon van Teylingen
 4. Wouter

TerugBegin van generatie


Generatie 1   < Generatie 22   Generatie 24 >   Generatie 145IndexNamen