Generatie 19 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 18   Generatie 20 >   Generatie 145IndexNamen


315.936   Doen BEIJENSZ

FamilienaamIndex 315.936Vader 631.872Moeder 631.873

Overleden Poortugaal voor 1452

Ook Doeden, Doedijn Beijensz. Beleend met 2 gemet land na overdracht uit eigen op 1 april 1429, in 1432-1434 leenmangetuige voor de Heer van Putten, in 1436 medebedijker van het Oudeland van Strijen, heeft land gemeen met Gheen Jansz en diens zwager Simon Bartoutsz op 10 mei 1442, in 1445 twee maal vermeld als leenmangetuige en als belender genoemd in de blaffaard van de memorielanden, vestigt zijn memorie op 2 gemet land gelegen in de Vernenellenhoek, overleden voor 11 september als zijn zoon Beije Doensz beleend wordt met het leenland.

Doedijn Beyens was op 01-04-1429 leenman van de Hofstad Putten te Poortugaal. De Heer van Putten en Strijen noemde hem in 1434 onder “onse mannen vant lant van Putte”. Hij zegelde op 21-09-1434 bepalingen inzake dijk- en waterschapsrechten en was medebedijker van het Oudeland van Strijen in 1436 na de Sint Elisabethsvloed. Hij stichtte een memorie op 2 gemet grond in de Vernellehoek.


Huwt ca. 1410

315.937   Margriet HEIJNDRICKS

FamilienaamIndex 315.937Vader 631.874Moeder 631.875

Overleden Poortugaal in 1446

Zij vestigt haar memorie te Poortugaal op 4 lijn land achter de kerk aldaar.

Kinderen

 1. Ariaentge Doen Beijensdr (+ca. 1461), tr. Dirc Westgeest (+ca. 1461) (ook: Oestgeest); zij vestigt haar memorie op 2 gemet land gelegen aan de “Moelewech”. Dirk was burgemeester van Rotterdam 1438-1458, beiden overleden rond 1461 aan de pest.
 2. Beijen Doensz Zie 157.968
 3. Aechte Doen Beijensdr, tr. Aernt; zij vestigt haar memorie op 2 gemet land genaamd “Vranckenland in Oudevliet”.
 4. Huich; memorie op 2 gemet land genaamd Huich Blixs Land.

TerugBegin van generatie


316.948   Jan de WITTE

FamilienaamIndex 316.948 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk heeft hij ook een vader genaamd Jan. Er zijn Rotterdamse schepenen genaamd Jan de Witte in 1402-6 (ook genoemd in een belending aan de Middeldam 1402, 1436 en1447. De laatste is mogelijk Jan die Witte die wantsnider, vermeld in een belending aan de Nieuwpoort in 1448.

OA Rotterdam (Memorieheren Rotterdam, oud 493 nieuw 494, transcriptie A.M. Verbeek; fo. 42v, acte 108 - 17-11-1428) Jan Jansz. van Vorenbroock en Everaet Claesz., schepenen in Rtd., oorkonden dat Claes Vranckenz. schuldig is Jacop die Weldige een eeuwigdurende rente van 24 scell. holl. per jaar op zijn hee in de Oestwagenstraet waartoe deze penningen dienen, Jan die Witte zz en Symon Pietersz.’s kinderen nz. Voor van de halve straat gelijk buurerf. Ao. 1523 Vranck Zaij wonende aan de oz van de Wagenstraet, Ot die diener nz en Jacop Pieter Eelgisz. zz.


Huwt

316.949   N.N.

Index 316.949 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 158.474

TerugBegin van generatie


315.952   Jan DIRVEN

FamilienaamIndex 315.952Vader 631.904Moeder 631.905

Geboren Hage ca. 1395
Overleden Hage 1442


Huwt ca. 1420

315.953   Katelijn Uten GHOERE

FamilienaamIndex 315.953 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 157.976
 2. Kerstyne Dirven (*Hage ca. 1420 +Hage ca. 1480) huwt na 1435 Peter Ghorissen

TerugBegin van generatie


315.954   Godert YDEN

FamilienaamIndex 315.954 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Genealogie Klein, nog niet geverifieerd.


Huwt

315.955   Juette N.

Index 315.955 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Katelijn Vos Zie 157.977

TerugBegin van generatie


315.956   Jan van der VEEKEN

FamilienaamIndex 315.956 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch. Mogelijk Jan Petersz, wiens weduwe Lijsbeth Aertsdr van Ghilse in het ORA Breda voorkomt in 1500 en 1501.

ORA Breda (inv 415 fol 22v dd 26-6-1499) Willem Wijtsz heeft een schuld in rogge aan Heer Willem Jan Berthelssen van Overvelt, priester, tot behoef des capittels van Breda. Borgen gesamenderhant sijn Jacop Jansz van den Veken en Jan Willem Huygh Dierixzzone.


Huwt

315.957   N.N.

Index 315.957 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Bouden Zie 157.978
 2. Jacop (+na 28-5-1510) huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Geertruida, vermeld ORA Breda 28-5-1510, 17-12-1521
  2. Anthonis (hypothetisch), vermeld ORA Breda 3-9-1521

TerugBegin van generatie


315.964   Henric EMONDS

FamilienaamIndex 315.964 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

315.965   N.N.

Index 315.965 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 157.982
 2. Jan Heinrick (hypothetisch), vermeld ORA Breda rond 1500-1520, huwt Lijsbeth Robbrecht Mercelis Koecxzoonsdr
 3. Heinrick Heinrick (hypothetisch), vermeld ORA Breda rond 1500-1520
 4. Eemondt Henrick (hypothetisch), vermeld ORA Breda rond 1500-1520

TerugBegin van generatie


316.040   Jan Pier VEYS

FamilienaamIndex 316.040Vader 632.080Moeder 632.081

Geboren ca. 1420
Overleden voor 1480

Volgens Genealogie Klein


Huwt

316.041   N.N.

Index 316.041 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Thonis (c.1460-c.1490) Zie 158.020
 2. Faes Jan Pier Veys (*ca. 1450)
 3. Pieter Jansz Veys (*ca. 1455)

TerugBegin van generatie


316.044   Aert MEUS

FamilienaamIndex 316.044 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Genealogie Klein


Huwt

316.045   N.N.

Index 316.045 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Simon Zie 158.022
 2. Lamborch Aert Meeus (+ca. 1491)

TerugBegin van generatie


316.046   Peter Claes CONINCK

FamilienaamIndex 316.046Vader 632.092Moeder 632.093

Ook Conincx, etc. Volgens Genealogie Klein


Huwt

316.047   Katelyn N.

Index 316.047 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Claes Pieter Conincx (*ca. 1443 +ca. 1489)
 2. Soetke Zie 158.023

TerugBegin van generatie


316.048   Jan Lam Alaertsz EIJCKS

FamilienaamIndex 316.048Vader 632.096Moeder 632.097

Geboren ca. 1390
Overleden Etten voor 1474

Molenaar

Etten (Genea Databank Klein ORA 253 fol 22v dd 5-3-1461) Godert Jan Eycx en Daen Jan Eycx delen de nalatenschap van Agneezen Jan Eycx, Heer Aert Philips van Rijnens wittich wyff


Huwt ca. 1410

316.049   Cornelia Godert HENDRICKS

FamilienaamIndex 316.049Vader 632.098Moeder 632.099


Zij huwt (2) ca. 1462

Cornelis Jan MICHIELS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Daniel Jan Eycks (*ca. 1410 +ca. 1491)
 2. Godert Zie 158.024
 3. Soete Jan Eycks
 4. Agnese Jan Eycks (+ca. 1461), relatie met Heer Aert Philips van Rijnen

TerugBegin van generatie


316.050   Anthonis Daniels van BAERLE

FamilienaamIndex 316.050Vader 632.100Moeder 632.101

Geboren voor 1405
Overleden Etten voor 1454

Vgl GTMWNBB 2002:86ff.

Etten (Genea Databank Klein ORA 253 fol 12 dd 20-7-1460) Jenneken en Thoen Celen EL:, Soetken en Joannes van Baerle als tutor, dochters Thonis Daneels van Baerle, Jan Zeewen voogd van Thoen ...Thonen van Baerle, nog onbejaard, verklaren dat Margriet ... van Baerle vrouw van ... Jan Eycx van hun gedeeld is.


Huwt

316.051   N.N.

Index 316.051 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 12-4-1446

Kinderen

 1. Margriet Zie 158.025
 2. Soetken, huwt Adriaen Henrix Peter Heynen
 3. Joes
 4. Janneken huwt Anthonis Peter Jan Peter Celen (alias Thoen Ceelen)
 5. Anthonis

TerugBegin van generatie


316.062   Marten Wouter HEIJS

FamilienaamIndex 316.062 • Vader onbekend • Moeder onbekend

GA Antwepen (genealogie Klein R 6, f. 21, 17-9-1418) Merten Wouter Heysz belast zijn huis op de Lore.


Huwt voor 1430

316.063   N.N.

Index 316.063 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 158.031

TerugBegin van generatie


316.076   Rombout GRAUWEN

FamilienaamIndex 316.076 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1420

Vermoedelijk verwant aan oudere generaties Grauwen in Princenhage (Adriaen, Rombout, Jacob etc.), maar de precieze link heb ik nog niet kunnen leggen.

Mogelijk Rombout Jacobsz Grauwen (ORA Breda 29-12-1498), gehuwd met Heijlwych Jan Stevenszdr (9-4-1499). ORA Breda vermeldt o.a. op 5-2-1510 de broers Jan Rombout Jacop Graeuwensone en Anthonis Rombout Jacop Graeuwenz. Op 21-9-1512 Claeus Jacop Grauwen. Mogelijke broer: Claeus Jacop Graeuwenz (vermeld ORA Breda 29-1-1499). Mogelijke nicht: Margriet Anthonis Rombout Graeuwenzdr des ouden (vermeld 1-2-1499; huwt Cornelis Jan Wittenz). Mogelijke neef: Rombout Rombout Graeuwenz, oom van Margriet Anthonis Rombout Graeuwenzdr (verm. 8-5-1499). Neef: Anthonis Rombout Graeuwenzdr de oude (leeft 8-5-1499); Anthonis Rombout Graeuwen de jonge (leeft 17-5-1499). Er is ook een (wijlen) Rombout Jacop Grauwen die in 1512 een nog onmondige zoon Adriaen heeft (1507: nog levend, heijligeestmeester der Tafele des Heijlichs Geests in de Hage)

ORA Breda (inv no 417 fol 131 dd 6-12-1508; Princenhage) Heijlwich Rombout Jacop Graeuwenzoon wedue, met heur soon Anthonis als voogd, heeft vercoft aen Lijsbeth Gheryt Ghijs wedue. Gevest Geryt Gielsz tot behoef van Lijsbeth.

ORA Breda (inv no 419 fol 184 dd 5-2-1510; Princenhage) Jan Rombout Jacop Graeuwensone heeft vercoft aen sijn brueder Anthonis Rombout Jacop Graeuwenz huis en hof met toebehoren

ORA Breda (inv no 419 fol 197dd 19-3-1510; Princenhage) Daem Jacopssen van Poppel heeft de erfchijns vercoft aen Jan Meeus Jan Willemssenzoon, tot behoef van diens wittige kynderen Cornelie, Heijnken en Jacop, die hij hadde bij Heijlwich Rombout Jacop Graeuwenzdr.

ORA Breda (inv no 419 fol 61 dd 7-1-1511; Princenhage) Pauwels Meeus Jan Willemssen als voogd, en Jan Rombout Jacop Graeuwenzsone als toesiender van Cornelie, Henrick en Jacop Jan Meeus Jan Willemssen wittige onmundige kynderen, dair moeder af was Heijlwich Rombout Jacop Graeuwenzdr, hebben bekent dat Peter Jan Cop Ulvenhoutsz de erfchijns gelost heeft, 4 gulden bij leven van Rombout, en 4 gulden nu aen Pauwels Meeus Jan Willemssen en Jan Rombout Jacop Graeuwenzsone.


Huwt

316.077   N.N.

Index 316.077 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk Heijlwich

Kinderen

 1. Anthonis, vader van Zeger, vermeld ORA Breda 19-1-1518, en van van Rombout (ORA Breda 9-4-1512), gehuwd met Soete Adriaen Celendr
 2. Jan Zie 158.038
 3. Cornelie Rombout Graeuwendr, vermeld ORA Breda 7-9-1518 met Jaspar Jan Rombout Graeuwensone en Sijmon Claeussen.
 4. Heijlwich (+voor 1510), hypothetisch, huwt Jan Meeus Jan Willemssenzoon
 5. Kinderen
  1. Cornelie
  2. Heijnken
  3. Jacop

TerugBegin van generatie


316.084   Huijbrecht van den EMELENBERGE

FamilienaamIndex 316.084 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Van een Hendrik Gheritsz. Huijbrechts van Emelenberge (*Breda omstreeks 1410), stamt een geslacht dat zich later Van den Brandeler ging noemen; leden hiervan werden eind 19e eeuw in de adelstand verheven (Ned. Adelsboek 1904:80).


Huwt ca. 1420

316.085   N.N.

Index 316.085 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 158.042

TerugBegin van generatie


316.944   Jan van der SLUYS

FamilienaamIndex 316.944 • Vader onbekend • Moeder onbekend

NL 1990:335


Huwt

316.945   N.N.

Index 316.945 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Doede Zie 158.472
 2. Pieter van Rotterdam
 3. IJsbrand Jansz van der Sluys, franciscaner monnik te Middelburg

TerugBegin van generatie


316.946   Jan BUGGE

FamilienaamIndex 316.946Vader 633.892Moeder 633.893

Geboren ca. 1340
Overleden voor 1404

Was betrokken bij de Delftse opstand in 1359, in 1360 voortvluchtig. 1389-90 gesignaleerd als schepen van Rotterdam


Huwt

316.947   Katerine Heinric Doedendochter PIJL

FamilienaamIndex 316.947Vader 633.894Moeder 633.895

Geboren ca. 1340
Overleden na 1404

NL 1990:335

Kinderen

 1. Symon
 2. Lijsbeth
 3. N., huwt Dirk N.
 4. Katrijn
 5. Machtelt Zie 158.473

TerugBegin van generatie


316.956   Paul Paulsz van SAINT JUC

FamilienaamIndex 316.956Vader 633.912Moeder 633.913

Geboren circa 1385
Overleden Delft 1477 (?)

Schepen, 9-9-1447, 13-2-1448, 12-3-1448; veertigraad (1476), burgemeester (1477), op 28-4-1477 nog kerkmeester van de Oude Kerk.

Volgens OV 1987: 621 geeft Pouwel Pouwels poorter van Delft op 25-6-1470 bij testament 8 pond aan jaarrenten aan de Karthuizers te Schiedam (zegel: geschaakt in vijf rijen.

Volgens Jaarboek CBG 1984:64 wordt de familie ook als Van Berch of Van Montfoort aangeduid.

OV Jaarboek 1956: 59 meldt onder de lenen van Matenesse in Ketel (nr. 11) 3 morgen 14 hond land beleend aan Maritgen Willemsd, gehuwd met Pouwels Pouwelsz (27- 9-1435), overdracht op 14- 4-1447 aan Pouwels Pouwelsz, na overlijden van zijn moeder Maritgen Willem Michielsdr, overdracht op 7-8-1487 aan Michiel Pouwelsz, na overlijden van zijn broeder meester Pouwel Pouwelsz, en overdracht op 5-7-1494 aan Maria Michiel Pouwelsd, gehuwd met

Kerstant Dircxsvan Alckemade, na overlijden van haar vader Michiel Pouwelsz.

(Hof van Delft, Archiefnummer 151, Inventarisnummer 88, Charternummer 7243 dd 1-5-1459) De volgende personen uit de Hof van Delft hebben aan de rentmeester van de hertog van Bourgondie het recht van verding betaald: (...) Pouwels Pouwelsz voor 1,5 hond.

(Delft, St. Hippolytusparochie, Archiefnummer 438, Inventarisnummer 249, Charternummer 7273 dd 24-3-1461) Jacob van Bleyswyc Gerytsz en Pieterc Aernt Rutgaertsz, schepenen in Delft, oorkonden dat Pouwels Pouwelsz verkocht en overgedragen heeft aan zijn zoon Willem een huis en erf gelegen in het Zuideinde, aan de westzijde van de Nieuwe Delft, aan de noordzijde grenzend aan het huis en erf van Cornelis Hobbenz, aan de zuidzijde aan het huis en erf van Pouwels voirs., waarvoor de verkoper vrijwaring belooft.

(St. Hippolytusparochie, Archiefnummer 438, Inventarisnummer 249, Charternummer 7272 dd 22-10-1462) Symon Loef en Pieter Aernt Rutgaertsz, schepenen in Delft, oorkonden dat Pouwels Pouwelsz verkocht en overgedragen heeft aan Willem Simenz de helft van een plaats gelegen voor het huis en erf van Cornelis Hollez aan de Butterstraat, aan de zuidzijde grenzend aan het huis en erf van Willem voirs., aan de noordzijde aan het huis en erf van Geryt van Noortwyc, op voorwaarde dat Cornelis en Willem voirs. de plaats gezamenlijk zullen onderhouden, dat Cornelis daar niets op mag timmeren, waarvoor de verkoper vrijwaring belooft. Vorige eigenaar: Willem Pouwelsz

(Delftse parochiekerken, Archiefnummer 435, Inventarisnummer 88, Charternummer 7208 dd 28-4-1477) Pouwels Pouwelszoon, Dirc Dirczoon van Beest en Boudiin Hart Boudiinzoon, kerkmeesters van de Oude Kerk, oorkonden dat zij op 24 mei 1476 Adriaen Dirczoon hebben aangenomen als koster en omschrijven zijn werkzaamheden en de voorwaarden waaronder hij deze dient te verrichten.

Kinderen volgens OV 1994: 262, beschrijving van een gebroken blauwe zerk in de kerk van Delft (ca. 1420-70).

Batavia Illustra meldt een andere herkomst van Paul St. Jur/Juc: Floris van Montfoort, rond 1407, huwt Lijsbeth van den Bossche, dochter van Hugo van den Bossche, wiens grootvader was Gijsbregt van den Bossche, uyt het geslacht van Isselsteyn, getrout aan N. van Alblas, Johansdochter; en liet na Jacob van Montfoort, huwt Marcelia van Tol, dochter van Floris van Tol. Hieruit Floris van Montfoort, gestorven in Bergen op Zoom, huwt Beatrix van Lis Kerstants Nanninx dochter, vader vermeld 1481. Hieruit: Johan van Montfoort, vader van Pauwels van Montfoort, vader van Maria van Montfoort die Pieter Gijsbrechts van Swieten, Heer van Swieten, huwt en later Cornelis van Croesink, Ridder, heer van Benthuijsen en Soetermeer.

De sterfdata voor Paul St Jur/Juc en zijn zoon Paul lijken met elkaar verward te zijn; waarschijnlijk geldt dat ook het tweede huwelijk.


Huwt (1) circa 1405

316.957   Maria Willem MICHIELS

FamilienaamIndex 316.957Vader 633.914Moeder 633.915

Geboren ca. 1385
Overleden Delft 1477


Huwt (2)

Johanna van HOOGSTRATEN

FamilienaamIndex

Vgl. Jaarboek CBG 1984:64.


Zij huwt (2) voor 24-8-1489

Cornelis CROESINCK

FamilienaamIndex

Overleden Delft 2-12-1519

Kinderen

 1. Mr Paulus (+voor 7-8-1487), presbiter
 2. Willem Zie 158.478
 3. Michiel (+voor 5-7-1494), burgemeester van Delft, schepen (1473-90 met hiaten), veertigraad (1476) en thesaurier (1483, 1491); huwt Maria Jan Roondr
 4. Aernt
 5. Machtelt
 6. Alijt
 7. Katrien
 8. Margriet
 9. Agniet, non tot St Agneten
 10. Marrije (+Haarlem 1492 bSt Janskerk), huwt Pieter van Zwieten (+Leiden 20-5-1479 b St. Pieterskerk), burgemeester van Leiden (1458-74 met onderbrekingen), gasthuismeester van St. Catharina, rentmeester van de abdij van Rijnsburg (vgl Jaarboek CBG 1984:64). Hebben zoon Gijsbrecht (*1474 +c.1530? Leiden)

TerugBegin van generatie


316.960   Jan NIEULANT

FamilienaamIndex 316.960Vader 633.920Moeder 633.921

Geboren Dendermonde 4-8-1362
Overleden Dendermonde 15-10-1409

Bron Gaillard. Jan Nieuweland, schepen van Dendermonde (voor het eerst 1391-92; ook 7-6-1393 - 28-11-1394).


Huwt 13-9-1392

316.961   Anne de BAENST

FamilienaamIndex 316.961Vader 633.922Moeder 633.923

Overleden Dendermonde 6-1-1406

Kinderen

 1. Claude Zie 158.480

TerugBegin van generatie


316.962   Jan van der ZYPE

FamilienaamIndex 316.962Vader 633.924Moeder 633.925

Overleden Gent 13-11-1449

Testeert Gent 8-11-1442 (S.A.G. 330/24 536v). Alias Jehan Philips

Bron Gaillard, genealogieën Nielant en Van der Zype. Ridder, heer van Wasières, Oudewalle, Verboi, Dentergem en Olsene, grootbaljuw van Gent (1-6-1437).

Grafsteen (Gent, St Michiels): eenen blauwen saerck met metaelen boort. 1449, 13 november – Jan van der Zype. Hier licht begraeven mer Jan van der Zype, filius mher Philips, rudder, heere van Wazieres, raedt ende joncheer van de kurye shertoghen Philips van Bourgoignen, graeve van Vlaenderen, ende zijnen hoochbailliu van Ghendt, die overleet int jaer 1449 den XIIIen in novembre. Philips werd door een der bronnen ook gelezen als Pieter. (V. Despot 2001)


Huwt (1)

316.963   AgnÈs UUTENHOVE

FamilienaamIndex 316.963 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren 1372

Herkomst onbekend, kan (nog) niet geplaatst worden in de genealogie Uutenhove.


Huwt (2)

Maria de VISCH DE LA CHAPELLE

FamilienaamIndex

Bron Gaillard en website Waesberghe.


Zij huwt (1)

Guillaume III van der CAMERE

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Margarita Zie 158.481
 2. (uit 2) Wouter
 3. (uit 2) Guy
 4. (uit 2) Jean
 5. (uit 2) Anne
 6. (uit 2) Marie

TerugBegin van generatie


316.970   Alexander BETTE

FamilienaamIndex 316.970 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Ridder, en heer van Ottignies; vgl Tavernier (2018:1179). Herckenrode geeft een genealogie Bette waar Alexander en Agnes niet in voorkomen.


Huwt

316.971   Alexandrine DESMAREL

FamilienaamIndex 316.971 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Agnès Zie 158.485

TerugBegin van generatie


316.972   Jacques de KETELBOETERE

FamilienaamIndex 316.972 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch. Raad van de Aartshertog van Oostenrijk. Bron Geneanet (Jean Hervé Favre) zonder kennelijk verdere bronvermelding, dus cum grano salis. Er is in Gent ca. 1448 ook een Jacques fs Jean de Ketelboetere, slager en visverkoper. De vader is “Echevin des Parchons en 1407, 1417, Boucher à la grande Boucherie et Poissonier”


Huwt

316.973   N.N.

Index 316.973 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Josse Zie 158.486

TerugBegin van generatie


316.974   Michel DELVAEL

FamilienaamIndex 316.974Vader 633.948Moeder 633.949

Overleden 12-6-1509

Bron Herckenrode


Huwt (1)

316.975   Isabeau WITSPAEN

FamilienaamIndex 316.975Vader 633.950Moeder 633.951

Overleden 10-4-1503


Huwt (2)

Cateline van BRAEKELE

FamilienaamIndex

Vgl Tavernier (2018:820)

Kinderen

 1. Jean (+19-1-1570), huwt Maria van der Schelden (+10-12-1543)
 2. Jossine, religieuze in Maeghdendael
 3. Barbe ZIE Zie 158.487
 4. François (+Leuven 1556), priester

TerugBegin van generatie


316.984   Richard UUTENHOVE

FamilienaamIndex 316.984Vader 633.968Moeder 633.969

Geboren ca. 1420
Overleden voor 1497

Baljuw van Brugge in 1429, lid van de raad van Vlaanderen.

Cf. De Kerckhove dit van der Varent (2012:306ff). Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe.


Huwt

316.985   Jossine van VAGEVIERE

FamilienaamIndex 316.985Vader 633.970Moeder 633.971

Kinderen

 1. Nicholas Zie 158.492
 2. Gertrude, huwt Willem de Wale

TerugBegin van generatie


316.986   Gillis van der VARENT

FamilienaamIndex 316.986Vader 633.972Moeder 633.973

Overleden Palestina 12-8-1489

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe. Heer van Litsau, hoogbaljuw van Karemont.


Huwt

316.987   Catherine van den BOSSCHE

FamilienaamIndex 316.987Vader 633.974Moeder 633.975

Overleden 17-12-1527

Kinderen

 1. Agnes Zie 158.493
 2. Jacques

TerugBegin van generatie


316.988   Jacques de GRUUTERE

FamilienaamIndex 316.988Vader 633.976Moeder 633.977

Kwartieren ontleend aan Herckenrode en homepage Van Waesberghe. Ridder, heer van Loovelde


Huwt 1464

316.989   Isabeau van der SCHAEGEN

FamilienaamIndex 316.989Vader 633.978Moeder 633.979

Kinderen

 1. Jean
 2. Gilbert IV, huwt Elisabeth Goetgebuer
 3. Simon
 4. Josine
 5. Elisabeth
 6. Lieven Zie 158.494

TerugBegin van generatie


316.990   Pierre de WAELE

FamilienaamIndex 316.990Vader 633.980Moeder 633.981

Overleden 19-4-1499 bGent

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe. Heer van Hansbeke, doctor in de rechten, raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, en raadsheer van Maximiliaan van Oostenrijk. Tavernier (2018:775; maar vgl p 924...) ondersteunt noch zijn kwartieren, noch zijn ouderschap van Gillis, Isabeau en Catherina; hij noemt Louis en Willem


Huwt

316.991   Pauline van AXPOELE

FamilienaamIndex 316.991Vader 633.982Moeder 633.983

Overleden 12-8-1485

Erfdochter van van Hansbeke en Axpoele.

Kinderen

 1. Isabeau Zie 158.495
 2. Louis
 3. Gillis
 4. Catherina

TerugBegin van generatie


316.996   Floris Jansz van KRANENBROEK

FamilienaamIndex 316.996Vader 633.992Moeder 633.993

Geboren ca. 1400-10
Overleden Hoorn 1457-8 bDen Haag Predikheren (volgens Nav. 1854)

Schout van Hoorn. Kwartieren gebaseerd op de beleningen in OV 1996 (664, 755) en 1987 (524). Beleend met De Voorkamp in Hoorn op 23-3-1457 (OV 1996:664), over op zijn zoon Nikolaas op 22-10-1458. Verder ook (28-12-1455 in OV 1996:755) een driekwart morgen in Wognum, met zelfde verdere geschiedenis.

Het huis Kranenbroek komt (OV 1979:395).op 25-1-1451 in handen van een Adriaan van Kranenbroek, die een deel afsplitst. Daarna gaat het huis op 12-7-1455 over aan Dirk van Rietwijk die direct doorgeeft aan Adam Dirksz. van Kleef, “eventueel te komen op Nikolaas Florisz. van Kranenbroek, diens zwager, of Katharina, Nikolaas’ zuster, met lijftocht van Johanna, dochter van Floris Jansz. van Kranenbroek, Adam’s vrouw”.

Volgens een kleinzoon (in een egodocument) heette hij Floris Florisz, doodgeschoten met pijl en boog door zeven broers wier achtste broer hij had laten executeren; dit zal echter een zoon van deze Floris zijn. Wapen aan vaderkant: Egmond (Navorscher 1854:97). OV 1996 (664, 734, 741) noemt beleningen in de periode 1444-57 aan Floris Jansz van Kranenbroek, schout, en zijn zwager Adam van Kleef Dirksz. De gegevens spreken elkaar op het punt van Kleef dus enigszins tegen... Juiste herkomst wordt duidelijk uit overdrachten van land in Wognum in 1440 (namens zijn moeder) aan de Karthuizers van Amsterdam.

OV 1979: 408 meldt 3.5 morgen land in Nibbixwoud, genaamd Herkeweide, op 7-9-1435 aan Floris Jansz. van Kranenbroek, neef van de leenheer. Idem (p. 432) 2 morgen land in Wognum op dezelfde dag (27-12-1455 ten eigen gekregen). De leenheer is een Van Egmond (Jan II van Egmond ‘met de bellen’ in 1410, gehuwd met Maria van Arkel).


Huwt

316.997   N.N.

Index 316.997 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Nikolaas (+1497), vader van Nikolaas en Gerard, die De Voorkamp achtereenvolgens in 1497 erven; Gerard (priester) laat het door zijn neef Nanning Barthouts in 1508 verkopen (vgl OV 1996:755,664)
 2. Floris
 3. Johanna, huwt Adam van Cleve
 4. Barthold Zie 158.498
 5. Willem (+1459), vgl Navorscher 1890:666; 1854:97
 6. Mathijsken, te Heiloo
 7. Katharina, huwt Jan Everdeisz, genoemd in de beleningen van 1457

TerugBegin van generatie


317.008   Gerrit Barthoud Hendriksz van HEEMSKERK

FamilienaamIndex 317.008Vader 634.016Moeder 634.017

Geboren ca. 1310
Overleden 1398

Ook Gerrit Boekhout. Ridder (1342), baljuw van Medemblik (1336), vermeld 1336-54. Betrokken in een geschil om land met de Van der Woerts (14-3-1339, vgl NL 1935). Had de vogelleg van de waard in Poelduinen (eerst, 1281, van Floris van der Woerd) op 31-8-1336: Gerrit Bertout, zoon Hendrik van Heemskerk, bij koop na de dood van Willem van der Woerd (OV 1983:277). Verder de Tiende van Honselaarsdijk en van Naaldwijk (OV 1983:429), ook oorspronkelijk van Floris van der Woerd (1281), op 31-8-1336: aan Gerrit Bertout Hendriksz. van Heemskerk, gehuwd met Alijt Hendriksdochter van der Woert, bij koop na de dood van Willem van der Woerd voor een deel van 460 pond hollands, waarvan 160 pond betaald is van achterstal op zijn rekening van het baljuwschap van Medemblik en 300 pond aan Gerrit Heinenz., rentmeester van Nood-Holland & Woerden. Op dezelfde dag ook gekocht: De molen van Naaldwijk met de molenwerf en de wind aldaar (OV 1983:433). Verder een rente uit de Kwintswetering (OV 1983:: 585). Vergelijk verder OV 1976:103 voor een mogelijke leen te Naaldwijk voor 1403, en OV 1973:103 voor een leen in De Lier.

Dat Gerrit Barthoud de vader van Dirk is (vgl de aantekeningen bij Dirk) dient sterk betwijfeld te worden: Dirk is waarschijnlijk voor 1425 geboren, maar zeker niet voor 1398. In het meest optimistische geval ontbreekt een generatie in de genealogie Van Beest van Heemskerk; in het meest pessimistische geval is deze een fabricatie.


Huwt voor 1334

317.009   Alijd van der WOERT

FamilienaamIndex 317.009Vader 634.018Moeder 634.019

Geboren voor 1320

Jonkvrouwe van Vinckenbroeck (OV 1990), erfvrouwe van de Woerden. Ouderschap aannemelijk maar onzeker. Kinderen Dirck, Gerrit niet genoemd in De Keijzer 2021

Kinderen

 1. Dirck Zie 158.504
 2. Willem(ina) (+na 1399), testeert 4-3-1381 (OV 1990)
 3. Hendrik (*voor 1334 +tussen 25-4-1362 en 9-7-1363), zich noemende van der Woert, huwt (1) Cunigonde N. (OV 1990) en (2) Beatrijs (ochter van Herbaren) van Liesveld (Janse 248); in 1358 beleend met land in o.a. Hillegom (OV 1998:177, vgl ook OV 1997:34 voor belening in 1362), en daarom waarschijnlijk al minstens 24. OP 16-4-1357 veroordeeld tot een zoen wegens de doodslag gepleegd op Willem van der Camere (OV 1997:654).
 4. Herbaren
 5. Gerrit

TerugBegin van generatie


317.010   Willem van der HOEF

FamilienaamIndex 317.010 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk de belender en leenman van 16 morgen (in 1415, OV 1992:103) in Maasland, bij de Duitse Orde, en ontvanger van een zate in Schipluiden van Jan van Alkemade in 1423-24 uit de verbeurd verklaarde goederen van Goeswijn van Poel (een verbannen Hoek), en zes morgen land in Delfland in dezelfde periode van Floris Florisz, ook uit het goed van Goeswijn (OV 1997:790-1), plus een huis aan de Oude Delft uit de goederen van Jan van Dorp in 1422 (OV 1997:796) Zie ook OV 1970:112-9 voor een Willem van der Hoeve te Delft rond 1312, met voorouders. Verkoopt 16-3-1424 (OV 1969:144) negen morgen grond uit een groter stuk in het Maasland.


Huwt

317.011   N.N.

Index 317.011 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hedwig Zie 158.505
 2. Lysbeth, huwt Florys Jan Ghysense, hadden een graf in de Oude Kerk (OV 1994: Noord XI.10) naast Hedwigs graf.

TerugBegin van generatie


317.012   Pieter Vrancken van VOORHOUT

FamilienaamIndex 317.012Vader 634.024Moeder 634.025

Geboren voor 1340
Overleden Delft na 1390

Knaap, leefde in 1360. Schepen van Delft 1386-90; vgl http://www.fmavanschaik.nl/index.html


Huwt (1)

317.013   Gherit Aechte Barthoutsdr NAGEL

FamilienaamIndex 317.013Vader 634.026Moeder 634.027

Volgens de knoniek van Lois: Agatha (Unger & Bezemer 594). Mogelijk de Aechte Gerrit Nagelsdr die na 1367 een graf in de Oude Kerk kocht (Wapenheraut 1912:112).


Huwt mogelijk (2)

Alijt Willems van FOREEST

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Barthout van Voorhout gezegd Nagel, huwt Petronella van Berkenrode
 2. Catharina van Voorhout, huwt Willem Claesz de Heuyter
 3. Alij van Voorhout, non in St Agatha te Delft
 4. Hendrik Zie 158.506

TerugBegin van generatie


317.014   Dirck Dircks DUYST

FamilienaamIndex 317.014Vader 634.028Moeder 634.029

Schepen van Delft in 1390


Huwt

317.015   Ida Claes de HEUYTER

FamilienaamIndex 317.015Vader 634.030Moeder 634.031

Kinderen

 1. Immesoete Zie 158.507
 2. Liesbeth, huwt (1) Hugo I de Groot; huwt (2) Jan Pieters (+na 1446), vgl NL 1925:163.

TerugBegin van generatie


317.016   Vranck van DIEMEN

FamilienaamIndex 317.016Vader 634.032Moeder 634.033

Volgens Balen p. 1037


Huwt

317.017   N.N.

Index 317.017 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Frank Zie 158.508

TerugBegin van generatie


317.040   Reyer van ALBLAS

FamilienaamIndex 317.040Vader 634.080Moeder 634.081

Geboren ca. 1380

Kwartieren ontleend aan Balen (p. 919 ff.).


Huwt

317.041   N.N.

Index 317.041 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 158.520

TerugBegin van generatie


317.042   Willem Cleys HALLINCQ

FamilienaamIndex 317.042Vader 634.084Moeder 634.085

Geboren ca. 1350
Overleden na 1415

Heer, waarvan werd niet vermeld; mogelijk St Anthonypolder. Schepen in 1415 (GN 1984:109).

Kwartieren gebaseerd op Balen, p. 1069; de chronologie hiervan lijkt niet altijd even betrouwbaar.


Huwt

317.043   Geertruid Tielmans HAECK

FamilienaamIndex 317.043Vader 634.086Moeder 634.087

Kinderen

 1. Maria Zie 158.521

TerugBegin van generatie


317.044   Boudewijn Willemsz van DRENCKWAERT

FamilienaamIndex 317.044Vader 634.088Moeder 634.089

Geboren ca. 1396
Overleden 25-11-1452 bGeervliet

Leenman van Putten, lid vierschaar in 1433, schepen van Geervliet (1438), vermeld 1429-49, gegoed ook met de hoeve Drenckwaert in Zuidland (GN 1984:109). Vgl NL 1972:278, OV 1983:634. Voor een genealogie van een oud geslacht Van Drenckwaert zie OV 1995:461ff Mogelijk de Boudijn Willemsz, beleend met een vierde van een leen in Biervliet na 1411 (OV 1979:212).


Huwt

317.045   Maria van HEENVLIET

FamilienaamIndex 317.045Vader 634.090Moeder 634.091

Overleden 2-4-1456 bGeervliet

Kinderen

 1. Willem Zie 158.522

TerugBegin van generatie


317.046   Jan Claesz op ‘T PALLAES

FamilienaamIndex 317.046 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1400
Overleden Dordrecht na 6-5-1460

Burgemeester van Dordrecht in 1463 (Balen p.1095)

Mogelijk verwant aan het latere Utrechtse regentengeslacht Van Pallaes (al vermeld 1278, 1400: Nav. 1883:287-8; Floris van Pallaes raad van Utrecht in 1380, schepen 1358-67, gehuwd met Engelina van Wulven, GHB 1908:452). Beleend (OV 1979: 58) in Mijnsherenland met de smaltienden van schapen, varkens en ganzen in Schobben en Everokker in het land van Moerkerken, (1472: jaarlijks 12 pond waardig); de molen, wind en, molenberg aldaar, (i472: jaarlijks 30 pond waardig) op 21-2-1456 als Jan Nikolaasz., burger van Dordrecht, bij overdracht door Frank van Moerkerken en van de Merwede, op 6-5-1460 na zijn dood over op zijn zoon Adriaan Jan Nikolaaszz. (in 1472: Adriaan van Palats Jansz)


Huwt

317.047   Cornelia Jans van RIETBEEK

FamilienaamIndex 317.047Vader 634.094Moeder 634.095

Vermeld in Balen p. 1095

Kinderen

 1. Machtelt Zie 158.523
 2. Adriaen (+voor 1488), vermeld o.a. 1472 (NL 2001:571-2, Balen p. 298, 979, schepen in 1481 volgens p. 1095, afgezet na inname van de stad door de Kabeljauwen, 1484-5 weer schepen), huwt Christina Reyniers de Jonge

TerugBegin van generatie


317.048   Dirk de JOODE

FamilienaamIndex 317.048 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch, vermeld (zonder jaar) in Balen p. 86 als collator van prebendes samen met een Jacob de Jode.


Huwt

317.049   N.N.

Index 317.049 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 158.524

TerugBegin van generatie


317.050   Gerrit BOL

FamilienaamIndex 317.050 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

317.051   N.N.

Index 317.051 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria Zie 158.525
 2. Jan, blijkbaar voogd van Maria’s vijf kinderen in 1465.

TerugBegin van generatie


317.052   Godschalk Oem van WIJNGAARDEN

FamilienaamIndex 317.052Vader 634.104Moeder 634.105 • Tevens 1.268.222

Geboren ca. 1400

Hoofdman in het beleg van Leiden onder hertog Jan van Beieren (1440), burgemeester van Dordrecht.

Terecht opgemerkt door Marcel Verplancke: chronologisch is het onmogelijk dat precies deze Godschalk vader van Heilwig (moet zijn geboren ca. 1360; huwt ca 1385), moeder van Cornelia Zamencooper (*ca. 1385, huwt ca. 1410) is. Als Heilwigs vader een Godschalk was, dan komt eerder nog Godschalk, zoon van Gillie en Barbara de Joode in aanmerking. Baalen noemt haar echter een dochter van een Jacob Oem.


Huwt ca. 1425

317.053   Elisabeth Willems BORDT

FamilienaamIndex 317.053 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.268.223

Geboren ca. 1403

Kinderen

 1. Tielman Zie 158.526
 2. Mabelia
 3. Elisabeth
 4. Heilwig Zie 634.111
 5. Godschalk

TerugBegin van generatie


317.054   Jan Gerrits van MUIJLWIJK

FamilienaamIndex 317.054Vader 634.108Moeder 634.109

Overleden voor 23-12-1476

Schepen 1423-4, 1426-7, 1429-40, 1444-51 (Balen p. 1115). Thesaurier van Dordrecht (1456-67), kerkmeester (1472). Beleend (23-3-1449) met het ‘schroodambacht met de zoutmate’ in Zwijndrecht, en idem in Dordrecht (23-3-1450, OV 1996:226), dit na overdracht door zijn oude vader, over op Tielman Oem Jacobsz.(18-10-1476) en daarna (28-10-1477) op Ida Bartholomeusdr van der Does, bij dood van Jan van Muijlwijk haar grootvader. Gestorven tussen 18-10-1476 en 23-12-1476. (OV 1973:57). Beleend met de helft van zijn vaders leen op 7-1-1453 bij diens dood, met lijftocht van Cornelis Arnoutsd; op deze grond vermeld tot en met 1472, en (OV 1978: 657) met een rente van 25 gouden schilden per jaar, verzekerd op de sluisvisserij in de Wael en in de sluis (5-5-1462) als Jan van Muylwijck Gheritsz., gehuwd met jonkvrouwe Cornelie, na koop van Bartholomeeus van der Doys.

Verder beleend met een derde van een achtste van het ambacht van Zwijndrecht, (genaamd

Kijfhoek) op 11-1-1453 na de dood van Arnout Samenkoper Gerardsz, over op 28-10-1477 aan Mr. Jan Boom Hugenz. bij koop na de dood van Jan van Muilwijk.

De dochter Elisabeth ontbreekt in de genealogie van Muijlwijk in ANF 1883:69; beleningen e.d. bevestigen echter haar bestaan en herkomst.


Huwt

317.055   Cornelia Aerts ZAMENCOOPER

FamilienaamIndex 317.055Vader 634.110Moeder 634.111

Overleden na 1478

Laatst vermeld 21-10-1478; vgl ook Balen p. 1167.

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 158.527
 2. Yda (+op hoge leeftijd in 1484), huwt (voorwaarden 12-2-1447) Bartholomeus Philips van der Does (OV 1993:282), ouders van Elisabeth, gehuwd met Tielman Jacobs Oem, en Ida, gehuwd met Hugo Boon; Ida werd beleend met een schroodambacht in Dordrecht van haar grootvader in 1477, dat 9-8-1480 na haar dood op haar zoon Mr Jan Boon Hugesz overgaat.
 3. Vergijn, huwt Floris N.

TerugBegin van generatie


317.254   Jan van MEERSEL

FamilienaamIndex 317.254 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Breda (inv no 416 fol 65v dd 23-6-1503) Mercelis Jan Mercelissen voir hem selven, Peter Rombout Cheeusz namens sijn huysfrou Cornelie, namens Jan Janssen van Meerssel, namens Jan Lambrecht Ruysenersz en namens Jacop, Lijsbeth en Katelijn Adriaen Jacop Meeusz kynderen, Sijmoen Claeusz, Jan, Rombout en Anthonis Romboutsz de oude voir hen selven en oic namens Anthonis Romboutsz den jonge, en oic namens Petere Romboutsdr, huysfrou van Cornelis Merten Janssen, bekennen dat sij A. vercoft hebben aen Mercelis Heinrick Koecxzone hun erfdelen te erven van jonkvrouwe Johanna van der Haven, Jan Ysbrants huisvrouw.


Huwt

317.255   N.N.

Index 317.255 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelie Zie 158.627
 2. Jan (+Breda voor 19-9-1522; vermeld ORA Breda 8-2-1502, 25-10-1503, 22-11-1503, 17-12-1505), huwt Zophie Gheryt Jacopssendr
 3. Kinderen
  1. Kathelijn, huwt Wouter Seghers (vermeld ORA Breda 19-9-1522); ouders van Hanneken, Zegher en Mariken
 4. Lijsbeth (vermeld ORA Breda 12-8-1499, 26-8-1499
 5. Adriane (vermeld ORA Breda 28-8-1507)

TerugBegin van generatie


317.268   Mathijs N.

Index 317.268 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Breda (inventarisnummer 416, blad 036r dd 30-9-1504) Wouter van Kaem, Jan van den Putte en Mercelis Janssen, als kerckmeesteren van Onser Liever Vrouwen kercke tot Breda, hebben een erfchijns van Cfl 10 vercoft aen Lambrecht Mathijszone om een somme die sij in nootorboir der tymmeringe der voirscreven kercke beleet hebben.

ORA Breda (inventarisnummer 416, blad 164v dd 5-2-1505) Daem Mathijsen bekent dat hij een erfchijns van Cfl 4 schuldich is aen sijn brueder Lambrecht op pand van zijn huis in de Langebrugstraat nae de wantstap op de ene zijde en Ghijsbert Piggens huis anderzijds, te lossen met 24 stuivers ? en 17 blanke (ersten?).

ORA Breda (inventarisnummer 416, blad 164v dd 5-2-1505) Lambrecht Mathijsen is schuldig aan Jan Geldolfszone de Hoghe een erfcijns van Cfl 6 op pand van zijn huis in de Langebrugstraat tussen Jan Lambrechts die links en rechts zit.

ORA Breda (inventarisnummer 419, blad 132r dd 29-12-1509) Lambrecht verkoopt een huis aan Mr. Jan van Wijsbeeck geheyten Van Rijsbergen, priester, die met voogd Jan de Ledege, Rfl 80 debet is aen Lambrecht Mathijssen, te betalen in vyer termijnen. En Jan van Wijsbeeck set het huys te onderpant.

ORA Breda (inventarisnummer 419, blad 134r dd 9-1-1510) Cornelis Wouter Keijensone heeft vercoft aen Lambrecht Mathijssone een huys in de Langebrugstraat met erfchijns aen de capellanen van Breda, aen Herman van Zelbach, aen Jan Haken, en aen Clare, Anssem Betten wedue.

ORA Breda (inventarisnummer 419, blad 186r Rîjsbergen dd 12-2-1510) Heijlwich Wouter Keijendr, met man Lambrecht Mathijsen, heeft vercoft aen Adriaen Ghijben een sester rogge thijns per jaar.

ORA Breda (inventarisnummer 419, blad 140v, 141r dd 1-3-1510) Lambrecht Mathijsz, alsoo hij een huys in de Brugstraat vercregen heeft tegens Cornelis Wouter Keijenz, is jaarlijks Cfl 27 sculdich aen Cornelis Anssem Bettenz, en om dit voir Cornelis Anssem Bettenz wel te versekeren heeft Heijlwich Wouter Keijendr, met man Lambrecht Mathijsz, te bijpande geset ...

Niet overgenomen: akten van o.a. 5-6-1510, 10-1-1511, 1-3-1511, 22-6-1514, 2-3-1515, 29-11-1515, 28-5-1516


Huwt

317.269   N.N.

Index 317.269 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adam Zie 158.634
 2. Lambrecht (+na 1524, voor 1567), metser, in 1518 gildemeester; 1521 brouwer; huwt (1) Heijlwich Wouter Keijendr (+voor 1521) (zuster van Jan, Adriaen en Cornelis; dochter van Anna Jan Maerberchsdr); huwt (2) voor 1-4-1519 Cornelie Jan Steenhouwersdr (+voor 1567), weduwe Adriaen Adriaen Michielsz
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Peter, volwassen voor 1516
  2. (uit 1) Gielis, huwt voor 1521 Dingne Willem Aert Heijnsdr
  3. (uit 1) Thijsken
  4. (uit 1) Lijnken

TerugBegin van generatie


317.336   Arnt III de COCQ VAN DELWIJNEN

FamilienaamIndex 317.336Vader 634.672Moeder 634.673

Arnt III was in 1458 schepen van Zuylichem en bezat land in de “Rampert” bij het “Delwijnse Loo” te Delwijnen. Hij had, behalve twee bastaarden, bij zijn drie vrouwen 30(!) kinderen, waarvan 24 zoons weerbaar zijn geworden. Er zijn tot nu toe 13 kinderen bekend. Arnt schenkt goederen aan zijn schoonzoon, Adriaen Duls (de Cocq van Delwijnen) in 1504. Bron Genealogie De Cocq van Delwijnen.

Arnt de Cocq van Delwijnen, de jonge, wordt 10 maart 1484 door Gerrit van Broeckhuysen (1480-1494), heer van Waardenburg en Ammerzoden, beleend met het kasteel Delwijnen met singels en grachten, boomgaarden en 2 morgen land, alsmede het leenheerschap over Jan de Cocq van Kerckwick voor een tiend, die voordien van Cocke Steyn was, over Engbert de Cocq van de tiend in die Boeschoren, over Arnt van den Poll Hillenss. van 2 morgen land op die Vlyert, over Herberen Arntss. van 1,5 morgen land te Delwijnen, over Art Art Ghybensoen van 2 morgen land in het Ammerzoyense Broek, alsmede 14 hond land te Delwijnen op de Ringmeer en een hofstad aldaar, afkomstig van Henrick Hol Lawrens. Bron Genealogie De Cocq van Delwijnen.


Huwt (1)

317.337   Anna van LOON

FamilienaamIndex 317.337 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Adriana van BALVEREN

FamilienaamIndex

Dochter van Adriaan en Adriana van der Poll.


Huwt (3)

Johanna de COCQ VAN DELWIJNEN

FamilienaamIndex

Dochter van Arnt de Cocq van Delwijnen en Catharina van Hemert


Zij huwt (1)

Willem de COCQ VAN NEERIJNEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Arnt de Jonge (+Zaltbommel 1494, doodslag door zijn oom, Johan Spierinck van Well), huwt N.N.
 2. Kinderen
  1. Johan (+1493), doodgeslagen door Gerrit van Oenzell, knecht van de schout Johan Roelofsen, in een oproer.
 3. Gijsbert Zie 158.668
 4. Dirck, huwt N. Jans Van Cuyck van Meteren
 5. Johan, schepen in Tuyl 1484.
 6. Elias, huwt Petronella Hack
 7. Adriaen, schepen in Zuilichem 1504, erft huis Delwijnen van zijn broer Arnt; huwt Hillegont van Auwrijn
 8. Kinderen
  1. Johan
  2. Adriana de Cock van Delwijnen, huwt Dirck van Beest en Rhenoy, ouders van Adriaen, Zie 19.833
 9. Christina, huwt Simon van Buren, schepen van Zuilichem in 1546
 10. Herman, huwt Maria N.
 11. Agnes, huwt N. van Suermont
 12. Adriana, huwt Wolff van Zwijffel, schepen in Zuilichem in 1538
 13. Elisabeth, huwt N. Bevers
 14. Cornelia (+voor 26-6-1569), non in het klooster Leeuwenhorst
 15. Gerarda, huwt Adriaen Duls Gerritszn

TerugBegin van generatie


318.848   Pieter Bartelmeusz van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 318.848Vader 637.696Moeder 637.697 • Tevens 637.732

Geboren voor 1380

Burgemeester en schepen van Brielle 1433, rentmeester van Voorne voor 31-5-1436 (Prometheus I:106 zegt 1421-24); bezat vanaf 31-5-1436 de Zwijgende Tol van Dordrecht die hij ontving i.p.v. de geleende 2.000 engelse nobelen, geleend aan Hertog Jan van Beieren. Heer van de helft van Grijsoord (Duivenwaerde, Battenoort, Nieuwe en Oude Tongel, Hugenvliet, Helle, en: Breemgat), gekocht op 17-2-1420


Huwt (lijftocht) 18-9-1437

318.849   Katrijn PIETERS

FamilienaamIndex 318.849 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 637.733

Overleden voor 8-6-1451

Vgl Wimersma Greidanus (1994:517). Mogelijk Van Bijland.

Kinderen

 1. Willem Zie 318.866
 2. Cornelis Zie 159.424
 3. Petronella; huwt (1) Mr. Simon Wittesz; huwt (2) jonker Daniel Suys, heer van een derde deel van Grijsoord, stamvader van het geslacht Suys (vgl OV 1972:306)

TerugBegin van generatie


318.852   Tielman Godschalck OEM

FamilienaamIndex 318.852Vader 634.104Moeder 634.105

Schepen van Doredrecht


Huwt ca. 1400

318.853   Margaretha Jans Slingeland van den TEMPEL

FamilienaamIndex 318.853Vader 637.706Moeder 637.707

Geboren ca. 1370

Kinderen

 1. Petronella (*ca. 1397 +ca. 1461); huwt Adriaan van Eemskerk
 2. Jan Otto; dijkgraaf in de Grote Waard, schepen van Dordrecht (1428), schout (1438)
 3. Gerrit
 4. Elizabeth; huwt Noyde van Amerongen, burgemeester van Dordrecht (1435)
 5. Godschalk
 6. Dirck Zie 159.426

TerugBegin van generatie


318.854   Pieter Boudensz van RHOON

FamilienaamIndex 318.854Vader 637.708Moeder 637.709

Geboren ca. 1380
Overleden voor 26-9-1454

Alias Pieter ute Duvelant, ambachtsheer van Rhoon (1411-37), schepen van Dordrecht (1445), bouwde na de Elisabethsvloed het kasteel van Rhoon in 1433. Kwartieren ontleend aan NL 1969:261ff en NL 2001:547.


Huwt voor 1408

318.855   Adriana Dierc Zaijen van der LEE

FamilienaamIndex 318.855Vader 637.710Moeder 637.711

Geboren ca. 1385

Kwartieren ook ontleend aan Karel de Grote reeks 135 (Van Voskuilen II)

Kinderen

 1. Wilhelmina Zie 159.427

TerugBegin van generatie


318.864   Pieter Jans van SLINGELAND

FamilienaamIndex 318.864 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Dordrecht ca. 1472

Herkomst niet geheel duidelijk.


Huwt

318.865   Adriana Adriaen JANS

FamilienaamIndex 318.865 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 159.432

TerugBegin van generatie


318.866   Willem van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 318.866Vader 318.848Moeder 318.849

Geboren ca. 1400
Overleden na 1466

Raad van Brielle (1433), ridder of schildknaap ca. 1466 (OV 1963: 119)


Huwt

318.867   Margriet Vrancken van BIJLANDE

FamilienaamIndex 318.867 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Catharina Zie 159.433

TerugBegin van generatie


318.876   Gerard Willems BOGAART

FamilienaamIndex 318.876Vader 637.752Moeder 637.753

Geboren voor 1390

Schepen van Dordrecht 1426-40. Hypothetische reconstructie op basis van schepenlijsten in Baalen.


Huwt voor 1450

318.877   N.N.

Index 318.877 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis Zie 159.438

TerugBegin van generatie


318.878   Screvel Hendriks de JUEDE

FamilienaamIndex 318.878Vader 637.756Moeder 637.757

Aangetroffen op diverse websites, o.a. genealogie Den Ouden, als vader van Geertruid en zoon van Henrick, zonder bronvermelding.


Huwt

318.879   N.N.

Index 318.879 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ermgaerd Zie 159.439
 2. Geertruid, huwt voor ca. 1460 Claes Dirck Karrezoon van Bakel, muntmeester van Dordrecht in 1490, achtman 1472, veertigraad 1481, schepen 1481-2, 1487-8, burgemeester 1481, 1483-91; ouders van Maria (vgl NL 1965:185)

TerugBegin van generatie


341.376   Jan UDENTS

FamilienaamIndex 341.376 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1375
Overleden voor 11-1-1453

Volgens Genealogie Van der Linden: mogelijk de Jan Ude, die is overleden voor 11 januari 1453. Diens erfgenamen bezitten land op de Middel Parrik. Bron dr. J.C. de Kort, blz 85.(=lenen Maurik)


Huwt ca. 1400

341.377   N.N.

Index 341.377 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerrit Zie 170.688

TerugBegin van generatie


341.456   Gerrit Roelofs WTENWEERDE

FamilienaamIndex 341.456Vader 682.912Moeder 682.913

Geboren voor 1370
Overleden (vermoedelijk) in of na 1453

Gerichtsman Nederbetuwe in 1409.

1394: Voor dit jaar wordt Gerard Wtenweede beleend met 11½ morgen in de Eng, afkomstig van Hendrik van Maurik. Hij wordt ook beleend met 3 morgen in de Huismatenkamp, als leenvolger van Gijsbert Loefs. Dit leen wordt verenigd met 3 morgen ander land aldaar. [Genealogische Bladen II, p.75, 88].

1453: Voor dit jaar blijkt Gerard Wtenweerde Rudolfss eigenaar van de helft van Culemborgs Hofstad.

Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 468. 10 morgen in de Huismaten, strekkend van de gemeente tot het Nieuwe Slag, boven: Jan van Oydwijk (1419: erven Hubert Zasse), beneden: Gerefaas van der Wade, (1417: waarvan 2½ morgen, strekkend van de gemeente tot de middelgraaf, boven: de leenman)./ ..-.-14..: Gerard uten Weerde Gerardsz. bij overdracht door Gerard van Culemborg, 4772 fol.79v. / 23-8-1417: Willem Vlaming bij overdracht door Gerard uten Weerde met 2½ morgen, welketransactie niet doorging, 4772 fol. 79v.

(Idem) 468A. De helft van het leen, gemeen met Gerefaas van Holland, boven: (1453: erven Herman van Holland), beneden (1453: Rudolf van der Eem; 1502: Herman van Leeuwen Jansz.), oost (1457: Gerard Ude en de vrouw van Herman van der Way en kinderen; 1502: Reiner Gerardsz.), noord (1457: Gerard Ude en de vrouw van Wouter van der Way; 1502: de weg tussen de gemeente en deze kamp), west (1457: Nikolaas Engelsz.), zuid (1457: Dirk Here; 1502: Jan de Haas). 1-3-1419: Gerard de Brune bij overdracht door Gerard uten Weerde Rudolfsz., 4772 fol. 85v en 79v.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 501. 3 morgen in Maurik in de Huismatenkamp, (1394: boven: Hendrik Doys van Maurik, beneden: de leenheer). / ..-.-13..: Gerard uten Weerde Rudolfsz. zoals Gijsbert Loef, 4772 fol. 34. / ..-.-13(94): Gerard uten Weerde, 4772 fol. 10. / ..-.-13(9.): Hendrik Doys bij overdracht door Gerard uten Weerde, 4772 fol. 35v. Het leen 501 verenigd met nr. 502. / 502. 3 morgen in Maurik in de Huismatenkamp, (1453: vermeerderd tot 6 morgen, genaamd Huismaatse kamp), boven (1454: een hofstede aan de dijk; 1458: de heer; 1481: de vrouwe; van Meer), beneden: (1481: de Huismaatse kamp), (1454: zuid en en oost: Gerard Ude, noord en west: de gemene straat). / ..-.-13(94): Hendrik Doys, 4772 fol. 34. / 6-1-1453: Hendrik Doys van Maurik voor Maria, zijn vrouw, 4773 fol. 74v.


Huwt

341.457   Mechteld N.

Index 341.457 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 170.728
 2. Evert
 3. Dirk Doys, huwt Machteld Gerrits van Wijk

TerugBegin van generatie


341.464   Gerrit van CULEMBORG

FamilienaamIndex 341.464Vader 682.928Moeder 682.929

Geboren 1381
Overleden voor 16-3-1466

Heer van Maurik, knape in 1403, heer van Geerestein in 1438.

1400: Gerrit van Culemborg verblijft aan het hof van hertogin Catharina van Gelre, die hem in haar testament een paard of 100 gulden vermaakt.

1403: Gerrit van Culemborg wordt beleend met ‘Muyswinkel’ in Maurik.

1415: Gerrit van Culemborg wordt beleend met de tiend Middelparrick in Maurik.

Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt (1) voor 29-4-1417

Arnolda van ZEVENDER

FamilienaamIndex

Overleden voor 26-2-1423


Huwt (2)

341.465   Gijsberta van ZUYLEN VAN NYEVELT

FamilienaamIndex 341.465Vader 682.930Moeder 682.931

Overleden na 16-3-1466


Buitenechtelijke relatie (3) met

N.N.

Index

Archief van de Heren en graven van Culemborg (Gelders Archief, Toegang 0370, inv no 5476) Stukken betreffende een proces tusschen den momber en den graaf van Culemborg over de uitoefening van de jurisdictie in de gerichten van Eck en Maurik, 1654; “Extract vuyt den smaelschatboeck berustende in Co. Ma.ts. register camer van Gelderlandt gt. Intituleert vuytsettinge van den schattongen in over ende nederbetuwen in den jaere ons heeren duysent IIIIc LXVI [1466] Jacobi apl die de buermrs ter tijt bij oeren geswoeren eede overgeleverdt hebben und vuytgelaten elck in sijnen dorpe tot gesynnen Gijsbrech van Ran..[?] landtrentmr ende Aelbert van Bemmel, Schatmeesteren ten behoef der hoogen durluchtigen fursten und heeren Adolph hertoghe van Gelre etc.”: Hubert van Culemborch bastert IIII st.

Kinderen

 1. (uit 2) Hubert Zie 170.732
 2. (uit 2) Willem
 3. (uit 3) Hubert, bastaard

TerugBegin van generatie


409.604   Willem Laureijs MUTSAERS

FamilienaamIndex 409.604Vader 819.208Moeder 819.209

Volgens Genealogie Van Osch

ORA Oisterwijk (153:35v dd x-x-1443) Willem z. zaliger Laureijs Mutsaerts, belending van een door Jan Wouter Back verkocht stuk land in Westtilburg.


Huwt voor 1435

409.605   N.N.

Index 409.605 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 204.802
 2. Adrianus (+ca. 1520)

TerugBegin van generatie


409.612   Aert Aert Aert van den BREKEL

FamilienaamIndex 409.612Vader 819.636Moeder 819.637 • Tevens 409.818, 409.850

409.613   Elisabeth Jan Peter van de WIEL

FamilienaamIndex 409.613Vader 819.638Moeder 819.639 • Tevens 409.819, 409.851

TerugBegin van generatie


409.620   Jan van VALCKENVOIRDT PIJLIJSER

FamilienaamIndex 409.620Vader 819.240Moeder 819.241

Overleden 1415

Ridder. Bron Henk Coolen. Repertorium op de lenen van Heusden (BL 1961: 65ff): Twintigh mergen lants gelegen inden Banne van Heesbeen. Duwarie Joncvrouw Geertruijt Heeren Willems doghter van Buextel de huisvrouwe van Heer Jan Pijlijssr, anno 1393. Verlijdt Willem Pijlijser bij dode van Jan Pijlijser sijn vader, anno 1415. Verlijdt Jan Pijlijser bij dode van Willem Pijlijser sijn vader, anno 1475.

Enkele notities van Henk Coolen:

In 1377 erfde Jan van zijn ouders: de 52 (kleine) morgen metende Nonnenweide in Drunen, tegen de grens met Baardwijk, 20 (kleine) morgen in de aanpalende Doeverse weide binnen de ban Baardwijk, een “gesaat” van 4 (kleine)morgen in Doeveren en 20 (kleine) morgen in Heesbeen, de Schepershoeve, later Pijlijserhoeve geheten. Jan ontving nadien nog 12 kleine morgen in Baardwijk in leen van de Graaf van Holland ( Een Middeleeuwse samenleving”, P.C.M. Hoppenbrouwers).

Op 19 juni 1367 ontving Jan het huis Valkenvoorde bij Doeveren aan de Maas (in het Land van Heusden) in leen van Albrecht, ruwaard van Holland. Tot dan was het huis een Hollands leen van zijn grootvader, Otto van Leyenberch P´Het geslacht van Leyenberch”, Ned. Leeuw 1993).

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1179 fol 123 dd donderdag na Driekoningen 1392) Heer Willem van Bucstel, ridder, en Jan van Drongelen, heer van Ethen en Meduwen, beloven tezamen aan Claes Spierinc Meussoen ten behoeve van heer Jan Pylijseren de jonge van Valkenvoert, ridder, 10000 hollandse gulden of de waarde daarvan te betalen binnen een jaar na de dood van heer Willem voornoemd en van vrouwe Katherina, zijn gemalin, en 10000 hollandse gulden te betalen binnen 2 jaar na de dood van Willem en Katherina als huwelijksgift en als bijdrage aan het huwelijk dat de heer Jan Pylijseren en jonkvrouw Geertruyt dochter van heer Willem van Bucstel zullen sluiten.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1179 fol 128 donderdag na Agatha 1392) heer Jan Pijlijseren van Valkenvoert, ridder, (zoon van heer Jan Pijlijseren ridder) en zijn vrouw vrouwe Geertruyt dochter van Willem van Bucstel, ridder, zien af van al de na te laten goederen van Willem en diens gemalin vrouwe Katherina, ten behoeve van Jan van Drongelen, heer van Ethen en Meluwen, met uitzondering van de huwelijksgift die Willem en Jan hun beloofden.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1191 fol 3v dd 12-10-1418) Vrouwe Geertruyt, weduwe van heer Jan Pijlysers ridder, heeft opgedragen aan heer Jan van Cronenborch, ridder, alle goederen van wijlen heer Willem van Bucstel die door Reyner Schaden gerechtelijk in Den Bosch waren verkocht aan Ghertruyt, behalve 3 buunder beemd op Esseldonc (=Hesselsdonk) in Udenhout en 4 buunder beemd in Luysbosch teTylborch (door Willem van Bucstel verkregen van de geburen van Tilborch), en 12 mud rog aan erfpachten die Willem van Bucstel beurde in ‘t gericht Bucstel.


Huwt Boxtel rond 6-1-1392

409.621   Geertruid van BUEXTEL

FamilienaamIndex 409.621Vader 819.242Moeder 819.243

Jonkvrouwe van Boxtel. Huwelijk: tussen Driekoningen 6-1-1392 en het feest van de Heilige Agatha 5-2-1392.

Kinderen

 1. Gertruidis, huwt Arnold de Coninc, schepen van Antwerpen
 2. Willem Zie 204.810
 3. Adriana (*ca. 1416 +1461), huwt Jan Jans de Oude Monick (*ca. 1415 +1469), schepen van Den Bosch; vgl ook Bosch Protocol 21-10-1481 en Taxandria 1927:44; 1935:279

TerugBegin van generatie


409.622   Willem Jan van WIJFLIT

FamilienaamIndex 409.622Vader 819.244Moeder 819.245

Geboren ca. 1395
Overleden voor 1470

Bron Henk Coolen


Buitenechtelijke relatie (1) ca. 1420

Margaretha Gerards van der ZANDE

FamilienaamIndex

Geboren voor 1405
Overleden voor 1430


Huwt (2) ca. 1430

409.623   Jenneke Henrick Daneels van HEERSEL

FamilienaamIndex 409.623Vader 819.246Moeder 819.247

Overleden voor 1561

Alias Van den Bossche

Kinderen

 1. (uit 1) Margaretha
 2. (uit 1) Johan
 3. (uit 2) Jenneken Zie 204.811

TerugBegin van generatie


409.680   Goyaert REIJNBOUTS

FamilienaamIndex 409.680 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1539

ORA Boxtel (1505-1512, inv no 59, index door Jan Toirkens) Aert Goijaert Reijmbouts, schepen Boxtel 1507, 9, 11-12; H. Geestmeester Boxtel 1508 (58-v); verder op talloze pagina’s; en Goijaert Rembouts ( 36-v, 65-v, 70-v)

ORA Boxtel (1513-1521, inv no 60, index door Jan Toirkens) vermeldt Aert Goijaert Reijmbouts, schepen Boxtel 1515 (23-r), kerkmeester (52v), man van Katarina (61v, 131-r, 140-v, 108-r 103-v, 141-r), in persoon vrijwel elke pagina; zoon Aert Aert Rombouts (62-r); heer Reijmbout Goijaert Rembouts, broer van Aert 10-r)


Huwt

409.681   N.N.

Index 409.681 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 204.840
 2. Reijnbout, priester te Boxtel ca. 1514

TerugBegin van generatie


409.688   Willem Stevens van den HOVEN

FamilienaamIndex 409.688 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Tilburg na 1532, voor 11-4-1543

Mogelijk: ORA Tilburg (nw inv no 7896 13. 1496 april 18 0014.Sch.Tlb,7896,02v-04) bauweri? ende # … .eli… [? Willem?] vanden Hove als man ende momboir # Luutgart ende Willem bauwer? vanden selven ende van Alitten d.w. Jacobs van Son tesamen gewonnen ½ mud roggen … purificationis rogge maten van Breda ….. wt te leveren? ende van # 1 hofstat geheiten den Herstal Tilburg ? < Katelijn? weduwe Marten? Luyten et liberi op deen sij > ende Peter sBruynen op dander sij # item noch wt 1 stuc erfenis Tilburg? ter stede geheiten die Commerstraet < deen sij Katelijn Hagto? et aly > dander sij die gemeyn straet welc ½ mud roggen voirs? wilner? Henric Arrt Beyens z. in cope vercregen had et Jannen Reyner Sroien? z. ende heer Jan Boyens priester et heer Art Boyens vercregen Had ende w. Jacob van Son voirs. met coop vercregen had tp ? h? jadu..? voirs. uys. in litteris et instr. etc. overgegeven cum litteris Hillegonde ende w. Jans sBonten van Dongen ende vertegen ende gel.. etc. testes Denis Jan Vels ende Peymans actum xviij aprilis anno xCvi – dom.. heer Adamen? de ux scultet

ORA Tilburg (nw inv no 7924 1532, februari 29 n.st. - R 279/53v) Willem zoon van wijlen Steven vander Hoeven weduwnaar van Hillegaert dochter van wijlen Jan Leijten heeft wettelijk en erfelijk overgedragen aan Steven Willem Stevens zijn zoon en aan Peter zoon van wijlen Huijbert Smitten, diens zwager, alle tocht en recht van tochtenwege, dat hij had en bezat in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven, aldaar tussen: erfenis van Heijn Crillaerts een zijde; erfenis van de weduwe van Jan Beijkens ander zijde en een einde; de gemeijn straat ander einde. Nog in een stuk land, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen: erfenis van Peter Jan Martens een zijde en een einde; erfenis van Steven Willem Stevens ander zijde; erfenis van Steven voors ander einde. Willem voors zal zijn leven lang en niet langer mogen gebruiken een kamer achter het schop, een stoel bij het vuur in de haard, in de haard gemaakt eten en het profijt van een appelboom genaamd een ermgaardboom staande in de hof tegen het voors huis en nog hiertoe een jaarlijkse rente van 10½ karolus gulden, die te los staan met 175 karolus gulden, en een kan wijn erfcijns aan de kerck van Tilburg.

ORA Tilburg (nw inv no 7924 1532, februari 29 n.st. - R 279/53v) Steven Willem Stevens en Peter zoon van wijlen Huijbert Smitten als man van Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van Willem Stevens voors, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Steven Willem Stevens een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen als voor tussen erven ut supra. Hieruit te betalen de kommer voors.

ORA Tilburg (nw inv no 7924 1532, februari 29 n.st. - R 279/53v) Jan Steven Willem Stevens heeft beloofd als een prinicpaal schuldenaar te betalen aan Willem zoon van wijlen Steven vander Hoeven, hem te tochten en voor zijn kinderen ten erve, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 10½ karolus gulden van 20 stuivers voor elke karolus gulden te rekenen uit een huis, hof, schuur ut supra en nog uit een stuk land gelegen als voor tussen erfenis van Peter Jan Martens een zijde en een einde; erfenis van Steven Willem Stevens ander zijde en ander einde. (…) Staat te los met 175 karolus gulden van 20 stuivers per stuk met tenminste telkens 25 karolus gulden, niet minder maar wel meer.

ORA Tilburg (nw inv no 7924 1532, februari 29 n.st. - R 279/53v) Laureijs Claeus Henrick Weijmers heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Steven Willem Stevens een derde deel in de helft van een halve bunder beemd, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Bloeck, het gehele stuk beemd aldaar tussen: erfenis van Claeus Heijn Peter Aerts een zijde; erfenis van Jacop Peter Mutsaerts ander zijde; de Tongerloesche Dijck een einde; erfenis van Arijaen Meijs ander einde

ORA Tilburg (nw inv no 7935 1543, october 5 R 290/16v-17r) Peter zoon van wijlen Huijbrecht Smitten, weduwnaar van Lijsbet dochter van wijlen Willem Stevens heeft overgedragen aan zijn wettige kinderen, bij name van Jan, Jaspaer en Willem, gebroeders, en Marike hun zuster, en Jan zoon van wijlen Peter Zwijsen als man van Jenneke, hun zwager, tot hun behoef en ten behoeve van Baetke, onmondige dochter van Peter en wijlen Lijsbet, zijn vrouw in alle erfelijke goederen, pachten en cijnsen, hoe die mogen zijn en waar ook gelegen of geheven, behalve een stuk beemd gelegen in Tilburg in het Houtlaer en ook behalve een jaarlijkse ern erfelijke cijns van 12 karolus gulden, die men jaarlijks heft op Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel en zijn gronden, te los met 200 karolus gulden.

ORA Tilburg (nw inv no 7935 1543, october 5 R 290/17r ) Quo facto zijn gestaan voor schepenen de voors. Jan, Jaspaer en Willem, gebroeders, Marike hun zuster en Jan zoon van wijlen Peter Zwijsen als man van Johanna zijn vrouw voor henzelf en mede voor Baetke hun zuster,onmondige, waar zij en met hen Steven zoon van wijlen Willem Stevens als toeziener van Beatke voor instaan en ze hebben wettelijke vertegen ten behoeve van Peter hun vader en schoonvader op het voornoemde stuk beemd en op de jaarlijkse en erfelijke cijns van 12 karolus gulden voors., hem te tochten zijn leven lang, om de voors. beemd en cijns te mogen bezitten, gebruiken, heffen en beuren en na zijn dood de voors. kinderen ten erve blijven.

ORA Tilburg (nw inv no 7938 1546 november 8 R. 293/27vso.-28r) Jan zoon van wijlen Peter Zwijsen heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van Peter Huijbrecht Smitten en aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens ten behoeve van Baetke, onmondige dochter van Peter Huijb Smitten voors., die Peter verwekt had bij wijlen Lijsbet zijn vrouw, dochter van wijlen Willem Stevens, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 20 stuivers, zo heeft Jan gelover bekend bij deze van deze cijns nu twee jaar ten achter en schuldig te zijn, uit huis, hof en erfenis daaraan liggende, groot ca 2 lopensaet, gelegen te Tilburg aan de Hbrstal tussen (…)

ORA Tilburg (nw inv no 7942 1552, april 22 R 297/92r-92v. na pasen.) Jan, Jaspar en Willem, gebroeders, zonen van wijlen Peter Huijbrecht Smitten, Jan zoon van wijlen Peter Zwijssen als man en voogd van Jenneke en Adriaen Gherit Josephzoon als man en voogd van Marie, dochters van wijlen Peter Zwijsen als man en voogd van Jenneke en Adriaen Gherit Josephzoon als man en voogd van Marie, dochters van wijlen Peter Huijbrecht Smitten voornoemd, voor henzelf en ook voor Beatke dochter van wijlen Peter voors. hun zuster, waar ze gezamelijk voor instonden en geloofden, welke kinderen wijlen Peter Huibrecht Smitten voornoemd verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn vrouw dochter van wijlen Willem Stevens, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens hun oom, samen met de genoemde brieven en het recht, met afgaan en vertijen, de helft als ze zeiden hen toebehorende in een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Heijstinghstraet tussen: erfenis van Ghijsbrecht Beerten zuidzijde; erfenis van Willem Dries ander zijde; de gemeijne oostelijke stroom van Tilburg een einde; de landscheiding van het land van Breda ander einde. Welke helft in het stuk beemd voors. eertijds Willem Stevens gekocht had van Cornelis Marten Vels, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen, en welke helft van het stuk beemd voors. de voornoemde verkopers in de naam als boven verstorven was van wijlen Peter Huijbrecht Smitten, hun vader en schoonvaer, en wat Peter Huijbrecht Smitten voors. als man en voogd van Lijsbet voors. verstorven was en ook tegen zijn mede erfgenamen in deling gevallen was van wijlen Willem Stevens, de vader voornoemd van zijn huisvrouw, zoals ze zeiden. De verkopers in de naam als voor voornoemd hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege Peter Huijbrecht Smitten voornoemd en ook vanwege wijlen Willem Stevens en van al zijn nakomelingen de de voors. helft van het stuk beemd voors. komende allemaal af etc.


Huwt voor 1480

409.689   Hilleke Jan LEIJTEN

FamilienaamIndex 409.689Vader 104.180Moeder 104.181

Overleden voor 1532

Kinderen

 1. Steven Zie 204.844
 2. Lijsbet (+voor 11-4-1543), huwt Peter Huibrecht Smitten
 3. Kinderen
  1. Jan
  2. Jaspar
  3. Willem
  4. Jenneke, huwt Jan Peter Zwijssen
  5. Marie, huwt Adriaen Gherit Josephzoon
  6. Beatke

TerugBegin van generatie


409.690   Henrick Claes Wouters van GESTEL

FamilienaamIndex 409.690Vader 819.380Moeder 819.381

Overleden Tilburg voor 1521

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (x-3-1502 inv no 7899 fol 18v)Verkoop, Henric Claus Wouters aan Jan Henric Claus Wouters. Henric Claus Wouters soen een acker lands ses lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten die Hasselt tussen erffe Jans van Son ende sijn kijnderen deen sijde ende tussen Jans van Haestrijcht streckende vande erffe Jans van Haestrijcht totte straet toe ende welcken acker lands Henric voers ghecocht ende ghecregen heeft van de Taeffele des Heijlighe Gheests van den Bossch ut patet in literis supportavit (zoals blijkt uit brieven heeft overgegeven) Janne Henric Claus Wouters soen ... daer hij uit gelden .... xix lopen rogge ... in Tilborch te leveren welcke xix lopen rogge .... date ut supra scabini Reijnkens, Beris.

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (dd 7-10-1519 inv no 7914 fol 28r) Verkoop. Henrick Claus Wouters aan Jacop zijn zoon. Cont sij enijegelijcken, dat comen is voer ons scepenen onderghescreven Henrick Claus Wouters zoen alias van Gestel, ende heeft ghewilt ende ghemaeckt ende draegt op Jacoppen sijnen wittigen zoen een stuck erffs tot weijen liggende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende, gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Cleijn Hasselt omtrent die Steene Camer tussen erffe Robbrecht van Malsen heer tot Tilborch ende Goerl deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Jan Henrick zoen van Gestel dander sijde, hoedende metten anderen eijnde voer aen die ghemeijn straet als hij seede, vande voers Jacoppen dit stuck erffs voers ierst aen te veerden naede doot van Henricken voers ende sijner huijsvrouwe, en dat te ghebruijcken sijnen leven lanck duerende los ende vrij van allen allen commer, ende naede doot van Jacoppen voers soe sal dit stuck erffs voers mede om gaen totten rechte erffgenamen van Henricken ende sijner huijsvrouwe voers, behoudelijcken dies dat die doode hant altijt mette levende deijlle sal sonder argelist datum xvii october scabini Ael, Stevens anno xix.

ORA Tilburg (nw inv no 7932 3 februari 1541 n.st. R 287/81vso-82vso.) Cond zij eenieder, dat Jacop zoon van wijlen Henrick Claeus Wouters, die men noemt van Ghestel jaarlijks heft en beurt 2 mud rogge erfpacht, die Jan zoon van Gherit henrick Smolders als schuldenaar beloofd had aan Jacop voors. elk jaar te betalen uit huis, hof, grond, toebehoren en erf, gelegen te Tilburg aan die Steenen Camer tussen: Margriet van Haestrecht en kinderen een zijde en een einde; Gherit Cleeus van Ethen ander zijdegemeijn straat ander einde; welke 2 mud rogge te los staan na Jacops dood, elk mud met 40 rijnsgulden. En nog hiertoe erfelijk bezat 1 bunder beemd wezende de gerechte helftscheiding van 2 bunder beemd ongeveer, gelegen in de Ghilsche Vucht, gemeijn en onbedeeld met Ida Jan Jacops dochter wie de andere helft toebehoort, naast: erfgenamen van Lambrecht van Hulshout, westwaarts een zijde; Henrick Jan Jacops, oostwaarts ander zijde; Joos Wijericks, zuidwaarts een einde; Dong Aa ander einde; welke helftscheiding van de 2 bunder beemd Steven Willem Stevens en Jan van Ghestel tot behoef en in de naam van Jacop Henrick zoon van Ghestel gekocht en verkregen hadden van Henrick Jan Schuermans, en Henrick Jan Schuermans gelaten was van Luchija Jan Ghijsbrechts, zijn zuster, en Luchija voors. met Jan vander Velden, haar man, deze helftscheiding met recht bedingt en gekocht had uit sHeeren hand om een som gelds, die ze vol en al betaalde, daar zij ze naar recht schuldig was te beheren, zoals dit in het register van schepenbrieven van Ghilze beschreven staat. En omdat de voors. Jacop innocent en kinds van zinne wezende zich niet gedragen kom om onderhouden te worden van hetgeen hij nodig had op de bladinge en het jaarlijks profijt van de 2 mud rogge erfpacht en van de helftscheiding van de 2 bunder beemd jaarlijkse inkomende, zodat het nodig was de voors. goederen te verkopen, zoals ons schepenen te kennen gegeven was, daarom zijn verschenen voor schepenen de vrienden, magen en erfgenamen van Jacop voors. bij name hierna volgende: Steven zoon van wijlen henrick Claeus Wouters van Ghestel. Adriaen zoon van wijlen Jan henrick van Ghestel. Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten als man van Kathelijn dochter van wijlen Jan Henrick v.Ghestel voor henzelf en voor Heer Peter, priester, en Peter gebroeders, zonen van Jan voors. en Huijbrecht voors. voor Jenneke, hun zuster, dochter van wijlen Jan voors. met haar kinderen, verwekt door Ariaen van Doeren. Adriaen Jans voors. voor Ena, zijn zuster. Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts voor zijn wettige kinderen, die hij verwekt had bij wijlen Barbara zijn vrouw, dochter van wijlen Jan van Ghestel voors. Sijmon zoon van wijlen Peter Zwagemakers, die Peter toen hij leefde verwekt had bij wijlen Margriet, zijn vrouw, dochter van wijlen Henrick Claeus Wouters voors. voor hemzelf en voor de kinderen van wijlen Cornelia zijn zuster en voor Michiel Gherits als man van Katharina, dochter van wijlen Peter Zwagemakers voors. Jan zoon van wijlen Peter Zwagemakers en Willem zijn zuster. Jenneke dochter van wijlen Peter Zwagemakers met Willem haar zoon voor hen en voor de kinderen van Everaert Aert die Bruijn, die Everaert verkregen had bij wijlen Oda zijn vrouw, dochter van wijlen Peter Zwagemakers voors. Wouter zoon van wijlen Gherit Zibben, die Gherit voors. verkregen had bij wijlen Marij zijn vrouw dochter van wijlen Henrick Claeus Wouters voors. voor hemzelf en met hem Laureijs Goijaert Willems voor IJken, dochter van Laureijs voors., die hij verwekt had bij wijlen Jenneke zijn vrouw, dochter van Gherit en Marij voors. Zib, Meeus en Adriaen, gebroeders, zonen van Jan Meeus Maes en Marij hun zuster, die Jan Meeus Maes verwekt had bij wijlen Joest zijn vrouw, dochter van wijlen Gherit en Marij voors. Boudewijn zoon van wijlen Peter van Spendonck als man van Andries. Henrick Peter vanden Hoeff als man van Lijsbeth Jan Ariaen Lambrechts als man van Katharina, dochters van wijlen Gherit en Marij voors. en hebben om beterswille en opdat diezelve Jacop beter onderhouden mocht worden van wat hij nodig heeft, in het bijzijn van Jacop zelf, en daartoe zoverre in hem was consent dragende, hebben elk het recht en deel hen en elk van hen competerende in de 2 mud rogge erfpacht overgedragen aan Adriaen zoon van wijlen Jan Leijten en daartoe ook elk het recht en deel van de 2 bunder beemd hebben zij overgedragen aan Adriaen zoon van wijlen Jan vanGhestel.

ORA Tilburg (nw inv no 7932 3 februari 1541 n.st. R 287/82vso-83r.) Quo facto zijn gestaan voor schepenen de voors. Adriaen en Adriaen en hebben samen geloofd, elk voor zich, als principael schuldenaar op hen en al hun goederen etc., dat hij Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel, voors. Jacop voors. zal onderhouden van eten, drinken, kleren wollen en linnen, van haeffen en van alles wat Jacop nodig heeft zolang hij leeft, hetzij gaande, staande, liggende, ruerende, gezond en ongezond, in welke staat het zij of wat hem overkomen mocht, niet anders, alsof het zijn eigen kind was, naar zijn staat. Mocht het gebeuren dat Adriaen voors. niet deed, zoals boven beschreven staat, zullen de vrienden en magen voors. of enige van hen, Jacop voors. tot zich nemen en deze op een ander besteden, waar hem zijn gerief gedaan zal worden en dat op kosten van Adriaen en Adriaen voors. Ook wanneer de vrienden voors. of enige van hen negligent zouden zijn, dan zal de wet , te weten schout en schepenen mogen doen, opdat dezelve Jacop genoeg gedaan wordt en alles op kosten van Adriaen en Adriaen voors.


Huwt

409.691   N.N.

Index 409.691 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heijlwich Zie 204.845
 2. Jacob; ‘innocent en kinds van zinne wezende’
 3. Steven
 4. Jan (+voor 1541)
 5. Margriet (+voor 1541), huwt Peter Cornelis Dircks Zwagemakers
 6. Marie (+voor 1541), huwt Gherit Zibben

TerugBegin van generatie


409.692   Lambert Henrick WEIJMERS

FamilienaamIndex 409.692 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Tilburg (Nieuw inv no 7924 1531, april 28 - R 279/4r) Verschenen is voor schepenen Anthonis zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerthen de Oude en heeft zijn en die van Ghijsbert zoon van wijlen Ghijsbert Beerten, zijn broer zaliger, rekening gedaan van alle havelijke en erfelijke goederen toebehorende aan Engelberen dochter van wijlen Peter zoon van wijlen Ghijsbert Beerten en deze rekening is geschied in tegenwoordigheid van ons schepenen en van Engelberen vs, Aert Theeus van Riel en Peter Lemmen Weijmers, welke rekening Engelberen als principaal en de andere goede mannen vs hebben beloofd en mee tevreden geweest,...

ORA Tilburg (Nieuw inv no 7924 1531, juli 3 - R 279/11v) Jutta weduwe van Hanrick zoon van wijlen Lambert Weijmers, dochter van wijlen Michiel zoon van wijlen Hanrick Roelofs draagt over aan haar wettige kinderen verkregen bij Hanrick voors, haar man, alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in het derde deel van een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg bij de Bedbuer, het gehele stuk aldaar tussen:erfenis van Jan Leijten en anderen een zijde; erfenis van Peter Gerit Smolders, Goijaert die Vet en meer anderen ander zijde; erfenis van Peter Gerit Smolders een einde; de Bedbuer voors ander einde. (Idem fol 11v) Jan en Arijaen, gebroeders, kinderen van wijlen Henrick Roelofs voor de helft, Lambert en Claeus, gebroeders, Peter Peter Claeus Zegers als man van Heijlwich, Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen als man van Eva, Margriet hun zuster, allen kinderen van Hanrick Lambert Weijmers, die Hanrick verkregen had bij Jutta zijn vrouw, dochter van wijlen Michiel zoon van wijlen Hanrick Roelofs, en Peter Meeus voor hemzelf en voor zijn broers en zusters, verkopen aan Laureijs zoon van wijlen Hanrick Lambert Weijmers en Goijaert Jan Michiels elk zijn deel in het derde deel van het stuk land ut supra.Hieruit gaan jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht aan diegenen, aan wie men dat van rechtswege schuldig is te gelden.

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (15-3-1538, inv no 7929 fol 45v) Verkoop door Lambrecht Henrick Weijmers aan Matheus Wouter Gherits. Lambrecht zoon van wijlen Henrick Weijmers verkoopt aan Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits: 1) huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die Stockhasselt in die Postelsche straet. Belendingen: Cornelis weduwe van Adriaen Neel Hermans en kinderen een zijde; Matheus Wouter Gherits en anderen ander zijde; Jan Zomers en anderen een einde; gemeijn straet ander einde. 2) een stuk erf gelegen tot land en weiland in die Postelsche straet in die Stockhasselt. Belendingen: een gemeijn waterlaet een zijde; gemeijnt en gemeijn straat ander zijde; gemeijnt en gemeijn straat een einde; Cornelis weduwe van Adriaen Neels Hermans en kinderen ander einde. Hiertuit jaarlijks te betalen: 12 lopen rogge erfpacht aan diverse personen in den Bosch.; 1 lopen rogge aan de persoonschap van Tilburg; ½ ouden Groten aan de hoge rentemeester in den Bosch in Oisterwijk te betalen op st Thomaesdag. Verder te onderhouden sHeren schouwen van de waterlaat

ORA Tilburg (21-5-1543 inv no 7935 fol 10r) Verkoop, Jan en Matheus Wouter Gherits en Lambrecht Henrick Weijmers als man van Aleijdt Wouter Gherits aan Willem Willem Mutsaerts, hun zwager. (Waarschijnlijk een tweede huwelijk) Jan en Matheus, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Gherits, Lambrecht zoon van wijlen Henrick Weijmers als man van Aleijdt dochter van wijlen Wouter Gherits voors. hebben verkocht en overgegeven aan Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts hun zwager elk zijn recht en deel, te weten elk ¼ deel van een huis, hof en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg aan die Stockhasselt in die Postelstraet, het geheel tussen: Cornelis Lambert Willems - een zijde; Matheus Wouter Gherits - ander zijde; Cornelis Lambert Willems en anderen - een einde; die Postelstraet - ander einde. Nog in een stuk erf in land en weide gelegen als voor. het geheel tussen: Cornelis Lambert Willems - een zijde; de gemeijnt van Tilburg - ander zijde; Cornelis Lambert Willems, waar een waterlaat tussen loopt - een einde; de gemeijn straat - ander einde. Hieruit te gelden: ½ mud rogge erfpacht aan het klooster van Baseldonck bij den Bosch in Bosse maat daar te leveren. 4 lopen rogge erfpacht an de persoonschap van Tilburg. ca. ½ Oude Grote erfcijns aan de Hoge Rentmeester van den Bosch in Oisterwijk te betalen. ‘s Heren schouwen van de waterlaat te onderhouden.


Huwt (1)

409.693   N.N.

Index 409.693 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Aleijt Wouter GERRITS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Niclaes Zie 204.846
 2. Peter
 3. Henrick (+voor 1535), huwt Jutta Michiel Hanrick Roelofs
 4. Kinderen
  1. Laureijs
  2. Lambert
  3. Claeus
  4. Heijlwich, huwt Peter Peter Claeus Zegers
  5. Eva, huwt Cornelis Jan Reijnen
  6. Margriet

TerugBegin van generatie


409.694   Adriaen Aert OEIJEN

FamilienaamIndex 409.694Vader 819.388Moeder 819.389

ORA Tilburg (Nieuw inv no 7924 1531, juni 25 - R 279/12r) Willem, Everaert, Jan, en Goeijaert, gebroeders, kinderen van Aert zoon van wijlen Willem Custers, die Aert vs gewonnen had bij wijlen Margriet zijn vrouw, dochter ut supra, verkopen aan Hanrick zoon van wijlen Arijaen Oeijen, hun zwager, elk zijn deel en recht in een erfpacht van 14 lopen rogge uit een erfpacht ut supra.

ORA Tilburg (Nieuw inv no 7926 1533, mei 24 - R 281/4v) Henrick zoon van wijlen Arijaen Oeijen heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Eelen zoon van wijlen Peter Eelkens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Kerck, aldaar tussen: erfenis van Gerit Zuermonts een zijde, de gemeijn straat ander zijde en een einde, erfenis van Ghijsbrecht die Wagemaker ander einde. (Idem fol 4v) Staat te los altijd met Lichtmis met 40 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.


Huwt

409.695   N.N.

Index 409.695 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 204.847
 2. Henrick

TerugBegin van generatie


409.696   Adriaen Gerrit SMOLLERS

FamilienaamIndex 409.696Vader 819.392Moeder 819.393

Geboren ca. 1420
Overleden na 1501, voor 1513

ORA Tilburg (inv no 7987 fol 16 dd 1-5-1499) Andries soen wilner Willems vander Vloet ut tutor Hartoeboreneman sijns wijfs dochter wilner Harmans van Boerden xx lopen rogge jaerlics ende erffelijc pachts hoer toebehorende solvende anno qelitatye in die purificatione ut na.. wt ende van enen erf mtette tymmeringe daerop staende ghelegen in der prochye van Tilborch ter plaetse gheheyten aen dieRuybraecken < erfff Herman van Heyst ende meer anderen teen sijde > ende tussen erff Andries van Boerden ende meer anderten dander sijde; ende welck xx lopen rogge erfpacht voers. Herman dochter wilner Hermans van Boerden tegen Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrecht van Boerden vercregen hadde ende hiertoe xviij lopen rogge erfpacht hem toebehorende wier welcke Wouter z.w. Jan Meeus gheloeft hadde Harmanne dochter w. Hermans van Boerden ut p.. in div. litteris supt Gheritden z.w. Adriaens Smolders [NB Adriaan leeft nog, MW] etc. ende heeft gheloeft van sijnen weghen daeraff te doen datum 1-a may Peter van Boerden Thijs Berthen

ORA Tilburg (inv no 7898 fol 10 dd 1-3-1500) Henr s.w. Jacop van Buerden ende Cornelis Dircxss x Johanna d.w. Jacop voers die helft in 2 stucken erfs - den enen acker ghelegen inder pchie Tilb ghelegen neven erf meester Jan van Fladeracken ende Willem Pylyser en erf Henr die Canter - dander stuck erfs gelegen neven erf Jan Aertss Verschueren, aen Adriaen die Molder ende Herman Adriaens verk. Herman Adriaen Hermans

ORA Tilburg (inv no 7898 fol 25 dd 29-11-1501) Jan Back van enen gherecht tot Goirl vercost Adriaen Molders voor ghebreck ende voer die scay van recht 29/11/1501. Adriaen verk. ??? 29/11/1501.

ORA Tilburg (inv no 7898 fol 19v dd 15-3-1501) Jan s.w. Anthonis Molders rente wt enen huyse ende hoeve met gronde ghelegen in die pchie van Goerl ter stede gheheyten tven aen erf Juten Machiel Jans kynd. welck rente Jan voers ghecoft heeft tegen Lauwreys s.w. Henrick meus verk. Jan s.w. Henr Melis

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7924 fol 22 dd 5-12-1531) Gekomen zijn voor schepenen Cornelis en Arijaen, gebroeders, Lijsbeth en Anna, gezusters, kinderen van wijlen Cornelis Arijaen Smolders, die Cornelis gewonnen had bij zijn vrouw Aleijt dochter van wijlen Jan Maes Aelwijns ter eenre en Hanrick zoon van wijlen Hanrick Claeus Truijen als man van Adriaena en Jan zoon van wijlen Aert Verhoeven als man van Marij, dochters van wijlen Cornelis Arijaen Smolders voors, die Cornelis gewonnen had bij Cornelia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter vander Schueren de Oude, ter andere zijde en ze hebben bij raad van sommige van hun vrienden en magen een erfdeling en erfscheiding gemaakt van de erfgoederen, die hun in de naam als boven van hun ouders voors aangekomen waren. (…) Hiertegen zullen Hanrick en Jan voors [mannen van dochters van Cornelis MW] hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve bij Willemsdijck, aldaar tussen: erfenis van Jan Arijaen Smolders met meer anderen een zijde, de voors dijk ander zijde, etc ut supra. Onder voorwaarde, dat Jan Arijaen Smolders hierover mag wegen. Mocht er op dit stuk land enige kommer komen, hier niet genoemd, dan zullen ze die kommer etc ut supra. (…) Idem Hanrick en Jan ut supra hebben wettelijk en erfelijk verkcoht aan Anthonis Jan Arijaen Smolders het stuk land ut supra. Jan Arijaen Smolders moet hij hierover laten wegen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 288 los blad 43 dd 3-2-1542) Gekomen zijn voor schepenen Anthonis en Jan Ariaen Smolders en Cornelis zoon van wijlen Jan Zwagemakers als deken en provisoren van het Gilde van Sint Barbara in de kerk van Tilburg (…)

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 291 fol 30 dd 20-1-1545) Anthonis zoon van Ariaen Smolders als man van Marija dochter van wijlen Gherit Hermans verkoopt aan Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Gherit Hermans, zijn zwagers, 1/3 deel in een stuk beemd, gelegen te Tilburg in Dalem, het geheel tussen: erfgenamen van wijlen Ariaen Leijten een zijde; Mathijske wed. van Peter Jan Eelkens ander zijde; Steven Claeus Stevens een einde; Aert Ghijb Zegers ander einde. Uit de beemd gaat ca 5 stuiver erfcijns aan het Convent van Tongerlo

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7939 fol 36 dd 30-1-1548) Huijbrecht zoon van wijlen Cornelis Goijaerts als man van Agnes dochter van wijlen Jan Brekelmans verkoopt aan Marten zoon van wijlen Anthonis Smolders …


Huwt

409.697   Elisabeth N.

Index 409.697 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Coolen.

Kinderen

 1. Cornelis, vermeld met zijn broer ORA 1513; huwt (1) Aleijt Jan Maes Aelwijns; huwt (2) Cornelia Peter vander Schueren de Oude.
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Cornelis
  2. (uit 1) Adriaen
  3. (uit 1) Lijsbeth
  4. (uit 1) Anna
  5. Adriana, huwt Hanrick Hanrick Claeus Truijen
  6. Marij, huwt Jan Aert Verhoeven
 3. Jan Zie 204.848
 4. Anthonis (+voor 1501), huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Marten
  2. Jan
 6. Gerrit, vermeld 1499
 7. Adriana, volgens Coolen
 8. Peter, volgens Coolen

TerugBegin van generatie


409.698   Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 409.698 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1540

Mogelijk Jan Jr Jans Leemans, broer van Huybrecht.

ORA Tilburg (7898 fol 6 dd 30-6-1500) Anna wed. Peter die Beer d.w. Jan Boet, Lambrecht Aert Willemss x Adriaene d.w. Symon Boet, Willem Vrancken x Agneese, Aert Willemss x Goelden d. van w. Jan Leemans x Mechtelden d.w. Jan Boet, Jan Lauwreys + syn susteren en welcke Lauwreys hadde by Kathelyne d. van w. Jan Leemans x Mechtelden d. Jan Boet: stuck erfs ghelegen inder pchie van Tilb in een stede gheheyten Sondelock aen erff Meeus Verlynden ende Jan Huyben aen erf Aleyt wed. w. (doorgehaald: Jan) Meeus Nulaet en kynd. van erf Meeus Verlynden; verk. Henrick s.w. Aert vander Hoeven - die pauli Conventione 1500

ORA Tilburg (7898 fol 7v dd 8-2-1501) Jan ende Lauwreys ghebruederen kynd. w. Willem Huyben, Huybr Jan Leemans x Adriaen d. Willem Huyben voers; versterf als hon verstorven is van w. Jan Maes Geenen honnen oudevader ende Elizabeten honder oude moeder; verk. Gheriden z.w. Jan Maes Geenen


Huwt voor 1475

409.699   N.N.

Index 409.699 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan
 2. Dierck Zie 204.849

TerugBegin van generatie


409.700   Herman Daneel Jan HEIJSTEN

FamilienaamIndex 409.700Vader 819.400Moeder 819.401

Geboren Tilburg ca. 1420
Overleden ca. 1503

Naar Coolen.


Huwt

409.701   N.N.

Index 409.701 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis
 2. Gerrit Zie 204.850
 3. Heijlwich
 4. Luitgaerd
 5. Magriet
 6. Marij
 7. Mechteld
 8. Peter
 9. Sijmon
 10. Lijsbeth

TerugBegin van generatie


409.702   Jan Jr Jacob van SON

FamilienaamIndex 409.702Vader 819.404Moeder 819.405

Geboren ca. 1430
Overleden Tilburg ca. 1504


Huwt

409.703   Maria Jan Hendrick CRILLAERTS

FamilienaamIndex 409.703Vader 819.406Moeder 819.407

Overleden voor 1489


Huwt (2)

Elisabeth N.

Index

Overleden na 1506

Kinderen

 1. (uit 1) Jacob
 2. (uit 1) Jan
 3. (uit 1) Aleijt Zie 204.851
 4. (uit 1) Engelken
 5. (uit 1) Sijmon
 6. (uit 1) Elysabeth
 7. (uit 2) Jan Jan Jacob Jan Van Son (*ca. 1491 +Tilburg voor 1536)

TerugBegin van generatie


409.728   Willem Peter BROCKEN

FamilienaamIndex 409.728Vader 415.872Moeder 415.873 • Tevens 207.936

409.729   Aleydis N.

Index 409.729 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 207.937

TerugBegin van generatie


409.730   Willem WOUTGERS

FamilienaamIndex 409.730 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

409.731   Mechtelt Jans van den HEZEACKER

FamilienaamIndex 409.731 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gegoed onder Sint-Oedenrode; Vgl. Brabantse Leeuw 1999

Kinderen

 1. Lijsbeth Willems Zie 204.865

TerugBegin van generatie


409.732   Henrick Willems van der STAECK

FamilienaamIndex 409.732Vader 819.464Moeder 819.465 • Tevens 415.876

Geboren voor 1385
Overleden Udenhout na 1467

Vgl. Brabantse Leeuw 1999

Bosch Protocol (1237 f.74v 15 oktober 1467) Gerit vanden Staeck en zijn vader Henrick beloven aan Aert vanden Steen, kastelein van Heerlaer, gedurende 6 jaar vanaf Pinksteren a.s. jaarlijks 41 rijnsgulden op lichtmis te betalen (vanaf lichtmis over een jaar) wegens huring van een hoeve (toebehorende aan de heerlijkheid Heerlaer) in Udenhout.

Idem (1231 f.16v 23 oktober 1460) Otta, weduwe van Otto van Pulle, gemachtigd door Delyaen, dochter van mr. Gerit Timmerman van Os, alias die Borduersticster, heeft opgedragen aan Henrick Willems vanden Staeck 2 mud rog uit een pacht van 3 mud BM, welke 3 mud Claes Wouter Toyt beloofd had half aan Gerit van Eirde en half aan Meeus van Goburdingen te betalen op lichtmis uit de helft (vroeger van Henrick Maechelman) van een hoeve op het Hoochout in Udenhout tussen de andere helft (van Henrick Wyeric) en de H. Geest van Den Bosch; uit een beemdje op het Groetlaer in Helvoirt; uit een lopense land in Helvoirt, Groetlaer, in Lemmenskijnderhoeve (Delyaen had van die 3 mud rog de ene helft verkregen van Barnart Gerits van Eirde en de andere helft van Meeus van Goburdingen zoon van wijlen Hubrecht Vorns?)

Idem (1231 f.17 23 oktober 1460) Henrick Willems vanden Staeck verkoopt aan Otta, weduwe van Otto van Pulle, een pacht van een mud rog BM op lichtmis uit een huis, erf, hof en 8 buunder aangelag op het Hoechout in Udenhout, tussen de H. Geest van den Bosch en Marcelis Henrix Celen, strekkende van Jan Vendijc tot de Groenstraat

Idem (1227 f.416 12 mei 1457) Jan Mathijss van Spull heeft opgedragen aan Godschalck Jan Claess vander Schueren een huis, schuur, hof en 4 lopen aangelag in Udenhout op die Vriesdonck tussen de verkrijger aan Beide zijden; 4 lopen land aan Ruelkensdijc; en een beemd op die Vriesdonc. (lasten: 2 zesteren rog aan Aleijt van Gorinchem; 3 zesteren rog aan Henrick vanden Staeck; 1/2 mud rog aan Jan Vendijc; 1 mud rog aan Godschalck, de verkrijger).

Idem (1208 f.41v 23 januari 1438) Marselis Janss van Heerlaer (rentmeester van de jonker van Perweijs (heer van St. Michielsgestel) verkoopt aan Gerit Berkelman, Wouter vanden Stake en diens zoon Claes, Henrick Willem vanden Staeck, Goijart vander Schueren, Laureijns Vannij, Marten Jan Boijens, Ghijb Koet en diens zoon Jan Koet, Peter Henrick Aert Lemmens soen, Matheeus Henrix Noijkens en Jan Ame(li?)s Arnts al het eikenhout staande op een hoeve van de jonker van Perweijs int Willigenbroec te Udenhout. Ze moeten het hout in mei opruimen.

Idem (1184 f.116 16 april 1405) Henrick Willemss vander Stake heeft opgedragen aan zijn broer Willem Willemss vander Stake de helft van een hoeve (afkomstig van wijlen Jan Steijmpel de oude) in Udenhout behalve 3 stukken land, die Henrick aan zich houdt.

(lasten o.a. 6 mud rog).

Idem (18-06-1439 1209 / 328v-1 t/m 8) Voor de propositus van St.Gertrudis te Leuven. 1. Johannes Verdijc, Rodolphus Claeus soen, Henricus Willelmi van den Staeck, Johannes Roelofs soen, Henricus Willems soen van Rijel beloofen aan Ghisbertus Roesmont ten behoeve van de propositus 67 mud rogge, met Andreas op de spijker van de propositus te leveren. 2. Petrus Wouters van den Brekelen, Arnoldus Wouters van den Brekelen, Johannes Wouter Hillen soens soen, Johannes Gheen Berkelmans soen en Henricus Willems soen van den Staeck beloofden aan de propositus 37½ mud rogge. (etc).

Idem (07-03-1499 1267 / 158v-2 en 3) Het zij eenieder bekend dat destijds Jacopus Brocken in zijn testament onder meer aan Jutta Henrici van den Staeck zijn nicht, nagelaten had een erfpacht van 2 mud rogge, ....... ....... .......; thans droegen Wilhelmus Henrici van den Staeck, Mechtildis, Henrica, Dimpna, zusters, kinderen van Henricus van den Staeck, genoemde erfpacht van 2 mud rogge over aan de heer Andreas Engbrechs, priester, tot zijn behoef voor een helft, en ten behoeve van Wijtmannus Gerardi Willemss en van Wolterus Wolteri Luers, voor de andere helft; verkopers en ....... Wilhelmus van der Staeck en Henricus van den Heijden beloofden de overdracht van waarde te houden.

Het zij eenieder bekend dat destijds Nicolaus die Beer in zijn testament bepaalde dat zijn vrouw Elizabeth uit een erfpacht van 4 mud, welke Henricus van den Staeck aan de erflater betaalde over 3 mud mocht beschikken terwijl hij het vierde mud naliet aan 2 kinderen van genoemde Henricus van den Staeck; thans droegen Mechteldis en Henrica, zusters, kinderen van Henricus van den Staeck voornoemd, genoemde mud rogge over aan de heer Andreas Engbrechs priester.

(Nr. 131. RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 1-D12, f.19-1, aktenr. 131, 24-06-1433.) Op 24-06-1433 beloofden Roelof Claus Jan Roelofs van der Scuere, Willem Henrics van den Stake, Gherijt Zegers van Cuijck, Henric Willems van den Stake en Jan Sthevens die Haerde aan Wijto de Valle ten behoeve van de proost van sint Gertrudis 50 mud rogge van de 8 hoeven en van Honijman met sint Andreas aanstaande te leveren.

(Nr. 227. RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-E6, folium 23 aktenr. 227, 04-02-1419.) Op 04-02-1419 verkocht Henrick zvw Jan Willem Glavijmans zoen aan Wouter Henrics van der Staec een stuk land in Helvoirt, tussen Henricus van den Stake en tussen Gerardus Cleijnart, strekkend aan Johannes die Bije en aan Goeswinus de Uden, dat voornoemde Henric Jan Willems zoen gekocht had van de broers Matheeus en Godevaert kinderen van Johannes Poijnenborch, van Johannes, Katharina en Agnes, kinderen van Godefridus van der Straten, van Lambertus Doerman, van Arnoldus Jans zoen man van Jutta Wilhelmi Stoep, van Theodoricus, Johannes en Aleijdis kinderen van Gerardus Cleijnart, zoals in schepenbrieven van ‘s-Hertogenbosch.


Huwt

409.733   Godelt N.

Index 409.733 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 415.877

Geboren voor 1385
Overleden na 1429

(Nr. 7. RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-A7, f.3-3, aktenr. 007, 15-08-1429.) Op 15-08-1429 verkocht Gherijt Wouter van Cromvoert aan Henrick Gherijt Spijlmeker 2 stukken land in Helvoirt in de Hoeve, 1. naast Henric Spijlmeker, naast Godelt wv Henrick van den Staeck en haar kinderen, aan weide van Aelbrecht Sceenkens en aan de straat, 2. naast en aan de straat, naast Henric Heijnen en zijn kinderen en Henric Spijlmekers en aan Jan Straetmaker, belast met de hertogencijns van 1 oude groot.

In NL 2001:28 vermeld als moeder: Luytgaerd Matheus Jan Matheus Laureynssoen. Hun zoon Willem wordt hier vermeld als zoon van overleden ouders, hetgeen niet correspondeert met de vier aktes uit 1457-67 waarin vader Henrick nog in leven heet. Luytgard zou zus zijn van o.a. Jan, gehuwd met jonkvrouw Delya Willems van Oesterzeel (elders in deze kwartierstaat vermeld), die echter pas ca. 1410/25 (dus erg laat) geboren zal zijn. Luytgaerds lijkt dan ook niet als kandidaat-moeder voor deze kinderen in aanmerking te komen.

Het is niet ondenkbaar dat ik én OV twee Hendriks door elkaar halen. Nader onderzoek is wenselijk…

Kinderen

 1. Gerit Henrickss Zie 204.866
 2. Willem (*ca. 1395) , komt voor in het hertogelijk cijnsboek 1449. Kennelijk in NL 2001:28 vermeld maar twee generaties te laat geplaatst.
 3. Mechtildis
 4. Henrica
 5. Dymphna
 6. Heylwich (+voor 1512), huwt Willem Willem Berkelmans (vermeld BP 1512 november 13 sH,R.1283,30)
 7. Nicolaes (+voor 1504, vermeld BP 1504 juni 1 sH,R.1272,381v)
 8. Wouter Zie 207.938

TerugBegin van generatie


409.734   Berthout Wouter BERTHOUTS

FamilienaamIndex 409.734Vader 819.468Moeder 819.469

Geboren ca. 1412
Overleden na 1-10-1470

Kwartieren verder volgens Henk Coolen. Ontdekt door Eimert van der Beek.

ORA Oisterwijk (188 fol 15 no 113 dd. 15-4-1482) (marge: Michiel de ½ wyvelt?) Peter z.w. Beerthout Woutersz Gherit z.w. Henric vande Staeck man van Margriet Marcelys z. Wyteman Ceelen man van Elysabeth sueuxoris Willem z.w. Claeus Zegers man van Agneese sue uxoris Jan z.w. Wouter Brocken man van Luytgairden sue uxoris en Enghelberen d.w. Beerthout Wouters voors. Jan en Wouter gebr. Elysabeth consorore? krn w. Wouter die sone was berthouts Wouters voors. voor hen selven en voor Ariaan en Elysabeth zijn zuster drs w. Wouter diemen heet Back die z.w. w. Berthout Wouters voors. Ad.. . . d. Peters voors. ? met momb. gheloeft heeft een stuck beempts tot hen behorende ½ buender sitis in par. de Otw in loco Uedenhout < ^ erf der krn voors. > v erf heer Florys Ghijsbrechts vendt Ghijsbrecht z.w. Jans vanVucht uitgenomen den Goetshuys van Tongherloe 6 L rogs erfpachts en enen ouden grote en 1 oert st erfcijns .... scab. Gruyter en Heyman datum xv aprilis nae Paschen Jan z. Peters voers redemit Actum datum ut supra.; hr Florys priester z.w. Ghijsbrecht Florys z. .. . . . Actum datum ut supra.; hr Florys promisit . .. . 2 st de . . . dit wtgenomen Elysabeth en Kathelinen d. Jan en Wouter voors. voor gheloeft hebben een stuck erfs tot hen behorende 3 1//2 L mette maten gemeten begrijpende sitis in par. de Otw in loco dicto Uedenhout < erf heer Florys voors. > erf krn? Beerthout Wouters ^comm. plateam v erf Sthevens van Dunne vendiderunt heer Florys voors.

ORA Oisterwijk (191 18v no 144 dd. 22-7-1485) Jan z.w. Wouter Brocken man van Luytgaerden sijn wijf Willem z.w. Claeus Zeghers man van Agnesenn sue uxoris d.w. Beerthout Wouters voor henzelf en voor Enghelberen doer ghezwye d.w. Berthout Wouter d.? Jan en Willem voors. voor gheloeft hebben 3/4 hen toebehorende in eenen mud rogge jeep dwelc men w. Beerthout Wouter op dat Schoer jaarlijks schuldig was te ghelden item noch hiertoe 3/4 in 3 1/2 L rogge erfpacht die welc Heylwych Roeyaerts? w. Beerthout Wouters schuldig was te ghelden uit zekere onderpanden en tot zekere dagen naeinhout scepenbrieven en welke pacht voors. met meer anderen erfcijnsen en erfpachten den voors. Jan Willem en Enghelbeeren vander doet w. Beerthout Wouters met recht van versterf en midts eenre erfdelingen met hoer mede erfgenamen erfelijk toecomen na inhoud sch.br .van Otw – supt Gherit z,w. Henric vande Staeck man van Margriet sue uxoris d.w. Beertrhout Wouters voors.


Huwt

409.735   Katharina Peter van der AMERVOERT

FamilienaamIndex 409.735Vader 819.470Moeder 819.471

ORA Oisterwijk (188 fol 34v no 847 dd 13-10-1482) Peter z.w. Beerthout Wouter Beerthouts z. ook voor de krn w. Wouter die men hiet Back z.w. [wouter doorgehaald erboven Berthout] Beerthouts voors. Gherit z.w. Henric vande Stake als wettig man en momb. Margrieten sijns wijfs Mercelys z. Wijtman Ceelen z. man van Elysabeth sue uxoris Willem z.w. Claeus Zeghers man van Agneesen sijns uxoris jan z.w. Wouter Brocken man van Luytgaerde sijns uxoris voor henzelven en voor Enghelbeer drs w. Beerthout Wouters ... patris Jan Wouter gebr. Engele en Katheline hub zusters krn .w Wouter die zoon was van w. Beerthout Wouters voors. Peter jan en Aert gebr. [doorgehaald en voor Elysabeth hun zuster] krn w. Jan Meyers Dirck z.w. Vranck Eelkens man vanElysabeth sui uxoris drs Jan Meyers voor henzelven en voor Dircken z. Wouter van Heese en daar Peter Jan Aert en Dirck Eelkens voors. voor geloofd hebben alzulke erfgoederen al zij ieder van de dood w. Peter Stevens z. vander Amervoert en van w. Elysabeth sine wive hoeren oude vader en ouide moeder met recht van versterven en die w. Beerthout hoeren vader en w. Jan die Meyer hoer vader in een erfdeling met mede erfgenamen daarop erfelijk toecomen zijn nainhoud sch.br. - vendt Jannen z.w. Jan Peter Sthevens waaruit te gelden de commer in de deylbrieven leggende scab. Claeus die Beer en Jan Heyen datum xiij octobris.

Kinderen

 1. Margriet Zie 204.867
 2. Agnes, huwt Willem Claes Zegers
 3. Luijtgaerd, huwt Jan Brocken
 4. Engelberen, huwt kennelijk niet

TerugBegin van generatie


409.736   Wouter Willems van HAAREN

FamilienaamIndex 409.736Vader 819.472Moeder 819.473

Geboren ca. 1410
Overleden na 1477

Vergelijk zoon voor erfdeling met broers zusters 1450; vernadering 1477.

(Hertogelijk cijnsregister 1448, fol 52r no 350) idem pro gisberto filio naturalis wouteri de haren ex parte henricus de eeten de hereditatis coele feytmans 2 1/2 d. nov.

(Idem fol 61v no 521) johannes filius petri die meyer pro margarete relictam et liberis gisberti filii naturalis quondam wouteri de haren ex parte elisabet filie wilhelmi filii naturalis wilhelmi luce de erpe de hereditatis elisabet filie henricus custodis 10 d. nov.

(Idem fol 75v no 808) margareta relictam et liberorum gisberti filii naturalis wouteri de haren pro gisberto predicto ex parte coli feytmans de hereditatis wilhelmi filij cole feytmans pridem gisberti filii wouteri de haren ob. vet.

(Idem 1380 no 52): It. dominus Wouterus investitus de Haren de tribus bonariis in Wippenhout *52* 3.s.nov.

(Idem 1340:) Wolterus de Haren. (tweemaal)


Huwt ca. 1450

409.737   N.N.

Index 409.737 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wouter Zie 204.868

TerugBegin van generatie


409.738   Willem van OESTERZEEL

FamilienaamIndex 409.738Vader 819.476Moeder 819.477


Huwt (1)

409.739   Ghertruyt Jans Die HOLLANDER

FamilienaamIndex 409.739Vader 819.478Moeder 819.479

Bezat in 1432 land te Raamsdonk, jield pacht van een mud rogge uit Everdeys tyende te Goirle, verkocht in 1443 met haar man een pacht van 2 mud rogge uit Goirle, verkregen daarvoor diverse erven aan de Ley in Goirle. Vergelijk Brabantse Leeuw 2000


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Jan Willems van Oesterzeel, gesignaleerd 1451
 2. (uit 1) Delya Zie 204.869
 3. (uit 1) Willem Willems van Oesterzeel
 4. (uit 2) Margriet, huwt voor 1477 Laureys Jan Laureyns Vannys

TerugBegin van generatie


409.740   Roelof LAMBRECHTS

FamilienaamIndex 409.740 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vgl. Brabantse Leeuw 1999


Huwt

409.741   Maria N.

Index 409.741 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Roelofs Zie 204.870

TerugBegin van generatie


409.752   Gerit Berijs van OERLE

FamilienaamIndex 409.752 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 821.280

Geboren voor 1405

ORA Tilburg (305/31r-31v dd 23-10-1559) Adriaen zoon van wijlen Jan Gherit Reijnen, Willem Marcelis Ghijb Wijten als man en momber van Gherit suae uxoris (zijn huisvrouw) en Adriaen zoon van wijlen Daniël Peter Hermans als man en momber van Kathelijn suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Jan Gherit Reijnen voors, door deze Jan en uit wijlen Lijsbet sua uxore (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Gherit Peter Eelkens verwekt, voor henzelf en de eerstgenoemde Adriaen als momber van Adriaen en Jan, gebroeders, en Lijsbet, hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Goijaert zoon van wijlen Jan Gherit Reijnen en van wijlen Lijsbet suae uxoris (zijn huisvrouw) voors, daar Adriaen eerstgenoemd als momber en ook met hem Willem en Adriaen Daniëls, zijn zwagers voornoemd, gezamelijk voor instonden en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Henrick zoon van wijlen Laureijs Zwijsen elf lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, hun zoals ze zeiden toebehorende, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Vrouwendag Purificatio (op Lichtmis) uit en van een stuk land genaamd de Moelenacker, drie en een halve lopensaet ongeveer groot, gelegen in de parochie van Tilborch aen die Moelen van Corvel tussen: (…) Welke elf lopen rogge erfpacht voors Gherit zoon van wijlen Peter Eelkens voornoemd verkregen had van Peter zoon van wijlen Gherit Berijs van Oerle en Peter voors van Claes natuurlijk zoon van wijlen Mathijs Hoefkens en Claes voors van Jan zoon van wijlen Peter Peijmans en de voors Jan van Lambrecht zoon van wijlen Ghijb Meijnaerts voornoemd zoals aan hem het voors stuk land daarvoor uitgegeven hebbende, zoals zij dat wettelijk en erfelijk verkregen hadden zoals dat in drie verschillende schepenbrieven van Tilborch en een van Oesterwijck, daarop gemaakt, meer volkomen begrepen is. Welke elf lopen rogge erfpacht voors van de voornoemde wijlen Jan Gherit Reijnen verstorven en gedevolueerd is geweest op zijn kinderen en kleinkinderen, verkopers in deze bovengenoemd, en welke aan de voornoemde Jan Gherit Reijnen gekomen waren in een deling van de voornoemde Gherit Peter Eelkens ut dicebant (zoals ze zeiden). [Ze verkopen dit] simul cum dictis et aliis literis et jure (samen met de genoemde en andere brieven en met het recht) etc, samen ook met de pacht die met Lichtmis l.l. is verschenen, met afgaan en vertijen etc. (…)

ORA Tilburg (287/76vso-77r. dd 4-4-1541) Erfdeling van zekere erfpachten, nagelaten na de dood van Kathelijn, weduwe van Laureijs Willem Verstraten, dochter van wijlen Peter Jan Luijten, tussen: 1) Joest, Peter en Willem, gebroeders en Aleijdt hun zuster, kinderen van wijlen Lauriejs Willem Verstraten en Kathelijn voors; 2) Michiel zoon van wijlen Michiel van Goerl, alias Otten, man van Heijwich, dochter van wijlen Laureijs en wijlen Kathelijn. Zo zal hebben Joest voors. een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge uit de helft van een stuk erf, genaamd dLant, gelegen te Tilburg in die Broeckhoven acker, de hele acker groot 1½ mudsaet, tussen: H. Geest van Tilburg een zijde; Peter Berijs en mede-erfgenamen ander zijde; gemeijn Heerwech een einde; gemeijn straet ander einde; welke pacht Berijs zoon van wijlen Gherit Berijs van Oerle geloofd had aan Peter zoon van wijlen Gherit Berijs van Oerle, zijn broer, en welke pacht Laureijs en Luijtgaert, kinderen van wijlen Willem vander Strathen gekocht hadden van Jan en Aleijdt, kinderen van wijlen Jacop van Sonne, en de voors. Jacop Jan van Sonne verkregen had van Peter zoon van wijlen Gherit Berijs van Oerle. Mocht op deze pacht nog enige kommer komen, dan zullen de andere deelsluiden meebetalen.


Huwt ca. 1430

409.753   Elisabeth Jan de HOLLANDER

FamilienaamIndex 409.753Vader 819.478Moeder 819.479 • Tevens 821.281

Naam nog niet bevestigd.

Kinderen

 1. Peter Zie 204.876
 2. Beris Zie 410.640

TerugBegin van generatie


409.776   Henrick Meeus VERLIJNDEN

FamilienaamIndex 409.776Vader 819.552Moeder 819.553

Betreft zijn gelijknamige kleinzoon: ORA Tilburg (279 fol 55 dd 6-3-1532) Hanrick zoon van wijlen Barthelmeeus Verlijnden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en oevergegeven aan Peter die Becker, zijn zwager, van Oisterwijck, 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in dat Vorste Ven, aldaar tussen: erfenis van het Convent van Tongerlo een zijde en een einde, een gebuurweg ander zijde, het Ven voors ander einde. Welke pacht voors Hanrick voors gekocht had van Willem zoon van wijlen Wouter Melis.


Huwt

409.777   N.N.

Index 409.777 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk N. Cornelis Beckers, zuster van Peter, uit Oisterwijk.

ORA Oisterwijk (847 fol 37 no 124 dd 4-5-1533) Jan de Becker Corneliss 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit huys hoff erffenis daaraan in par. Goerl tpl. dat Voorste Venne etc. aankomst als Jan tegen Peter de Becker Cornelis zoon en Goedelen zijn hvr en Peter de Becker voors. tegen Henrick z.w. Bertelmeeus Verlijnden en Henric voors. tegen Willem z.w. Wouter Melis verkregen had sch.br.Otw en Tielborgh; supt Tielman z.w. Willem Huysmans

Kinderen

 1. Bartholomeus Zie 204.888
 2. Peter (+voor 29-4-1552), vader van Cornelis en Jenneke te Tilburg
 3. Margriet (+voor 1558), huwt Dierck Adriaens (+voor 1558), ouders van Lenaertke (vermeld 1558)

TerugBegin van generatie


409.780   Jan Jans de LEEUW

FamilienaamIndex 409.780Vader 819.560Moeder 819.561 • Tevens 207.978, 416.462

Overleden Oisterwijk na 18-6-1499, voor 14-1-1500

Gegoed te Goirle en Oisterwijk.

ORA Oisterwijk (1495-667. 1507 maart 2 Otw,R.211,18v-1) Cornelis en Kathelijn zijn zuster kynderen w. Jans die Leeu Pauwels en Ansem gebr. zn w. Ansem z.w. Jans voirs. en Yken hen suster Willem Bartholomeeus vander Lynden man van Jenneken zijn hvr d. Ansem voors. ook voor Corstiaen hennen brueder onmondig wesende daar Pauwels Anssem en Yken samen voor geloofd hebben Jan Jenneken en Kathelijn krn w. Jans z.w. Jans Leeuwen voors. Johanne en Katherine voor hen zelf en voor Hilegonde Marien Engelen Elisabeth Margrieten Jueten en Anne henne zusters daer Jan Jenneken en Kathelijn voors. ook tesamen voor geloofd hebben Jan en Pauwels gebr. zn w. Jans die Beer van Jan voors. en uit .....? Hillegonde d.w. Jans die Leeu voors. tsamen wittelijk gewonnen Willem Vervloet man van Kathelijn zijn hvr d.w. Jans sBeren voors. voor henselven en voor Henricke Jan Geritssoen man van Elisabeth zijn hvr en voor Jan Embrecht Jan Emmen sz man van Jueten zijn hvr gesusteren drs Jans Beren voors. daar Willem voors. voer geloeft heeft en voor Heylwige d.w. Peter van Spaendonck die hij bij w. Margriet d. Jans Beren voirs. wettelijk gewonnen hadde noch onmondig daar Jan Jans Berensoen voor geloeft heeft en Jan z.w. Lauwreys Henrick Loeyen soen die hij bij w. Elisabeth zijn hvr d.w. Jans die Leeu yerstgenoemt gewonnen had ook voor Ariaen en Kathelijn zijn br. en z. hebben gedeeld na dood Jan de Leeu hen vader voors. en Juete zijn hvr henne moeder.

ORA Oisterwijk (R 286 fol 215v dd 18-6-1499) Jan Jans sLeeuwen soen heeft opgedragen Jannen Jacops Beren soen sijn deel in een stucksken bempts in par. Ghestel in die Biest < op die Aa > ^ op die Groet Biest v erf Roef Loijen welk stuk beemd en sijn gedeelte voors. jaarlijks rijdende is tegen den krn Franck Wijns; nog 1/2 L rogge erfpacht in 2 L rogge als Peter Potters kynderen jaarlijks geldende is uiteen beemd geheyten den hogen bempt in sch.br. begrepen. actum xviij dach in junio ts Willem Dries Borchman Hicspoer Appels


Huwt

409.781   Jutta N.

Index 409.781 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 207.979, 416.463

Overleden na 1539

ORA Tilburg (9 november 1539 R 286/20vso.) Aleijdt de weduwe van Jan die Leeuwe machtigt haar zoon, tot weder opzeggens toe, Jan, zoon van wijlen Jan die Leeuwe, om in haar plaats in gerechte op te treden, binnen de heerlijkheid Tilburg of daarbuiten, ten behoeve van haar pachten, cijnsen en schulden, die men haar schuldig is of die zij heeft , op voorwaarde dat Jan voors. goede rekening en verantwoording aflegt.

Kinderen

 1. Jan (+3-10-1509), huwt Aleijdt Jan Coemeecker (+na 1539)
 2. Kinderen
  1. Jan (+na 1558, voor 27-1-1560)
  2. Jenneken
  3. Kathelijn (vermeld 1507)
  4. Hillegonde
  5. Marien
  6. Engelen
  7. Elisabeth
  8. Margrieten
  9. Jueten
  10. Anne (afwezig, vermeld 1507)
  11. (Anna =?) Agnes (vermeld 1558), moeder van een natuurlijk kind van Jan Peter Diercks;
  12. Peter
  13. Goijairtke (?) (+voor 1560, vader (?) van Jan, Laureijs, Henrick, en Lijsbeth)
 3. Ansem Zie 204.890
 4. Engel (+na 1552), huwt Evert Adriaen Willems (+voor 1552)
 5. Kinderen
  1. Jutta
  2. Katherina
  3. Heijlwich
  4. Jenneke
  5. Jan van Dunne
 6. Wouter, vermeld 1552
 7. Kathelijn (testeert 1521, +na 1525, voor 1540), huwt Willem Aerts (+voor 1540)
 8. Kinderen
  1. Anna, gehuwd voor 1540 met Adriaen Laureijs Goijaerts
 9. Cornelis (+na 1527, voor 1540), te Oisterwijk (1507), huwt Agnes Jan Meeus
 10. Kinderen
  1. Adriana, huwt Wouter Jan van den Hezeacker
  2. Hillegonda, huwt Claas Gijsbert van Gorcum, vermeld BP 1540
 11. Hillegonda Zie 208.231
 12. Elisabeth Zie 103.989

TerugBegin van generatie


409.786   Jan Godevaert van de VEECKEN

FamilienaamIndex 409.786 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

409.787   N.N.

Index 409.787 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Claus
 2. Beertken Zie 204.893

TerugBegin van generatie


409.790   Henrick Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 409.790Vader 204.838Moeder 204.839


Huwt

409.791   N.N.

Index 409.791 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Christina Zie 204.895
 2. Cornelia
 3. Willem

TerugBegin van generatie


409.796   Henrick Die WIJSE

FamilienaamIndex 409.796Vader 819.592Moeder 819.593

Overleden voor 1504

ORA Tilburg (256bis: 4 dd 1?-2-1503) en ORA Tilburg (258: 11 dd 1506) niet aangetroffen

ORA Tilburg (271:13v dd 1-2-1521) Wouter wijlen Ariaen Schuermans verkoopt verschillende erfpachten aan Laureijs wijlen Henrick Swijsenz


Huwt

409.797   Aleijt Jan AELWIJNS

FamilienaamIndex 409.797Vader 819.594Moeder 819.595

Van Dijk noemt haar zowel als vrouw van Henrick als als diens moeder. Nog onuitgezocht en dus onopgelost.

Kinderen

 1. Jan Henrick de oudere Zie 204.898
 2. Jan de jongere
 3. Laureijs

TerugBegin van generatie


409.800   Arnoldus Johannes BUCKINCK

FamilienaamIndex 409.800 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1345
Overleden voor 1429

Alias Aert Wolfs; Aert Jan Buckinc

Er zijn twee Arnoldus Johannes Buckincks. De tweede (nooit aangeduid als ‘de jongere’ of zo) wordt vermeld, levend, in 1433 en 1440:

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1175 fol 230 dd maandag na Petrus en Paulus 1370) Arnt Buckinc draagt op aan heer Eligius vanden Aker, priester, ten behoeve van Enghelberen en Agnes, dochters van Eligius een stuk land in Essche tussen een hof van Arnt en de straat.

BP (1210 fol 99 no 438 dd 18-8-1440) Godefridus Johannis van Maerle droeg over aan Gerardus Buc een stuk land onder Oisterwijk, tussen genoemde Gerardus Buc en tussen erfgenamen van wijlen Henricus van Amerzoijen, strekkend van Willelmus van Kuijc tot aan een weg. (…) Arnoldus Johannis Buckinc deed afstand van zijn recht tot vernaderen.

ORA Oisterwijk (148 fol 29 los no 211 dd 25-11-1433) Op 25-11-1433 verkochten Jan Aert Nouwen en zijn zwager Peter Peter Goeswijns man van Elisabet dv voornoemde Aert Nauwen aan Laureijns Wouter Back Willem Tijmmermans zoon 2 lopen land in Goirle in de akkeren aan het Wervenbos, naast het godshuis van Tongerloe in het oosten, naast Jan Meeus van der Brake in het zuiden, naast Peter van Rovoert in het westen en aan Jan Hijlgaerde in het noorden. Aert Jan Buckincs zag af van vernadering.

‘Mijn’ Arnoldus Johannes is al dood in 1429.

ORA Oisterwijk (223 fol 32 no 223 dd 4-11-1429) Op 04-11-1429 verkocht Godevaert zv Jan Smijt zvw Henric van Maerle aan Juet wv Aert Jan Buckincs een hof, eertijds van Jan die Smijt zvw Aert Zegers, waar een huis op stond, in Oisterwijk in Kerkhoven, naast eertijds Willem van der Heijde thans voornoemde Juet wv Aert Jan Buckincs en haar zoon Peter, naast eertijds Henric van den Amervoert thans Henric Blanckaert en aan de straat, welke hof voornoemde Godevert met meer erfenissen kocht van Jan Aerts Aert Engbrecht Holts, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk (waarvan de landheer waarschap geeft). Peter, zv voornoemde Juet en haar voorman Aert Buckinc, vernaderde.

BP (1213 fol 331 no 574 dd 2-8-1443) Destijds beloofden 1. Henricus Wijtmanni Mathijs soen 3½ mud rogge en 7 overlens rijnsgulden, per jaar, 2. Arnoldus Johannis Buckincs 3¼ overlens rijnsgulden, per jaar, 3. Martinus Petri van den Dijc ....... lopen rogge en 2½ overlens rijnsgulden en 2 stuivers, per jaar, aan Johannes Johannis van Haren, gedurende 6 jaar. Thans droeg genoemde Johannes Johannis van Haeren deze geloften over aan Johannes Willelmi van Dongen. (…) Genoemde Johannes van Dongen gaf Johannes Johannis van Haren de bevoegdheid te manen.

ORA Oisterwijk (188 fol 6 dd 17-1-1482) Jan z.w. Willem Beckers man van Marie sue uxoris d.w. Aerts Wolfs redemit 1 mud rogge erfpacht op Lichtmis uit een erf gen. de Scaepsdijc sitis in lib. de Otw in loco dicto Karchoven < erf Dirck Wanghen z.w. Peter vande Doveloe > ^ gemeint van Haren v erf Henric van Ghilse en Margriet sue uxoris welc mud rogge erfpacht voors. Jan z. Jan Beyen tegen Peter z.w. Aert Buckinck brueder marien voors. in cope in sch.br. Otw.


Huwt

409.801   Jutta Aerts van den NIEUWENHUIS

FamilienaamIndex 409.801Vader 819.602Moeder 819.603

Overleden na 1429, voor 1481

Kinderen

 1. Peter Zie 204.900
 2. Maria, huwt Jan Willem Beckers

TerugBegin van generatie


409.802   Johannes Henricus van der ELST

FamilienaamIndex 409.802 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1469, voor 1485

NB rond 1440 is er ook een Johannes Theodorus van der Elst. Volgens Coolen is hij (Jan Didderichs, gehuwd met Marie Jacbs van Ele Aert Houtappels) de vader van Elisabeth.

Bosch Protocol (1238/367v-5) 9-9-1469: Nicholaus Ottonis van Deijl droeg over aan Henricus Bredebart een erfpacht van 6 sester rogge, gaande uit een huis, erf en tuin, onder Oisterwijk, tussen erfgoed van Johannes van den Elst en tussen erfgoed van Johannes Johannis Dicbier, met een weg ertussen, welke pacht voornoemde Nicholaus van Deijl gekocht had van Godefridus Nicholai van Deijl. Zelfde grond genoemd (1231/186-4) op 11-2-1461 en (1227/316-8) 4-11-1456.

Idem (1237/139-2, 7-1-1468), belender van Bertholdus van Beke etc., van de Erfgenamen Beemd, in Oisterwijk, ter in de Dieze, tussen erfgoed van Ghisbertus Korstiaens en tussen erfgoed van Johannes van der Elst, beiderzijds strekkend tot aan de gemeint aldaar.

Idem (1238/28v-1, 7-2-1469), o.a. een erfcijns van 16 schellingen aan Johannes van der Elst, op enkele goederen van Johannes Gerardi van Bercke (huis en erf, genaamd Wijdenberg, in Oisterwijk tussen de Koestraat en tussen erfgoed van Johannes Beckers; de Kalverwei, aldaar; de Borgakker aan de Koestraat; een tuin, Polmans Hof, aan de Koestraat).

Idem, 1231/194v-10, 11-3-1461. Arnoldus Petri Elens, man van Guedeldis weduwe van Henricus Johannis Wijtman, droeg over aan Gertrudis, dochter van Guedeldis en van wijlen Henricus Wijtmans voornoemd, ten behoeve van haar en van haar zuster Elisabeth, het vruchtgebruik dat genoemde Guedeldis toekomt in

1. een erfpacht van 1 mud rogge, welke Johannes Peterssoen uit al zijn goederen beloofde te betalen aan Johannes den Vos en welke Henricus Johannis Wijtman kocht van de broers Johannes de oude, Arnoldus en Johannes de jonge, kinderen van wijlen Henricus Claessoen van Laerhoven,

2. een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een stuk land, deels heideveld, deels akker, genaamd het Con...., in Esch, tussen erfgoed van Johannes Godevaertssoen van Broechoven en tussen erfgoed van Johannes Deenkenssoen, welke pacht Henricus Johannis Wijtmans verworven had van de broers Johannes van Laerhoven de oude, Nycolaus, Arnoldus en Johannes de jonge, kinderen van wijlen Henricus Nycolai van Laerhoven,

tesamen met een jaar achterstallige rente.

Volgende inschrijving, zelfde dag: Vervolgens droeg genoemde Gertrudis de beide erfpachten met het jaar achterstallige rente over aan Johannes Johannis Wijtmans.

Volgende inschrijving, zelfde dag: Genoemde Gertrudis en Johannes Henrici van der Elst beloofden aan voornoemde Johannes Wijtmans dat genoemde Elisabeth, als ze meerderjarig zal zijn, van de erfpachten zal afzien en zal beloven, zoals vandaag Gertrudis beloofde.

Mogelijk relevant: (1232/375v-8) 28-2-1463. Johannes van den Doren droeg over aan de tafel van de H.Geest in Oisterwijk een beemd in Moergestel, in de Hage, tussen erfgoed van de kinderen van der Elst en de kinderen van Goerle en tussen de Aa, welke beemd genoemde Johannes van den Doren gerechtelijk gekocht had van Gerardus Moel van Driel. Zelfde grond vermeld (1232/379v-7) op 17-3-1463. Vermoedelijk zelfde grond vermeld (1222/33v-1) op 17-2-1452.

Idem (1222/49-3) 1-4-1452, belending van Gerardus Johannis van Catwijc met twee stukken beemd, onder Oisterwijk, tussen erfgoed van Gertrudis weduwe van Arnoldus van Laerhoven en haar kinderen en tussen erfgoed van Wolterus van Vucht, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van Johannes van der Elst. Zelfde grond genoemd: 17-2-1446 (1216 / 47v-6 en 7), Jonkvrouw Elisabeth weduwe van Johannes van Catwijc droeg over aan haar kinderen Willelmus, Gerardus, Christina en Guedeldis, het vruchtgebruik in ¼ van een tuin onder Oisterwijk, tussen Wolterus die Rademeker en tussen Johannes van der Elst en zijn kinderen, strekkend van de Kerkstraat tot aan de Hoogstraat. Vervolgens droegen genoemde broers Willelmus en Gerardus, hun zuster Christina en Petrus van den Arennest, man van genoemde Guedeldis, bovengenoemd ¼ van de tuin over aan Katharina weduwe van Gerardus Buck.

ORA OIsterwijk (187 fol 9 dd 30-11-1481) Jacop Thomaes en Dirck gebr.zn w. Jans vande Els Peter geh. Buckinc man van Elysabeth sui uxoris d.w. Jan voors. voor henzelven en voor Peter Jansz. als man van Marien sijns wijfs d.w. Jan voors. daar jacop Thomaes Dirck Peter Buckinck voor voor gelooft heeft Dirck z.w. Willem Sapeels Goeyaert z.w. Goeyaert van Hulsen man van Margriet sui uxoris Willem z.w. WIllems Beeren man van Coenegonten sui uxoris drs w. Willems voors. ook voor Dirckk z..w. Dirc vander Elst op 2 mud rogge erfpacht mate van Breda die welc Matheeus Nulaet sculdich was te ghelden w. Dircken Willems vander Elst uit zekere onderpanden en tot zekere dagen na inhoud sch.br. van Breda ? en welke 2 mud tot de voors. krn Jan vander Elst comen is na inhout sch.br. Otw - ad opus Willem nat.z.w. Dircs vander Elst voors. scab. Lose en Gherit vande Wiele datum ultima novembris

H. Geesttafel Oisterwijk: 215. 1485, april 15

Henrick Emmensoen en Claes Heyen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Claes, zoon van wijlen Claes van den Eynde, heeft opgedragen aan Jacop, zoon van wijlen Jan van der Elst, ten behoeve van Peter, zoon van wijlen Peter Piggen, een erfpacht van 12 lopen rogge, gaande uit een huis, hof en aangelag, groot omtrent 4 vaetsaet, gelegen in de parochie Enschit tussen Wouter Huyben en de gemene straat, strekkende van Wouter voorn. tot aan Gerit Willem Ghybenzoen, onder voorwaarde, dat als Peter andere brieven van deze erfpacht kan tonen, deze vestbrief van onwaarde zal zijn. “Gilt Claes van den Eynde”. Cart.fol.131


Huwt

409.803   Gertrudis Henrici Johannis WIJTMANS

FamilienaamIndex 409.803Vader 819.606Moeder 819.607

Geboren ca. 1435
Overleden na 1461

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 204.901
 2. Jacobus, in Bosch Protocol (1236/238-3, 2-1-1467): Jacobus Johannis van Elst man van Aleijdis Wolteri Vrancken droeg over aan Wolterus Henrici Vrancken een huis en tuin in Oisterwijk, tussen erfgoed van Johannes Scappeels Arntss in het oosten en tussen erfgoed van Engbertus Emmens van Riel in het westen, welk huis en tuin Aleijdis Wolteri Vrancken verworven had van Johannes Henrici Johannis van den Dijc, belast met een erfpacht van 2 mud rogge. Met een ander stuk land (1232/378v-6, 14-3-1463), belender van Willelmus Johannis die Bije, priester (verkoop aan Johannes Wolteri Robben) van een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, tussen erfgoed van Johannes die Cuper en tussen erfgoed van Arnoldus Priems, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van Jacobus van der Elst.
 3. Thomas, vermeld Bosch Protocol (1232/39-2) 5-3-1462.
 4. Dirck
 5. Maria, huwt Peter Jansz

TerugBegin van generatie


409.804   Jan CRILLAERTS

FamilienaamIndex 409.804 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA oisterwijk (217 fol 14v no 51 dd 18-4-1513) Jan z.w. Jan Aerts heeft geloeft Peter Crillarts die jonge jeec 21 1/2 st payment op Pasen uit eenen huyse en hoeve gronde en toebehoren hem behorende bvvo < erf Anthonis heer Florys sz > erff Jan Nichiels soen ^ gem. straat v erf Embrecht Goessens nog uit en van 3 ponden payments jeec die hem geldende is Ghijsbert Joerys Ghijsbertss op St Jansdach baptist in den zoemer uit zekere onderpanden in par. Vechel volgens sch.br. sBosch – dat. xviij-a aprilis nae Paess. scab. Jacop Henrick Emmen sz ende Jan die Clerck Embertss quo facto heeft Peter voirs. geconsenteert dat Jan voors. mag lossen op Pasen over 5 jaar en altijd daarna met 19 Rgld


Huwt

409.805   N.N.

Index 409.805 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Sr Zie 204.902
 2. Peter Jr. (+na 1516), 1514 gegoed te Oisterwijk, krijgt in 1523 een erfcijns aldaar, in 1516 schepen van Tilburg

TerugBegin van generatie


409.808   Bartholomeus Steven van AMERVOERT

FamilienaamIndex 409.808Vader 819.616Moeder 819.617

Geboren ca. 1380
Overleden na 1438, voor 1448

De gronden voor deze reconstructie (en kwartieren): Bartholomeus’ zoon Jan heeft in 1470 volwassen kinderen (die dus voor 1445 geboren moeten zijn; Jan dus voor 1420, Bart dus voor 1395). De overdracht van goederen is typisch voor een man op gevorderde leeftijd - en er zijn andere redenen (bv. chronologische) om aan te nemen dat Jans kinderen in 1470 al zeker tegen de veertig liepen, waarmee de genoemde jaartallen 15 jaar opschuiven.

Er zijn twee Stevens waarvan Bart een zoon kan zijn: Steven Jan Stevens en diens grootvader Steven. De eerste zou dan moeten zijn gestorven tussen  25-07-1429 en 08-08-1429; heel onwaarschijnlijk aangezien Steven Jan Stevens op 07-08-1429 nog een huwelijksgift krijgt voor zijn tweede huwelijk. (Het kan net: er zit 24 uur ruimte in - maar ik meen dat hij ook later nog als levend in Oisterwijkse akten voorkomt). Bovendien levert een afstamming van deze Steven Jan Stevens een wel heel krappe chronologie op (Steven Jan Stevens geboren rond 1380, Bart 1400, Jan 1420, kinderen 1440; zo’n snelle opeenvolging van generaties is zacht gezegd ongebruikelijk). Rest de tweede Steven.

Uit het Bosch Protocol (over Udenhout):

1210 f.47v 10 maart 1440. Dirck die Lu, Henrick van Buedel en Meeus Stevens vander Amelvoert verhuren voor 12 jaar vanaf St. Remeijs l.l. aan Ghijsbrecht Dirx Kanssen(?), Peter Henrix Toijt, Laureijns Ghijsbrecht Piers, Peter Jan Zegers en Gerit Janss die Bont: een stuk beemd “die efterste strijthove” in Udenhout om 35 peters op St. Remeijs. De huurders mogen alleen schaerhout kappen voor eigen gebruik. In het laatste jaar moet dat hout twee jaar oud zijn.

Idem. 1210 f.129 29 december 1439. Jan Happart verhuurt voor 12 jaar vanaf St. Marten l.l. aan Henrick van Buedel en Meeus Stevens vander Amelvoirt: 48 buunder beemd “die Strijthoven” in Udenhout (afkomstig van Margriet Tays) om 113 peters op St. Marten. De huurder kunnen schaerhout kappen; maar dat moet op het eind van de huur twee jaar oud zijn. Idem: 1210 f.129 18 februari 1440 n.st. Henrick en Meeus geven 1/12 deel van die 48 buunder over aan Dirck die Lu.

Idem. 1211 f.186 (1441) Lambrecht Tielmans die Vet, Wouter Back, zoon van wijlen Jan Buckincx, Wijtman Peters van Herpt en Herman Wouter Beerthouts: Hebben opgedragen aan Steven Meeus Meeus Stevenss vander Amelvoirt: Een huis, erf, hof, land en wei, groot 24 lopensen in Udenhout, vroeger tussen Lijsbeth Stevens en een straat (Herman Tielmans die Vett had dat huis verkregen van Jan Tielmans die Vette; Herman had al zijn goederen vermaakt aan zijn vrouw Peterken Jan Stert;

Peterken had alle goederen van Herman - behalve de door haar ingebrachte goederen - verkocht aan Lambert, Wouter, Wijtman en Herman.)

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 1-C1, f.10v-3, aktenr. 076, 16-04-1433.) Op 16-04-1433 verkocht Peter Peters van den Loe aan de broers Diderick en Aert, zvw Stheven Sthevens van den Amervoert, 5 lopen land met de timmeringen daarop, zuidwaarts af te meten van erfenissen die Aert Peter Huben had liggen in Udenhout, naast Wouter Prijems in het oosten, naast de straat in het westen en aan Aert Peter Huben in het noorden, welke 5 lopen land met de timmeringen daarop voornoemde Peter van den Loe kocht van zijn zwager voornoemde Aert Peter Huben, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Meeus Stevens van den Amervoert zag af van vernadering ten behoeve van de kopers, zijn neven Dirck en Aert.

f.10v-4. Voornoemde Dideric en Aert beloofden aan Petrus van Loe 62 gouden aarts gulden en (als pacht daarvan) 1 mud rogge met mei over 1 jaar.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-A4, f.24v-3, aktenr. 171, 07-09-1433.) Op 07-09-1433 verkocht Bartholomeeus Sthevens van den Amervoert aan Godevert Hessel Gobels 2 stukken land in de akkeren van Berkel,

1. naast erfenis behorend aan de hoeve van Parweijs in het oosten, naast voornoemde Godert Hessels in het westen, aan Heijn Willen in het zuiden en aan de weg,

2. bij de Hoelstraat, naast Jan van Oekel in het westen, naast Aert van Benacht in het westen, aan erfenis behorend bij de hoeve van Parweijs en aan de Hoelstraat.

f.24v-4. Voornoemde Godert beloofde aan voornoemde Meeus 37 gouden aarts gulden met lichtmis te betalen, of met lichtmis over 1 jaar maar dan met 9 lopen rogge.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-B7, f.34-1, aktenr. 240, 08-08-1429.) Op 08-08-1429 verklaarden Henric Jans van den Boer en Thomaes Sthevens van den Amervoert dat zij erbij waren toen Henric Sthevens van den Amervoert Lijsbeth Jans van den Boer tot een wettige vrouw nam. Toen heeft Stheven van den Amervoert aan zijn zoon voornoemde Henrick in huwelijkse voorwaarden beloofd een erfpacht van 2 mud rogge, te kwijten met 70 hollands gulden.

Jan van den Amervoert en zijn broer Bartholomeeus, zvw Stheven van den Amervoert verklaarden dat dit inderdaad gebeurd is. De broers Thomaes Sthevens, Jan en Bartholomeeus verklaarden voorts dat hun vader niets van deze erfpacht gekweten heeft. De broers Jan, Thomaes en Bartholomeeus, zvw Stheven van den Amervoert, verklaarden dat toen hun vader Stheven overleed, dat toen Henric, Jan en Thomaes, zvw Stheven van den Amervoert, afstand deden van het pachtgoed in Udenhout, dat hun vader Stheven in erfpacht gekregen had van Dirck Storck van Breda en van ½ van de have waarin hun vader Stheven bestorven is, ten behoeve van de andere (jongste) kinderen van Steven. Daarna hebben de 7 jongste kinderen gevest aan Henrick, Jan en Thomaes, aan elk van hen een erfpacht van 2 mud rogge, uit voornoemde pachtgoederen te leveren, zoals hun vader Stheven hen dat in huwelijkse voorwaarden gegeven had. Henric Jans van den Boer, Thomaes Sthevens van den Amervoert, en zijn broers Jan en Bartholomeeus verklaarden dat wijlen hun vader Stheven van den Amervoert eerder overleed dan Lijsbeth Jans van den Boer die wettige vrouw was van Henric Sthevens van den Amervoert.

Bosch Protocol, 29-12-1438 (1209 / 282v-4 t/m 283-13) … 4. Godefridus Johannis van den Schueren en Willelmus Wijtmanni Willelmi Grijeten soen beloofden aan de propositus van St.Gertrudis te Leuven 31 mud rogge, met Andreas op de spijker van de propositus te Oisterwijk te leveren.

5. Johannes Wolteri Brock, Henricus Johannis Wijllen, Johannes Henrici Johannis Wijllen, Ghijbo Arnoldi Leijen soen, Henricus Ghijbonis Arnoldi Leijen soen, Hermanus Wolteri Loet, Henricus Johannis van den Brekelen, Willelmus Wijtmanni Willelmi Grijeten soen en Petrus Wolteri van den Pasch beloofden de propositus 72 mud rogge.

6. Henricus Johannis van Buedel, Johannes Petri Beij, Danijel Danielis Pijers soen en Bartholomeus Bartholomei Stephani van den Amervoirt beloofden aan de propositus 43 mud rogge.

7. Jacobus Hessellonis Jacops soen en zijn zoon Petrus beloofden aan de propositus 25 mud rogge.

8. Bartholomeus Stephani van den Amervoirt en Johannes Amelii Walravens soen beloofden aan de propositus 41 mud rogge.

9. Genoemde Bartholomeus en Johannes Amelii beloofden aan de propositus 234 arnoldus gulden (2 rijders voor 5 arnoldus gulden of 1 willems hollands schild voor 2 arnoldusgulden), 1/3 te betalen met Johannes et 2/3 met allerheiligen. (etc.)

Idem, (1242/68-4) 03-06-1473. Philippus Johannis Philipssen en zijn vrouw Theodorica Willelmi van Haenvelt bekenden ontvangen te van Beatrix, weduwe van wijlen Nicolaus van Diest eertijds weduwnaar van Weijndelmoedis Theodorici van der Heijden, een schepenbrieg van ‘s-Hertogenbosch, melding makend van een erfcijns van 40 schellingen, gaande uit een huis, erf en tuin en stuk land, in Oisterwijk en uit 2 bunder broekland aldaar, welke cijns genoemde Weijndelmoedis gekocht had van Bartholomeus Bartholomei Stevenss van der Amervoirt.

Idem (vermoedelijk de zoon): (1248/174v-3) 11-01-1479. Bartholomeus Stephani van den Amervoert, man van Godestoda Franconis Arnts van Baest, droeg over aan Goeswinus Gerardi Goessens een erfpacht van ½ mud rogge uit een erfpacht van 1½ mud rogge, welke 1½ mud rogge genoemde Franco beloofd had aan genoemde Bartholomeus en genoemde Godestoda, bij het ??sluiten van hun huwelijk, gaande uit alle goederen van genoemde Franco, onder zekere voorwaarden, .......; de erfgenamen van genoemde wijlen Franco behouden het recht dit ½ mud rogge weder te verkopen met 18½ peters.

Hertogelijk cijnsboek 1448/9:

(fol 43v) 171. bartholomeeus filius bartholomei stephani vander amervoert pro woutero filio henricus toyts vannyns ex parte johannes vannyns 3 1/2 d. et quinta partem ob. vet.

(fol 60v, alleen betaald 1448) 500. johannes filius bartholomei filii stephani vander amervoert pro aleydis relictam bartholomeui filii stephani van der amervoert ex parte henricus et liberis petri de baest de hereditatis jutte vanden acker 6 s. 4 1/2 d. vet. 21 d. nov.

(fol 67r) johannes filius henricus de lairhoven junior pro johannes filio bartholomei filii stephani de amervoert ex parte liberi johannes filius arnoldi filii egidij de prato prope torfmyten dictorum ab a.. daspelair 17 d. nov.

Tafel van de H. Geest Oisterwijk : 189. 1-10-1470: Mathys die Gruyter en Jan die Loeze, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Bartholomeus Stevenszoen van der Amervoert, ten behoeve van zijn kinderen Aert, Jan en Agnese afstand heeft gedaan van zijn lijftocht in twee huizen, gelegen in de parochie Oisterwyck bij de windmolen geheten Creytenmolen, tussen Jan Huben ter ene zijde en Jan Meyers, Geryt van der Schoer, Barthout Wouterszoen en Dinge, weduwe van Jan Peeters ter andere zijde; voorts in een beemd, gelegen alsvoren in Aschot tussen Barthout Wouters en Jan Meyers ter ene zijde en Aert Goyaertssoen te Enschit ter andere zijde, strekkende van Jan van Haren tot aan Barthout en Jan voorn.; alsmede in een stuk beemd, gelegen in de parochie Helvoirt in die Leendonck, tussen de H.Geest te ‘s-Bosch en Heer Daems gasthuys van den Bosch, strekkende met beide einden aan Gerit van den Schoer. Zijn kinderen voorn. verkopen aan Joest Claes soen een erfpacht van 1 mud rogge uit deze onderpanden.


Huwt

409.809   Aleyt Jan Aert Gijelijs van den DYSTELBERCH

FamilienaamIndex 409.809Vader 819.618Moeder 819.619

Overleden na 1448

Kinderen

 1. Steven
 2. Meeus huwt Jut Wouter Beerthouts; kinderloos (Van Amelsvoort 2011:475)
 3. Jan Zie 204.904
 4. Engbrecht (Van Amelsvoort 2011:475)
 5. Margriet (Van Amelsvoort 2011:475)
 6. Aleyt (Van Amelsvoort 2011:476)
 7. Elisabeth (Van Amelsvoort 2011:476)

TerugBegin van generatie


409.810   Aert Franck Jacobs van BAEST

FamilienaamIndex 409.810Vader 819.620Moeder 819.621

Overleden voor 1432


Huwt

409.811   Agnes Gijsbert BAC

FamilienaamIndex 409.811Vader 819.622Moeder 819.623

Overleden na 1449

Vgl. Van Amelsvoort 2011:1027

Kinderen

 1. Kathelijn Zie 204.905

TerugBegin van generatie


409.816   Reijnier Reijnier Reijnier van BROECHOVEN

FamilienaamIndex 409.816Vader 819.632Moeder 819.633

Vermeld te Oisterwijk 1440-56, nog niet nagezocht.


Huwt

409.817   Margriet Thomas Niclaes STERTS

FamilienaamIndex 409.817Vader 819.634Moeder 819.635

Kinderen

 1. Reijnier
 2. Thomas
 3. Jan Zie 204.908

TerugBegin van generatie


409.818   Aert Aert Aert van den BREKEL

FamilienaamIndex 409.818Vader 819.636Moeder 819.637 • Tevens 409.612, 409.850

Vermeld Tilburg, Oisterwijk 1446 en later. Onzeker. Diverse vermeldingen in archief nog niet nagezocht.

Op 2-10-1418 (RA Oisterwijk inv 143 regest 45) draagt hij aan zijn zwager Wouter Jans van den Wiel en aan Mechteld, zijn dochter, de helft van de hoeve Int Weertven in Enschot. Op 5-5 van dat jaar droeg hij aan hen nog meer grond over; op 5-6 droeg Mechteld een kwart van de hoeve aan Woter over.

Op 22-10-1426 (RA Oisterwijk inv 145 fol 27) dragen de eerste drie kinderen van Aerts vader hun deel in de vaderlijke erfenis (huis in Westtilburg, Koudenhove) en in een bijbehorende beemd in de Vucht aan Glize (uit hun moeders erfenis) over aan Aert, met uitzondering van een strook heide in Loon die van Wouter van de Wiel blijven, en met provisie voor de dochter van het vijfde kind.

ORA Tilburg (256: 7v dd 1502) Jacob Aerts van den Brekel, Elisabeth zijn zuster, Jan Reijnier (van Broekhoven, MW), Heijlwich Aerts van den Brekel, Mechteld Aerts met Aert Sterts haar man etc., maken een erfdeling.


Huwt

409.819   Elisabeth Jan Peter van de WIEL

FamilienaamIndex 409.819Vader 819.638Moeder 819.639 • Tevens 409.613, 409.851

Kinderen

 1. Engelberta Zie 204.909
 2. Mechteld Zie 204.925
 3. Elisabeth
 4. Heilwich
 5. Aert
 6. Jacob Zie 204.806
 7. Agnes
 8. Bartholomeus
 9. Engelken
 10. Ghysken
 11. Heylwich jr. (hypothetisch)
 12. Aert Jr. (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


409.820   Jan WOUTERS

FamilienaamIndex 409.820 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Tilburg (279 fol 21 dd 4-12-1531) Heijlwich weduwe van Aert Jacop Melis, dochter van wijlen Wouter Jan Wouters, heeft wettelijk en erfelijk verkocht uit kracht van testament aan Ghijsbert zoon van wijlen Jan Vermee een graft met vier roeden haaks daarbuiten aanliggende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve. aldaar tussen: erfenis van Ghijsbert Vermee een zijde en een einde, erfenis van Heijlwich voors ander zijde en einde.

ORA Tilburg (280 fo 40 dd 1-2-1533) Dominicus en Aert, gebroeders, zonen van Ghijsbrecht Luenis van Megen, Matheeus Jan Andries Wijtmans als man van Barbara zijn huisvrouw, dochter van Ghijsbrecht voors, voor hemzelf en voor Hanrick zoon van wijlen Herman Mulders als man van Adriana dochter van Ghijsbrecht voors en Anthonis en Margriet, gezusters, kinderen van Ghijsbrecht voors, die Ghijsbrecht gewonnen had bij wijlen Katherijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen Aert sWolfs, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Gerit Hermans een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge uit een erfpacht van 4½ mud rogge uit een stuk land genaamd de Veekenacker, groot ongeveer 4½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Sterts Hoef, aldaar tussen: erfenis van IJke de weduwe van Reijner Crillaerts een zijde; erfenis van Peter Gerit Roij ander zijde, welke pacht van 4½ mud rogge Ariaen Aert sWolfs gekocht had van Wouter en Gerit, gebroeders, kinderen van wijlen Jan Wouters en welk mud rogge erfpacht verkopers ten deel gevallen was tegen de andere erfgenamen van wijlen Arijaen Aert sWolfs.

ORA Tilburg (279 los f 36 dd 2-2-1532) Jan zoon van wijlen Jan Wouters als man en momber van Arijaena dochter van wijlen Daniël Dries, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Hanrick zoon van wijlen Wouter vander Heijen een jaarlijkse en erfelijke pacht van 15 lopen rogge uit een huis, hof, schuur, schop en erfenis daaraan gelegen en daartoe behorende, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Oerle aen die Juijpt, aldaar tussen: (…)


Huwt

409.821   N.N.

Index 409.821 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wouter (+na 1540), huwt N.N.
 2. Kinderen
  1. Heijlwich (+na 1531) Aert Jacop Melis (+voor 1531)
 3. Gerrit Zie 204.910
 4. Jan, huwt Arijaena Daniël Dries

TerugBegin van generatie


409.828   Goyaert Hessel GOBELS

FamilienaamIndex 409.828Vader 819.656Moeder 819.657


Huwt

409.829   N. Pauwel Jan ANCEMS

FamilienaamIndex 409.829Vader 819.658Moeder 819.659

Kinderen

 1. Goyaert Zie 204.914
 2. Marie

TerugBegin van generatie


409.848   Claes Jr Claes STERTS

FamilienaamIndex 409.848Vader 819.696Moeder 819.697

Van Dijk: Oisterwijk R 155 - 1445 - 19v en 26.

Mogelijk vermeld in het hertogelijk cijnsboek 1448 (fol 70v): no. 711. katerina relictam gerardi buck gener nicholai sterts pro gerardo predicto ex parte wijtmanni filii wouteri vanden dael de hereditate wouteri filii arnoldi emmen ex agro dicto conixacker 3 d. vet.; 712. item eadem idem pro liberis sarratoris 6 d.

Zeker deze (fol 47): 252. elisabet relictam et liberis nicholai filii nicholai sterts junioris pro nicholao predicto ex parte patris sui de hereditatis bacconis filius bertholdi 3 s. 2 d. nov.

253. ydem pro eodem ex parte aleydis filie hermanni witen de hereditatis nicholai stert 19 d. nov.

254. ydem pro eodem ex parte henricus filius henricus gener witen gener nicholai stert de hereditatis nicholai predicti 19 d. nov.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-B2, f.5v-1, aktenr. 025, 22-01-1430.) Op 22-01-1430 verkocht Alijt, dv Herman Herman Wijten en Gheertrude Claus Sterts, aan haar oom Claus Stert de jonge zvw Claus Sterts een erfpacht van ½ mud rogge die haar voornoemde oom Claus Stert de jonge met lichtmis levert uit een stuk land in Udenhout, te weten uit Alijt haar deel daarin, naast de hofstad waar wijlen Claus Stert op woonde, welk deel ligt naast voornoemde Claus Sterts de jonge die daar tegen deelt en naast Thomaes Claus Sterts die ook daar tegen deelt, welk deel voornoemde Alijt ten deel gevallen is in een erfdeling van haar ouder vader wijlen Claus Sterts en haar ouder moeder Elisabeth, en welk deel voornoemde Claus Stert de jonge voor de erfpacht kreeg van zijn nicht voornoemde Alijt, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 3-A9, f. 36v-3, aktenr. 359, 05-01-1427.) Op 05-01-1427 verkocht Jan Claus Sterts aan zijn broer Claus de jongste een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit Jans kwart van een hoeve die eertijds was van hun vader Claus Sterts, gelegen in Udenhout bij de Kreitenmolen, naast Meeus Sthevens van der ....... en de koper Claus Starts en naast de verkoper Jan Starts, strekkend aan voornoemde Meeus Stevens en aan de koper. Hij betaalde voor deze brief 3 vlaamsen.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-C9, f.90-1, aktenr. 510, 13-05-1423.) Op 13-05-1423 verkocht Claus Start de jongste zvw Claus Starts aan Jan Jacob Godevaerts, ten behoeve van hem en van zijn moeder Mechtelt en haar andere kinderen, 3 lopen heide in Udenhout, naast voornoemde Mechtelt en kinderen en naast Jan Claus Starts, strekkend aan Aleijt Canters en kinderen en aan de straat. Hubrecht Godevaerts zag af van vernadering.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-B10, f.85-2, aktenr. 477, 11-04-1423.) Op 11-04-1423 verkocht Henric Henric Wijten man van Ermgaert Nyco Starts aan zijn zwager Claus Start de jongste zvw voornoemde Claus Starts zijn deel in de hoeve, zowel land als hei, waar wijlen Claus Start op woonde, (voor zover de erfenis van Dideric Luwen onderpand zijn van zijn pacht) in Udenhout, naast Jan Starts en Aleijt Canters en kinderen in het westen en naast de straat in het oosten, strekkend aan Gherijt Back en Claus Starts de jongste en aan voornoemde Jan Starts, belast met een erfpacht van 1 mud rogge aan Diderick die Luwe en met de hertogencijns.

85-3. Claus Start de jongste zvw Claus Starts beloofde aan zijn zwager Henrick Henric Wijten 63 gouden arnemse gulden, met sint Philippus en Jacobus te betalen.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-A9, f.80v-1, aktenr. 659, circa november 1421.) In circa november 1421 werd de volgende aantekening gemaakt. Claus Start de jonge nam een brief mee van zijn schoonzoon Henricus Wijten, waarvan hij 3 ossenhode betaalde; resteren nog 6 penningen. Tevens nam hij de brieven mee van Aleidis Henrici Wijten dochter en een brief, waarin hij afzag van vernadering, van welke samen hij betaalde 9 1/2 botdreger.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-A9, f.80v-2, aktenr. 660, 22-11-1421.) Op 22-11-1421 droeg Thomaes Claus Starts soen bij wijze van erfmangeling over aan aan zijn broer Claus Start de jonge zvw Claus Starts

1. de hofstad in Oisterwijk in Udenhout, tussen zijn broer Claus Starts de oudste en tussen zijn nicht Aleijt Herman Wijten dochter,

2. 1 lopen van de heidehoeve aldaar, welk lopen heideveld ligt tussen Mechtelt Brocken en haar kinderen en tussen zijn nicht voornoemde Aleijt (daaraf gedeeld),

welke voornoemde Thomaes in deel gevallen zijn in een erfdeling.

80v-3. Claus Start de jonge zvw Claus Starts droeg, bij wijze van erfmangeling, over aan zijn broer voornoemde Thomaes 1/2 van

1. 1/2 bunder beemd, genaamd in het Blok, in Udenhout,

2. 1 zesterzaad land gelegen aan des Papen Wouwer,

3. een erfpacht van 4 lopen rogge, die zij heffen op het goed van Heijst.

ORA Tilburg (297 fol 74v dd 25-2-1552) Kond zij eenieder, daar Daniël weduwe van Denijs Adriaen Mutsaerts met haar kinderen heffende en beurende was, zo zij zeide, 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te vergelden elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Purifficatio (…), welke erfpacht voors. eertijds Reijner van Broeckhoven genaamd zoon van Reijner van Broekhoven als schuldenaar geloofd en verkocht had aan Claeus en Aert, gebroeders, Elijsabet, Aleijt en Ermgaert, gezusters, kinderen van wijlen Claeus Sterts, ten behoeve van henzelf en van Embrecht hun broer en welke mud rogge erfpacht voors. Adriaen zoon van Denijs Meijnaerts met overgeven erfelijk verkregen had van Claeus zoon van wijlen Aert Sterts, voor hemzelf en voor zijn broers en zusters en nakomelingen eensdeels en deels van Embrecht zijn broer, zoals dat in verscheidene schepenbrieven van Oisterwijk en Tilburg, die de voornoemde Daniël daarvan toonde, meer volkomen was begrepen. Welk mud rogge erfpacht zo het scheen Anschem zoon van Laureijs van Ghestel geloofd had zo te betalen aan Aert genoemd Stert en zijn nakomelingen, zodat er voor Wouter Jan vande Velde, Boudewijn Gherit Roosen en Jan Wouter Peter Daniëls op hen of op hun goederen nooit meer krot, hinder, schade of kommer van zou komen en dat uit zekere onderpanden gelegen in de parochie van Tilburg onder Oerle, zoals dat ook in een schepenbrief van Tilburg, daarvan getoond, meer volkomen begrepen scheen te zijn. (…)


Huwt

409.849   N.N.

Index 409.849 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 204.924
 2. Niclaes
 3. Elisabeth
 4. Aleijd
 5. Ermgard
 6. Engbrecht

TerugBegin van generatie


409.850   Aert Aert Aert van den BREKEL

FamilienaamIndex 409.850Vader 819.636Moeder 819.637 • Tevens 409.612, 409.818

409.851   Elisabeth Jan Peter van de WIEL

FamilienaamIndex 409.851Vader 819.638Moeder 819.639 • Tevens 409.613, 409.819

TerugBegin van generatie


409.852   Marten Jan MELIS

FamilienaamIndex 409.852Vader 819.704Moeder 819.705

Geboren Tilburg ca. 1430
Overleden voor 1533

Hypothetisch, nog niet geverifieerd.


Huwt ca. 1455

409.853   Kathelijn Peter Jan EMMEN

FamilienaamIndex 409.853 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 204.926
 2. Willem
 3. Melis
 4. Marij
 5. Dymphna
 6. Jenneke
 7. Ariaen

TerugBegin van generatie


410.010   Aert APPELS

FamilienaamIndex 410.010 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oisterwijk voor 21-1-1483

Te Oisterwijk; vermoedelijk vader van 9 overlevende kinderen (Jacoba erft een achtste van erfgoed dat haar zuster Jutta hield). Er zijn zeker drie opties: Aert Hessel, schepen in 1484; Aert Henric (+voor 1484) en Aert Jacob, Jacob Aert Houtappelsz, in 1481 schepen. Gezien de naam van dochter Jacoba is deze laatste de meest waarschijnlijke kandidaat.

ORA Oisterwijk (188 fol 1 no 6 dd 27-5-1482) Jan Heyen promisit Aert Appel 30 Rgld de gulden 20 st tot Bamisse a.s.

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 22v d.d. 7 december 1507. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Aleijt weduwe wilner Adam Henrick Dircxsoon met haere gecoiren momber haer van den heer gegeven als recht is, twee lopen rogge jaerlijcks ende erffelijcke pacht der mate van Venloen alle jaere te vergelden op onser liever vrouwe dach lichtmisse, uit ende van eene halve mud rogge erfpachts. Welcke half mud rogge voorschr. Ariaen die Weert gegeven heeft Aleijt sijnder dochter in huwelijckser voerwaerden, ende Wouter Giben heeft dat half mud rogge voorschr. gegeven met sijnder dochter Ariaen de Weert, ende Art Appel sijnder dochter, ende Wouter Giben heeft gecregen van Ghisbrecht Piggen, ende men iest jaerlijcks heffende uit een erffenis die tot andere tijden Heer Roelof van Otterdijck toe te behoren plach, gelegen opt Craenven gelijck schepenen brieven van Venloen daer op gemaeckt volcomentlijcker begrepen, heeft Aleijt voorschr. met haere momboir die voorschr. Twee lopen opgedragen ende overgegeven Cornelis Jan Henricks ende heeft er op vertegen als recht is. Gelovende als een principael etc. commer van haere wegen af te doen. Daer is bijgestaen Dirck haar soon ende heeft gelooft op hem ende op allen sijn goet voor allen die onmondige kijnderen.

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 186r d.d. 11-8-1532. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Egbert Janssoon van den Bosch als man ende momber Hadewich sijn wijfs, dochter wilner Adriaen die Wert, die Ariaen in eene wettige bedde vercregen hadden bij Jacope dochter wijlen Aert Appels, hen achtste gedeelte in drie mud rogge jaerlijckse ende erffelijcke pacht min het achtste gedeelte van een halve lopen, dat hen aencomende ende verstorven is van Juete dochter wilner Aert Appels ende men jaerlijcks heffende is op Claes Gisbrechts van Gorcum, nae uitwijsen des schepenen briefs die daer opgemaeckt is, heeft Egbert als momber opgedragen ende overgegeven Wouter soon wilner Ariaen die Wert metten brieven daer af mentie makende etc. Ende heeft voort op vertegen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet, hebbende ende vercrijgende, Wouteren voorschr. dit opdragen, overgeven ende vertijen eeuwelijck vast te houden ende allen commer van zijnen wegen ende van der huijsvrouwe af te doen. (…) Item: Wouter Ariaensse gelooft Egbert Jansse te betalen vier ofte vijf dagen nae ons kermisse naestcomende die somme van 21 karolus gulden ende 3 stuijvers ofte payment datter goet voor is.


Huwt (1) voor 1450

410.011   Hadewych N.

Index 410.011 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch…Vermeld ORA Oisterwijk 21-9-1486


Huwt (2)

Elisabeth Henric WIJTMAN

FamilienaamIndex

Overleden Oisterwijk na x-4-1488

Had zelf één dochter bij Aert Appels (diverse malen vermeld in ORA Oisterwijk). Elisabeth was een dochter van Henricus Johannis Wijtmans Zie 819.606

Kinderen

 1. Jacoba Zie 205.005
 2. Jutta (+na 17-10-1493, voor 1532), te Oisterwijk
 3. Heer Jan; Wouter de Wert verkoopt hem land in Loon; vermeld als zoon van Aert o.a. ORA Oisterwijk x-4-1488, 18-3-1489
 4. Cornelis, vermeld Loon op Zand 1534; Oisterwijk ORA 16-10-1487
 5. Aleijt, huwt Aert Peter vande Einde
 6. Lambrecht, vermeld ORA Oisterwijk 19-9-1486
 7. Symon, vermeld ORA Oisterwijk 23-12-1488
 8. N., dochter van Elisabeth, vermeld o.a. ORA Oisterwijk 6-8-1488

TerugBegin van generatie


410.640   Berijs Gerits van OERLE

FamilienaamIndex 410.640Vader 409.752Moeder 409.753

Geboren ca. 1427

Volgens Paul Moors.


Huwt

410.641   Elisabeth Berijs van BREDA

FamilienaamIndex 410.641Vader 821.282Moeder 821.283

Overleden na 1444

Kinderen

 1. Peter Zie 205.320

TerugBegin van generatie


410.648   Hendrick Gerit van GORP

FamilienaamIndex 410.648Vader 821.296Moeder 821.297

Geboren ca. 1450
Overleden voor 1542

ORA Tilburg (inv 261:34 dd 9-12-1510) Hendrick Gerit van Gorp geeft een erfpacht van 12 lopen rogge aan N.N.

Tilburg ORA 296:49 (23-1-1551): Kathelijn dochter van wijlen Jan Thijs, weduwe (...)aan Jan zoon van wijlen Henrick Ghenen van Gorp ten behoeve van Claeus zoon van wijlen Gherit Henrick Gherits, zijn neef, de helft haar toebehorende in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 6 lopen rogge erfpacht (...)

Tilburg ORA 289 fol.22v (16-7-1542): diversen, onder meer Cornelis Gherit Cudden als toeziener van Jacop en Cornelis, gebroeders, onmondige kinderen van wijlen Henrick Jacop Coremans, verkopen aan Jan zoon van wijlen Henrick Gherits van Gorp ten behoeve vanClaeus zoon van wijlen Gerit Henrick Gherit van Gorp, zijn neef, de helft is een half mud rogge erfpacht (...) in de parochie van Goirle (...welke) de kinderen van wijlen Henrick Jacop Coremans verstorven was van wijlen Henrick hun vader en wat Henrick verstorven was van zijn ouders.

Tilburg ORA 285:14v (3-10-1538): Jan Henrick van Gorp in naam en vanwege de kinderen van wijlen Gherit zijn broer en gemachtigd door de kinderen van wijlen Henrick Coremans, in gebreke van betaling van en pacht van 5 lopen rogge; het pand is op verzoek van Willem Willem Laureijs, Willem Willem Wouters vande Loo en Michiel Michiel van Goerl ‘afgezeten’, niemand kwam, “zodat Willem, Willem en Michiel het recht van koop hadden verkregen”.


Huwt

410.649   Juet Jan van den EIJNDE

FamilienaamIndex 410.649 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan
 2. Adriaen
 3. Marie
 4. Elisabeth
 5. Heilwich
 6. Elisabeth
 7. Gerit Zie 205.324

TerugBegin van generatie


410.650   Jacob Hendrick Heijmericks COREMANS

FamilienaamIndex 410.650 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Goirle voor 1538

Tilburg ORA 286 fol 4 los blad (8-X-1537): Cornelis Gherits (voogd Jacob en Cornelis zonen van Henrick Coremans), Cornelis Aert Leemans e.v. Kathelijn dochter van wijlen Henrick Coremans, Jan Henrick van Gorp als voogd van Jan en Claeus, zonen van wijlen Gherit Henrick Geenen, zijn broer, Jan Henrick van Gorp als voogd van de kinderen van Gherit zijn broer en de kinderen van wijlen Henrick Coremans hadden op doen winnen zekere erven gelegen te Goirle wegens gebrek van betaling van een erfpacht van 5 lopen rogge, welke erven destijds toebehoorden aan Gherit vanden Kerckhoff en omdat de erven on-voldoende waren voor de betaling van de erfpacht en om wandogendschap. Omdat de voornoemde erven bezwaard waren met 2 mud rogge erfpacht te den Bosch te betalen, van welke 2 mud rogge Bastiaen Rubbens met meer andere schade had welke schade hij wilde verhalen op Willem Wouters, Willem Laureijs en de kinderen van Laureijs Willem Verstraten, die dat weer wilde verhalen op de voornoemde erven, was duidelijk dat daar veel processen en kosten uit voort zouden vloeien. Om die kosten te sparen zijn verschenen voor schepenen Jan Henrick van Gorp als voogd van de kinderen van zijn broer, Cornelis Leemans als man van Kathelijn en Cornelis Gherits als voogd van de kinderen van Henrick Coremans ter ener en Willem Willem Wouters vande Loo, Willem Willem Laureijs en Michiel Michiel van Goerle een ander zijde en hebben aangewezen twee goede mannen te weten Joest Berijs Eelkens voor Jan Henricks cum suis en Jan vanden Hovel IJewaens voor Willem Willem Wouters cum suis, belovende dat zij zich aan de uitspraak van de twee goede mannen zouden houden op straffe van 50 karolus gulden, 1/3 deel voor de heer van Tilburg en 1/3 deel voor de kerk van Tilburg en 1/3 deel voor de goedwillenden.

Idem, “acht dagen voor Assumtione” 1538: Cornelis Aert Leemans ut maritus Kathelijn dochter van wijlen Henrick Jacop Coremans, Cornelis Gherits als momber van Jacop en Cornelis, zonen van wijlen Henrick voornoemd, Jan Henrick van Gorp als voogd van Jan en Claeus zonen van wijlen Gherit Henrick Gherits zijn broer verkopen elk zijn recht en deel in 5 lopen rogge erfpacht en alle rechtsvorderingen en opwinningen die ze hadden op de onderpanden van de erfpacht en ook van wandogenschap op zekere erven toebehoord hebbende aan Gherit vanden Kerckhoff, aan Willem en Michiel als procuratie voor Bastiaen Rubbens.

Tilburg ORA 285: 53r (8-8-1538): Cornelis Aert Lemmens als man van Kathelijn dochter van wijlen Henrick Jacop Coremans, Cornelis Gherit als voogd en momber van Jacop en Cornelis, zonen van wijlen Henrick Jacop Coremans, Jan Henrick Gerit van Gorp als voogd van Jan en Claeuske, kinderen van wijlen Gherit Henrick Gerit (van Gorp) zijn broer, man van Mechteld Jacop Coremans verkopen aan Willem zoon van wijlen Willem Laureijs, Willem zoon van wijlen Willem Wouter van de Loo en Michiel zoon van wijlen Michiel van Goerl elk hun recht en deel in 5 lopen rogge jaarl. en erf. pacht, die eertijds Gherit vande Kerckhof geloofd had uit zekere onderpanden gelegen te Goirle aan Jacop Heijmericks, alias Coremans en daartoe alle rechtsvorderingen en opwinningen, die Jan Henrick van Gorp in de naam als voor en als gerechtigd voor de kinderen van wijlen Henrick Jacop (Heijmerick) Coremans gedaan op de onderpanden van de erfpacht en ook als wandogenschap op zekere erfenis eertijds toebehorende aan Gherit van de Kerckhoff.

Tilburg ORA 289 fol.22v (16-7-1542): diversen, onder meer Cornelis Gherit Cudden als toeziener van Jacop en Cornelis, gebroeders, onmondige kinderen van wijlen Henrick Jacop Coremans, verkopen aan Jan zoon van wijlen Henrick Gherits van Gorp ten behoeve vanClaeus zoon van wijlen Gerit Henrick Gherit van Gorp, zijn neef, de helft is een half mud rogge erfpacht (...) in de parochie van Goirle (...welke) de kinderen van wijlen Henrick Jacop Coremans verstorven was van wijlen Henrick hun vader en wat Henrick verstorven was van zijn ouders.


Huwt

410.651   N.N.

Index 410.651 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick
 2. Mechtelt Zie 205.325

TerugBegin van generatie


410.656   Vranck POPPEN

FamilienaamIndex 410.656 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1410

Hypothetische voorouder van de Vranckens. Er is een Vranck Poppen (+voor 1426, waarschijnlijk *ca. 1350) in Oisterwijk die vader of grootvader van deze Vranck zou kunnen zijn. De ‘oude’ Vranck was vader van: (1) Melijs; (2) Vranck (+tussen 1423 en 1426, vader van Peter en Jan, volwassen in 1430); (3) Juet (+na 1431), gehuwd eerst met Aert jan Aerts (voor 1400), daarna met Aert Aerts van der Hoeven (+na 1420); (4) Elisabeth (+1421), gehuwd eerst met Peter van der Schuuren (waaruit een dochter Heilwich, gehuwd voor 1421 met Jan Jan Gerrit Bont), daarna met Gerrit Pauwel Lijten de Wit (waaruit een in 1421 volwassen zoon Pauwel); (5) N., gehuwd met Willem Reynkes (hieruit een zoon Dionijs, volwassen in 1421); en (6) Jan Vranck Poppen (+na 1431), vermeld als broer van Vranck in 1422, gehuwd met Elisabeth ten Eynde (+na 1431), samen ouders in 1431 van de volwassen kinderen Cunegone (gehuwd voor 1422 met Aert Aert Pijnenborg), Luitgard, Elisabeth (gehuwd met Gerrit Gerrit Betthen) en Zanne/Susanna (+na 1429), gehuwd met E.J. Borchmans.


Huwt

410.657   N.N.

Index 410.657 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 205.328
 2. Peter Vrancken Poppen (+voor 1522), vader van Peter (+na 1522)
 3. Marij Vrancken
 4. Elisabeth Vrancken (+voor 1522)

TerugBegin van generatie


410.666   Jan BOET

FamilienaamIndex 410.666 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Van Dijk R 254 - 1500 - 6.


Huwt

410.667   N.N.

Index 410.667 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mechteld Zie 205.333
 2. Anna
 3. Kathelijn

TerugBegin van generatie


410.668   Henricus Nicolaus PLUYMEN

FamilienaamIndex 410.668Vader 821.336Moeder 821.337

Overleden Oisterwijk of Moergestel voor 1483, waarschijnlijk tussen 29-6-1471 en 2-4-1472

Schepen van Moergestel in 1468

ORA Moergestel (inv no 284 fol 18 no 98 dd 10-11-1468 ?) Gherten? z.w. Goyart Weyhasen dat 16 deel in stuk erf gen. Moer in par. Ghestel in dat Colcven gen. dat moer vander Aa < erf Henric vander Aa > ^ erf Weld.. putten gehorend? aan Gherit? vander Aa van Michelen behorende v gem. straat; vendt Goyaert z.w. Henric Plumen.

Bosch Protocol (1252/109-4)15-2-1483. Voornoemde Arnoldus en Sophia droegen over aan genooemde Arnoldus van den After hun aandeel in in een stukje akkerland in Oesterwijck ter plaatse op die Hoeve, tussen erfgoed van Gibo die Beer en tussen erfgoed van Johannis die Beer, strekkend van erfgoed van Arnoldus Goeswini van den After tot aan erfgoed van Anthonia weduwe van Henricus Pluijm en haar kinderen.

Idem, 1522 juni 5 (sH,R.1296,402v) Dirk z.w. Jan van der Stegen vendt Michaele z.w. Godefridi z.w. Henrici de Neyse? jeec 2 gld op 8 juni uit huis erf hof te Otw bij de kerk < Henrik Thijszoon > wede Roelof die Cremer ^straat v Hoogstraat 5 L bouwland par. Otw op Kerkhoven < vr Adriana wede hr Jan Bacx ridder > Gerit Andriessen ^straat v molenweg belast met 1 mud rogge aan Ida wede henric? Pluym uit het huis en 1 malder rogge uit het land.

Idem, 1503 januari (sH,R.1271,30v) Jan z.w. Lamberti Maas sartor man van Aleydis d..w. Henrici Pluym, huis Gestel bij Otw, vendt Woltero z.w. Godefridi Pluym.

Idem 25-05-1498 (1266 / 356-3 en 356v-2a) Petrus Johannis Dircxss, man van Aleijdis dochter van wijlen Adrianus Henrici van Beeck, verkocht aan Johannes Arnoldi Wijnts zoen een erfpacht van 1 mud rogge uit een erfpacht van 1½ mud, uit een erfpacht van 2 mud min 1 lopen, welke laatst genoemde pacht Henricus Plume beloofd had aan Johannes Johannis van den Hoeven, gaande uit

1. een huis, tuin en erfgoederen, genaamd den Zuerendoij in Oisterwijk ter plaatse die Hoeve, tussen Ghijsbertus Beeren, de gemeint van Hoculem,

2. een stuk land genaamd Horenakker aldaar tussen Margarita Willemss, tussen Arnoldus Hermani Noeijens,

3. een stuk land genaamd dat Venneken aldaar tussen genoemde Ghijsbertus, en een zeker erfgoed dat eertijds aan de gemene weg grensde,

4. een heiveld, genaamd die Rijt strekkend aan Arnoldus Robben en aan genoemde Ghijsbertus,

5. het deel dat aan genoemde Johannes van den Hoeve toekomt in een zekere beemd in Gestel, genaamd Zaad en de Dries.

6. een andere beemd genoemd dat Wielke,

7. het deel dat aan dezelfde Johannes van den Hoeven toekomt in een zeker heiveld genaamd die Oude Hoeve,

welk huis, tuin en erfgoederen genoemde Henricus Plume van genoemde Johannes van den Hoeve voor genoemde pacht van 2 mud rogge en meer lasten verworven had; en welke 1½ mud rogge genoemde Adrianus Henrici van Beeck gekocht had van de broers Johannes, Arnoldus en Thomas, zonen van wijlen Johannes Priem Vannijs; en welke 1½ mud rogge aan genoemde Peter middels een erfdeling was toegekomen. (356v-2.) En hij kan de pacht weder verkopen binnen 6 jaar met 36½ peters.

Idem 15-06-1499 (1267 / 384v-4) Petrus Johannis Dircxzoen, man van Aleidis Adriani Henrici van Beeck, droeg over aan Johannes Arnoldi Wijnts een erfpacht van ½ mud rogge uit een erfpacht van 1½ mud rogge uit een erfpacht van 2 mud rogge min 1 lopen, welke pacht Henricus Pluijme beloofd had aan Johannes Johannis van den Hoeve, gaande uit

1. een huis, tuin, en erfgoederen, aaneengelegen, genaamd de Zuerendoij in Oisterwijk ter plaatse de Hoeven, tussen Ghisbertus Beeren en tussen de gemeint van Heukelom,

2. de Horenakker, aldaar, tussen Margareta Willems en tussen Arnoldus Hermani Noijens,

3. een stuk land, genaamd dat Venneke, aldaar, tussen genoemde Ghisbertus en tussen een erfgoed dat eertijds voor de openbare weg lag,

4. een heideveld genaamd de Rijt, aan erfgoed van Arnoldus Robben en aan erfgoed van genoemde Ghisbertus,

5. een deel dat aan genoemde Johannes van den Hoeve behoorde in een beemd in Moergestel, genaamd de Zaad en de Dries,

6. een beemd, genaamd dat Wielke,

7. een deel, dat aan dezelfde Johannes van der Hoeve behoorde, in een heiveld genaamd de Oude Hoeve,

lang geleden gegeven aan genoemde Henricus Pluijme door Johannes van den Hoeve voor genoemde pacht en meer andere lasten,

welke pacht van 1½ mud rogge genoemde Adrianus gekocht had van Johannes, Arnoldus en Thomas, broers, kinderen van wijlen Johannes Priem Vannijs, en welke 1½ mud rogge aan genoemde Petrus, man van genoemde Aleidis, kwamen middels een erfdeling.

Idem (mogelijk broer) 08-08-1499 (1267 / 419-5 en 6)

Johannes Mercelii die Haze, Paulus Ghisberti die Beer, Engbertus Johannis Hermanss, Johannes Johannis Vrients, Adrianus Gerardi sBonten, Johannes Wijtmanni die Groot, Jacobus Johannis Smolders, Hubertus Ghisbonis Wijtens, Johannes Egidii Beijkens en Johannes Gerardi sBruijnen, verkochten aan Henricus van Berck ten behoeve van jonkvrouw Elisabeth dochter van meester Wolterus van der Voirt, een erfcijns van 16 rijnsgulden, gaande uit

1. een huis, erf en tuin en erfgoederen, aaneengekegen, 3 lopen, van eerstgenoemde Johannes, in Oisterwijk, ter plaatse op Geen Hoeve, tussen Johannes Pluijm en tussen genoemde Paulus Ghisberti die Beer, strekkend van de gemeint tot aan 3 akkers aldaar,

2. een huis, erf en tuin en erfgoederen, aaneengelegen, 6 lopen, van genoemde Paulus, op voornoemde plaats, tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes die Beer en tussen Aleidis weduwe van Gerardus Robben en haar kinderen, strekkend van de openbare weg tot aan de gemeint, aldaar,

3. alle goederen van genoemde Engbertus,

4. uit een huis, erf en tuin en erfgoederen, aaneengelegen van genoemde Johannes Vrients, 11 lopen, in Oisterwijk ter plaatse Heukelom, tussen Gerardus van Dun en tussen Willelmus Wijten, strekkend van de openbare weg tot aan de openbare akkers,

5. een huis, erf en tuin en erfgoederen, aaneengelegen, 4 lopen, van genoemde Adrianus, aldaar ter plaatse Heukelom, tussen Gerardus van Dun en tussen de kinderen van wijlen Thomas Priems, strekkend van de openbare weg tot aan erfgoed van Willelmus Hermans,

6. een huis, erf en tuin en erfgoederen, aaneengelegen, een “maldrata”, van genoemde Johannes Wijtmanni die Groot, in Oisterwijk, ter plaatse Enschot, tussen Mercelius die Groot en tussen een gemene waterlaat,

7. alle goederen van genoemde Jacobus,

8. een huis, erf en tuin en erfgoederen, aaneengelegen, 7 lopen, van genoemde Hubertus, in Enschot in “tribunale” van Oisterwijk, tussen Gerardus Kuijst en tussen Wolterus van Gulpen, strekkend van Wijtmannus die Groot tot aan een openbare weg,

9. uit alle goederen van genoemde Johannes Egidii Beijkens,

10. uit alle goederen van genoemde Johannes Gerardi sBruijnen.

419-6.

En zij kunnen weder verkopen met 16 rijnsgulden voor elke rijnsgulden, zoals genoemde Henricus van Berck namens genoemde jonkvrouw Elisabeth, zijn nicht, beloofde.

Idem (1220/134v-1/) 11-08-1450. Solvit. De broers Henricus, Wolterus en Godefridus, kinderen van wijlen Nycolaus Pluijm, verkochten aan Arnoldus Gerardi Groijs een broek, genaamd het Eensel, in Oisterwijk, tussen erfgoed van de investitutus van Oisterwijk en tussen erfgoed van Henricus van Buedel, strekkend van de gemeint tot aan de Vlierbeemd. Idem (1220/134v-2/) 11-08-1450. Solvit. Henricus Johannis Brabants deed afstand van zijn recht toot vernaderen.

Idem (1222/247v-1/) 30-12-1451. Solvit. De broers Henricus, Wolterus en Godefridus, kinderen van wijlen Nycolaus Henrici Pluijmen droegen over aan Geertrudis, weduwe van Arnoldus van Laerhoven cum, een erfgoed van 2 bunder en 40 “virgatas” afgescheiden van de gemeint van Oisterwijk, tussen ....... van een beemd van Arnoldus van Laerhoven genaamd de Geitskooi en tussen de gemeint, welk ergoed genoemde wijlen Nycolaus Plumen verworven had van schepenen en gezworenen van Oisterwijk. Idem (1222/247v-2/) 30-12-1451. Solvit. Arnoldus Arnoldi van Laerhoven ?vernaderde?? (Arnoldus filius quondam Arnoldi de Laerhoven prebuit in ....... et ?optit. Testes, datum supra.)

1503 februari 21 ? Mgt, R.286, 327r (171? xi)

Henrick sone w. Henrick Pluymen heeft geloeft dat hij egheen van alsulcke gueden die hem aen comen en verstorven sijn van sijnen vader ende moeder en van alsulcke vier rijnsgulden erfgels als Jan Lambrechts Maess van Roy hem jaerlix geldende is ende alsulcke mudde rogge als Jan Goyart Pluymen soen hem jaerlix geldende is en alsulcke

twee beemden als hem toebehorende sijn < ^ ? erf des groten Gasthuys vanden Bosch > den cloester ^ straat

nog enen bempt aen den Selenders dijck > aende waterlaet < Wouter die Cort

dat hij duerre eegeender hande guederen sal vercopen of veranderen dan bij rade en bystant van Jan van Roy sijnen swager en Janne den Eit en Wouter Pluymen voert ut mor… actum omtrent vij j? dagen voer vastellavont ts Wit Jacop Beren

1503 juli 18 Mgt, R.286, 330r-2

Henrick Henrick Pluymen heeft opgedragen Henrick Claus Voskeskess (sic) 1/4 hem toebehorende in 10 L rogge jeep mate van Gestel als Art Plattynmekers of sijne kynderen jaerlycs geldende sijn - item noch een voierdel in

enen stuck beempts hem toebehorende en rijdende tegen Boyen Wouters geheyten den Regenbeempt < erf geheyten Baxbeempt > Ariaen Knoep en Griet van Gilse ^ … v Jans Hasen bempt

nog 1/4 in enen acker omtrent 1/2 mudsaet < ^ gem. straat > Lemmen Scomekers v Dirck Gerart Dircks

actum xviij julij ts Hicspoer Mathijs

1502 mei 2 Mgt, R.286, 291 (137 x)

Henrick Henrick Pluymen soen heeft geloeft Jan Lambrecht Maess dat hij nimmermeer tot …. daghe mette gheesteleke noch werlcke recht en sal moyern noch doen moyen oft met recht sne… enighe pachte op

huys hof erff fdaeraen gelegen omtrent 1 L gelegen tStoct < ^ erf den k…. vanden Boer > v straet

nog op alsulcke stuck erff als daer tegen over gelegen is en omtrent 1 L groet < de krn vanden boer > ^ erf Goyart Pluymen kynder v wech

ende dat hij op die voors. erve eghene pacht sneken? en sal van alsulcke pachtals hij heffende is op seker erve daer dese voors. erve oeck mede inne gehouden mocht sijn of egheen warscap actie ofte toeseggen daerop sneken? en sal actum den leste naest twee dagen in meye ts Wit Bere

1468 ? november 10; Mgt, R.284, 18

Gherten? z.w. Goyart Weyhasen dat 16 dee;l in stuk erf gen. Moer in par. Ghestel in dat Colcven gen. dat moer vander Aa < erf Henric vander Aa > ^ erf Weld.. putten gehorend? aan Gherit? vander Aa van Michelen behorende v gem. straat ; vendt Goyaert z.w. Henric Plumen ; sch. Go. Stegen en Henric Godstouwen.

(1471 juni 29 Mgt, R. 284, 32a(137)) Belending: een stuk beemd die Rosop in par. Ghestel in locdictopten Hilt < erf Hessel Goeyaert Hessels erfgenamen > Henric Pluym ^ gem. waterlaet v gem. weg

(1472 april 2 [svrijdaghs post letare] Mgt, R. 284, 33v) Belending: een stuk beemd in Ghestel < erf w. Henric Pluym > erf Hessel Goeyaert Hessels ^ gem. waterlaet v com. plateam

(1472 mei 10 Mgt, R. 284, 28v) Belending: stuk beemd dat Hoch broek in Ghestel < erf Plumen kynderen > erf Henric? Gh. ? die Else ^ Hollenweye v erf Lennen? Vamaerts? Kynderen

BP (1236 fol 252 no 641 dd ) 2-1-1467 Adriana, destijds weduwe van Adrianus Wolteri Coman, dochter van Henricus Wouters van Gestel, was hertrouwd met Johannes Johannis Gummers. Hadewigis, een dochter van Adriana en wijlen Adrianus Wolteri Coman, was getrouwd met Cornelius Willelmi Peterss. Genoemde Cornelius Willelmi Peterss droeg over aan Egidius, broer van Hadewigis, zoon van wijlen Adrianus Woiters Coman, de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, welke Henricus Johannis Brabants beloofd had aan Margareta sVolres natuurlijke dochter van Henricus Pluijmen, gaande uit een huis en tuin van genoemde Henricus, onder Oisterwijk, tussen erfgoed van Arnoldus die Metseleer en tussen erfgoed van wijlen Godefridus van Brecht, welk erfgoed Willelmus van den Zijdewijn.. bezat??, en welke erfpacht aan Hadewigis en haar broer Egidius, kinderen van wijlen Adrianus Wouters Coman middels een erfdeling verworven hadden.


Huwt (1)

410.669   Anthonia N.

Index 410.669 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1483, voor 1503


Buitenechtelijke relatie (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Godefridus Zie 205.334
 2. (uit 1) Alydis (+na 1503), huwt Lambert Maas (+na 1503)
 3. (uit 2) Margareta sVolres

TerugBegin van generatie


410.672   Jan Herman van BEURDEN

FamilienaamIndex 410.672Vader 821.344Moeder 821.345

Overleden voor 1409

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 2-A6, na f.28v eerste los vel recto-1, aktenr. 164, 13-04-1423.) Op 13-04-1423 verklaarden Godevaert der Kijnder en Jan Mijs Weeldmans soen dat toen Jan Hermans van Boerden en Juet Jan Godevaerts der Kijnder trouwden, het voorwaarde was dat 1. Jan van Boerden geen goederen die van Juet gekomen waren zou verteren, vervreemden of belasten, vóór er wettige kinderen zouden zijn. 2. alle verkregen goederen en alle havelijke goederen zouden na haar dood gedeeld worden. Voorts verklaarden zij dat Jan van Boerden en Juet geen kinderen hadden. Juet betaalde 6 vlaams 2 vlieger.


Huwt (1)

Juet Jan Godevaerts der KINDEREN

FamilienaamIndex

Overleden (ruim) voor 1423


Huwt (2)

410.673   N.N.

Index 410.673 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Herman (*ca. 1400 +voor 1446), huwt Alijdt N.
 2. Kinderen
  1. Kathelijn
  2. Elijsabeth
  3. Jan
  4. Hendrick
  5. Herman
  6. Mechtelt
  7. Oede
  8. Adriaen
  9. Peter
 3. Gooswijn Zie 205.336

TerugBegin van generatie


410.688   Aert Aerts VERHOEVEN

FamilienaamIndex 410.688Vader 821.376Moeder 821.377 • Tevens 6.596.262

Geboren voor 1350
Overleden voor 29-5-1420

(De hier ook genoemde Godelt en Vranck zijn kinderen van een Aert Herman Noydens Verhoeven. Vranck (+na 1436 voor 1452) huwt Mechteld Peter van Beurden (ouders van Aert, nog onmondig in 1452, en Jutta, huwt voor 1452 Willem Jan Mutsaerts). Godelt huwt Henrick Smidekens (ouders van Willem, Wouter en Marye.)

ORA Oisterwijk (475. 1420 juni 13 847.Sch.Otw,R.143,053r-05) Op 13-06-1420 beloofden de broers Aert en Wouter, zonen van wijlen Aert van der Hoeven, en Jan die Greve, als hun borg, aan Willem nzvw heer Pauwels van Haestrecht 100 licht gulden van 12 hollandse leeuwen, 1/2 met Bamis eerstkomende en 1/2 met Kerstmis daarna. in octavam Sacramenti anno xx; coram scabinis Johannes de Fine et Wilhelmo Pistoris. Willem van Haestrecht verklaarde dat Aert en Wouter de helft van deze som, dus 50 gulden, betaald hebben (25-10-1420). des vrijdaghs post Mertini episcopus; coram scabinis Johannes Catwijc? et Gerardi Meyensvoert.[15- 11-1420]

ORA Oisterwijk (37. 1422 februari 8 847.Sch.Otw.144,006r-03) Op 08-02-1422 verkocht Denijs Jans sBijes zoen van den Noertacker man van Elisabeth Aert van der Hoeve aan zijn zwager Aert Aerts van der Hoeve 1. een erfpacht van 5 lopen rogge die zijn zwager Aert Aerts van der Hoeve met lichtmis levert uit # erfenissen te Haaren die eertijds van Claus Nerijncs waren, # 2. zijn deel van een beemd in Wippenhout over de Aa in Oirschot, tussen Jan van den Eijnde in het oosten en tussen de heren van Tongerloo in het westen, dat hen verstorven is of nog versterven mag van zijn zweger Angnese weduwe van Aert van der Hoeve.

Bosch Protocol (80. 02-05-1426 1197 / 239v-2) Ghisbertus Arnoldi van der Hoeven droeg over aan zijn broer Wolterus Arnoldi van der Hoeven alle goederen (doorgehaald: 1/11 deel) hem aangekomen van wijlen zijn moeder Agnes van der Hoeven (doorgehaald: weduwe van Arnoldus van der Hoeven) waar ook in Oisterwijk en Moergestel gelegen.

ORA Oisterwijk (257. 1426 mei 5 847.Sch.Otw,R.145,24/039v-11) Op 05-05-1426 verkocht Jan Jans van der Hoeve aan Aert Aert Herman Noijdens ten behoeve van hem en van zijn broers en zusters # 2 lopen land, gelegen op de Hoeve, naast Ghijb die Beer en naast kv voornoemde Arnoldus.

ORA Oisterwijk (183. 1429 juli 25 847.Sch.Otw,R.146,027r-03) Op 25-07-1429 verkocht Aert Aerts van der Hoeve aan Aert Jan Betthen # 2 stukken land in Westilburg, te Loven in de akkeren, samen 1½ lopen en 4 roeden # 1. naast Maes Pijlokers en naast kvw Claus van der Hoeve, # 2. naast een erfenis genaamd het Land van Dongen in het oosten en naast kv Claus van der Hoeve in het westen. Jacob Aerts van der Hoeve zag af van vernadering.

ORA Oisterwijk (33. 1423 september 21 847.Sch.Otw,R.145,005v-04) Op 21-09-1423 verkocht Peter Aerts van der Hoeven aan zijn broer Aert Aerts van der Hoeven 1. een erfpacht van 5 lopen rogge, die voornoemde Aert zelf met lichtmis levert, uit # erfenissen in Haaren die Aert nu bezit, 2. Peters kindsdeel in # ½ bunder broek in Wippenhout over de Vloet, naast erfenis der heren van Tongerloo in het westen en naast Jan van den Eijnde in het oosten, hem verstorven van wijlen zijn ouders Aert en Angnese

ORA Oisterwijk (79. 1430 maart 12 847.Sch.Otw,R.147,014r-02 Op 12-03-1430 verkocht Jacob Aerts van der Hoeve aan Denijs Jans Bijes # een stuk beemd in Heukelom in de Zonik, naast Ghijb den Beer in het oosten en naast de Aa in het westen. Aert Aerts van der Hoeve zag af van vernadering. Hij betaalde 3 kromstaart voor de schepenbrief.

ORA Oisterwijk (278. 1430 december 29 847.Sch.Otw,R.147,048v-01) Op 29-12-1430 droegen kinderen van wijlen Aert van der Hoeve, 1. Aert, 2. Jan, 3. Zebrecht, 4. Peter, 5. Jacob, 6. Margareta, gehuwd met Peter Denijs Bonen, 7. wijlen Elisabeth, gehuwd met Denijs Jans Bijes, a. Jan, 8. Heijlwijgh wv Melijs, haar zoon: a. Pauwels Melijs Willem Melijs, 9. wijlen Claus, (niet zeker een zoon van Aert) a. Aert Claus van der Hoeven, ook voor zijn broers en zusters, 10. Wijlen Wouter van der Hoeve (niet zeker een zoon van Aert), zijn weduwe Kathelijn Gherijt Beijen en haar man Wijtman Willem Heijnen, over aan 11. Ghijsbrecht Aerts van der Hoeve hun deel in een schepenbrief van Oisterwijk, waarin Wouter Robbrecht Gheijsters beloofde aan Wouter Aerts van der Hoeve het geld van 2 mud rogge erfpacht, te weten per mud rogge erfpacht 50 gouden beiers gulden.

ORA Oisterwijk (54. 1433 maart 24 847.Sch.Otw,R.148,008r-01) Op 24-03-1433 stonden 1. Wijtman Willem Heijnen man van Katerina Gherijt Beijen, 2. kinderen van wijlen Aert van der Hoeve, a. Zebrecht, b. Jan, c. Peter, tevens voor d. Aert, voor e. Jacob, en voor hun neef 3. Aert Claus van der Hoeve, 4. Pauwels Melijs Willem Melijs tevens voor zijn broers en zusters, 5. Denijs die Bije nzvw Jan Bijes voor zijn onmondige zoon Johannes verwekt bij Elisabet dvw voornoemde Arnoldus van der Hoeve, 6. Peter Denijs Beren man van Margareta dvw voornoemde Arnoldus van der Hoeven, af aan Jan Aert Herman Noijdens een schepenbrief van Oisterwijk waarin Wouter Robbrecht Gheijsters beloofde aan Wouter van der Hoeve zvw Aert van der Hoeve het geld van een erfpacht van 4 lopen en 1 vierdevat rogge, te weten een mud rogge erfpacht voor 50 gouden beiers gulden, hen verstorven van voornoemde Wouter van der Hoeve.(f.8-2). Peter Denijs Beren man van Margriet Aerts van der Hoeve gaf uit aan zijn zwagers Jan en Zebrecht, zvw Aert van der Hoeve, zijn deel in # een erfenis, land en weide, genaamd de Gaarshof, bij de huizinge gelegen in Westilburg, te Loven, naast Gherijt Rosen en naast de gemeint, hem verstorven van wijlen zijn zweder Aert van der Hoeve en wijlen zijn zweger Angneese, voor een erfpacht van 4 lopen rogge, met lichtmis te leveren. Jo en Zebrecht betaalden samen 2 plak voor de schepenbrief.

ORA Oisterwijk (40. 1433 maart 4 847.Sch.Otw,R.148,006v-02) Op 04-03-1433 verkocht Gherijt van Meijensvoert aan Ghijb den Mesmeker van der Hoeve zvw Aert van der Hoeve een erfpacht van 8½ lopen rogge, naar inhoud van 3 schepenbrieven van Oisterwijk. Engbrecht Engbrecht van Rijel zag af van vernadering.

ORA Oisterwijk (107. 1435 april 01 847.Sch.Otw.149, f. 15v-2) Wouter vanden Loe zvw Jan vanden Loe # een stuc lants in Haren in de ackeren bij den Doren < N Lijsbet Jacob Aert Coppen soens wijf en krn. En heer Godert die Cuper > Z erf. altaar van St. Katherina in de kerk van Otw en erf. Henric Rutghers Buerincs zoen die hij verkocht heeft aan Aert en Jan gebroeders zvw Aert van der Hoeven ^W gemeijne wech geh. die Groenstraat v O Jan Wouter Poynenborchs heeft hij uutgegeven en verpacht de voirs. Aert en Jan gebroeders zvw Aert vander Hoeven voor een erfpacht van 5 L Otw mate op Lichtmis te voldoen aan Wouter en diens nacomelingen. Scab. Willem Luwe ende Henric Nellen feria VI post dominica Letare scilicet prima die aprilis Aert en Jan gebroeders zvw Aert vander Hoeven voirs. beloven Wouter voirs. 12 gouden hertogen aartsguldens als voerden dach datum des tegenwoerdige briefs gemaict sijn en 9 L rogge op Lichtmis eerstvolgend over 2 jaar. Scab. et die iam predictis (Nota Wouter solvit XXX placken de litteris suis)

ORA Oisterwijk (108. 1435 april 01 847.Sch.Otw.149, f. 15v-3) Henric zvw Rutgheer Buerincs als mem Yde sijns wijfs dvw Henric vander Amervoert # een stuc lands inden ackeren van Haren bij den Doren < iam inmediate predictam die Aert en Jan gebroeders voirs. tot een erfpacht van Wouter vanden Loe hadden gecregen. < N kerk van Haren > Z ^W aan de weck geh. die Groenstraat v O erf. altaar van St. Katherina in kerk van Otw. vendidit den voirs. Aert en Jan gebroeders zvw Aert vander Hoeven. Scab. et die iam inmediate predictis Aert en Jan gebroeders copers hebben beloofd te zullen geven aan Henric verkoper jeep 4 L rogge, af te kopen op Lichtmis met 16 gouden hertoge aartsgulden Scab. et die iam immediate predictis

ORA Oisterwijk (125. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 18r-3) Jan zvw Aert Herman Noydens zoen vander Hoeven promisit Jan de Becker tot behoef van Jan van Haren zvw Willem van Haren 52½ gouden Philippus schilden op kerstavond naastkomend. Scab. Jo Catwijck et Willem Lu feria quarta post diem pasche scilicet XXa die aprilis

ORA Oisterwijk (344. 1436 december 20 847.Sch.Otw,R.150,41r-05) [marge: solvit] Franck z. qd Aerts geh. vander Hoeven tq tutor et mar. leg. Mec htelden sue uxoris filia qd Petri dicti van Buerden vendt leg. Daneel z. qd Denijs Langh Daneels soen tot behoef Hyllegonden sijns moeders wedewe qd Denijs Langhe Daneels z. voirs. ende tot behoef hoiren kijnderen # twee stucken lands ghelegen in Westilborch aen die Stochasselt deen stuc < een stuc lands geh. Den Witten acker daer dit stuc voirs. af gedeylt is > her. oec geh. den Wytten acker toebehorende Daneel Sceppers? ^ad plateam comm. # ende dat dander stuc lands < Gherit Buckincs > Jan die Heerde ^Jan den Heerde voirs. v ad plateam comm. houdende te samen vijf lopensaet lands of daeromtrent ut dixit et resignit etc. voer vijf penningen erfchijns Gherit van Berck jaerlics daer af te gelden ende allen anderen commer daerin af te doen den selven scab. Wyto et Jo Wijtmans junior in prefesto sancti Thomae apostoli

ORA Oisterwijk (172. 1436 mei 18 847.Sch.Otw,R.150,22r-01) Aert z. qd Aerts vander Hoeven ab uno parte ende Jan sijn brueder z. qd Aert Hermans Noydens z. vander Hoeven voirs. ab alia parte fecerunt ? inter se quadam disione etc. [erfdeling ?] Overmids welc erfdeilinge soe sal Aert voirs. hebben houden ende terve besitten # een huys ende hof cum fundo et attinentiis sitis in Oesterwijck optie Hoeven daer Aert voirs. nu inder tegenwoerdicheit in woent < comm. plateam > Ghijb die Beer ^ O aen jan sinen brueder voirs. v W aen Ghijb den Beer #behoudelic Godedelden hoire zuster hoir gedeelt in die scuer met hoiren gronde alsoe verre sy daer toe gerecht is # item hiertoe een stuc erfs lant ende heyde geh. Aleyten Hoeve ter voirs. stede < den Heerwech Z > her.Jans voirs. N; # item hiertoe een stuc lands geh. den Hoernacker < dat straetken daer sy doerf wegen > ^ her. Pauwels van Goerle et eciam ? cum uno fine v \en Griet Plumen cum pueris # item hiertoe een stuc lands geh. dat Rystuc < Pauwels van Goerle > her. geh. den Braecgrave # item noch een heyhoefken aen die Hoeve gelegen aent Nulant toebehorende Eeyndelen wedewe qd Wouter Robbrechts Geysts wijf cum pueris N > Pauwels van Goerle voirs. Z # item drye vyerendeel Nyeuwen ? hof gelegen optie hoeven aldaer daer tvierde vierendeel af toebehorende af toebehorende is Godelden hoire zuster ende hoiren kijnderen gelegen < her. Katelijn Scilders wijf qd Eel sBeren ende hoire kijnder ende voert al om en tom neffen die Hukelems gemeynt # item een stuc lands gelegen in die Hukelems ackeren geh. dat Kerceynde < Reyneken van Mechelen > Everaert vanden Water ^aen den gemeynen wech v aen den waterlaet geh. die Rijt # item noch een stuc lands gelegen in Kerceynde < > Aert Wolfaerts ab utroque parte # Item enen beempt geh. Francken Beempt gelegen in loco dicto dat Zovyck daer Godelt ende hoir kijnder voirs. dat achtende deel af hebbende sijn # item noch enen beempt geh. die Wade ? gelegen in Gestel < Jan die Gheysten > Weyndelen Robbens voirs. cum pueris ^ aen Katelijn Elyssoen ? v aen erfenis geh. die Byest # item noch een beemdeken geh. die Molenbeempt daer Jan die Leewe optie dyese dat wederdeel af heeft < > her. Jans van Haren ab utroque parte ^opt Aa item noch xij lopen rogs erfpacht die hen Maes die Brouwer sculdich is te gelden allen jaer vut # enen huyse ende hove cum attinentiis sitis in libertate de Oesterwijck dat qd Peters vanden Dijck was < her. Jans Cupers > Griet Putkupe daer scepen brieven af sijn item hiertoe Jans voirs. gedeelt van enen mudde rogs erfpacht alsoe verre als Jan voirs. daertoe gerecht is dat welc hen verstorven is van Beatrijsen hoiren zuster # in de marge: item noch die helft van enen mud rogge erfpacht - - -die erfgen? qd Aert Houtappels sculdich sijn te gelden jaerlix daer scepen letteren af sijn# ut dixit ende die welc den voirs Aert in deel gevallen sijn als Jan sijn brueder voirs. bekende ende daer Jan voirs. op vertegen heeft tot behoef Aerts sijn brueder voirs. daer Aert voirs. af gelden sal jaerlix alsulken chijns pacht ende commer alsmen vut den voirs. beempden met recht jaerlix sculdich is te gelden item voert sal Aert vors. jaerlics gelden vut den voirs. erfenissen hem ten deel gevallen twee mudde ende zeven lopen rogs erfpacht Wouteren van Gorp ende noch twee pond payments erfchijns den erfgenamen qd Lijsbeth Henricx Costers dochter ende noch vierdalven ouden groten ende een half oert erfchijns onsen heer den hertoge # ende eenen vleemschen groten erfchijns den gesellen inder kerken van Oesterwijck die qd Herman Noydens hoir ouder vader beset had voir sijn jaergetide# ende voert sal Aert voirs. noch gelden jaerlix alsulken chijns alsmen den persoen of de altaristen der kerken van Oesterwijck jaerlics met recht sculdich is te gelden vut enen stuc lands gelegen in dat Kerceynde dwelc den voirs. Aert hierin te deel gevallen is als voirs. is ende dat Aert voirs. dese voirs. chijns pacht commer ende onraet jaerlix voert aen gelden vut dese voirs. erfenissen daermen die met recht sculdich is te gelden ende op hem ende op allen sijn goede etc. geloeft heeft te gelden alsoe dat jan sijn brueder vors. ende sijn guede daeraf quijut ende ongehouden sullen wesen tewigen dagen Item hier tegen sal Jan voers. hebben houden ende terve besitten # een huys ende hof cum attinentiis sitis optie Hoeven voirs. daer Jan nu ter tijt in wonechtich is < Aert sinen brueder vors. > communitate de Hukelem # item een stuc lands geh. Alijten Hoeve < Aerts sijns brueders gedeelt daeraf gedeylt > communitate de Hukelem # item een stuc lands geh. die Oude Hoeve optie Hoeven gelegen < > ^ her. der erfgenamen qd Ghijb #sBeren ab utroque parte et ecia cum uno fine aen die selve erfgenamen voirs. ab alia # item een stucsken lands geh. Ghijbkens stuc < Ghijb die Mesmeker > Katelijn Scilders cum pueris # Item noch een heydevelt gelegen in dou hoeve < her. heredum qd Ghijb sBeren > her. heredum qd Woyten Robkens # item noch een stuxken [22v – scan 25] soe lant soe heyde geh. dat Megelaer met enen stuc beempts geh. Alijten beempt daeraen gelegen aen dat Hukelemsche Broeck < die Hukelems gemeynt Z > heredes Lonijs van Meghen Wouter Maes soen ende den gemeynen beempt # item enen beempt gelegen tot Stoct geh. die Zaert daer Heyn Plumen erfgenamen dat wederdeel af hebbende sijn < Jan van Haren > Heyn Plumen erfgenamen # ende hiertoe Cleyn dryesken geh. dat Evelaerbusselken daerby gelegen < Willem van Haren > Jan van Haren # item noch enen beempt geh. dat Werdelken tot Stoct gelegen < her. heren Henrics persoen van Gestel > Heyn Plumen erfgenamen ^opt Aa # Item hiertoe een stuc lands gelegen in Oesterwijck in dat Kerceynde < Willem Godert Bax soen > Reynken van Mechelen ^aen erfenis geh. dat Langven v ad comm. Viam # Item een stuc lands geh. die Zwertacker < Aert Wolfaert > Jan vander Elst ^ Godert Bax erfgenamen v aen Reynken van Mechelen Item hiertoe een mudde rogs erfpacht dat welc hen Dirck geh. Wangh vanden Doveloe ende Henric vanden Doveloe sijn brueder jaerlix sculdich sijn te gelden vut hoire goede item noch hiertoe dye helft vanden mudde rogs erfpacht voirs. welc derfgenamen qd Aert Houtappels sculdich sijn te gelden put jam sup. Item een lopen rogs erfpacht dwelc hen Henric die Bont die decker sculdich is te gelden jaerlix ut dixit ende die welc den voers. Jan te deel gevallen sijn als Aert sijn brueder voirs. bekende ende daer hi halvelic? Op vertegen heeft tot behoef Jans voers daer Jan voirs. af gelden sal jaerlix tyen oude groet erfchijns jaerlix te gelden vut der vors. erfenis geh. dat Megelaer ende enen oude grote vut den Alijtenbeempt voirs. Ende alsulken chijns alsmen vut den voirs. twee stucskens beempden geh. die Zaert ende dat Werdelken jaerlics met recht sculdich is te gelden Item voert sal Jan voirs. gelden vut den voirs. erfenissen twee mudden rogs erfpacht den Heyligen Geest van Oesterwijc ende een lopen rogs erfpacht den gesellen in der kerke van Oesterwijck ende een half mudde rogs erfpacht Deenken van Heyst van Tilborch Item alsulken chijns alsmen Henneken Loyaert jaerlics te gelden plach ende alsulken chijns alsmen den persoen van Oesterwijck vut den Zwartacker voirs. jaerlics geldende is Item noch alsulken chijns alsmen inden chijns te Myspelboem geldende is #[in linkermarge dwars: ende enen ouden Vleemsch groten erfchijns den gesellen inder kerke van Oesterwijck te gelden die welc qd Herman Noydens hoir oudevader beset had voir sijn jaergetide# Ende hiertoe twee oude groet ende een half oert erfchijns onsen heer den hertoge van Brabant vut Alijten hoeve voirs. Item noch sal Jan voirs. gelden jaerlix die twee del van enen halven mudde rogs erfpqacht ten Bosch die men met recht schuldich is te gelden jaerlics Item hier tegen sal Jan voirs. Weder heffen ende boren die helft van twee holanschde placken erfchijns die de erfgenamen Henrics vanden Woude die erfgenamen Heyn Plumen Franck vanden Kerchoven ende Engbrecht Buckincs jaerlix gheldende sijn daer Wouter die Beer dander helft af borende is jaerlix dende dat Jan voirs. dese voirs. chijns pacht commer ende onraet jaerlics voert gelden sal sup omnia et hereditare promisit solvere vut den voirs. erfenissen daermen die met recht schuldich is te gelden alsoe dat Aert sijn brueder voirs. ende sijngoede daeraf quijt ende ongehouden sullen wesen tewigen dage etc. oft namaels enige commer queem met recht op enich vande erfelikengoeden voirs. daer si tot noch toe nyet af geweten en hedden die daer van ouds op gestaen hedden dien soude si van beyde siden gelijc gelden ende dragen etc. scab. Henric van Ethen et Henric Engbrechts z. van Ryel in crastino Ascentionis domini sc. xviij die maij - et fiat drie littere sub eadem for p. totum

ORA Oisterwijk (161. 1436 mei 3 847.Sch.Otw,R.150,20v-02) [marge : solvit] Jacob geh. vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven promisit sup omnia et her. Melijs z. qd Peter Melijs z. Lxiiij gouden hertoge Aerts gulden van Gelre nl. val. bam desem dage date des tegenwoerdige briefs over drye jaer opten selve dach dan wederom comende te vergelden denselven scab. Henric van Ethen et Jo. De Elst in die inventionis scante crucis sc. tercia maij

ORA Oisterwijk (259. 1440 juni 15 847.Sch.Otw,R.152,42r-02) Cont sij enen yegheliken want Jan z. qd Ghijsbrecht Hannen soen voer sijn gebreck dats te weten voer enen jaerlijke ende erfelijke pacht van tyen lopen rogs die welc Jan z. qd Ghijsbrecht Hannen soen voirscr. jeghen Janne geheyten Noet diemen heyt die Sloetmeker zoen wilner Aerts vander Hoeven in wittige cope gecregen hadde alle jaer op onser Vrouwen dach alsmen kersen dreeght te gelden vut ende van...

ORA Oisterwijk (287. 1443 november 6 847.Sch.Otw,R.153,034r-03 ) Willem van Wijflet voirs. # een stuck lands drie lopensaet lands nl. circiter continentes sitis in Westilborch in loco dicto die Loven ackeren < her. joffr. Lijsbet wedewe qd Henrics van Amersoyen et eisdem liberorum W ? > Willem Melijs W ^N aen enen gemeynen waterlaet v Z aen Jan die Boeght in der grootte als dat aldaer gelegen is ende totten voergh. Willem behorende is ut dixit leg. et her. vendidit Jacob geh. vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven ab eodem emptoris etc. resignit eodem etc. vry ende los ende allen commer daer in af te doen den selven scab. predicti datum supra

ORA Oisterwijk (154. 1443 april 8 847.Sch.Otw,R.153,016v-03) Stheven Jan Henrick ende Gherit gebruederen Hessel ende Laureys hoer zwageren tutor suarum uxoris etc. op # een stuck beempts geh. op die Hesselsdonck < her. Hubert Wijten ende Willems die Zeger > Pauwels die Wolf ^ aen erfenis geh. den Koekamp v aen erfenis Laureyns Loders endeMargriete dochter qd Peters Wouters soen vanden Loe item op vijf lopen rogs erfpacht die welc Aert geh. vander Hoeven ende Jan vander Hoeven gebruederen zonen qd Aerts vander Hoeven jaerlics geldende sijn vut # sekeren erfenissen gelegen inder prochye van Haren na begrijp scepenen letteren daeraf mency makende ut dixit ...

ORA Oisterwijk (157. 1443 mei 13 847.Sch.Otw,R.153,017r-03) marge: s. mo.. 1 plac. Jan z. qd Wouters geh. Back Ommaten xij lopen rogs erfpacht die welc hi jegen sijn kijnder gecregen heeft put iam sup. ende die welc Wouter Oerlemans z. qd Wouter Oerlemans vercoft? hadde Janne Godevaert Rosen z. sinen zwager ende die welc Jan Wouter Backs z. voirs. jegen Janne Godert Rosen voirs. Erfelijc gecregen hadde put in diversis litteris scab. de Oesterwijc cont. leg. et her. resignit etc. Zybrecht vader Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven scab. Wil. Pistoris senior et Henric Jan Wijtmans in die sancti Servaci episcopus

ORA Oisterwijk (55. 1450 februari 17 ? 847.Sch.Otw,R.158,006v-02) - - weduwe qd Jans vander Hoeve cum tutore Beatrice etc. Stheven ende Godevaert gebruederen zonen Beatrijse ende qd Jans - - - voirs. ende Jan geh. van Leyn hoer swager voer hen selven ende voer alle die erfgenamen qd - - - Hoeven daer sij samentlic voer geloeft hebben een half mudde rogs jaerlijcs ende erfelijcs pachts - - - seyde behorende dat welc Willem geh. vanden Nuwenhuys geloeft hadde te betalen Aerde - - - [va]nder Hoeven Aerts soen vander Hoeven alle jaer op sente Andries dach apostels van ende - - - # - - - [hu]yse ende hove met hoeren toebehoirten dat welc Willem vanden Nuwenhuys voirs. Jegen den - - -[Ae]rde vander Hoeven Aerts soen erfelijc gecregen had behoudelijc den voergh. Aerde vanden Hoeve - - - half mudde rogs erfpachts daerop te behouden jaerlijcs op sente Andries dach apostels te vergelden - - - # [huys] ende hof met sinen toebehoirten gelegen in der prochye van Haren < der erfenis Ghijsbrechts - - - el > der erfenis Henrics des Britters vanden Bosch ^ - - - aen der erfenis desselfs Henrics v aen der strathen put in [litt. scab.] de Oesterwijck cont. leg. et her. resignit et suppt effec.. Janne geh. Poynenborch z. qd Wouters - - - [Poynenb]orch etc. cum tut. Beatrice pro se et pro heredes qd Aerts vander Hoeven - - etyc. allen commer van hoeren wegen ende van wegen der erfgenamen - - - vander Hoeven voirs. daerin af te doen den selven scab. Sappeel et Jo Wijtman opten Papenvastel[avont] - - - die fevruarij portatum pro scabini

ORA Oisterwijk (79. 1445 mei 7 847.Sch.Otw,R.155,011v-01) Denijs geh. vanden Noertacker naturael z. qd Jans geh. die Bye voer hem selve ende voer Heylwigen sine wive dochter Willems geh. Wytlock ende voer Hyllen sijn dochter vanden selven Denijs ende vut Heylwigen sine wive voirs. tesamen gewonnen daer Denijs voirs. voer geloeft heeft op een mudde rogs jaerlijcs ende erfelijcs pachts dat welc Denijs voirs. jeghen Janne z. Jan Jan Wijtmans z. als wittige manne ende momboir Aleyten sijns wijfs naturael dochter qd Wouters geh. van Meyensvoert voer hem selven ende voer Wouteren sinen zwager naturael z. qd Wouters van Meyensvoert voirs. daer Jan vors. voer gheloefde tot behoef sijns ende tot behoef Heylwigen sijns wijfs voirs. ende tot behoef Jans des voirs. Denijs zoen vanden iersten bedde dien hi wittelijc gegeven heeft by qd Elizabetthen sinen irsten wive dochter qd Aerts vander Hoeven ende tot behoef der kijnder Denijs voirs. die hi heeft ende vercrigen mach by der voirs. Heylwigen sinen tegenwoerdigen wive erfelijc gecregen

ORA Oisterwijk (108. 1449 mei 14 847.Sch.Otw,R.157,11v-02) Henrick ende Mary kijnder qd Aerts z. qd Aert Herman Noudens soen vander Hoeven pro suis et suis coheredibus pt etc. Godelden hoer moyen dochter qd Aert Herman Noudens soen voirs. tot behoeve hoirs. ende tot behoef Willems ende Wouters hoer zonen ende Marye hoer dochter vut derselver Godelden ende van qd Henrick geh. Smidekens doen hi leefde hoeren man te samen gewonnen te weten Godelden tot hoer tochte ende hoeren kijnderen voirs. te erve te bliven een half mud rogs erfpacht etc. de et ex # domo et orto cum fundo et attinentiis et ex heredibus etc. daer qd Aert hoer vader voirs. In bestorven is gelegen in Oesterwijc optie hoeven < her. Jans z. qd Aert Hermans Noudens soen die daertegen deylt > ^ her. heredum qd Ghijb sBeren? v ad comm. plathea ut dixcit etc. scab. Jo Poynenborch et Godert Arts z. in crastino Servacij episcopus

ORA Oisterwijk (200. 1450 februari 1 847.Sch.Otw,R.158,019v-01) Beel wedewe qd Jans gheh. Ghijb Hannen soen vijftich scillinge penninge alsulc payments als elcs jaers opten dagh der gulden gemeynlijc in boersen gaen sal der voirs. Belen behorende welc Peter vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven jaerlijcs te gelden plach qd Aerde geh. Cleynaels opten beloken Paesch dach vut # enen huyse ende hove met sijnre toebehoerten daer Peter voirs. wilner in wonechtich was gelegen tot Oesterwijck < den huyse ende hove Jans Sadelmakers > der strate die te waterwaert gheet

ORA Oisterwijk (86. 1452 april 14 847.Sch.Otw,R.160,10r-02) Mechtelt wedewe qd Vrancken vander Hoeven c.t. electo alsulc tocht als Mechtelt besittende is in # een half huys ende hof cum fundo ende die helft van drie lopensaet lands daeraen liggende daer qd Vranck vander Hoeven vors. in bestorven is gelegen in Westilborch ter stede geh. aen die Heydside < Peter Beykens > her. puberorum qd Melijs Betthen ^comm. plathea ut dixit leg. et her. resignit Willem Jan Mutsaerts soen hoiren swager ende Aerde geh. vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven ende Daneel z. geh. van Buerden z. qd Peters van Buerden als momb. Ende guberneerders Aerts soen Mechtelden ende qd Vrancken vander Hoeven voirs. met afgaen etc. dwelc aldus gesciet soe hebben dese voirs. Willem Jan Mutsaerts soen man van Juetten sijns wijfs d. Mechtelden ende qd Vrancken vander Hoeven voirs. Aert vander Hoeven ende Daneel van Buerden voirs. als momboiren ende guberneerders Aerts voirs. noch onmondich wesende ut dixit et Mechtelde ende qd Vrancken vander Hoeven in name ende van wegen Aerts hoers neven vorsz. daer sij voer geloeft hebben twee derdednde deel totten voirs. Willem Jan Mutsaerts soen ende Aerde Vrancken soen vander Hoeven voirs. behorende in dit voirs. huys ende hof cum fundo et attinentiis ende in die drie lopensaet lands daeraen liggende voirs. put sup. leg. et her. vendt Adriaen z. Hermans van Buerden voirs. eodem emptoris etc. Willem Jan Mutsaerts soen voer hem selve ende Aert vander Hoeven ende Daneel voer Aerde hoeren neve voirs. vercoperen voirs. indivisi sup omnia etc. ende allen commer daerin af te doen den selven vutgenomen alsulken gront chijns alsmen daervut sculdich is jaerlics van rechts te vergelden ut dixit met voirwaerden toe gedaen soe naneer Aert Vrnacken soen vander Hoeven tot sinen mondigen jaren comen sal sijn ende vest? den voirs. ADriaen coper alsoe dat hem ende sinen nacomelingen dat ewelic zeker ende vast sal wesen na alder vormen voirs. Dat alsdan Aert ende Daneel vors. ende hoer guede quijt ende ongehouden sullen wesen vander verweerden ende geloeften die sy voer den voirs. Aerde hoeren neve hierin gedaen hebben ende nyet eer scab. Laur. de Merica et Willem Sappeels datum jam supra Adriaen z. vi fland. et iii ½ plac a sic te.. Adriaen p. se et p. alys suis coheredibus predictis vi frandr. mi.. ij ½ plac qs pt solvere solvit tocam

ORA Oisterwijk (87. 1452 april 14 847.Sch.Otw,R.160,10r-03) Adriaen Hermans soen van Buerden pt sup omnia et her. Aerde z. qd Vrancken vander Hoeven ende Willem Jan Mutsaerts soen sinen swager voirs. sestien dalve peter nl. valore xx cromstert en vi ½ plac binnen een jaer na doet Mechtelde voirs. te vermelden metten halven pacht na beloep vanden gelde voirs. scab. Laur. de Merica et Jacob vander Elst datum supra

ORA Oisterwijk (88. 1452 april 14 847.Sch.Otw,R.160,10r-04) Adriaen Hermans soen van Boerden voirs. pt sup omnia et her. Aerde z. qd Vrancken van der Hoeven voirs. achtalven gouden peter ende een quarter van enen peter van pur. naest comende over drye jaer metten pacht na beloep vanden gelde voirs. scab. Laureys de Merica et Willem Sappee datum supra

ORA Oisterwijk (178. 1453 januari 3 847.Sch.Otw,R.160,20r-05) Adryaen geh. van Buerden Hermans soen van Buerden man van Heylwigh sue uxoris ende Willem Jan Mutsaerts soen als man ende momb. Jueten sijns wijfs d. qd Vrancken geh. vander Hoeven op twee derdende deel totten voirs. Adriaen ende Willemen als momboiren hoer wiven behorende in de # dat vyerende deel vande erffenisse hierna bescr. in de prochye van Haren daer qd Aert vander Hoeven in bestorven is dats te weten in een huys ende hof cum fundo et attinentiis daer qd Aert vander Hoeven voirs. in te besitten plach # item in een stuck lants geh. tFen vierdalff lopensaet lants of daeromtrent begrepen gelegen Jan vander Loe # item in een stuck lants geh. den Byesacker < her. Aerts van Weyboren? > her. altaris sandcte Marie virginis siti in eccl. de Haren # item een stuc lants geh. die Lyst twee lopensaet lants of daer omtrent begrijpende < qd Peter Poynenborch kynder > Aert vanderr Hoeven # item in een stuck lants geh. aen den Doren gelegen < > her. Aerts voirs. # item noch in een stuck lants gelegen aen den Doren < > her. Aerts vnder Hoeven voirs. ^vander Gruender strate v erffenis Jan Poynenborch Wouters soen ut dixit ende opten alingen rechte den voirs. Adriaen ende Willeme ende haer wiven daer in enigerwijs toebehoerende tot behoef Aerts vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven leg. et her. Renunciavity effect.. etc. ende allen commer van hoiren wegen ende van wsegen hoeren wiven voirs. in die voirs. twee derdendeel int vierden deel der gen. erfensse wesende altemael af te doen den selven Aerde vander Hoeven scab. Willem Sappeels ende Gherit van Catwijck feria quarta post circumcisionis Domini tercia die january anno Lij Aert vander Hoeven z. qd Aerts vanden Hoeven voirs. omnia et her. Willemen Jan Mutsarts soen sinen swager voirs. xxvi peters nl. valore ende tyen lopen rogs a pur. proximae futuris ultiam annum solvende eidem scab. datum supra

ORA Oisterwijk (170. 1454 juni 22 847.Sch.Otw,R.162,17r-05) Bonefaes geh. Faes soen van Eertbruggen een half mud rogs erfpacht dwelc Faes voirs. tegen Janne z. qd Aert Herman Noudens soen vander Hoeven in wittigen cope gecregen had alle jaer op pur. Te gedlden van ende vut # enen huyse erve en hove cum attinentiis dicti venditoris een mudsaet lands pf daeromtrent begrepen ende vut der erfenisse hen aenliggende gelegen inder prochye van Otw ter stede geh. optie Hoeven < her. Jan Aert Hermans z. W en voert al om en tom in die Hukelems gemeynt put in litt scab. de Otw cont. leg. et her. suppt et resignit Janne geh. van Ethen nat. z. qd Henric van Ethen etc. scab [Jo Wijtmans] Aert Aerts soen en Jo Symons datum jam suopra

ORA Oisterwijk (141. 1454 augustus 7 847.Sch.Otw,R.162,14r-04) Aert z. qd Jacobs geh. vanden Hoeve voer hem selve en voer sijn brueder en susteren kynderen qd Jacobs vander Hoeven ende voer die kijnder qd Claus z. des voirs. qd Jacobs vander Hoeven dair Aert voirs. voer geloeft heeft Willem z. qd Claus vander Hoeven voer hem selve ende voer sijn bruederen ende susteren kijnder des voirs. qd Claus vander Hoeven ende voer die kijnder qd Aerts vander Hoeven z. des voirs. qd Claus vander Hoeven daer Willem voirs. voer geloeft heeft Wouter Claus Willem ende Henric gebruederen zonen qd Peters vander Hoeven ende Jans z. qd Jans vander Hoeven voer hem selve ende voer sijn bruederen ende zusteren kijnderen qd Jans vander Hoeven voirs. daer Jan voirs. voert geloeft heeft allen alsulken erfenissen als hen ende haeren mede erfgenamen voirs. daer voer sij als voirs. is geloeft hebben van dode qd Margrieten wijf qd Peter Denijs hoirs. moyen met recht van versterven erfelike toecomen sijn gelegen in Westilborch ter stede geh. in Stelaerts hoeve ut dixit leg. et her. resignit Merten z. qd Melijs Willem Melijs z. met afgaen ende vertyen etc. vutgenomen den commer ende onraet jaerlics daer vut van rechts te vergelden ut dixit scab. predicti datum supra

ORA Oisterwijk (168. 1456 mei 14 847.Sch.Otw,R.164,018r-01) Zebrecht geh. vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven ende Jan z.w. Jans vander Hoeven die soen was des voirs. qd Arts vander Hoeven voer hemselve ende voer Beatrijse wede qd Jan vander Hoeven voirs. ende voir dander kijnder qd Jans vander Hoeven ende Beatrijse sijns wijfs voirs. Dair voer Jan voirs geloeft heeft # een stuck beempts geh. den Langhen Beemopt hen toebehorende gelegen in Otw ter stede geh. Hukelem < her. Lambrecht vanden Woude O > her. Jans vanden Dijck W ^Z die gemeynt van Hukelem v N aen den stroem geh. dAa ut dixit leg. et her. vendt Aerde vanden Wyel z. qd Peters vanden Wyel ab eodem emptoris resignit eodem emptoris Petrus ? Zebrecht ende Jan sijn neve vertegen voirs. pro se et pro Beatrijs etc. Cl;aus z. qd Peters vander Hoeven redemit et reportavit Arnoldo de Wyel emptoris predictus scab. Laur. de Merica et Aert Goyaerts Backs z. in crastino sancti Servacij episcopus

ORA Oisterwijk (277. 1459 januari 3 847.Sch.Otw,R.166,39r-02) Goeswini ende Herman ghebruederen sonen wilnerr Jan Herman Noyens z. voor hen selve ende voor Aernden horen wittighen bruer daer voer Goeswini ende Herman gheloeft hebben # een stuck beempts hen als sy zweeden toebehorende ghelegen in par. Otw aen een stede gheheiten Hukelum in een stede geh. dat Zevick < > her. der krn Ghijsbrecht Berien? T erf jan Aert Herman Noyens soen v ghemeinder Aa …. wtgescheiden Zibben vander Hanen? xxi roeden erfs den zelven Zibben toebehorende inde stuck beemds voors. ut dicit welc stuck bempts voers. Vranc Aerts? z. vander Hoernen Peter Denys sBeeren soen Aert Claeus z. vander Hoeven voor hen selven ende voor Willeme sine bruer ende voer Heulwighe ende Elisabetthen sijn zusteren daer voer Aert voers. gheloeft heeft wittelijc ende erfellijc vercoft hadde Jan z.w. Aert Herman Noyens z. ende welcv stuck beempts voers. die voers. Jan Hermans den voers Goeswinen Herman ende Aernden sinen wittigen kinderen met meer andere erfelijke gueden voert overgheven hadden welc guede Aert voers. den voers. Goeswin en Herman sinen brueder voor overr gheven hadde sch.br. Otw leg. et her. vendt Awert filio qd Back Wuys z. … pro Aerde horenc bruer voers. commer ex parte eorum et ex parte Jans hoers vaders voers. deponende scab. Gruiter et Heyman datum 3-a januari marge:] tot behoef Willems soens des voers. Aerts

ORA Oisterwijk (29. 1463 mei 13 847.Sch.Otw,R.170,(07)006r-01) Beatrijs weduwe qd Jans vander Hoeven d.w. Goyaert van Heist? c.t. alsulken tocht als Beatrijs voers. besittende is in enen mud rogh jeep als met meer andere pachten Wouter z.w. Robbrecht Gheisters gheloeft hadde als princ. sc. Wouteren geh. vander Hoeven te ghelden wt ende van # alsulke erf als Wouter die Gheister voirs. vercregen hadde tegen den voergen. Wouter vander Hoeven ghelegen in par. Otw in loco dicto op die Hoeven ende uit # enen stuck erfs ghelegen in par. Ghestel bij de watermolen van Stoct volgens sch. br. Otw leg. sup Goyaerden Janne ende Claeusen ghebr. krn derselver Beatrijse ende w. Jans vanderr Hoeven voers. Henric z. Peter Brunen man van Elysabetthen sue uxoris filia qd Jans vander Hoeven voers. ad opus eorum et ad opus Willems vande Schueren man van Marie sue uxoris Agneesen ende Margrieten sorores drs qd Jan vander Hoeven voers. etc. quo facto dat Go,. Jan Claeus Henric hoer zwager voers. de voors. mud rog erfopacht supt Jannen s.w. Jans vander Hoeven bijgestaen Zebrecht z.w. Aerts vander Hoeven hoeren oem voirs. krn Gherit en Aert gebr. krn w. Jacops vander Hoeven voor henzelven en voor hoer mede erfgenamen broeders en zusters op dit voors. mud rogge ad opus Jan voors. redemit scab. Appel et Eyghen datum xiij maij Jan die Sloetmakerr voers. pt Beatrijsen voers. en Goeyaerden hoeren soen 32 peters en vor elke peter 18 ½ st a purificationis prope futuram over 3 jaar met 12 mud rogs elke OLVrouwedag binnen den voors. termijn den pacht van een mud rogs solverunt scab. pred. datum ut supra


Huwt (1)

Elisabeth van der DIESEN

FamilienaamIndex

Vgl KM (2002:4). De kinderen 11-13 stammen waarschijnlijk uit dit huwelijk.


Huwt (2)

410.689   Agnes NERINC

FamilienaamIndex 410.689Vader 13.192.526Moeder 13.192.527 • Tevens 6.596.263

Overleden na 1426, voor 1429

ORA Oisterwijk (468. 1420 mei 29 847.Sch.Otw,R.143,052v-03) Op 29-05-1420 deed Agnes weduwe van Aert van der Hoeven ten behoeve van haar kinderen afstand van haar tocht in #1. een huis en hof met toebehoren en erfenissen in Haaren, die haar zoon Aert van der Hoeven “hantplicht”, #2. een beemd in Haaren te Belveren, tussen een weg en tussen Jan Bonen, strekkend aan de Schaapleide, # 3. een beemd in Wippenhout in Oirschot achter de leide van Bantsvoort, naast de beemd van Bruijsten Bruustens zoen in het noorden en tussen de kinderen van Aert van den Brekel, strekkend aan Ons Vrouwe Broek van Oisterwijk. Betaalde een tuin. des woensdaghs na pinxt dagh; coram scabinis Johannes de Fine et Johannes Brabant. Vervolgens gaven de kinderen van wijlen Aert van der Hoeven 1. Claus, 2. Zebrecht, 3. Peter, 4. Jacob, 5. Wouter, 6. Margriet, gehuwd met Peter Denijs Beren, 7. Elisabeth, gehuwd met Denijs nzv Jan sBijes, 8. Heijlwijch Aerts van der Hoeven weduwe van Melijs Willem Melijs zoen, en haar kinderen a. Willem, b. Pauwels, tevens voor c. onmondige broer en zuster, deze goederen uit aan Aert Aerts van der Hoeven, voor een erfpacht van 20 lopen rogge, te leveren met lichtmis aan voornoemde Zebrecht, Peter, Jacob en Denijs. Voorts voor een erfpacht van 4 lopen rogge, te leveren met lichtmis door voornoemde Aert, aan Heijlwijch Arden van der Hoeven, en haar kinderen. coram scabinis Johannes de Fine et Johannes Brabant, Waltero die Gruter et Gerardo Meyensvoert nl. duo coram die jam ultimo dictis

Kinderen

 1. (uit 1) Ghijb den Mesmeker, vermeld 1430, 1433
 2. (uit 1) Jan (+voor 1463) (niet verwarren met Jan Noet geheten die Sloetmaecker; vgl KM 2002:5), huwt Beatrijs Goyaert van Heist
 3. Kinderen
  1. Goyaerd
  2. Jan
  3. Claeus
  4. Elisabeth, huwt Henric Peter Brunen
  5. Maria
  6. Agnes, huwt Willem vande Schueren
 4. (uit 2) Aert Zie 205.344
 5. (uit 2) Zebrecht
 6. (uit 2) Peter (+na 1433, voor 1450)
 7. (uit 2) Jacob (*ca. 1375 +na 1443, voor 1454), huwt ca. 1400 N.N.
 8. Kinderen
  1. Gherit
  2. Aert
  3. Claus (*ca. 1405 +voor 1433), huwt ca. 1430 N.N., had kinderen in 1454, inclusief volwassen zoon Willem
 9. (uit 2) Margaretha, huwt Peter Denijs Beren
 10. (uit 2) Elisabeth (+voor 1430), huwt Denijs vanden Noertacker, natuurlijke zoon van Jan die Bye; hij huwt (2) Heylwigen Willems Wytlock; uit dit tweede huwelijk een dochter Hylle; Heylwich had al een natuurlijk kind Aleyt (*voor 1410, gehuwd met Jan Jan Jan Wijtmans) van Wouter van Meyenvoort.
 11. Kinderen
  1. Heylwich
 12. (uit 2) Wouter (+na 13-6-1420, voor 1430), huwt Kathelijn Gherijt Beijen alias van Beurden; zij huwt (2) Wijtman Willem Heijnen
 13. (uit 2). Heijlwijgh ZIE
 14. (uit 2) Claus (+voor 1430)

TerugBegin van generatie


410.690   Gerrit Gooswijn van BEURDEN

FamilienaamIndex 410.690 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1443

ORA Oisterwijk( 542. 1421 januari 1 847.Sch.Otw,R.143,060r-03) Op 01-01-1421 droeg Gherijt Gherijt Goeswijns zoen van Boerden over aan zijn zwager Wouter Aerts van den Hoeven een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit # de Voerdakker in Westilburg, tussen Jan Serijs en tussen Henric Gherijt Heijlen, die voornoemde Gherijt gekocht had van Thomaes Wautghers zoen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Vervolgens verkocht Wouter van der Hoeve als man van Kathelijn Gherijts van Boerden deze erfpacht aan Peter Gherijt Feijtmans. Aert Arts van den Hoeven zag af van vernadering. ipso die circumcisionis Domini anno xx; coram scabinis Johannes Brabant et Gerardo Meyensvoert.

ORA Oisterwijk (130. 1443 april 5 847.Sch.Otw,R.153,013r-03) Gyelijs z. Gherijts geh. van Buerden # een stuck lands ses lopensaet lants myn negen dalve roede lants of daeromtrent begrijpende otten voirs. Gyelijs behorende gelegen in Westilborch ter stede geh. aen die Heydside < Aerts geh. die Beer N > her. Peters van Buerden brueders Gyelys voirs. Z ^O aen erfenis Jan Sterts Claus soen v W aen die gemeyn straet aen den dreyboem aldaer # ende hiertoe een heydevelt gelegen binnen desen reen voirs. < aen die zuutside neffen erfenis Peters van Buerden voirs. vijf lopensaet myn een vyerde vatsaet erfenis begrijpende ut dixit heeft hij leg. et her. vendt Amelijs geh. Melijs z. qd Gherijt Betthen vanden voirs. Amelijs in een erfrecht te hebben ende te besitten resignavit eidem etc. vutgenomen enen halven ouden groten erfchijns domine ducis Brabantie ende alsulken chijns als Gyelijs voirs. met Peteren sinen brueder voirs. ende met Aerde vander Hoeven sinen zwager inder gesworen chijns vander gemeynten van Tylborch met recht sculdich is te gelden ende op tderde jaer twee pont vlass ende ses lopen rogs erfpacht vut den heydevelde voirs. jaerlijcs van rechts te vergelden welken chijns pacht ende commer vors. Amelijs coper voirs. van nu voertaen eenyegelijc jaer ende erfelijc alsoe geven ende betalen sal etc. dat den voergh. Gyelijs vercoper tot ende op hem ende sinen anderen gueden etc. gelijc Amelijs coper voirs. dat openbaerlic bekent heeft ende als een principael sculder op verbijntenissec der erfenisse voirs. den voergh. Gyelijs vercoper wederom geloeft heeft scab. Jo Ghijben z. et Jo Poynenborch feria vi post dominica Letare v die aprilis - duprilcet Gheryt soen Gherit van Buerden in presentia Amelijs vors. redemit etc. et resignit Amelijse vors. scab. predicti datum supra - .... v vleems de ....


Huwt (1)

410.691   N.N.

Index 410.691 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

N.N.

Index

ORA Oisterwijk (88. 1430 maart 25 847.Sch.Otw,R.147,015r-02) Op 25-03-1430 beloofde Gherijt Gherijts van Boerden aan Jan den Bont van Tilborch ten behoeve van Angneese Jan Sterts 50 gouden franse kronen na maning te betalen. Voorts droeg voornoemde Gherijt van Buerden over aan voornoemde Jan den Bont ten behoeve van voornoemde Angneese # ½ van 1½ bunder beemd in Gilze in Gherijt Sijmons hoeve, waarvan de andere ½ behoort aan de wettige kinderen van voornoemde Gherijt van Buerden van den voorbedde. De brief overhandigen aan Jo de Bont. Hij betaalde 6 boddreger en 4 vlieger voor de brieven.

Kinderen

 1. Gielis
 2. Peter
 3. Janneke Zie 205.345
 4. Kathelijn Gherijt Beijen alias van Beurden, huwt Wouter Aerts Verhoeven, broer van Aert en zwager van Janneke
 5. Gerrit

TerugBegin van generatie


410.692   Arnoldus Nicolaes BAELJUWS

FamilienaamIndex 410.692Vader 821.384Moeder 821.385

Overleden voor 1483

ORA Oisterwijk (189 fol 33v no 216 dd. 6-9-1483) Jan z.w. Aert Belnius: een stuck lands gent den Putacker hem toebehorende 1 1/2 L in par. Haren bij den Hecken aldaer < erf Peter Poinenborch > Peter Brabant ^Joff. Monicx v erf Marien? vidue jan Heyen ; vendt Goeyaerden z.w. Jan Goeyaerts z. uitgenomen 6 l rogge erfpacht ten Bosch te leveren item noch hiertoe een huys en hof met toebehoren en een stuck lants 10 L in par. predicto < ^ erf Gherit Berkelman > erf w. Claeus van Bockoven v comm. plateam ; aan ? Goeyaerden voors. uitgenomen Embrecht van Oekel 19 L rogge erfpacht en Kathelinen Jan Stickers d. 1 mud rogge erfpacht en den hertoge 1/2 oude grote 1/2 R dijcks tot Belver aen dat Cleyn Bruxken - scab. Lambrecht etWouter Maes datum vi septembris. Aert z.w. Aert Belnius redemit? et reportavit?


Huwt

410.693   N.N.

Index 410.693 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 205.346
 2. Jan

TerugBegin van generatie


410.694   Joannes Nicolai van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 410.694Vader 821.388Moeder 821.389

Overleden voor 18-9-1466

Aangetroffen in Stamboom Willems-Van den Heuvel.

Bosch Protocol (1235/170v-no 619 dd 18-9-1466) Nicolaus, Willelmus, Margareta en Gertrudis, kinderen van wijlen Johannes van Laerhoven droegen over voor een helft aan Arnoldus Arnoldi Claes Baeliuwssoen en voor de andere helft aan Elisabeth weduwe van Johannes Langheijnensoen, 4/7 deel in (1.) een erfpacht van 4 lopen rogge, gaande uit een huis en tuin en erfgoederen daaraan gelegen, 7 lopen land, toebehorend aan Johannes Wolteri Wellen, onder Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Arnoldus die Wolf en tussen erfgoed van Aleijdis weduwe van Laurencius Groeijs en haar kinderen, welke erfpacht Paulus Johannis van Laerhoven verworven had van Johannes Wolteri Wellens, (2.) een erfpacht van 12 lopen rogge gaande uit a. een huis, erf en tuin en daaraan gelegen erfgoederen, onder Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Aleijdis weduwe van Laurencius Groeijs en haar kinderen en tussen erfgoed van Johannes Johannis Groeijs,; b. een akker, genaamde de Joden Braken, onder Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van genoemde Aleijdis en haar kinderen en tussen erfgoed van Arnoldus die Wolf, welke pacht meester Arnoldus van Weijlhuzen ten behoeve van genoemde Paulus Johannis Nicolai van Laerhoven gekocht had van Johannes Wolteri Wellen.


Huwt

410.695   N.N.

Index 410.695 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aleida Zie 205.347
 2. Nicolaus
 3. Willelmus
 4. Margareta
 5. Gertrudis
 6. (hypothetisch) Elisabeth weduwe van Johannes Langheijnensoen
 7. Paulus

TerugBegin van generatie


412.048   Gielis CRIJNS

FamilienaamIndex 412.048Vader 824.096Moeder 824.097

Geboren Oirschot ca. 1360

Volgens Genealogie Goossens


Huwt voor 1385

412.049   N.N.

Index 412.049 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gielis Zie 206.024
 2. Henrick
 3. Joerden

TerugBegin van generatie


412.052   Gielis Maes van den SNEPSCHEUT

FamilienaamIndex 412.052Vader 824.104Moeder 824.105

Volgens Genealogie Goossens


Huwt

412.053   N.N.

Index 412.053 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goijaert
 2. Aleid
 3. Jan Zie 206.026
 4. Mechteld
 5. Henrick
 6. Gielis

TerugBegin van generatie


412.080   Aert Michiels SMETSERS

FamilienaamIndex 412.080Vader 824.160Moeder 824.161

Overleden na 1-10-1472, voor 1474

Alias Steemetsers, metselaar dus - althans een van zijn voorouders...

(Schoutsrekeningen inv 13016, 1429-1467, Archiefcollectie Henk Beijers)

1456: Aerde den Steenmetser dingde tegen Heynen Stayacker

BP 1211 (Oirschot okt 1440 – sept 1441 folio 79r) Daniel en Jan zoons van wijlen Daniel Hillensoen; Aert Michiel Steenmetser man van Aleijt Daniel Hillen; Daniel zoon van Gijb Eijghenbroet en van wijlen Lijsbeth Daniel Hillen

BP 1232 (Oirschot okt 1461 –sept 1462 folio 36v) Peter Claes Tyerelays; Servaes (Faes) zoon van Aert Steemetser; Rutger en Hubrecht zoons van wijlen Rutger van Gouwenberch

BP 1242 (Oirschot okt 1472 – sept 1473 folio 230v) Michiel en Daniel zoons van wijlen Aert Michiel Steenmetsers; Claes die Molneer, Jan Smolnerss van Straten; Peter van den Loect

BP 1249 (Oirschot okt 1479 – sept 1480 folio 57v) Daniel die Metser zoon wijlen Aert Michielss (en zijn zoon Jorden) folio 58 ; Jan Dirx Sbruijnenzoen (folio 58)

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 135 no 62 dd 1-5-1466) Verschenen is Aert Michiel Steemetsers en verkoopt hierbij met schepenbrieven van Oirschot aan zijn zoon Merten die een pacht van een half mud rogge per jaar, maat van Oirschot, welke pacht hij had geerfd van zijn vader Michiel Steemeters en genoemde Michiel weer had verkregen van Lisbeth Korstiaens Crommen. Dat halve mud rogge had haar man Peter van der Loeck verkregen van Willem Jan Driessen en de pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Aert van der Braecken, Henrick van der Rijth, de straat. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 127v nos 20-21 dd 22-1-1472) Komen zijn Lenaert Henrick Deenen, verder Daniel Scabroeks als man van Aleijt wettige dochter van genoemde Henrick en verder Jacop Henrick Sbrouwers als man van Berthen ook wettige dochter van genoemde Henrick en verkopen aan Aert Michiel Steemetsers een stuk kland gelegen onder Herzel in herdgang de Notel, b.p. heer Rutger Vos priester, genoemde Aert als koper, de gemeenschappelijke straat. (…) (Idem 21) Komen is genoemde Aert uit de vorige akte en belooft aan Jacop Henrick Sbrouwers die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 29 en een halve peter te betalen, elke peter tegen 18 stuivers en daarvan zal hij per a.s. Pasen 4 peters geven en daarover hoeft hij dan geen rente betalen, van het restant bedrag zal hij per jaar 10 lopen rogge als rente betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 17 no 97 dd 28-6-1474) Verschenen zijn hier Michiel, Daniel, Martijn en Faes, broers en kinderen van wijlen Aert Michiels die men ook wel Steemetsers noemt en verkopen nu aan Michiel Maes Daniel Crommen een huis, tuin etc., met schuur en gronden, gelegen in herdgang de Notel, ter plaatse Hersel genoemd, b.p. Willem van Esch, het goed genoemd ter Dommelen, de gemeenschappelijke straat. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge, nog 2 lopen raapzaad en nog 3 stuivers als chijns aan de hertog.

Idem (fol 17v no 100 dd 28-6-1474)Verschenen zijn hier, Michiel, Daniel, Martijn en Faes, broers en kinderen van wijlen Aert Michiels die men ook wel Steemetsers noemt en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader Aert hebben geerfd en van hun moeder Aleijt. Genoemde Martijn krijgt een stuk beemd gelegen in herdgang de Notel, (…) een stuk land genoemd de Middelste Akker in Oirschot gelegen, ter plaatse genoemd ter Meijen (…), een pacht van een mud rogge te heffen volgens de brief ervan; Nog krijgt Martijn een pacht van 10 lopen rogge, ook uit bepaalde onderpanden te ontvangen. Genoemde Daniel krijgt een stuk land genoemd de Berendonk, met een hopveld daar, gelegen onder Erdbruggen, b.p. Willem van Esch, Heijlwig Heijmericks met haar kinderen, Katalijn weduwe van Henrick Scabroeks, Lisbeth Eijgenbroets, de erfgenamen van Dirck Smits Nog krijgt hij een stuk land gelegen in de Notel, b.p. Henrick Moedel Haubraken, genoemde Martijn, de kinderen van Aert Smits (Swerts?), Peter Lanen. Nog krijgt Daniel een pacht van 16 lopen rogge op onderpand van een perceel genoemd de Nageldonk, volgens een brief van Oirschot. Hieruit moet Daniel jaarlijks 2 mud rogge betalen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 363v: Aleit weduwe van Henrick Deenen verhuurt aan Aert Michiel die Steenmetser, zolang hij leeft, een stuk beemdland in de herdgang van Heersel, een stuk bouwland in de herdgang van Hersel om 14 lopen rog, Oerscotse maat op Lichtmis, 22 januari 1438, non solvit

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 147r: Aert zoon wijlen Michiel die Steenmetser; Dirck zoon wijlen Goijaert Mathijs die Bruijn; Claes die Molner zoon wijlen Jan die Molner van Strathen; Peter van den Loect; Jut van den Loect

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 40v: Peter Vos zoon wijlen Marselis; Aert Michiels die Steenmetser;Wouter van den Nuwenhuijs

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 79v: Aert Goijart Thijss man van Jut dochter wijlen Jan Pennincs (zoon wijlen Willem?); Willem zoon wijlen Willem Pennincs; Aert zoon Michiel Steenmetser

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 170r: Aert zoon wijlen Michiel Steenmetser, Aert Goijart Thijss, Gielis die Cremer van Straten

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 25r: Aert Michiel Steenmetsers, Henrick Belart zoon wijlen Henrick Belart, weduwnaar van Heijlwich dochter wijlen Rutger Heer Vos

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 94v: Jut van den Loect, Aert Michielss die Steenmetser, Willem Andriess, Ljsbeth Corstiaen die Cromme (folio 95r)

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 23v: Aert die Steenmetser zoon wijlen Michiel

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 30v: Marten Martenss van der Espendonc, Michiel Aert Mijchielss, Aert Mijchielss

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 284r: Aert Michielss (leeft) en zoon zoon Marten; Michiel zoon wijlen Aert Michielss (sic)

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 307r: Aert Michielss die Steemetser, Daniel Eijgenbroet zoon wijlen Gijb Eijgenbroet

BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 224r: Rutger Henrick Henrick Belarts, Willem Janss van Geldrop man van Katherijn Henrick Henrick Belarts, Aert Michiel Steenmetsers

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1219 (Best) okt 1448 – sept 1449 folio 43v: Jan Daniel Hillen soen, Jan Mercx, Aert Michielss Steenmetser

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 34r: Jan zoon van Henrick Heester zoon wijlen Jan van der Heijden; Michiel Aert Steenmetsers


Huwt

412.081   Aleijdt Daniel HILLEN

FamilienaamIndex 412.081Vader 824.162Moeder 824.163

Overleden voor 1474

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 79r: Daniel en Jan zoons van wijlen Daniel Hillensoen; Aert Michiel Steenmetser man van Aleijt Daniel Hillen; Daniel zoon van Gijb Eijghenbroet en van wijlen Lijsbeth Daniel Hillen

Kinderen

 1. Michiel, huwt (1) Heijlwig Jacop Cremers (+voor 1474), met haar drie kinderen; huwt (2) voor 1474 N.N.
 2. Daniel Zie 206.040
 3. Maerten (eenmalig genoemd Michiel) (+na 1497) huwt voor 1472 Woutertje Hollen dochter van Aert van Baest (+voor 1484); ouders van Aernt en Aleijt (gehuwd met Steven Jans van Hersel)
 4. Faes (*voor 1433), in 1457 al in een regest van het kapittel vermeld

TerugBegin van generatie


412.082   Willem Joerden Everaerts LATHOUWERS

FamilienaamIndex 412.082 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 3-10-1464

ORA Oirschot (Toirkens 122A fol 70 nr 187 dd 3-10-1464) Verschenen zijn Jan Janssen Venmans als man van Beelen dochter van wijlen Willem Lathouwers (= Willem Joerden Evereraerts ) verder Henrick Peters van Oudenhoven als man van Lijsbeth ook dochter van genoemde Willem, en hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van hun zwager Willem. Bij deze deling krijgt Jan een stuk land met een schuur en een schaapskooi erop, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Zeelken (Marcelis) van der After, Rolens Smetsers, genoemde Henrick zijn zwager waarvan is afgedeeld, de gemeijnte. (…) Bij deze deling krijgt Henrick het huis met tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. het erf van zijn zwager Jan Venmans waarvan is afgedeeld, de gemeijnte, Laureijs van den Weuwe. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 122A fol 72 no 200 dd 14-11-1464) Verschenen is Jan Jan Venmans als echtgenoot, verder Henrick Peters van Oudenhoven als echtgenoot en hebben hierbij beloofd aan Heijlwich zijnde de weduwe van Willem Everaerts, die te vrijwaren voor alle achterstalligheid van rentes en pachten inzake alle bezit waarvoor zij afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan ten hunnen behoeven en wel tot aan vandaag de dag toe.

ORA Oirschot (Toirkens 122A fol 73 no 203 dd 14-11-1464) Verschenen is genoemde Jan en verder Henrick Peters van Oudenhoven als echtgenoot, verder Daniel Aert Michiels als man van Mechteld dochter van Willem Lathouwers en hebben hierbij aan Mercelis Aerts van der After beloofd dat zij hem nimmer meer lastig zullen vallen over brief waarin 3 en een half mud rogge door Mercelis waren beloofd, op onderpand van het bezit waar Mercelis nu in woont.

ORA Oirschot (Toirkens 122A fol 73 no 205 dd 14-11-1464) Verschenen is genoemde Jan als echtgenoot en Henrick als echtgenoot, en nog genoemde Daniel als echtgenoot, en hebben samen afstand gedaan van aanspraken ten behoeve van hun zwager Joerden en die te vrijwaren voor bepaald bezit dat die gepacht had van zijn vader Willem de Lathouwer. Dat betreft twee stukken land, het ene is een akker genaamd de Haeckekker en het andere stuk land is genoemd de Pasekker. Ze doen er afstand van ten behoeve van deze Joerden en beloven alle lasten daarin van hun kant af te handelen.

BP 1198 (Oirschot okt 1427 – setp 1428 folio 301r) Willem Jorden Jan Everartss van Strathen; Mr. Goijart van Rode

BP 1203 (Oirschot okt 1432 – sept 1433 folio 148r) Willem Jorden Jan Everyts van Oerschot; Willem Rutgerssvan Audenhoven

BP 1204 (Oirschot okt 1433 – sept 1434 folio 212v) Willem en Jan zoons van wijlen Jan Henrick Cnape en hun schoonbroer Willem Jorden Everitss van Strathen man van Heilwich; Jorden Goijartss die Becker; Thomas Henrix van der Ameijden

BP 1207 (Oirschot okt 1436 – sept 1437 folio 38v) Henrick zoon wijlen Henrick natuurlijke zoon van wijlen Jorden Brant en van Lijsbeth Dirck van der Notelen; Willem Jordenss van Strathen; Lijsbeth Dircx van der Notelen; Roelof Peterss van den Toerken

BP 1209 (Oirschot okt 1438 – sept 1439 folio 260v) Jan Claus Gerit Stijnensoen; Willem Jorden Everartss

BP 1211 (Oirschot okt 1440 – sept 1441 folio 192v) Jorden zoon wijlen Goijart die Becker; Willem en Jan zoons van wijlen Jan Henrick Knapen; Willem Jorden Everits van Straten; Claes zoon wijlen Goijart die Becker

BP 1212 (Oirschot okt 1441 – sept 1442 folio 136v) Willem Jorden Everitss; Jan, Katheljn, Lijsbeth en Jenneke natuurlijke kinderen van Mr. Jan van den Hovel en van Aleit wettige dochter van wijlen Heer Jan Tijmmerman, priester zoon wijlen Henrick van Eijck

BP 1213 (Oirschot okt 1442 – sept 1443 folio 169v) Jan Claus Gherit Stijnensoen; Willem Joerden Everaetssoen

BP 1214 (Oirschot okt 1443 – sept 1444 folio 186r) Ervart Ervartss van den Vlueghe; Aert Jordenss van der Braken; Willem Jorden Everartss; Willem Rutgerss van Audenhoven

BP 1217 (Oirschot okt 1446 – sept 1447 folio 123v) Willem Jorden Everits; Lijsbeth weduwe van Daniel van Vlierden; Willem Henrick Blaeck

BP 1218 (Oirschot okt 1447 – sept 1448 folio 270r) Jorden Goijaertss die Becker en zijn broer Claes; Willem en Jan zoons van wijlen Jan Henrick Knapen; Willem Jorden Everits van Straten

BP 1225 (Oirschot okt 1454 – sept 1455 folio 421v) Willem Jorden Everaetss; Jan Andries Struijfs

BP 1229 (Oirschot okt 1458 – sept 1459 folio 68v) Willem Jorden Everaetss ; Steven Dirx die Leenman man van Heilwich Rutgers van der Vlueten

BP 1229 (Oirschot okt 1458 – sept 1459 folio 214r) Jan Andries Struijff; Willem Jorden Everitss; Mr. Aert van Weilhusen

BP 1238 (Oirschot okt 1468 – sept 1469 folio 55v) Willem Jorden Everaetss; Marcelis Aertss van der After

BP 1250 (Oirschot okt 1480 – sept 1481 folio 437v) Daniel Aert Michielss; Willem Jorden Everitss [dood. MW] ; Jan Janss Hanscomekers


Huwt voor 1430

412.083   Heijlwig Jan KNAPEN

FamilienaamIndex 412.083Vader 824.166Moeder 824.167

Overleden na 1464

Kinderen

 1. Mechteld Zie 206.041
 2. Joerden
 3. Beel, huwt Jan Janssen Venmans
 4. Lijsbeth, huwt Henrick Peters van Oudenhoven

TerugBegin van generatie


412.084   Willem van den HOVE

FamilienaamIndex 412.084 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Van den Hoeve

BP 1246 (Best) okt 1476 – sept 1477 folio 355v: Henrick Willemss van den Hove; Ritsart en Katherijn kinderen van wijlen Dirck Willemss van den Hove;

BP 1245 (Best) okt 1475 – sept 1476 folio 102v: Jan Willemss van den Hove; Gerit en Ermgart kinderen van wijlen Aert van den Hove;

BP 1246 (Best) okt 1476 – sept 1477 folio 233r: Jan Willemss van den Hove; Gerit Aert Willemss van den Hove; Willem Willemss van Audenhoven; Adriaen Lambert Thijsss

BP 1245 (Best) okt 1475 – sept 1476 folio 102v: Jan Willemss van den Hove; Gerit en Ermgart kinderen van wijlen Aert van den Hove

BP 1248 (Best) okt 1478 – sept 1479 folio 102v: (die Vloetsche straet) Jan Willemss van den Hove; Gerit Aert Willemss van den Hove

BP 1250 (Best) okt 1480 – sept 1481 folio 443v: Jan Marselis van Zoeterbeke; Jan Willemss van den Hove; Gerit Aertss van den Hove; Wouter Aertss van den Hove

Mogelijk de moeder van Willem: BP 1209 (Best) okt 1438 – sept 1439 folio 139v: Ermgart weduwe van Henrick van den Hove (sic) en haar kleindochter Ermgart dochter van Dirck van den Hoven en (dochter van Henrick van den Hove) sic; Willem van Bruggen, smid; Ermgart dochter wijlen Jan van der Godendonck


Huwt

412.085   N.N.

Index 412.085 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 206.042
 2. Jan
 3. Henrick
 4. Dirck (+voor 1477), huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Ritsart
  2. Katherijn

TerugBegin van generatie


412.086   Jan van GHEENEN

FamilienaamIndex 412.086 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1464

ORA Oirschot (Toirkens 123a 88v no 128 dd 9-4-1471) Komen is Gerart Mathijssen (Huijskens) en belooft aan Aert Janssen van de Ven voortaan een half mud rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel, b.p. Roelof Buijsers, de kinderen van Jan van de Ven waarvan is afgedeeld, de straat, het erf eerder van Rut Sraden. (Idem 129) Komen is Willem Janssen van Gheenen als man van Lucien wettige dochter van Willem van den Ven en beloft Gerard Mathijssen dat als er problemen komen over het halve mud rogge uit de vorige akte, hetzij met geestelijk of met wereldlijk recht, welke pacht Gerard aan Aert van de Ven, zijnde de broer van zijn echtgenoot (schoonbroer dus, JT) had beloofd, dat hij daarvoor garant staat. Als garantie hiervoor geldt diens deel van een pacht van 2 mud rogge jaarlijks die jaarlijks uit zijn bezit wordt geheven. Willem zal die pacht zodanig betalen dat Gerard en zijn bezit daarvoor gevrijwaard blijft.

Bosch Protocol (1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 149r) Willem Rutger Henrix van Ghenen Enen; Jan Lensschart; Henrick Moyen

Bosch Protocol ( 1246 (Best) okt 1476 – sept 1477 folio 87r) Henrick Janss van Gheenen; Mathijs Henrix van den Spijker; Willem Janss van Ghenen

Bosch Protocol (1247 (Best) okt 1477 – sept 1478 folio 153r) Willem zoon van wijlen Jan van Ghenen en van Heilwich en zijn broer Henrick Janss van Ghenen

Bosch Protocol ( 1251 (Best) okt 1481 – sept 1482 folio 155v) Peter Janss van Beirct; Henrick Janss van Gheenen

Bosch Protocol ( 1195 (Best) okt 1424 – sept 1425 folio 143v 10 september 1425; ten Vorstenbest, die besloten Loe) Jan zoon van Henrick van Ghenen (Mogelijk Van Melcrode, MW); Henrick zoon wijlen Roelof van der Ameijden

Bosch Protocol ( 1197 (Best) okt 1426 – sept 1427 folio 316v 10 oktober 1426) Jan Henricks van Ghenen van Best; Jan zoon wijlen Henrick van den Langen Reep.

Bosch Protocol ( 1203 (Best) okt 1432 – sept 1433 folio 63r) Jan Henrix van Ghenen; Geerlinck zoon wijlen Geerlinck Cnode Metten Brode; Geerlinck Gerit Henrix van Ghenen

Bosch Protocol ( 1204 (Best) okt 1433 – sept 1434 folio 209r) Berta weduwe van Mathijs Rutger Hayart en haar zoons: Dirck, Henrick, Gerit onmondig en Rutger onmondig; Jan Henrix van Ghenen; Willem Hayart

Bosch Protocol ( 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 223r) Jan Henrix van Ghenen; Geerlinck Geritss van Melcrode; Jan Willemss van Dormalen

Bosch Protocol ( 1209 (Best) okt 1438 – sept 1439 folio 180v) Ervart Henricx van van Ghenen; Henrick Janss van der Ynden; Jan Henrix van Ghenen.


Huwt

412.087   Heilwich N.

Index 412.087 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1464

Kinderen

 1. Bertha Zie 206.043
 2. Henrick, vermeld ORA Oirschot 1470-1472, huwt Katalijn Rutger van Ellaer; schepen (1470)
 3. Willem Janssen van Gheenen, huwt Lucia Willem van de Ven, vermeld ORA Oirschot 1472
 4. N, erfde vierde deel.

TerugBegin van generatie


412.092   Jan Lebben Gijsbrecht van ELLAER

FamilienaamIndex 412.092Vader 824.184Moeder 824.185

Overleden Oirschot na 1476

Alias Neven, alias Van den Doren. Kleermaker.

BP 1265 (Oirschot) okt 1495 - sept 1497 folio 119v: Dirck en Aert en Willemke zoons en dochter van wijlen Jan van den Doren en van Margriet natuurlijke dochter wijlen Ermgaert natuurlijke dochter van wijlen Heer Willem van Kervelem, priester

In het Cijnsboek van de Hertog over 1340 komen voor Johannes van Ellaer de jonge (zoon van Ghibonis) en Engelberna, weduwe en ‘de’ vrouw (zijn zus?). Verder ook Joannes, zoon van Ghibonis van Ellaer, en de kinderen van zijn zus.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 – sept 1409 folio 1v: Jan Lebben zoon wijlen Gijb van Ollaer

BP 1189 (Oirschot) okt 1414 – sept 1416 folio 126r: Willem Vos Henrickssoen, Jan Lebben, snijder, Mr. Lodewijck Boet, kanunnik

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 145r: (herdgang de Keirchof) Jan Lebben zoon wijlen Gijsbert van Ellaer aan zijn zoon Dirck Neve; Dirck Jacopssoen van Ossche, 26 juni 1427

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 191v: (herdgang van Spoordonc) Henrick Gielis Zecker; Jan Lebben zoon wijlen Gijb van Ellaer, 16 mei 1425

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 197r (A) (heerdgang van der Noetelen) Meeus Zuetric; Lambert van den Mortel Corstiaens; Henrick van Ellaer zoon wijlen Jan voornoemd, 14 en 16 juni 1425

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 12v: Bernard en Peter Witmeri zoons wijlen Wennemaer; Herman en Jan zoons wijlen Gerit Witmeri; Jan Lebben zoon wijlen Gijb van Ellaer, 24 november 1426


Huwt voor 1401

412.093   Margriet Ermgaert van KERVELEM

FamilienaamIndex 412.093Vader 824.186Moeder 824.187

Overleden na 1476

Mogelijk onjuist: De moeder van Dirck zal voor 1385 geboren zijn. In 1495 nog levende kinderen hebben is dan erg knap.

Kinderen

 1. Dirck Zie 206.046

TerugBegin van generatie


412.112   Henrick QUANTS

FamilienaamIndex 412.112Vader 824.224Moeder 824.225

Geboren voor 1362
Overleden voor 1430

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.243v dd 14-6-1386) Godefridus Punter de Straten gaf uit aan Henricus zvw Mijchael gnd Balijarts (1) een huis, hofstad en tuin, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen kvw Jordanus Cluijsterman enerzijds en kinderen gnd des Cupers Kijnderen anderzijds, (2) de helft van de misse, te weten de helft direct naast voornoemd huis, met een schopke hierop, (3) een tuin aldaar over de gemene weg, tussen Johannes die Custer enerzijds en Johannes gnd des Slijmmen soen de Berze(?) cultellifex anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfcijns van 10 schelling en ½ hoen, en thans voor een erfcijns van 2 gulden, met lichtmis te betalen.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1178 f. 116 dd 2-9-1389) Johannes gnd Lucien soen de Straten verkocht aan Theodericus van den Hoevel zv Cristianus van den Hoevel een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met lichtmis in ‘s-Hertogenbosch te leveren, gaande uit een beemd van verkoper gnd die Moistken, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen Willelmus Penninc enerzijds en Godefridus Becker anderzijds. Verkoper en met hem Henricus Quant zv Mijchael Balijart beloofden garantie.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1178 f. 327 dd 13-11-1389) Henricus van den Kerchoven faber droeg over aan Henricus zv Mijchael gnd Balijart (1) een huis en hofstad, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen Elizabeth Jordens enerzijds en wijlen Willelmus gnd Cuper(?) anderzijds, (2) een tuin aldaar,, tegenover voornoemd huis, tussen Johannes gnd Custer enerzijds en Elizabeth Everarts anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Theodericus zv Cristianus van den Hoevel. Voornoemde Theodericus behoudt hieruit een erfpacht van ½ mud rogge.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 201v: Jan en Jorden zoons van wijlen Henrick Quant van Oirschot; Lambert van der Lijnden zoon wijlen Jorden Lijsbethenzoen

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 273v: Gielis Gielis des Cremers van Strathen, Dirck die Cromme, Dirck Gielis des Cremers van Strathen, Jorden Henrix Quant, Aert geheten Coman Art zoon wijlen Gielis Loeskens van Strathen

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 54r: Willem Engbertss van den Hezeacker man van Adriana dochter wijlen Henrick van Rysinghen; Wouter Jan Swildenswagher; Dirck van den Hoevel, overleden; Jorden Quants; Deenken Hillensoen; Jan Quant

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 55r: Jan zoon wijlen Henrick Quant; Jorden zoon wijlen Henrick Quant; Wouter zoon wijlen Willem die Zegher

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 155v: Jorden zoon wijlen Henrck Quant, Henrick Happenzoon van der Ameijden

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 180v: Jan zoon wijlen Henrick Quant

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 327r: Jorden zoon wijlen Henrick Quant, Gerit Henrick Scheenken man van Kathelijn Dirx van Capellen

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 156v: Willem, Gielis, Henrick en Peter zoons van wijlen Wouter Wilem Colensoen; Jan en Jorden zoons van Henrick Qaunts van Strathen; Jorden Jordenss van der Pasch man van Yda dochter wijlen Wouter Willem Colen (alias

Wouter Willem Eessen)

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 169v: Jan zoon Henrick Quant; Willem natuurlijke zoon wijlen Daniel Henrix

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 169v: Margriet weduwe van Jorden Quant, zoon van wijlen Henrick Quant en haar kinderen: Roelof, Michiel, Jan, Henrick, Sijmon en Kathelijn

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 288r: Matheeus, Anthonis en Jan zoons van wijlen Lambert van der Lijnden (zoon wijlen Jorden Lijsbetten soen); Jan en Jorden zoons van wijlen Henrick Quant van Oerscot; Adriaen Henrick van den Doren, kremer

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 212r: Willem natuurlijke zoon wijlen Dirck van Aerle en van Beel Jan Zueterics; Henrick Quant; Aert Stamelant, kremer

BP 1232 (Oirschot) okt 1461 – sept 1462 folio 55r: Willem Henrick Quant, Henrick Henrix van Beerlikem, Jan Jan Coenen


Huwt voor 1405

412.113   N.N.

Index 412.113 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 206.056
 2. Joerden (+voor 1444), huwt voor 1440 Margriet N., ouders van Roelof, Michiel (volwassen voor 1449), Jan, Henrick, Sijmon en Kathelijn; vermeld ORA 1492 in een vidimus van een akte uit 1433
 3. Willem

TerugBegin van generatie


412.120   Joerden Wouters CLUIJSTERMANS

FamilienaamIndex 412.120Vader 824.240Moeder 824.241 • Tevens 412.914

Geboren ca. 1385
Overleden voor 1456

Mogelijk kleinzoon van en Jordaen, in BP 1390ff al als overleden aangeduid. Patroniem Wouters volgens vidimus ORA 1492 van een akte van 22-3-1416.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 168v nos 27-8 dd 17-2-1473) Komen zijn Jan en Rutger kinderen van Joerden Cluijstermans en doen afstand van hun rechten ten behoeve van Peter Jacops van Esch, inzake het bezit dat ze hebben geerfd of hen in een testament was vermaakt door Katalijn dochter van Rutger Cluijstermans, weduwe van Jan Colijns die in Maastricht woonde en waar dat bezit zich ook in de stad Maastricht mag bevinden. (…) (Idem 28) Komen is genoemde Peter uit de vorige akte en belooft als schuldenaar om aan Jan uit de vorige akte die een bedrag van 9 peters te betalen per a.s. St. Jansdag zonder rente, elke peter tegen 18 stuivers. (..)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1182 (Oirschot) feb 1399 – sept 1400 folio 48r: Henrick zoon wijlen Jordaen Cluijsterman, Henrick Knape

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (juni 1392 – mrt. 1393) folio 490r (heerdgang van Hersel) Jan zoon wijlen Henrick van Arle, man van Aleijt dochter wijlen Jorden Cluijsterman van Straten; Goijaert van Lijemde, bakker

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (mrt. 1393 – sec. 1393) folio 580r; Henrick zoon wijlen Jordaen Cluijsterman; Henrick zoon wijlen Henrick van Eijndoven

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 51v: Thomas Henrick Maess van den Sneppenschoet, Jorden Wouter Cluijstermans, Claes die Becker zoon wijlen Goijart die Becker (land “die Papperdijn” in Notelen)

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 306v: Mathijs Corstiaen Hoeze man van Jut J(orden) Cluijsterman; Roelof Willemss die Buijser

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – spet 1450 folio 315r: Rutger van den Venne natuurlijke zoon wijlen Jan Smolders; Jan Luciensoen van Strathen; Rutger Jorden Cluijsterman

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 315r: Roelof die Buijser man van Kathelijn Jorden Cluijsterman; Mathijs Corstiaen Hoese man van Jut Jorden Cluijsterman; Jan Jorden Cluijsterman; Jan van Berct man van Hadewich Jorden Cluijsterman; Jorden Willemss van Strathen man van Lijsbeth Jorden Cluijsterman; Aert Goijart sWolfss en zijn dochter Lijsbeth; Wouter natuurlijke zoon wijlen Jorden van der Teijnden; Jorden Wouter Cluijstermanss; Aert Henrick Smelters; Jan en Rutger zoons van wijlen Jorden Jacopss van der Wuestbraken; Dirck van der Rijt van Spoerdonck

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 264r: Jan zoon van wijlen Jorden Cluijstermans en van Lijsbeth Aert Goijarts die Wolff; Willem Dirx van den Laer; Henrick Henrick Willemss

BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 1458 folio 102v: Jorden Willemss van der Straten man van Lijsbeth Jorden Wouter Cluijstermans; Elias Willem Eliass; Willem Willem Vos

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 434r: Ghijsbert Janss van der Schueren, Jan Janss Vos man van Yda natuurlijke dochter wijlen Jorden Cluijstermans, Jan Jorden Cluijstermans alias die Wolf


Buitenechtelijke relatie (1)

N.N.

Index


Huwt (2) voor 1415

412.121   Lijsbeth Aert Goijaerts de WOLF

FamilienaamIndex 412.121 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 412.915

Overleden na 1456

Kinderen

 1. (uit 1) Ida, huwt voor 1456 Jan Jan Vos
 2. (uit 2) Jan de Wolf Zie 206.060
 3. (uit 2) Rutger sr, huwt Heijlwig N. (ORA Oirschot 1471 vermeld als weduwe van Rutger Joerden Cluijstermans met volwassen zoon Peter en met Lisbeth, Iken, Heijmerick en Marijke en Rutger)
 4. (uit 2) Rutger jr (+na 1473, voor 1480), alias Heijmericks, alias De Wolf (1494); gehuwd voor 1495 met Kathrina N., weduwe (met kinderen) van Aert Alebrecht Scabroeks; ouders van Peter en Katalijn (+Maastricht voor 1473), gehuwd met Jan Colijns
 5. (uit 2) Kathalijn Zie 206.457
 6. (uit 2) Hadewich (+na 1474), huwt Jan Peter van Berckt
 7. (uit 2) Lijsbeth, huwt Jorden Willemss van der Straten
 8. (uit 2) Jut (vermeld BP 1447-48), huwt Mathijs Corstiaen Hoeze

TerugBegin van generatie


412.122   Peter Jans BUSSCHERS

FamilienaamIndex 412.122Vader 824.244Moeder 824.245

Geboren voor 1379
Overleden na 1429, voor 1438

Hypothetisch. Vidimus (ORA Oirschot Toirkens 124a fol 169 no 165 dd 1-9-1479) van een akte van 1-4-1403: Komen is Joerden Ansems van Lieveld als beheerder van de tafel van de H. Geest te Oirschot en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrief van Oirschot inzake een pacht van 1 mud rogge, die 5 mud achterstallig is, welke pacht Jan Jan Vos eerder had beloofd aan Peter Jans Busscher, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een geloekt dat zijn eigendom was, gelegen in herdgang Straten, b.p. zijn broers Joerden en Peter, Willem Cuijpers, de straat volgens de brief d.d. 1 april 1403.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 123r: Goijart Jacop Keijmpen, Willem Willem Neven, Peter Busscher , de kinderen van Jan die Brouwer van Oerschot, Henrick Ghijbenzoen

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 181v: Willem Jan sGraets, Jan Aertss van der Schueren; Peter die Busscher zoon wijlen Jan Heijsschen; Peter en Aert zoons van wijlen Aert Noijdens

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 235r: Kathelijn dochter van Peter Busscherss van Oirschot en van wijlen Bertha; Jan zoon van Jan Vos van Strathen; Willem zoon Jan Vos van Strathen

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 236v: Gijsbert Henrix van Heijst, Jan Janss Vos, Kathelijn dochter wijlen Peter die Busscher

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 93r: Peter die Busscher; Jan Vossen van Strathen; Ghijsbert Janss van der Schueren


Huwt

412.123   Bertha N.

Index 412.123 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Waarschijnlijk een dochter van Jan Vos van Straten

Kinderen

 1. Heijlwich Zie 206.061
 2. Kathelijn

TerugBegin van generatie


412.160   Henric Jan Lemmens van GESTEL

FamilienaamIndex 412.160Vader 824.320Moeder 824.321

Geboren ca. 1400
Overleden voor 1477

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 100v (van den Keirchove) Henrick van Gestel (zoon wijlen Jan Lemmens) man van Liesbeth dochter wijlen Gijb Heren Goedevaerts; Reijneer Loenman natuurlijke zoon wijlen Henrick Loenman, mesmaker, 27 april 1424

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 208v: Henrick van Gestel zoon wijlen Jan Lemmens, man van Lijsbeth dochter wijlen Gijb Heer Godevarts; Corstiaen die Cromme zoon wijlen Mathijs Hoezen

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 41v: Aert Jan Willem Beckers, Henrick Janss van Ghestel bij Eijck, Dirck Henrix van Beerse, Jan van der Dussen, Heer van Biecht en zijn dochter Jonkvrouw Hadewijch

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 148r: Tielman van den Doren; Jan Willems Ravens en zijn zoon Everart; Meeus Zuetrix; Henrick Jan Lemmens van Gestel (folio 148v, 149r)

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 38v: Henrick Jan Lemkens van Ghestel man van Lijsbeth dochter van (..onleesbaar) van wijlen Gijsbert natuurlijke zoon wijlen Heer Goijart van Audenhoven, priester; Henrick Dirck Nevensoen; Jan Wouterss van Herbeke

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 297v: Margriet natuurlijke dochter van Heer Lodewijch Boet kanunnik in Oerscot weduwe van Goossen natuurlijke zoon Dirck die Scoemeker en haar zoon Dirck; Henrick van Gestel zoon wijlen Jan Lemmens; Christijn weduwe van Henrick die Wetten

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 164v (Aerle) Henrick zoon wijlen Jan Lemmens van Gestel, man van Lijsbeth Ghijsbert Heer Godevaerts; Jan Ghijsbert Moeyartss; Mr. Aert Buck chirurgijn


Huwt voor 1427

412.161   Lijsbeth Gijsbert GODEVAERTS

FamilienaamIndex 412.161Vader 824.322Moeder 824.323

Kinderen

 1. Henrick Zie 206.080
 2. Gijsbrecht (hypothetisch), priester, vermeld ORA Oirschot 1477

TerugBegin van generatie


412.172   Peter Corsten van den HOVEL

FamilienaamIndex 412.172Vader 824.344Moeder 824.345

Overleden na 3-6-1475, voor 31-8-1477

Alias Raijmakers; van beroep ook rademaker.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 185 no 149 dd 18-9-1467) Verschenen is Goijaert Peter Bliecks en verkoopt nu met schepenbrieven aan Henrick Peter Korstiaens van den Hovel die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Straten, zoals hij dat had verkregen van Joerden Vos, b.p. Andries Beckers, Joerden als verpachter, Henrik van de Venne, Dirck Hoppenbrouwers, conform schepenbrief van Oirschot. Goijaert als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 41 no 75 dd 3-6-1475) Komen is Peter zoon wijlen Korstiaen van de Hovel als man van Aleijt dochter van wijlen Goijaert Raijmakers en verkoopt een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., genoemd de Grootakker, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Gerard van der Lulsdonk waarvan is afgedeeld, Jans Swilden, Dirck Smollers, de straat. Dat halve mud rogge had Korstiaen Henrick Blesers eerder verkocht aan Helijwig Lippen Henkens en aan haar natuurlijke dochter Margriet volgens een schepenbrief van Oirschot. De pacht wordt nu verkocht aan heer Henrick Belaerts ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van zijn zusters Heijlwig en Margriet.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 114 no 106 dd 31-8-1477) Komen zijn Korstiaen Goijaert de oude en Goijaert Goijaerts de jonge als broers, verder Daniel zoon Daniel Laenen als wettige man van Margriet, zijnde de 3 kinderen van wijlen Peter Korstiaens van den Hovel en beloven hun moeder Aleijt een jaarlijkse pacht van 6 mud rogge en 4 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar, op onderpand van al hun bezit.

Idem (fol 132 nos 163-4 dd 25-11-1477) Komen is Jan Peter Korstiaens van de Hovel en doet afstand van zijn aanspraken ten behoeve van zijn broers Korstiaen, Goijaert en Goijaert en ten behoeve van Daniel Laenen als man van Margriet dochter van genoemde Peter Korstiaens van de hovel. Dat betreft al het door hem geerfde bezit zowel roerend als onroerend dat hij heeft geerfd of hem in een testament is vermaakt door zijn vader Peter of hetgeen hij nog zal erven van zijn moeder Aleijt, waar dat bezit zich ook mag bevinden. Ook nog inzake het zoengeld dat is te vorderen na de dood of na de doodslag van wijlen zijn broer Peter, zaliger gedachtenis. Jan belooft deze overdracht aan zijn broers en zuster altijd gestand te doen en alle lasten hierin af te handelen voor zijn kindsdeel hierin. Maar Jan behoudt wel zijn 1/5e deel in een pacht van 6 mud rogge per jaar en in een jaarlijkse rente van 4 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers ofwel 12 en een halve plak voor een stuiver, waarvan zijn moeder Aleijt thans nog het vruchtgebruik heeft zolang ze leeft. Na haar dood houdt Jan hierin wel zijn aanspraken hetgeen zijn broers etc. nu ook erkennen. (Idem 164) Genoemde kopers uit de vorige akte beloven hun broer Jan die voortaan steeds op Maria Lichtmisdag een rente van 4 peters te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers en elke stuiver tegen 12 en een halve plak, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van al het bezit dat eigendom van hun vader Peter Korstiaens van de Hovel was. (...).

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 363 no 229 dd St Thomas 1485) Verschenen zijn Korstiaen, Goijaert en Goijaert, broers, verder Daniel Heijlgenen alias Lanen als man van Marten (=Margriet, MW) dochter van wijlen Peter Korstiaens van den Hovel ook wel Raijmakers genoemd en hebben samen een boedeldeling gemaakt. Genoemde Korstiaen krijgt een stuk land genoemd ´t Steeland, b.p. Gijsbrecht Hoppenbrouwers, Henrick Hernricks van Bestluijden, Dirck Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij een huis met tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Adriaen van den Doeren, genoemde Korstiaen, de straat. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Eelsdonck, b.p. de hoeve van Heerbeeck, de gemeijnte, de kinderen van Jan van Best, Henrick Leijten. Verder krijgt hij een pacht van 11 lopen rogge van Jan Woutgaerts te Boterwijk. Uit dit erfdeel jaarlijks de grondchijns te moeten betalen, uit het Steeland ook de grondchijns en idem uit de Eelsdonk. Uit de Eelsdonk nog een half mud rogge per jaar te betalen aan de erfgenamen van Jan van Heerbeeck. Goijaert de oudste krijgt de helft van de beemd genoemd de Verdonk, (…) een mud rogge per jaar te Eckart volgens de brief daarvan. (…) Goijaert de jongste krijgt een stuk land genoemd de Braecken gelegen in herdgang Straten, (…) de Hofstat, (…) een stuk land en heiveld genoemd de Castaert, (…) een stuk land genoemd ´t Hopveld, (…) een stuk land genoemd ´t Bergland, (…) de helft van de Eelsdonk, (…) een pacht van 33 lopen rogge te Strijp uit het goed van Lievendael, nog een pacht van een mud rogge uit een pacht van 2 mud rogge te Eckaert, waarvan Goijaert de oudste de andere helft heeft, nog 1 mud rogge te Woensel te ontvangen van Korstiaen Elias Korstiaens. (…) Genoemde Daniel krijgt een akker genoemd de Weijakker, (…) het 1/3e deel van de Wueste Castaert, (…) de helft van de Veerdonk (…) een pacht van 20 lopen rogge (…) 11 lopen rogge op Meijenvoort (…).

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 238r: Harman Aelbertss Keteleer, Peter Corstiaenss van den Hoevel, Goijart Goijartss van den Broeck, Jan Henrix van Best

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 49v: Peter Corstiaenss van den Hoevel, Heer Henrick Belart priester en Heilwich en Margriet zijn zusters

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 260r: Peter Corstiaenss van den Hoevel, Augustijn Lodewichs van Spoerdonc

BP 1236 (Oirschot) okt 1466 – sept 1467 folio 138r: Willem Gielis Willem Snellen, Peter Belaert, Gerit Lippen, Peter Corstiaenss van den Hoevel

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 32v: Peter zoon Goijart zoon de jonge zoon wijlen Peter Korstens; Corstiaen Peter Corstkens


Huwt ca. 1430

412.173   Aleijt Henrick MATHIJSSEN

FamilienaamIndex 412.173Vader 824.346Moeder 824.347

Overleden na 1483, voor 1485

Vermeld ORA Oirschot 1470. NB in een akte van 1475 aangeduid als Aleijt Goijaert Raijmekers

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 332 fol 372v dd St Nicolaas 1483) Aleijt weduwe van Peter Korstiaens geeft hierbij machtiging voor 3 jaar aan haar zoon Goijaert de jongste om haar zaken te behartigen. De machtiging geldt tot wederopzeggen.

Kinderen

 1. Corsten Zie 206.086
 2. Goijaert senior (+na 1506), huwt Margriet Belaerts, vader van zowel wettige als natuurlijke zoon Peter (de wettige zoon *1471; Corsten is tot 1495 zijn voogd); later schepen.
 3. Goijaert junior, na 1481 niet meer aangetroffen; in 1502 vermeld een volwassen zoon Peter
 4. Margriet, huwt voor 1467 Daniel Daniel heer Henricks (alias Daniel Heijlgenen alias Lanen), ouders van Korstiaen (*voor 1467)
 5. Henrick (+na 1467, voor 1477)
 6. Jan, vermeld 1477
 7. Peter (+ca. 1477), vermoord

TerugBegin van generatie


412.174   Willem Jan de BROUWER

FamilienaamIndex 412.174Vader 824.166Moeder 824.167 • Tevens 412.680, 413.562

412.175   Elisabeth Jan Roelofs van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 412.175Vader 825.362Moeder 825.363 • Tevens 412.681, 413.563

TerugBegin van generatie


412.184   Goijaert Wouter ROESTENBURGH

FamilienaamIndex 412.184Vader 824.368Moeder 824.369

Geboren voor 1383
Overleden voor 1473

Mogelijk zoon van een Wouter Goijaerts.

In 1408/9 een van de overtreders van de dorspkeur van Oirschot inzake heidemaaien (site Hein Vera)

Kapittel van Oirschot inv nr 236 (9-3-1411) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Godevart Wouters Roestenbergszn, als voogd van zijn vrouw Heilwig Willemsdr van Cuyk Jan Castermanszn, verkocht heeft aan Henrik de Wetter: deel roggepacht uit perceel land Leeuwerks Hove in Kerkhof in Oirschot, uit huis en hof en beemd Moest van de Spiker. Origineel inventarisnr 416. NB: Kapittel 1400 vermeldt Jan Vos van Straten, als voogd van zijn vrouw Margriet Willemsdr van Cuijk

Idem, nr 287 (8-9-1426) 1426 september 8 op Onser Vrouwen dach Hoerre gheboerten Schepenen van Oirschot oorkonden dat Rutger, natuurlijke zoon van Willem Vos, overgedragen heeft aan kinderen van Goedevart van der Hoeven en hun zwagers: roggepacht

uit perceel land Klein Huits in Aarle in Oirschot / en uit perceel land Neder Rot. Origineel inventarisnr 376.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 172v no 52 dd 24-3-1473) Komen zijn Henrick, Daniel en Jan, wettige kinderen van wijlen Goijaert Roestenbergs, welke Jan handelt voor zijn minderjarige kinderen die hij had verwekt bij wijlen Godstuwen Henrick Sgreven als gemachtigde hierin vanwege zijn vrouw om bezit te mogen verkopen en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Aert Thomaes Crommen een huis, tuin etc., gelegen in hergang de Kerkhof, b.p. joffrouw Lisbeth van Vlierden, Jacop Ansems van Lieveld, de kinderen van Henrick Didden, de straat, zoals ze dat bezit hadden geerfd van hun ouders en Goijaert Roestenbergs hun vader had geerfd als echtgenoot van Marie dochter van wijlen Daniel Willem Daniels van Boxtel en Daniel haar vader tegen een pacht had gekocht van Goedevaert Groet Gijssen volgens een schepenbrief van Oirschot. (…)

Mogelijk relevant: ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 57v no 193 dd 24-4-1534) Daniel natuurlijke zoon van heer Hubrecht Scrommen verkoopt hierbij een huis, tuin, grond etc., met het gebruiksrecht van de halve put daar, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Stockelmans, Gerart van der Meijen, meester Laureijs (Gijsbrechts) chirurg, Aleijt dochter van heer Lambert Pelsers, de gemeenschappelijke straat. Hij had dat huis etc. gekocht van Marien Hoerkens als weduwe van Everart Marcelissen en verder van heer Marcelissen en van Everden Rutger Marcelissen en genoemde Everart had het verkregen van Jan Willems van den Velde en Jan voor de helft ervan had het vanwege zijn vrouw Ode geerfd van Marien dochter van wijlen Ansem Deenen als weduwe van Joerden Gijsbrecht Hoppenbrouwers en de andere helft had hij verkregen van Heijlwich dochter van Ansem Deenen als weduwe van Aert Thomas van den Ven. Genoemde heijlwich en Marien als dochters van Ansem Deenen hadden het weer geerfd van hun tante Aleijt Elens en Aleijt had het gepacht (gekocht in feite, JT) van Henrick, Jan en Margriet, kinderen van wijlen Goijaert Roestenbergs conform schepenbrieven van Oirschot. Daniel verkoopt het bezit nu aan Andries Pels en het bezit is per a.s. St. Jansdag te aanvaarden. De koper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 8 lopen rogge per jaar aan de kapel van O.L. Vrouw te Oirschot, 30 stuivers per jaar en nog 10 stuivers per jaar aan de erfgenamen van Marien Hoirkens, nog een Rijnsgulden per jaar aan Jan Peter Gielissen en nog het deel van de dorpslasten. De koper moet verder de helft van de put mee helpen onderhouden.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 251v: Goijart Wouter Roestenberch, Jan van den Doirn van Oirscot

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 170r: Gielis Gielisz van Strathen; Goijaert zoon wijlen Wouter Roestenberchs; Ansem zoon wijlen Jan Tijmmerman en … (niet ingevuld), 3 januari 1425

BP 1235 (Oirschot) okt 1465 – sept 1466 folio 165v: Jan Wouter Bruijstens man van Wouterke Henrick van Wetten; Goijart Wouterss Roestenberchs man van Heilwich dochter van wijlen Willem van Kuijc zoon wijlen Jan Castermans


Huwt (1) voor 1420

412.185   Heijlwich Willems van CUYCK

FamilienaamIndex 412.185Vader 824.370Moeder 824.371


Huwt (2)

Marie Daniel Willem Daniels van BOXTEL

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Willem ZIE Zie 206.092
 2. (uit 1) Goijaert (+voor 1501), huwt Lijsbeth Godevaerts vande Capellen (*Helmond +Boxtel voor feb 1480), vermeld ORA Boxtel 1480; hij is schepen te Boxtel, ouders van Dirck en Willem (met dank aan Siep Schaafsma: gehuwd (1) met Bertha Peter Speecks die Hanschoemaker, bij haar een zoon Goijaert; huwt (2) 1522 (volgens akkoord met zoon) Marie Peter van den Mortsel); NB: Willem wordt in 1505 vermeld als man van Bertha Goijaert Claes Beckers; Zie 827.212
 3. (uit 2) Henrick, vermeld 1473
 4. (uit 2) Jan, huwt Goedstuwen Henrick Greven (+voor 1480), ouders van Adriana, Katharina en Goijaert (allen dochters!)
 5. (uit 2) Daneel; vader van Willem, Marij, en Heijlwich, allen volwassen en gehuwd in 1473

TerugBegin van generatie


412.186   Aelbrecht Joerdens van der NOTELEN

FamilienaamIndex 412.186Vader 824.372Moeder 824.373 • Tevens 834.244

Geboren ca. 1400
Overleden voor 1470

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 62v no 374 dd 8-3-1470) Verschenen is hier Aelbrecht Aelbrechts van der Notelen en verder Willem Goijaert Wouters als man van Lisbeth dochter van wijlen genoemde Aelbrecht en ze verkopen nu aan Daniel Aerts van der Ameijden een stuk land genoemd de Faeskekker, gelegen in Oirschot herdgang de Notel. Ze hadden dat perceel geerfd van hun broer Henrick en Henrick op zijn beurt had het weer gekocht van de deken en het kapittel van Oirschot, van heer Lonis van Rijsingen als priester en rector van de O.L. Vrouwekapel te Oirschot en van Jan Jan Smeeds als fabriekmeester van de St. Petruskerk. Die hadden dat bezit laten uitwinnen voor achterstallige pachten die men aan de kerkfabriek was verschuldigd. De verkopers beloven nu alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 152 nos 144-6 dd 26-7-1472) Komen is Aelbrecht Aelbrechts van der Notelen en verkoopt aan Willem Goijaert Wouters het door hem geerfde bezit, zowel roerend als onroerend, dat Aelbrecht heeft geerfd na de dood van Henrick Aelbrechts van der Notelen, zijnde zijn broer, waar zich dat bezit ook bevindt in de Meijerij van Den Bosch en in Oirschot etc. Hij verkoopt dat bezit nu aan zijn zwager en belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 7 mud rogge, maat van Oirschot. (…) (Idem 145) Komen is Willem Goijaert Wouters als man van Lisbeth dochter van Aelbrecht van der Notelen en belooft een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge maat van Oirschot te gaan betalen, steeds te voldoen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Notel, b.p. Augustijn Engelen, Dirck Michiels, de gemeenschappelijke straat, Gerard Lippen. (…) (Idem 146) Komen is Willem Goijaerts Wouters als man van Lisbeth dochter van wijlen Aelbrecht van der Notelen en belooft aan Heijlwig dochter van Aelbrecht van der Notelen, die een jaarlijkse pacht van een half mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. zoals is vermeld in de vorige akte. (...)

Gesignaleerd BP 1433: Goossen Rolofss van der Notelen; 1438: wijlen zekere Hanne Bollart van der Noetelen

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 200r: Jan Duijts van Colen, Aelbert van der Noetelen, Kathelijn Jorden Eben, Claes Nuwestat, Aert van Scaubroek (niet gepasseerd)

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 222v: Claes Nuwestat man van Kathelijn Jorden Eben, Aelbert van den Noetelen, Jan Duyts van Colen, Aert Scaubroec

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 35r: Aelbert van der Notelen

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 109v: Aelbert Aelbertss van der Notelen, Ervart Henrix van Melcrode en zijn dochter Lijsbeth

BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 1458 folio 280r: Aelbert Aelbert Joerdenss van der Notelen; Daniel Aert Scaubroeck; Henrick Aelbert Joerdenss van der Notelen

BP 1239 (1469–1470 f. 62r) Henrick Henrix van den Scoet; Jan van Audenhoven alias die Wilde; Aelbert Aelbertss van der Noetelen; Daniel Aertss van der Ameijden

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 195r: Gerit Jan Gerits man van Heilwich Aelberts van der Noetelen; Willem Goijart Wouterss


Huwt

412.187   N.N.

Index 412.187 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 834.245

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 206.093
 2. Aelbrecht
 3. Henrick Zie 417.122
 4. Heijlwig, huwt Gerit Jan Gerits

TerugBegin van generatie


412.258   Jordaen Willems de BROUWER

FamilienaamIndex 412.258Vader 412.174Moeder 412.175 • Tevens 206.340, 206.380

412.259   Agnes Dircks van der VLOET

FamilienaamIndex 412.259 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.341, 206.381

TerugBegin van generatie


412.260   Mathys Bartholomeus van den NUWENHUYSEN

FamilienaamIndex 412.260Vader 824.520Moeder 824.521

Geboren Baarschot ca. 1390

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen. Schepen van Diessen in 1428.


Huwt

412.261   Geertruyt Mathijs SCOTELDREIJERS

FamilienaamIndex 412.261Vader 824.522Moeder 824.523

Geboren ca. 1390

Kinderen

 1. Mathijs Zie 206.130
 2. Sweenken

TerugBegin van generatie


412.262   Wellen Jan Roefs Muysken SCILDERS

FamilienaamIndex 412.262Vader 824.524Moeder 824.525

Geboren ca. 1400
Overleden voor 21-12-1480

Kerkmeester en H. Geestmeester te Diessen. Kwartieren ontleend aan Henk Coolen. Vgl BL 1997:103ff, 163ff., 193ff., 1998:52ff., 109ff., 147ff., 238ff., 1999:1ff., 94ff., en 164ff.

1425 - Wellen Scilder is omstreeks dit jaar te Diessen getrouwd met jonkvrouw Johanna van Roy. Johanna krijgt als huwelijksgave een jaarinkomen van 25 mud rogge van de Bossche maat.

1430 - 16 dec - Wellen Scilder is te Diessen heilige geestmeester.

1445 - 29 nov - Jut Jans Vlessentop koopt van Wellen Scilder een goed aan de Haghorst te Diessen.

1448 - 12 jul - In navolging van zijn schoonvader Jan de Rode is Wellen Scilders rentmeester van (een deel van) het goederenbezit van de abdij van Tongerlo. Hij geeft 4 mud rogge Beekse maat aan de abt. Zijn zoon Ghysbrecht treedt in bij de norbertijnen van Tongerlo.

1463 - Wellen Scilder is voor zijn broer Laureyns cijnsplichtig voor een onderpand ‘in die Alsen’ te Diessen. Wellicht heeft hij een van zijn zonen naar hem genoemd.

1464 - 27 aug - Uit de nalatenschap van zijn grootouders Wellen Schilder en Zoeta verkrijgt Wellen Schilder verschillende cijnzen op kamers aan de Markt.

1475 - 21 jul - Nadat is geprocedeerd voor de officiaal van Luik en de Raad van Brabant velt de Grote Raad te Mechelen een vonnis over het erfgoed van de ouders van Jenneken Jans van den Rode. De stiefmoeder van Jenneken, Ode van Ypelaer Peters heeft aangevoerd dat haar man bij testament in

1448 al zijn goederen heeft gelegateerd met name die te Diessen. Wellen Scilders wordt veroordeeld tot het betalen van al wat zijn stiefmoeder in de periode 1448-1475 zou hebben gederft aan inkomsten uit het vruchtgebruik waarop zij volgens de Raad recht kon doen gelden te weten 300 pond plus alle proceskosten. Een van de omstreden goederen was het leengoed het leurenseind te Diessen, dat in 1475 wordt bewoond door Wellen Scilder en rond 1500 als volgt wordt beschreven ‘Huijs ende hof mit meer huyskens daer op staende, viere loepensaet groot, ligghende metten eenen eijnde aen die vroente mitter eender syden neven den hophof, mitter ander syden neven Jan Jacopssoene van Aelst. Item een stuck lants int Schildeken, vijff loepensaet groot, mitten eenen eynde aen Goyaert die Wint doude (Goyart Zweens de oude), mitten anderen eijnde aen Goyaert van Loven, mitten eender syden aen Alijt Ghielen ende mitten ander syden aen Jan Mertens. Item een stuck lants inde Cruysboch, V loepensaet groot, mit den eenen eynde aen die strate, mitten anderen eijnde aen Everart Tslaets huijsvrouw, mitter eender syden aen erffenis Willem Schilders ende mitter ander syden aen Meeus Jan Meeus. (Meeus Jan Meeus van den Nuwenhuysen). Item een stuck lants gheheijten die Grooten Bocht, XIIII loepensaet groot, mitten een eijnde aen Henrick Wouters, mitten anderen eijnde aen Deellair, mitter eender syden aen Marten Peter Ghyben huysvrouwe (Marie, vrouw van Peter Gijselbrechts van den Nuwenhuysen), mitter andere aen die kinderen Anthonijs Oyzeels. Item twee stuxkens lants, gheleghen int Ellaer, tsamen vijf loepensaet groot mitten eenen eijnde aen de voirscreven Groote Bocht, mitten anderen eijnde Theeuwen van Casterloe, mitter eender syden Henrick van der Staeck, dander syde Nelleken Willem Schilders dochter. Item een stuck lants aen die Waterstraet, gheheijten die Oude Bocht, V loepensaet groot, mitten eenen eijnde aen die vroente, mitten anderen eijnde die kinderen Griet Thielmans. Item een weyde ende beempt gheleghen int Spulderbroeck, mitten eenen eijnde aen Meeus Schellekens, mitter andere syden Henrick van Spreeuwel, dander syde Coppen Cops oft die kinderen Willems van den Staeck. Item noch die Calversweyde mitten eenen eynde aen die strate, mitten anderen eynde aen Bruijsten Schilders, mitter eender syden aen Mariën Peters Ghyben. Ende noch een busschelken gheleghen mitten eenen eynde aen die strate ende anderen eynde aen Claes Smeets. ;

1480 - 21 dec - Boedelscheiding tussen de erfgenamen van Wellen Schilders.

1483 - 31 jan - Wellen Scilders koopt van Willem Henrick Wellen Roeff Mijskens ‘die Brughbeemp’ bij Eindhoven gelegen tussen de Dommel en de vestinggracht.

1456 - Jan Wellen Scilders koopt het poorterschap van Brugge

1458 - 22 dec - Als patroon van het Willibrordusaltaar te Diessen benificeert Jan Wellen Scilders zijn broer Bruysten.

1482 - 7 feb - Van zijn moeder erft Jan Wellen Scilders het leengoed Ten Rode te Diessen.

1485 - 13 aug - Het llengod Ten Rode wordt door Jan Wellen Scilder nagelaten aan zijn enige kind Katherina Schilders.

1432 - 18 dec - Laureyns Wellen Scilders is een geijde klerk, als hij door zijn oom Jan van den Rode als eerste rector wordt begiftigd met het Sint Willibrordusaltaar te Diessen. Hij resideerde niet maar liet het altaar door een zogenamde huurling bedienen tot in 1442 een nieuwe rector aantrad.

1460 - Ghijselbertus Scilders is norbertijn te Tongerlo.

1465 - aug - Ghijselbert Scilders studeert rechten aan de universiteit van Leuven waar hij wordt ingeschreven als frater Ghiselbertus Scilders, ordinis Premonstratensis, de Berghello.

1470 - Bij zijn huishoudster Johanna Smollers verwekt Ghijselbert Scilders vier kinderen.

1476 - 1 jul - Te Oostelbeers is Ghijselbert Scilders pastoor.

1456 - 23 jan - De broers Beys doteren het altaar van Maria Magdalena in de kerk van Hilvarenbeek rijkelij on andere met 20 lopen uit een akker ‘in Loe’ onder Hilvarenbeek van Servaes Schilder en Jacob Tyckwever.

1458 - 24 mrt - Door zijn broer Jan wordt Bruysten Scilders benoemd tot rector van het ‘familiealtaar’ van Sint Willibrordus in de kerk van Diessen. Hij is dan klerk.

1462 - Bruysten Scilders studeert aan de universiteit van Leuven en wordt daarna priester.

1485 - Te Diessen is Bruysten Scilders bedienend rector van het Heilige Geestaltaar.

1503 - 5 jun - Heer Bruysten Scilders, priester doet afstand van het altaar van Sint Willebrordus ten gunste van Aert Aerts van Scuylen

1510 - Van het Maria altaar te Diessen is Bruysten Scilders ‘deservitor’.

1523 - 14 nov - Engel Wellens wordt vermeld als de weduwe van Henrick Wellen Scilders.

1517 - mei - Angela Wellens afkomstig uit Diessen wordt in de rekeningen van de abdij van Tongerlo in de periode 1514-1517 genoemd als leverancier van rogge in haar kwaliteit als pachtster van een tiende te Diessen.

1525 - 28 mrt - De weduwe van Henrick Wellen Scilders bepaald dat Mathys Jan Thys Meeus van den Nuwenhuysen, kleinzoon van haar schoonzus Aleyt na haar dood haar mans nalatenschap 29 petersgulden vooruit zal ontvangen, wat wijst op kinderloosheid.

1492 - 5 apr - Willem Wellen Schilders verkoopt ‘dat Hoegehuys’ aan zijn broer Aert dsat hij vanaf 1480 in zijn bezit heeft

1494 - Willem Wellen Schilders woont met zijn vrouw Hillegont te Waalwijk.

1463 - Samen met zijn broers Jan en Goyaert slaat Wijtman Wijtmans Deliën te Hilvarenbeek Herman Jan Meeus van den Nuwenhuysen dood. Gedriën vluchten de daders de kerk in. Hun kerkasiel houden ze vol tot er een zoenovereenkomst is gesloten met de bloedverwanten van de dode.

1487 - 1 apr - Wytman Wytmans Deliën gelooft een rente van 18 peters.

Bron Genealogie Thijs van der Zanden.


Huwt (1)

412.263   Jenneken Jans van den RODE

FamilienaamIndex 412.263Vader 824.526Moeder 824.527

Overleden 1482

Jonkvrouwe, alias ‘van Roy’.


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. Jan (*voor 1428)
 2. Laureyns (*na 1428 +voor 1480), rector te Diessen
 3. Wellen (*na 1429 +na 1480)
 4. Ghijselbert
 5. Servaes
 6. Bruysten, clericus, priester en rector te Diessen
 7. Henrick (*na 1433 +1490)
 8. Willem
 9. Bartholomeus
 10. Aernt
 11. Lary
 12. Hilleken
 13. Johanna
 14. Aleyt Zie 206.131
 15. Peternel (*na 1440)
 16. (uit 2) Arnt Wellen Scilders, huwt Yda Franck Francken van der Steenvoort

TerugBegin van generatie


412.264   Jan Willem SCHEIJFVE

FamilienaamIndex 412.264 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1457

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt

412.265   N.N.

Index 412.265 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lysbeth
 2. Goyaert
 3. Aleyt
 4. Dirck Zie 206.132

TerugBegin van generatie


412.266   Peter Boeijen ROOSEN

FamilienaamIndex 412.266Vader 824.532Moeder 824.533

Overleden Hilvarenbeek voor 27-1-1536

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt

412.267   Aleijt Jan van AESVOERT

FamilienaamIndex 412.267Vader 824.534Moeder 824.535

Kinderen

 1. Boudewijn
 2. Jan
 3. Jenneken
 4. Mechteld Zie 206.133

TerugBegin van generatie


412.288   Goyaert Mathijs ROOSEN

FamilienaamIndex 412.288Vader 824.576Moeder 824.577

Geboren ca. 1435
Overleden Moergestel ca. 1506

ORA Moergestel (inv no 290 fol 200v no 353 dd . 22-6-1533) Henrick Goyart Rosenz. met hem Mathijs sijn broeder hebben opgedragen mr Jan Heetvelt priester en rectoer vanden altaer vande drie mechden inde kercke van Gestel bij Oesterwijck 2 L rogge tsjaers erfpachts uit 3 L rogge tsjaers erfpachts als Henrick en Mathijs voers. aenbestorven sijn geweest van honne vader en moeder en hen vader gecoft en vercregen hadde van Goyarden en Elizabeth sijn suster wittige kynderen w. Mathgijs Switten ende dese selve vercoperen vader toegedeylt is geweest in eenre erffdeylige tussen de wittige krn w. Jan Switten jaarlijks op Lichtmis uit

? een stuk beemd geheyten die Oestervoert < erf Jan Scilders en des Beren kynder > aan die Aa ^ erf Jacops Beren en zijn krn mma; uit erff Wouters Costers soe sij seden; en voorts uit alle den anderen erven en erffgueden die Henrick Teyt te deel gevallen sijn in eenre erfdeylinge gemaeckt tissen de wittige kynderen Jan Switten alst blijckt in sch.br. van Gestel; noch alsulcke een loepen [201r xvi] rogge tsjaers erfpachts der mate voors. uit 3 L rogge erfpsachts hen aanbestorven van honnen vader ende moeder en hon vader gecoft hadde van Jenneken d.w. Mathijs Switten met haar momb. haar van den heer gegeven en deselve Mathijs hoere vader voers. in een erfdeling tuissen wittige krn Jan Switen en men jaarlijks geldende is uit; de zelfve voorn. beempt en erff en erfgoede voors.;


Huwt voor 1468

412.289   Margriet Gerit Lambert Toyt VANNIS

FamilienaamIndex 412.289Vader 824.578Moeder 824.579

Geboren ca. 1440

Kinderen

 1. Anthonis Zie 206.144
 2. Mathijs huwt NN (ORA Moergestel 290 dd 9-2-1533)
 3. Kinderen
  1. Gerart
  2. Willem
 4. Gerard, huwt Haijwige Symon Tymmers (ORA Moergestel 290 dd 22-11-1532)
 5. Kinderen
  1. Aleid, huwt Michiel Hermans
  2. Sijmone, huwt Lambrecht Henrick van Gorcum
  3. Yke, huwt Jan Gosens vander Achter
  4. Margriet, huwt Peter Janss van Gorcum
  5. Mathijs, huwt Margriet Pouwels Hessels
 6. Lambrecht
 7. Henrick

TerugBegin van generatie


412.292   Ansem WOUTERS

FamilienaamIndex 412.292 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Molenaar.

ORA Moergestel (inv no 286 no 441 dd. 1-4-1503 fol 325) alsoe Ansem Wouters ontfangen hadde die somme van 46 1/2 peter die welcke hij gebruken mach soe lange als heylich wittige hvr Jans Lozen levende is ende nader doot van hoer die selve Ansem weder wtreycken sal die voors. penningen Janne Henricks Losen soen voers. hoeren man om hem die te mogen gebruken sijun leven lang ende te blyven aende erfgen. Heylwige voers. oft daert hoer believen sal den andries gulden 29 … den gouden Rgld voer 28 st tviuerstael voer 3 blancken

ORA Moergestel (inv no 286 no 471 dd. 6-12-1503 fol 333) Henrick Art Pauwels gebruederen kynderen w. Gosen Taelgoaert ook voor Heylken honne suster en Eliaes honnen swager hebben helmelinge vertegen op losiing in ? alsulcken enen stuck beempts in Wippenhout < erf Ansem Wouters > Thijs Feytman^ gemeynt van Oesterwijck v Reymbout Adriaenss; en hebben geloeft Ansem Wouters voers. dat sij nimer meer tot ghenen daghe en sullen lossen oft quiten dien vors. bempt – actum op sunte Clausdach ts Bere Brievinck

ORA Moergestel (inv no 286 no 606 dd. 25-10-1504 fol 279v) Gerart z.w. Mathijs Feytman en Mergrtiet .. wittige suster mette Janne horen brueder en gecoren mombaer en Corsten Jacops Beren soen en Jan Ansem Wouterss hebben elck van hon erffelijck geloeft Adrianen hender moeder elck van hen een mud rogge erfpacht mate van Gestel en enen rijnsgld tsjaers erfgelts op Lichtmis haer leven lanck en niet langer op al hun goederen en vrij van allen beden .. ende commer op horen hert ende inden huse daer sij woondt –

ORA Moergestel (inv no 286 no 617 dd. 21-1-1504 fol 384v) Gerart Mathijs Feytmans Jan Ansemss als mombaer Marien sijns wijfs en Corsten Jacops Berensoen mombaer Lisbette sijns wijfs en Mergriet Mathijs Feytmans dochter alle wittige krn Mathijs Feytmans en hebben een erfdeling gedaen hen aangeklomen van Mathijs Feytmans [en d.. Ariaen weduwe ..thijs Feytmans] ...

ORA Moergestel (inv no 286 no 619 dd. X-x-1504 fol 390) [begint midden in akte] wegen altijt net gehemelden beesten ende daer in dru… int voer jaer tot sunte Servaes dach toe ende int … jaer als thoy wten velde is beholtelijck of die …of dander honne hoy lieten staen of die den beempt … soe sellen sij in des persoens beempt mogen meyen een heswat ende maken thoy droge met …hoy en latent den persoen inne vueren ende varen? …item oec sal die persoen hebben die streep in die oester…als inden compromisse? begrepen daer voer hij betalen…Lisbetten Toyts met horen kynderen 5 gouwen …ende Corsten tsBeren met Peteren sijnen brueder ….Ansems Wouters met horen erfgenamen …. Peters te 19 st tstuck ende dese penningen sellen …tussen dit en sunte Jan sonder pacht … merttesmisse mette pacht vande 16 peters enen der geliker penninck met sulker …liggen daer enige strepe meer diemen keren ….die sal die persoen keren tot versueck van …partijen ende tote partijen cost en tprofijt da….af comen sal den partijen dienen ende daer …doer wegen ende die costen voer gedaen sellen ….met sijnen adherenten en Henrick Toyt met sijnen tsamen dragen ende die costen bu gedaen … die seggen tot honder wtspraken te doen ende hier duysternisse inne daer houwe die seggeren … verclaren inne Anno xvC iiij den vijfften dach ….coram Wit ende Beren hieraf sellen hebben die p…. enene brief Corsten Peters ende p…. enen brief ende Lisbet Tho… … enene brief. Danel van Vlierden heeft geloeft super se …werlick borghe voer her Woutere van Hale… tot Gestel ende inden naem van hem dat die se…. dese vors. wtspraeck vast ende stedich houwen sal metten werck volbrengen in manieren vors. Actum

ORA Moergestel (inv no 286 no 262 dd. 29-3-1554 fol 91) Marike wede Jan Ansems cum tutore heeft geloeft .....natuerlijcker dochter Willem Pouwels xx ...... erffgels op Lichtmis uit huys scuer ..... erff daeraen aen die Caterstraet < ^ ... Janss vande Broeck > die geme[yn straet?] v Gerit Ghijsen; xxix merte Gerit Janss .....; ende Mariken voers. sal mogen lossen op Lichtmis met 16 ka gld

ORA Moergestel (inv no 294 no 316 dd. 18-8-1554 fol 103v) Mariken wede Jan Ansems met haar momb. geloeft Joesten Artss van Iersel? een mud rogge jeep Otw maat en tot Otw te leveren op OLVr dach te half september uit huys scuer hoff en erff daaraan ca 6 L < Gherit Ghijse > ^ erff Peters vanden Broeck v gem. straat; belast met 20 st een 1.2 vueryzer; actum anno Liiij opten xviij augusti Haren Doren; en hij mag lossen met de some van 50 ka gld

ORA Moergestel (inv no 294 no 512 dd. 13-4-1556 fol 156) Maryken weu Jan Anssems cum tutore heeft wittelijcke en erfflijcke ... opgedragen overgegeven met affgaen ende vertijden Mertken ? soene Corstens een stuck bempts in par. Oorschot < Henrick Eynouts > ....... ^ eenen bempt geheyten Jan Willem Engebert?; welk stuk beemd deselve Merck moet gelden en betaelen alle pachten chijnsen renten daert selve stucken bempt inne verobligeert? - scabini Raeck Haeren den xiij april xvC ende Lv

ORA Moergestel (inv no 294 no 516 dd. 7-8-1556 fol 157) Marijken wedue Jan Anssems cum tutore heeft wederroepen ende gecasseert dieselve Marije voers. Janne Roeffs eenichsins gemaect oft quytgeschouden mocht hebben den xiiij april xvC ende Lvi ende hevet begeert gewilt dat dat selve sal staen nae huerder doot opt lant recht ende o...] selve goeden te comen opten gerechten erffgenaemen ende nae dien die selve Maryken dit hadden gedaen seyde die selve Mary dat sij was b..... te sterven scabini Gerit Janss vanden Raeck ende Dierck Peeter T..... actum den vij augusti anno xvC ende Lvi

ORA Moergestel (inv no 294 no 594 dd. X-2-1557 fol 175v) de gerechte erfgenamen van Marijken Feijtmans achtergelaten hvr Janne Anssems saliger te weten Jan Henrick Pluijmenss man van Lenarden zijn hvr Merck Corstenss Berenss Gerit Alberts Jan Alberts Henrick Alberts Mathijs Corstens Berenss Jan Peeterse man van Lijsken zijn hvr d.Gerit Feytmans Jan z. Gerit Antonis Rosen ook als momb. van den heer van Gestel gezet van Carijne Lijsken Marijken sijne broeder en sustere [sic] Gerit Ariaen Roy Geritss momb. Marij sijnder huysvr. d. Gerit Loyen Willem ? Art Stapparts man van Lijsken zijn hvr d.Gerit Loijen Jacop Gerit Loyenss Ariaen Gerit Loyens Jan Gerits man van Eelen zijn hvr d. Gerit Loijen Jacop Jacopss Corsten Berenss voer hem selven ende als mmbaer vanden schout van Gestel geset van Mathijs Janne Lijsbet zijne broeder en susteren Merck Corsten Beren voergen. wegens Mathijs Wouter vanden deele? daer het part aff gecoft heeft hebben altesamen opgedragen Wouter Peeterss vanden Broeck: huys schuer hoff metter erff daaraan hen aanbestorven van Marijken voorn. met alle houtwas daarop staande in par. Gestel bij Otw < O gem. straat > W Gerit Ghijssen; met noch twe stuxken bempts in de prochie .... deen stuck gent de Berckbeempt ..... < Machiel Cleys off de erfgen. > Jan ..... Pluyms? ^ de Heyloop v tHoch Broeck? ...; ....[dander ] stucken bempts in par. voors. < > ......Pluym ^tHoch Broeck v ....; hieruit moet bij coper jaarlijks blijven geldfen een mud ? noch 1 ka gld sjaers


Huwt

412.293   N.N.

Index 412.293 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 206.146
 2. Jan (+na 1539, voor x-5-1540), schepen (1529-31), provisor der tafele des heyligs geest (1535), huwt Marie Feijtmans
 3. Ansem Ansem Wouters, schepen 1499

TerugBegin van generatie


412.294   Jacob BERENS

FamilienaamIndex 412.294 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Moergestel voor 1501

ORA Moergestel (inv no 286 fol 234 no 222 dd. 18-3-1500) Eliaes Peter Jan kynderen Jacops Beren en Jan Willem Bruerss?? als momb. Katrinen sijns wijfs Henrick die Wyse momb. Lysbette sijns wijfs Peter Ansem Wouterss momb. Margriet sijns wijufs hebben opgedragen Korsten honne brueder alsulcke huys geheyten die Smisse met twee smisghetouwe en alle toebehoren; gelijck dat huysken daergelegen is om dat huys af te trecken mette smissen ende te setten daer hem dat belieft mer dat huysken daer … te mogen laten staen op dierre plaetsen daer dat steet ten … dat belieft Peteren sijnen swager oft den ghenen die dat erff te deel vallen sal.

ORA Moergestel (inv no 286 fol 326v no 449 dd. 10-3-1503) Eliaes ende Peter gebruederen Jan Willem Brouwers man van Katerine sijns wijfs Henrick Goyart Swijsen soen als mombaer Lisbette sijns wyfs kynderen wilneer Jacops Beren hebben opgedragen Janne en Corstianen honnen bruederen en Peter Ansem Wouterss honne swager: ? alsulcke moer als daer gelegen is in par. Gestel in dat Almersgoet metten Bruycvelt daertoebehorende gelijck Jacop die Bere gevest en vercregen heeft tegen Goyarden den Becker na inhout scepenen brieven daeraf sijnde en Jan Jacopss geeft over Corstiaen en Peter tgebruyck in een gedeeltken dat Jan alleen toebehorendesoe diep als hen selven


Huwt

412.295   N.N.

Index 412.295 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elias
 2. Peter
 3. Kaerine, huwt Jan Willem Brouwers
 4. Lisbette, huwt Henrick Goyart Swijsen
 5. Jan
 6. Corstiaen
 7. Margriet Zie 206.147

TerugBegin van generatie


412.304   Peter BRESSERS

FamilienaamIndex 412.304Vader 824.608Moeder 824.609

Overleden Moergestel voor 5-5-1485

Vgl BL 1973:119 ev. Priester geworden tussen 1452-1461.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 9v no 44 dd 9-8-1463) Verschenen is Jan Wouter Bruijstens en heeft beloofd om aan Diederick en Barbara, natuurlijke kinderen van heer Peter Bressers, priester, die hij had verwekt bij Geertruiden dochter van wijlen Aert heer Rutgers (= heer Rutger van Oudenhoven) die voortaan een mud rogge per jaar te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land genoemd de Lerptakker, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de Lerpt daar, Gijsbrecht Lebbens, genoemde Jan zelf. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Het mud rogge zal door heer Peter zolang hij leeft worden ontvangen en na de dood van Dirck en Berbelen zal het mud rogge weer versterven op Jan Bruijstens of diens erfgenamen. (vgl ook ORA Oirschot 20-3-1464)

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 107v no 108 dd 14-5-1465) Verschenen is hier Henrick zoon van den Kam (Chaem?) als man van Aleijt natuurlijke dochter van van wijlen Aert heer Rutgers van Oudenhoven, priester, en verkoopt hierbij aan heer Peter zoon wijlen Dirck Bressers, priester, een pacht van 3 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, die aan zijn vrouw Aleijt waren vermaakt in het testament van Katalijn dochter van wijlen Gijsbrecht Beijs zjin de de moeder van genoemde Aleijt. Henrick als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 118v no 166 dd 22-10-1465) Verschenen is Aernt natuurlijke soon van heer Willem van Kervelem als man van Kathalijn dochter van wijlen Aert natuurlijke zoon van heer Rutger (van Oudenhoven) en belooft hierbij aan Geertruiden dochter van genoemde Aert heer Rutgers, ten hare behoeve en ten behoeve van haar kinderen die ze verkregen heeft bij heer Peter de Bresser, priester, die voortaan een jaarlijkse pacht van 6 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. genoemde Geertruid, heer Joerden van Geldrop, kanunnik te Oirschot, Joerden Daniels en diens kinderen, de straat zoals hij zei. Hij had 3 lopen van die 6 lopen verkregen middels zijn vrouw die haar was vermaakt in een testament daarover en geeft Geertruid en haar kinderen daarvoor kwijting. Aert belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 119v no 287 dd 11-8-1471) Vidimus akte 23-5-1458: (…) Dirck Andries Smollers en belooft aan heer Peter Dirck Bressers, priester ten zijne behoeve en ten behoeve van diens natuurlijke zoon Dirck, een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., b.p. Willem Gijben, de gemeenschappelijke straat, Peter van Gerwen. (…) Nadat deze brief is voorgelezen heeft heer Peter deze pacht aangemaand vanwege 3 achterstallige termijnen en hij wenst betaling van de achterstand etc.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 131v no 38 dd St Sebastiaan 1472) Komen is heer Peter Dirck Bressers, priester en heeft zijn vordering aangemaand inzake twee halve muddes als pacht, maat van Oirschot, die 3 jaar achterstallig is en wordt geheven op bepaalde onderpanden volgens zijn brieven en welk bezit nu wordt gebruikt door Grietken dochter van heer Jan, door Peter Jacops van Esch en door Aert van Kervelem.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 48-49 fol 342 dd 28-1-1483) Komen is heer Peter de Bresser, priester en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Henrick van Esch ten behoeve van Dirck Henrick Simon Backs een pacht van 3 lopen rogge, maat van Oirschot, met 8 achterstallige termijnen, welke pacht Henrick zoon wijlen Wouter van de Chaem als man van Aleijt natuurlijke dochter van Aert Rutgers van Oudenhoven verwekt bij Katarina dochter van Gijsbrecht Beijs aan deze Peter de Bresser had verkocht, welke pacht genoemde Katalijn als moeder aan Aleijt in haar testament had vermaakt, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, etc. waarin Katalijn nu woont in Oirschot, ter plaatse genoemd de Vrijthof, b.p. de erfgenamen van Joerden Daniels, de gemeenschappelijke weg, de erfgenamen van Willem Snijders, Margriet dochter van Jan Joerdens, Aert van Kervelem, de Vrijthof, volgens de brief en het testament. (Idem 49) De zelfde heer Peter verkoopt aan genoemde Henrick ten behoeve van deze Dirck een pacht van twee halve muddes rogge, maat van Oirschot. Het ene halve mud rogge had Ansem Jan Hannen eerder beloofd aan Lisbeth dochter van Jacop van Strijp ten behoeve van haar en ten behoeve van haar natuurlijke kinderen die ze had verwekt bij meester Gerard van Heerle of ten behoeve van de kinderen die ze nog bij hem zou verwekken. Het andere halve mud rogge had Jan natuurlijke zoon van genoemde meester Gerard beloofd op onderpand van het huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof dat eerder van Gerard Zweerts was, b.p. zijn zwager Joerden, de straat. Die pachten had heer Peter weer gekocht van Ansem Jan Deenen volgens de brieven ervan.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 363 fol 384 dd 15-4-1483) Op 15 april 1483 is hier verschenen heer Peter de Bresser, priester en heeft ongedwongen en met vrije wil verklaard dat er eerder een kwestie was onder schepenen te Oirschot in het jaar 1481, waarbij schepenen hem een dokument afhandig hadden gemaakt, welk dokument Geertruit natuurlijke dochter van Aert Rutgers bij deze schepenen in bewaring had gegeven om daarmee haar rechten te verkrijgen. Genoemde heer Peter verklaart hier als priester onder de eed die hij in de naam van het H. Scarament voor het H. Altaar destijds heeft gezworen, dat Rutger Goessens, Gerard Mathijssen, Dirck van de Hagelaer, Philips van Geldrop en Peter Janssen van der Bruggen destijds als schepenen in het jaar 1481 met Henrick van Esch als secretaris, erbij aanwezig waren toen het plaatsvond en hij vraagt nu hen te laten verklaren dat zij geen wetenschap van het gebeurde zouden hebben gehad, noch hulp daarin hebben gehad, noch ´stekkengeld´ hebben ontvangen of hen zaken zijn aangeboden, waardoor dat dokument destijds vernield mag zijn, verloren geraakt of afhandig werd gemaakt. Heer Peter verklaart ook nog dat hij bereid is voor het kapittel te verschijnen als hem daarom wordt gevraagd om al deze punten te laten verifieren en onder ede zoals dat hoort te verklaren, zoals hij dat voor zijn ´overste macht´ kan laten doen.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 4v nos 23-24 dd 1-4-1477 in protocol 1486) Komen is Katalijn natuurlijke dochter van heer Peter Bressers met haar voogd, welke Katalijn was verwekt bij Truijden natuurlijke dochter van Aert zoon heer Rutgers van Oudenhoven en verklaart dat Henrick Wouters van den Chaem haar een pacht heeft afgelost van 7 lopen rogge lijfpacht, die Henrick eerder aan deze Katalijn had beloofd en aan haar natuurlijke zuster Barbara ook dochter van genoemde heer Peter en ook verwekt bij deze Geertruijd, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., in Oirschot, b.p. Henrick Peters, Korstiaen Peters, verder rondom in de gemeijnte. Genoemde Katarijn en haar moeder Geertruit en haar wettige man Henrick van Gestel doen afstand van deze rogpacht en beloven alle lasten af te handelen. [Voetnoot : Is door Katarina overgedragen aan haar broer Dirck] (Idem 24) Komen is Henrick van Gestel en met hem zijn vrouw Geertruid en beloven aan ten behoeve van haar natuurlijke dochter Katalijn een pacht van 7 lopen rogge als lijfpacht, maat van Oirschot, en voor de eerste keer per de eerste Maria Lichtmisdag na dood van haar moeder Geertruid, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Joerden Daniels, het erf eerder van Willem Snijders, Grietken dochter van heer Jan, Peter Jacops van Esch, de Vrijthof daar.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1231 (Oirschot) okt 1460 – sept 1461 folio 192r: Dirck Andries Smolners; Heer Peter Dirck Sbressers priester en zijn natuurlijke dochter Barbara verwekt uit Geertruijt Rutgers van Audenhoven

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 376v: Geertruijt natuurlijke dochter van wijlen Aert van Audenhoven en van Katherijn Ghijsbert Beys; Peter Jacopss van Esch

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 313r: Henrick Henrix van Gestel, bezit een huis aan de Vrijthoff, man van Geertruijt Rutgers van Oudenhoven; Dirck natuurlijke zoon wijlen Heer Peter die Bresser, priester; Katherijn natuurlijke dochter wijlen Heer Peter die Bresser, priester

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 - sept 1487 folio 316v: Dirck en Katherijn natuurlijke kinderen van wijlen Heer Peter des Bresser en van Geertruijt Aertsdochter; Aert Ervart Emonts man van Marie natuurlijke dochter wijlen Heer Peter voornoemd en van wijlen Geertruijt.

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 412r: Henrick Henrick Moedels, Heer Jacop die Brouwer, priester, Dirck natuurlijke zoon van wijlen Heer Peter Sbressers, priester, Heer Henrick van Essche, priester

BP 1257 (Oirschot) okt 1487 – sept 1488 folio 310r: Katherijn natuurlijke dochter wijlen Heer Peter Sbressers, Dirck Mathijss van der Bruggen, Katherijn Jorden Danelsdochter, overl. voor 1488

BP 1257 (Oirschot) okt 1487 – sept 1488 folio 327r: Henrick Henrix van Gestel, besitter van een huis aen den Vrijthoff; Katherijn natuurlijke dochter van wijlen heer Peter die Bresser, priester

BP 1269 (Oirschot) okt 1500 – sept 1501 folio 226v: Heer Peter de Bresserss natuurlijke kinderen, Dirck en Kathalijn, verwekt bij Geertruyt Aert Heer Rutgerszn dochter

BP 1269 (Oirschot) okt 1500 sept 1501 folio 226v: Dirck Mathijszn van der Bruggen, baardscheerder; Aert natuurlijke zoon van Heer Wilem van Kervelen; Geertruyt Aert Heer Rutgerszn. dochter


Buitenechtelijke relatie met

412.305   Geertruyt Arnt van AUDENHOVEN

FamilienaamIndex 412.305Vader 824.610Moeder 824.611 • Tevens 206.081

Overleden na 1483, voor 1487

Alias Blijen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 127 no 11 dd 27-1-1466) Verschenen is Henrick Wouters van den Caem en geeft beloofd aan Geertruid dochter wijlen Aert heer Rutgers van Oudenhoven ten behoeve van Barbara en Kathalijn haar natuurlijke dochters die ze had verkregen bij heer Peter Bressers die jaarlijks 7 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeijnte, Henrick Peter Agnesen, Margriet weduwe van Korstaien peters en haar kinderen. Genoemde Henrick belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling vande rogpacht. Indien Barbaar en Kathalijn beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde Henrick of op diens erfgenamen na hem. Maar zolang Geertruid leeft ontvangt zij zelf deze rogpacht van 7 lopen per jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 205 no 26 dd eind 1467) Verschenen is hier Henrick Wouters van den Caem en belooft aan Geertruit natuurlijke dochter van N. Aerts van Oudenhoven, ten behoeve van haar natuurlijke kinderen Katalijn en Marie die ze heeft verkregen bij heer Peter de Bresser, priester die voortaan een jaarlijkse pacht van 3 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeijnte, Henrick Peter Agneesen, Griet Peters. Henrick als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Indien genoemde Katalijn en Marie beiden zijn komen te overlijden dan versterft de pacht weer op genoemde Henrick of op diens erfgenamen na hem. Mar zolang Geertruit zelf leeft krijgt zij daarvan het vruchtgebruik en na haar dood haar genoemde kinderen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 9v no 69 dd 20-2-1470) Verschenen is hier Geertruit natuurlijke dochter van Aert heer Rutgers van Oudenhoven met haar voogd en belooft nu aan Dirck Aerts van Waaalwijk, onze collega-schepen, die een pacht van 8 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis etc, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemde Vrijhthof, b.p. Gerit ….., de kinderen van Joerden Daniels, Peter Persoens, (? Aernt natuurlijke zoon van heer Willem van Kervelum is doorgestreept), de Vrijthof. Geertruid belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 25v nos 156-7 dd 27-5-1470) Verschenen is Geertruit natuurlijke dochter van Aert Rutgers van Oudenhoven met haar voogd en belooft aan Dirck van Ellaer onze schepen, ten behoeve van diens vrouw Ijda dochter van Goijaert Delien, die voortaan een mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemd de Vrijthof, b.p. de kinderen van Joerden Daniels, Grietken heer Jans, de ‘heerstraat’ daar genoemd de Vrijthof, Peter Jacops van Esch. Ze belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Als Dirck en diens vrouw beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde Geertruid of op haar erfgenamen na haar. Verder is afspraak dat haar zoon Dirck (Geetruid’s zoon en dien van heer Peter de Bresser) meerderjarig zal zijn, dan zal ze hem afstand laten doen van dat mud rogge dat heer Peter de Bresser betaalt. Datum als boven, getuigen Geldrop en Dirck Huijskens. (Idem 157) Verschenen is Dirck van Ellaer uit de vorige akte en staat aan Geertruit doe dat die het mud roggen tussen nu en 50 jaar verder mag aflossen tegen 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen ook altijd met de achterstallige termijnen. Getuigen Dirck Huijskens en Jacop van Dormalen


Zij huwt

206.080   Henrick Henric van GESTEL

FamilienaamIndex 206.080Vader 412.160Moeder 412.161

Zie 206.080

Kinderen (Bressers)

 1. Barbara
 2. Kathelijn, concubine van Corsten van der Ameijden, priester; had natuurlijke kinderen bij hem
 3. Dirck Zie 206.152
 4. Marie

TerugBegin van generatie


412.306   Dirck VEREECK

FamilienaamIndex 412.306 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Oirschot


Huwt

412.307   N.N.

Index 412.307 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Katerijn Zie 206.153

TerugBegin van generatie


412.316   Jacob Willem Jacob KEIJMPS

FamilienaamIndex 412.316Vader 824.632Moeder 824.633

Geboren ca. 1435
Overleden na 12-3-1502, voor 22-4-1503

Gecorrigeerde kwartieren n.a.v. website Genealogie Goossens.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 23v nos 118-120 dd 22-4-1503) Willem en Lenaert, broers en kinderen van wijlen Jacop Keijmps, beloven aan Jan Daniels die voortaan een rente van 2 en een halve stuivers te gaan beatlen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor het eerste jaar slechts 2 peters, op onderpand van een stuk land groot een half mudzaad, genoemd de Beemdakker, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Henrick Aelbrechts, een stuk land genoemd de Raapakker eigendom van de verkopers, de St. Odulphuskerk. Nog op onderpand van een stuk beemd genoemd de Geerlicksbeemd, gelegen in herdgang Aerle aan de Bodemsteegde, b.p. Cornelis Daniels, de Bodemsteegde, Herman Joerden Cleijnaerts, Aelbrecht van de Maerselaer. (Idem 119) De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 36 peters, mits er met Pasen vooraf is opgezegd. (Idem 120) Willem en Lenaert, broers en kinderen van wijlen Jacop Keijmps, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun vader Jacop hebben geerfd. Willem Jacop Keijmps krijgt een stuk beemd genoemd de Geerlicksbeemd, groot een halve bunder gelegen in herdgang Aerle, b.p. Herman Joerden Cleijnaerts, Aelbrecht van de Maerselaer, Cornelis Daniels, Lisbeth Jans van Hertsroij. Nog krijgt hij een zesterzaad land, b.p. Henrick Aelbrechts, zijn broer Lenaert, Lisbeth dochter van Jan van Herstroij. Lasten hieruit zijn 20 stuivers per jaar aan Margriet Belaerts en de grondchijns. Genoemde Lenaert krijgt een stuk land genoemd de Beemdakker groot 4 lopenzaad gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Heijn Aelbrechts, het erf van Lenaert genoemd de Raapakker, zijn broer Willem waarvan is afgedeeld, de kerk van St. Odulphus. Nog krijgt hij een stuk land groot een zesterzaad, b.p. het erf genoemde de Raapakker van genoemde Lenaert, Henrick dochter van Jan Willems, de gemeenschappelijke straat, Lisbeth dochter van Jan van Herstroij waarvan nu wordt afgedeeld. Nog krijgt hij een beemd genoemd de Audenbeemd gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Jan Seijkens, de kinderen van Henrick Mortsels, de gemeijnte. Lasten hieruit zijn 2 en een halve rijnsgulden per jaar aan Margriet Belaerts en verder de grondchijns.

ORA Oirschot (Toirkens no 134-5 dd 23-7-1497) Jacop Willem Jacops als weduwnaar van Jenneken dochter van wijlen Lambrecht Jan Aerts en verder zijn zoon Willem, nog zijn zoon Lenaert en dochter Adriaen met Cornelis Smeeds als haar voogd hierin, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun moeder Jenneken hebben geerfd. Bij deze deling krijgt Jacop Willem Jacops wat betreft het erfrecht een huis, tuin etc., groot ca. 6 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Gerart Geerlicks, Jacop Dirck Raijmakers, Jan Dirck Goijaert Cuijpers, de straat. (…) Nog krijgt hij 3 lopenzaad land genoemd de Voest, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Jan Willems, Pauwels Henrick Pauwels, Jan Michiels en Peter Henricks. Daaruit moet hij jaarlijks een mud rogge betalen aan Dirck de Hoppenbrouwer. Nog krijgt hij de helft van een stuk beemd genoemd de Geerlicksbeemd gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Jacop Jacop Keijmps, zijn kinderen Willem, Lenaert en Adriaen, Aelbrecht van de Maerselaer, de straat. Hieruit moet hij jaarlijks een halve stuiver betalen. Nog krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Raephof, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Pauwels Henrick Pauwels, Jacop Willem Jacops, het erf genoemd de Beemdakker, de kinderen van Willem van Dormalen, zijn kinderen Willem, Lenaert en Adriaen waarvan is afgedeeld. (…) Genoemde Willem, Lenaert en Adriaen krijgen samen een stuk land genoemd de Braecken groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen tussen herdgang Aerle en Best, b.p. Jan Dirck Smeeds, Henrick Lambrecht Aerts, Jacop Jacop Keijmps, de Hoelbrack daar. Nog krijgen ze een lopenzaad land genoemd de Huijst, b.p. Lisbeth Simons, de Prinkheester daar, Mathijs Jan Mathijssen. Hieruit moeten ze jaarlijks een blank betalen te Boxtel. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Broekakker, groot ca. 4 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Jan Willems, Henrick Willem Aelbrechts, de weg daar, Goijaert Jan Ketelbueters. Hieruit moeten ze jaarlijks 3 en een halve plak te Boxtel betalen en nog een zester rogge aan het St. Odulphusaltaar. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Loebosch, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Gerart Geerlijcks, Mathijs Jan Mathijssen, de straat, de Blakenbeemd daar eigendom vam Henrick Aelbrechts. Hieruit moeten ze jaarlijks een mud rogge betalen aan het St. Brigidenaltaar in de O.L. Vrouwekapel te Oirschot. Nog krijgen ze een beemd genoemd de Braeckenbeemd gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Jan Jan Cuijpers, de kinderen van Peter Keijsers en meer anderen, de kinderen van Gijben Denis, Frank Vermeer. (…) Verder krijgen ze na de dood van hun vader Jacop Willem Jacops en niet eerder, een stuk land genoemd de Beemdakker, gelegen tegen de kapel van St. Odulphus daar, b.p. het erf genoemd de Raephof, Henrick Willem Aelbrechts. Ze zullen hun vader laten wegen over hun eigen helft ervan. Nog krijgen ze na de dood van hun vader de helft van een stuk land genoemd de Raephof, waarvan hun vader Jacop de andere helft behoudt wat betreft erfrecht, b.p. de kinderen van Jan Willems, de Beemdakker, de straat, het erf van hun vader Jacop waarvan is afgedeeld. Daaruit moeten ze aan Margriet Belaerts die een rente van 2 en een halve rijnsgulden per jaar betalen en na de dood van hun vader zullen ze al diens schulden betalen zodanig dat alle andere bezit dat ook onderpand is voor diens schulden daarvoor gevrijwaard zal zijn. Nog krijgen ze na de dood van hun vader een beemd genoemd de Oude Beemden, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Jan Dirck Goijaert Bruinen, de kinderen van Peter Keijsers, het Broek daar. (…) Nog krijgen ze na de dood van hun vader een stuk beemd genoemd de Geerlicksbeemd, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. hun vader Jacop, waarvan is afgedeeld, de kinderen van Jan Gerart Stijnen, Aelbrecht van de Maerselaer, Herman de Rentmeester. Hieruit moeten ze jaarlijks een halve stuiver betalen. Verder krijgt hun vader wat betreft vruchtgebruik en na diens dood zullen zijn kinderen daarvan weer het erfrecht krijgen, een stuk land genoemd de Beemdakker, groot ca. 6 lopenzaad. Daaruit moet hij zolang hij leeft jaarlijks 2 en een halve rijnsgulden betalen aan Margriet Belaerts. Nog krijgt hij de halve Raephof en nog een beemd genoemd de Oude Beemd, gelegen in herdgang Verrenbest. Daaruit moet hij jaarlijks de grondchijns betalen. Nog krijgt hij de helft van een bunder beemd genoemd de Geerlicksbeemd, daaruit moet hij zolang hij leeft ook de grondchijns betalen. Na zijn dood zullen zijn kinderen die lasten gaan betalen. (…) (Idem no 135) Jacop Willem Jacops als man van Lisbeth dochter van wijlen Jans van Hertsroede en verder Willem, Lenaert en Adriaen met haar voogd, kinderen van genoemde Jacop verwekt bij Jenneken dochter van Lambrecht Jan Aerts, hebben samen beloofd dat ieder voor hun deel daarin, alle lasten zullen betalen volgens het testament dat was gemaakt door Juet dochter van Daniel Hoppenbrouwers, ten behoeve van haar destijdse man Jacop (Jacop Willem Jacops, JT). (…)

BP 1240 (Best okt 1470 – sept 1471 folio 299r) Jan Henrix van den Langenneep, Jacop Willem Jacop Keijmps, Goijart van den Langenneep en zijn broers Henrick en Jan

BP 1240 (Best okt 1470 – sept 1471 folio 99v) Jan Henrix van den Schoot man van Katelijn Henrick van Esbeke; Jacop Willem Kemps

BP 1246 (Best okt 1476 – sept 1477 folio 20r) Jacop Willem Kemps man van Jut Daniel Hoppenbrouwers (overleden); Jan Henric van den Schoet man van Katherijn Henrix van Elsbeke

BP 1251 (Best okt 1481 – sept 1482 folio 583r) Goijart Goijart Goijart Ackermans, Willem Willem Hubensoen, Jacop Willem Keijmps

BP 1252 (Best okt 1482 – sept 1483 folio 177v) Jacop Willemss Keijmp, Heer Henrick priester, Heilwich en Margriet kinderen van wijlen Henrick Belarts

Bosch Protocol (inv no 1286 fol 295v dd 15-2-1516 = Paasstijl 1515) Willelmus fs qd Jacobi Keijmp & Leonardus fs idem promisit Willem Arntsz 12:0:0 jaarlijks Oorschot, losbaar met 200:0:0 (Idem fo 296: indemniteit)

Archief Heerlijkheid Asten, 1337 - 1955, no 519 d.d. 1524 Akte van overdracht, verleden voor schepenen ‘s-Hertogenbosch, door Willem, zoon Jacob Keijmps aan Ambrosius, zoon wijlen Welle Arnts van den Hanenberch, van cijns groot 8 gulden uit huis in Oirschot “In de Vloet”.


Huwt (1) ca. 1460

Jut Daniel Gijsbert HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex

Overleden voor 1469

BP 1246 (Best) okt 1476 – sept 1477 folio 20r: Jacop Willem Kemps man van Jut Daniel Hoppenbrouwers (overleden); Jan Henric van den Schoet man van Katherijn Henrix van Elsbeke


Huwt (2) ca. 1470

412.317   Jenneken Lambrecht Jan AERTS

FamilienaamIndex 412.317Vader 824.634Moeder 824.635

Geboren ca. 1445
Overleden voor 1484

ORA Oirschot (Toirkens no 134 dd 3-5-1484) Komen is Gijsbrecht Pauwels van Liempde als man van Heijlwig dochter van Dirk Wilneven en verkoopt met schepenbrief aan Lambrecht Jan Aerts ten zijnen behoeven en ten behoeve van diens wettige kinden verwekt bij diens vrouw Aleijt dochter van genoemde Dirck Wilneven, en ten behoeve van Willem, Lenaert, en Adriaen als kinderen van Jacop Keijmps verwekt bij Johanna dochter van genoemde Lambrecht, een stuk beemd gelegen in herdgang Verrenbest in de Braecke, b.p. de erfgenamen van wijlen Michiel Wilneven waarvan is afgwdeeld, de koper, Wouter van den Arennest, Jacop Keijmps, de kinderen van Jan Daniels. Nog een stuk land genoemd de Hoelbraecke ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de koper, de gemeijnte. Nog een stuk land gelegen in de Huijst, b.p. Goijaert Keijmps, genoemde Michiel. (…)


Huwt (3) ca. 1493

Lisbeth Jan van HERTSROEDE

FamilienaamIndex

Overleden ca. 1520

Kinderen

 1. (uit 1) Goijaert Jacop Willem
 2. (uit 1) Happo Jacop Willem, huwt Margriet Rutger Mathijs Huijskens; vermeld o.a. met een pachtschuld van 6 lopen rogge aan zijn broer Lenarden Jacop Keijmps (ORA Oirschot 135a fol 9 no 5 dd 22-1-1544)
 3. (uit 2) Adriana (+voor 1530), huwt ca. 1500 Willem Corstens van de Hovel (+voor 1552); hij huwt ook Catharina Gijsbert Lebbens
 4. (uit 2) Willem Zie 206.158
 5. (uit 2) Leenaert (+na 14-5-1558, voor 11-9-1558), Schepen van Oirschot in 1541-56, H. Geestmeester in 1543, Malenier op de Oerschoren te Oirschot (1551). Huwt Barbara Aerts Andries van der Laeck (+na 1541); ouders van zeker 12 kinderen.
 6. (uit 3) Jacoba (+voor 1547), huwt Dirk Willems van Doormalen (+voor 1547)
 7. (uit 3) Lisbeth (+voor 1560), ongehuwd
 8. (uit 3) Hilleke, testeert Oirschot 11-9-1558, gehuwd met Michiel Joost Michiels

TerugBegin van generatie


412.318   Jan Henrics van der VLEUTEN

FamilienaamIndex 412.318Vader 824.636Moeder 824.637

Overleden Oirschot na 18-4-1526, voor 21-7-1527

Schepen van Oirschot (1489, 1496, 1499, 1503 [jan-mei], 1509, 1512) en brouwer.

Mogelijk Jan Henrics Rutten: ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 444v no 66 dd circa februari 1485) Henrick Willem Henricks van Veldhoven als man van Hillegond dochter van Jan Henrick Rutten van der Vloten (Vleuten, JT) verkoopt aan Simon Henricks van der Hennen (?) een stuk land groot een zesterzaad gelegen onber Gunterslaer (Best, JT), b.p. Aert van Hoeven, de koper, Jan Henricks van der Vloten, Goijaert Reijnders, Jan ..... De verkoper belooft alle lasten af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 331 no 373 dd rond 16-5-1482) Komen is Henrick van de Velde en verder Rutger, Peter en Willem, broers en Lisbeth met haar voogd, nog Jan en Katalijn hun broer en zuster waarvoor ze beloven die later deze de verkoop alsnog te laten goedkeuren als ze meerderjarig zijn, en verkopen aan Jan zoon wijlen Henrick van der Vloeten een stuk land gelegen in de Vloet, groot ca. een half lopenzaad in de Houtse Akkers daar, b.p. Goijaert Raijmakers, joffrouw Luijtgaerd, Henrick Willem Jueten, Willem van Esch. Nog verkopen ze een stuk beemd groot ca. 2 en een halve lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Mechteld van Gewanden, joffrouw Luijtgaerd, Mathijs van Beeck.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 164 fol 351v dd 28-3-1483) Komen is hier Jan zoon wijlen Henrick van der Vloeten en geeft aan schepenen van Oirschot een bedrag van 42 peters in beheer, elke peter tegen 18 stuivers, vanwege 14 mud rogge maat van Oirschot die hij jaarlijks betaalt aan Cornelis Foeck of aan diens erfgenamen en welke termijn was vervallen tot aan afgelopen Maria Lichtmisdag toe, welke rogge hij op 14 maart j.l. heeft gekocht in aanwezigheid van Claes Thomaessen, Andries van de Laeck, Jan van Espe, Gevart Janssen en Peter Jan Peters Scomakers ten behoeve van Jan Stayakkers als bode van de ´genadige´heer, die handelt vanwege in beslag genomen bezit door de hertog. Jan geeft deze 42 peters in bewaring ten behoeve van Jan Stayakkers als gemachtigde voor de heer van Merode of ten behoeve van diegene die er recht op hebben, met voorwaarde dat er dan een goede afrekening moet komen over de zaken die hij steeds met Jan heeft gedaan en er moet een behoorlijk kwitantie voor het geld worden overlegd.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 313v nos 202-5 dd 20-5-1492) De wettige kinderen van Jan Henricks van der Vloeten verwekt bij Barbara dochter van Andries van de Laeck, te weten Henrick, Jan en Rutger, verder Henrick Claes Thomas van Oudenhoven als man van Margriet, verder Iken en Lijntken met Willem Henricks van der Vloeten als hun voogd hierin, in aanwezigheid ook van Arnden van den Laeck als oom van de kinderen en Henrick de Crom en Gijsbrecht Henrick Hoppenbrouwers als ´gemaakte ´ooms en nog met meer goede mannen, verkopen nu aan hun vader Jan Henricks van der Vloeten een huis, tuin etc., met de stal en het oude huis gelegen in de Vloet b.p. het erf eerder van Thomas van Oudenhoven, de gemeenschappelijke straat, het erf eerder van Henrick van Tulden, het erf eerder van Henrick van der Capellen. Nog verkopen ze hem een stuk land genoemd dat Nuland, groot ca. 20 lopenzaad, b.p. het erf eerder van Jan Rutten. Hieruit moet hij jaarlijks een pacht van 14 mud rogge betalen, maat van Oirschot aan Cornelis Foeck of aan diegene die er recht op hebben en de chijns die er op drukt. Nog verkopen ze hem een stuk beemd genoemd dat Bester, en het bezit dat hij van zijn ouders heeft geerfd, b.p. Jan Heijn Rutten, het erf eerder van Willem van Gewanden, een stuk beemd genoemd dat Roversveld. Nog verkopen ze een stuk beemd genoemd de Hage, b.p. het erf eerder van Willem Dickbier, het erf eerder van Willem van Gewanden, het erf eerder van Jan Heijn Rutten. Nog verkopen ze een stuk land genoemd de Parakker, b.p. Goijart de Raymaker, het erf eerder van Willem Dickbier, het erf eerder van Willem van Esch. Nog verkopen ze hem het roerend bezit dat Jan en zijn kinderen vandaag de dag samen in bezit hebben te weten de huisraad, het vee etc. Met al dat bezit mag Jan naar eigen keuze handelen en zal ook alle vorderingen mogen innen die men aan Jan schuldig is te betalen, maar hij zal daarvoor ook alle schulden voldoen wel en wel zodanig dat de kinderen daarvoor gevrijwaard blijven. Genoemde Henrick Claes Thomas van Oudenhoven als echtgenoot en Willem Henricks als voogs en Aernt van de Laeck als oom, nog Henrick, Jan en Rutger, beloven de andere minderjarige kinderen later ook afstand van het verkochte bezit te laten doen. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, ook namens de minderjarige kinderen. Ieder zal de pachten en lasten op hun deel zo betalen dat de kinderen daarvoor gevrijwaard blijven. (Idem 203) Jan Henricks van der Vloten doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van al zijn kinderen die hij heeft verwekt bij Barbara dochter van Andries van de Laeck, inzake een akker genoemd de Hoenakker, groot ca. 8 lopenxzaad, gelegen in de Vloet. Nog inzake een akker genoemd dat Nuland groot ca. 4 lopenzaad gelegen aan die Hoenakker, verder b.p. Jan van de Laeck. Nog inzake een akkertje genoemd dat Stuksken groot ca. een lopenzaad ter zelfder plaatse gelegen. Nog inzake een beemd genoemd de Groet Bunder groot ca. anderhalve bunder. Nog inzake een beemd genoemd de Hage groot ca. een halve bunder, nog inzake een akker genoemd dat Elsdonkakkertje, groot ca. 3 lopenzaad, Nog inzake een beemdje genoemd dat Coppelken groot ca. een lopenzaad. Jan doet er afatand van ten behoeve van die kinderen ook inzake een brouwinstallatie die zijn eigendom is, maar zolang hij leeft zal hij die wel gebruiken. Verder belooft Jan na zijn dood aan de kinderen 14 peters per jaar te zullen betalen, elke peter tegen 18 stuivers danwel een half mud rogge per jaar op goed onderpand te waarborgen. Jan zal verder ook alle wettige schulden betalen die hij vandaag de dag heeft te betalen aan zijn kinderen, zodat deze kinderen daarvoor gevrijwaard blijven. (Idem 204) Henrick, Jan en Rutger, wettige kinderen van Jan Henricks van der Vloeten verwekt bij Barbara dochter van Andries van de Laeck en Henrick Claes Thomassen van Oudenhoven als man van Margriet, ook dochter van genoemde Jan, en Iken en Katalijn met Willem Henricks als hun oom hebben beloofd om aan Jan Willem Laeckmans die voortaan een pacht van een mud rogge te gaan betalen, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot ca. 8 lopenzaad en op onderpand van een stuk land genoemd het Nuland, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in de Vloet hier, b.p. Jan van den Laeck, het erf eerder van Willem van Gewanden, Aert de Wit. (Idem 205) De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 22 peters, elke peter tegen 18 stuivers, het vuurijzer voor 2 stuivers, de andriesgulden voor 12 vuurstaal en de philips- en karolusstuiver voor een stuiver en een negenmenneken etc.

Idem (fol 323v nos 254-5 dd 1-8-1492) Jan Henricks van der Vloeten verkoopt aan Henrick Claes Thomas van Oudenhoven een huis, tuin, stallen, gelegen in de Vloet, b.p. het erf eerder van Thomas van Oudenhoven, de gemeenschappelijke straat, het erf eerder van Henrick van Tulden, het erf eerder van Henrick van der Capellen. Nog verkoopt hij een stuk land genoemd het Nuland, groot ca. 20 lopenzaad, b.p. het erf eerder van Willem van Gewanden, het erf eerder van Jan Rutten. Hieruit moet hij jaarlijks 14 mud rogge betalen, maat van Oirschot aan Cornelis Foeck of aan diegene die er recht op heeft. Verder zal Henrick de brouwinstallatie die in het huis staat gebruiken zolang Jan Henricks nog leeft en daarna gaat de brouwinstallatie naar de kinderen van Jan Henricksen in de staat zoals Jan dat aan zijn kinderen heeft beloofd. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen en de koper belooft de rogpacht jaarlijks zo te betalen dat Jan Henricks van der Vloeten daarvoor gevrijwaard blijft. (Idem 255) Henrick Claes Thomas van Oudenhoven uit de vorige akte belooft aan Jan Henricks van der Vloeten dat hij aan Cornelis Foeck of aan degene die recht op heeft, die een pacht van 14 mud rogge pèr jaar te zullen betalen, maat van Oirschot op onderpand van het huis en bezit zoals in de vorige akte is vermeld en welk bezit Jan van der Vloten vandaag aan Henrick heeft verkocht. Henrick als koper zal de pacht en de grondchijns op het huis jaarlijks zo betalen dat Jan Henricks van der Vloeten en diens kinderen daarvoor gevrijwaard blijft. Henrick (moet zijn Jan Henricks van der Vloeten) mag ook de brouwinstallatie gebruiken met alle toebehoren die in het huis staan zolang Jan Henricks leeft en na diens dood gaat de installatie naar de kinderen van Jan en wel in de staat zoals de installatie door Jan aan zijn kinderen werd beloofd. En Henrick zal dan aan de kinderen van Jan ook een malder rogge per jaar gaan betalen ofwel een rente van 14 peters per jaar, direct na de dood van Jan en per a.s. Maria Lichtmisdag zal hij de pacht voor de helft van de schuur betalen die hij van het bezit in gebruik heeft en verder zal Henrick ook de molen die daar bij het huis staat (oliemolen, JT) goed onderhouden zoals Jan Henricks en zijn voorouders dat eerder ook al hadden beloofd.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 34 no 193 dd 24-12-1499) Henrick en Rutger, broers en wettige kinderen van Jan Henricks van der Vloten die Jan heeft verwekt bij Barbara dochter van Andries van de Laeck en verder Henrick Claes Thomassen van Oudenhoven als man van Margriet en nog Katalijn met Cornelis Smeeds als haar voogd hierin, gezusters en wettige kinderen van genoemde Jan Henricks van der Vloten, die ook nog handelen voor hun broer Jan, verkopen aan Willem Jacop Keijmps als man van Ijden dochter van genoemde Jan Henricks van der Vloten, een stuk land van 12 lopenzaad, gelegen in herdgang Verrenbest in de Vloet daar, b.p. Claes van Delft, de kinderen van Jans van den Laeck, de straat, Aert van den Hove en Aert van de Laeck. Hieruit moet de koper de jaarlijkse grondchijns betalen en aan Jan Laeckmans een pacht van 1 mud rogge per jaar maat van Oirschot. Nog verkopen ze een beemd van ca. een halve bunder genoemd de Elsdonk en een akkertje erachter, dat ook de Elsdonk wordt genoemd, b.p. de kinderen van Jans van de Laeck, de kinderen van der Hoven, Willem Sichemans, Jan Henricks van Herentum, een beemd genoemd de Reijnaersbeemd eigendom van het klooster van der Hagen, de straat. Hieruit moet hij jaarlijks de grondchijns betalen, als die erop drukt, nog 6 Bossche zesters rogge per jaar in Den Bosch te leveren. Nog verkopen ze een beemdje genoemd dat Coppelken, b.p. Claes van Delft, de kinderen van Jan van den Laeck, Peter Lanen. Hieruit moet de koper de grondchijns betalen voor zover die er op drukt. Als Jan Henricks van der Vloten later zijn zoon Jan alsnog afstand van het bezit laat doen, dan is vader Jan ook daarna gevrijwaard voor de belofte die hij voor zijn zoon heeft gedaan.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 33bis no 197 dd 2-8-1502) Henrick Jan Henricks van der Vloeten en diens broer Rutger en verder Henrick Claes Thomas als man van Margriet dochter van genoemde Jan, verder Willem Jacop Willem Keijmps als man van Ida, en nog Katarina dochter van Jan Henricks van der Vloeten, doen afstand van hun rechten en aanspraken ten behoeve van Aert Andries van de Laeck en diens erfgenamen na hem, inzake een huis dat Andries van de Laeck en diens vrouw Margriet hadden vermaakt aan de wettige kinderen van (Moet zijn: Jan zoon van, MW) Henrick van der Vloeten die hij had verwekt bij Barbara dochter van wijlen genoemde Andries en Margriet, zoals ze zeiden.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 11v no 58 dd Beloken Pasen 1503) Op beloken Paasdag heeft Heijn zoon Jan Henricks van der Vloten aan Joerden Hoppenbrouwers een pacht van 8 lopen rogge overgedragen.

Idem (fol 57v no 297 dd 3-7-1503) Jan Henricks van der Vloten heeft met een schepenbrief van Oirschot zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 16 lopen rogge die 3 jaar achterstallig is, welke pacht Jan van Jueten steeds moest betalen aan Hillegond dochter van Henrick van Aerle, op onderpand van een stuk land dat Jan van Jueten had gepacht van genoemde Hillegonden, gelegen in herdgang Aerle, genoemd dat Nederhoefken, eerder eigendom van Henrick van Aerle, b.p. Jan Rutgers van den Stadakker, de gemeenschappelijke straat, conform de schepenbrief d.d. de maandag voor St. Jans Baptistdag 1395. Melis (de vorster, JT) heeftt de uitwinnig verzorgd en de koop is gegund aan Gijb de Cremer voor 3 achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 188 no 227-230 dd 19-7-1506) Willem zoon wijlen Willem van den Borgakker verkoopt aan Jan Henricks van der Vloeten die 2 aan elkaar gelegen stukken beemd, genoemd het Proostbroek, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Lisbeth weduwe en kinderen van Peter Roefs, Henrik van Berse, de gemeijnte, de kinderen van Peter Jacops van Esch, Daniel Sleeuwen dat eerder van Jacop van Dormalen was, de gemeijnte. Lasten hieruit zijn 3 mud rogge per jaar aan meester Jan van Couwenberge, een mud rogge aan de kinderen van Peter Jacops van Esch, 4 lopen rogge per jaar aan het St. Katarina-ataar, 4 lopen rogge per jaar aan het altaar van St. brigida en 4 hoenderen aan de diakonie. (Idem 228) Genoemde Willem zoon wijlen Willem van den Borgakker verkoopt aan genoemde Jan uit de vorige akte een mud en 5 zesters rogge, maat van Den Bosch, die hij jaarlijks ontvangt uit een pacht van 7 mud te Udenhout en nog 11 zesters uit een pacht van 3 en een half mud rogge, maat van Den Bosch, te ontvangen onder Esch, die hij na de dood van zijn vader heeft geerfd. (Idem 229) Genoemde Henricks van der Vloeten en diens zoon Gerard beloven aan Willem uit de vorige akte die voortaan een rente van 5 peters te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen op onderpand van de 2 beemden uit de voor-voorgande akte. De rente is aflosbaar tegen betaling van .. peters. (Noot Jan Henricks heeft aan mij Cornelis Smeets verklaard dat hij aan Willem van den Borgakker 2 peters uit de 5 peters heeft afgelost). (Idem 230) notities m.b.t. deze transacties.

Idem (fol 189 no 234 dd 25-5-1506) Jan Henricks van der Vloten en diens zoon Rutger dragen aan Willem Henricks van der Vloten en aan Goijaert Peters van den Hoevel die men ook wel de Raijmaker noemt, die een stuk beemd over gelegen in de Vloet, genoemd het Bester b.p. Claes van Delft, het erf genoemd de Schoetsboender eerder eigendom van Jan van der Vloet. De overdracht gebeurt vanwege een rente van 4 rijnsguldens die genoemde Goijaert en Willem vandaag hebben beloofd aan Herman Henrick Hermans. Als deze beemd jaarlijks niet deze 4 rijnsguldens opbrengt dan beloven Jan en Rutger dat ze daar jaarlijks net zoveel aan bij zullen leggen totdat daarmee die 4 rijnsguldens per jaar betaald kunnen worden en wel zodanig dat Willem en Goijaert daarvoor altijd gevrijwaard zijn.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1262 (Best) okt 1492 – sept 1493 folio 338r (Vleut) Jan Henrix van der Vloeten, Claes Henrix van Henxtem


Huwt (1) voor 1465

412.319   Barbara Andries van der LAECK

FamilienaamIndex 412.319Vader 824.638Moeder 824.639

Overleden Oirschot voor 1-8-1492


Huwt (2) voor 1505

Mechteld Peter van GESTEL

FamilienaamIndex

Vermeld ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 13 no 64 dd 12-2-1505) als moeder van Gerard

Kinderen

 1. Ijken Zie 206.159
 2. (uit 1) Margriet huwt Henrick Claes Thomassen van Oudenhoven (vermeld 1504 met haar zus Katarijn)
 3. Katerijn, huwt Aert Joerden Stockelmans
 4. (uit 2) Gerard
 5. Hillegond, huwt voor 1485 Henrick Willem Henricks van Veldhoven
 6. Henrick
 7. Rutger
 8. Jan

TerugBegin van generatie


412.448   Peter Wynric TOIRKENS

FamilienaamIndex 412.448Vader 824.896Moeder 824.897 • Tevens 412.864

Geboren ca. 1375
Overleden voor 1-10-1427

Alias Van der Toerken. Ontleend aan genealogie Jan Toirkens op Rootsweb.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1197 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 325r (Spoerdonck) Jan zoon wijlen Danijel van der Weijchscheijden; Jan zoon wijlen Peter van der Toernken; Elijas zoon wijlen Willem Eelkenszoen, man van Marie natuurlijke dochter wijlen Henrick Back

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 38v: Aert Jordenss van der Braken, Ervart Ervart van den Vloeghe, Roelof Peterss van den Toerken, Henrick Peterss van den Toerken

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 110v: Henrick Peterss van den Toernken man van Kathelijn Wouter van der Heijden, Henrick, Willem en Heilwich kinderen van Wouter van der Heijden


Huwt ca. 1410

412.449   Bela Henric Roefs van BAEST

FamilienaamIndex 412.449Vader 824.898Moeder 824.899 • Tevens 412.865

Kinderen

 1. Roelof Zie 206.432
 2. Wynric, alias Wijnand, priester, vader van drie natuurlijke kinderen: zoon Jacob vermeld BP 1457, 1451; dochter Yda 1459, 1430; Beel 1430
 3. Ida
 4. Jan
 5. Lisbeth
 6. Oda
 7. Henrick Zie 206.224

TerugBegin van generatie


412.450   Wouter van der HEIJDEN

FamilienaamIndex 412.450 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 412.796

412.451   N.N.

Index 412.451 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 412.797

TerugBegin van generatie


412.456   Henrick van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 412.456Vader 824.912Moeder 824.913 • Tevens 826.964, 1.653.926

Overleden voor 1443

Patroniem is Aert, vermeld ORA 1488, 87. Heer Henrick Daniels, priester is echter degene die een relatie met Christina heeft. Waarschijnlijk haal ik hier twee personen door elkaar.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 66 no 226 dd 18-6-1487) Komen is Aert zoon wijlen Henrick Aert van der Ameijden en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrief van Oirschot inzake een pacht van 2 mud rogge, maat Oirschot, die 3 jaar achterstallig is, welke pacht Dirck Goossen Neven eerder had beloofd aan Henrick Aert van der Ameijden, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Aleijt Cocks en haar kinderen, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Margriet Vreijssen. (…) Het bezit is verkocht aan heer Henrick Jacops van Esch, priester voor 6 mud rogge achterstand en 1 stuiver en de kosten van de procedure.

NB in ORA 1479 een vidimus van een akte 24 oktober 1378, waarin genoemd Henrick van der Ameijden (gehuwd met Elisabeth) en zijn broer Jan en hun zwager Henrick Goedaert Smeets van Straten.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49v: Daniel en Aert natuurlijke zoons van wijlen Heer Henrick Danelss en van Christijn dochter wijlen Aert van Baest; Henrcik Janssen vanden Schoet, overleden; Daniel natuurlijke zoon van heer Henrick Danenzoon

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 7r: Henrick Wilemss van den Venne; Willem Cupers overleden en zijn zoon Henrick; Thomas en Aert zoons van wijlen Henrick van der Ameijden

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 404v: Henrick Willem Cuper; Thomas en Aert zoons van wijlen Henrick van der Ameijden; Peter Rutgerss van Audenhoven

BP 1238 (Oirschot) okt 1468 – sept 1469 folio 344r: Jan Willemss van den Venne, Henrick Aertss van der Ameijden

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 53r: Jan Dirck Laureijnss, Henrick Aert Henrix van der Ameijden en zijn kinderen Henrick en Geertruijt


Buitenechtelijke relatie voor 1390

412.457   Christina Aerts van BAEST

FamilienaamIndex 412.457Vader 824.914Moeder 824.915 • Tevens 826.965, 1.653.927

Kinderen

 1. Aert Zie 206.228
 2. Heijlwich Zie 826.963
 3. Daniel, huwt Liesbeth Jan Marcelis van Vessem
 4. Thomas Zie 413.482
 5. Margriet, huwt Peter van Oudenhoven

TerugBegin van generatie


412.460   Henrick Willems BORCHAKKERS

FamilienaamIndex 412.460Vader 824.920Moeder 824.921 • Tevens 1.654.260

Geboren Boxtel voor 1372
Overleden na 1-10-1466

“van Bucstel”. De buurt Die Borcheacker onder Boxtel komt al in 1358 voor in ORA Den Bosch.

Vergelijk Karel de Grotesite reeks 21 (Neggers). Schepen van Den Bosch (1419).

ORA Boxtel (53 fol 31v dd 11-2-1396) Henric Borgacker heeft verkocht aan Jan Vlemminc een beemd geheten Die Hofstatsbeemd belend (etc.).

BP (1184 f.126 7 mei 1405) Jacop Pauwels Heijn Manssoen (alias van den Aker) man van Margriet Henrick Bloijs, en Henrick Willems van Bucstel, man van Yda Henrick Bloijs, hebben opgedragen aan Gielis Coptiten 2/3 deel van een hoeve (afkomstig van Arnt van Bruheze) bij Creijtenmolen in de parochie Oisterwijk tussen Jan Papen soen en de heer van Pereweijs. 3 buunder beemd (afkomstig van Henrick van Haren) aldaar, (Henrick van Haren had die beemd gekocht van Herman Berthout Bac); en de Gheselsche beemt in Essche met een stuk hei aldaar. (Jut natuurlijke dochter van wijlen Henrick van Haren had dat alles verkregen van haar vader)

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1187 fol 341 dd 19-2-1412) Henrick Willemssoen vanden Borchacker en Jacop Pauwels (transcribent:= vanden Aker) verkopen aan Hubrecht zoon van wijlen Laureyns van Engelen - een huis en hof met aangelag, Bucstel, Zelicel, in die Eghelvoert rondom in die gemeynt; - een heiveld in Rucel - een kamp “Abroec” in Tongheren - land “die Hugebraec” in Esche - land “die Verre Meddel” in Esche - land “dat Brekelen” in Esche - land opt Rot in Esche - land “die Venacker”in Esche achter de kerk - 2/3 deel in de helft van een beemd in die Ochel in Essche aan die Aa ( ‘t ander 1/3 deel is van Jacop Pauwelssoen; deze helft rijdt tegen de andere helft die is van de erfgenamen van Goossen Steenwech en Willem vanden Nuwenhuys) met de rechten hiertoe en aan de hoeve “ter Eghwelvoert” toebehorende in verschillende gemeyntes. (lasten: 8 mud rog en 6 ½ lopen rog; 5 pond payment; een grondcijns; ½ vlaamse plak aan de erfgenamen van Gerit Bathensoen; en de helft der lasten en uitgaven aan Epternaken eens in de 7 jaar (en de andere helft van de Epternakense lasten rust op ‘t goed van Herbrecht Wouter Herbrechtss te Esche; en onderhoud aan een brug in Esche)) Daarna vernadert Gerit van Bucstel Paep Janszoon dat huis en die stukken maar draagt ze weer op aan Hubrecht van Engelen.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1187 fol 356 dd 17-3-1412) Gerit Conrart die Writer draagt op aan Henrick vanden Borchacker en Jacob Pauwelssoen vanden Aker: een cijns van 12 nieuwe penningen, welke wijlen Jutta vanden Aker, weduwe van Herman vanden Aker hem daags na St.Lambrecht betalen moest uit een stuk beemd “die Peynsel” in Essche tussen Jacob Pauwelssoen vanden Aker en Mechtelt vanden Aker, strekkende van Oda vanden Bulsbeke tot Jacob voornoemd.

(Kapittel Oirschot no 244 dd 24-9-1413) Johan, zoon van Arnold Jonker, heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Henrik van der Borchakker en Henrik, zoon wijlen Petrus de Baast: erfcijns uit huis en tuin naast kerkhof Sint-Petruskerk in Oirschot.

ORA Boxtel (inv no 54, transcriptie Jan Toirkens nos 39-41 fol 5v dd 4-8-1416) Heijlwig Vrancken met haar zoon Willem, verder Maes Boudewijns hebben samen en hoofdelijk beloofd hetgene na te komen dat door keersluijden was bepaald tussen beide partijen .... Henrick van de Borchacker tot Boxtel...., Herman Brant en Jan van Lucel. (…) (Idem 40) Heijlwig Vrancken met haar voogd en haar zoon Willem dragen aan jonker Dirck van Meerhem, heer van Boxtel, hun rechten over van het bezit dat Henrick Willems en de zijnen van Boxtel hebben geboerdt van Conegond Swecken, waarvan genoemde Heijlwich, Willem en Maes (niet afgemaakte akte en doorgestreept) (…) (Idem 41) Heijlwig Vrancken met haar voogd draagt aan haar wettige zoon Willem en haar zwager Maes Boudewijns haar bezit over, roerend en onroerend, behalve haar recht dat ze heeft dat Henrick Willems en de zijnen van Boxtel hebben geboerdt(?). Heijlwig belooft deze overdracht na te komen en alle lasten daarin af te handelen behalve een mud rogge

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1190 fol 313 dd 22-12-1417) Henrick van den Borchacker als man van Yda dochter van wijlen Peter van Baest door Peter verwekt bij diens vrouw Jut (Jut zijnde dochter wijlen Henrick Bloeys door Henrick verwekt bij vrouw Agnes, welke Agnes dochter was van wijlen Herman van den Aker van Esch door Herman verwkt bij Jut Henrix van Haren), geeft aan Jacop Pauwels Henrix die Man 2/3e deel van een pond payment en van 2 ½mud rog, welke Henrick Bloeys beurde uit goederen in Enschijt. (Jacop Pauwels van den Aker = Jacop Pauwels Henrix die Man die was getrouwd met Margriet Henrick Bloys).

Kapittel Oirschot (inv no 251 dd 20-1-1419) Notaris Johan van Erp, zoon van Wilhelm, Luiks priester, oorkondt dat Henrikus van den Borchakker, zoon van Wilhelm, en zijn vrouw Yda, dochter van Petrus de Baast, hun testament gemaakt hebben waarbij ze legateren voor hun jaargetijde in kerk van parochie waarin ze sterven: erfcijns uit perceel wei en hei in Oirschot op Gunterslaar, waarbij onder andere als getuigen aanwezig waren Rutger de Audenhoven, priester, geestelijk functionaris van Hoepertingen & Johan Philippi de Geldrop, geestelijke.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1192 fol 236v dd 9-9-1421) Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heer Willem van Ghent, heer van Meerwije, Anthonius Johannis Tonsus, Willem Brant Rover, Henrick vanden Borchacker, Everart van Doernen, Goyart Smeeds en Jan Loenman beloven aan Mathijs Willems Bac 300 franse kronen te betalen binnen 6 weken aanstaande.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1192 fol239 dd 10-9-1421) Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heer Willem van Ghent, ridder, Henrick vanden Borchacker, Jan Loenman en Everart van Doernen beloven aan Jan Gijben van Best 90 franse kronen te betalen binnen 3 maanden aanstaande.

Op 19 februari 1421 koopt Hubrecht, ca. 45 jr. oud, van Henrick Willems van den Borchacker en Jacob Pauwelssoen, de huis en hof te Eghelvoert, een heiveld in Lucel (Luissel), een veld (genaamd Abroec) te Tongeren en verschillende stukken land te Esch.

Idem: Bosch Protocol (1185 f.137 21 mei 1407) Jacop Pauwels (vanden Aker) man van Margriet Henrick Bloijs en Henrick Willem vanden Borchacker, man van Yda dochter van wijlen Jut Henrix Bloijs, en Gielis Coptiten, man van Yda Henrix Bloijs (Jacop en Henrick samen voor 2/3 en 2/3 van 1/3 deel; Gielis van 1/3 van 1/3 deel) geven in erfpacht aan Peter Stevens vanden Amervoert en diens broer Meeus een hoeve (van wijlen Arnt van Bruheze) bij Creijtenmolen in Udenhout in de parochie Oisterwijk.

Idem (1186 f.405v 5 juni 1410) Henrick Bloijs zoon van wijlen Peter van Baest verklaart aan Henrick Willems vanden Borchacker, dat hij goedkeurt de in erfpacht-geving door Henrick aan Meeus en Peter zonen van wijlen Steven vander Amervoer, van 1/3 deel van een hoeve (afkomstig van Jut vanden Aker) in Udenhout bij Creijtenmolen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 234r: Henrick Vos van Berze, Henrick zoon wijlen Willem van den Borchacker, Willem van Spulle, Art van Baest

BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 298r Henrick Willems van den Borchacker

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 140r, 140v (B) Henrick zoon wijlen Willem van den Borchacker

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 156r (A) Mr. Lodewijck Boet, kanunnik in Oirscot; Wouter van Os; Jan Herinc; Reijneer van Langhel; Gevaert van Achel; Henrick van den Borchacker; Henrick van der Schaut

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 459r Henrick van den Borchakker; Philip van Heesterbeke

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 42v (heerdgang van den Kerchof) Philips van Heesterbeke; Bartholomea van Floeij dochter wijlen Jan van Floen; Henrick van den Borchecker; wijlen Jan Lebben, 14 februari 1427

BP 1197 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 345r Henrick van den Borchacker; Henrick zoon wijlen Peter van Baest

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1188 (Best) okt 1412 – sept 1413 folio 257v: Henrick van den Borchacker, Jan Joncker zoon wijlen Art en Hilla weduwe van Jan Joncker van Gorichem (zie Rosmalen)

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 198r (?) Henrick Willemss van den Borchacker van Buecstel

BP 1236 (Best) okt 1466 – sept 1467 folio 200r: Adam Henrick Godevaertss van den Boghaerde; Henrick Willemss van den Borchacker van Bucstel; Jan natuurlijke zoon wijlen Heer Luppert van Heerszel priester, man van Kathelijn Henrick Godevaerts van de Boghaerde


Huwt

412.461   Ida Peters van BAEST

FamilienaamIndex 412.461Vader 824.922Moeder 824.923 • Tevens 1.654.261

Ook aangeduid als Yda (Juet) Henrick Bloijs, naar haar stiefvader.

BP (1184 f.126 dd 7-5-1405) Jacop Pauwels Heijn Manssoen (alias van den Aker) man van Margriet Henrick Bloijs, en Henrick Willems van Bucstel, man van Yda Henrick Bloijs, hebben opgedragen aan Gielis Coptiten 2/3 deel van een hoeve (afkomstig van Arnt van Bruheze) bij Creijtenmolen in de parochie Oisterwijk tussen Jan Papen soen en de heer van Pereweijs. 3 buunder beemd (afkomstig van Henrick van Haren) aldaar, (Henrick van Haren had die beemd gekocht van Herman Berthout Bac); en de Gheselsche beemt in Essche met een stuk hei aldaar. (Jut natuurlijke dochter van wijlen Henrick van Haren had dat alles verkregen van haar vader)

BP (1185 f.137 21-5-1407) Jacop Pauwels (vanden Aker) man van Margriet Henrick Bloijs en Henrick Willem vanden Borchacker, man van Yda dochter van wijlen Jut Henrix Bloijs, en Gielis Coptiten, man van Yda Henrix Bloijs (Jacop en Henrick samen voor 2/3 en 2/3 van 1/3 deel; Gielis van 1/3 van 1/3 deel) geven in erfpacht aan Peter Stevens vanden Amervoert en diens broer Meeus een hoeve (van wijlen Arnt van Bruheze) bij Creijtenmolen in Udenhout in de parochie Oisterwijk tussen vroeger Jan Papensoen; nu de erfgenamen Rijcout Borchgreve, de H. Geest van Den Bosch en de Heer van Perweijs enerzijds en Peter Huben, Wouter Vrieze, en Peter vanden Schoer anderzijds; 2 buunder beems aldaar; de helft van 7 buunder beemd in Leendonc in dat Harens Broec (de andere helft is van de H. Geest van Den Bosch) en hei in Venloen; behoudens voor Jacop en Henrick: die Gheselsche Beemt in Essche. Om 9 ½ mud rog Bossche maat aan Jacop en Henrick en 1 ½ mud rog Bossche maat aan Gielis op lichtmis. En de lasten: een hertogcijns; Een cijns aan Tongerlo; 8 pond paijment aan O.L.V. altaar in de kerk van Essche en grondcijns uit de hei); Herman Jacop Pauwels ziet af van vernadering. (…) Peter en Meeus beloven aan H.W. vanden Borchacker 105 hollands gulden en 1 ½ mud rog te betalen half op lichtmis over een jaar en half op lichtmis over twee jaar. (…) H.W. vanden Borchacker belooft aan Jacop Pauwels, dat hij zal zorgen dat Henrick de Bloijs (zoon van wijlen Peter van Baest) zijn schoonbroer, deze erfpachtgeving goedkeurt.

Kinderen

 1. Willem Zie 206.230
 2. Jan Zie 827.130
 3. N., huwt N. van de Hagelaer; Jan werd vermeld ORA Oirschot 1490 als oom van Jan en Dirck van de Hagelaer

TerugBegin van generatie


412.462   Franck van CUIJCK

FamilienaamIndex 412.462Vader 824.924Moeder 824.925

Overleden voor 1467

Mede-heer van Beijsel, Beke, Meir, burger van Hoogstraten; vgl Karel de Grotesite reeks 21 (Neggers).


Huwt

412.463   Heilwige van den BRANDE

FamilienaamIndex 412.463 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1474

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 1 no 4 dd 16-1-1474) Verschenen is Thomas Aerts van der Ameijden als man van Ida dochter van Willem van den Borgakker en Peter Jacops van der Hamsvoort als man van Cornelis ook dochter van genoemde Willem van den Borgakker en doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van hun zwager Willem Willems van den Borgakker, inzake de twee tiende delen van een jaarlijkse rente van 15 rijnsguldens, waarop ze als echtgenoten recht hebben, te ontvangen uit bezit te Goerle op het goed genoemd de Diesdonk, welke rente ze hebben geerfd na de dood van Heijlwig als weduwe van Frank van Kuijck, zijnde de grootmoeder van hun vrouwen. Thomas en Peter beloven namens hun vrouwen alle lasten van hun kant af te handelen, en de verkoop altijd gestand te doen en er niet met geestelijk of wereldlijk recht nog aanspraken op te doen gelden.

Idem (fol 20v nos 120-1 dd 16-8-1474) Verschenen zijn hier Willem van de Borgakker de oude voor hem alleen handelend, verder Gevaert en Peter, broers, Thomas van der Meijen als wettige man van Iken, verder Peter Jacops van der Hamsvoort als man van Cornelis, die voor hen zelf handelen en voor Frank, Henrick, Katelijn en Heijlwig, wettige kinderen van genoemde Willem van den Borgakker, verkopen nu aan hun broer Willem van den Borgakker de jonge, al het bezit dat ze hebben geerfd van Vranck van Cuijck hun grootvader en van Heijlwig diens vrouw zijnde hun grootmoeder, waar dat bezit zich ook bevindt hetzij in Hoogstraten of in Oirschot zowel roerend als onroerend. Ze verkopen dat bezit met alle brieven erover en beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 121) Verschenen is Willem van de Borgakker de jonge en belooft aan de verkopers uit de vorige akte, dat hij goede rekening en bewijs zal overleggen over zijn beheer dat hij heeft gehad van het bezit dat is gelegen in de Heerlijkheid van Hoogstraten en hij zal hen of hun vader daarvan goed bewijs overleggen en hij zal daarbij geen beroep doen op poorterschap, klerkschap of op andere privileges. Willem zal daarvan wel de normale kosten mogen maken en die moeten wel voldaan worden.

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 206.231

TerugBegin van generatie


412.484   Willem Snellaerts van SPULLE

FamilienaamIndex 412.484Vader 824.968Moeder 824.969

Geboren ca. 1385

Alias Snellen; vgl BL 1986: 129ff. Woont te Moergestel, ook gegoed te Oirschot.

Mogelijk: Convocatielijst Staten van Brabant, kort na 1 december 1406 (Damen 2016): p. 107 no 344 Willelmus van Spulle te Beke

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 386v, 387r: Wouter zoon wijlen Laureijns van Baest, Willem Snellarts

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 13v: Engbert zoon wijlen Willem Schenckel, Snellart Snellartss van Spulle en zijn broer Willem, Wouter die Kort

BP 1191 (Oirschot) okt 1419 – sept 1420 folio 348r: Jan Hoernken; Jan zoon wijlen Gielis van der Schueren; Henrick van den Dijc; Willem Snellarts van Spulle (zwagers van Jan voornoemd)

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 147r (A) Mr. Henrick van Vlierden en zijn broer Daniel; Willem Snellartsz van Spull; Wouter zoon wijlen Matheeus van Essche

Jacob Deenkens zoen van Essche

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 172r: Willem Vos zoon wijlen Gerit Vos van Beerze; Jan Gieliss van der Schueren; Henrick Willemss van den Dijc van Oirscot; Willem Snellaertss van Spul

BP 1236 (Oirschot) okt 1466 – sept 1467 folio 291v: Jan, Gielis, Henrick en Snellart zoons van wijlen Willem Snellarts van Spull; Jan Aert Snellartss van Spulle; Jan Henrix van den Bloemendael


Huwt ca. 1410

412.485   Lysbeth Gielis van der SCHUEREN

FamilienaamIndex 412.485Vader 824.970Moeder 824.971

Geboren Oirschot ca. 1390

Kinderen

 1. Gielis Zie 206.242
 2. Willem, vermeld ORA Oirschot 1469
 3. Jan, vermeld ORA Oirschot 1469
 4. Wouter (+voor 1491), hypothetisch, vermeld 1472 Oirschot; 1491 teBeerze; huwt Ida Jan Maes
 5. Snellaert, vermeld BL 1986
 6. Henrick, vermeld BL 1986, huwt Lysbeth Amelis van Rut

TerugBegin van generatie


412.486   Peter Peters van den VENNE

FamilienaamIndex 412.486Vader 824.972Moeder 824.973

Geboren voor 1382
Overleden vermoedelijk na 1451, voor 1458

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 441r: Peter zoon wijlen Peter van den Venne; Rutger van Audenhoven

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 149r: Corstiaen van Doderem; Peter van den Venne; Aert Henrix van Ghenen Enen; Henrick Petersss van den Venne


Huwt voor 1420

412.487   N.N.

Index 412.487 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrica Zie 206.243
 2. Corstiaen (+voor 1467), vermeld BP 1445/46, 1457/8 en 1466/67, vader van Ermgart en Kathelijn
 3. Henrick, vermeld BP 1450/51, 1457/8

TerugBegin van generatie


412.488   Gerard Hendriks van de MELCKROTH

FamilienaamIndex 412.488Vader 824.976Moeder 824.977

Geboren ca. 1355

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 144r: Gerit van Melrcode, man van Liesbeth Evert van Liedevelt

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1177 (Best) 1382 – 1387 folio (okt. 1384 – aug. 1385) 201v: Willem Moelneer zoon wijlen Roelof Delf; Gerit van Melrcrode

BP 1186 (Best) okt 1409 – sept 1410 folio 445v: Beel weduwe van wijlen Jan van Hijntham en haar zoon Gijb; Gerit van Melcrode

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 137v: Gerit van Melrcode (zoon van Henrick van Ghenen) man van Liesbeth natuurlijke docher van wijlen Geerlinc Knode zoon van Geerlinck Knode alias Metten Brode; Andries zoon wijlen Willem van der Strathen

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 188r: (Oirschot “t goed te Melcrode”) Goijart die Smit schoonzoon van Willem Vos; Gerit van Melrcode

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 206v: Geschil over een hoeve van wijlen Geerling Knoijen: IJwaen Knoijen zoon wijlen Geerling en Gerit Henricks van Melcrode; Scheidsrechtters: Jan Steenwecht zoon wijlen Jacob, Jan Beerwout zoon wijlen Marten, Reineer Scaden, Jan Weert

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 210v (‘t goed te Melcrode) Liesbeth weduwe van Geerling Cnode alias Metten Brode; Gerit Henricksz van Melcrode; Willem van Dormalen, pachter op die hoeve, Willem zoon wijlen Jan zoon wijlen Willem Neven

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 212v, 213r: IJwaen zoon wijlen Geerlinc Cnode zoon wijlen Geerlinc Cnode met den Broede; Gerit van Melcrode Henricksz; Willem van Dormalen

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 246r: (‘t guet tot Melcrode) Claes natuurlijke zoon wijlen Geerling Knode alias Metten Brode; Gerit van Melcrode man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling; Marie weduwe van Bruijst Palart

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 252r (A) (Melcrode) Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede; Gerit van Melcrode (zoon van Henrick van Gheenen), man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling en van Aleijt van Zanthen

BP 1190 (Best) okt 1417 – sept 1418 folio 303r: Gerit van Melrcode Henrickszoon, Liesbeth natuurlijke dochter wijlen Geerling Henricksoen van Heze

BP 1191 (Best) okt 1418 – sept 1419 folio 102v: (die hoeve tot Mellicrode) IJwaen zoon wijlen Geerling Cnode zoon van wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede; Gerit van Melcrode

BP 1191 (Best) okt 1419 – sept 1420 folio 333v: Gerit van Melcrode, man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede; Willem zoon wijlen Jan Wil Nevens; Ervart Henricks van Ghenen

BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 120v, 121r (B): Evert zoon wijlen Henrick van Ghenen; Liesbeth dochter wijlen Geerling van Heze; Geerling en Liesbeth kinderen van wijlen Gerit van Melcrode (meer aktes) 4 april 1421

BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v Oude lasten uit ‘t “guet te Melcrode”: een Hertogcijns, 20 pond schillingen aan Marie Bruijstens, 1 oude grote aan ‘t Kapittel in Oirscot, 2 ½ oud groten aan de erfgenamen van Heer Willem van der Aa ridder, 5 pond paijment aan een gasthuis in Den Bosch, 6 zesteren rog Bossche maat aan Gijb der Weduwen, 1 mud rog Oirscotse maat aan Luppert van den Schoet, een half mud rog aan Geerlinck Gerrits van Melcrode

BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v: Aert die Gruijter (zoon van Jan die Gruijter), man van Lijsbeth dochter wijlen Gerit van Melcrode en van Lijsbeth geeft aan Geerlinck zoon wijlen Gerit van Melcrode en Lijsbeth de helft van “t guet te Melcrode” om 6 mud rog Oirscotse maat op Lichtmis (vanaf Lichtmis a.s. en de oude lasten) en om 7 mud rog Oirscotse maat op Lichtmis vanaf Lichtmis na de dood van zijn (schoon)moeder Lijsbeth, 3 maart 1440

BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 43v: Corstiaen Goijartss van den Hout, man van Lijsbeth (weduwe van Gerit van Melcrode) geeft aan Geerlinck en Lijsbeth kinderen van wijlen Gerit van Melcrode en Lijsbeth de tocht van Lijsbeth in de hoeve “t guet te Melcrode”, 2 maart 1440, non solvit

BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 44r: Geerlinck Geritss van Melcrode verhuurt aan zijn moeder Lijsbeth de helft van “t guet te Meclrode” voor zolang zij leeft om de lasten, 3 maart 1440

BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 89r: Ghijsbert zoon wijlen Henrick van Westelbeerze; Gerit van Melcrode; Snellart van Spull zoon wijlen Snellart van Spull (pacht uit ‘t goed “te Melcrode”)

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 248r Aert Janss die Gruijter (leeft) man van Lijsbeth Gerit van Melrcode had aan Geerlinck Gerits van Melcrode in erfpacht gegeven de helft van de hoeve “t guet te Melcrode” om 6 mud rog, Oirscotse maat op Lichtmis

BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 268r ; Marie (overleden) weduwe van Bruijsten Palaerts; Geerlinck en Lijsbeth kinderen van Lijsbeth natuurlijke dochter Geerlinck (broer van voornoemde Marie)

BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 268r: Aert die Gruijter man van Lijsbeth Gerits van Melcrode; Geerlinck Gerits van Melcrode (cijns uit de hoeve “Melcrode”)

BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 261v: Lijsbeth weduwe van Gerit van Melcrode

BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 261v: Aert Janss die Gruijter man van Lijsbeth Gertis van Melcrode had in erfpacht gegeven aan Geerlinck Geritss van Melcrode die helft van de hoeve “t guet te Melcrode”om 7 mud rog, Oirschotse maat op Lichtmis (lossing van 1 mud op 20 december 1452)

BP 1226 (Best) okt 1455 – sept 1456 folio 261r cijns uit een hoeve waarop wijlen Gerit van Melcrode zit


Huwt (1) voor 1403

Liesbeth Evert van LIEFVELD

FamilienaamIndex

NB haar vermelding in BP (Oirschot) 1402/3 is waarschijnlijk een verschrijving;

Zij lijkt gehuwd te zijn geweest met Henrick Henrick Henrick van de Melckroth.


Huwt (2) ca. 1405

412.489   Liesbeth Geerlick CNODE

FamilienaamIndex 412.489Vader 824.978Moeder 824.979

Overleden Oirschot voor 4-7-1468 (?)

Bron Gerard Lemmens en Ben Verfuerden; vermeld in ORA 1468 als moeder (resp. grootvader) van Geerlick.


Zij huwt (2) voor 1440

Corstiaen Goijaerts van den HOUT

FamilienaamIndex

Bron Maarten van der Tas

Kinderen

 1. Geerlick Zie 206.244
 2. Liesbeth, huwt voor 1439 Aert Jans die Gruijter
 3. Michiel, huwt Engel Laureijs van den Par (Bron Maarten van der Tas)

TerugBegin van generatie


412.490   Thomas Goossen Metten Maes van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 412.490Vader 826.960Moeder 826.961 • Tevens 206.254, 413.480

412.491   N. Berthout Heijn DIDDEN

FamilienaamIndex 412.491Vader 826.962Moeder 413.623 • Tevens 206.255, 413.481

TerugBegin van generatie


412.496   Henrick Jans van den SCHOET

FamilienaamIndex 412.496Vader 824.992Moeder 824.993 • Tevens 417.120, 825.382, 1.654.042

Geboren voor 1355
Overleden voor 1431 (of na 1454?)

In het Hertoglijk Cijnsboek 1340-1351 komen al voor Henricus, zoon van Johannes van den Scoet, en later die periode zijn zoon Johannes; in Oerle ook Johannes van der Scoet, zoon van Hildegondis (van Wolfhoven; elders in Oerle: de kinderen van Heylewigis van Wolfshovel).

In het Bosch Protocol aangetroffen:

1406/07: Goosen van der Scoet, een mogelijke broer; 1411 Goijart zoon wijlen Goossen van der Scoet van Oirschot; 1409 Dirck Goossens van den Schoet

1406/07 Jan zoon wijlen Rutger van den Scoet, mogelijk een neef;

1424/25 Dirck, Heijlwig en Liesbeth (relatie met Dirck Herman van der Bruggen, hieruit bastaard Wouter), kinderen van Peters van den Scoet en van Mechtelt

De aktes uit 1473 maken het gezin volkomen onoverzichtelijk…

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1176 mf4 B 11 f.132v. dd 23-6-1380. Theodericus van Over Aa alias gnd Rommel verkocht aan Henricus zv Johannes van den Scoet een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, die hij met lichtmis beurt, gaande uit de goederen van wijlen een zekere Storme de Eten en zijn dochter Aleijdis, later van (kennelijk deze:) Aleijdis de Est, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, welke pacht voornoemde Aleijdis aan voornoemde Theodericus vermaakt had.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf2 D 07 f.63v. dd 30-7-1383. Mathias zvw Henricus Van Jans verkocht aan Henricus zv Johannes van den Scoet een stuk land gnd den Stert(?) en Hardenbeemd, in Oirschot ter plaatse gnd Aarle, tussen Luppertus van den Scoet enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met 2 oude groot grondcijns en 3 lopen rogge, maat van Oirschot, aan Petrus zvw Henricus van den Scoet. Henricus gnd Cnape zag af van zijn recht van vernaderen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 201 nos 195-201 dd 11-10-1473) Komen zijn Henrick, Willem, Jan, Claes en Gerit, kinderen van Henrick van de Schoet, voor hen zelf handelend en voor hun zusters en verkopen aan Willem Goijaert Roestenbergs het geerfde bezit en het bezit dat aan hen of aan enige van hun broers was vermaakt door Henrick Aelbrechts en zijn vrouw Lisbeth. (…) (Ide, 196) Komen is Katalijn dochter van Henrick van de Schoot met haar voogd en verkoopt aan genoemde Willem uit de vorige akte al het door haar geerfde bezit datze had geerfd of haar was vermaakt door Henrick Aelbrechts en zijn vrouw Lisbeth, of dat ze op andere wijze heeft geerfd. (…) (Idem 197) Komen zijn Ansem, Henrick en Henrick, zijnde broers en wettige kinderen van Jan Luppen voor henzelf handelend en voor hun wettige zusters en verkopen aan Willem Goijaert Roestenbergs die het geerfde bezit of hetgene hen was vermaakt door Henrick Aelbrechts of diens vrouw Lisbeth. (...) (Idem 198) Komen zijn Selbrecht, Henrick en Daniel, kinderen van Henrick van de Schoet, voor henzelf handelend en voor hun wettige zusters Henrick en Heijlwig en verder nog voor Jan, Henrick en Lisbeth wettige kinderen van wijlen Jan Henricks van de Schoet, en verkopen aan Willem Goijaert Aelbrechts al het door hen geerfde bezit of het bezit dat hen was vermaakt door Aelbrechts Henricks en diens vrouw Lisbeth. (...) (Idem 199) Komen is Willem Goijaert Roestenbergs en belooft als schuldenaar om aan Ansem, Ida en Heijlwig wettige kinderen van Jan Loijen die per a.s. Maria Lichtmisdag ovr een jaar een bedrag van 13 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers gerekend en onderwijl steeds een rente van 6 lopen rogge, maat van Oirschot. (Idem 200) Komen zijn Aelbrecht, Henrick en Dirck, broers en wettige kinderen van wijlen Henrick van de Schoet, ook voor hun moeder hierin, en verkopen aan Willem Goijaert Roestenbergs een pacht van anderhalf mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Henrick Aelbrechts aan zijn zuster Katalijn had nagelaten en haar in zijn testament had vermaakt. (...) (Idem 201) Komen is genoemde Willem uit de vorige akte en belooft aan de verkopers van hiervoor die per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar een bedrag van 28 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers en onderwijl steeds een rente van 1 mud rogge, maat van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 25 no 157-8 dd 2-11-1474) Verschenen zijn Aelbrecht, Henrick en Dirck, broers en kinderen van wijlen Henrick van de Schoet, voor henzelf handelend en voor Heijlwig en Henricken hun zusters, verder Henrick, Willem, Claes en Gerit, broers en kinderen van Jan Henrick van den Schoet die ook handelen voor Ariken, Heijlwig Lisebth en Heijlwig zijnde hun zusters en verder Ansem, Henrick en Henrick zoons van wijlen Jan Loijen en hun zusters Iken en Heijlwig, dochters van genoemde Jan Loijen met hun voogden, verder Mechteld dochter van wijlen Henrick van de Schoet met haar voogd, Ot Gerits als man van Kerstijnen dochter van wijlen Gerit Elias van Wijntelre, verder Gerit en Antonis, gezusters en dochters van wijlen genoemde Gerit Elias, verder Jan Cocks als voogd en voor Kathelijn en haar kinderen, hebben een deling gemaakt.

Genoemde Henrick en Dirck, broers en en Heijlwig en Henricken krijgen een stuk land genoemd de Bocht gelegen in herdgang Aerle (…)

Genoemde Henrick, Willem, Jan en Claes en Gerit, broers met Ariken, Heijlwig, Lijsken en Heijlwig krijgen samen een gedeeelte van een beemd gelegen in de gemeente Boxtel, (…) een pacht van een half mud rogge, welke pacht Jan de Coninck in zijn testament hen had vermaakt.

De kinderen van genoemde Jan Loijen met hun moeder Kathelijn hierin wat betreft voor het vruchtgebruik krijgen een stuk land genoemd de Hardenbeemd gelegen in herdgang Aerle, (…)

Genoemde Mechteld dochter van wijlen Henrick van den Schoet krijgt een stuk land genoemd de Schoetschen Akker, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jan Houbraken, de kinderen van Wouter de Keijser met meer anderen, Dirck zoon Bartholomeus Crommen, de Hardenbeemd daar. (…)

(Idem 158) Mechteld dochter van wijlen Henrick van de Schoet met haar voogd, draagt in de vorm van een ruil een stuk land over, genoemd de Schoeften Akker gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jan Houbraken, de kinderen van Wouter de Keijser, Dirck zoon Bartholomeus Crommen met meer anderen, de Hardenbeemd. Het perceel wordt overgedragen aan Lisbeth dochter van wijlen Henrick Pepercoren [gehuwd met Willem zoon wijlen Gerit Elias van Wijntelre, MW] en Mechteld belooft alle lasten van haar kant hierin af te handelen, behalve een mud rogge per jaar, maat van Oirschot en een oude grote als chijns aan de hertog.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 73v no 323 dd St Nicolaas 1487) Aelbrecht, Henricks en Dirck, kinderen van wijlen Henricks van de Schoet verkopen aan Dirck Dirck Hoppenbrouwers ten behoeve van Elisabeth Goijaert Kr……, een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. Adriaen van den Doeren, de H. Geest van Oirschot, de straat. (…).

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (aug. 1393 – mrt .1395) folio 214r: Peter zoon wijlen Henrick van den Scoet; Jan Lupperts Rademaker; Henrick zoon wijlen Henrick van den Scoet

BP 1192 (Oirschot) okt 1420 – sept 1421 folio 181v (Aerle) Henrick van der Schoet (tocht) aan zijn zoon Jan (2 acten) 26 juni 1421

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 434r Jan van der Schoet Henricksz; Jacob van Beerze, bakker; (2/3e beemd: een uutfanc) 11 december 1421

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 286v: Aert die Smyt weduwnaar van Lijsbeth dochter Henrick Janss van den Schoet; Jan Peterss van den Nuwenhuijs weduwnaar van Christijn dochter van wijlen Henrick Janss van den Schoet; Gerit van den Schoet man van Heilwich dochter van Henrick Janss van den Schoet

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49r: Jan Henrick van den Schoet (overleden) en zjn schoonbroer Aert Henrick Smeeds, Erevart Henrick Erevartss, Wellen Wellenss van Acht

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49v: Daniel en Aert natuurlijke zoons van wijlen Heer Henrick Danelss en van Christijn dochter wijlen Aert van Baest; Henrcik Janssen vanden Schoet, overleden; Daniel natuurlijke zoon van heer Henrick Danenzoon

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49v: Gerit zoon wijlen Jan Heijl-Gheven man van Heilwich Henrix van den Schoet; Jan zoon wijlen Rover Artss van Acht man van Lijsbeth dochter van wijlen Aert der Smyt en van wijlen Lijsbeth Henrix van den Schoet

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49v: Heijmerick zoon wijlen Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel de Cromme, man van Aleijt dochter van Aert die Smyt en van wijlen Lisbeth Henrix van den Schoet; Daniel natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick Danelss van Audenhoven; Henrick van den Schoet (overleden) schoonbroer van Daniel

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49v: Lucas Jan Henrix van den Schoet; Jan Peterss van den Nuwenhuijs weduwnaar van Christijn Henrix van den Schoet en hun zoon Peter; Henrick en Aert zoons van Aert die Smyt en van Lijsbeth Henrix van den Schoet

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 5r: Henrick Janss van den Scoet, Henrick en Boudewijn zoons van wijlen Henrick die Rode van Bucstel, Gerit Emontss die Wolff (folio 5v)

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 232v: Henrick van den Nuwenhuijs man van Engel Henrick van Heijst; Kathelijn weduwe van Henrick van den Schoet en haar zoon Jan

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 286r: Kathelijn weduwe van Henrick van den Scoet en haar kinderen: Jan, Aelbert, Henrick, Dirck, Henrixke en Heilwich

In het Bosch Protocol komen ook voor Jan Henrick Luppen van den Scoet en Luppert Henrick Luppenss van den Schoet (1432/33), in Best gehuwd met Heilwich Henrick Knape en met kinderen Henrick, Jan, Willem, Luppert en Jacop, plus Bertha; Aleijt weduwe van Willem natuurlijke zoon wijlen Lup Luppenss van den Schoet (1441/42). Daarnaast Peter Willem Peterss van den Schoet (1433/34, 1439/40, 1441/42, 1442/43).

In Best (1429/30) ook Luppert Luppertss van den Scoet, Dirck Gooswijns zoon wijlen Dirck Goeswijnss van den Scoet, Jan natuurlijke zoon van Luppert Luppertss van den Scoet en van wijlen Geertruijt Willem van Kuijck. Deze kan ik nog niet plaatsen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1180 (Best) 1393 – 1396 (juli 1396 – jan. 1397) folio 636r: Ansem zoon wijlen Henrick Willems (een zekere Storme van Eten), Henrick van der Scoet

(Neef?) BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 372v (Aerle) Aert Aertss die Smyt, Jan Henrix van den Schoet, Aert Henrick Smeeds (schoonbroer van Jan Henrix van den Schoet) - deze Jan (man van Katherijn Henrix van Elsbeke) en Smeeds zijn nog vaak, tot zeker 1472 in BP Best te vinden.


Huwt voor 1386

412.497   Heijlwich Henrick BOLNEGERS

FamilienaamIndex 412.497Vader 824.994Moeder 824.995 • Tevens 417.121, 825.383, 1.654.043

Geboren ca. 1360

Ofwel Bolvegers; beide (lastig leesbare) spellingen aangetroffen.

ORA Oirschot (Toirlens 123a fol 54v no 318 dd 30-1-1470) Verschenen zijn hier Jan Jans de Cuijper en zijn zuster Korstijnen met haar voogd , verder (…) verkopen nu met schepenbrieven van Oirschot aan Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers die een pacht van 1 mud rogge per jaar, Oirschotse maat, die ze na de dood van hun vader hebben geerfd. Jan hun vader had de pacht gekocht van zijn zwager Henrick Henrick de Bolneger, van diens zoon Henrick en van Henrick van de Scoet als man van Heijlwich dochter van genoemde Henrick Bolnegers en van Aernt Jans van Truiden als man van Kathalijn dochter van Henrick Bolnegers en van Krstijnen dochter van Henrick met haar man Jan. (…)

Kinderen

 1. Jan Zie 206.248
 2. Christina (+voor 1432), huwt Jan Peterss van den Nuwenhuijs, ouders van Peter
 3. Lijsbeth Zie 412.691
 4. Heilwich, huwt Gerit Jan Heijlghenen alias van den Schoet
 5. Mechteld Zie 827.021
 6. Willem, hypothetisch, vermeld 1473
 7. Claes, hypothetisch, vermeld 1473
 8. Henrick Zie 208.560
 9. Peter, hypothetisch, vermeld 1393
 10. Yda, huwt Mathijs Van Jans, ouders van Henrick en Aelbert, Lijsbeth, Kathelijn en Yda (vermeld BP 1431/32 als zus van Henrick)

TerugBegin van generatie


412.500   Gijsbrecht Dirck HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 412.500Vader 825.000Moeder 825.001

Overleden na 1484, voor 1489

In 1481: Jan, Joerden en Dirck delen de erfenis van mr Goijaert van der Heijden.

Alias Bertken. Vermeld ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 56v no 325-6 dd Dag na Pinksteren 1470) vidimus van een brief waarin Bertken een pacht kreeg van Jan Goijaert Slouwers op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Straten nabij de molen van Straten, 18 december 1441.

Mogelijk nog deze: (ORA Oirschot Toirkens 122a fol 173 nos 88, 89, 91 dd 18-4-1467) Verschenen is Jan natuurlijke dochter van wijlen Joerden Gorters die deze Joerden had verwekt bij Lisbet Dirck Coppen Stijnen, met haar voogd hierin en ze verhuurt nu aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers voor 4 jaar lang, een huis met tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Straten bij de molen daar, b.p. Joerden Rentmeesters, Henrik Hoppenbrouwers, de kinderen van Jans Crommen, de gemeenschappelijke straat, zoals Lisbeth haar moeder haar had vermaakt, zoals blijkt uit een testament daarover. Jan belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen, behalve 22 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat en nog behalve een oude grote als grondchijns. (Idem 89) Verschenen is genoemde Gijsbrecht uit de vorige akte en heeft beloofd dat als Jan weer komt en aan Gijsbrecht die 8 peters betaalt van elk 18 stuivers per stuk, dat dan de voorgaande opdracht komt te vervallen en dat Gijsbrecht het bezit dan zal verlaten en haar weer de brief daarover terugggeven, geheel intact zijnde. Actum als boven. (…) (Idem 91 dd 20-4) Verschenen is Jan natuurlijke dochter van wijlen Joerden Gorters die Joerden had verwekt bij Lisbet Dirck Coppen Stijnen, met haar voogd hierin en ze verhuurt nu aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers voor 4 jaar lang, bepaald bezit. En als zij haar bezit na die 4 jaar weer in bezit zal willen nemen, dan moet ze aan Gijsbrecht die een bedrag betalen van 8 en een halve peter, elke peter gerekend tegen 18 stuivers. Als het gebeurt dat ze zelf binnen de 4 jaar weer haar bezit zou willen hebben, dan is ze dat wel toegestaan, maar dan moet ze aan Gijsbrecht wel de rente van twee jaar daarvan terugbetalen en als Jan die 2 jaar niet aan hem zou betalen, dan moet ze aan Gijsbrecht wel diens 8 peters betalen. (Idem 95 dd 20-4) Verschenen is Jenneken natuurlijke dochter van Jan Gorters die deze Jan had verwekt bij Lisbeth dochter van Dirck Coppen Stijnen met haar voogd daarbij en ze verhuurt nu aan Gijsbrecht Dirck de Hoppenbrouwer die voor een termijn van 4 achtereenvolgende jaren een huis met tuin, grond etc., gelegn in Oirschot herdgang Straten, b.p. Joerden Rentmeesters, Henrik Hoppenbrouwers.

En mogelijk: ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 81v no 249 dd 16-12-1464) Verschenen zijn Aernt en Jan, broers en kinderen van wijlen Goijaert Crommen, voor henzelf handelend en ook voor hun zuster Agneese, en ze verkopen hierbij aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers, zijnde hun zwager, die een eeuwsel, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Dirck Huijskens, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van wijlen Jan van Baest.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 2 no 9 dd 26-1-1474) Verschenen is Jan zoon wijlen Goijaert Crommen en belooft aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers die een jaarlijkse pacht van een half mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een stuk land groot een mudzaad, gelegen in herdgang Straten, (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 52v no 135 dd 2-11-1475) Komen zijn Jan, Henrick, Gijsbrecht en Joerden, broers en zoons van wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en Wouter Claes Beckers als wettige man van Lisbeth dochter van wijlen genoemde Gijsbrecht Hoppenbrouwers en verkopen aan Korstiaen Gielis Crijns ook wel van de Snepschuet genoemd, die een stuk land, hun eigendom zijnde, gelegen onder Erdbruggen, b.p. de erfgenamen van Gielis van den Snepschuet, Willem Goijaert Beckers, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 141-3 fol 349v dd 12-3-1483) Komen is Jan Goijaert Crommen en verkoopt aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers die de helft van een stuk beemd genoemd de Hoedonk, gelegen onder Ameijden hier, b.p. Dirck Dirck Hoppenbrouwers, Dirck Mathijs Huijskens, Willem van Esch, de gemeenschappelijke straat, het erf genoemd de Mortel eigendom van genoemde Goijaert Crommen. Nog verkoopt hij een perceel van 8 lopenzaad en 10 roedes uit een akker genoemd de Heijnenakker, gelegen in herdgang Straten, b.p. Dirck Dirck Hoppenbrouwers, Korstiaen Raijmakers, de kinderen van Jan van Best, de kinderen van Jan Wolfs, een perceel genoemd de Castaert dat nu van Dirck Hoppenbrouwers is, de verkoper zelf. (...) (Idem 142) Genoemde Gijsbrecht belooft om alle pachten etc. uit de vorige akte zo te betalen dat Jan en diens bezit daarvoor verder gevrijwaard zijn. (Idem 143) Jan de Crom belooft aan Aert van Taterbeek die voortaan een pacht van een mud rogge te gaan betalen, op onderpand van de helft van de Hoedonk en nog een mud rogge per jaar aan de weduwe van Henrick van Boert of aan diegene die er recht op hebben. Hij zal zodanig betalen dat zijn oom Gijsbrecht uit de vorige akte daarvoor gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 428v no 255 dd 15-12-1473 in protocol 1484) Heijlwig dochter van Jan Slouwers met haar voogd verkoopt aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers die het 1/4e deel van een stuk beemd dat haar eigendom is, gelegen in herdgang Straten, b.p. de gemeijnte, Aben Costs, genoemde Gijsbrecht zelf, de kinderen van Gijben Hoppenbrouwers.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1236 (Oirschot) okt 1466 – sept 1467 folio 204r: Jorden die Becker, Dirck Ghijb Dircxsoen, Ghijsert Dirx die Hoppenbrouwer, Henrick Andriess die Becker

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 445r: Jan Goijartss die Crom, Ghijsbert Dirx Hoppenbrouwer (schoonbroer van Jan)

BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 77r: Daniel Willem Sbrouwerssn., Jan Goijartss die Cromme, Ghijsbert Dirx die Hoppenbrouwer

BP 1259 (Oirschot) okt 1489 – sept 1490 folio 188v: Adriana Henrix Penninx weduwe van Jacop Marcelis van Vessem; Lijsbeth weduwe van Gijsbert Dirx Hoppenbrouwers; Jan Henrix Penninck

BP 1263 (Oirschot) okt 1493 – sept 1494 folio 316v: Jan en Ghijsbert zonen van wijlen Ghijsbert Hoppenbrouwer; Gielis Gieliss die Cremer; Heer Goijart Janssn. van der Aa van Beerze, priester

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens) BP 1234 (Best) okt 1464 – sept 1465 folio 257v: Mr. Gerit Hoernken, Jan van den Audenhuijs, Dirck, Henrick en Ghijsbert zoons van wijlen Ghijsbert Hoppenbrouwers van Strathen


Huwt (1)

Oda N.

Index

Vermeld 1493; hypothetisch.


Huwt (2)

412.501   Liesbeth Goijaert CROMMEN .

FamilienaamIndex 412.501Vader 103.008Moeder 103.009

Overleden na 15-1-1494

Ook nog vermeld als levend in 1490.

Kinderen

 1. (Uit 1) Henrick, hypothetisch, vermeld 1500, huwt Margriet Geerlick van de Melckroth (+voor 1500)
 2. (Uit 1) Jan, hypothetisch, oom en voogd van Oda dochter Henrick in 1500
 3. (Uit 1) Joerden (+voor 21-4-1495) , hypothetisch, huwt Marie Ansem Deenen, ouders van Oda (gehuwd met Willem van de Velde), Marieken, Neelken en Aechtken
 4. (uit 1) Gijsbrecht, vermeld 1475, 1494
 5. (uit 1) Lijsbeth, vermeld 1475
 6. (Uit 2) Dirck Zie 206.250
 7. (Uit 2) Goijaert, vermeld 1494
 8. (Uit 2) Aernt, vermeld 1494
 9. (Uit 2) Gielis, vermeld 1494

TerugBegin van generatie


412.502   Gielis CREMERS

FamilienaamIndex 412.502Vader 825.004Moeder 825.005

Geboren voor 1380
Overleden na 1447, voor 1477

Alias Gielis die Cremer zoon wijlen Gielis Loeskenss van Straten; voluit waarschijnlijk Gielis Gielis Gielis (vgl. BP 1428).

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 27v no 176 dd 8-10-1480) Gielis zoon wijlen Gielis Cremers en Dirck de Hoppenbrouwer als man van Hadewich dochter van genoemde Gielis, verkopen nu met schepenbrieven aan Daniel de Metser die de helft van een stuk beemd gelegen in herdgang Hedel, b.p. Jan Eijssen waarvan is afgedeeld, het erf dat eerder van Jan van Dormalen was, de gemeijnte. Dat stuk beemd hadden ze van hun vader Gielis de Cremer geerfd en Gielis op zijn beurt had de helft ervan gekocht van Arnden natuurlijke zoon van Aert Jonkers en de andere helft van Jan Henrick Roefs.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 194r (herdgang Strathen) Zegewigis weduwe wijlen Aert Noeyden (tocht) aan haar kinderen Aert, Peter, Baat, Agnes en Kathelijn; Gielis die Cremer van Strathen. 25 mei 1425

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 22v: Willem van Spul van Beerze, Gielis die Cremer van Strathen

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 138v Jan Peters sBrunen man van Elsbeen natuurlijke dochter wijlen Heer Goijart van Wijntelre, priester; Dirck Dirx van den Laer; Willems van Spul van Beerze; Gielis die Cremer van Strathen en zijn zoon Gielis

BP 1197 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 316r Jan Jansz Fabri van Oijrschot, man van Ermgart dochter wijlen Willem van Kasselaer; Gielis die Cremer van Straten; Kathelijn weduwe van Willem zoon van Kasselaer wijlen Goessen sBrijnensoen en haar zoons Goessen en Jan, 3 october 1426

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 42r (heerdgang van Straten en van der Noetelen) Gielis Gielisz die Cremer van Strathen en zijn vader Gielis; Andries die Becker

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 98r: Dirck wijlen Jan des Crommenzoen; Wouter Meeus Bruijstens; Gielis die Cremer van Strathen; Die tsijns van Strathen (over buer met 2 opgaende ghevelen in Strathen)

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 242v: Goijart zoon wijlen Rutger Heijn Heer Goijaertss; Gielis die Cremer van Strathen; Dirck die Cromme

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 215v: Aert Daniel Henricsoen; Willem Willem Ravens; Everart Willem (= Wil) Ravens; Gielis Gielis des Cremerszoen van Strathen; Gielis zoon wijlen Gielis die Cremer

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 231r: Dirck Janss die Cromme; Gielis die Cremer van Strathen en zijn zoon Dirck

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 15r: Rutger Henrix van Audenhoven; Dirck zoon van Gielis die Cremer van Strathen; Wouter Bruijstens; Gielis zoon van Gielis die Cremer van Strathen

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 96v: Jan Henrick Roefss, Gielis die Cremer van Strathen, Aert natuurlijke zoon wijlen Aert sJonckers

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 – sept 1431 folio 262v: Dirck Gielis des Cremers van Strathen; Dirck Janss die Cromme; Jorden Brant, overleden; Gielis Gielis des Cremers

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 273v: Gielis Gielis des Cremers van Strathen; Dirck die Cromme; Dirck Gielis des Cremers van Strathen; Jorden Henrix Quant; Aert geheten Coman Art zoon wijlen Gielis Loeskens van Strathen

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 87v: Jan, Henrick, Ghijsbert, Jan, Henrick en Mechelt natuurlijke kinderen van wijlen Heer Henrick Hoechneve priester, zoon wijlen Jan Dyrcs Hoechneven; Gielis die Cremer zoon wijlen Gielis Loeskenss van Straten; Jan Aertss van der Schueren (folio 88r); Daniel Janss van den Dijk van Oerschot

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 155r: Henrick die Busscher; Willem natuurlijke zoon wijlen Daniel natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick van Audenhoven; Gielis die Cremer van Straten

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 280r: Art Gerit sWevers, Heer Jan Smolners, Jan Dirx die Wyt, de natuurlijke kinderen van Gielis die Kremer van Straten en van Ermgart dochter wijlen Jan van Desschel

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 271v: Henrick Jan Boijens, de natuurlijke kinderen van Gielis die Cremer en van Ermgart Jan van Desschel, Jan Dirck die Wyt

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 94v: Aert Goijart Mathijs Bruijnensoen, Gielis die Cremer; Heilwich Henrick van den Groetenhuijs en haar natuurlijke kinderen Henrick en Heilwich (verwekt door Jan Loden)

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 –sept 1448 folio 95r: Jan Wouterss van Loes, Gielis die Cremer van Strathen man van Ermgart

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 206v: Gielis Gieliss die Cremer, Heer Henrick Belarts, priester, Heilwich en Margriet kinderen van Henrick Belarts

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1194 (Best) okt 1423 – sept 1424 folio 82v (Ver Best en dat Naest Best) Thomas Bac zoon wijlen Wautger; Gielis die Cremer van Strathen; Willem van Dormalen; Jan Jansz Hagart, 2 maart 1424

BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 86r: Gielis die Cremer van Strathen en zijn zoon Gielis, Andries Claess die Molner, Dirck Gijb Hoppenbrouwer, Jan Rutger Gielen man van Mechtelt Gielis die Cremer

BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 56r (Aerle) Henrick zoon wijlen Daniel Wouter Danelss; Ermgart dochter van Jan van Desschel en haar natuurlijke kinderen ( verwekt door Gieliss die Cremer van Strathen)


Buitenechtelijke relatie vanaf ca. 1400

412.503   Ermgaerd Jan van DESSCHEL

FamilienaamIndex 412.503 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1440

Waarschijnlijk een Crommen.

Kinderen

 1. Gielis
 2. Hadewich Zie 206.251
 3. Dirck, vermeld BP 1428
 4. Mechteld, huwt Jan Rutger Gielen

TerugBegin van generatie


412.504   Jan WILNEVEN

FamilienaamIndex 412.504Vader 825.008Moeder 825.009

Geboren ca. 1350
Overleden voor 1403

Alias Jan Willem Neven. Gesignaleerd in BP door Peter van Son:

(1433/1434 f.122) wijlen Willem zoon wijlen Willem (Wil) Neven en zijn zoons Jan, Goyart, Michiel en Dirck; (1432/1433 f.78) Goyart en Agnes kinderen van wijlen Jan Wil Neven; (1427/1428 f.58) Goyart Jan Wilneven, in gezelschap van Henrick Henrix van Ghenen, Geerlinck Geerling Cnode, Ervart Henrix van Ghenen, Mathijs Jacop Keijmps, Aelbert Henrix van Ghenen; (1420/1421 f.27v) Willem zoon van wijlen Jan Nevensz. In gezelschap van IJwaen zoon wijlen Geerling Knoeden, Everaert zoon wijlen Henrick van Ghenen; (1418/1419 R 1191 f.333v) Willem zoon van wijlen Jan Wil Neven met Lijsbeth natuurlijk dochter van wijlen Geerling Knode alias metten Broede en Ervaert Henrick van Ghenen; (1416/1417 f.210) idem, Willem zoon wijlen Jan zoon van wijlen Willem Neven; (1402/1403 R1183 f.239v) Goyart zoon van wijlen Jan Wilnevensoen met Geerling Cnode zoon van wijlen Geerling Cnode met den Brode.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1183 (Best) okt 1403 – sept 1404 folio 239v: Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode Metten Brode; Goijart zoon wijlen Jan Wilnevensoen


Huwt voor 1380

412.505   N.N.

Index 412.505 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 206.252
 2. Goyaert, gesignaleerd BP 1402/3, 1416/7, 1427/8.
 3. Agnes, mogelijk gehuwd met Jan Aerts van Meijensvoort
 4. Didderick, huwt Aleijt Jan Vlemmincks, ouders van Hadewich (vermeld ORA 1501)
 5. Jan (+voor 1473), kennelijk kinderloos.

TerugBegin van generatie


412.530   Rutger Dirck van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 412.530Vader 825.060Moeder 825.061

Overleden Oirschot voor 1446

Alias Van Putten

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 241v: Henrick en Tholoff zoons van wijlen Rutger Dirx van der Ameijden; Henrick zoon van wijlen Hap Reijners en van Heilwich Rutger Dircx van der Ameijden; Wouter van Vucht

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 324v: Henrick zoon wijlen Rutgher zoon wijlen Dirck van der Ameijden alias van den Putten (zie ook folio 325r); Marie dochter wijlen “Theopholus” (sic) zoon wijlen Rutger Dirx voornoemd; Henrick, Jan en Dirck zoons van wijlen Hap van der Ameijden en van Heilwich dochter van wijlen Dircx voornoemd (zie ook folio 325r)

BP 1237 (Oirschot) okt 1467 – sept 1468 folio 1v: Rutger, Henrick, Jan en Dirck zoons van wijlen Hap Reijnerss; Henrick natuurlijke zoon van Henrick van den Audenhuijs en van Kathelijn Rutgers van der Putten


Huwt

412.531   N.N.

Index 412.531 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heilwich Zie 206.265
 2. Kathelijn, had relatie met Henrick van den Audenhuijs
 3. Dirck (*voor 1423 +voor 1447)
 4. Henrick
 5. Tholoff

TerugBegin van generatie


412.532   Everard SMEETS

FamilienaamIndex 412.532 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1334
Overleden Oirschot voor 1407

Kapittel van Oirschot (regesten nr 38 dd 24-11-1359) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Art Arntszn van der Braken overgedragen heeft aan Everard de Smit: roggepacht uit land Hoeveken aan Hessels Dijk, in Spoordonk in Oirschot.

Idem (regest 83 dd 3-6-1380) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Everard van Smit gepacht heeft van Heilwig Yden Vaasdr: haar erfdeel uit bezittingen van haar ouders, met uitzondering van akker Ten Poele, voor jaarlijkse roggepacht, met inachtneming van ondere andere erfcijns voor kapelaan van Onze Lieve Vrouwekapel, Sint-Petrus en het kapittel van Oirschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 91r: Jordaen, Gijb en Henrick Smid zoons wijlen Evert Smid; Peter Gorter en zijn zuster Margriet weduwe van Jan van Campen

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 415r: Gijsbert zoon wijlen Evert Smijt van Oirscot; Jan van den Doiren van Oirscot

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 –sept 1409 folio 179v: Henrick zoon wijlen Evert Smijt en zijn broer Gijsbert

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 455v: Gijsbert zoon wijlen Evert Smeedssoen van Oerscot

BP 1188 (Oirschot) okt 1412 – sept 1413 folio 251v: Gijselbert Evert Smeetssoen van Oerscot, man van Kathelijn dochter wijlen Art van Gunterslaer

BP 1188 (Oirschot) okt 1412 – sept 1413 folio 206v: Engelbert zoon wijlen Everart Smit van Oirschot, man van Katelijn dochter wijlen Art van Gunterslaer

BP 1191 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 271r: Jordaen zoon wijlen Evert Smijt van Oirscot; Peter Gorter; Jan van den Doren van Arschot (zie ook Aerschot)

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 201v: (heerdgang van Heerzel) Steven zoon wijlen Jan Tijmmermans, man van IJda dochter wijlen Zeger Gielis; Jordaen van Rode zoon wijlen Jan Jacops; Mr. Maarten van Zoemeren; Everaert Smeeds (2 acten), 13 maart 1425

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 131v Henrick Everart Smeeds verhuurt aan Ansem Jan Ansemss zolang Henrick leeft, een stuk land “Moelsbroec”om 12 lopen rog, Oirschotse maat op Lichtmis, 23 september 1426

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 136r: Henrick Everart Smeeds van Oirscot en zijn broer Jorden


Huwt ca. 1380

412.533   N.N.

Index 412.533 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Joerden Zie 206.266
 2. Engelbert, alias Gijselbert alias Gijb, huwt Katelijn Art van Gunterslaer
 3. Henrick

TerugBegin van generatie


412.536   Jan Geertruiden van der AFTER

FamilienaamIndex 412.536 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1409, voor 1438

Hypothetische reconstructie; de kleinzoon Marcelis Aert leeft in 1477 (en later) nog, ergo moet de in 1477 vermelde dode Marcelis van een eerdere generatie zijn.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 279v: Jan Gertrudensoen


Huwt ca. 1415

412.537   N.N.

Index 412.537 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 206.268
 2. Marcelis (+voor 1-8-1477), huwt ca. 1450, had in 1477 nog onmondige kinderen.
 3. Willem, in 1477 voogd over de kinderen van Marcelis

TerugBegin van generatie


412.538   Henrick BOLNEGERS

FamilienaamIndex 412.538 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.649.988

412.539   N.N.

Index 412.539 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.649.989

TerugBegin van generatie


412.540   Dirck Dirck NEVEN

FamilienaamIndex 412.540Vader 825.080Moeder 825.081

Geboren Oirschot voor 1332
Overleden na 1388, voor 1392

Kapittel van Oirschot, nr 22 (7-1-1356) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Petrus Vaaszn verkocht heeft aan Dirk Dirks Nevenzn: erfrente uit beemd in Timerdonk in Oirschot, eigendom van Sibbe van Spoordonk.

Idem nr 67 (17-7-1373) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Henrik Dirks Nevenzn verpacht heeft aan Jan Rutgerszn van Audenhoven: deel van sDekens Hoeve, voor zover het afgepaald is, in Oirschot voor roggepacht.

Idem nr 79 (31-1-1378) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Alaart, natuurlijke zoon van Willem van den Rotelen, persoon van Boeckout, en van Aleid, gepacht heeft van Henrik Dirks Nevenzn: perceel land van Dekens Hoeven, in Kerkhof in Oirschot, voor jaarlijkse roggepacht, te betalen aan deken van Oirschot.

Idem nr 107 (3-11-1387): Schepenen van Oirschot oorkonden dat Philips van Zandbergen, als voogd van Geertrud Dirks Nevendr, in erfpacht gegeven heeft aan zijn zwager Henrik Dirks Nevenzn: alle goederen die Geertrud geërfd heeft van haar moeder en nog zal erven van haar vader.

Idem nr 108 (3-11-1387) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Philips van Zandbergen beloofd heeft aan zijn zwager Henrik Dirks Nevenzn, dat als laatstgenoemde hem goed onderpand kan geven voor roggepacht, die nu rust op goederen, die Philips daarvoor aangewezen heeft als echtgenoot van Gertrude Dirks Nevendr, deze goederen daarvan voortaan ontlast zijn.

Idem nr 124 (10-10-1390) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Henrik Dirks Nevenzn overgedragen heeft aan Jan van den Doerne van Aarschot: alle goederen die hij voor roggepacht verkregen had van Philips van Zandbergen.

Idem nr 134 (29-8-1392): Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan van den Doerne van Aarschot in erfpacht gegeven heeft, aan Henrik Janszn van Beers: 1/2 perceel land Auden Hof in Kerkhof in Oirschot / 1/2 perceel land naast Kerkweg / 1/4 perceel land Ankers Poel; dat pachter als extra onderpand roggepacht gegeven heeft uit perceel land Zweners Akker; dat Margriet Dirks Nevenznsdr afstand gedaan heeft van 1/8 huis en hoeve, waarin Dirk Neven vroeger woonde, voor Henrik van Beers.

Idem nr 135: Schepenen van Oirschot oorkonden dat Margriet Dirks Nevenznsdr beloofd heeft te betalen aan Jan van den Doerne van Aarschot: erfcijns uit goederen die hij verkregen heeft van Henrik Dirk Nevenznzn.


Huwt voor 1354

412.541   N.N.

Index 412.541 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1388

Kinderen

 1. Henrick Zie 206.270
 2. Margriet (+voor 1465), moeder van Goedstuwen natuurlijke dochter van Jans van den Doeren (ORA Oirschot 1465), die weer moeder was van Lisbeth Boots
 3. Gertrude, huwt Philips van Zandbergen

TerugBegin van generatie


412.672   Willem van HERSEL

FamilienaamIndex 412.672Vader 825.344Moeder 825.345

Geboren voor 1360
Overleden ca. 1445

Volgens Neggers (BL 2007:453). Draagt in 1399 een erfcijns op met dochters Katherine, Elisabeth en Margriet; doet in 1437 afstand van een roggepacht, leeft nog 1440. Een Bartholomeus Wouter Bruijsten is (ORA 10-12-1469) man van (onleesbaar) dochter van Willem van Hersel; hij verkoopt aan zijn zwager Lodewijk Willem van Hersel “zijn aanspraken en erfdeel in alle bezit dat hij namens zijn vrouw zal erven na de dood van haar vader en van diens vrouw Heijlwich”. Beiden zouden in 1469 dus nog leven, wat de chronologie behoorlijk onder druk zet.

ORA Oirschot (Toirkens 126c dd 20-6-1501) Vidimus van een akte: een pacht van 7 lopen rogge die 3 jaar onbetaald is gebleven, welke pacht Willem zoon van wijlen Jacop van Hersel had overgedragen aan Maes van Oudenhoven op onderpand van een beemd genoemd dat Achterste Roth gelegen in herdgang de Notel, b.p. het Sonderen, de Voort, het Heegbroek, her Roth volgens een brief d.d. 5 maart 1445.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (jan. 1395 – okt. 1395) folio 326r: Willem van Heerzel en kinderen Gijsbert en Liesbeth

BP 1188 (Oirschot) okt 1413 – sept 1414 folio 449v: Andries zoon wijlen Willem Andriessen van Strathen, Willem van Herzel

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 113v (de hoeve tot Heerzel) Willem zoon wijlen Jacob van Heerzel; Mr. Henrick van Vlierden t.b.v. Daniel van Vlierden (zijn broer), Willem zoon wijlen Wouter van Nuwenhuijs

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 458r: Willem zoon wijlen Jacob van Heerzel van Oirscot; Daniel van Vlierden; Mr. Henrick van Vlierden; Kathelijn dochter wijlen Henrick zoon wijlen Jan van Keersp van Dommelen, 22 april 1422

BP 1193 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 106r Danijel van Vlijerden, Willem natuurlijke zoon van Heer Willem van Peterssem, kanunnik in Oirschot, Wouter van den Neuwentes, Willem van Heerzel, 6 juni 1422

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 226v: Lambert zoon wijlen Jan Huesden, man van Mechtel dochter wijlen Wouter van Audenhoven, Willem van Oudenhoven zoon wijlen Wouter, Willem zoon wijlen Jacob van Heerzel, Willem zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, 24 september 1423

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 5v Wilem van Heerzel (zie ook Kessel) 21 october 1423

BP 1194 (Oirschot) okt 1423- sept 1424 folio 31r (B) Willem van Heerzel en zijn kinderen Gijsbert, Aleit en Kathelijn; Henrick zoon wijlen Jordaen Cluijstermans; Henrick zoon wijlen Aert Smelters van Sonderwijc en zijn broer Aert, mombers van Aert en Kathelijn kinderen van Henrick zoon wijlen Aert

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 53r (herdgang van der Notelen) Jan zoon wijlen Henrick Cnapen’; Willem van Heerzel zoon wijlen Jacob; Claes van den Deijl, cremer man van Heilwig dochter wijlen Jacob van Heersel, 5 januari 1424

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 187r (heerdgang van der Noetelen) Willem van Heerzel (zie Lierop); Claes van Deijl, cremer man van Heilwig dochter van Jacop van Heerzel; Jan zoon wijlen Henrick des Knapen, 23 mei 1425

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 52r (heerdgang van der Noetelen) Willem van Heerzel, man van Heilwich dochter wijlen Lodewijck van Kassel; Sint Jans Kapittel in Den Bosch; Aert van Goerle, 8 maart 1427

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 87r Jan die Smijt van Hedel; wijlen Aert die Molner; Willem van Heerzel; Jan die Langhanscoemeker

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 94r: Willem van Heerzel man van Heilwich dochter wijlen Lodewijch van Kessel; Ervart Henrix van Melcrode; Rutger van Erkel

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 – sept 1431 folio 142v: Willem van Heerzel en zijn kinderen Ghijsbert en Lijsbeth; Henrick zoon wijlen Henrick van den Hovel

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 60r: Willem Jacopss van Heerzel, bezit de hoeve ‘t goet tot Heerzel in Notelen; Willem Rutgerss van Audenhoven

BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 96v: Ghijsbert en Lijsbeth kinderen van Willem van Herzel

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1207 (Best) okt 1436 – sept 1437 folio 120r Ervart van Ghenen, zoon van Henrick van Melcrode; Pauwels natuurlijke zoon wijlen Jan die Haest; Willem van Herzel zoon wijlen Jacop


Huwt

412.673   Heijlwig Lodewijk van KASSEL

FamilienaamIndex 412.673Vader 825.346Moeder 825.347

Kinderen

 1. Jacob Zie 206.336
 2. Lodewijk, vermeld BP 1484
 3. Gijsbert
 4. Aleijt
 5. Katherina
 6. Heilwig, huwt Claes van Deijl
 7. Lijsbeth
 8. Margriet, huwt Bartholomeus Bruestens alias van Bladen, vermeld ORA Boxtel 1469

TerugBegin van generatie


412.680   Willem Jan de BROUWER

FamilienaamIndex 412.680Vader 824.166Moeder 824.167 • Tevens 412.174, 413.562

Overleden Oirschot voor 1454

Alias Knapen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 138v nos 82-5 dd St Jan juni 1466) Verschenen zijn Jan, Daniel en Joerden, broers en verder Margriet Elsbeel en Lisbeth, gezusters en allen wettige kinderen van van wijlen Willem Jan Cnapen en hebben hierbij een deling gemaakt van het bezit dat wijlen hun vader Willem heeft nagelaten. Bij deze deling krijgen Jan en Daniel samen een derde deel van een stuk land genoemd de Boijens Loeck gelegen in Oirschot onder Erdbruggen, b.p. genoemde Margiet en Beelen waarvan is afgedeeld, Henrick van den Wevaert, Gerart Mathijs Huijskens, de Lange straat daar, Goijaert Goijaert Bierkens. Nog krijgen ze een beemd genoemd de Plijsdonk, gelegen onder Ameijden hier, b.p. Peter Jan Mercks, Henrick Peters van Oudenhoven, de gemeijnte daar genoemd het Schoom, Jan Zibben. Uit die bezit moeten ze jaarlijks 2 mud rogge betalen, Oirschotse maat en de grondchijns. Bij deze deling krijgen Margariet en Beelen samen het derde deel van een stuk land genoemd de Boijens Loect, gelegen in Oirschot onder Erdbruggen, b.p. genoemde Jan en Daniel waarvan is afgedeeld, genoemde Joerden en Lisbet waarvan is afgedeeld, het erf van Willem Goijaert Bierkens genoemd de Boerhof, de Langstraat daar. Verder krijgen ze een stuk heide en weiland genoemd de Cluse, gelegen onder Ameijden, b.p. Peter van Oudenhoven, Lisbeth van Baest en haar kinderen, de straat, Peter van Esp. Hieruit moeten ze jaarlijks twee mud rogge betalen, Oirschotse maat en de grondchijns. Bij deze deling krijgen Joerden en Lisbeth samen het derde deel van een stuk land genoemd de Boijens Loeck, gelegen onder Erdbruggen, b.p. hun zusters Margariet en Beelen waarvan is afgedeeld, Dirck Goijaerts en diens kinderen, het erf van Willem Goijaert Bierkens genoemd de Boerhof, de Langstraat. Nog krijgen ze een stuk beemd genoemd de Boerdonk gelegen in Oirschot onder Erdbruggen, b.p. Dirck Hooppenbrouwer, Dirck van Onstaden, Claes Beckers, Gerart Coppen. Verder krijgen ze 4 lopen rogge uit een pacht van twee mud, Oirschotse maat, te ontvangen van Willem Everaerts. Ze moeten uit dit erfdeel jaarlijks 2 mud rogge betalen, maat van Oirschot en de grondchijns. Lisbeth als weduwe van genoemde Willem Jan Cnapen, zijnde hun moeder, krijgt een huis met tuin etc., gelegen in Oirschot onder Erdbruggen, b.p. Rutger van der Hoven, Henrick Moermans, de gemeenschappelijke straat, Henrick Peters van de Venne. Nog krijgt ze een stuk land gelegen onder Erdbruggen, b.p. de vrouw van Dirck Goijaert Bruijnen, de oude ‘smisse’ daar, het erf van Willem Goijaert Bierkens genoemd de Boerhof. Nog krijgt ze een stuk beemd gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Goijaert Delien, Daniel Scaubroecks, de gemeenschappelijke straat, Aelbrecht Scaubroeks. Verder krijgt ze een pacht van een mud rogge per jaar te ontvangen van Joerden Willem Everaerts, Uit dit erfdeel moet ze zelf 5 mud en 8 lopen rogge per jaar betalen, Oirschotse maat en nog de grondchijns. (…) (Idem 83 doorgehaald) Verschenen zijn Daniel en Joerden, broers en verder Margriet Elsbeel en Elisabeth, gezusters en allen kinderen van wijlen Willem Jan Cnapen samen met hun voogd hierin en hebben aan hun broer Jan beloofd dat zij het deel zullen betalen van een jaarlijse pacht van een mud rogge, Oirschotse maat, welke pacht hun broer Jan aan Peter van der Hamsvoert heeft beloofd met schepenbrief van Oirschot op onderpand van diens kindsdeel, zijnde het huis, tuin grond etc. dat hem is toebedeeld. Ze beloven hun aandeel daarin voor dat mud rogge te zullen betalen zodat Jan daarvoor altijd gevrijwaard blijft. (Idem 84) Verschenen zijn Joerden en Elisabet uit de vorige akte met haar voogd hierin en beloven hierbij aan Jan, Daniel, Margriet, Elsbeel zijnde hun broers en zusters dat ze hun aandeel aan hen zullen betalen van een jaarlijkse pacht van 14 lopen rogge die zij hebben beloofd aan heer Henrick Belaerts, priester, in schepenbrieven van Oirschot, zodat deze Jan, Daniel, Margriet en Elsbeel daarvoor verder gevrijwaard blijven. (Idem 85) Verschenen zijn Daniel en Joerden, broers en verder Margriet, Elsbeel en Elisabeth gezusters en allen kinderen van Willem Jan Cnapen met hun voogd daarbij en hebben beloofd aan hun broer Jan dat ze samen het mud rogge zullen betalen voor hun aandeel daarin dat Jan had beloofd aan Peter van der Hamsvoort. Ze beloven hun broer Jan alle kosten of nadeel dat zulks met zich mee kan brengen daarvoor garant te staan.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 151 nos 136-7 dd 3-11-1472) Komen zijn Jan en Daniel, broers en wettige kinderen van Willem Jan Knapen, verder Dirck Jan Corten als man van Beelen wettige dochter van genoemde Willem en Korstiaen Peter Korstiaens van den Hovel als man van Margriet ook dochter van genoemde Willem en doen afstand van hun bezit ten behoeve van hun broer Joerden wettige zoon van genoemde Willem Knapen. Dat betreft de helft van een stk beemd genoemd de Baardmaker, gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Dirck Hoppenbrouwers, Dirck van Onstaden, Claes Beckers, Gerard Coppens, zoals ze dat bezit na de dood van hun zuster Lisbeth hadden geerfd. (…) (Idem 137) Komen zijn Daniel en Joerden, broers en wettige kinderen van Willem Knapen, verder Dirck Jan Cortten als man van Margriet dochter van genoemde Willem en verkopen hun geerfde bezit dat ze na de dood van hun zuster Lisbeth en hun broer Jan hebben geerfd. Dat betreft het 1/3e deel van een stuk land genoemd de Boijenloekt gelegen onder Erdbrugge, b.p. hun zusters Margriet en Beelen waarvan is afgedeeld, Dirck Goijaerts en zijn kinderen, het erf dat eerder van Willem Goijaert Bierkens was genoemd de Braekhof, de Langstraat. Nog betreft het een pacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot uit een pacht van 2 mud rogge, volgens de schepenbrief ervan.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 59 no 144 dd 28-2-1487) Schepenen verklaren hierbij plechtig dat eerder Korstiaen zoon wijlen Peter Korstiaens had aangenomen om een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge te betalen, maat van Oirschot, op onderpand van een stuk land genoemd het Boijemgeloekt gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Jan en Daniel broers en kinderen van Willem Knaepen waarvan is afgedeeld, Joerden en Lisbeth kinderen van genoemde Willem Knapen volgens de brief. Voor ons zijn nu verschenen Jan en Daniel kinderen van Willem Knapen, verder Dirck Jan Cortten als man van Beelen, deze Jan ook nog voor Joerden Joerdens, nog minderjarig zijnde als kinderen van Willem Knapen en verklaren dat Korstiaen en zijn kinderen deze pacht van 10 lopen rogge hebben afgelost.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 322 no 249 dd 8-7-1492) Joerden Joerden Brouwers in aanwezigheid van zijn oom Peter Ansems van Eersel verkoopt met een schepenbrief erover aan zijn oom Jan Willem Sbrouwers een stuk land genoemd de Bardemaker, gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Gielis Stans, Joerden Dirck Hoppenbrouwers en meer anderen: Dat perceel was hem in een boedeldeling toebedeeld na de dood van zijn vader Joerden de Brouwer. De koper moet hieruit een half hoen en 10 lopen rogge betalen, welke 10 lopen Joerden zijn vader toebedeeld was geweest op onderpand van het genoemde stuk beemd. Jan als koper belooft de 10 lopen zo te gaan betalen dat de andere erfgenamen daarvoor altijd gevrijwaard blijven.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 2 no 9 dd 20-1-1495) Jan en Daniel en broers en kinderen van wijlen Willem Knapen die men ook wel noemt Willem die Brouwer, verder Dirck de Cort als man van Beelen, doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van Adriaen van den Doeren inzake het erf dat Lisbeth hun moeder eerder aan Adriaen al had verkocht in schepenbrieven van Oirschot, waarin ze toen had beloofd haar kinderen later alsnog afstand te laten doen als die meerderjarig zouden zijn. Ze beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 36r: Rutger Dirx Hayart, Dirck Jan Lebbens, Heijmerick Peter Heijmerixsoen, Willem Jan Henrick Cnapensoen

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 115r: Willem Jan Knapen; Gerit Geritss van der Lulsdonck; Jan Henrick Lippensoen van den Scoet (folio 115v); Heer Jan zoon van Jan Roelofss van der Ameijen, priester

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 66v: Jan Jacop Knapen; Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstenss; Willem Jan Knapen

BP 1224 (Oirschot) okt 1453 – sept 1454 folio 201r: Lijsbeth Jan Roelofs van der Ameijden weduwe van Willem Jan Knapen; Henrick Aert Smolneers

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 107r: Gielis Jan Stakenborch, Willem Jan Knapen, Henrick Meliss, Kathelijn Roelofs van der Ameijden

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 115v: Lijsbeth Jan Roelofs van der Ameijden weduwe van Willem Jan Knapen soen en haar kinderen Jan, Margriet en Beel

BP 1244 (Oirschot) okt 1474 – sept 1475 folio 102r: Willem Jan Knapen, Henrick Henrick Henrick Oemen (folio 102v), Dirck Henrick Oems man van Lijsbeth

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 50r: Gerit Mathijs Huijskens, Jan Peterss van Espe, Jan Willemss die Brouwer (folio 50v)

BP 1248 (Oirschot) okt 1478 – sept 1479 folio 83v: Jan Willem Sbrouwers man van Lijsbeth Henrick Peters van den Venne, Jan Ghijsbrechss van Kerckoerle man van Aleit natuurlijke dochter van wijlen Peter Zibben

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 370r: Jan die Brouwer, Jorden Ansemss van Lievelt en Henrick Jacopss van Esch pachten de windmolen van Kerckhoff voor 6 jaar, 20 maart 1483 non solvit

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 78r (Aerle) Jan van den Hove, man van Lijsbeth dochter van wijlen Henrick van den Venne van Strijp en van Lijsbeth Thomas Goeswijns van Eijndoven Dirck Henrix van Aerle; Willem Jan Cnapen

BP 1207 (Best) okt 1436 – sept 1437 folio 190v (Aerle) Willem Jan Cnapen; Hildegart Henrix van Aerle; Jan van den Hove man van Lijsbeth Henrix van den Venne van Strijp; Aert van der After (zoon wijlen Jan Gheertruden) man van Mechtelt


Huwt ca. 1425

412.681   Elisabeth Jan Roelofs van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 412.681Vader 825.362Moeder 825.363 • Tevens 412.175, 413.563

Geboren ca. 1400
Overleden na 1497

Mogelijk dochter van Jan Jan Roelofs (en dan is Jan Roelofs haar grootvader, en Heijlwich Goosen Cops haar grootmoeder) en N.N. Maar vergelijk aktes bij haar vader: er is sprake van een oom, niet oudoom, en er is geen aanwijzing dat Jan Jan Roelofs niet haar broer kan zijn.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 164v no 41 dd 3-2-1467) Verschenen is heer Jan Jan Rolofs van der Ameijden, priester, en verder Henrik Wouters van Aerle, nog Lijsbeth dochter van wijlen (Jan - zal verschrijving zijn) Jan Rolofs van der Ameijden, met haar voogd, verder haar zoon Jan en ze hebben een deling gemaakt van het bezit van wijlen hun oom Henrick Rolofs van der Ameijden. Genoemde heer Jan krijgt een jaarlijkse pacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, die men jaarlijks betaalt op Maria Lichtmisdag op onderpand van bezit dat eerder eigendom was van genoemde Henrik Rolofs, zijnde zijn oom. Genoemde Henrik van Aerle krijgt een stuk land genoemd de Middelste akker, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Ameijden, b,p,. Laureijs Goessen Willems, Peter Biekens, Aert Smetsers, de Heerstraat daar, Claes Goessens, Goijaert Bierkens. Hieruit zal hij jaarlijks 7 lopen rogge betalen, Oirschotse maat, verder nog de grondchijns. Genoemde Lisbet krijgt een half mud rogge per jaar, Oirschotse maat, te betalen door Korstiaen die Volder, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, nog krijgt ze een half mud rogge per jaar, Oirschotse maat, te ontvangen van Wouter van de Velde, ook vervallend op Maria Lichtmisdag volgens schepenbrief daarvan. Verder krijgt Lisbet en haar wettelijk kind dat ze verkregen heeft bij wijlen Willem Jan Cnapen, een pacht van 10 lopen rogge per jaar, jaarlijks van Jan van Gheenen te ontvangen op Maria Lichtmisdag, volgens schepenbrieven ervan. Verder zal heer Jan van der Ameijden aan genoemde Elisabeth en haar zoon haar een pacht geven van 3 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, volgens schepenbrief uit de pacht van 18 lopen rogge die heer Jan is toebedeeld, te ontvangen uit Gheenbest.

Idem (fol 171 no 78 dd 1-4-1467) Verschenen is Elisabeth weduwe van Willem Cnapen met haar voogd hierin en verder Jan, Daniel en Joerden broers en kinderen van wijlen genoemde Willem, verder nog Margriet, Beel en Lijsken ook dochters van genoemde Willem samen met hun voogd daarin en ze verkopen nu aan Jan Jan Rolofs van der Ameijden de jongste, verwekt in het laatste huwelijk van diens vader, die een jaarlijkse pacht van een half mud rogge, die Rolof Dircks van der Ameijden had verkregen van Dirck de Volder zijnde de zwager van Groet Gijssen, als man van Mechteld welke Mechteld dochter was van Groet Gijssen. De pacht vervalt jaarlijks op St. Jansdag op onderpand van een stuk land in bezit van genoemde Goijaert gelegen in Oirschot, herdgang Straten, b.p. de molen daar, het huis van Jan Snellens daar, zoals hem die pacht in de deling was toebedeeld volgens schepenbrieven van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 446 no 87-91 dd 9-3-1485) Elisabeth dochter van Jan Rolofs van der Ameijden weduwe van Willem Sbrouwers heeft afstand gedaan van haar rechten ten behoeve van haar wettige kinderen, te weten, Jan, Daniel en Belen en verder ten behoeve van Willem en Margriet wettige kinderen van Margriet dochter van wijlen Willem Brouwers verwekt bij Korstiaen Peter Korstens en verder ten behoeve van Joerden zoon wijlen Joerden Willem Brouwers. Dat betreft al het bezit dat haar is nagelaten door wijlen Willem Brouwers en nog het bezit afkomstig van haar broer heer Jan Rolofs (van der Ameijden), priester. Dat betrft de beemd genoemd de ´Meij´.

(Idem 88) Jan zoon wijlen Willem Brouwers, voor hemzelf handelend en nog voor Joerden zoon wijlen Joerden Willem Brouwers met bijstand hierin van Godschalk van Eersel, verder hierbij zijn broer Daniel Willem Brouwers, Dirck de Cort als man van Belen, Goijaert zoon wijlen Peter Korstiaens de oudste als voogd over Willem en Margriet nog minderjarige kinderen van Korstiaen Peter Korstiaens verwekt bij Margriet dochter van Willem Brouwers, hebben een boedeldeling gemaakt. Genoemde Jan krijgt het huis etc. gelegen onder Erdbruggen aan het Heijlaer daar, b.p. Aleijt Rutgers Verhoeven en haar kinderen, de straat, het erf van Jan zelf. Hieruit moet hij jaarlijks 1 mud rogge Bossche maat betalen en in Den Bosch te leveren aan het kapittel daar of een altaar, nog 1 mud rogge Oirschotse maat aan Marie van den Mortsel en de grondchijns, nog 8 lopen rogge per jaar aan Dirck de Cort en 1 lopen aan zijn broer Daniel (Brouwers) na de dood van zijn moeder Elisabeth. Verder moet hij aan zijn moeder Lisbeth 2 en een halve mud rogge betalen zolang ze leeft.

Genoemde Dirck de Cort als man van Beelen krijgt een akker aan het Heilaer genoemd de Oude Smisse, b.p. de oude smisse daar, Henrick Verhoeven (?), Korstiaen Gielis van de Snepschuet, Willem Bierkens, de straat daar genoemd ´t Heijlaer. Hieruit jaarlijks 2 mud rogge Oirschotse maat te leveren aan de H. Geest, verder de grondchijns. Nog moet hij overpad aan anderen verlenen. Uit het erfdeel van Jan krijgt hij na de dood van Elisabeth 8 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat. Genoemde Willem en Margriet krijgen een stuk beemd met een daarbij gelegen eeuwsel genoemd de Heechdenbraeck in herdgang de Notel, b.p. Jan nauurlijke zoon van Willem van Esch, Dirck Jan Lebbens, Aelbrecht Scabroecks, de straat daar, ..... Loeij van Hersel. Hieruit moeten ze aan de kinderen van Henrick Belaerts 14 lopen rogge betalen, nog ... elk 3 lopen rogge uit een pacht van 10 lopen rogge aan de kinderen van ..... heer Jan Rolofs..... De 3 lopen zijn toebedeeld aan hun neef Joerden, te ontvangen na de dood van diens grootmoeder Elisabeth. Nog moeten ze aan hun grootmoeder Elisabeth 2 mud rogge betalen zolang ze leeft en verder de grondchijns. Genoemde Daniel krijgt een pacht van een mud rogge per jaar dat Jacop zoon wijlen Wouter Thijssen aan Joerden Everaerts placht te betalen. Verder van Dirck Vrancken en thans van Daniel Heijstmans 8 lopen rogge te ontvangen en nog 1 lopen rogge uit het erfdeel van Jan na de dood van zijn moeder en niet eerder. Genoemde Joerden krijgt een pacht van anderhalf mud rogge te Best te ontvangen van Goijaert Jans den Becker, te ontvangen na de dood van zijn grootmoeder Elisabeth. Verder krijgt hij uit het erfdeel van Willemke en Margriet 3 lopen rogge ook na de dood van zijn grootmoeder.

(Idem 89) Genoemde Jan en de andere erfgenamen beloven aan vermelde Elisabeth uit hun erfdelen die samen 8 mud en 9 lopen rogge te zullen gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag. Jan zal daarvan 2 en een halve mud betalen, Dirck de Cort 13 lopen, Willem en Margriet 2 mud en Daniel zal haar 1 mud rogge laten heffen van Joerden Everaerts en 8 lopen van Daniel Wouters (?, Heijstmans), en verder zal Joerden anderhalf mud rogge betalen die te ontvangen zijn te Best van Goijaert Beckers. Daarvoor staan alle kinderen garant zolang Elisabeth leeft. Als ze niet zouden betalen dan mag Elisabeth haar rechten verhalen op alle oogstgewassen, koren, hooi, vruchten etc. dat op hun bezit groeit en ze kunnen zich daar niet tegen verzetten. (Idem 90) Genoemde Jan belooft zijn zwager Dirck de Cort die elk jaar 8 lopen rogge uit zijn erfdeel te zullen betalen. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden (Idem 91) Verder verklaren de erfgenamen van hiervoor dat degenen van hen die een rogpacht aan de andere moet betalen, dat die pachten mogen worden afgelost na de dood van Elisabeth, voor elk mud tegen 28 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 31 no 181 dd de dag na St Katharina 1497) Lisbeth weduwe van Willem Brouwers met haar voogd, heeft hierbij machtiging gegeven aan haar zoons Jan en Daniel om een beemd voor haar te verkopen, genoemd de Cotten Meije, welke beemd Elisabeth heeft geerfd van haar broer Jan Ruelens zoals ze zei, gelegen onder Ameijden hier, b.p. Boijen van Liempde, Jan Wouter Hillen, Daniel Moermans. Ze belooft de machtiging altijd na te zullen komen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1226 (Best) okt 1455 – sept 1456 folio 144r (Aerle) Lijsbeth weduwe van Willem Jan Knapen en haar zoon Jan

BP 1239 (Best) okt 1469 - sept 1470 folio 135v: Lijsbeth Jan Roelofs van der Ameijden weduwe van Willem Knaep en haar zoons Jan en Daniel; Jan Henrick Gheenen

Kinderen

 1. Jan Sr (+voor 1472)
 2. Jan Jr (+na 1504), huwt Lisbet Henrick Peters van de Ven; vermeld in testament van Joerden Joerden Brouwers; vader van Heijlwich (+voor 23-2-1502, gehuwd met Willem Everaerts, ouders van Lisbeth gehuwd met Henrick Peters van Oudenhoven) en Beelen (+voor 23-2-1502, huwde Jan Willems Jans van der Molen, ouders van Henrick Jan Vrients alias Roelen alias Van der Molen)
 3. Daniel
 4. Bele Zie 206.781
 5. Margriet Zie 206.087
 6. Jordaen Zie 206.340
 7. Lisbeth (+na 1484), vermeld 1497
 8. Willem, vermeld 1496
 9. Kathelijn, vermeld 1496

TerugBegin van generatie


412.684   Jan Bartholomeus BRUIJSTEN

FamilienaamIndex 412.684Vader 825.368Moeder 825.369

Geboren ca. 1360
Overleden voor 1-10-1426

Mogelijk molenaar (1412)

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.235v. dd 3-5-1386) Danijel de Vlierden gaf uit aan Johannes gnd Bruijsten een stuk beemd gnd die Bodincs Beemd, in Oirschot in de herdgang van Aarle, rondom tussen de gemeint; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot grondcijns en thans voor een erfcijns van 3 oude schilden, een helft te betalen met pinksteren en de andere helft met St.Andreas.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 140v nr 41 dd 1-3-1478) Komen is Aleijt dochter van wijlen Willem Blieks met haar voogd en verkoopt aan Heijlwig natuurlijke dochter van Jan Bruijstens ten behoeve van haar natuurlijke dochter Margriet die ze had verwekt bij Dirck Goessen Neven, een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van Gestel, Ansem Deenen, Leonaert Bathen, de straat zoals Aleijt die pacht had verkregen van Willem Goossen Vos. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen, behalve 10 lopen rogge aan genoemde Aleijt, welke pacht Aleijt eerder had belofd aan Willem Goossen Vos van wie ze dat huis had gekocht. Genoemde Heijlwig zolang ze leeft houdt wel altijd het gebruik van dat huis en ook met de eerste rechten daarin, zonder dat Margriet daar iets tegen kan ondernemen en als Heijlwig het nodig heeft of als ze dat wil, dan mag ze het huis verkopen zonder ook dat Margriet daar iets tegen kan doen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (mrt. 1392 – mei 1392) folio 378r (Straten, de windmolen)

…(niet ingevuld)… die Moelneer van Straten; Jan Bruijstens zoon wijlen Meeus

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (aug. 1392 – jan. 1393) folio 422r: (de windmolen in de heerdgang van Straten); Claes Moelneer van Straten; Jan Bruijsten zoon wijlen Meeus

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (juni 1392 – mrt. 1393) folio 457r: Jan van Dommelen, Jan Bruijsten zoon wijlen Meeus, Jan Jan Spikerman

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (dec. 1392 – juli 1393) folio 671r: Heijlwig weduwe van Daniel van Vlierden en zoons Jan, Willem en Henrick; Jan Bruijsten

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 180v (heerdgang van Arle) Jan Bruijsten, Henrick ...(niet ingevuld)…

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 380r, 380v (A) (‘t goed te Ghemonden herdgang van den Noetelen) Jan van Coudenberghen zoon wijlen Floris, Jan Bruijstens zoon wijlen Meeus Bruijstensz, Franck Crupelant

BP 1184 (Oirschot) okt 1404 – sept 1405 folio 164r: Jan Bruijsten van Oerscot, Gielis van den Hazenput zoon wijlen Henrick

BP 1184 (Oirschot) okt 1404 – sept 1405 folio 164v: Jan Bruijsten van Oerscot, Goijart Jan Truijkenssoen van Bucstel

BP 1184 (Oirschot) okt 1404 – sept 1405 folio 170v: Marselis van Vessem zoon wijlen Jan, Jan van Vessem, korenkoper, Jan Bruijsten wonend in Oirschot, Jan die Rode van Waalwijk

BP 1187 (Oirschot) okt 1411 – sept 1412 folio 357v, 358r (Heerbeeke): Liesbeth dochter wijlen Jan van Audenhoven weduwe (sic, hij leeft toch nog?) van Jan Bruijsten Meeussoen; Jan Scaute; Jan van Dommelen

BP 1187 (Oirschot) okt 1411 – sept 1412 folio 243v (pacht uit windmolen van Straten) Jan Bruijstens zoon wijlen Meeus Bruijstens van Oerscot (met bijschrift in 1411. Heeft Jan Bruijstens dit goed als aalmoes gelegateerd aan Daniel, Jan, Liesbeth, Heilwig, Margriet en Beel kinderen van Henrick Cromme)

BP 1187 (Oirschot) okt 1411 – sept 1412 folio 244r (‘t goed te Heerbeeck) Jan Bruijstens zoon wijlen Meeus Bruijstens van Oerscot en zijn broer Wouter; de abt en het klooster van Perrick (Park) (zie Leuven)

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 143v (B) Franck Crupelant; Jan Bruijstens zoon van wijlen Meeus; Jan van Coudenbergen zoon wijlen Floris en zijn broer Floris; wijlen Willem van Audenhoven

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 35r Jan Bruijstens, overleden

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 93r: Jan zoon van Willemss van Audenhoven en van wijlen Geertruijt; Lijsbeth overleden weduwe van Jan Bruijstens; Peter Willems van Dormalen

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 171v: Jan Bruijstens zoon wijlen Wouter Bruijstens verhuurt aan Jan Bruijstens natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstenss een kamp broekland “Out Heerbeke”in der herdgang van Eertbruggen, zolang de huurder leeft om 20 Hollandse guldens. Hieruit en uit andere erven in Heerbeke

4 december 1428: BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 79r: Daniel en Jan, Margriet en Beel kinderen van Henrick die Cromme en van Lijsbeth natuurlijke dochter wijlen Jan Bruijstens zoon wijlen Meeus Bruijstens van Oerschot en hun schoonbroers Jan Goijarts van der Hoeven man van Heijlwich en Henrick Brant man van Lijsbeth

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 157v: Henrick zoon wijlen Henrick natuurlijke zoon wijlen Jorden Brant, man van Lijsbeth dochter wijlen Henrick die Cromme; Daniel, Jan, Lijsbeth voornoemd, Heilwich, Margriet en Beel (folio 158r) kinderen van wijlen Henrick die Cromme en Lijsbeth natuurlijke dochter van Jan Bruijstens zoon wijlen Meeus Bruijstens van Oerscot

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 197r: Jan Bruijstens zoon wijlen Meeus Bruijssten van Oerschot; Meeus en Kathelijn en Heer Daniel kinderen van wijlen Henrick die Cromme

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 180v: Jan natuurlijke zoon wijlen Jan zoon wijlen Bruijsten van Heerbeeck; de Tafel van de H. Geest van Oerscot

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 203r: Jan Bruijstens zoon wijlen Meeus Bruijstens van Oerscot; Mathijs Corstiaen Hoze (pacht uit Stratense windmolen etc.)

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 66v: Jan Jacop Knapen, Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstenss, Willem Jan Knapen

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 302v: Corstiaen Mathijss Hoze man van Lijsbeth dochter van wijlen Henrick van den Venne, Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstens, Henrick zoon wijlen Andries die Becker

BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 1458 folio 74v: Willem Rutgerss van Audenhoven en Jorden Becker, H. Geestmeesters in Oerscot; Jan Bruijsten (en zijn natuurlijke zoon Jan); Jut Jansdochter van Audenhoven

BP 1235 (Oirschot) okt 1465 – sept 1466 folio 165v: Jan natuurlijke zon wijlen Jan Bruijstens (bezit 10 buunder land “Aut Heerbeeck” in de hergang van Eertbruggen); Jan zoon wijlen Wouter Bruijstens

BP 1238 (Oirschot) okt 1468 – sept 1469 folio 365v: Jan Wouter Bruijstens; Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstens; Peter Jan Pels

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 467r: Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstens (bezit een huis, erf, hof “den Doeyerhom” in Eertbruggen en 10 lopensen bouwland “der Hennenhof”; Gerit Meeus Goijaert van der Beerten

BP 1265 (Oirschot; Heerbeek) okt 1495 – sept 1497 folio 247v: Wouterke weduwe van Jan Bruijstens alias van Heerbeke, broer van Wouter Bruijstens

BP 1244 (Oirschot) okt 1474 – sept 1475 folio 135v: Jan Bruijsten natuurlijke zon wijlen Jan Bruijstens van Heerbeke; Lijsbeth Claes Zwave; Lijsbeth Goijaert Pijeck; Jan van Aerle

BP 1245 (Oirschot) okt 1475 – sept 1476 folio 192r: Peter Pels man van Luijtgart dochter van wijlen Jan Bruijstens alias van Heerbeke; zoon van wijlen Wouter; Daniel Willemss van Petershem

BP 1246 (Oirschot) okt 1476 – sept 1477 folio 184v: Gerit Meeus Goijartss van der Beerten, Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstens (folio 185r), Jan Jan Stevenss

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1177 (Best) 1382 – 1387 (aug. 1385 – okt. 1386) folio 235v (A): Daniel van Vlierden, Jan Bruijsten, Lambert van den Haghelaer


Buitenechtelijke relatie (1) ca. 1395 met

412.685   Margriet Rutger van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 412.685 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Dochter van een van de vele priesters genaamd Rutger van Oudenhoven.

ORA Oirschot (Toirkems 125a fol 26 no 179 dd vierde dag na Pinksteren 1486) Katarina natuurlijke dochter van Jan Bruijstens verwekt bij Margriet natuurlijke dochter van wijlen heer Rutger van Oudenhoven priester, verkoopt met een testament aan Margriet natuurlijke van Dirck Goossens verwekt bij Heijlwig dochter van Jan Bruijstens, een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot uit een pacht van anderhalf mud rogge, welke pacht Jan Bruijstens eerder had beloofd aan genoemde Margriet heer Rutgers zolang ze leefde en aan haar natuurlijke kinderen van deze Jan Bruijstens die daarvan het erfrecht hadden.


Huwt (2)

Elisabeth Jans van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex

Overleden na 1427

Kinderen

 1. (uit 1) Jan Zie 206.342
 2. (uit 1) Heijlwich, had relatie met Dirck Goosen Neven, hieruit dochter Margriet
 3. (uit 1) Katarina
 4. (uit 2) Elisabeth (ORA 1485; met natuurlijke dochter Ijda bij Alaert Wuest), huwt Henrick die Cromme

TerugBegin van generatie


412.688   Daniel SCHEPENS

FamilienaamIndex 412.688Vader 825.376Moeder 825.377

Geboren voor 1362
Overleden voor 1443

Alias De Cromme, bastaardzoon van Daniel de Cromme sr.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1179 p. 27 dd 29-12-1390) Willelmus zv Luppertus van den Scoet de Oerscot verkocht aan Danijel nzv Danijel gnd Crumme de Straten een erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een zester roggeland gnd die Stert(?), in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen Gheerlacus Cnode enerzijds en Henricus van den Scoet anderzijds.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1178 (Oirschot) 1387 – 1390 (okt. 1387 – april 1388) folio 26r: Gerit van der Hoppenijcken en Claes zijn broer; Daniel natuurlijke zoon van Daniel die Crumme

BP 1187 (Oirschot) okt 1410 – sept 1411 folio 132r: Herman Art Cleijnael; Daniel Crumme natuuurlijke zoon wijlen Daniel Crumme

BP 1189 (Oirschot) okt 1414 – sept 1416 folio 23v: Daniel die Cromme, Heijlwig van Maburdingen weduwe Henrick Becker natuurlijke zoon van wijlen Heer Henrick Becker natuurlijke zoon wijlen Henrick Becker en (haar) kinderen

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 60v: Yda weduwe van Henrick Stakenborch en haar zoons Wouter, Jan en Henrick en dochters Aleijt, Bertha en Sophie; Daniel Scepers

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 417r: Herman Art Cleijnael, Reijneer Scaden, Jan Henrick Knaepen, Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel des Crommen (2 akten)

BP 1191 (Oirschot) okt 1418 – sept 1419 folio 73v (Straten) Willem Henrick Batensoen man van Katelijn dochter wijlen Henrick Scoenmekers; Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme t.b.v. Heijmerick, Daniel en Henrick zijn kinderen

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 43r (herdgang van Strathen) Godert zoon wijlen Gijb Loden soen van der Sporct; Daniel des Crommen natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme; Herman Aert Cleijnael; Daniel zoon van Daniel voornoemd; Lodewijch van der Sporct, 11 november 1423

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 - sept 1424 folio 177r: Heijmerick, Daniel en Henrick kinderen van Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme, 1 februari 1424

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 140r (A) (heerdgang van Strathen “Eertborn”) Goijaert zoon wijlen Gijb Lodensz van der Sporct; Daniel natuurlijke zoon van Daniel Cromme; Herman Aerts Cleijnnael; Daniel zoon van Daniel natuurlijke zoon van wijlen Daniel Cromme

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 140r (B): Heijmerick en Henrick zoons van Daniel (natuurlijke zoon van wijlen Daniel Cromme) 25 augustus 1425

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 169v (B) Henrick zoon wijlen Henrick Swetters van Boterwijc; Daniel die Cromme, man van Eva (Ava) dochter wijlen Jan Ijwijn, 27 juni 1427

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 314r Heijmerick, Henrick en Daniel zoons van Daniel (natuurlijke zoon wijlen Daniel des Crommen) en van Geertruud dochter wijlen Henrick Collart; Mijchiel zoon van Lambert van Tardwijck en Jutta dochter van Daniel (natuurlijke zoon wijlen Daniel Crommen) en Geertruid, 14 maart 1426

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 26v: Jan Jan Vromans; Daniel die Crom; Willem Rutgerss van Audenhoven

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 286v: Claes Gerits van der Lulsdonc; Heijmerick en Henrick zoons van Daniel natuurlijke zoons wijlen Daniel Cromme; Lodewijch Lodewijchss die Nenne

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 215v: Heijmerick zoon wijlen Otto van den Gasthuis man van Mechtelt dochter van Daniel die Cromme en van Heilwich; Daniel zoon van Daniel die Cromme

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 293r: Heilwich dochter wijlen Henrick die Smyt van Strathen; Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme; Goijaert Janss die Raedmaker

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 37v: Michiel Lambertss van Tardwijc man van Jut dochter van Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel des Crommen van Oirscot; Heijmerick, Henrick en Daniel zoons van Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel des Crommen van Oirscot en van wijlen Geertruijt dochter van wijlen Henrick Collart van den Velde

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 313r: Jan Zuetrix, Daniel zoon van Daniel die Cromme

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 268v: Margriet natuurlijke dochter wijlen Heer Philip van Geldrop priester; Peter natuurlijke zoon van Mr. Lodewijch Boet; Henrick Geritss van Beerze (folio 269r); Heijmerick natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 80r: Henrick zoon wijlen Aert Smeets zoon wijlen Henrick Smeets van Straten; Jan en Henrick zoons van wijlen Jan Lijerincs soen

Aert Bac; Heijmerick zoon wijlen Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 175v: Henrick zoon van Aert die Smijt verkoopt aan Heijmerick zoon wijlen Daniel natuurlijke zoon van Daniel die Cromme een stuk land in die Castert, 21 april 1444

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 115v: Heijmerick zoon wijlen Otto van den Gasthuijs man van Mechtelt dochter van Daniel die Cromme en van wijlen Heilwich; Daniel zoon van Daniel die Cromme

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 57v, 58r: Andries die Becker zoon wijlen Goijart die Becker van Strathen, weduwnaar van Marie Daniel Scepen en zijn zoons Goijart en Henrick en zijn schoonzoon Dirck Dirx van Cattelaer man van Geertruijt. Deling erven in Strathen 17 februari 1451 n.n.


Buitenechtelijke relatie (1) rond 1415 met

825.003   Aleijt N.

Index 825.003 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 103.009

Zie 825.002


Huwt (2) ca. 1400

412.689   Geertruid Henrick Collart van den VELDE

FamilienaamIndex 412.689Vader 825.378Moeder 825.379

Overleden voor 1439


Huwt mogelijk (3) voor 1426

Ava Jan INWIJN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Daniel (*ca. 1415), vermeld BP 1447
 2. (uit 2) Heijmerick Zie 206.344
 3. (uit 2) Henrick, vermeld ORA 1498 (vidimus)
 4. (uit 2) Marie (+voor 1451) huwt Andries Goijart die Becker
 5. (uit 2) Mechteld, huwt [Heimerik?] Otto van den Gasthuijs (+voor 1445)
 6. (uit 2) Jut, huwt voor 1426 Michiel Lambertss van Tardwijc

TerugBegin van generatie


412.690   Aert Henrick Smeets van STRATEN

FamilienaamIndex 412.690Vader 825.380Moeder 825.381

Overleden voor 1444

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 166v: Jan Henrix van der Heijden, Aert die Smit zoon wijlen Henrick die Smit van Straten, Lijsbeth weduwe van Jan Cuper

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 286v: Aert die Smyt weduwnaar van Lijsbeth dochter Henrick Janss van den Schoet; Jan Peterss van den Nuwenhuijs weduwnaar van Christijn dochter van wijlen Henrick Janss van den Schoet; Gerit van den Schoet man van Heilwich dochter van Henrick Janss van den Schoet

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49v: Heijmerick zoon wijlen Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel de Cromme, man van Aleijt dochter van Aert die Smyt en van wijlen Lisbeth Henrix van den Schoet; Daniel natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick Danelss van Audenhoven; Henrick van den Schoet (overleden) schoonbroer van Daniel

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49v: Lucas Jan Henrix van den Schoet, Jan Peterss van den Nuwenhuijs weduwnaar van Christijn Henrix van den Schoet en hun zoon Peter, Henrick en Aert zoons van Aert die Smyt en van Lijsbeth Henrix van den Schoet

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 80r: Henrick zoon wijlen Aert Smeets zoon wijlen Henrick Smeets van Straten; Jan en Henrick zoons van wijlen Jan Lijerincs soen

Aert Bac; Heijmerick zoon wijlen Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 94v: Mr. Goijart Jan Henrix van der Heijden

Jan Jan Smeeds, Henrick, Aert, Lijsbeth en Aleijt kinderen van wijlen Aert Smeeds; Henrick en Jan zoon van wijlen Henrick die Hanscoemeker en van Margriet Henrick Smeeds


Huwt

412.691   Lijsbeth Henricks van den SCHOET

FamilienaamIndex 412.691Vader 412.496Moeder 412.497

Overleden voor 1432

Kinderen

 1. Henrick (+voor 1487), vermeld BP 1440, 1449
 2. Aert, vermeld BP 1440, 1454
 3. Lijsbeth
 4. Aleijt Zie 206.345

TerugBegin van generatie


412.692   Alert Wuest Goossens van den ROETELEN

FamilienaamIndex 412.692Vader 825.384Moeder 825.385

Geboren Oirschot mogelijk al voor 1360
Overleden ca. 1445

Natuurlijk kind.

Een vidimus van een akte uit 1389 (ORA Oirschot 1481) vermeldt al een Goeswijn van de Roetelen aan de Moest in Oirschot; chronologisch kan dit zijn vader zijn.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1177 fol 45v dd 1383?) Gerit zoon van wijlen heer Gerit van Bucstel geeft ten erfcijns aan Alart Wuest, zoon van Gooswijn van den Roetelen, 1/4e deel in ´t slotje “ die Ekersscot” met toebehorende erven in Oerscot etc.etc. om 4 1/2 oude schilden op St. Jan. (Dat slotje was vroeger van heer Arnt Vrient...... rest valt weg in de rand)

Kapittel van Oirschot (inv nr 181) Testament van Alart Wust en zijn vrouw Mechteld, met schenkingen aan kapel van Onze Lieve Vrouw en Sint-Petruskerk in Oirschot, 1392; met ouder bewijsstuk van 1388, en bijlage van 1421.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1176 f.252v dd 26-4-1382) Alardus gnd Wuest zv Goeswinus van den Roetelen gaf uit aan Walterus van den Eijnden, zijn zoon resp. dochter Walterus resp. Katherina, de navolgende erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, (1) huis en schuur met ondergrond, misse, tuin, stuk land en 1 bunder 100 roeden beemd, en daaraan gelegen stukje land gnd een uitvank, gelegen tussen de gemene weg enerzijds en Henricus Bloijs anderzijds, (2) een tuin aldaar tegenover voornoemd huis en tuin, over de straat, tussen voornoemde Henricus Bloijs enerzijds en voornoemde Walterus van den Eijnden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 5 oude groot en 6 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis op voornoemde erfgoederen te leveren. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Walterus en zijn kinderen Walterus en Katherina tot onderpand 4 lopen roggeland, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Henricus Bloijs, en 1 bunder beemd aldaar, tussen Reijnerus de Kuijc enerzijds en kvw Willelmus de Dormalen anderzijds. Vervolgens droeg voornoemde Alardus alle privileges en vrijheden die hij heeft in de goederen gnd ten Einde, over aan voornoemde Walterus, Walterus en Katherina. Voornoemde Alardus gaf uit aan Rutgherus zvw Henricus gnd Oem de navolgende erfgoederen in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, (1) een stuk land gnd dat Weerlaar, de akker gnd die Grootakker, en een stuk beemd en een stuk land gnd die Sweemput, beiderzijds tussen Henricus Bloijs, (2) een akker gnd dat Nieuweland en een akker gnd die Stertakker, aldaar beiderzijds tussen Henricus Bloijs, (3) een beemd gnd die Stertbeemt, aldaar tussen Henricus Bloijs enerzijds en Willelmus de Arle anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 8 oude groot en 14 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis te leveren in Oirschot, op de goederen gnd ten Einde. Er is recht van weg. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Rutgherus tot onderpand een huis, tuin, akker en beemd, aldaar, tussen kvw Johannes de Houthem enerzijds en Arnoldus die Wit anderzijds. Rutgherus zal dit extra onderpand van waarde houden voor een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot. Voornoemde Arnoldus gaf uit aan Johannes de Enghelant (1) een stuk land gnd die Meijnne Brake, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Emondus de Zoelen enerzijds en Johannes de Helmont anderzijds, (2) een stuk land gnd die Mispelteer, aldaar, tussen Henricus Scoemaker enerzijds en Johannes Hake anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfcijns van ½ oude groot gaande uit die Mispelteer, en thans voor een erfcijns van 2½ oude groot en een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot ter plaatse Best te betalen. Voornoemde Alardus gaf uit aan Henricus zvw Willelmus van der Cappellen en Theodericus zv Theodericus gnd Scoemaker 5 bunder 153 ½ roeden beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, tussen Henricus Bloijs enerzijds en de gemene weg anderzijds, strekkend met een eind aan Walterus van den Eijnde en met het andere eind aan voornoemde Alardus; de uitgifte geschiedde voor een erfcijns van 5½ oude groot en een erfpacht van 5 mud 4 lopen rogge, maat van Oirschot, met lichtmis te leveren in Oirschot, ter plaatse Best.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.45v. dd 5-5-1383) Johannes Zueteric verkocht aan Alardus Wuest zv Goeswinus van den Roetelen ¼ deel in een huizinge gnd die Ekerschot en in aangelegen erfgoederen, in Oirschot, tussen Yda Vaes enerzijds en de gemene weg anderzijds, en ¼ deel in erfgoederen die eertijds waren van Johannes zv Johannes gnd Borreiders en van diens zusters Mechtildis et Elizabeth, in Oirschot, per plaatse gnd Ekerschot, nabij Yda gnd Vaes, welke huizinge en erfgoederen behoorden aan hr Arnoldus Vrient, dekaan van Rode, belast met de grondcijns. Walterus de Audenhoven zag af van zijn recht van vernaderen. Gerardus zvw hr Gerardus de Bucstel gaf uit aan voornoemde Alardus Wuest ¼ deel van voornoemde huizinge en erfgoederen; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor 4½ oude schild, erfelijk te betalen met St.Jan, voor het eerst over een jaar. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Alardus ¼ deel van voornoemde goederen, dat hij van Johannes Zueteric verworven had, tot onderpand; voorwaarde was dat voornoemde Alardus altijd het hout op deze beide ¼ delen mag zagen en meenemen.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.79 dd 7-10-1383) Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus de Beke gaf uit aan Alardus Wuest zv Goeswinus van den Roetelen de helft van een huzinge gnd die Ekerschot en van daaraan gelegen erfgoederen, in Oirschot, tussen Yda gnd Vaes enerzijds en de gemene weg anderzijds en de helft van erfgoederen die eertijds waren van Johannes zv Johannes gnd Borreiders en van diens zusters Mechtildis en Elizabeth, in Oirschot, ter plaatse gnd Ekerschot, nabij voornoemde Yda Vaes, welke gehele huizinge en erfgoederen behoorden aan wijlen hr Arnoldus Vrient, dekaan van Rode, oom van voornoemde Lucas; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en thans voor een erfcijns van 4½ oude schild, te betalen met nn. Voornoemde Alardus mag het hout op deze helft zagen en meenemen.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1178 f. 58v dd 19-11-1388) AlardusWuest zv Goeswinus van den Roetelen verkocht aan Walterus de Gunterslaer zvw Arnoldus de Gunterslaer een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, ter plaatse gnd die Vloet, tussen kvw Theodericus van der Hoeven enerzijds en Henricus Scoenmaker anderzijds, belast met de grondcijns. Wauterus de Auden Hoeven zag af van zijn recht van vernaderen. Voornoemde Walterus de Gunterslaer beloofde aan Henricus van den Velde 50 Holland gulden met kerstmis aanstaande te betalen.

Idem (Regest 259 dd 12-4-1421) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Peter uten Bosch, als echtgenoot van Beerte Alaarts Wuestendr, overgedragen heeft aan Henrik Alarts Wuestenzn:

1/5 roggepacht uit huis en boerderij in Kerkhof in Oirschot / 1/5 roggepacht uit goederen van Goedevart van Rut / 1/5 roggepacht uit goederen in Spoordonk en uit extra onderpand.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1176 mf7 B 12 f.252v. dd 26-4-1382. Alardus gnd Wuest zv Goeswinus van den Roetelen gaf uit aan Walterus van den Eijnden, zijn zoon resp. dochter Walterus resp. Katherina, de navolgende erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, (1) huis en schuur met ondergrond, misse, tuin, stuk land en 1 bunder 100 roeden beemd, en daaraan gelegen stukje land gnd een uitvank, gelegen tussen de gemene weg enerzijds en Henricus Bloijs anderzijds, (2) een tuin aldaar tegenover voornoemd huis en tuin, over de straat, tussen voornoemde Henricus Bloijs enerzijds en voornoemde Walterus van den Eijnden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 5 oude groot en 6 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis op voornoemde erfgoederen te leveren. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Walterus en zijn kinderen Walterus en Katherina tot onderpand 4 lopen roggeland, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Henricus Bloijs, en 1 bunder beemd aldaar, tussen Reijnerus de Kuijc enerzijds en kvw Willelmus de Dormalen anderzijds. Vervolgens droeg voornoemde Alardus alle privileges en vrijheden die hij heeft in de goederen gnd ten Einde, over aan voornoemde Walterus, Walterus en Katherina. Voornoemde Alardus gaf uit aan Rutgherus zvw Henricus gnd Oem de navolgende erfgoederen in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, (1) een stuk land gnd dat Weerlaar, de akker gnd die Grootakker, en een stuk beemd en een stuk land gnd die Sweemput, beiderzijds tussen Henricus Bloijs, (2) een akker gnd dat Nieuweland en een akker gnd die Stertakker, aldaar beiderzijds tussen Henricus Bloijs, (3) een beemd gnd die Stertbeemt, aldaar tussen Henricus Bloijs enerzijds en Willelmus de Arle anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 8 oude groot en 14 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis te leveren in Oirschot, op de goederen gnd ten Einde. Er is recht van weg. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Rutgherus tot onderpand een huis, tuin, akker en beemd, aldaar, tussen kvw Johannes de Houthem enerzijds en Arnoldus die Wit anderzijds. Rutgherus zal dit extra onderpand van waarde houden voor een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot. Voornoemde Arnoldus gaf uit aan Johannes de Enghelant (1) een stuk land gnd die Meijnne Brake, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Emondus de Zoelen enerzijds en Johannes de Helmont anderzijds, (2) een stuk land gnd die Mispelteer, aldaar, tussen Henricus Scoemaker enerzijds en Johannes Hake anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfcijns van ½ oude groot gaande uit die Mispelteer, en thans voor een erfcijns van 2½ oude groot en een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot ter plaatse Best te betalen. Voornoemde Alardus gaf uit aan Henricus zvw Willelmus van der Cappellen en Theodericus zv Theodericus gnd Scoemaker 5 bunder 153 ½ roeden beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, tussen Henricus Bloijs enerzijds en de gemene weg anderzijds, strekkend met een eind aan Walterus van den Eijnde en met het andere eind aan voornoemde Alardus; de uitgifte geschiedde voor een erfcijns van 5½ oude groot en een erfpacht van 5 mud 4 lopen rogge, maat van Oirschot, met lichtmis te leveren in Oirschot, ter plaatse Best.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf2 A 13 f.45v. dd 5-5-1383. Johannes Zueteric verkocht aan Alardus Wuest zv Goeswinus van den Roetelen ¼ deel in een huizinge gnd die Ekerschot en in aangelegen erfgoederen, in Oirschot, tussen Yda Vaes enerzijds en de gemene weg anderzijds, en ¼ deel in erfgoederen die eertijds waren van Johannes zv Johannes gnd Borreiders en van diens zusters Mechtildis et Elizabeth, in Oirschot, per plaatse gnd Ekerschot, nabij Yda gnd Vaes, welke huizinge en erfgoederen behoorden aan hr Arnoldus Vrient, dekaan van Rode, belast met de grondcijns. Walterus de Audenhoven zag af van zijn recht van vernaderen. Gerardus zvw hr Gerardus de Bucstel gaf uit aan voornoemde Alardus Wuest ¼ deel van voornoemde huizinge en erfgoederen; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor 4½ oude schild, erfelijk te betalen met St.Jan, voor het eerst over een jaar. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Alardus ¼ deel van voornoemde goederen, dat hij van Johannes Zueteric verworven had, tot onderpand; voorwaarde was dat voornoemde Alardus altijd het hout op deze beide ¼ delen mag zagen en meenemen.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf2 F 12 f.79. dd 7-10-1383(?). Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus de Beke gaf uit aan Alardus Wuest zv Goeswinus van den Roetelen de helft van een huzinge gnd die Ekerschot en van daaraan gelegen erfgoederen, in Oirschot, tussen Yda gnd Vaes enerzijds en de gemene weg anderzijds en de helft van erfgoederen die eertijds waren van Johannes zv Johannes gnd Borreiders en van diens zusters Mechtildis en Elizabeth, in Oirschot, ter plaatse gnd Ekerschot, nabij voornoemde Yda Vaes, welke gehele huizinge en erfgoederen behoorden aan wijlen hr Arnoldus Vrient, dekaan van Rode, oom van voornoemde Lucas; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en thans voor een erfcijns van 4½ oude schild, te betalen met ........Voornoemde Alardus mag het hout op deze helft zagen en meenemen.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf2 C 11 f. 58v. dd 19-11-1388. Alardus(?; naam deels afgescheurd) Wuest zv Goeswinus van den Roetelen verkocht aan Walterus de Gunterslaer zvw Arnoldus de Gunterslaer een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, ter plaatse gnd die Vloet, tussen kvw Theodericus van der Hoeven enerzijds en Henricus Scoenmaker anderzijds, belast met de grondcijns. (…)

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf6 B 10 f. 185. dd 3-5-1391. Lana dvw Jordanus gnd die Wise beloofde aan haar natuurlijke zoon Henricus, verwekt door Alardus Wueste, een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd den Gaetschen Acker, in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen kvw Willelmus des Wise enerzijds en Willelmus zvw voornoemde Jordanus Wise anderzijds, (2) een stuk beemd gnd die Hage, in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, ter plaatse gnd Sneppenscoet, tussen voornoemde Willelmus zvw Jordanus Wise enerzijds en voornoemde kvw Willelmus gnd die Wise anderzijds. Henricus beloofde niet te manen, zolang zijn moeder leeft.

Kapittel van Oirschot, regest 110 dd 19-2-1388: Wilhelm, zoon van Elias, zoon van Wilhelm des Papenzn, heeft verkocht, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Alardus Wuest, zoon van Gooswin van den Roetelen: erfcijns uit zijn huis, tuin en aanliggend goed in Oirschot.

Kapittel van Oirschot, regest 133 dd 10-6-1392: Notaris Daniël de Oirschot, geestelijke van Luik, instrumenteert dat Alardus Wuest, zoon van Goswin de Rotelen, en zijn vrouw Mechteld hun testament maken waarbij ze schenken aan: kerkfabriek Luik, Sint-Petruskerk en Onze Lieve Vrouwekapel in Oirschot geld / Tafel van de Heilige Geest in Oirschot roggepacht / onlangs in ‘s-Hertogenbosch door Conrardus de Driel, kanunnik kerk van Luik, gestichte kapel ter ere van Sint-Eligius roggepacht / kanunniken en kapelanen die aanwezig zijn bij zijn jaargetijde in kerk van Oirschot, erfcijns die over hen verdeeld moet worden, bij hun afwezigheid echter over armen van Oirschot / kerkmeesters van Oirschot erfcijns voor hun graf in kerk /4 bedelorden, kapelanen en koster van Oirschot geld / bovendien maken ze beschikkingen voor familieleden; executeurs-testamentair Wilhelm, geestelijk functionaris van Boechout / Rutger de Audenhoven, priesters / vader van Mechteld; getuigen Rutger de Audenhoven, priester / Wouter van Hersel, ontvanger / deken en kapittel van Oirschot.

Kapittel van Oirschot, regest nr 143 dd 7-11-1393: Officiaal van Luik gebiedt de priesters van Oirschot dat ze Alardus Wust, wonend in Oirschot, zoon wijlen Gooswin van den Roetelen, en alle anderen die het aanbelangt, waarschuwen bepalingen van testament van voornoemde Gooswin binnen 6 weken uit te voeren op straffe van excommunicatie en betaling van 200 gouden gulden aan hof officiaal.

Bosch Protocol (nog niet nagezien): 1227 (1456–1457 f.120r) Marie dochter wijlen Jan Marien weduwe van Alart natuurlijke zoon van Goossen Vuesten, en haar kinderen: Jan, Katheljn, Mechtelt, Lijsbeth en Heilwich

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 65bis no 388 dd 19-1-1518) vidimus van aktes van 24-3-1402 (testament) en 22-2-1409 (schepenbrief): een mud rogge beloofd aan de H. Geest door Alaert zoon van wijlen Goossen van der Roetelen die men ook wel de Wueste noemt, en zijn vrouw Mechteld, uit een jaarlijkse pacht van 4 mud betaald door Jan van Engeland.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 50v no 224 dd 9-5-1501) vidimus van een brief d.d. 26 maart 1428, Alaert Wuesten zijnde de vader van Gooswijn, voor een pacht van een half mud rogge, onderpand een stuk land genoemd de Grootakker groot 3 lopenzaad gelegen in herdgang de Kerkhof.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (jan. 1394 – april 1394) folio 127r: Alart Wuest zoon wijlen Goossen van der Noetelen, Rutger van Gheldrop, Heer Philip van Gheldrop, investiet van Geffen

BP 1182 (Oirschot) feb 1399 – sept 1400 folio 44r, 44v (A): Goossen van den Roetelen, Liesbeth en Hadewig kinderen van wijlen Alart Wuest (zoon wijlen Goosen van den Roetelen) en van Mechtelt Wouter van Oekel

BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 227r, 227v: Thomas van den Kelre en zijn vrouw Liesbeth dochter wijlen Alart Wuest

BP 1187 (Oirschot) okt 1410 – sept 1411 folio 30v (A) Willem en Henrick zoons wijlen Henrick van den Capellen zoon wijlen Willem; Alart Wuest; Dirck Dirck Scoenmaker van Best

BP 1188 (Oirschot) okt 1413 – sept 1414 folio 348r (B) Henrick, Goijart, Art en Lisbeth kinderen van wijlen Rutger; Goossen van der Roetelen en Mechtelt kinderen van wijlen Alart Wuest zoon van wijlen Goossen van den Roetelen

BP 1189 (Oirschot) okt 1415 – sept 1416 folio 423v: Leunis van Weghen man van Margreet dochter wijlen Alart Wuest zoon wijlen Goossen van der Roetelen; Goossen van den Roetelen zoon wijlen Jan die Cort

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 47r (B) Alart die Wuest; Henrick Rut zoon wijlen Henrick Oemen

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 108r Goossen van den Roetelen zoon wijlen Alart Wuest van der Roetelen; Liesbeth dochter wijlen Jan van Andel; Gevaert van Achel

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 67v: Goijart Sweerts zoon wijlen Peter van den Staeck, man van Bertha dochter wijlen Wouter die Cuper van Spoerdonck; Goossen, Jan en Jut kinderen van wijlen Willem die Bruijn; Alart Wuest zoon wijlen Goijart sPersoens

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 206r: Lijsbeth dochter wijlen Alart Wuesten; Goijart van Rutt, overleden; Rutger Aertss van Ellaer; Jacop Gielis die Gruijter

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 115r: Gerit Foeck man van Jonkvrouw Hadewijch dochter van wijlen Alert die Wuest van den Roetelen en van Jonkvrouw Mechtelt dochter wijlen Wouter van Oekel; Goossen zoon wijlen Alart sWuesten soen van den Roetelen; Margriet natuurlijke dochter wijlen Alart sWuesten

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 251r: Gerit van der Aa zoon wijlen Heer Willem van der Aa, ridder; Goossen zoon wijlen Alart van den Roetelen; Jan van der Daesdonck (folio 251v); Goossen van Audenhoven

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 305r: Rutgher van Geldrop had in erfpacht gekregen van Alart Wuest (overleden) zoon wijlen Goossen van der Roetelen een slotje (mansio) en huisen en aangelag in de herdgang de Kerkhof en Proestbroec aldaer

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 305r: Jan Bremme man van Mechtelt dochter van Dirck die Voecht en van wijlen Mechtelt dochter wijlen Alart die Wuest; Thomas van der Zantvoert Thomass. man van Jenneke dochter van wijlen Dirck en Mechtelt voornoemd

BP 1225 (Oirschot) okt 1454 – sept 1455 folio 236v: Goossen van den Roetelen zoon wijlen Alart Wuest; Aert Aertss van Waelwijck

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1176 (Best) 1376 – 1383 (mrt. 1382 – sept. 1382) folio 252v: Alart Wuest zoon van Goossen van der Roetelen

BP 1198 (Best) okt 1427 – sept 1428 folio 16r: Jan van Engelant, Alart Wuest zoon wijlen Gerit (sic); Thomas van den Kelre man van Lijsbeth Alart Wuest; Aert Voegelers van Vucht (overleden) en zijn zoons Coenraet, Jan en Wouter; Claes geheten Nycoel van der Strathen

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 80r: Alart Wuest zoon wijlen Goossen van der Roetelen; Gerit Foec; Leunis van Megen

BP 1228 (Best) okt 1457 – sept 1458 folio 314v, 315r: Leunis van Megen (zoon wijlen Ghijsbert) weduwnaar van Jonkvrouw Margriet dochter wijlen Alart Wuest (zoon wijlen Goossen van der Roetelen) en zijn zoons Ghijsbert Leunis van Megen en Alart Leunis van Megen en zijn schoonzoons Goijart van Deijl man van Mechtelt en Jan van Kriekenbeke man van Lijsbeth


Huwt

412.693   Marie Jan MARIEN

FamilienaamIndex 412.693Vader 825.386Moeder 825.387

Overleden na 1471

Bosch Protocol BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 120r: Marie dochter wijlen Jan Marien weduwe van Alart natuurlijke zoon van Goossen Vuesten en haar kinderen: Jan, Katheljn, Mechtelt, Lijsbeth en Heilwich

ORA Oirschot 1463 in een belending: Marien de vrouw van Alart Wuesten en haar kinderen

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 20v no 105 dd 13-5-1467) Verschenen zijn hier Joerden Jan Vos en diens zuster Margriet, Margriet samen met haar voogd hierin en verkopen hierbij aan Marie weduwe van Alaert Wuesten een stuk beemd genoemd de Moest, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Peter van den Hove, Jan van Heerbeeck, het erf dat ervan is afgedeeld. Ze hebben dat perceel geerfd na de dood van hun vader Jan en was hun in een testament vermaakt.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 83 nos 92-3 dd 23-3-1471) Komen is Jan Henricks van de Spijker als man van Ida wettige dochter van Jannes van Baest en belooft aan Marie weduwe van Alaert Wuesten die natuurlijke zoon was van Goessen Wuesten, waarbij Marie daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht, een pacht van 1 mud rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., b.p. Dirck Hoppenbrouwers de jonge waarvan is afgedeeld, Henrick van Best, Willem Wouter Colen, Jan Wolfs. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (…) (Idem no 93) Komen is genoemde Marie die voor haarzelf handelt en voor haar kinderen verwekt bij haar wettige man Alaert en staat aan Jan Henricks van de Spijker toe dat die de pacht mag aflossen tegen betaling van 26 en een halve peter, elke peter gerekend tegen 18 stuivers of in ander goed geld, steeds met de volle termijn etc.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 29 no 165 dd 10-5-1504) Aert Heijmerick Schepens als gemachtigde voor Henrick Meeus Crommen heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een dokument van huwelijkse voorwaardes en andere schepenbrieven van Oirschot inzake een pacht van 2 mud rogge per jaar, die Alaert Wuest bij de huwelijkse voorwaardes had beloofd aan Claes Heijmerick Schepens met Heijlwich natuurlijke dochter van genoemde Alaert, op onderpand van al zijn bezit, zowel roerend als onroerend zoals dat dokument daarover inhoudt, opgemaakt door heer Henrick Belaerts, priester d.d. 4 juni 1480 des voormiddags om 10 uur. Daarop heeft de heer een onderpand geleverd zijnde een stuk beemd genoemd ´t Tregelaer gelegen achter Oudenhoven daar, b.p. de kinderen van Onstaden, de gemeijnte, Joerden de Hoppenbrouwer. Melis Peters al vorster heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan Claes Schepens voor de achterstalligheid en de kosten van de uitwinning. Het bezit is ook in Den Bosch gepubliceerd geweest volgens een vidimusbrief.

Kinderen

 1. Jan, vermeld BP 1456; Jan Alaert Wuesten huwt Beelen dochter van Joerden Willems van Straten (ORA Oirschot 1479); zij is in 1482 weduwe en hertrouwd met Amelis Peters van de Schoet
 2. Kathelijn, vermeld BP 1456
 3. Lijsbeth, vermeld BP 1456
 4. Heijlwich
 5. Alaert Zie 206.346

TerugBegin van generatie


412.694   Jan Goijaert Persoons van BOECHOUT

FamilienaamIndex 412.694Vader 825.388Moeder 825.389

Geboren voor 1410
Overleden 1472

Er zijn twee Jan Goijaert Persoons; een dood, een levend in 1487. De laatste is (1486) zoon van een GP en Heijlwich Jan van Oudenhoven.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 15v nos 73-4 dd 15-3-1467) Verschenen is hier Aleijt dochter van Elias Willem Eelkens met haar voogd en ze verkoopt nu aan Jan Goijaert Persoens van Boechout, die een huis met tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Ansem Jan Denen, waavan is afgedeeld, Aert Simons van de Papenvoert,de gemeenschappelijke straat, het erf van Rutger Goessens van Oudenhoven genoemd de Laerstege. De verkoopster belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen, behalve 4 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot en behalve de grondchijns. (…) (Idem 74)

Verschenen is genoemde Jan als koper uit de vorige akte en heeft belooft om aan Aleijt die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar 40 peters te zullen betalen, met nog een rente van 16 lopen rogge per jaar, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 243 no 212 dd 24-4-1468) Verschenen is Jan Goijaert Persoens en geeft nu kwijting aan Peter Peter Loijen voor een jaarlijkse pacht van een half mud rogge die Jan toe steeds op het bezit ven genoemde Peter heeft geheven. De pacht vervalt op Maria Lichtmisdag op het bezit van Peter gelegen in herdgang Spoordonk, zijnde een huis, tuin etc., b.p. Jan Peters, Herman Vos, Willem Rutgers, de gemeenschappelijke straat. Omdat de oorspronkelijke brief nu in het ongerede is geraakt wordt afgesproken dat als de oude brief alsnog wordt gevonden, dat Jan als schuldenaar die ongeldig zal maken. En als er over dit halve mud rogge nog ooit enig nadeel of lasten voor Peter zouden ontstaan dan zal Jan hiervoor garant staan.

ORA Oirschot (Toirkens no 122a fol 21 no 111 dd 23-4-1469) Verschenen is hier Jan Goijaert Persoons en heeft beloofd om aan Goijaert Henrick Delien die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 16 en een halve peters te gaan betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, met een rente van 7 lopen rogge, Oirschotse maat.

ORA Oirschot (Toirkens no 122a fol 15v  nos 83-89) Verschenen is Henrick Godevaert Delien en verkoopt nu met schepenbrieven van Oirschot aan Jan Goijaert Persoons die zijn huis, tuin met een stuk grond erbij genoemd de Crommenakker, gelegen in Oirschot onder Boterwijk, zoals is omschreven in de vorige akte. Henrick had dat perceel gekocht van zijn zwager Henrick Dircks  van de Hagelaer, volgens schepenbrief van Oirschot, De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (…) (Idem 84) Verschenen is Henrick Godevaert Delien en doet afstand van zijn rechten inzake een jaarlijkse lijfrente van 4 Lichtguldens, waarop hij recht heeft zolang hij leeft en wel ten behoeve van  zijn zoon Goijaert en waarvan die het onderpand heeft verkocht aan Jan Goijaert Persoons, zijnde het huis etc. met het stuk land genoemd de Crommenakker. (…) (Idem 85) Verschenen is hier Goijaert Henrick Delien voor hemzelf handelend en voor zijn zuster Heijlwig en verkoopt nu met schepenbrieven van Oirschot aan Jan Goijaert Persoons die een eeuwsel gelegen in Oirschot onder Boterwijk hier, b.p. Philips van Geldrop, Dirck Henrick Oemen, de gemeijnte. Goijaert had dat bezit verkregen van Henrick Henrick Oemen zoals blijkt uit schepenbrief van Oirschot en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (…) (Idem 86) Verschenen is hier Goijaert Henrick Delien en verkoopt hierbij met schepenbrieven aan Jan Goijaert Persoons die een stuk land gelegen in Oirschot onder Boterwijk, b.p. Henrick Goijaert Delien, Rutger Goessens, de gemeenschappelijke straat. Goijaert had dat perceel gekocht van Rutger Goessens van Oudenhoven en genoemde Rutger had het weer van zijn vader Goessen en van  Elisabeth zijn moeder geerfd conform schepenbieven ervan. De koper belooft alle lasten van  zijn kant af te handelen. (…) (Idem 87) Verschenen is hier Goijaert Henrick Delien  en verkoopt nu met schepenbrieven van Oirschot aan Jan Goijaert Persoens die een pacht van 20 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht Henrick Dircks van Hagelaer de jonge hem Goijaert eerder had beloofd. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin en een stuk grond genoemd de Langenekker, gelegen in Oirschot onder Boterwijk hier, b.p. Wouter Rut Leijten, zijn zwager Henrick, Willem Henrick Vos en de gemeenschappelijke straat. (…) (Idem 88) Verschenen is Jan Goijaert Persoens en verkoopt hierbij met schepenbrieven van Oirschot aan Goijaert Henrick Delien die een huis met tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Ansem Jan Denen dat ervan is afgdeeld, Jan Simons van der Papenvoort, de gemeenschappelijke straat, het erf van Rutger Goessens van Oudenhoven genoemd de Laerstege. Dat bezit had Jan eerder gekocht van Aleijt Eelen Willems met haar voogd conform schepenbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een grondchijns van 2 en een halve plak per jaar. (…) (Idem 89) Verschenen is Jan Goijaert Persoens en heeft beloofd om aan Goijaert Henrick Delien die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 29 peters te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met een rente van 1 mud rogge, Oirschotse maat.

ORA Oirschot (Toirkens no 123a fol 125v no 6 dd 1-1-1472) Komen  is Jan Goijaert Persoons en belooft aan Jan Dirck van Berse ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens vrouw Aleijt, die voortaan jaarlijks een pacht van 8 lopen rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., onder Boterwijk hier, b.p. Henrick van de Hagelaer, Jacop van Dormalen met meer anderen, de gemeenschappelijke straat, De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Als Jan en zijn vrouw Aleijt beiden zijn komen te overlijden dan versterft de pacht weer op Jan Goijaert Persoons of op zijn erfgenamen na hem, zonder dat daar iemand bezwaar tegen kan maken.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 173v no 60 dd 9-3-1473) Komen is Dirck Aelbrecht Liefkens (?), als man van Johanna wettige dochter van wijlen Jan Persoons en verkoopt met schepenbrieven en testament etc. aan Henrick van Esch ten behoeve van Bartholomeus Willem Dircks van Aerle, het 1/3e deel van een pacht van 20 lopen rogge, die hij als echtgenoot heeft geerfd en hem was vermaakt door Alaert genoemd Wuesten zijnde  zoon van Goijaert Persoons, in diens testament, welke pacht Dirck van Ellaer jaarlijks aan genoemde Alaert had beloofd op onderpand van een huis, tuin etc. aan het Dunne daar in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Dirck Heijstmans, de gemeenschappelijke straat, Dirck van Ellaer, volgens schepenbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 176v no 78 dd 23-4-1473) Komen is Bartholomeus natuurlijke zoon van wijlen Dirck van Aerle als man van Willem natuurlijke dochter van Dirck Aerts van Ellaer en verkoopt aan Dirck Goessen Neven de helft van een vijfde deel  van een stuk beemd genoemd de Weijdekens Voort dat eerder eigendom was van Goijaert Persoons van Boechout was, gelegen onder Boterwijk, b.p. genoemde Dirck Goessens, Wouter Moermans, de gemeijnte. Hij had dat bezit van zijn ouders geerfd en haar vader Dirck van Ellaer hadt het gekocht van Jenneke dochter van Jan Goijaert Persoons met haar voogd en genoemde Jenneken had het geerfd en was haar in de deling van het bezit van haar vader Jan toebedeeld volgens de deelbrief ervan. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 1 oude grote.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 216v no 271 dd 15-11-1473) Komen is Heijlwig weduwe van Dirck van Berze met haar voogd en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar wettige kinderen te weten, Jan, Lupprecht en verder ten behoeve van Jacop Wouters van de Dijck als man van Heijlwig en ten behoeve van Jan Goijaert Persoons als man van Henrick, zijnde beide dochters van genoemde Dirck van Berze. Dat betreft haar aanspraken in een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeenschappelijke straat, heer Jacop Brouwers priester, Nog inzake een stuk land ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. heer Jacop Brouwers, Daniel Jan Deenen, Daniel van Vlierden, de gemeenschappelijke straat. Nog inzake een eeuwsel gelegen aan de Papenvoort ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Henrick van Berze, heer Henrick Vos priester en kanunnik te Oirschot, Willem Borgakkers en diens kinderen, de gemeenschappelijke straat. Heijlwig belooft alle lasten van haar kant af te handelen.


Huwt voor 1440

412.695   N.N.

Index 412.695 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Johanna Zie 206.347

TerugBegin van generatie


412.700   Jacob Peters van der HAMSVOORT

FamilienaamIndex 412.700Vader 825.400Moeder 825.401

Overleden na 1476, voor 1490

NB in 1468-76 wordt nog een levende Jacob van der Hamsvoort vermeld, zwager van Alijet wettige dochter van wijlen Dirck Jan Henricks Stockelmans. Als zwager ook vermeld 1475.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 65 no 163-4 dd 14-11-1464) Verschenen is Jan zoon wijlen Gijsbrecht Haecks en verkoopt hierbij aan Peter en Jan, broers en kinderen van wijlen (niet dus, MW) Jacops van der Hamsvoort verwekt bij diens vrouw Katalijn dochter van Jan Heijligen, die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Jacop van den Hout, Jan Dirck Spierincks, de straat. Hij had dat perceel verkregen na de dood van zijn vader Gijsbrecht en van zijn moeder. Jan als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen behalve 17 en een half lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, en zonder de helft van 13 lopen rogge per jaar, zelfde maat en zonder 2 oude groten en 5 oude denarii, nog 3 oude denarii, een halve denarius payment en een hoen per jaar en nog het vierde deel van een hoen per jaar. (Idem 164) Verschenen zijn Peter en Jan uit de vorige akte en hebben beloofd dat ze alle pachten en lasten zoals hiervoor vermeld, zodanig zullen betalen dat Jan als verkoper daarvoor gevrijwaard is.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 79v nos 45-6 dd 23-4-1476) Komen is Peter Jacop van der Hamsvoort en verkoopt aan zijn vader Jacop die de helft van een pacht van 18 lopen rogge waarvan Jacop van der Hamsvoort het vruchtgebruik heeft en welke pacht wordt betaald door Peter zoon wijlen Peter Leijten die men ook wel de Neve noemt. De pacht te betalen uit bepaalde onderpanden. (Idem 46) Komen zijn Jan Heijligen en met hem zijn zuster Hillegonden met haar voogd en verkopen nu aan Peter Jacops van der Hamsvoort en diens broer Jan, een stuk beemd genoemd het Henricksslaer, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Peter van Gestel, de gemeenschappelijke straat. Het bezit is te aanvaarden na de dood van genoemde Hillegond en niet eerder en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een oude grote per jaar als chijns aan de hertog.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 136v nr 7 dd 30-1-1478) Komen zijn Jan en Henrick, broers en kinderen van Wouter …. mans en verkopen met een schepenbrief van Oirschot aan Jacop van der Hamsvoort een pacht van 1 mud rogge per jaar, maat van Oirschot, welke pacht Jacop eerder aan genoemde Jan en Henrick had beloofd op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Aerle, b.p. Dirck de Lege, Ruelen Jan Ruelens, de gemeijnte, volgens de brief ervan.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 266v no 114 dd 17-3-1481) Peter Jacops van der Hamsvoort, voor hemzelf handelend en voor zijn broer Jan, waarvoor hij die later alsnog afstand zal laten doen, verkoopt met schepenbrieven aan Henrick Daniel Hillen Neelkens een pacht van 8 lopen rogge, Oirschotse maat, welke pacht Peter had verkregen van Dirck Daniel Hillen en welke pacht Laureijs Lemkens van Esch had beloofd, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Lisbeth Boeijens, genoemde Lemken Lambrechts, de straat. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Braeck, b.p. Daniel Daniel Hillen, genoemde Laureijs. Dat huis etc. heeft de vrouw van Daniel Hillen en haar kinderen nu in gebruik.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 308v nos 151-3 dd 10-4-1482) Komen is Peter Jacops van der Hamsvoort en verkoopt aan zijn wettige broer Jan de helft van een pacht van 2 mud en 9 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht Dirck Daniel Hillen aan deze Peter had beloofd op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Dirck van der Rijt, de gemeenschappelijke straat, Rutger Belaerts. Nog op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) (Idem 152) De zelfde Peter uit de vorige akte verkoopt aan Jan de helft van een pacht van 1 mud rogge, maat Oirschot, welke pacht Jan Willem Knapen eerder aan Jan en aan Peter samen had beloofd, op onderpand van een huis, tuin etc. onder Erdbruggen hier, (…) (Idem 153) De zelfde Peter uit de vorige akte verkoopt aan Jan al het bezit dat hij Peter had gekocht van Dirck Everdijs waarvan de heer van den lande een weer was en Dirck had laten uitwinnen als gemachtigde voor Peter van der Hamsvoort vanwege diens achterstallige pacht, volgens de vonnisbrief ervan.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1245 (Oirschot) okt 1475 – sept 1476 folio 394v: Peter en Jan zoons van Jacop van der Hamsvoert, de kinderen van wijlen Jan van der Vloet, Margriet Dirx van der Vloet (overl. voor 1476)

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 129r: Aertken dochter wijlen Aert Janss van der Vloet; Jorden Janss van der Vloet; Jan zoon wijlen Jacop van der Hamsvoirt, uit het 1e huwelijk

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 129r: Lijsbeth Dirck Stockelmans weduwe van Jacop van der Hamsvoirt

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 129r, 129v: Peter Jacopss van der Hamsvoirt, uit 1e huwelijk; Jan, Dirck en Henrick, Heilwich en Mechtelt, kinderen van wijlen Jacop van der Hamsvoirt uit het 2e huwelijk

BP 1261 (Oirschot) okt 1491 – sept 1492 folio 48v: Dirck Daniel Hillen, Peter en Jan zonen wijlen Jacop van der Hamsvoert, Heijlwich Jacops van der Hamsvoort (folio 49r), weduwe van Jan die Wijse

BP 1261 (Oirschot) okt 1491 – sept 1492 folio 48v: Jan en Henrick zonen van Jacop van der Hamsvoert; Gerit die Momber natuurlijke zoon van Gerit Meeussn. die Momber, man van Mechtelt Jacop van der Hamsvoert

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1258 (Best) okt 1488 – sept 1489 folio 250v (Aerle) Jan, Dirck en Mechtelt kinderen van Jacop van Hamsvoert; Claes Henrix Rademeker; Anthons Henrix die Clerck


Huwt (1) voor 1440

412.701   Katalijn Jans HEIJLIGEN

FamilienaamIndex 412.701Vader 825.402Moeder 825.403


Huwt (2) voor 1475

Lisbeth Dirck STOCKELMANS

FamilienaamIndex

Overleden na 1490

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 50 nos 121-2 dd 6-10-1475) Komen is Henrick zoon wijlen Dirck Stockelmans en verkoopt aan Jacob van der Hamsvoort zijnde zijn zwager, die een pacht van 4 lopen rogge uit een pacht van 16 lopen rogge, welke 4 lopen zijn eigendom zijn, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Bollekensschoet, gelegen in herdgang Aerle, b.p. de kinderen van Dirck Gheenen, de gemeijnte, Henrick zoon Bartholomeus Crommen. Die 4 lopen had hij geerfd van wijlen zijn vader Dirck Stockelmans zoals hij zei. (…) (Idem 122) Komen is Jacop van der Hamsvoort als wettige man van Lisbeth dochter van wijlen Dirck Stockelmans en doet afstand van zijn rechten en aanspraken ten behoeve van zijn zwager Henrick inzake een pacht van 3 lopen rogge, die wijlen Dirck Stockelmans lange tijd geleden in diens testament had vermaakt en Jacop verklaart dat hij hierin door Henrick is voldaan en geeft hem kwijting en aan alle anderen die daarin kwijting behoeven.

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 582 nrs 119-120 fol 25v dd na januari 1490) Lisbeth weduwe van Jacop van der Hamsvoort verklaart dat ze aan haar dochter Mechteld een bedrag schuldig is voor diensten die deze jarenlang aan haar heeft gedaan, meer dan haar ander kinderen en ook omdat de anderen van haar kinderen al een uitzet en huisraad hebben gehad. Daarvoor krijgt Mechteld een bedrag van 28 peters, elke peter tegen 18 stuivers en dat zal ze direkt na de dood van haar moeder Lisbeth uit de meest courante bezittingen ontvangen dat Lisbeth zal nalaten. Verder zal Mechteld gewoon met de andere kinderen meeparten voor haar kindsdeeld. (Idem 120) Genoemde Lisbeth verklaart nog aan haar dochter Heijlwig geld schuldig te zijn dat Heijlwig vanwege roerend bezit toebehoort en van haar dochter verwekt bij Jacop Stijnen. Dat betreft een bedrag van 43 en een halve peter, elke peter tegen 18 stuivers en verder nog 13 rijnsguldens van elk 20 stuivers. Die bedragen verklaart ze schuldig te zijn en dat op onderpand van al haar bezit.

Kinderen

 1. (uit 1) Jan (+na 1491), huwt Lisbeth N. (+na 1521)
 2. (uit 1) Peter Zie 206.350
 3. (uit 2) Jan (+na 1491)
 4. (uit 2) Dirck (+na 1486)
 5. (uit 2) Henrick (+na 1491), te Beerze; huwt Kathelijn Peter Ervaert Wouters van den Vloghe
 6. (uit 2) Heilwich (+na 1503), huwt Jan die Wijse (+voor 1491)
 7. (uit 2) Mechtelt (+na 1491), huwt Gerit bastaard Gerit Meeus die Momber; had kennelijk een dochter bij Jacob Stijnen.

TerugBegin van generatie


412.702   Willem Henrick BORCHAKKERS

FamilienaamIndex 412.702Vader 412.460Moeder 412.461 • Tevens 206.230

412.703   Elisabeth van CUIJCK

FamilienaamIndex 412.703Vader 412.462Moeder 412.463 • Tevens 206.231

TerugBegin van generatie


412.736   Ervaert van de VLOGE

FamilienaamIndex 412.736Vader 825.472Moeder 825.473

Geboren ca 1375

Waarschijnlijk synoniem met Erenbert van den Vloeghe uit Berze

Hypothetisch. Mogelijk deze: ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 1 no 2 dd 8-1-1503) Vidimus: Gevaert Janssen van Onstaden heeft een schepenbrief van Oirschot laten voorlezen inzake een pacht van een mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Goijaert Persoons van Boechout aan Ervaert van den Vloege had beloofd, op onderpand van een eeuwsel, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Voorste Papenvoort, b.p. de gemeijnte, het erf eerder van Dirck Neven. Nog op onderpand van een stuk land eerder eigendom van Pauwels Volders gelegen in de zelfde herdgang, b.p. de kinderen van heer Rutgers van Oudenhoven, Dirck Jacops van Esch, volgens de brief d.d. 27 augustus 1407.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 188r (A)Heilwig weduwe Goijart Kemp zoon wijlen Goijart en kinderen Goijaert, Marten en Katelijn; Ervaert Ervaerts van den Vloeghe

BP 1187 (Oirschot) okt 1411 – sept 1412 folio 487r, 487v Erenbert van den Vloeghe man van Berze; Jan van der Wederinxbroegge

BP 1191 (Oirschot) okt 1419 – sept 1420 folio 482v: Jan Jan van Truden, Evert Evers van den Vloeghe (zie ook Boxtel)

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 267v (B) (Arle) Daniel van der Heijden; Erevaert zoon wijlen Erevaert van den Vloeghe, 17 april 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 91r (die Veerdonc) Dirck Daniel Hillensz van Strathen; Ervaert zoon wijlen Ervaert van den Vluet; Henrick van Heijst, 3 maart 1424

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 166v (heerdgang van Hedel) Jan zoon van wijlen Henrick Zoenkens en van Aleit, dochter van wijlen Tielman van der Ameijden en van wijlen Margriet natuurlijke dochter van Heer Willem Vos (schoolmeester in Oirschot); Ervart zoon wijlen Ervart van den Vloeghe; Heer Jan Vos natuurlijke zoon wijlen Heer Willem Vos

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 167r: (heerdgang van Hedel) Henrick zoon wijlen Gerit Genens van Oirschot; Ervart zoon wijlen Ervaert van den Vloeghe

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 72v, 73r (heerdgang van Strathen, Noteldonc en Hedel) Heijmerick zoon wijlen Gielis Zegers, man van Liesbeth dochter Henrick die Louw; Ervaert van den Vluege zoon wijlen Ervart; Henrick Smeeds (met hoeven in heerdgang Hedel); kind Henrick Slouwers, 30 mei 1427

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 165r Jan zoon wijlen Jordaan Everits; Ervard van den Vloeghe zoon wijlen Ervart van den Vloege; Govert van den Hagelaer (land dat Veer het aan de dijk van Aerle (Oerle?), 3 juli 1426

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 185r: Aert van Gunterslaer; Ervaert van den Vluege, overleden; Henrick Henrick Bolvegers; Gielis Aert Zegerss

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 185r, 186r: Jan en Ervart zoons van wijlen Wouter van den Vloeghe; Jan Struijs natuurlijke zoon van Andries Struijs, man van Heilwich dochter wijlen Henrick van den Vlueghe; Ervart Dick sWevers zoon; Aert Jan Slaets man van Margriet Dirck sWevers dochter

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 185r: Henrick Vaerlaer, Ervart van den Vloeghe, overleden, Jan die Wijs zoon wijlen Jan, Dirck Goeswijns (folio 185v)


Huwt voor 1405

412.737   N.N.

Index 412.737 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ervaert Zie 206.368
 2. Henrick van der Vloege, vader van Henrick, diverse keren vermeld in ORA Oirschot

TerugBegin van generatie


412.744   Dirck van den PAPENVOORT

FamilienaamIndex 412.744 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1467

Mogelijk patroniem: Simons

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 191v: Henrick Dirx van den Papenvoort, man van Marie natuurlijke dochter wijlen Goijart van den Merenven en van wijlen Kathelijn dochter wijlen Rutger van den Putten

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 222v: Rutger Goossenss van Audenhoven; Marie Dirx van der Papenvoert; Adriaen Dirx van der Papenvoert

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 269r: Henrick Dirx van der Papenvoert man van Marie natuurlijke dochter wijlen Goijart van den Merevenne

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 193v, 194r: Daniel Henrick Moermans; Rutger Goossenss van Audenhoven; Dirck Dirck Sijmonss van der Papenvoirt (folio 193v)


Huwt

412.745   N.N.

Index 412.745 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Simon Zie 206.372
 2. Elisabeth (vermeld ORA 1483, 1464)
 3. Heilwich (vermeld ORA 1483, 1464)
 4. Goijaert (vermeld ORA 1483, 1464)
 5. Merten (vermeld ORA 1482)
 6. Marie (vermeld ORA 1482, 1463)
 7. Adriaen
 8. Henrick, huwt Marie Goijart van den Merevenne

TerugBegin van generatie


412.746   Aert van LIEVENDAEL

FamilienaamIndex 412.746 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Leefdael


Buitenechtelijke relatie (1) met

N.N.

Index

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 172r: Adriaen van den Doeren zoon wijlen Henrick van den Doeren, kremer; Joost natuurlijke zoon wijlen Aert van Lievendael

BP 1234 (Oirschot) okt 1464 – sept 1465 folio 30v: Aert, Jan, Peter, Ghijsbert en Kathelijn kinderen van Joost van Lievendael en van Aleit;

BP 1248 (Oirschot) okt 1478 – sept 1479 folio 36v: Daniel Ghijsbert Eijghenbroets zoen; Katherijn Rutger Switten dochter; Aert Aertss van Lievendael


Huwt (2)

412.747   N.N.

Index 412.747 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. (uit 1) Joost (+na 1479), huwt Aleit Peter Jan Hannen
 2. Kinderen
  1. Aert
  2. Jan
  3. Peter
  4. Ghijsbert
  5. Kathelijn
 3. (uit 2) Kathelijn Zie 206.373
 4. (uit 2) Aert, huwt Aleijd Wouter van Dijck

TerugBegin van generatie


412.748   Henrick van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 412.748 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Niet verwarren met Henrick van Ou/Audenhoven zoon wijlen Jan Lijerinc van Straten; deze leeft nog (1427) als de zoon Jans vader al dood heet. Hoewel… veel andere kandidaten zijn er niet. In de Genealogie Van Audenhoven worden als ouders van Jan de Wilde aangeduid Henric Jan Willems (*ca. 1405 +ca. 1475) en Mechteld van Lieveld. Aangezien Jan de Wilde voor 1394 lijkt te zijn geboren, heb ik hier nog meer twijfels bij.

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 363v (Spoerdonc) Willem en Jan zoons wijlen Henrick van Audenhoven; Jan zoon wijlen Marselis van Vessem (schoonzoon van Aleit van der Vloet); Mr. Henrick van Audenhoven, 15 mei 1423

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 95r (heerdgang van Hedel “t guet te Postdonc”) Willem zoon wijlen Henrick van Audenhoven; Willem van den Dijc (zijn zwager); Margriet dochter wijlen Andries Roesers; Thomas Henrick Maes van den Sneppenschoet, 12 en 25 april 1424

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 13r: Willem Henrix van Audenhoven; Wouter Bac zoon wijlen Henrick Bac; Jan die Wilde zoon wijlen Henrick van Audenhoven

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 45r: Jan die Wilde zoon wijlen Henrick van Audenhoven en zijn broer Willem; (Bertout = doorgestreept) Meeus van Floen zoon van Jan van Floen, 20/21 februari 1427 (3 actes)

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 109r: Jan die Weert man van Heilwich Gerits van den Velde; Henrick van Audenhoven, overleden, man van Aleit, overleden (grootouders van Aleit, Mechtelt en Heilwich voornoemd); Margriet weduwe van Willem van Kreijelt overleden


Huwt

412.749   N.N.

Index 412.749 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 206.374
 2. Willem
 3. N., huwt Willem van den Dijc

TerugBegin van generatie


412.750   Jan Oem van BUCHOVEN

FamilienaamIndex 412.750Vader 825.500Moeder 825.501

Geboren ca. 1380
Overleden 1444

Heer Jan Oem, kapitteldeken in Oerscot 1427-1444, alias Johannes Oem van Buchoven: kanunnik van Sint Denijs in Luik 1417-22; kanunnik Oirschot van 1420 tot 1444; vice-deken in 1426; deken van 1427 tot 1444; pastoor van Bergen op Zoom, niet-resident; lid van Onze Lieve Vrouwe Broederschap in ‘s-Hertogenbosch; studeerde in Keulen, ingeschreven in 1396; studeerde in Leuven, ingeschreven in 1434 (MW: zal zoon zijn), vader van vier kinderen

BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 297r (A): Jan zoon wijlen Jan Oem van Buchoven; Lucas van Erpe zoon wijlen Jan; Heer Jan Heer van Peterssem en Oerscot en Beke

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 309r: Henrick van Geldrop natuurlijke zoon wijlen heer Henrick van Geldrop, investiet van Geldrop Heer Jan Oem van Buchoven, kanunnik van Sint Denijs in Luik

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 352v, 353r: Jan van den Doirn van Aerschot; Heer Jan Oem van Buchoven, kanunnik in Luik; Willem Wijnman

BP 1192 (Oirschot) okt 1420 – sept 1421 folio 92r (A): (Kapittel van de Sint Peterskerk) Mr. Gerit van Heer, deken; Heer Willem van Peterssom; Heer Franck Moll; Heer Willem van Kervenem; Mr. Lodewijch Boet; Heer Jan Oem; Heer Gijsbert van der Borch

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 337v (A) (Hedel ‘dat guet tot Kruiningen”): Liesbeth weduwe Marselis die Ridder van Gerit Moll van Driel (bij koop uit opwinning verkregen); Jan van Tijenrode schoonzoon van Liesbeth; Heer Jan Oem van Buchoven, kannunnik van Oirschot t.b.v. het kapittel

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 432v, 433r (A) (heerdgang van den Keirchove “de woning van wijlen Heer Jordaen Brant priester”) Heer Jan Oem van Buchoven, kanunnik van Sint Denijs in Luik (en de aangelegen erven, vroeger van Willem van Uuttwijck ); Jan Spierinc zoon van Dirck van Wel Willemsz

BP 1193 (Oirschot) okt 1422- sept 1423 folio 515r: Heer Jan Oem (vice deken); Heer Willem van Peterssem; Heer Willem van Kervenom; Lodewijch Boet, Kanunniken van Sint Peters kerk in Oirschot; Henrick van Geldrop natuurlijke zoon wijlen Heer Philips van Geldrop, investiet van Geffen; Goossen van Audenhoven natuurlijke zoon wijlen Heer Rutgers van Audenhoven, priester 26 augustus 1423

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 75v (B): wijlen Heer Jordaen Brant, priester; Willem van Uutwijc; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens; Willem Wijnman zoon wijlen Claes; Heer Jan Oem van Buchoven

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 42v: Philip van Geldrop, tijdelijk Heer van Geldrop, 3 april 1427; Peter Goutsmit; Men geve de brief aan Bartholomea of aan Heer Jan Oem zoon van Bartholomea; 14 februari 1427

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 124r (‘t Kapittel): Heer Jan Oem van Buchoven, deken van het kapittel; Heer Willem van Kernemer en Mr. Lodewijch Boet, kanunniken van Sint Peters in Oerscot, 11 april 1427

BP (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 139r: Heer Jan Oem van Buchoven, kanunnik in Oirschot, 6 juni 1427

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 192r: Jacob van Baest zoon wijlen Franck; Mr. Maarten (van Zoemeren) t.b.v. Heer Lodewijch Boet en Heer Jan Oem, kanunikken in Oirscot

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 153v: Heer Jan Oem, priester zoon (nee, zwager, MW) van Meeus Janss van Floen ; Heer Jacop die Brouwer, priester

BP 1225 (Oirschot) okt 1454 – sept 1455 folio 424r: Heilwich natuurlijke dochter wijlen Heer Jan Oem, kapitteldeken in Oirscot; Heer Jacop die Brouwer, priester; Claes Oem van Buchoven

BP 1231 (Oirschot) okt 1460 – sept 1461 folio 223r: Claes Oem van Buchoven draagt op aan Wouter Willemss van Haren alle goederen geerfd van Beel natuurlijke dochter wijlen Heer Jan Oem, kapitteldeken in Oerscoet

Regesten Kapittel van Oirschot:

(290 1427-04-11. 1427 april 11) Johan Oom de Buchoven, vicedeken / Wilhelm de Kernenem / en Ludovicus Boet, kanunniken van Sint-Petrus in Oirschot, hebben overgedragen aan Martin de Zoemeren: roggepacht uit deel goed Moest in Oirschot

(292 1427-12-11. 1427 december 11 in camera secretariorum opidi de Buscoducis Leodiensis diocesis) Notaris Gijselbert Roesmont, geestelijke van Luik, instrumenteert dat Martin de Zoemeren, kanunnik van Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch, aan Johan Oom de Buchoven, ten behoeve van deken en kapittel van Oirschot roggepacht heeft geschonken uit deel goed Moest in Oirschot, welke pacht Martin verkregen had van genoemde Johan, vice-deken / Wilhelm de Kernenem / en Ludovicus Boet, kanunniken van Sint-Petrus in Oirschot, uit naam kapittel; vervolgens geeft hij authentieke kopie van de akte van 1427 april 11 (regestnr 290)

(324 1437-08-14. 1437 augustus 14 ante cymeterium capelle beate Marie virginis in Oirschot) Notaris Jordan Anselmi Hannen de Oirschot, Luiks priester, instrumenteert op verzoek van Thomas de Audenhoven, rentmeester van Sint-Odulphuskapel in Best, dat inwoners van Aarle, Best, Verrenbest en Ten Houte, met goedkeuring van Johan Oom de Bokhoven, deken, en kapittel, altaar ter ere van Sint-Odulphus, belijder, en Maagd Maria gesticht hebben in genoemde kapel en dat ze voor een eeuwigdurende kapelanie er inkomsten aan verbonden hebben


Buitenechtelijke relatie met

412.751   Meeusken Jans van FLOEN

FamilienaamIndex 412.751Vader 825.502Moeder 825.503

Overleden na 1450

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 42v (heerdgang van den Kerchof): Philips van Heesterbeke; Bartholomea van Floeij dochter wijlen Jan van Floen; Henrick van den Borchecker; wijlen Jan Lebben, 14 februari 1427

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 53v: Meeusken dochter van wijlen Jan van Floen; Jan Henrix van Audenhoven; Heer Lodewijch Boet

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 199v: Heijlwich natuurlijke dochter van wijlen Jan Oem, kapitteldeken in Oirscot en van Meeusken Jansdochter van Floen (Flone is een dorp tussen Luik en Hoey)

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 199v: Meeusken van Floen dochter wijlen Jan van Floen heeft opgedragen aan Heer Jacop Brouwer priester een woning (mansio) en een hof en aangelag in de herdgang de Kerkhof en een pacht van 5 ½ mud rog (daaruit). Meeusken had verkregen van Philip van Heesterbeke, 31 juli 1451

Kinderen

 1. Jenneke Zie 206.375
 2. Beel (+voor 1460)
 3. Heijlwich
 4. N.

TerugBegin van generatie


412.768   Hylle ZIBBEN

FamilienaamIndex 412.768 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oirschot, mogelijk na 1426


Huwt voor 1380

412.769   N.N.

Index 412.769 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goijaert Zie 206.384

TerugBegin van generatie


412.784   Jan Willem PENNINCKS

FamilienaamIndex 412.784Vader 825.568Moeder 825.569

Geboren voor 1390
Overleden voor 1-10-1416 (?)

Volgens Antoon Neggers.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1188 (Oirschot) okt 1412 – sept 1413 folio 38r Jordaen Jan Hubensoen van Oerscot, man van Marie dochter van wijlen Willem Coman en van Katelijn dochter wijlen Jan van der Dweert; Jan Willem Penning

BP 1189 (Oirschot) okt 1414 – sept 1416 folio 194v Henrick en Gerit zoon van wijlen Jan Pennijncs

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 91v: Jan Claes Gerit Stijnen; Jan Willemss Penninc; Henrick Aertss van der Hellen

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 294v: Henrick Aertss van der Hellen, Jan Claes Gerit Stijnen, Jan Willemss Penninck

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 53v: Henrick zoon wijlen Hap van der Ameijden, Henrick Jordenss van der Braken, Aleijt dochter wijlen Jan Gielis, Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennijnck

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 171r: Willem en Gerit zoons van wijlen Jan Willem Pennync en hun schoonbroer Aert Goijart Thijsssoen man van Jut

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 191r: Willem Gielis Zegers en zijn kinderen Gielis en Heilwich; Jan Willem Pennnck en zijn zoons Willem en Jan

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 158r Gerit zoon wijlen Willem van Dormalen, Jan zoon wijlen Willem Pennincs, 27 mei 1421

BP 1194 (Best) okt 1423 – sept 1424 folio 198r Coenraet en Wouter zoons van wijlen Art Vogeler van Vucht; Aleit dochter wijlen Willem van den Hout; Nijcoel zoon wijlen Willem van Ruelingen; Jan zoon wijlen Willem Penninc, 30 juni 1424

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 80r Gerit zoon wijlen Jan Penninx; Jan Danielss van den Dijck; Jan zoon van Henrick Heester

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 88v Gerit zoon wijlen Jan Penninck; Wouter Wouter Wouter Leijten; Willem zoon wijlen Jan Penninck


Buitenechtelijke relatie (1) ca. 1415 met

412.785   N.N.

Index 412.785 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Henrick Zie 206.392
 2. (uit 1) Lijsbeth (+na 1464), huwt Jan Dirck die Mol (vermeld BP 1464)
 3. (uit 2) Gerrit (+na 1444)
 4. (uit 2) Mattheus (+na 31-3-1444)
 5. (uit 2) Wilhem, huwt Agnese Henric Vromans
 6. (uit 2) Jutta, huwt Ardt Goijaert Thijs

TerugBegin van generatie


412.786   Aert Henrick Everaerts van BEST

FamilienaamIndex 412.786Vader 825.572Moeder 825.573

Overleden voor 1463

Alias Smollers

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 9 nos 55-58 dd 16-2-1470) Verschenen zijn hier Henrick Aert Smollers, Heijlwich Aert Smollers en Kovegont Aert Smollers en doen nu afstand van hun rechten ten behoeve van hun neef Aernden Jacop Smollers, welk bezit ze hebben geerfd na de dood van Jan en Henrick, broers en kinderen van wijlen Jan Smollers, zijnde de laatste Jan hun oom en welk bezit hen door deze oom in diens testament was vermaakt. (…Idem 56) Verschenen is Aert Jacop Smollers uit de vorige akte en doet nu afstand van zijn rechten en erfdeel ten behoeve van Henrick, Heijlwich en Kovegonden, wettige kinderen van wijlen Aert Smollers, welke bezit hij heeft geerfd en dat ze samen (4 kinderen van Aert Smollers) hadden verdeeld onder hen en afkomstig was van wijlen Henrick en Jan, broers en kinderen van Jan Smollers zijnde deze Jan hun oom, en welk bezit hen was vermaakt in het testament van deze oom. (Idem 57) Verschenen is genoemde Henrick Aert Smollers, Aert Jacop Smollers, Heijlwich Aerts Smollers en Kovegont Aert Smollers en doen afstand van hun rechten ten behoeve van Jan zoon van Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennincks, ten behoeve van Jan Henrick Loijen, Jan Dirck Mols en Gielis Peter Aert Daniels, als echtgenotes van hun vrouwen, inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Henrick en Goijaerts, broers en wettige kinderen van wijlen Henrick Smollers, welke laatste Henrick hun oom was en welk bezit hen in diens testament was vermaakt. (Idem 58) Verschenen zijn Henrick Aert Smollers, Heijlwich en Kovegond, gezusters en wettige kinderen van genoemde Aert Smollers en verkopen nu aan Aernt Jacop Smollers die een pacht van 8 lopen rogge die ze hebben geerfd uit een pacht van 18 lopen rogge, waarvan Aerden 10 lopen rogge kreeg en van de andere 8 lopen is de brief verloren geraakt. Ze verkopen die 8 lopen nu aan genoemde Aernden ten behoeve van hem en ten behoeve van diens moeder die er het vruchtgebruik van krijgt. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. Indien de brief van de 8 lopen alsnog gevonden zal worden, dan zal die niet langer geldig zijn.

Idem (fol 37 nos 224-5 dd St Thomas, december 1470) Verschenen zijn hier Henrick, Heijlwich en Covegonden, broer en zusters en wettige kinderen van Aert Snollers, samen met hun voogd en hebben een deling gemaakt van het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun ooms Jan en Henrick, zijnde broers van hun vader Aert. Hierbij krijgt Henrick een huis met tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Aleijt weduwe van Jacop Smollers en haar zoon Aert waarvan is afgedeeld, genoemde Heijlwich waarvan is afgedeeld, de gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk land gelegen in de ‘Hove’, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Gerart Mathijssen, Willem Beckers, de gemeijnte. Hieruit jaarlijks een Bosch mudde rogge te betalen aan Aert van Vught, nog 4 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat aan de H.Geest te Oirschot, nog een malder rogge aan zijn zuster Heijlwich, nog een lijfmud rogge per jaar Oirschotse maat aan Daniel de Crom zolang die leeft, nog een half mud rogge per jaar aan Adriaen van den Doeren. Genoemde Heijlwich krijgt een stuk beemd genoemd de Lijedonk, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Marije van de Mortsel en haar dochter, de gemeijnte. Genoemde Covegonden krijgt de helft van een stuk beemd genoemd dat Elsbroeck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Goijaert Bierkens, het erf dat eerder van Peter Hannen was, de gemeijnte, Rut Huijskens, Henrick van Aerle. Nog krijgt ze een pacht van 4 lopen rogge per jaar te ontvangen uit de windmolen te Straten, Oirschotse maat. Hieruit jaarlijks 1 mud rogge te moeten betalen aan Dirck de Hoppenbrouwer, Oirschotse maat, nog een half mud rogge per jaar aan de H. Geest te Oirschot, nog de helft van anderhalve oude grote als grondchijns per jaar. Genoemde personen doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zodanig betalen dat het erfdeel van de andere daarvoor gevrijwaard blijft. Indien er op iemands erfdeel later meer lasten blijken te drukken dan nu bekend is, dan zullen ze die samen betalen. (Idem 225) Verschenen is Henrick Aert Smollers uit de vorige akte en belooft hierbij aan zijn zus Heijlwich die voortaan jaarlijks een mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van het huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang de Notel, nog op onderpand van een stuk land gelegen inde ‘Hove’ daar, ter zelfder plaatse als hiervoor. Henrick belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1447 folio 7r: Claes Wijnmans, Aert Henrick Everits

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 92r: Lijsbeth weduwe van Aert Henrick Ervartss van Best en haar schoonzoon Henrick natuurlijke zoon wijlen Jan Penninc man van Heilwich


Huwt

412.787   Elisabeth N.

Index 412.787 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heijlwich Zie 206.393
 2. Jan (+voor 1470), vader van Jan (+voor 1470) en Henrick (+voor 1470); smid te Budel (1481)
 3. Cunegonde (Kovegont)
 4. Henrick

TerugBegin van generatie


412.788   Aert Aert van ELLAER

FamilienaamIndex 412.788Vader 825.576Moeder 825.577

Overleden voor 1452

Gesignaleerd: Johannes van Eillaer van het goed van Eillaer, 30 oude penningen (later: Enghelberna, zus, weduwe) betaald: 1340 t/m 1351, behalve in 1348; Joannes van Ellaer, zoon van Ghibonis, 2 oude penningen betaald: 1340 t/m 1351 (Cijnsboek Meijerij, Oirschot)

(Schoutsrekeningen inv 13016, 1429-1467, Archiefcollectie Henk Beijers) 1448 Aernt van Ellaer dingde tegen Heyn Rovers (Oirschot). Mogelijk broer van een Dirck (1433): Dieric van Ellaer om dat hy ghesleghen hadde Henrick Goeyertsoen dair hy an bruecte iii lb. Die broer of zijn zoon Dirck worden ook vermeld 1448 (Dirck van Ellaer dingde tegen Hadewych zijn zuster) en 1450-1 (dirck v ellaer verwondt zus marie 1450, proces 1451).

In ORA Oirschot 1475 komt voor: Iken natuurlijke dochter van wijlen Jan van Waelwijk die men ook wel van Ellaer noemt welke Iken door Jan was verwekt bij Lisbeth dochter van Claes Thijerelijs. In ORA Oirschot 1467 heet de zoon Aert Aerts een neef (en erf) van Jan Jan van Ellaer alias van Waelwijck.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 181 no 129 dd 21-6-1467)Verschenen is hier de schout van de heer van Merode, voor hemzelf handelend en voor de hoogschout van Den Bosch en namens de schout van Kempenland, voor welke schout(en?) Gerart de Gruijter hier optreedt en Rutger Janssen en diens broer Gielis als aangestelde vorsters van genoemde heren als partij ter ener zijde en Aert van Ellaer en diens broer Dirck die optreden voor hun broer Rutger als partij ter andere zijde, en hebben zich onderworpen aan de uitspraak van bemiddelaars inzake alle kosten en geschillen die ze met elkaar hebben gehad. Ze kiezen daarbij voor 6 goede mannen, te weten heer Joerden van Geldrop kanunnik te Oirschot, Dirck Jan Henricks (Stockelmans), en Jacop van Dormalen treden op namens de schouten en voor Rutger en Gielis broers als partij ter ener zijde en Jan Jueten, Henrik Moels en Gerart Mathijssen (Huijskens) treden op namens genoemde Aert en Dirck als partij ter andere zijde. De uitspraak is als volgt : De schout namens hemzelf en namens de hoogschout krijgt 4 pond eens en nog 28 stuivers twee ….. die Rutger van Ellaer heeft gebruikt, verder krijgt Gielis, zijn broer voor diens arbeid 2 peters omdat hij een koe heeft verkocht die hij van Rutger van Ellaer in beslag had genomen. Verder zullen Aert en Rutger van Ellaer aan Rutger Janssen die 142 (?) maaltijden betalen elke maaltijd gerekend tegen een Wilhelmustuin en als hij het daarmee niet eens is valt zulks toe aan de heer deken van Oirschot en de 6 bemiddelaars tegen elke maaltijd een stuiver gerekend, zoals Rutger heeft gewenst. Verder moeten de beide broers van Ellaer aan Rutger 6 gulden betalen die in diens boek staan opgeschreven. En omdat Rutger Janssen een paard heeft verkocht dat hij van Rutger van Ellaer in beslag had genomen voor 5 peters, komt op die som voor elk van hen 2 en een halve peter in mindering. Verder komt voor Aert en Dirck van Ellaer daarop nog in mindering alle hooi dat Rutger Janssen schuldig is aan Rutger van Ellaer, behalve dat …. 60 oude groten…. de in een brief staan geschreven die we als zodanig handhaven. (zeer onduidelijke tekst). Hiermee is de uitspraak beeindigd en partijen verklaren zich met de uitspraak te kunnen verenigen en beloven die na te komen. Indien er hierna nog onduidelijkheden zijn, dan behouden de arbiters zich het recht voor om uitleg te geven.

Idem (fol 182 no 132 dd 21-6-1467) Verschenen is Rutger van Ellaer die in het huis van zijn broer Aert op vrije voet staat (dus blijkbaar niet langer gevangen wordt gehouden door de schout?) en verkoopt nu aan Gerart Mathijs Huijskens die al zijn bezit van welke aard dan ook gelegen in Oirschot of de Meierij van Den Bosch. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 125 nos 3-4 dd 28-12-1471) Komen zijn Dirck van Ellaer, Peter van Ellaer en Peter Jacops van Esch en beloven als schuldenaars samen en hoofdelijk om aan Wijtman Wijtman Delien die per a.s. St. Remiusdag 18 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers gerekend, samen met een rente van 1 mud rogge, maat van Hilvarenbeek. (…) (Idem 4) Komen is Wijtman Wijtmans van de vorige akte en belooft aan Peter Aerts van Ellaer dat hij het huis dat Peter van hem heeft gekocht zal laten afbreken en weg laten voeren en vrij zal houden voor de houtschat en vrij van andere lasten. Verder is voorwaarde dat als men op de hofstad goed van zilver, zou aantreffen, dan zal Peter dat als zijn bezit mogen beschouwen, zonder dat daar iemand bezwaar tegen kan maken.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 164v no 5 dd 31-12-1472 in reg. 1473) Marij van Ellaer en haar zoon Aert, beloven als schuldenaars aan haar broer Dirck van Ellaer die eerst de 50 peterd zal betalen, elke peter tegen 18 stuivers, voordat Marie het bezit zal hebben dat ze heeft geerfd van haar broer Willem en diens dochter Jenneken.

Idem (fol 211v no 245-6 dd 9-11-1473) Komen zijn Rutger en Dirck als kinderen van Aert van Ellaer en hun wettige zuster Marie met haar voogd als partij ter ener zijde en hun neef Peter Aerts van Ellaer en Peter Jacops van Esch als man van Katarijn dochter van Aert van Ellaer, als partij ter andere zijde en hebben zich overgegeven voor de heer en schepenen van Oirschot om hun konflikt op te lossen over alle kwesties die ze met elkaar tot vandaag de dag hebben en speciaal over het geerfde bezit en pachten die ze hebben verkregen of hen waren vermaakt in een testament van Willem van Ellaer en diens dochter. (…) (Idem 246) (uitspraak vooral ten gunste van Peter Aerts van Ellaer).

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 14v no 80 dd 4-6-1474) Verschenen zijn Rutger en Dirck, broers en hun zuster Marie, kinderen van wijlen Aert van Ellaer met de voogd van genoemde Marie en verkopen aan Mathijs zoon wijlen Gijsbrecht Mathijs Wouter Backs die een pacht van 14 lopen rogge, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. groot ongeveer 7 lopenzaad gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Henrick genoemd Back zoon van wijlen Dirck de Leeuw, Marten zoon wijlen Aert Soutmans en diens kinderen, Jacob zoon Jan de Rademaker, de gemeijnte, Willem van Oudenhoven, Jan Jan de Wetter zoon van Wouter de Wetter en diens kinderen. Die pacht van 14 lopen had Jan zoon wijlen Jan van Waalwijck alias van Ellaer eerder verkocht aan Willem van Ellaer zoon van wijlen Aert van Ellaer, welke pacht ze van hun broer Willem van Ellaer hebben geerfd zoals ze zeiden. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant en van de kant van Willem van Ellaer af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 150v no 13 dd 9-7-1479; zie ook diverse andere akten uit dit jaar) Op 9 juli is voor schepenen van Oirschot Dirck van Ellaer gekomen en heeft een schepenbrief laten zien over de arbitrale uitspraak tussen hem Dirck ter ener zijde en zijn zuster Marie ter andere zijde waarbij hij was veroordeeld om aan deze Marie te betalen etc. Maar Marie meent dit ten uitvoer te moeten leggen in de ´vroente´. Daarom wil Dirck de schout van Kempenland een dag voor een rechtszitting hierover laten vaststellen en de schout heeft bepaald dat zulks de volgende ´geenchtdag ´zal zijn en Dirck moet daarbij ook borg staan. Als borg treedt op Aert de Metser en die belooft alles te voldoen voor hetgeen Marie meent te vorderen te hebben en ook vanwege de ´broeken´ van de heer.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 293v no 19 dd 30-1-1482) Komen zijn Dirck Aerts van Ellaer, verder Marie dochter van Aert van Ellaer met haar voogd en nog Henrick van der Lijnde als man van Katarina dochter van wijlen Rutger Aerts van Ellaer die ook handelt voor diens schoonzuster Margriet en staan aan Jacop Peters van Esch toe, ten behoeve van diens wettige broer Jaspar dat deze Jacop in de schrijfkamer van Den Bosch daar schepenbrieven mag ophalen die deze personen daar hebben liggen en die handelen over een pacht van 4 mud rogge en 4 oude groten, welke pacht etc. deze personen was opgedragen uit het bezit van wijlen Hillen als weduwe van Willem van Ellaer, zodat Jasper daarmee zijn rechten kan doen gelden te Leuven, of elders waar hij dat nodig zal hebben. Als Jasper daarmee zijn rechten heeft verkregen, zal hij de brieven weer overhandigen aan Henrick van Esch ten behoeve van vermelde personen. Zulks is ook beloofd door Jacop Peters van Esch en hij belooft de brieven in zijn bezit te zullen houden tot die tijd.

Idem (fol 321v no 286 dd 6-8-1482) Erfdeling tussen erven van Willem van Ellaer en zijn dochter Jenneke

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 49r: Dirck Aertss van Waelwijc alias van Ellaer en zijn broer Aert van Ellaer

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 67v: Rutger Aertss van Ellaer; Aert Aertss van Ellaer; Willem Aertss van Ellaer

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 317r: Henrick natuurlijke zoon wijlen Heer Philip van Geldrop, priester; Aert Aertss van Ellaer, man van Beatrijs

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 265r: Dirck Aerts van Ellaer, Heilwich weduwe van Roeff Alartss, dochter van Hubrecht Jan Huben soen en Margriet Aerts van Ellaer

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 265v: Yevels Jan Yevels man van Jenneke Adrien Goijart Kuipers, Rutger, Dirck en Marie en Willem (overl.) kinderen van wijlen Aert van Ellaer

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 604r, 604v: Dirck Aerts van Ellaer, Henrick Willems van den Hoeve man van Katherijn Rutger Aert van Ellaer

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 604v: Willem Aertss van Ellaer, Jan zoon wijlen Willem natuurlijke zoon wijlen Jan Willemss van Audenhoven, Peter Dircx van Kuijck man van Margriet Aert Aerts van Ellaer

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 1v Aert Aertss van Ellaer; Jan natuurlijke zoon van Peter Ghiben

BP 1221 (Best) okt 1450 – sept 1451 folio 111r: Willem zoon wijlen Aert van Ellair; Aert van Ellair (overleden) man van Kathelijn Rutger Hayarts

BP 1221 (Best) okt 1450 – sept 1451 folio 111r: Rutger, Aert en Marie kinderen van wijlen Aert van Ellair; Heijlwich en Kathelijn dochters van Hubrecht Jan Hubensoen en van Margriet dochter wijlen Aert van Ellair

BP 1221 (Best) okt 1450 – sept 1451 folio 205r: Adriaen zoon wijlen Goijart die Roeper man van Lijsbeth Aert van Ellair; Jan van Ellair; Rutger Aertss van Ellair; Willem Aertss van Ellair

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 26r: (te Ghenen Best) Dirck Aertss van Ellaer en zijn broers Rutger en Willem;

BP 1243 (Best) okt 1473 – sept 1474 folio 110r (Aerle) Rutger en Dirck zoons wijlen Aert van Ellaer; Dirck Jacops des Coninxsoen; Willem Willemss van Aleijten

BP 1243 (Best) okt 1473 – sept 1474 folio 258v Goijart Goijart Hillen van Spoerdonc; Jan Henrick Willem Rademeker van Best; Willem, Rutger, Dirck en Marie kinderen van wijlen Aert van Ellaer


Huwt (1)

412.789   Beatrix Henricks van ZOMEREN

FamilienaamIndex 412.789Vader 825.578Moeder 825.579

Overleden na 1456

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 242 no 206 rond april 1468) Verschenen is hier heer Joerden, kanunnik te Oirschot en verder Jan Vos, beiden kerk- en fabriekmeesters van de St. Petruskerk te Oirschot en verkopen hierbij aan Peter Jacops van Esch een pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat, welke pacht Aert van Ellaer en diens vrouw Baeten aan de fabriek van de St. Peterskerk hadden beloofd en hen vermaakt in hun testament. (…)


Buitenechtelijke relatie (2)

Lijsbet van BALEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Dirck Zie 206.394
 2. (uit 1) Peter, vermeld ORA Oirschot 1464-1469, huwt Aleijt Henrick Philips van Geldrop (Philips was priester)
 3. (uit 1) Aert (+na 21-6-1467 maar voor 21-10-1467, huwt Weijndelmoet Jan van Wamel, ouders van Margriet (vermeld ORA 1464, 1466, 1469; minderjarig 1467), Peter en Kathalijn, gehuwd voor 1467 met Peter Jacops van Esch. Aert heeft bij Elisabeth Jan Timmermans ook een natuurlijke dochter Lucia (vermeld ORA 15-2-1469) en verder Aert en Margriet (vermeld BP 1455-56)
 4. (uit 1) Willem (+voor 1473) huwt Hillegonda, ouders van Jenneke (+voor 1473); Aert is uitvoerder van zijn testament (1466)
 5. (uit 1) Rutger (+voor 1482), vader van Adriana (gehuwd met Henrick Heijstmans (+voor 1482), ouders van Aert), Katalijn (gehuwd met Henrick Willems van der Hoeven) en Margriet; Rutger werd gevangen gezet voor 21-6-1467 door Rutger Jansen, de Vorster (ORA 1467 no 117), die dag door broers Aert en Dirck vrijgekocht. Op 6-7-1467 nog betrokken bij de erfdeling tussen de kinderen van Henrick van der Putten, “vanwege Marie en Lisbeth wettige kinderen van wijlen Henrik van der Putten”; kennelijk was hij met een van beiden of beide gehuwd. Zegt in 1568 (122a fol 201 no 18) bij inbeslagname van zijn paard burger van Brussel te zijn.
 6. (uit 1) Wilhelmina (Willem), huwt Bartholomeus Willem Zuetericks, vermeld 1475 als zus en zwager van Dirck
 7. (uit 1) Maria, moeder van Aert N.; broer Dirk heeft een langslepend juridisch conflict met haar in o.a. 1479
 8. (uit 1) Hadewich, vermeld Schotsrekeningen 1448
 9. (uit 1) Margriet, huwt Hubrecht Jan Hubensoen
 10. (uit 1) Lijsbeth, huwt Adriaen zoon wijlen Goijart die Roepe
 11. (uit 2) N., eerste van ten minste twee (vgl BP 1253 (Oirschot) okt 1483 – sept 1484 folio 446v: Aert zoon wijlen Arnt van Ellaer (leeft in 1451) en de natuurlijke kinderen van wijlen Arnt van Ellar voornoemd en van Lijsbeth Balen). Hypothese: Margriet, gehuwd met Hubrecht Jan Huben
 12. (uit 2) N., tweede van ten minste twee

TerugBegin van generatie


412.790   Goijaert Goijaert DELIEN

FamilienaamIndex 412.790Vader 825.580Moeder 825.581

Geboren voor 1382
Overleden voor 1476, mogelijk voor 22-1-1466

Alias Helmslegers, alias Van Oosterwijk. Alias In de Zwaan, herbergier van De Zwaan.

Regesten Tafel van de H. Geest Den Bosch no 1594 dd 22-11-1417. Godefridus zoon van wijlen Godefridus Delyen soen van Oesterwijc, vestiging erfpacht beemd Oirschot-Spoordonk t.b.v.: mr. Godefridus van Rode uit: de Brabantsbeemt groot 5 bu in Oirschot in de herdgang van Spoerdonc grenzend aan het erfgoed van Godefridus natuurlijke zoon van wijlen Willelmus van Roetellen, pastoor van Boechout.

Kapittel van Oirschot inv nr 373 (15-6-1447) Kinderen van Henrik, zoon van Godefrid Delien, hebben verkocht, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Lambert van Doernen, zoon van Christian: roggepacht uit huis, erf, tuin en goederen in Boterwijk in Oirschot, en uit 2 percelen wei daar.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 93 no 153-6 dd 1-12-1476) Komen zijn Lambrecht zoon wijlen Henrick Goijaert Delien en met hem zijn broer Goijaert en verkopen aan Dirck van Ellaer ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van diens vrouw Ieven dochter van wijlen Goijaert Delien die een huis, tuin etc.m gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick de Kemmer, Jan van de Woude, Henrick Peter Agnesen, de gemeijnte, Henrick Moels en zijn kinderen, de erfgenamen van Marcelis van der Achter zoals ze zeiden. (…)

(Idem 154) Verschenen is Dirck uit de vorige akte en belooft aan Lambrecht die een jaarlijkse lijfpacht van 11 lopen rogge, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van het bezit uit de vorige akte. (…) (Idem 155, doorgehaald) Komen is genoemde Dirck uit de vorige akte en belooft aan Goijaert die nog een jaarlijkse pacht van 11 lopen rogge te betalen, zoals hiervoor. (idem 156, doorgehaald) Komen is Lambrecht Goijaerts uit de vorige akte en staat aan Dirck toe dat die de lijfpacht van 22 lopen mag aflossen tegen betaling van 24 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 149v no 125 dd St Michiel 1472) Komen is Goijaert Goijaert Delien en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan Claes natuurlijke zoon van heer Jan van der Lulsdonk, priester, een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Bert Sbruijnen en haar kinderen, de gemeijnte. Dat huis etc. had Goijaert met een vonnisbrief gekocht van Goijaert Goijaert Roestenbergs en Goijaert op zijn beurt had het laten uitwinnen voor een pacht van 16 vat rogge. (Idem 126) Komen is Claes natuurlijke zoon van heer Jan van der Lulsdonk, priester en belooft aan Goijaert Goijaert Delien die voortaan een pacht van een half mud rogge per jaar te gaan betalen (…) (Idem 127) Komen is genoemde Claes en belooft aan Goijaert Goijaert Delien die per a.s. Maria Lichtmisadg na datum van de brief 9 peters te betalen, elke peter tegen 19 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 51 no 127 dd 2-11-1475) Komen is Goijaert zoon wijlen Goijaert Delien als wettige man van Aerden dochter van wijlen Joerden Jonkers en verkoopt aan Jan Heijnen Hannen ten behoeve van Goijaert van Pelt die een jaarlijkse rente van een pond paijment, die zijn eigendom is, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een stuk beemd genoemd de Danenhorst gelegen in herdgang Spoordonk nabij de Vloet daar. Dat pond paijment had Goijaert geerfd van wijlen Joerden de Jonker zoals hij zei.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 264v no 107 dd 30-3-1481) Verschenen is Gielis Laureijs van Hulsel als man van Katharina dochter van wijlen Goijaert Delien, voor hemzelf handelend en voor zijn zwager Joerden Goijaert Delien en belooft hem later alsnog afstand daarvoor te laten doen, en verkoopt met schepenbrief van Oirschot een pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat aan Claes natuurlijke zoon van heer Jan Smollers. Die pacht had Jan Peter Smollers eerder beloofd aan Jorden Aert Jonkers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Baet Sbruijnen en haar kinderen, anders rondom in de gemijnte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 215 fol 356 dd 30-5-1483) Komen zijn Joerdaen zoon wijlen Goijaert Delien en Gielis Laureijs van Hulsel als man van Kartarina dochter van genoemde Goijaert Delien door deze Goijaert verwekt in wettig huwelijk met Ida dochter van Joerden Jonkers en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun ouders hebben geerfd. Joerden krijgt een huis, tuin etc., genoemd dat Groenland en het Heiligland, samen 6 lopenzaad gelegen in herdgang de Notel, b.p. een waterloop daar genoemd de Lerpt, Daniel de Metsere, Jan van Aerle als zwager van Dirck Neven, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 1 mud rogge te betalen aan de erfgenamen van Korstiaen Peters van de Venne. Nog krijgt hij een rente van 2 rijnsguldens te Brussel te ontvangen, nog 7 lopen rogge maat van Oirschot in Straten te ontvangen van Peter de Raijmaker volgens de brieven. Hieruit zal hij jaarlijks aan zijn zuster joffrouw Henrick te Rothem een pacht betalen van 16 lopen rogge en aan zijn zuster Geertruid in Marienwater 1 oude grote per jaar, zolang ze beiden leven en niet langer. Genoemde Gielis krijgt een stuk weiveld genoemd de Moest, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. heer Willem van Geldrop, Merten Steemetsers, Jan Goijaerts, Jan Wilden. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd dat Heechbroek, b.p. Adriaen van den Doeren, Lisbeth Sbrouwers, Lich van Hersel. Uit de beemd jaarlijks een halve oude groet als grondchijns te betalen aan de hertog, nog een mud rogge maat van Oirschot aan Willem Dolks te Best, nog 12 en een halve stuivers per jaar te Liempde, nog 12 gulden aan Aert de Nagelmaker te Straten, nog anderhalf mud rogge aan Henrick Beerskens op ´t Dunne, nog een half mud rogge aan Jan Knoep te Boterwijk hier. (...)

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 304 fol 362v dd 22-9-1483) Komen is joffrouw Henrick dochter van wijlen Goijaert Delien, geprofeste joffrouw van het St. Mariaklooster te Rothem en machtigt hierbij Korstiaen Henrick van de Velde om al haar rentes en vorderingen etc. te innen die ze heeft te ontvangen in de Meierij van Den Bosch en dat ook met rechtsmiddelen te doen, hetzij met geestelijk hetzij met wereldlijk recht. (...)

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 109v no 240 dd 4-8-1488) Aert Henrick Aerts van der Ameijden heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake een pacht van 2 mud rogge per jaar, maat van Oirschot, uit een pacht van 3 mud rogge welke pacht Korstiaen Mathijs Hosen eerder had beloofd aan Goijaert Goijaert Delien, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Lauwreijs van de Pas, de gemeijnte, de Standaard daar, volgens de brief d.d. 18 december 1439. (…).

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 43v, 44r: Goijart zoon wijlen Goijart Delijen van Oesterwijc, wonend in Oirschot; Dirck van Amerzoijden man van Agnes dochter wijlen Reijneer Willemsz

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 314r (B) Claes van der Dussen zoon van Heer Art van der Dussen, ridder; Goijart (Delijen) zoon wijlen Goijart Delijen; Jan van der Weteringhen zoon wijlen Heer Anthonis van der Weteringhe, ridder

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 383r (A) Willem van Uutwijc Dirckssoen; Goijaert zoon wijlen Goijaert Delijen van Oesterwijc

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 383v (B) Dirck van Uutwijc en zoon Jan

wijlen Her Jordaen Brant priester; Goijart in den Swaen [= Delien, MW]

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 130r Dirck die Vroede en zijn zoon Dirck en zijn schuldenaar: Goijart Uten Swane van Oirscot [= Delien, MW]

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 184v : Mr. Goijart van Rode; een pacht verkocht door Goijart Delijen uten Zwaen van Oerscot, 29 januari 1423

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 129r Wouter zoon wijlen Aert Vogheler van Vucht; Goijaert zoon wijlen Goijaert Delijens, 19 juli 1425

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 136v (bij den Kerkhof) Wouter zoon wijlen Aert Vogel(er) van Vucht; Henrick Snepart man van Mechthelt dochter wijlen Aert (Vogeler); Goijaert zoon wijlen Goijaert Delijensz; Goijaert …(niet ingevuld) van Rode, cremer (?) , 9 augustus 1425

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 10r (Boterwijc): Henrick zoon Goijaert zoon Goijaert Delijensz; Corstiaen zoon wijlen Mathijs Hoeze; Mr. Maarten van Zoemeren, 13 december 1426

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 158v Henrick zoon van Govert Delijen soen; Jan van Houthem zoon wijlen Robbert; pacht uit huis in Boterwijc, 3 juni 1426

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 313r: Heer Lodewijck Boet, kannunik in Oerschot; Goijaert Delijensz ; Belofte aan Peter van Best voor de kerkfabriek van Sint Jan ‘s-Bosch

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 306v: Goijart Goijart Delijensoen, Gerit Engbertss van den Hezenacker

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 202r: Henrick Peterss van der Bocht, Cornelis Jan Goeswijnss van der Ameijden, Goijart Goijaert Delijensoen, Henrick Willems van den Velde, Ghijsbert Goijartss van den Beerthen

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 110r: Goijart Goijaert Delijen man van IJda dochter wijlen Jorden die Joncker; Goijart natuurlijke zoon wijlen Heer Willem van den Roetelen, investiet van Boechout; Gevart van Achel zoon wijlen Jan; Henrick Willems van den Velde

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 133r: Corstiaen Mathijs Hoze, Goijart Goijart Delijensoen, Lijsbeth weduwe van Daniel van Vlierden, Meeus Zuetrix

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 66r: Corstiaen Mathijs Hoezen; Goijart natuurlijke zoon wijlen Heer Willem van den Roetelen, investiet van Boechout; Goijart Goijart Delien soen van Oesterwijc; Jacop natuurlijke zoon wijlen Jan van den Doeren van Aerscot

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 7v: Dirck Hoghehuijs man van Kathelijn Jan van der Lijnden; Kathelijn Dirck Michiels van Hall weduwe van Pauwels van der Lijnden; Goijart Delijen

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 281r: Ghijsbert Jans van der Lijnden; Goijart Janss van Roede; Goijart Goijart Deliensoen; Kathelijn dochter wijlen Dirck Michielss van Halle

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 105r: Henrick Henrix van den Hoeck, Goijaert en Heijlwich kinderen van wijlen Henrick Goijarts “in den Swaen”, Henrick Henrick Oemen

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 116v: Ghijsbert Janss van der Lijnden; Kathelijn Dirck Michielss van Hall en haar zoon Jan (vroeger verwekt door Pauwels van der Lijnden); Goijaert Delijensoen

BP 1235 (Oirschot) okt 1465 – sept 1466 folio 163r: Goijart Goijart Delijen soen, Peter van Bon, poorter van Nijmegen

BP 1244 (Oirschot) okt 1474 – sept 1475 folio 199r: Goijart Goijaert Delijen en zijn zoon broeder Goijart, predikker in Zijericzee

BP 1265 (Oirschot) okt 1495 – sept 1497 folio 263r: Corstiaen Matijs Hoezen; Goijart Deliensoen en zijn dochter Eva


Huwt ca. 1400

412.791   Ida Joerden JONKERS

FamilienaamIndex 412.791Vader 825.582Moeder 825.583

Overleden na 1481, voor 1483

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 271v nos 164-6 dd 9-5-1481) Verschenen is Ida weduwe van Goijaert Delien met haar voogd en heeft afstand gedaan van haar recht ten behoeve van haar wettige kinderen Joerden en Katharina verwekt bij genoemde Goijaert. Dat betreft de rechten in een stuk land genoemd de Langenakker, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Steven Henrik van der Donk, Rutger Belaerts, Daniel van Vlierden, de kinderen van wijlen Dirck Vos, de Lerpt, Willem Nouwen. Ida belooft alle lasten van haar kant af te handelen. (Idem 165) Verschenen is Joerden zoon wijlen Goijaert Delien, verder Gielis Jan Laureijsen als man van Kathalijn dochter van genoemde Goijaert en verkopen met schepenbrieven van Oirschot aan Wouter zoon wijlen Thomas van de Venne een stuk land genoemd de Langenakker, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Joerden van der Braken, de Lerpt, Steven Henriks, Rutger Belaerts, Daniel van Vlierden, de kinderen van Dirck Vos, de Lerpt, erf van Willem Nouwen dat eerder van Jan Aerts was. Dat perceel hadden ze van hun vader geerfd waarvoor hun moeder Ida afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan en Goijaert had het verkregen van Willem Henriks van de Velde en Willem weer van van zijn broer Korstaien en genoemde Henrik van de Velde had het verkregen van Jacop, Jan, Dirck en Daniel broers en kinderen van wijlen Dirk Jacops van Esch en zij weer van hun vader zoals ze zeiden. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve 6 oude denarii aan de St. Petruskerk te Oirschot en een mud rogge per jaar Oirschotse aat aan het klooster van St. Marienwater bij Den Bosch volgens de brieven ervan. (Idem 166) Wouter van de Ven belooft voor het einde van het jaar de brief te brengen over de 2 mud rogge die hij of zijn zuster Lisbeth aan genoemde Goijaert Delien eerder hebben verkocht. De brief te overhandigen aan Korstiaen van de Velde ten behoeve van genoemde Joerden en Gielis uit de vorige akte en de brief te laten vervallen en daar afstand van te doen, behalve als Wouter het bezit wordt ontnomen door het recht van vernadering dan komt deze verplichting te vervallen.

Vermeld ORA 1466

Kinderen

 1. Eva Zie 206.395
 2. Katarina, huwt Gielis Jan Laureijs van Hulsel
 3. Joerden, vader van Joerden Joerden Goijaert Delien “die men ook wel Harnismakers noemt” (ORA 1509)
 4. Henrick (*voor 1401 +voor 1476), huwt Hadewich N. (+voor 1446), ouders van Lambrecht, Goijart, Heilwich (huwt voor 1454 Lambert Henrick Meeuss) en Sophie (+voor 1496, eerste vrouw van Henrick van de Hagelaer (van der Heijden) de jongste)
 5. Goijaert, priester te Zierikzee
 6. Henrica, non in klooster St Maria te Rothem bij Maastricht (1483)

TerugBegin van generatie


412.796   Wouter van der HEIJDEN

FamilienaamIndex 412.796 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 412.450

Overleden voor 1463

Gegoed in Spoordonk onder Oirschot (1463) naast Gielis Jansen van der Vloet; ook vermeld (1470) naast een beemd ggenaamd Wolfsgrove


Huwt ca. 1430

412.797   N.N.

Index 412.797 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 412.451

Overleden voor 1463

Kinderen

 1. Henrick Zie 206.398
 2. N. huwt Loij Loij Dirck Loijen Timmermans (vermeld als zwager 1463)
 3. Willem, vermeld 1463
 4. Katelijn Zie 206.225

TerugBegin van generatie


412.798   Jan Gerard van de LULSDONCK

FamilienaamIndex 412.798Vader 825.596Moeder 825.597

Geboren voor 1403
Overleden voor februari 1464

Mogelijk (klein)zoon van deze: (Vidimus 22-7-1491) Deze pacht etc. had Gerart van der Lulsdonk eeder beloofd aan Jan van Oudenhoven als beheerder van het gasthuis ten behoeve ook van het gasthuis, op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan zoon wijlen Henrik de Wilde, genoemde Gerard zelf alles, conform schepenbrief d.d. 10 januari 1388. In de regesten van het Kapittel van Oirschot komt in 1359 voor Jan Kerstiaanszn van der Lulsdonk. In het Cijnsboek van de hertog 1340-41: Gerardus, genaamd van Lusedonc; daarna zijn kinderen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 7 nos 37 ff dd laat in februari 1464) Verschenen zijn Jan, Peter, broers en kinderen van wijlen Jan Janssen (sic, MW) van der Lulsdonk, verder Henrick Wouters van der Heijen als man van Beatrijs, dochter van genoemde Jan van der Lulsdonk, Corstiaen Hessels van Gemert als man van van Lisbeth, verder Jacop Henrick Jacops van Strijp als man van Katalijn, allen dochters van wijlen genoemde Jan en hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun vader Jan en hun moeder Lisbeth hebben geerfd.

Bij deze deling krijgt Korstiaen drie delen van een stuk beemd gelegen in het Loesche Broek, (…) een stuk land genoemd de Crollaert, groot een half lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, (…) de helft van een stuk land genoemd dat Cokelet, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) een stuk land genoemd de Cuijpers Ecker, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) een stuk land in herdgang de Kerkhof (…).

Bij deze deling krijgt genoemde Jan een vierde deel van het Loesche Broek, (…) de helft van een stuk land genoemd de Crollart, groot een half lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, (…) de helft van een stuk land genoemde de Kokelet, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) de helft van een stuk beemd genoemd de Tijmmerdonk dat eerder eigendom was van zijn vader wijlen Jan van der Lusdonk, gelegen in herdgang Spoordonk, (…) de helft van een stuk land genoemd de Bocht, gelegen onder Boterwijk (…).

Bij deze deling krijgt Jacop als echtgenoot de helft van een stuk beemd genoemde de Tijmerdonk dat eigendom is van zijn zwager Jan van der Lulsdonk, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, (…) de helft van een stuk land genoemd de Bocht, gelegen onder Boterwijk, (…) de helft van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, (…).

Genoemde Peter krijgt de helft van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, (…) een stuk beemd genoemd het Henrickslaer, gelegen in herdgang Spoordonk, (…).

Genoemde Henrick als echtgenoot krijgt een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Lisbet van Geldrop en haar kinderen, de Vloet daar, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 4 blaspenningen te betalen en een kwart wijn.

(nummers 38-42: onderlinge verkoop/ruil van stukken erfenis.)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 230v: Gerit Henrix van Scerpenberch, Wouter Coman man van Heilwich Henrix van Scerpenberch, Peter Aert Korstiaenss, Jan Geritss van der Lulsdonck

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 326v: Peter Aert Peter Korstiaenss , Mechtelt dochter wijlen Jacop van den Water, Jacop en Lijsbeth kinderen van wijlen Jacop van den Water, Jacop zoon wijlen Peter Jacops vanden Water, Jan Geritss van der Lulsdonck, Gerit Geritss van der Lulsdonck

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 2v: Aert Gerit Vos; Mathijs Henrick sBlesers; Jan Geritss van der Lulsdonck

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 91r: Jan Geritss van der Lulsdonc verkoopt aan het klooster van Tongerloe 1/4e deel in 1 buunder beemd in Wippenhout tussen ‘t erf “dAchtbuenre” (van Tongerloe) en ‘t erf Onser Vrouwe Broec van Oesterwijck en strekkende tot de Bloeysbeempt, 18 juni 1446

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 121r: Mr. Goijart van Rode (overleden) man van Margriet; Goijart Goijart Delijen soen van Oesterwijc; de Tafel van de H. Geest in Den Bosch

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 335r: Henrick Lodewijch Nenen en zijn zoon Marten; Jan Geritss van der Lulsdonck


Huwt ca. 1430

412.799   Lisbeth Henric Gerards SBIJENS

FamilienaamIndex 412.799Vader 825.598Moeder 825.599

Overleden voor 1464

Alias Van Berse. Het lijkt of hier een Lisbeth Henric Gerards en een Lisbeth Henric Geenen (gehuwd met resp. Jan Gerards en Jan Jan Gerards) door elkaar lopen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 117 no 267 dd 22-5-1471) Komen is Jan Gerard van der Lulsdonk als man van Lisbeth wettige dochter van wijlen Henrick Gerard Beijen en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Gijsbrecht Gijsbrecht Mesmakers ten zijne behoeve en ten behoeve van zijn broers Claes en Philips die een pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht hij als echtgenoot heeft geerfd van Henrick de Bie van Berze, zijnde zijn zwager en Henrick had gekocht van Jan van Oudenhoven en genoemde Jan op zijn beurt had verkregen van Henrick Gheenen Gerards van Aerle, de pacht steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Hedel, b.p. Goessen Wuesten, Jan van Tijenrode volgens de schepenbrief.

Kinderen

 1. Jan (*voor 1439)
 2. Peter (*voor 1439)
 3. Beatrix Zie 206.399
 4. Lisbeth, huwt Corstiaen Hessels van Gemert
 5. Katarijn, huwt Jacop Henrick Jacobs van Strijp

TerugBegin van generatie


412.800   Jan Hantschoenmakers van LENNESHEUVEL

FamilienaamIndex 412.800Vader 825.600Moeder 825.601

Geboren ca. 1360
Overleden Oirschot voor 1439

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 194v: Willem Janse Hanscoenmeker van Straten, belofte aan Reijneer van Vucht, cremer


Buitenechtelijke relatie ca. 1390

412.801   N.N.

Index 412.801 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Onduidelijk is op Henrick en Willem ook natuurlijke kinderen waren.

Kinderen

 1. Jan Zie 206.400
 2. Henrick Jan Hantschoemekers of Hanschoemeker (+na 1426, voor 1429), huwt Griet dochter van Henrick die Smyt zoon wijlen Goijart Smeeds van Straten (BP 1429/30) (Alias Margriet wijlen Henrick Fabri BP 1425/6), ouders van Henrick Knape (vermeld BP 1424, 1429/30, maar ook 1373 - vgl regest 65 Kapittel van Oirschot)
 3. Willem

TerugBegin van generatie


412.802   Jan HANNEN

FamilienaamIndex 412.802 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oirschot voor 1418

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 410r Gerard zoon wijlen Jan Hennensoen van Kercoerle man van Liesbeth dochter wijlen Jordaen van der Braken; Laureijns van den Pasch natuurlijke zoon wijlen Dirck van den Pasch; Peter zoon wijlen Jan Hennenssoen

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 190v Luijtgart weduwe van Willem van Beke Goijartssoen; Jan Jannen zoon wijlen Jan Hannen van Strathen; Thomas van Mameren; Henrick zoon wijlen Goijaert van Rijsinghen, man van IJda dochter wijlen Dirck van den Hoevel zoon wijlen Corstiaen, 8 april 1423

BP 1194 (Oirschot) okt 1423- sept 1424 folio 36v (A) (heerdgang van de Kerkhof) Ansem zoon wijlen Jan Hannensz., man van Hadewig (?); Peter zoon van Jan zoon wijlen Jan Hannensoen; Jordaen natuurlijke zoon wijlen Daniel Heren Henrick (schoonzoon van Ansem); wijlen Heer Jan Smolners; Aert Gerit sWevers

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 149v (Eertbruggen) Jan Hannensoen van Straten; Peter Jan Hannensoen van Strathen; Willem van Kasselaer, 10 augustus 1424

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 292r: Jan zoon wijlen Jan Hantscoemeker man van Beertha dochter wijlen Jan Hannensoen; Jan Henrick Knapen; Jan Dirx die Wyt; Jan Plattijnmekersoen

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 149v: Peter Jan Hannensoen; Jan Jan Hantscoemekers van Lennenshovel; Peter Peterss Vos; Beertha dochter wijlen Jan Hannen

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 200v: Lijsbeth, Marie, Jan onmondig, Peter onmondig en Zuzanne onmondig, kinderen van wijlen Jan natuurlijke zoon van Jan Hansschoemeker en van Berta Jan Hannen; Peter Jan Hannen; Jan Dirck Roezers alias van Buchoven; Henrick Loden zoon wijlen Ansem Loden

BP 1231 (Oirschot) okt 1460 – sept 1461 folio 89r: Peter Jan Hannen soen; Jan natuurlijke zoon van Jan Hanschoemeker; Ghijsbert Ghijsbert Hoppenbrouwers


Huwt

412.803   N.N.

Index 412.803 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Bertha Zie 206.401
 2. Peter, kennelijk voogd van Bertha’s kinderen; vader van Jan, vermeld ORA 1409-1484
 3. Gerit Jan Hennenssoen van Kercoirle (hypothetisch, BP 1414/16), huwt Liesbeth Jordaen van der Braken
 4. Jan
 5. Ansem, huwt Hadewig N.

TerugBegin van generatie


412.804   Dirck Dircks van der HOEVEN

FamilienaamIndex 412.804Vader 825.608Moeder 825.609

Geboren ca. 1375
Overleden voor 1442

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 49 no 288ff dd 24-12-1470 = waarschijnlijk 1469) Verschenen is hier Peter Henrick Thertogen als man van Lisbeth dochter van Dirck van de Hoven en belooft nu aan Henrick van de Hoeven en diens zuster Kathalijn een jaarlijkse pacht van 2 mud en 9 lopen rogge, Oirschotse maat, welke pacht Peter namens zijn vrouw jaarlijks heft op Maria Lichtmisdag volgens schepenbrief ervan. De pacht te betalen na zijn dood en die van zijn vrouw Lisbeth en niet eerder en dan zullen de andere erfgenamen geen verdere eisen mogen stellen op die pacht, hetgeen Peter belooft te garanderen. Alleen als het gebeurt dat Meeus Maercolfs vanwege diens vrouw Margriet ook dochter van genoemde Dirck van Hoven afstand zou doen van de 2 stukken land als onderpand van deze rogpacht, ten behoeve van Jacop van Lieveld, welke bezit is gelegen in herdgang Verrenbest, dan mag Meeuws na de dood van Peter en diens vrouw wel meedelen in de 2 mud en 9 lopen, maar Henrick en Kathalijn mogen daarin niet met list of bedrog worden behandeld. (Idem 289, 19-9-1470) Verschenen zijn hier Henrick Dircks van de Hove en diens zuster Kathalijn met haar voogd en beloven nu aan Peter Tshertogen en diens vrouw Lisbth dat de langstlevende van hen beiden en niet langer, altijd zelf de pacht van 2 mud en 9 lopen zullen blijven innen en na hun beider dood versterft de pacht weer op hun wettige erfgenamen. (Idem 290) Verschenen is hier Henrick van Hove en belooft als schuldenaar aan zijn tante Lisbeth van de Hove, die een bedrag van 6 peters te zullen betalen, elke peter tegen 18 stuivers, waarvan 3 peters per a.s. Kerstmis en 3 peters per St. Jansdag erna en die zal hij dan betalen als ze wil en als ze dat geld niet wil dan zal hij de bedragen aan Peter Henrick Tshertogen betalen en hij zal het geld overhandigen of laten brengen in Eersel.

Idem (fol 61 no 355 dd 5-9-1470) Verschenen is hier Lisbeth van de Hoven als vrouw van Peter Henrick Tshertogen en machtigt hierbij Bartholomeus Maercolfs en diens vrouw, ieder van hen hoofdelijk of samen om haar rechten en toezeggingen na na te laten komen, zoals die eerder door Henrick van der Hove aan haar waren gedaan met schepenbrief van Oirschot. De gemachtigden mogen zulks afdwingen met geestelijk danwel wereldlijk recht of door bemiddeling van goede mannen, alles zo te doen alsof Lisbeth daar zelf bij aanwezig zou zijn geweest en daarbij mag niet met loze woorden worden gehandeld, noch mogen er nieuwigheden van recht worden gebruikt.

Idem (fol 61 no 359-860 dd 27-9-1470) Verschenen is hier Peter Henricks Shertogen als man van Lisbeth dochter van Dirck van der Hoven en verkoopt nu aan Jacop Ansems van Lieveld een deel van een stuk beemd genoemd ‘in de Hof aan de Huijsinge’, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de gemeijnte, Henrick van der Cappelen. Nog verkoopt hij zijn deel dat hij heeft geerfd vanwege zijn vrouw, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Gijben Everaerts en diens kinderen. Zijn vrouw Lisbeth had dat bezit van haar ouders geerfd en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de grondchijns. (Idem 360) Verschenen is hier Henrick Dircks van de Hoven en diens zuster Kathalijn met haar voogd en ze doen samen afstand van aanspraken in de twee stukken land gelegen nabij het huis in herdgang Verrenbest en zoals in de vorige akte omschreven, ten behoeve van Jacop van Lieveld. Ook doen ze nog afstand van een stuk land gelegen in de Philipsakker, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen. Ze beloven alle lasten van hun kant hierin af te handelen.

Idem (fol 62 nos 370-1 dd 6-3-1470) Verschenen is hier Lisbeth van Hoven en met haar Peter Henrick Thshertogen haar wettige man en ze verkoopt nu aan haar neef Henrick van de Hoven een stuk beemd genoemd ‘t Sonster, gelegen in herdgang Verrenbest, ter plaate genoemd ten Hout, b.p. het Gunterslaer, Iken Heijn Rutten en haar kinderen, de straat, de Grote Schaapsbuender. Nog verkoopt ze een stuk beemd genoemd dat Selrot, b.p. Jan Daniels, Willem Ikens, Willem van de Hove, Jutten van der Capellen. Nog verkoopt ze een stuk beemd genoemd dat Vloetken, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de gemeenschappelijke straat, Gerard van Horn, Peter Emkens, dat Groot Zeelster. Lisbeth als verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen, behalve de grondchijns.Verder is afspraak dat Henrick nog wel gewoon zal meeparten in haar bezit na haar dood maar zolang haar man leeft houdt die het vruchtgebruik en na haar dood zal Henrick gewoon meedelen zoals haar andere erfgenamen. (Idem 371) Verschenen is Henrick van de Hove en belooft zijn tante Lisbeth uit de vorige akte dat hij haar zolang ze leeft zal onderhouden in kost, inwoning, kleding, schoeisel en in alles wat ze nodig heeft. Maar als hij die afspraak niet nakomt dan vervalt de afspraak en de belofte die ze met haar voogd eerder aan deze Henrick heeft gedaan. Actum als boven.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 131 no 37 dd St Antonius 1472) Komen zijn Henrick Dircks van der Hoeven en diens zuster Katalijn met haar voogd en verder Barthelmeeus Jan Maerkolfs als man van Margriet, wettige dochter van Dirck van der Hoeven en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Lisbeth dochter van Dirck van der Hoeven, zijnde hun tante. Genoemde Henrick krijgt een stuk beemd genoemd het Zeelster, gelegen in herdgang Verrenbest, ter plaatse genoemd ten Hout, (…) een stuk beemd genoemd dat Zelrot (…) zijn deel van een pacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot die hij jaarlijks zal ontvangen van de kinderen van Jutten van der Capellen volgens de schepenbrief. Genoemde Bartholomeus krijgt een stuk beemd genoemd dat Vloetken, gelegen in herdgang Verrenbest, (...) een akkertje gelegen in herdgang Verrenbest genoemd de Lemmenkensbraeck (...) zijn deel van 4 lopen rogge, maat van Oirschot te onvangen van Jan de Cuijper te Best volgens de brieven er van. Genoemde Katalijn krijgt een pacht van 7 lopen rogge, maat van Oirschot die ze zal ontvangen van Jan de Cuijper volgens de brieven ervan. (...).

BP 1191 (Best) okt 1418 – sept 1419 folio 110r (Gunterslaer) Dirck zoon van Dirck zoon wijlen Dirck van der Hoeven, Art zoon wijlen Wijnrick Emontssoen van Erpe

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 92r, 92v (C) Dirck Dircks van der Hoeven en zijn zuster Heijlwig

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 105r (die Vluet) Dirck Dircksz van der Hoeven man van Hille dochter Jan van Gunterslaer, Henrick Jansz van der Capellen, Henrick van der Capellen zoon wijlen Henrick, 11 mei 1424

BP 1195 (Best) okt 1424 – sept 1425 folio 113v Dirck van der Hoeven zoon wijlen Dirck, Paul van Dormalen, 24 mei 1425

BP 1197 (Best) okt 1427 – april 1428 folio 383v Jan Jan Wellenszoen, man van Heilwich dochter Dirck van der Hoeven, Dirck van der Hoeven, met loscondities bij notariele akte, genoemd als belendend: Jan die Moelner van Sonte Odolfs (ex alio) 26 februari 1428

BP 1200 (Best) okt 1429 – sept 1430 folio 66v Dirck Dirx van der Hoeven, Goijart, Heijmerick en Daniel zoons van wijlen Goijart van den Bogart, Willem Willemss van den Dijck

BP 1201 (Best) okt 1430 – sept 1431 folio 261v, 262r (Gunterslaer) Henrick Janss van der Capellen en Dirck Dirx van der Hoeven ruilen grond

BP 1201 (Best) okt 1430 – sept 1431 folio 262r (Gunterslaer) Dirck Dirx van der Hoeven, Andries Jan van den Laeck

BP 1204 (Best) okt 1433 – sept 1434 folio 204r Dirck van der Hoeven zoon wijlen Dirck, Ervart Ervartss van den Vlughe, Dirck Daniel Hillensoen van Strathen, Henrick Henrix van den Schoet

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 139r (Haut) Dirck Dirx van der Hoven, Jan Claess van der Steen, man van Jut

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 1r Dirck Dirx van der Hoeven, man van Hilleke Jan Aertss van Gunterslaer, Dirck van den Audenhuijse, Andries Janss van den Lake, Henrick zoon wijlen Willem Zicheman

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 47r Lijsbeth dochter wijlen Dirck van der Hoeven, Goijart Wouter Matheeuss, Jan die Cuper zoon wijlen Jan die Cuper, Jorden zoon wijlen Henrick Doyts


Huwt voor 1403

412.805   Hilleke Jan Aerts van GUNTERSLAAR

FamilienaamIndex 412.805Vader 825.610Moeder 825.611

Geboren ca. 1375
Overleden na 1434

Kinderen

 1. Dirck Zie 206.402
 2. Lisbeth, huwt Peter Henrick Tshertogen; kinderloos overleden
 3. Margriet, huwt Meeus Maercolfs
 4. Ermgaerd (+voor 1464), moeder van Peter en Marieken, natuurlijke kinderen bij Henrick Zweevers (+voor 1464)
 5. Heilwich, huwt voor 1403 Jan Jan Wellenszoen

TerugBegin van generatie


412.820   Jan Henrick HEESTERS

FamilienaamIndex 412.820Vader 825.640Moeder 825.641

Geboren voor 1410
Overleden na 1487

Alias Van der Haest (1487)

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 107 nos 106-7 dd 14-5-1465) Verschenen is Henrick zoon wijlen Jan Maercolfs en verkoopt hierbij aan Jan Henrick Heesters die het vierde deel van een bunder beemd genoemd de Borchgrave, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. het erf dat eerder van Willem Dicbiers was, Willem Schenk, Henrick van Tuldel, Carijn Vreijnssen. Henrick had dat bezit verkregen bij de dood van zijn vader Jan.(…) (Idem 107) Verschenen is Jan Henrick Heesters en heeft beloofd om aan Henrick Jan Maercolfs die 6 peters min een oort te gaan betalen, per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, tegen 18 stuivers per peter, samen ook met de rente daarover.

OA Oirschot (Toirkens 123a fol 61bis nos 361-2 dd eind september 1470) Verschenen zijn hier Everaert en Lambrecht, wettige kinderen van Gerits van der Hoeven en verkopen nu aan Jan Henrick Heesters een stuk land groot ca. anderhalf lopenzaad gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. het erf van Claes, Henrick Rutger Dappers, Peter Keijsers, Grieten Cuijpers en haar kinderen. (Idem 362) Verschenen is Jan Henrick Heesters en belooft aan Everaert van der Hoeven en aan diens broer Lambrecht die voortaan steeds een pacht van 3 lopen rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Claes Maes, Henrick Rutger Dappers, Peter Keijsers, Grieten Cupers en haar kinderen.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 53 nos 73-4 dd (vermoedelijk) februari 1487) Jan Henrick Heesters ook genoemd van der Haest, voor hemzelf handelend en voor zijn zuster waarvoor hij belooft ze later alsnog afstand te laten doen, verkoopt aan Jan Willem Keijmps en aan Gijsbrecht Jan Daniels een stuk beemd groot ca. een halve bunder gelegen onder Best hier bij de steenoven, genoemd de Brakenbeemd, b.p. Jan als koper, de gemeijnte, Trui Deenen en haar kinderen. (…) (Idem 74) Jan Jan Cuijpers verkoopt aan Jan Henrick Heesters ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn broers en zusters en ten behoeve van Dirck Legen een stuk beemd genoemd de Braekenbeemd, groot een halve bunder gelegen bij de steenoven van Best, b.p. Jan Beertkens, Jan Willems… kinderen, de gemeijnte, de verkoper.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 360r: Gijsbert Janss van Hijntham, Jan Henrick Heester, Gijsbert Denijs van Englant

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1201 (Best) okt 1430 – sept 1431 folio 74v: Jan die Cuper zoon wijlen Jan die Cuper van Oirschot; Jan Henrix van der Heijden; Gerit Willems van Dormalen; Aert Berwout natuurlijke zoon wijlen Marten Berwout; Jan Keijmp

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 408r (Aerle) Peter Peterss van den Venne, Jan van der Heijden, Willem Rutgerss van Audenhoven

BP 1209 (Best) okt 1438 – sept 1439 folio 149r: Gerit Henrick Cupers, Jan Henrix van der Heijden alias Heester

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 80r : Gerit zoon wijlen Jan Penninx, Jan Danielss van den Dijck, Jan zoon van Henrick Heester

BP 1215 (Best) okt 1444 – sept 1445 folio 205v: Willem Geritss van der Capellen, Goijart Dirx van den Lake, Jan Henrick Heester

BP 1215 (Best) okt 1444 –s ept 1445 folio 222r: Willem Geritss van der Capellen, Goijart Dirx van den Lake, Jan Henrix Heester

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 34r: Jan zoon van Henrick Heester zoon wijlen Jan van der Heijden, Michiel Aert Steenmetsers

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 173r: (tot Ghenen Best) Jan Henrick Heesters , Henrick Gijb Custers (en zijn natuurlijke zoons Claes en Henrick)

BP 1226 (Best) okt 1455 – sept 1456 folio 360r: (pacht o.a. uit ‘t goed van Melcrode) Jan Henrick Heester, Gijsbert Denijss van Englant

BP 1228 (Best) okt 1457 – sept 1458 folio 306r: Jan Henrick Heester, Heer Henrick Belaerts priester en zijn zusters Heilwich en Margriet


Huwt ca. 1430

412.821   N.N.

Index 412.821 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 206.410
 2. Peter, vermeld BP (Best) 1450/51

TerugBegin van generatie


412.822   Jan Aert MAERCOLFS

FamilienaamIndex 412.822Vader 825.644Moeder 825.645

Geboren voor 1395
Overleden voor 6-12-1463

(Schoutsrekeningen inv 13016, 1429-1467, Archiefcollectie Henk Beijers)

1451: Back Lewen dingde tegen Maercolf.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 44v no 141 dd 6-12-1463) Verschenen is Aert Jan Maercolfs en die verkoopt aan Jan, Rutger, Bartholomeus, Henrick en Peter, broers en allen kinderen van genoemde Jan Maercolfs en aan zijn zwager Henrick van der Haest, die al zijn aanspraken en bezit, dat Aert van zijn overleden vader en moeder heeft geerfd, waar zich dat bezit ook in de Meierij van Den Bosch bevindt. De verkoper belooft deze overdracht altijd na te zullen komen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 49 nos 89-91 dd 3-3-1464) Verschenen zijn Bartholomeus, Rutger, Jan, Peter en Henrick, broers en kinderen van wijlen Jan Maercolf en verder Henrick van der Haest als man van Heijlwich dochter van genoemde Jan Maercolf en hebben samen een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun vader Jan en hun moeder Beatrijs hebben geerfd. Bij deze deling krijgt Bartholomeus een huis met tuin, grond etc. met een schuur die er op staat en een turfschop, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ter plaatse genoemd de Vloet, (…), 7 zesters rogge per jaar, (…). Bij deze deling krijgt Rutger een stuk land genoemd de Parakker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ter plaatse de Vloet genoemd, (…) een stuk beemd genoemd de Hage, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen.(…) Genoemde Jan krijgt een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ter plaatse genoemd de Vloet, (…). Genoemde Peter krijgt een pacht van 10 Bossche zesters rogge, in Den Bosch te leveren uit een pacht van 3 mud per jaar, volgens een schepenbrief van Den Bosch en zoals hem waren toebedeeld na de dood van zijn vader Jan Maercolfs en diens moeder Beatrijs. In deze deling krijgt Henrick een stuk land genoemd de Grootakker, gelegen in herdgang Verrenbest ter plaatse genoemd de Vloet, (…) de helft van de Dekensbeemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) de helft van een stuk beemd genoemd de Borchgrave, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) het 3 en een halve Bossche zesters rogpacht in Den Bosch te leveren uit een pacht van 3 Bossche muddes rogge, volgens schepenbrieven van Den Bosch en die hem waren toebedeeld na de dood van zijn ouders. (…) In deze deling krijgt Henrick als echtgenoot een stuk land met een huis erop en een schuur met de grond tot zover de schuur er staat en tot waar het erf is afgedeeld van het stuk van Bartholomeus en dit deel van Henrick krijgt daar rondom 5 voet vanaf de plaijen gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest aldaar in de Vloet, b.p. de gemeijnte, zijn zwager Bartholomeus en anderen waarvan is afgedeeld. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Dekensbeemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Claes Laecmans, Henrick van den Hout, de gemeenschappelijke straat, Joffrouw van Amersoije en haar kinderen. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Borchgrave, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Henrick van der Heijden, Willem Keijsers, Jan van der Haest, Karijn Vreijnsen, Henrick van Tuldel, Verder krijgt Henrick 3 en een half Bossche zesters rogge in Den Bosch te leveren uit een pacht van 3 Bossche muddes rogge, volgens schepenbrieven van Den Bosch en hem waren toebedeeld na de dood van zijn ouders. Uit het perceel de Deken moet hij jaarlijks een half Bosch mud rogge in Den Bosch ook te leverenen uit de Borgrave jaarlijks een oude grote als grondchijns. Nog zal hij jaarlijkse een half Bosch mud betalen, in den Bosch ook te leveren, nog jaarlijks 3 lopen rogge aan de St.Odulphuskapel te Best, nog 3 oude groten als grondchijns, nog een oortstuivers als chijns, nog een hoen per jaar en nog 6 plakken. (…)

(Idem 90, doorgehaald) Verschenen is Bartholomeus Jan Maercolfs en Henrick van der Haest als man van Heijlwich dochter van genoemde Jan Maercolfs en heeft beloofd om aan zijn broer Jan Maercolfs en zijn zwager Henrick die per a.s. Maria Lichtmisdag 12 en een halve gouden peter te gaan betalen, zijn broer krijgt daarvan 5 peter en zijn zwager 7 en een halve peter, elke peter van 18 stuivers gerekend, de bedragen samen met de rente ervan te voldoen. (Idem 91) Verschenen is Bartholomeus Jan Maercolfs en heeft beloofd om aan zijn broer Rutger die per a.s. Maria Lichtmisdag 5 gouden peters te gaan betalen, elke peter van 18 stuivers gerekend, samen ook met een zester rogge.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP (Oirschot en Best in gheen Vloet) okt 1444 – sept 1445 folio 42v: Willem natuurlijke zoon Jan die Mersman van Hulsel; Jan Aertss Maerkolf; Jan Cautsmijt

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 284r: Jan Jan Claes Gerit Stijnen soen, Jan Maerkolf, Willem zoon wijlen Jan Marsman van Hulsel

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 32r: Willem Jan Marsmans van Hulsel, Jan Maerkolf zoon wijlen Aert, Jan Claes Gerit Stijnen

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 213r: Jan Aert Maercolf (zoon van Baet) en zijn zoons Rutger en Peter; Gijsbert Janss van der Scueren

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 178v (Hout) Jan zoon wijlen Claes Gerit Stijnensoen, man van Heilwich dochter van Aert van Gunterslaer geeft in erfpacht aan Jan Maerkolf zoon wijlen Aert, een huis, erf, hof en aangelag “Kuyck” in de herdgang Haut in de parochie Oerscot, en landenrijen …(niet ingevuld)… om 3 ½ mud rog, Oirscotse maat op Lichtmis en de oude lasten en te leveren in Oerscot en 1 mud rog Bossche maat te leveren in Den Bosch, 8 mei 1444

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 179r Marie weduwe van Mathijs Mees Babbensoen en haar zoon Lucas en haar schoonzoon Tielman Stevenss man van Aleijt en Willem Jan Mersman doen aftstand daarvan t.b.v. Jan Maerkolf

BP 1215 (Best) okt 1444 – sept 1445 folio 95v (Gunterslaer) Goijart natuurlijke zoon van Goijart van den Bogarde; Aert Aertss van Gunterslaer; Jan Maerkolff zoon wijlen Aert Maerkolff

BP 1215 (Best) okt 1444 – sept 1445 folio 132r: Mechtelt dochter wijlen Aert van Gunterslaer, Jan Maerkolf zoon wijlen Aert

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 38v (Vleut) Meeus Aert Lemmens man van Yda Aerts van Gunterslaer, Jan Maerkolf

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 340r (Gunterslaer) Jan Maerkolf zoon wijlen Aert, Andries Janss van den Lake

BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 252v (Vleut) Aert van den Dijc van Velthoven, Ghijsbert van Kuijck, Jan Maerkolf zoon wijlen Aert

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 11r (Gunterslaer) Henrick Gielis Goeswijnss van der Voert, Jan Maerkolf

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 318r (Gunterslaer) Jan Marcholff zoon wijlen Aert Marcholff en zijn zoon Peter, Willem Dicbier


Huwt

412.823   Beatrijs N.

Index 412.823 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1463

Kinderen

 1. Aert, gesignaleerd ORA Boxtel: Jan Aerts gesegd Maercolfs ca. 1474 (ergo *1450 of eerder)
 2. Jan, huwt Aleijt Gijsbrecht Goedens van Ellaer (vermeld 1463, 1470, 1479;BP 1484); ouders van Katherijn
 3. Rutger (+na 1472), huwt N.N. (Bron Maarten van der Tas)
 4. Kinderen
  1. Baten, huwt Jacob Jacob Keijmps
 5. Bartholomeus, huwt voor 1472 Margriet Dirck Dircks van der Hoeven, ouders van Andries; Zie 206.402
 6. Henrick
 7. Peter (*voor 1426), vader van Heijlwich
 8. Heijlwig Zie 206.411

TerugBegin van generatie


412.848   Henrick Rutger Henrick Oemen van der VLOTEN

FamilienaamIndex 412.848 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.298.544, 412.892

412.849   Heilwich N.

Index 412.849 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.298.545, 412.893

TerugBegin van generatie


412.850   Willem Gerards van CREIJELT

FamilienaamIndex 412.850Vader 825.700Moeder 825.701

Overleden Oirschot na 1466, voor 1480

NB ORA 1464 vermeldt Willem, Jan en Henrick, broers en kinderen van wijlen Henrick van Creijelt.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 137 no 75 dd 13-5-1466) Verschenen zijn joffrouw Elisabeth weduwe van Daniels van Vlierden met haar voogd daarin, verder Daniel zoon wijlen genoemde Daniel van Vlierden en verkopen nu aan Willem Gerarts van Creijelt die een pacht van 2 mud en 1 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin en weiland, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Heijn Dirck Goessens, Jan Smeets, Aert van Ellaer, de gemeenschappelijke straat. Deze pacht van 2 mud en 1 lopen rogge had joffrouw Lisbeth eerder gekocht van Rutger Aerts van Ellaer en was door genoemde Willem van Creijelt aan deze Rutger beloofd. Joffrouw Lisbeth en Daniel beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen.


Huwt voor 1405

412.851   Katarina Jan van HEIJST

FamilienaamIndex 412.851Vader 825.702Moeder 825.703


Zij huwt (2)

206.754   Henrick Wouters van den DIJCK

FamilienaamIndex 206.754Vader 413.508Moeder 413.509

Zie 206.754

Kinderen

 1. Heilwig, vermeld en volwassen in 1430
 2. Juet Zie 206.425
 3. Jan, huwt Ida Franck van den Steevoort (+voor 1498; zus van Gijsbrecht, Willem alias Vos, en Dillen)
 4. Elisabeth, huwt (1) Henrick van Ostaden; huwt (2) voor 1496 Willem Peter Goijaerts; uit eerste huwelijk kinderen Willem, Margriet, Mechteld en (in 1496 minderjarig) Katarina
 5. Gerard (hypothetisch), alias De Walsch, vermeld ORA Oirschot 1498

TerugBegin van generatie


412.852   Henrick Smeets van BERSE

FamilienaamIndex 412.852 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 329r: Wouter Thomass van Vucht, Henrick Smeeds zoon van Jan die Smyt, Henrick Henrix van den Broeck

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 80r: Henrick natuurlijke zoon wijlen Henrick Smeedss en zijn schoonzoon Henrick Gielis Zegerss man van Lijsbeth Henrick Henrick Smeeds, Jan Janss van Keircoirle, Yda, Marie en Wouter kinderen van Henrick natuurlijke zoon wijlen Henrick Smeeds

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 89r: Wouter, Lijsbeth en Margriet kinderen van wijlen Rutger van Audenhoven, Henrick zoon wijlen Henrick die Smyt van Hamont, Heijmerick Gielis Zegers man van Lijsbeth dochter wijlen Henrick die Smyt


Huwt voor 1400

412.853   N.N.

Index 412.853 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 206.426
 2. Aleijt Henrick Smeeds van Oerscot, huwt Philip Jan die Cremer van Gheldrop (hypothetisch, vermeld BP 1433/34)
 3. Lijsbeth, huwt Heijmerick Gielis Zegers (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


412.856   Willem Rutger van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 412.856Vader 825.712Moeder 825.713

Geboren ca. 1340
Overleden na 1381

Mede volgens genealogie Coolen. Notaris in Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 17v no 101 dd 3-2-1504) Joerden Dirck Hoppenbrouwers en Happo Jan Vos als beheerders van de tafel van de H. Geest van Oirschot hebben hun achtersallige vordering aangetoond met schepenbrief van Oirschot inzake een rente van 5 oude schilden en 5 kapoenen, welke schilden een achterstand hebben van 36 oude schilden en 30 stuivers en de kapoenen 43 kapoenen achterstand. Die 5 schilden en 5 kapoenen had Rutger zoon wijlen Willem van Oudenhoven verkocht aan heer Joerden Brant, kanunnik in de St. Maartenskerk te Luik, te betalen uit het goed Ter Heijden gelegen onder Boterwijk hier, zoals hij die rente van zijn ouders had geerfd conform schepenbrief d.d. 13 september 1376. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 285v no 178 dd 27-11-1512) (…) vanwege een jaarlijkse pacht van 20 lopen rogge en 5 stuivers oude chijns, waarvan de rogge 38 lopen achterstand had en de rente 10 stuivers. Die pacht had Willem Jueten eerder beloofd aan Willem en Rutger, kinderen van Willem van Oudenhoven volgens een brief d.d. 22 april 1381.


Huwt

412.857   Goedstuwe N.

Index 412.857 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Rutger Zie 206.428

TerugBegin van generatie


412.864   Peter Wynric TOIRKENS

FamilienaamIndex 412.864Vader 824.896Moeder 824.897 • Tevens 412.448

412.865   Bela Henric Roefs van BAEST

FamilienaamIndex 412.865Vader 824.898Moeder 824.899 • Tevens 412.449

TerugBegin van generatie


412.868   Jan van ESCH

FamilienaamIndex 412.868 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1390
Overleden ver voor 1484

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 325r: Peter Roelofss Peters van den Toerken man van Ermgart Jan Jan van Esch; Willem Janss van Esch, bezitter van huis, hof en de erven “den Standert”in den Kerckof; Jan van Herle; Aert Aertss van Ellaer

BP 1255 (Oirschot) okt 1485 – sept 1486 folio 14v: Peter Roelof Peterssn. van den Toernken man van Ermgart Jan Jan van Esch; Willem Janss van Esch; Jan van Heerle

BP 1255 (Oirschot) okt 1485 – sept 1486 folio 14v: Jan natuurlijke zoon wijlen Willem Janss van Esch en van Agnes Jan Engelen dochter


Huwt voor 1425

412.869   N.N.

Index 412.869 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 206.434
 2. Willem (+na 1485), vader van een natuurlijke zoon Jan bij Agnes Jan Engelen

TerugBegin van generatie


412.874   Aert Celen van den ACHTER

FamilienaamIndex 412.874Vader 825.748Moeder 825.749

Overleden na 1491

(Schoutsrekeningen inv 13016, 1429-1467, Archiefcollectie Henk Beijers)

1464: Gheenken Houtmerts soen (onzeker) trok een pasmes op Aert Celen.

ORA Oirschot (Toirkens 1125a fol 28 nos 201-2 dd 19-6-1486) Aert zoon Mercelis van der After belooft mij ten behoeve van Henrick dochter van Henrick van de Hagelaer de oudste, die deze Henrick heeft verwekt bij Heijlwig dochter van Jan Heijlwigen, een pacht van een half mud rogge lijfpacht te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmiddag op onderpand van een huis, tuin etc. genoemd de Lippenakker, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Peter Agnesen, Gielis Hoppenbrouwers, de straat. (Idem 202) De pacht uit de vorige akte is aflosbaar tegen 8 peters, elke peter tegen 18 stuivers.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 152r: Gielis Dirx Hoppenbrouwers, Aert Marceliss van der After, ‘t Zinnelooshuis in Den Bosch.


Huwt (1)

412.875   Marie Wouter CUIJPERS

FamilienaamIndex 412.875Vader 825.750Moeder 825.751

Overleden na 1482

Onduidelijk is nog of zij echt de moeder van Aerts kinderen was.


Huwt (2) voor 1483

Beel Henrick BLOIJS

FamilienaamIndex

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1253 (Oirschot) okt 1483 – sept 1484 folio 59v: Lijsbeth dochter wijlen Henrick Bloijs en van Lijsbeth Henrick die Cromme, Aert Marseliss van der After man van Beel dochter van wijlen Henrick Bloijs en van Lijsbeth voornoemd. NB: Hendrick Blooijs (BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 34r; BP 1258 (Oirschot) okt 1488 – sept 1489 folio 219v) is zoon van wijlen Claes van den Dael en van wijlen Katherijn Willem Zeelmeker

Verder in BP: Andere kinderen van Henrick Bloijs:

1. Yda (huwt Jan van Gent, ouders van Aert, Henrixke en Lijsbeth; BP 1253 (Oirschot) okt 1483 – sept 1484 folio 58v; en ook ouders van Geertruit, gehuwd met Adriaen Willem Goijartss; BP 1253 (Oirschot) okt 1483 – sept 1484 folio 58v); verder ouders vab Hadewijch, gehuwd met Jan Stevens);

2. BP 1253 (Oirschot) okt 1483 – sept 1484 folio 60r: Lijsbeth Henrick Bloijs cum suis

3. Christijn, huwt Goijart Janss van den Eijnde (BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 34r); zijn alias is Goijart Brugman Jansz, ouders van Henrixke, Lijsbeth en Peterke (BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 126v)

4. BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 281r: Henrick (ook BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 409r; BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 500v)

5. Idem: Willem (ook BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 500v)

Kinderen

 1. Heijlwich Zie 206.437
 2. Daniel (+na 1537), ook (1532) van den After genoemd. Huwde zeker tweemaal, uit eerste huwelijk vader van Marie (+na 1537)
 3. Marcelis (hypothetisch) huwt Hadewich Herick Luppen van der Schoot (+voor 22-1-1504), ouders van Jan, Mechteld, Margriet, Henrica (huwt Peter Wouter Raijmakers)
 4. Aert, vermeld ORA 1519

TerugBegin van generatie


412.880   Dirck Rutger Hayarts HUIJSKENS

FamilienaamIndex 412.880 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1377

Vgl BL 2003. Mogelijk zoon van Rutger Jan Hayarts

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (aug. 1393 – juli 1394) folio 2v: Rutger zoon wijlen Jan Haijart; Henrick natuurlijke zoon van wijlen Dirck die Crumme

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (jan. 1397 – juni 1397) folio 729r: Rutger zoon wijlen Jan Haijart

BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (april 1398 – feb. 1399) folio 61v: Willem Haijart zoon wijlen Rutger; Roelof van der Ameijden

BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (feb. 1399 – juni 1399) folio 155r: Henrick die Wit zoon wijlen Jan, Goossen Roelofz van der Ameijden, Aleijt dochter wijlen Rutger Haijartssoen

BP 1182 (Oirschot) feb 1399 – sept 1400 folio 193r: Rutgher zoon wijlen Jan Haijart, Gijs zoon wijlen Willem van den Broec

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 208r: Jan van der Hostat, Jan van Gemert, Rutger Jan Haijaerts

BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 1458 folio 68r: Rutger Dirck Rutger Hayaert, Dirck Gijb Dirx soen. Henrick Bouman

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 115r: Jorden Joncker, Rutger Dirx Hayart, Henrick Mathijs Huijskens


Huwt

412.881   N.N.

Index 412.881 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mathijs Zie 206.440
 2. Rutger (+na 1459, voor 1473)

TerugBegin van generatie


412.882   Henrick Henrick van MELCRODE

FamilienaamIndex 412.882Vader 824.976Moeder 824.977 • Tevens 827.134

Geboren voor 1363
Overleden voor 1440


Huwt (1)

412.883   Mechteld Gijsbert van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 412.883Vader 824.322Moeder 824.323 • Tevens 827.135


Huwt (2) voor 1400

Liesbeth Ervaert van LIEFVELD

FamilienaamIndex

Vermeld Oirschot 19-2-1400, vidimus ORA Oirschot 1506

Kinderen

 1. (uit 1) Lijsbeth
 2. (uit 1) Bertha Zie 206.441
 3. (uit 1) Geritken
 4. (uit 1) Yda Zie 413.567
 5. (uit 2) Ervaert
 6. (uit 2) Aelbert (BP 1441)
 7. (uit 2) Jan
 8. (uit 2) Lijsbeth junior, hypothetisch (BP 1426/7)

TerugBegin van generatie


412.884   Daniel van VLIERDEN

FamilienaamIndex 412.884Vader 825.768Moeder 825.769

Overleden voor 1393

Herckenrode geeft hier als ouders (van Daniel X Petershem) Jan van Vlierden en Margaretha van Aldenhove. Dat lijkt te impliceren dat Henrick geen broer was van Daniel, gehuwd met Petershem. C. Ph. J. van Vlierden (NL 1904:58) nam deze genealogie aanvankelijk over maar verwierp haar later toch (NL 1912:181) op basis van oorspronkelijk bronnenmateriaal. Volgens deze genealogie overleed Daniel 1391 of 1392, en had hij vier zoons en twee dochters. De verantwoording van deze kwartieren, waar Van Vlierden in 1912 van hoopte deze binnen een jaar gereed te hebben voor publicatie, is echter nooit (althans niet in NL) verschenen. Van Vlierdens laatste korte bijdrage aan NL stamt uit 1913.

1368-1369 Bossch prot. 1175 (oud 2) fol. 41v Willem, Daniel, Dirck, Hendrick en Margriet, kinderen van Daniel van Vlierden. Een akte betreffende grondverkoop in de parochie Rosmalen.

Kapittel van Oirschot inv nr 274: (15-5-1423) Wilhelm Brasse, zoon van Wilhelm, heeft beloofd, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Daniël van Vlierden, zoon van Daniël, dat hij Johan van Vlierden en Daniël nooit zal verzoeken om, noch gerechtelijk zal vervolgen voor: erfpacht uit hoeve van Johan Goed Ten Haanakker in Deurne in Vlierden. Origineel inventarisnr 327

KM (1961: 142): Daniel van Vlierden geeft in 1386 zijn huis en erf genaamd „Het Marselaer” te Aerle onder Oirschot in erfcijns (B.A. ‘s-Hertogenbosch. Fonds ‘s-Bosch. Reg. no. 1177, 10-2-13). De familie van der Marselaer te Oirschot schijnt haar naam hieraan te hebben ontleend.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf7 A 02 f.235. dd 3-5-1386. Danijel de Vlierden gaf uit aan Henricus Knape een stuk beemd gnd die Wuest Bijvinc, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen kinderen gnd Bruijstens Kijnder en Johannes Heijnen soen enerzijds en Johannes Goiknaep anderzijds, met de helft van de sloot tussen dit stuk beemd en het erfgoed gnd Marselaar; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot grondcijns en thans voor een erfcijns van 5 oude schilden, een helft te betalen met pinksteren en de andere helft met St.Andreas.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf7 A 03 f.235v. dd 3-5-1386. Danijel de Vlierden gaf uit aan Johannes gnd Bruijsten een stuk beemd gnd die Bodincs Beemd, in Oirschot in de herdgang van Aarle, rondom tussen de gemeint; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groot grondcijns en thans voor een erfcijns van 3 oude schilden, een helft te betalen met pinksteren en de andere helft met St.Andreas. Danijel de Vlierden gaf uit aan Lambertus van den Haghelaer een stuk beemd in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen Johannes Stadeacker enerzijds en Gerardus Balijart anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1½ oude groot grondcijns en thans voor een erfcijns van 2 oude schilden, een helft te betalen met pinksteren en de andere helft met St.Andreas. Voornoemde Danijel gaf uit aan Godefridus zv Godefridus Kemps een stuk land in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen de beemd van Lambertus van den Haghelaer enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1½ oude groot grondcijns en thans voor een erfcijns van 2 oude schilden, een helft te betalen met pinksteren en de andere helft met St.Andreas. Voornoemde Lambertus en Godefridus beloofden aan voornoemde Danijel 54 oude schilden met kerstmis over een jaar te betalen.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf8 A 04 f.276. dd 10-2-1386. Danijel de Vlierden gaf uit aan Walterus gnd Aben soen een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, gnd dat Marselaar, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen kinderen gnd Meus Kijnderen enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend met een eind aan de plaats gnd Bijvink(?) (mogelijk: met een sloot gelegen) aan datzelfde einde; de uitgifte geschiedde voor ....... ....... en thans voor een erfcijns van 10 oude schilden, een helft te betalen met pinksteren(?) en de andere helft met ....... Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Walterus tot onderpand een erfcijns van 3 oude scilden, te betalen met ......., gaande uit Sint Simons Beemd, van voornoemde Walterus, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen Luppertus(?) de Hapert enerzijds en ....... ....... anderzijds, en een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Walterus beurt uit goederen en akkers ....... ....... ......., tussen Denkinus sutor enerzijds en Henricus Comans anderzijds.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (dec. 1392 – juli 1393) folio 671r: Heijlwig weduwe van Daniel van Vlierden en zoons Jan, Willem en Henrick; Jan Bruijsten

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 26v, 27r: Willem en Henrick zoons wijlen Daniel van Vlierden; Willem zoon wijlen Claes Wijnmans

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 113v: (de hoeve tot Heerzel) Willem zoon wijlen Jacob van Heerzel; Mr. Henrick van Vlierden t.b.v. Daniel van Vlierden (zijn broer); Willem zoon wijlen Wouter van Nuwenhuijs

BP 1192 (Oirschot) okt 1420 – sept 1421 folio 180r, 180v: Mr. Henrick van Vlierden; Kathelijn van den Scoetaker; Jan van Vlierden; Willem van Heersel; Daniel van Vlierden (2 acten) 21 juni 1421

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 316r: (“die hoeve te Lulsdonc”) Jan van Vlierden zoon wijlen Daniel; Wouter van den Nuwenhuijs; Jacop Lippensoen van Heirsel; (zie ook Deurne) 6 juni 1422

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 377v: Daniel van Vlierden man van Liesbeth natuurlijke dochter van Heer Willem van Peterssem, kanunnik van Oirschot; Jan Willemsz; Jonker Jan van Peterssem; Meeus Zuetric

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 427r (die guede tot Audenhoven): Hap van Heesterbeke; Daniel van Vlierden en zijn broer Mr. Henrick; Jan van Rode; Jan van Audenhoven, 7 october 1421

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 147r (A) Mr. Henrick van Vlierden en zijn broer Daniel; Willem Snellartsz van Spull; Wouter zoon wijlen Matheeus van Essche; Jacob Deenkens zoen van Essche

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 102r (Spoerdonc): Mr. Henrick van Vlierden; Lambert zoon wijlen Jan van Huesden en Rutger zoon wijlen Wouter van Audenhoeven; Corstiaen Henrick Blesers; Daniel van Vlierden, 26 april 1425

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 102r (A) Daniel van Vlierden; Rutger van Audenhoven; Lambert zoon wijlen Jan van Huesden; Jan van den Rode (vroeger) met Jan van Audenhoven en Hap van Heersterbeke

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1182 (Best) feb 1399 – sept 1400 folio 197v (Arle) Mr. Henrick van Vlierden en Daniel en Margriet kinderen van wijlen Daniel van Vlierden (zie Oss en Oijen)


Huwt

412.885   Heijlwich N.

Index 412.885 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1400

1368-1369 Bossch prot. 1175 (oud 2) fol. 52v Heilwich, de weduwe van Daniel van Vlierden, en haar zoon Jan. Den hagenecker in parochia de Doerne pastoria de Vlierden.

Kinderen

 1. Daniel (+na 1427, voor 1440), huwt juffrouw Elisabeth Willems van Petershem (natuurlijke dochter, +na 1-2-1474). Volgens Van Vlierden (NL 1912:181) vader van drie zoons en drie dochters, waaronder Daniel (vermeld (en schepen) ORA 1474).
 2. Kinderen
  1. Heijlwich, huwt Amelrijck Boot
  2. Katharijna, huwt Jan Jueten
  3. Margriet, huwt Henrick Moel Haubracken
  4. Jan (gehuwd met juffrouw Jannen), vader van Jan en Daniel van Vlierden (vermeld ORA Oirschot 13-12-1463; ook 1464).
  5. Balthazar (volgens Herckenrode),
  6. Isabella (volgens Herckenrode)
  7. Heijlwich (volgens Herckenrode)
  8. Maria (bastaarddochter, volgens Herckenrode)
  9. Johanna (bastaarddochter, volgens Herckenrode).
 3. Dirck
 4. Hendrick Zie 206.442
 5. Margriet
 6. Jan
 7. N., dochter

TerugBegin van generatie


412.886   Henrick Jan van KEIRSP

FamilienaamIndex 412.886Vader 825.772Moeder 825.773

Overleden voor 22-4-1422

Alias Van Dommelen

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 299r: Henrick, Gerard, Jan en Willem zoons van Henrick Weijgerganck en van wijlen Mechtelt dochter wijlen Gerit van den Velde; Margriet weduwe van Willem van Creijelt; Baatke dochter wijlen Henrick zoon wijlen van Kerpp van Dommelen, 26 sept 1426

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 109r: Kathelijn dochter wijlen Henrick van Keerspe; Jan van der Raffendonck, overleden (bezat de hoeve “ter Raffendonck” in de herdgang Hedel); Jan Wouterss van Rode; Dirck Peter Tielkens van Zeelst; Henrick Janss van Onstaden

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 152r: Willem Henric van Audenhoven., Henrick van der Heijden zoon wijlen Henrick van der Heijden, Pauwels Jan sBruijnen zoon, Kathelijn dochter wijlen Henrick van Keirsp van Dommelen

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 247v: Willem Loijer (bontwerker) natuurlijke zoon wijlen Mr. Jacop Groy; Kathelijn dochter wijlen Henrick van Keersp van Dommelen

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 201r: Kathelijn dochter wijlen Henrick van Keersp van Dommelen; Michiel van Hal

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1143 folio 140r: Anthonis Jan Gramen man van Lijsbeth dochter van wijlen Jan van Tijenrode en van Kathelijn dochter wijlen Lijsbeth weduwe van Mercelis die Rydder; Kathelijn dochter wijlen Henrick van Keersp van Dommelen; Henrick van Eerscot zoon van Jacop Screijnmeker


Huwt

412.887   N.N.

Index 412.887 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathalijn Zie 206.443
 2. Jan (hypothetisch), vermeld BP 1445-46
 3. Baatke

TerugBegin van generatie


412.892   Henrick Rutger Henrick Oemen van der VLOTEN

FamilienaamIndex 412.892 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 412.848, 3.298.544

412.893   Heilwich N.

Index 412.893 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 412.849, 3.298.545

TerugBegin van generatie


412.912   Willem Gerrit Jans BUIJSERS

FamilienaamIndex 412.912 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1446

Mogelijk een Van der Ameijden: ORA Oirschot 1492 noemt Rolof natuurlijke zoon van Willem Janssen van der Ameijden met nazaten.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 7v no 53 dd 29-2-1496) Roelof Willem Buijsers en Goijaert Adriaens van den Doren als echtgenoot, zijnde de zwager van Roelof, geven hierbij machtiging aan Willem Roelofs Buijsers om alle rentes, pachtes, en vorderingen voor hen te innen inzake alle bezit van genoemde Goijaert onder Turnhout.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 19v no 80 dd St Martinus, april 1500) Goijaert dochter van wijlen Willem Buijsers met haar voogd Cornelis Smeets verkoopt nu aan haar nicht Lisbeth dochter van wijlen Roelof Buijsers, ten hare behoeve en na haar dood ten behoeve van haar wettige kinderen die ze heeft verwekt bij Goijaert van den Doeren, die een pacht van 4 mud rogge, Oirschotse maat die Roelof de Buijser zijnde haar broer haar had gegeven, te betalen uit het huis etc. waar Roelof in is gestorven, gelegen in herdgang de Notel. Nog op onderpand van ander bezit. Maar Goijaert van den Doeren moet haar daarvoor wel in de kost houden haar leven lang, en kleding schoeisel etc. aan haar geven. Verder moet hij ook voor haar begrafenis zorgen en haar kerkerechten betalen en dat alles op een eerlijke wijze volgens haar status alsof het zijn eigen moeder betrof.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 440r Goijart van den Meervenne; Willem Buijser

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 452v: Willem Buijser, Dirck van Aerle, Willem van Dormalen

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 99v Jan Daniel Hillen soen; Aleit Henrick Brants; Willem Buij(s)er man van Lijsbeth, schoonzoon van wijlen Goijart van den Merevenne

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 15v: Jan Willemss die Buijser; Willem natuurlijke zoon wijlen Lucas van Beke; Philip Dirx die Leeuwe

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 248v: Willem Key zoon van wijlen Gijb Key en van Mechtelt dochter wijlen Willem Cloenken de Oude; Henrick Keyot zoon wijlen Ludeken zoon wijlen Corstiaen met den Ymen; Willem die Buijser zoon wijlen Gerit Janss

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 107r: Willem Buijser, Rutger Henrick Rutgerss van Audenhoven, Goijart Bierkens, Aleijt en IJda dochters van wijlen Goijart van den Meervenne

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 205r: Willem Buijser schoonzoon van wijlen Goijart van den Meervenne; Willem van der Meer; Jorden Brant, overleden; Jan Monix van Boterwijc

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 205r: Daniel Jan des Crommen zoon man van Heilwich dochter wijlen Goijart van den Meervenne; Peter zoon van Jan van Strakenborch man van Aecht dochter van Willem Buijser voornoemd

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 86r: Henrick Bieken zoon wijlen Willem Eelkens, Yda docher wijlen Goijart van den Meervenne, Goijartken dochter wijlen Willem Buijser

BP 1244 (Oirschot) okt 1474 – sept 1475 folio 327r: Roelof, Henrick en Goijartken kinderen van wijlen Willem die Buijser; Goijart en Willem zoons van wijlen Goijart Bijerkens

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 294r, 295r: Willem die Buijser, Rutger Henrick Rutgerss van Audenhoven (folio 294r), Goijart zoon wijlen Willem Bijerkens (folio 294r-295r), Gielis Aert Gieliss

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 181r: Yda dochter wijlen Goijart van den Merevenne, Thomas Henrick Maess van den Sneppenschoet (folio 181v), Henrick Willemss die Buser

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 142r: Lijsbeth weduwe van Willem Buijser en haar kinderen Roelof, Henrick en Goijartken

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 320v: Willem Vos zoon wijlen Henrick Vos, weduwnaar van Lijsbeth dochter wijlen Jan Westilborch; Kathelijn dochter wijlen Henrick van Keersp van Dommelen; Willem die Buijser zoon wijlen Gerit Janss

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 171v: Roelof de Buijser, Heilwich Goijarts van den Merevenne, Aert van Essche (folio 172r), Aleit Gojaertsdochter van den Merevenne, Henrick Willemss die Buijser

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 348v: Roelof Willemss die Bruijser, Gintha dochter wijlen Goijart van Merevenne, Henrick Willemss die Buijser

BP 1255 (Oirschot) okt 1485 – sept 1486 folio 75r: Gijnthas Goijaertss van den Meervenne, Roelof Willemss die Buijser, Jan Pijnappel

BP 1255 (Oirschot) okt 1485 – sept 1486 folio 75r: Hillegont weduwe van Henrick Willemss die Buijser en haar kinderen Willem, Marten, Dirck en Lijsbeth


Huwt

412.913   Lijsbeth Goijaert van de MEERVENNE

FamilienaamIndex 412.913Vader 825.826Moeder 825.827

Overleden na 1449

Kinderen

 1. Roelof Zie 206.456
 2. Goijaert (+na 1500), dochter; in 1527, lang na haar dood, aangeduid als Goijken ‘Moije’. Vermoedelijk gehuwd met Goijaert Adriaens van den Doren
 3. Henrick (+voor 1485), huwt Hillegond N.
 4. Aecht, huwt Peter Jan van Starkenborg
 5. Jan (*voor 1414)

TerugBegin van generatie


412.914   Joerden Wouters CLUIJSTERMANS

FamilienaamIndex 412.914Vader 824.240Moeder 824.241 • Tevens 412.120

412.915   Lijsbeth Aert Goijaerts de WOLF

FamilienaamIndex 412.915 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 412.121

TerugBegin van generatie


413.128   Jan van YNGEN

FamilienaamIndex 413.128 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1370
Overleden voor 24-3-1424

Niet verwarren met deze: Bosch Protocol (1198 (Best) okt 1427 – sept 1428 folio 77r) (Aerle) Bertout, Dirck, Goossen, Moedel en Gerit zoons van Jan Baliart en van Kathelijn dochter wijlen Goossen Moedel Bertoutss, doen t.b.v. hun zusters Heilwich en Geerborch afstand van de hoeve “Nuwenrot” in Aerle (pachter is Goijart Kemp) 2 juni 1428


Huwt

413.129   N.N.

Index 413.129 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goessen Moels Zie 206.564
 2. Thomas Moels, vermeld BP 1442 met zijn broer.
 3. N., huwt Peter Cummelens van Westerhoven
 4. Rutger Jan van Yngen, huwt Kathelijn Mathijs Joirden van der Vloet; vermeld o.a. BP 1444
 5. Jan Jan van Yngen, huwt Margriet N.; vermeld o.a. BP 1445

TerugBegin van generatie


413.130   Jorden Dirck Ansems van OERSCOT

FamilienaamIndex 413.130Vader 826.260Moeder 826.261

Geboren voor 1370
Overleden voor 1416

Ook Jorden Diederic Ansemss, Jorden Ansems. Volwassen in of voor 1395.

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 118v, 119r Jordaen Dirck Ansemssoen, man van Liesbeth dochter wijlen Henrick Knapen; Henrick zoon wijlen Jan (Hennen?); Heer Willem van der Aa, ridder; Jan zoon wijlen Henrick Knapen

BP 1189 (Oirschot) okt 1415 – sept 1416 folio 247r (B) Henrick zoon wijlen Jordaen Ansems en zijn broer Dirck wijlen Jordaen Ansems (vader van Liesbeth)


Huwt voor 1395

413.131   Lijsbeth Henrick KNAPEN

FamilienaamIndex 413.131Vader 826.262Moeder 826.263

Geboren ca. 1370
Overleden Aerle kort na 25-6-1425


Zij huwt (2) voor 1417

Dirck Henrick van ARLE

FamilienaamIndex

Vermeld in BP 1424, 1440/41.

Kinderen

 1. Lijsbeth Zie 206.565
 2. Henrick
 3. Dirck

TerugBegin van generatie


413.132   Dirck de CROM

FamilienaamIndex 413.132 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1396

Volgens de Genealogie Goossens: Dirck Daniel; de patroniem heb ik echter nog niet aangetroffen, en geen van Dircks zonen heet Daniel.

Schepen van Oirschot (1380).

Bosch Protocol (nog niet nagekeken):

BP 1178 (Oirschot) 1387 – 1390 (dec. 1388 – okt. 1390) folio 93r Dirck Cromme van Straten; Henrick Jansz van der Capellen

BP 1178 (Oirschot) 1387 – 1390 (dec. 1388 – okt. 1390) folio 93r Zeger Gielis Seghers; Dirck die Crumme van Straten

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (juli 1396 – jan. 1397) folio 625r (B) Goijart (?) zoon wijlen Dirck die Crumme en Meeus, Jan, Margriet en Liesbeth kinderen van wijlen Dirck Crumme

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 152v Jan Haghevene van Straten; Goijart Dirck Crumme en Meeus, Jan, Margriet en Liesbeth zijn broers en zusters

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 426v (Aerle) Heijmerick Peter Heijmerixsoen; Jan (overleden) zoon wijlen Dirck Crommen; Wouter Meeus Bruijstens; Lijsbeth weduwe van Dirck Cromme en haar zoon Jan

BP 1219 (Best) okt 1448 – sept 1449 folio 110r (Aerle) Jan Dirck Crommensoen; Wouter Meeus Bruijstens; Lijsbeth (overleden) weduwe van Dirck die Cromme en haar zoon Jan


Huwt (1) ca. 1380

413.133   Liesbeth N.

Index 413.133 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1447, voor 1449


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Margriet
 2. (uit 1) Goijaert
 3. (uit 1) Meeus
 4. (uit 1) Jan Zie 206.566
 5. (uit 1) Liesbeth
 6. (uit 2) Henrick, natuurlijk kind
 7. (uit 2) Jan, natuurlijk kind

TerugBegin van generatie


413.152   Jan Jan GOESWIJNS

FamilienaamIndex 413.152 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oirschot ca. 1383
Overleden ca. 1440

Volgens genealogie Goossens, met de aantekening: onzeker. De verdere kwartieren (Jan Goossens van der Ameijden en Heijlwich Raden) zijn daarom niet opgenomen.


Huwt ca. 1410

413.153   N.N.

Index 413.153 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goossen Jan Goossens (ca. 1410 – ca. 1470)
 2. Jut Jan Goossens (ca. 1415 – ca. 1480)
 3. Jan Jan Goossens Zie 206.576
 4. Claes Jan Goossens (ca. 1423 – ca. 1480)
 5. Aert Goossens (ca. 1425 – ca. 1465)
 6. Peter Goossens van Den Bleeck (ca. 1425 – ca. 1485)

TerugBegin van generatie


413.154   Ansem Wouter van EERSEL

FamilienaamIndex 413.154 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Eersel ca. 1395
Overleden Eersel voor 1460

Volgens Genealogie Goossens.

ORA Oirschot 122A (Toirkens no 47 fol 98v dd 11-3-1465) Verschenen is Godschalck zoon wijlen Mercelis Gijsbrechts en verkoopt hierbij aan Ansem Ansem Wouters van Eersel die huis met tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Goedevaerts van der Vloeten, Willem Daniels, de gemeijnte. Genoemde Godschalk had dat bezit gekocht van Elisabeth dochter van Jan Costers en van Henrick en Henrick natuurlijke kinderen van genoemde Jan Costers, conform schepenbrieven van Oirschot. Godschalk belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem no 48) Verschenen zijn Wouter en Peter zoons van wijlen Ansem Wouters (van Eersel, JT) en hebben beloofd Godschalk Mercelis Gijsbrecht uit de vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar een bedrag van 13 peters te gaan betalen, elke peter tegen 18 en een halve stuiver gerekend, en elk jaar daarnaast nog de rente van 3 en een halve termijn. (Idem no 49) Verschenen is Ansem Ansem Wouters (van Eersel, JT) en heeft beloofd aan Godschalk Mercelis Gijsbrecht uit de vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag over vijf jaar een bedrag van 13 peters te gaan betalen, elke peter tegen 18 en een halve stuiver gerekend, en elk jaar daarnaast nog de rente van 6 termijnen. Actum als boven.

ORA Oirschot (transcriptie Toirkens dd d.d.: 10-4-1475) Komen is Jan van Esp (=Jan Peters van Esp, vorster, JT) verder Gerit Jan Jacops als man van Heijlwig dochter van wijlen Henrick van der Bocht, nog Goeswijn Gielis Gruijters als man van Jenneken, Jan zoon wijlen Robbrecht van de Zandakker als man van Barbara dochter van wijlen Wouter Ansems van Ersel, nog Wouter zoon wijlen Ansem van Eersel, Augustijn zoon wijlen Henrick Augustijns, nog Jan zoon wijlen Jan Goessens, Goijaert Jansen van Berckt als wettige man van Ieva dochter van wijlen Henrick van de Bocht, voor hemzelf handelend en voor de wettige kinderen van diens vrouw Ieva en nog voor Lauwereijs zoon wijlen Peter Ansems van Eersel, verkopen nu samen een pacht van een half mud rogge aan Dirk zoon wijlen Jan Corten, op onderpand van een huis, tuin etc. onder Erdbruggen hier, b.p. Lisbeth Jan Roelofs, verder rondom in de gemeijnte. Die pacht hadden ze geerfd van Lisbetten van der Bocht, zijnde hun tante.

ORA Oirschot (transcriptie Toirkens dd 3-11-1477 ) Komen zijn Wouter Ansems van Eersel, voor hemzelf handelend en voor Peter van de Bocht, nog voor Gielis van der Vloet (soms genoemde van de Bocht of van Steensel, JT), verder hierbij Goeswijn zoon wijlen Gielis Gruijters als wettige man van Jenneken dochter van wijlen Ansem Wouters, nog Gerit Jan Coppens als wettige man van Heijlwig dochter van wijlen Henrick van der Bocht (soms van Steensel genoemd, JT), verder Jan Robbrechts van de Zandakker als wettige man van Kerstijn dochter van wijlen Ansem van Eersel, nog Goijaert van Berckt als man van Jeftken (Eefken, JT) dochter van Henrick van der Bocht, voor hemzelf en handelend voor Lauwreijs zoon wijlen Peter Ansems, verder Augustijn zoon wijlen Henrick Augustijns, verkopen nu samen een pacht van een half mud rogge die hun eigendom is, aan Jan zoon wijlen Jan Goossens. De pacht is steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land met een schuur erop, groot ca. 3 lopenzaad gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Matheeus van de Ven, Henrick Bliecks, Rutger Huijskens, de gemeenschappelijke straat zoals ze zeiden. Die pacht hadden Dirck Mathijs Huijskens en zijn broer Rutger eerder uit dat onderpand beloofd volgens schepenbrief van Oirschot.

ORA Oirschot (transcriptie Toirkens dd 3-5-1479 ) Komen zijn Jan Jan Coppens, verder Goijaert van der Berckt die handelt voor zijn wettige zoon Willem verwekt bij Peter dochter van Henrick van der Bocht en nog handelend voor Henrick Jan Coppens en voor diens broers en zusters, verder Goessen Gielis Gruijters die voor hemzelf handelt en voor Peter en Lisbet kinderen van Wouter van de Bocht, verder Gielis Janssen van de Vloet, Jan Robbrechts van de Zandakker, Laureijs Peter Ansems van Eersel, Jan zoon wijlen Jan Goossens die voor hemzelf handelt en voor Augustijn Augustijns van Ruth en nog Peter Biekens, verkopen samen aan Jan zoon wijlen Jan Verloijen een stuk beemd genoemd de Heijn Nevenbeemd, gelegen in herdgang Straten, b.p. Peter van der Hoeven, de gemeijnte, Heijlig Aert (?=) Loijen zoals ze zeiden.

ORA Oirschot (transcriptie Toirkens dd 4-5-1494 ) Peter Ansems van Eersel verkoopt aan mij (secretaris, JT) ten behoeve van Katharina, Lisbeth, Marieken zijnde zijn wettige kinderen die hij heeft verwekt bij Dirck Aerts van Osch (of Esch?) alle roerende en onroerende bezit dat Peter heeft verkregen bij de dood van zijn wettige vrouw Dirck en waarvan hij nu het vruchtgebruik heeft, waar dat bezit zich ook bevindt. Maar Peter behoudt wel alle bezit dat buiten Oirschot is gelegen. (idem 115) Katarijn van hiervoor met haar vader Peter verklaart dat de brief ervan in handen zal blijven van hun neef Jan Goossens.


Huwt ca. 1415

413.155   N. Peter van der BOCHT

FamilienaamIndex 413.155Vader 826.310Moeder 826.311

Kinderen

 1. Lisbeth
 2. Wouter Sr
 3. N., Zie 206.577
 4. Peter
 5. N., huwt ca. 1460 Augustijn Henrick Augustijn van Ruth
 6. Wouter Jr (*ca. 1438 + ca. 1505)
 7. Kerstijn (*ca. 1440 + ca. 1500)
 8. Godschalck Ancem Wauter van Eersel (*ca. 1441 +ca. 1500)
 9. Ansem Ansem Wouter van Eersel (*ca. 1442 +ca. 1470)
 10. Jennen Ansem Wouters van Eersel

TerugBegin van generatie


413.156   Goijaert Sr Jacob KEIJMPS

FamilienaamIndex 413.156Vader 826.312Moeder 826.313

Geboren ca. 1400

Bron genealogie Goossens.

BP 1190 (Best) okt 1416 sept 1417 folio 40v: Daniel Mathijs Aelbrechtssoen van Best en zijn broers Mathijs en Jacob en Jan Henrick Heijmans van Oirle; Goijart Jacob Keijmp

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 14v: (heerdgang van Strathen “windmolen van wijlen Jan die Molner zoon wijlen Aert sLijnwaters”) Claes zoon wijlen Gerit van der Lulsdonc; Goijaert Jacop Keijmps; Goijaert van Zeelst; Willem van Dormale; (met loscondities bij not. acte) 19 maart 1423

BP 1198 (Best) okt 1427 sept 1428 folio 77r: (Aerle) Bertout, Dirck, Goossen, Moedel en Gerit zoons van Jan Baliart en van Kathelijn dochter wijlen Goossen Moedel Bertoutss, doen t.b.v. hun zusters Heilwich en Geerborch afstand van de hoeve “Nuwenrot” in Aerle (pachter is Goijart Kemp) 2 juni 1428

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 sept 1429 folio 123r: Goijart Jacop Keijmpen; Willem Willem Neven; Peter Busscher ; de kinderen van Jan die Brouwer van Oerschot; Henrick Ghijbenzoen

BP 1213 (Best) okt 1442 sept 1443 folio 247r: Goijart Eckerman zoon wijlen Goijart Eckerman; Goijart Jacop Keijmps; Jan zoon van Goossen Model Janss van Yngen

BP 1219 (Best) okt 1448 sept 1449 folio 43v: Geerlinck Geritss van Melcrode; Goijart Jacop Keijmps

BP 1219 (Best) okt 1448 sept 1449 folio 254v: Michiel Lambertss van Hall; Goijart Meeuss van Wickenvoert; Goijart Michiel Beltkens; Goijart Jacop Keijmp

BP 1219 (Best) okt 1448 sept 1449 folio 255v: Jacop Mathijs Aelbertss van Best; Willem Jacop Keijmp; Goijart Jacop Keijmp

BP 1227 (Best) okt 1456 sept 1457 folio 447r: Henrick, Eva en Lijsbeth kinderen van wijlen Akarijn Laureijns Akerijnss; Goijart Keijmps zoon wijlen Jacop (2 actes)

BP 1239 (Best) okt 1469 sept 1470 folio 20r: Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Coppen, man van Aleit Goijart Jacop Keijmps; Hap Goijart Jacop Keijmps


Huwt ca. 1430

413.157   Lisbeth Akarijn Laureijs KARIJNS

FamilienaamIndex 413.157Vader 826.314Moeder 826.315

Geboren ca. 1405

Kinderen

 1. Goijaert, huwt ca. 1450 Luitgaerd Wouter Vernooijen
 2. Kinderen
  1. Covegonde
  2. Wouter
  3. Aleijt Sr
  4. Margriet
  5. Aleijt Med
  6. Aert
  7. Goijaert
  8. Aleijt Jr
 3. Diederickje
 4. Covengonde
 5. N., huwt Henrick Goijaert van der Laeck
 6. Happo Zie 206.578
 7. Aleijt, huwt Jan Jan Coppens Zie 417.148

TerugBegin van generatie


413.158   Henrick Franck Roefs van der MEER

FamilienaamIndex 413.158Vader 826.316Moeder 826.317

Geboren ca. 1415

Bron genealogie Goossens.

BP 1210 (Best) okt 1439 sept 1440 folio 35r: Henrick Merck zoon wijlen Henrick Merck; Henrick Francken van der Meer; Jan Henrix van den Mortel, man van Marie dochter wijlen Henrick Roesken

BP 1211 (Best) okt 1440 sept 1441 folio 158r: Henrick natuurlijke zoon wijlen Jan sCosters van Wijntelre; Henrick zoon van Franck van der Meer

BP 1212 (Best) okt 1441 sept 1442 folio 136r: Jan zoon wijlen Wouter van Loes, weduwnaar van Christijn dochter wijlen Henrick Bolveger; en zijn kinderen Henrick, Margriet en Heilwich; Henrick zoon van Franck van der Meer

BP 1216 (Best) okt 1445 sept 1446 folio 172r: Daniel natuurlijke zoon wijlen Gijsbert Hoppenbrouwers; Lijsbeth Henrick Roeskens; Dirck Wautgerss van den Engelsbraken; Henrick Francken van der Meer

BP 1218 (Best) okt 1447 sept 1448 folio 104r: Henrick zoon wijlen Franck van der Meer zoon wijlen Roelof Jan Roefss; Adam Janss van Berct


Huwt ca. 1440

413.159   Agnes Henrick Jan van ONSTADEN

FamilienaamIndex 413.159Vader 826.318Moeder 826.319

Geboren ca. 1422

Kinderen

 1. Hillegonda Zie 206.579
 2. Aleijt
 3. Peter
 4. Franck
 5. Pauwel

TerugBegin van generatie


413.160   Sebert Jan van den COLLENBERG

FamilienaamIndex 413.160Vader 826.320Moeder 826.321

Volgens Genealogie Goossens

ORA Boxtel (inv no 53, transcriptie Jan Toirkens St Agatha 1397 no 288 fol 23) Jan Wouters van Brugghen belooft aan Willem van de Velde een pacht van een mud rogge, maat van Boxtel, steeds te betalen op St. Remiusdag ten huize van Willem, op onderpand van een akker genoemd de Laeracker met een beemd eraan, gelegen te Boxtel , belendend Wouter van de Vlasvoert, een beemd van Zebrecht van Collenberch en de zijnen. Jan als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de rogpacht en alle lasten af te handelen behalve 2 mud en een zester rogge en 6 hoenderen als chijns en verder behalve het genoemde mud rogge van hiervoor. Datum in het octaaf van St. Agneta, getuigen als voor.


Huwt ca. 1420

413.161   N.N.

Index 413.161 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 206.580
 2. Aelbert
 3. Henrick Zebrechts van Der Westelaken (*Den Dungen ca. 1371), huwt Hilla Henricx Roosmont, dochter van Henric Godscalck Roosmont (volgens genealogie Goossens)

TerugBegin van generatie


413.162   Jan Henrick Tielman van de ZANDE

FamilienaamIndex 413.162Vader 413.644Moeder 413.645 • Tevens 206.822

413.163   Geertruida Gerit Lambrechts van LUCEL

FamilienaamIndex 413.163Vader 413.646Moeder 413.647 • Tevens 206.823

TerugBegin van generatie


413.164   Joerden Herman CLEIJNAEL

FamilienaamIndex 413.164Vader 826.328Moeder 826.329

Overleden na 1481, voor 1485

In 1481 voogd van de kinderen van broer Herman. Schepen in 1456 (vermeld in vidimus 1466), 1465, 1468, 1471, 1474.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 181 no 31 dd St Thomas 1467, 30 of 31 januari) erschenen is Geerlick van den Melcroth en belooft nu aan Joerden Cleijnael die 18 peters te zullen betalen elke peter van 18 stuivers gerekend, en wel zodra Dirck Everdijs is aangesteld als vorster, en die Roij in de naam van de heer in zijn hand had.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 36v no 41 dd 23-4-1475) Komen is Joerden Cleijnael en verkoopt aan Gerard Janssen van de Ven die de helft van een beemd gelegen in herdgang de Notel, b.p.de erfgenamen van Bartholomeus Zuetericks, Willem Everaerts, Jan van der Schueren, de gemeijnte. Dat stuk land had Joerden eerder gekocht van Steven Dirck Leemans (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 454v no 160-1 St. Jacops en St. Petrusdag 1485) Willem de Rentmeester (= Cleijnael) verkoopt met testament etc., aan zijn neef Charles Cleijnael die een pacht van een half mud rogge lijfpacht, die Joerden Cleijnael als vader van deze Willem hem had vermaakt in diens testament. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Hij mag de pacht altijd aflossen tegen betaling van 20 peters. (Idem 161) Genoemde Charles Cleijnael heeft beloofd om aan Herman Cleijnael ten behoeve van hem en ten behoeve van diens vrouw Margriet dochter van Jan van Best die voortaan een pacht van 1 mud rogge te gaan betalen als lijfpacht en wel aan de langslevende van hen beiden. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land in de Aerlesche akkers, b.p. Henrick Crommen en de zijnen, Gijsbert Dirck Hoppenbrouwers, Herman Vos. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.

Idem (fol 462v no 228 dd St Thomas 1485) Kaerle Herman Cleijnael heeft beloofd om aan Herman natuurlijke zoon van Joerden Cleijnael zijnde diens oom die jaarlijks een rente van 2 Rijnsguldens te gaan betalen van elk 20 stuivers op onderpand van een stuk land met een huis erop etc., gelegen in Oirschot herdgang de Notel, zoals hij dat bezit had geerfd van zijn oom Joerden Cleijnael. Kaerle belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 361v: Lodewijch van den Water man van Margriet Aert Danels, Jorden zoon wijlen Herman Cleijnael

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 312r: Peter Willemss van Dormalen, Heer Franck die Moll, kanunnik in Oirscot, Ervart Henrix van Melcrode, Jorden Cleijnael zoon wijlen Herman Cleijnael (folio 312v).

BP 1232 (Oirschot) okt 1461 – sept 1462 folio 61v: Jorden Cleijnel zoon wijlen Herman Cleijnael

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 165r: Jan Peterss van Espe (wil vorster worden), Herman natuurlijke zoon van Jorden Cleijnael


Buitenechtelijke relatie (1) met

413.165   N.N.

Index 413.165 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Herman Zie 206.582
 2. (uit 2) Willem

TerugBegin van generatie


413.166   Jan van BEST

FamilienaamIndex 413.166 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1485

Vermoedelijk deze: ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 44v nos 259-60 dd 24-6-1470) Verschenen is Jan Henrick Mathijs van Best en verkoopt nu aan Gijsbrecht Willem Corten die de helft van een stuk land, weide en zand, genoemd dat Bebbelaer, gelegen in Oirschot, b.p. Jan Mathijssen, de gemeijnte. Jan had dat eerder voor die helft van zijn vader geerfd. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 260) Verschenen is Willem Rutgers van Oudenhoven en verkoopt nu met schepenbrief aan Jan Henrick Mathijssen (van Best, JT) een pacht van een mud rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht Willem had verkregen in huwelijkse voorwaardes van Everaert Everaerts van der Vloegen en Evearert weer had verkregen van Jan van Truijden en Jan weer van Jan de Cremer van Aerle. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis etc., eerder eigendom van Jan van Truijden, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Dirck Crommen, Henrick Belaerts, Aert van der Achter, de straat daar. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 19 nos 133-135 dd 29-4-1491) De wettige kinderen van Jan van Best en zijn vrouw Meijs, te weten Jan Janssen van Best en Herman Joerden Cleijnaels als man van Margriet, verder Henrik Gerart Coppens als man van Claessen, en Henrik Dirck Mathijs Huijskens als man van Baten, die samen hun zwager Henrick Jans van best uit de erfenis hebben uitgekocht, hebben daarna een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze van hun overleden ouders hebben geerfd, behalve wat betreft een stuk beemd grooot ca. 2 bunders gelegen aan de Grote Elsdonk dat ze onverdeeld zullen laten en samen onverdeeld zullen blijven bezitten. Jan krijgt een eeuwsel genoemd de Blakenbeemd gelegen in herdgang Straten, b.p. Dirck Mathijssen, Henrik Henriks van Best, Gerart Gerart Stijnen, een pad daar. Nog een stuk land genoemd ´t Speeckshoefken, groot ca. 1 lopenzaad aan het genoemde eeuwsel gelegen, waar tussenin een sloot loopt. Nog krijgt hij een stukje land groot ca. anderhalve lopenzaad, genoemd het Laerken, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. het erf dat eerder van Goijaert Raijmakers was, de gemeenschappelijke weg. Daaruit moet hij jaarlijks 5 en een halve lopen rogge betalen. Nog krijgt hij de helft van een heiveld waarvan Henrick Gerart Coppens de andere helft heeft, gelegen aan het Snepscheut, b.p. de Castaert eigendom van Aleijt Bruijstens, het erf dat eerder van Meuwaerts was, het erf van Sijckens van Straten in Den Bosch, de erfgenamen van Wouter van den Arenest. Nog krijgt hij de helft van 3 mud rogge waarvan Henrick Gerarts de andere helft heeft, waarvan men jaarlijks 21 lopen in Woensel ontvangt en de rest ervan in Zeelst. Nog krijgt hij een half mud rogge per jaar dat men ontvangt van Ceel Gerarts. Genoemde Herman Joerden Cleijnaerts krijgt een stuk land groot ca. 3 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, genoemd de Castaertakker, b.p. Gijben Dirck Hoppenbrouwers, het erf dat eerder van Jan Gijben Hoppenbrouwers was en nu van Henrick Dirck Mathijssen, Henrick Henricks van Best, de weg. Nog krijgt hij een stuk land groot ca. een zesterzaad, genoemd dat Nuewe Land, b.p. Henrick Henricks van Best, Heijn van Diessen, Claes Scepens, Aert Nagelmaker, Jan Gijben Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij een akker groot ca. 1 lopenzaad, genoemd de Cortenhof, gelegen in herdgang Straten, b.p. het erf dat eerder van Goijaert Raijmakers was, de straat. Nog krijgt hij een huisje met de tuin groot ca. 10 of 12 roedes gelegen in herdgang Straten, b.p. het erf dat eerder van Goijaert Raijmakers was. Nog krijgt hij de helft van een pacht van 3 mud rogge waarvan Henrick Dirck Mathijssen de andere helft heeft, daarvan 2 en een halve mud in Woensel en een half mud te Eindhoven van Kerissen. Uit dit erfdeel jaarlijks de grondchijns van 2 oude groten en een negenmenneken te betalen uit de Castaertakker. Genoemde Henrick Gerart Coppen krijgt een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Dirck Mathijssen, Gijben Gijben Hoppenbrouwers, de kinderen van Jan Wolfs, de straat. Daaruit 27 lopen rogge per jaar te betalen. Nog krijgt hij een stuk land groot ca. 4 lopenzaad, genoemd de Sleebosch, b.p. Henrick Henricks van Best, Dirck Hoppenbrouwers, de weg, meester Aert van Weijlhuijsen. Hieruit 1 mud rogge en 1 mud gerst te betalen aan de hertog. Nog krijgt hij de helft van een heiveld, waarvan Jan Janssen van Best de andere helft heeft, gelegen aan het Snepscheut, b.p de Castaert eigendom van Aleijt Bruijstens, het erf dat eerder van Meeuwaerts was, Lucij van Straten, de erfgenamen van Wouter van den Arenest. Nog krijgt hij de helft van een pacht van 3 mud rogge, waarvan Jan Janssen van Best de andere helft heeft, die voor 21 lopen rogge in Woensel wordt geheven en de rest in Zeelst. Nog krijgt hij 8 lopen rogge per jaar, waarvan Peter Bierkens 5 lopen betaalt en Willem Peters van de Schoot de andere 3 lopen. Genoemde Henrick Dirck Mathijssen krijgt een stuk beemd op de Verdonk, genoemd de Verdonksebeemd, b.p. Dirck Lucassen van de Schoet, de straat, het erf dat eerder aan een man te Woensel behoorde. Hieruit moet hij jaarlijks een oude grote betalen. Nog krijgt hij een akkertje gelegen in herdgang Straten, ca. een zesterzaad groot, b.p. Aert Nagelmakers, Dirck Huijskens, Meeus Gorters, Dirck Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij een pond paijment van Peter Bliecks. Nog de helft van een pacht van 3 mud rogge per jaar, waarvan Herman Joerden Cleijnaels de andere helft heeft, 2 en een halve mud te ontvangen in Woensel van Henrick Lambrechts en een half mud te Eindhoven van Kerissen. (…) (Idem 134 dd 30-4-1491) Henrik van Best verkoopt zijn erfdeel aan de genoemde andere kinderen van Jan van Best uit de vorige akte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, maar als er ongenoemde lasten meer op zouden blijken te drukken dan zullen ze die samen betalen. (Idem 135) Henrick Gerart Coppen en Henrick Dirck Mathijsen beloven aan Henrick Janssen van Best, aan Jan Janssen van Best en aan Herman Joerden Cleijnaels dat ze hen kwijting geven en tevreden zijn met het bezit dat hen door Henrick en Jan was verkocht, zijnde het bezit van Aleijt Thijssen, waarbij Henrick en Jan in die verkoop hadden beloofd voor hun zuster Claes en Beatricks. Als er in de toekomst voor Henrick, Jan en Herman enige extra kosten zouden ontstaan dan beloven Henrick Coppens en Henrick Mathijssen hen daarvoor te vrijwaren en tegemoet te komen.


Huwt

413.167   Meijs N.

Index 413.167 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1491

Waarschijnlijk Meijs Henrick Lemmens. In ORA Oirschot (Toirkens 125a no 169 dd 2-5-1486; vgl ook nrs 194-200 dd 19-6-1486), erfdeling Mathijs Jacob Keijmps en Aleijt Henrick Lemmems, zijn broers Jan en Henrick Janssen van Best, zussen Margriet, Beatrix en Claessen, erfgenamen van (de kinderloze) Aleijt Henrick Lemmens. Gelijke delen gaan naar Lambrecht Henrick Lemmens en de nazaten van Aert en Henrick Happen.

Kinderen

 1. Jan
 2. Margriet Zie 206.583
 3. Claesje, huwt Henrik Gerart Coppens
 4. Baet, huwt Henrik Dirck Mathijs Huijskens
 5. Henrick, huwt voor 1485 Marie Jan van Dormalen

TerugBegin van generatie


413.168   Jan Peter HAECKS

FamilienaamIndex 413.168Vader 826.336Moeder 826.337

Overleden voor 1484

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 9v no 59 dd 20-2-1470) Verschenen is hier Willem Henricks van de Velde als man van Lisbeth dochter van wijlen Rutger van der Vloeten en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot nu aan Jan Peter Haecks die een jaarlijkse pacht van een half mud rogge Oirschotse maat dat genoemde Rutger had verkregen van Jan Peter Haecks, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Hulsbosch, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de gemeijnte, Bittus en Kathalijn broer en zus Dat halve mud had hij zelf namens zijn vrouw geerfd van wijlen genoemde Rutger conform schepenbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 175 no 70 dd 2-7-1473) Komen is Henrick van Tuldel als man van Katalijn dochter van Goijaert Michiels en verkoopt aan Jan Peter Haecks een stuk land genoemd de Lemmekensbraeck, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Jan Cuijpers, Jan Peter Haecks, Meeus Maercolfs, Henrick van der Haest, de gemeenschappelijke straat. De verkoper en zijn wettige zoon Goijaert verwekt bij genoemde Katalijn, beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een half mud rogge per jaar maat van Den Bosch te betalen aan de H. Geest van Den Bosch.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 414 no 202 dd zondag na St Mathijs 1484) Komen is Aert Aerts en verkoopt aan Peter en aan Jan, broers en kinderen van wijlen Jan Peter Haecks die een stukje land groot een half lopenzaad genoemd de Lemmekensbeemd, b.p. Meeus Maerkolfs, de gemeijnte, de koper zelf.

Idem (fol 431 no 269 dd 23-12-1473 in protocol 1484) Komen zijn de geneomde kerkmeesters met toestemming hierin zoals hiervoor en verkopen met schepenbrief aan Jan Peter Haecks die een pacht van 1 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht hen was vermaakt in een testament door Henrick Janssen van der Lijnden ten behoeve van de fabriek en wordt betaald door genoemde Jan Peters.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 455v no 162 dd dag na St. Jacobsdag 1485) Verschenen is Bartholomeus Jan Maercolfs en verkoopt nu aan Jan en Peter, zoons van wijlen Peter Haecks die een stuk land genoemd de Lemmenekensbraeck, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de gemeijnte, de koper. Barholomeus belooft het onderpand in goede staat te houden en alle lasten af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 160 no 55 dd 31-1-1489) Jan en Peter, broers en kinderen van Jan Peter Haecks en verder Peter Geerlicks als man van Katherina dochter van Jan van Baest, verkopen samen aan Jan de Hantscomaker van Lenneshovel die een pacht van 5 lopen rogge, maat van Oirschot, uit een pacht van 15 lopen rogge, die hen als kinderen waren toebedeeld. De koper van deze pacht heeft de brief daarover in zijn bezit. (…)

Idem (fol 176v nos 217-20 dd 1-5-1489) Peter Jan Peter Haecks doet afstand van zijn rechten ten behoeve van zijn wettige broer Jan Jan Peter Haecks inzake zijn kindsdeel en helft dat hij van zijn ouders heeft geerfd en zij samen in bezit hadden, zijnde zijn rechten in het huis, tuin etc. groot ca. 5 lopenzaad gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Jan van der Lijnden, Meeus van Beerwinkel, de gemeenschappelijke straat. Hieruit moet jaarlijks een negenmenneken en een philippsenning als grondchijns worden betaald. Nog doet hij afstand van een stuk land genoemd ´t Cleijn Streepken, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, groot ca. een half lopenzaad, b.p. Jan van der Lijnden, Dirck van Aerle. Nog betreft het een stuk land genoemd de Groten Akker, groot 4 lopenzaad, b.p. Jan van der Lijnden, Thomas Goessens van Oudenhoven, Dirck van Aerle, Dirck Hermans, de koper. Hieruit moet hij jaarlijks 4 lopen rogge en een halve oude grote betalen. Nog doet hij afstand inzake een stuk land genoemd de Hulsbosch groot ca. een zesterzaad, b.p. Willem Henricks van der Vloeten, Heijn Baten, de straat. Nog inzake een stuk land genoemd ´t Nouland groot een zesterzaad, b.p. Jan van Baest, Heijn Berten, Jan van de Acker, Claes Thomaes van Oudenhoven. Nog inzake een stuk land groot ca. 5 en een halve lopenzaad genoemd de Lendekensbraeck met het huis en de schuur erop, b.p. Jan van de Acker, Jan natuurlijke zoon van Jan van den Acker, de straat. Hieruit moet jaarlijks een half Bosch mud rogge worden betaald in Den Bosch aan de H. Geest en 1 oort als chijns. (…) (Idem 218) Jan Peter Haecks uit de vorige akte belooft aan zijn broer Peter die voortaan jaarlijks een pacht van anderhalf mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Lendekensbraeck zoals hiervoor is omschreven. (Idem 219) Jan Peter Haecks uit de vorige akte belooft zijn broer die voortaan een pacht van een half mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het Nuland, zoals in de voorvoorgaande akte is vermeld. (Idem 220) De pacht uit de vorige akte mag Jan altijd aflossen wanneer Peter diens pacht van 1 mud rogge die hij steeds aan Jan Deenen betaalt, kan aflossen en niet eerder, tegen betaling van 14 peters, elke peter tegen 18 stuivers.

Belending: (ORA Oirschot, Toirkens 136b fol 42 no 202 dd 5-5-1550) Vidimus van akte van 8 september 1484; verkoop door Gerit en Jan, kinderen van wijlen Jans van den Ecker en deze verkopen nu aan Jan hun natuurlijke broer die hun vader Jan had verwekt bij Hilnen Moeijs, een stuk beemd groot drie vierde bunder, gelegen in Best, (…) een stuk land genoemd de Kennekens Braeck, groot een lopenzaad, b.p. het erf van de koper, de kinderen van Jan Peter Haecks, de gemeijnte.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 318v: Jan Aertss van der Hellen, man van Margriet dochter van Benedictus Jan Bittis; Jan Peter Haecx

BP 1231 (Best) okt 1460 – sept 1461 folio 202v: Jan Janss van der Hoeven, Jan Peter Haecx

BP 1232 (Best) okt 1461 – sept 1462 folio 168r: Jan en Ghijsbert zoons van wijlen Jan van der Lijnden; Meeus Mathijss van Beerwinckel; Jan Peter Haecx

BP 1241 (Best) okt 1471 – sept 1472 folio 127v: Jan Peter Haecx


Huwt (1)

413.169   N.N.

Index 413.169 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Aleijt Everaert van der HOEVEN

FamilienaamIndex

Overleden na 1479

Evident niet de moeder maar stiefmoeder van de twee zoons.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 208 nos 287-9 dd derde dag weimaand 1480 in 1479) Komen is Aleijt weduwe van Jan Peter Haecks met haar voogd en verkoopt aan de wettige kinderen van wijlen haar man Jan, n.l. Jan en Peter als broers, al het roerend en onroerend bezit dat zij en haar man Jan eerder samen in bezit hadden. Aleijt belooft alle lasten hierin af te handelen. (Idem 288) Komen zijn Jan en Peter, kinderen van Jan Peter Hacken en beloven aan Aleijt dochter van Everaert van der Hoeven die per a.s. Maria Lichtmisdag over 6 jaar een bedrag van 38 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met onderwijl elk jaar een rente van anderhalf mud rogge. Ze mogen de pacht en het kapitaal ook onderwijl aflossen op Maria Lichtmisdag. (Idem 289) Komen zijn Jan en Peter kinderen van Jan Peter Haecks en beloven aan Aleijt dochter van Everaert van der Hoeven een pacht van anderhalf mud rogge als lijfpacht, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Jan Cuijpers, Meeus Maercolfs, de gemeenschappelijke straat, Jan en Peter zelf.

Kinderen

 1. Peter Zie 206.584
 2. Jan, huwt (1) Helena Gielis Peter Swevers (ORA 1492); huwt (2) voor 1488 Jenneken Dirck Jan Roefs van Baest (ORA 1506); in ORA 1486 aangeduid als: “Jan zoon Peter Haecks als man van Johanna dochter van Dirck Jan Henrick Roefs”

TerugBegin van generatie


413.440   Jan Henrick van CUIJCK

FamilienaamIndex 413.440Vader 826.880Moeder 826.881

Geboren voor 1410
Overleden na 1-10-1474, voor 1475

Alias Casterman

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 142 nr 51 dd 1478) Henrick Janssen van Cuijck en zijn broer Jan, verder Elisabeth en Aleijt met hun voogd, verkopen aan Gerit Peter Zeelmakers een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Wautgaerts, genoemde Gerit als koper, Jan Persoons, de straat. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een pacht van 1 mud rogge aan de erfgenamen van Ansem Deenen. (Idem 52) Genoemde Gerit belooft aan dse verkopers uit de vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 12 peters te betalen zonder rente.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 22 no 142 dd 16-5-1486) Jan Janssen van Kuijck verkoopt aan zijn broer Henrick Janssen van Cuijck die het ¼ e deel van een perceel dat hij heeft geerfd, zijnde het 1/4e deel van een huis, tuin etc. groot ca. 16 lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. het erf eerder van Jacop van hout, het erf eerder van Henrick van Cuijck, …., de straat. Nog verkoopt hij het 1/4e deel van een beemd aan de Vloet, genoemd de Vloet, b.p. de kinderen van Dirck Brouwers. Nog verkoopt hij hem het 1/4e deel van 7 lopenzaad land, b.p. Katarina van Cuijck. Nog het ¼ deel van 4 lopenzaad land, b.p. Lisbeth van de Rijt, Jacop van Hout. Nog het ¼e deel van 2 en een half lopenzaad land, b.p. de kinderen van Aleijt van de Schoet, Aleijt….

ORA Oirschot 1493: “huis, tuin grond etc. gelegen in herdgang de Kerkhof genoemd Heijmsborch, b.p.de gemeenschappelijke straat, het erf van genoemde meester Rutger dat eerder van Henrick Castermans was, Lisbeth dochter van Gerart Stijnen, een beemd genoemd de Herman Castermansbeemd, volgens de schepenbrief van Oirschot d.d. Maria Magdalendag 1407.”

Cijnsboek Beerse vanaf 1340, fol 90v: “Johannes filius Henrici filii Johannis de Cuyck alias Castermans, pro Henrico suo patre predicto ex parte liberorum Henrici Castermans de hereditate relicte et liberorum Johannis filii domini Henrici de Casterle,XVIII denarios novos.”

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 170r: Jan Henrick Willem van der Noetel, Dirck Jan Molners van Spoerdonc, Jan Casterman, Aelbert Keteler, Kathelijn dochter wijlen Willem van Vucht de jonge zoon wijlen Willem van Vucht zoon wijlen Willem Telder

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 361r: Hilleke en IJda dochters van Wouter Peter Snor; Jan Henrix van Kuijck man van Margriet dochter van Wouter voornoemd

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 86v: Jan Henrix van Kuijck, Goedstu natuurlijke dochter wijlen Jan van den Doeren van Aerschot, Jacop natuurlijke zoon wijlen Jan van den Doeren van Aerschot

BP 1235 (Oirschot) okt 1465 – sept 1466 folio 77r: Jan Henrix van Cuke, Kathelijn Jan Vos en haar natuurlijke zoon Philip

BP 1244 (Oirschot) okt 1474 – sept 1475 folio 277v: Jan Henrix van Kuijck, Willem Philips van Geldrop

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1253 (Best) okt 1483 – sept 1484 folio 23r (Vleut) Henrick Willem Henrixzoon, Jan Henrick Wouterss van Strijpe, Jan Henrix van Kuijck

BP 1257 (Best) okt 1487 – sept 1488 folio 435v Wouter Henrix van den Langenneep, Dirck van Aerle zoon wijlen Herman van der Bruggen, Jan Willem Keijmps man van Lijsbeth Jan van Kuijck

BP 1257 (Best) okt 1487 – sept 1488 folio 502v: Goijart Goijart Goijart Ackermans, Willem Willem Huben, overleden, Jan Willem Jacop Keijmps man van Lijsbeth Jan van Kuijck


Huwt (1)

413.441   Margriet Wouter Peter SNOR

FamilienaamIndex 413.441Vader 826.882Moeder 826.883


Huwt (2)

Lijsbeth N.

Index

Overleden na 1485

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1255 (Oirschot) okt 1485 – sept 1486 folio 273r: Lijsbeth weduwe van Jan Henrix van Kuijck

Kinderen

 1. Henrick Zie 206.720
 2. Jan
 3. Elisabeth, huwt Jan Willem Jacob Keijmps
 4. Aleijt

TerugBegin van generatie


413.448   Jan Henrick de RIEMSLAGER

FamilienaamIndex 413.448Vader 826.896Moeder 826.897

Overleden na 1504

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 8v nos 47-48 dd 23-1-1504) Reijnier, Goijaert en Henrick, kinderen van Jan Riemslegers verkopen aan hun broer Willem, het bezit dat ze van hun grootvader Henrick de Riemsleger hebben geerfd. (Idem 48 dd 5-2-1504) Lambrecht Henrick Riemslegers en zijn zoon Jan verkopen aan Willem Jan Riemslegers hun erfdeel, zijnde 1/7e deel van een stuk beemd gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Rutger Goossens, de erfgenamen van Aert Heijstmans, Jan Belmekers, het Bersveld. Lasten hieruit zijn een lopen rogge per jaar aan het gasthuis van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 69 no 185 dd 29-9-1464) Verschenen is Henrick van de Hagelaer de jonge, verder Jan Laureijs van den Woude, Jan Henrick Riemslegers en Jan Goijaert Roestenbergs en hebben samen en hoofdelijk beloofd om aan Willem van Catwijck die 6 jaar lang, na datum van deze akte, die elk jaar 15 mud rogge te betalen, Oirschotse maat, de helft met Maria Lichtmisdag en de andere helft per 1 mei van elk jaar. Ze beloven zulks op onderpand van al hun bezit dat ze nu hebben of in de toekomst zullen hebben. Deze belofte is hem gedaan vanwege de pacht van de ‘smalle tiendes’ die Willem zelf had gepacht en die zij nu weer van Willem hebben gepacht met uitzondering daarin van de vlastiende die Willem voor zichzelf behoudt.


Huwt

413.449   N.N.

Index 413.449 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 206.724
 2. Reijnier (+na 1508), huwt Lisbeth Willem de Cort; zij huwt (1) Jan Eijgenbroets; uit dat huwelijk kinderen Jan en Mechteld
 3. Goijaert
 4. Willem, huwt voor 1507 Goijaert, eerder weduwe van Henrick van den Dijck

TerugBegin van generatie


413.460   Peter Gerrits van GERWEN

FamilienaamIndex 413.460Vader 826.920Moeder 826.921

Geboren ca. 1385
Overleden na 1457

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 74 no 327 dd 5-11-1487) Peter Peters van Gerwen belooft aan mij ten behoeve van Gerit Peters van Heesterbeeck die voortaan een jaarlijkse rente van 2 pond paijment te betalen, elk pond tegen 7 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s Maria Lichtmisdag op onderpand van zijn erfdeel dat hij van zijn moeder Marie heeft geerfd of nog zal erven van zijn vader, hetzij huis, grond etc.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 75v: Peter, Henrick, Peter en Margriet zoons van wijlen Aert Peter Corstiaenss; Henrick zoon van Corstiaen Volders zoon wijlen Henrick Blesers; Peter Geritss van Gerwen

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 168v: Laureijs Willem Dolx, Peter Geritss van Gerwen

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 362r: Willem Keijmp, Aert Gerit Colensoen, Willem natuurlijke zoon wijlen Lucas Meeus van Beke, Gerit Claes Engelensoen, Peter Geritss van Gerwen

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 95r: Wouter Wouter Cuper van Spoerdonck, Peter Geritss van Gerwen en zijn zoon Gerit

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 245r: Willem Wouterss van Gestel, de Tafel van de H. Geest in Oerscot, Peter van Gerwen, Henrick van Geffen

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 213v: Peter van G(erwen), Henrick van Geffen, Mathijs zoon wijlen Henrick die Bleser, Peter Janss die Cort

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 38r: Peter Geritss van Gerwen

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 43v: Willem natuurlijke zoon wijlen Lucas Meeuss van Beke, Gerit Claes Engelensoen, Peter Geritss van Gerwen en zijn broer Gerit

BP 1225 (Oirschot) okt 1454 - sept 1455 folio 287v: Gerit Claes Engelen soen, Peter Geritss van Gerwen

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 459v: Peter zoon wijlen Andries der Weduwen; Peter Geritss van Gerwen


Huwt voor 1410

413.461   N.N.

Index 413.461 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk deze: ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 265 no 109 dd 13-2-1481)

Elisabeth Peter Andries Huijskens met haar voogd doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van Gerart Peters van Gerwen inzake een huis, tuin etc. dat ze vandaag de dag bezit, gelegen in herdgang de Spoordonk, b.p. de gemeijnte, genoemde Peter. Ze belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

Kinderen

 1. Gerrit Zie 206.730
 2. Peter, huwt voor 1463 Marie N.; mogelijk (ouders van) de Peter die in 1520 door Thomas Hoppenbrouwer werd gedood (ORA Oirschot 129c fol 146 no 37 dd 5-9-1520).

TerugBegin van generatie


413.462   Daniel Wouter Daniels van der HEIJDEN

FamilienaamIndex 413.462Vader 826.924Moeder 826.925

Geboren ca. 1350
Overleden Oirschot voor 1436

Natuurlijk kind

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 – sept 1409 folio 177r: Jan Daniels van den Stadeacker; Daniel natuurlijke zoon van wijlen Wouter Danielssoen van der Heijden

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 333r: Daniel van den Stadeacker; Daniel van der Heijden (zijn neef) zoon van wijlen Wouter Danelssoen

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 364v: Jan Daniel van den Stadeacker, Daniel van der Heijden zoon wijlen Wouter zoon wijlen Daniel

BP 1189 (Oirschot) okt 1414 – sept 1416 folio 81r: Jan van den Stadeacker zoon wijlen Daniel; Daniel van der Heijden zoon wijlen Wouter Daneelssoen


Huwt voor 1384

413.463   Lijsbeth Jan GOEDENS

FamilienaamIndex 413.463 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marie Zie 206.731
 2. Jan, vermeld BP 1407/8

TerugBegin van generatie


413.480   Thomas Goossen Metten Maes van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 413.480Vader 826.960Moeder 826.961 • Tevens 206.254, 412.490

Geboren voor 1393
Overleden voor 1466

Rentmeester (1437) van de kerk van Oirschot. Kleinzoon van Metten Maes van Eindhoven (vgl. BP 1457) en van Willem Wouters van Oudenhoven (ORA Oirschot 1482).

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 136bis no 67-69 dd 5-6-1466) Verschenen is hier Thomas van Oudenhoven en belooft hierbij als schuldenaar aan zijn broer Claes Thomas van Oudenhoven die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 14 en een halve peter te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers gerekend, met nog een rente van 7 lopen rogge, Oirschotse maat. (Idem 68) Verschenen is Jan Willems van Oudenhoven die men meestal noemt Jan de Gruijter en heeft beloofd om aan Claes Thomas van Oudenhoven die per a.s. meimarktdag 6 en een halve mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen betaling van de rogge. (Idem 69) Verschenen is Henrick Dirck Rolens en heeft als schuldenaar beloofd om per a.s. Maria Lichtmisdag aan Goessen Thomas van Oudenhoven die een bedrag van 13 en een halve peter te gaan betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers en daarnaast nog een rente van een mud rogge, Oirschotse maat.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 13 no 78 dd 28-3-1470) Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van de Melcroth als man van Claes wettige dochter van genoemde Thomas nog Willem Willem Vos als man van Mecteld, ook dochter van genoemde Thomas en nog Jan Jan Bierkens als erfgenaam vanwege diens moeder Kathalijn wettige dochter van genoemde Thomas van Oudenhoven en hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun vader Thomas en hun moeder.

Genoemde Claes, Geerlick en Jan krijgen samen een huis, tuin, grond etc., vanaf de post van de Loesmansakker en vandaar noordwaarts tot aan het erf van Claes Velder (?) en verder naar de gemeijnte toe waar men een paal zal aanbrengen. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Assenboom, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de gemeenschappelijke waterlaat daar genoemd de Bittushoeve, Ervaerts van der Hoeven, Peter Beijsen. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Mispelterren, groot ca. 3 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Beckers, Geerlick Lucassen (van Erp, JT), Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Diepsteegde, b.p. Gijsbrecht Jans van der Lijnden, Henrick Loijen. Nog krijgen ze een stuk beemd genoemd de Roijen (?) Uutfank, groot ca. een bunder, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Aert Korstiaens en zijn kinderen, Willem Staecken, Nog krijgen ze een beemd genoemd de Vloet, groot ca. anderhalf bunder ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Michiel Verwers, Mechteld van Gewanden en de natuurlijke kinderen van Henrick van der Capellen. Nog krijgen ze de helft van een stuk beemd groot ca. 4 bunders, genoemd de Twaalf Bunders, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de natuurlijke kinderen van Henrick van der Capellen, de kinderen van Willem Jacops, Henrick van Tuldel. Nog krijgen ze een pacht te Eindhoven van 11 mud en 4 lopen rogge per jaar, te Hersel 7 mud rogge per jaar, Oirschotse maat, nog van Geerlick van den Melcroth 2 mud rogge, Oirschotse maat per jaar, nog 12 stuivers per jaar volgend de boeken en rollen ervan (grondchijns) nog 3 en een halve lopen rogge van die van Hersel alles volgens schepenbrieven.

Uit dit erfdeel moeten ze samen uit de …Vloet een oude grote betalen en het uit het nieuwe heiveld de chijns aan de hertog, verder uit de Mispelterren anderhalve denarii chijns aan Willem Hinckaert, uit de Boenre 14 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, nog een oude grote als chijns aan de hertog, uit de Diepstege eveneeens cijns aan de hertog, uit de Vloet 25 lopen rogge per jaar Oirschotse maat en 9 oude groten grondchijns, uit de 4 bunders genoemd de Twaalf Bunders ook nog de grondchijns zoals die daar op drukt.

Genoemde Goessen, Michiel en Willem samen krijgen het oude huis met de schuur, de poort en de paardenstal zoals is omschreven tot aan de heesters toe. Nog krijgen ze de helft van een heiveld genoemd het Nuwe Heiveld tot aan Gerart van Ham toe en tot aan de Vlamerschot daar eerder eigendom van Willem van de Hove en diens kinderen tot aan de gemeijnte. Nog krijgen ze een akker groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, genoemd het ‘ Gemeijn Broek’, b.p. Willem van Dormalen, Jan Beckers Nog krijgen ze een beemd genoemd de Varenbeemd, ter zelfder plaatse als hiervoor, b,p. Jans van der Achter, Jan Daniels. Nog krijgen ze helft van de 4 bunders uit de vermelde Twaalf Buunders, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de natuurlijke kinderen van Henrick van der Capellen, de kinderen van Willem Jacops, Henrick van Tuldel, Verder krijgen ze een pacht van 7 en een half mud rogge onder Acht, Oirschotse maat volgens schepenbrieven. Nog op Meijensvoort 6 mud rogge en 3 lopen per haar, te Woensel nog 2 mud rogge, nog 3 mud en 2 lopen rogge per jaar van Willem van de Hove, nog 17 lopen rogge per jaar te Spoordonk en nog 3 en een half lopen rogge van die van Hersel alles conform schepenbrieven, nog 19 stuivers per jaar paijment volgens de rollen en boeken ervan. Hieruit moeten deze personen uit de Boenre en uit het Nieuwe Heiveld 1 oude grote betalen aan de hertog, nog uit een heiveld 3 lopenzaad groot zijnde 10 lopen rogge per jaar aan de rector van de St. Odulphuslapel en de grondchijns aan de hertog. Uit de Vlamerschot 14 lopen rogge per jaar en uit de Varenbeemd de grondchijns aan de hertog, uit de helft van de Bunders genoemd de Twaalf Bunders de grondchijns aan de hertog.

Idem (no 79-80 dd 27-3-1470) Verschenen is hier Geerlick van de Melcroth onze collega-schepen als man van Claessen wettige dochter van Thomas van Oudenhoven en nog Jan Jan Bierkens namens diens moeder Kathalijn ook dochter van genoemde Thomas en ze verkopen nu aan hun zwager Claes Thomas van Oudenhoven hun aanspraken en erfdeel in een stuk land, deels weide, heide en zand, zoals ze dat na de dood van hun vader Thomas en van hun moeder hebben geefrd en ze samen toebedeeld waren. (Idem 80) Verschenen is hier Michiel Wilneven als man van Lisbeth dochter van Thomas van Oudenhoven en verkoopt nu al zijn rechten aan zijn zwager Goessen Thomas van Oudenhoven in een stuk land, heide, weide en zand zoals hij dat na de dood van zijn schoonvader Thomas en diens vrouw had geerfd en hem met de deelbrief daarover was toebedeeld. Michiel als verkoper belooft voor dat deel alle lasten daarin af te handelen.

Idem (nos 81-88 dd 2-5-1470) Verschenen zijn Claes Thomas van Oudenhoven en Geerlick van de Melcroth als man van Claessen dochter van Thomas van Oudenhoven en verkoopt nu aan Jan Jan Bierkens die de 2 delen van alle rogpachten etc. zoals die aan hem in de boedeldeling na de dood van zijn schoonvader aan hem waren toebedeeld. Dat betreft 4 mud rogge Eindhovense maat te ontvangen van Jan van Acht, nog 3 mud rogge zelfde maat te ontvangen van Willem Dornkens, 25 lopen rogge van Willem van den Par, zelfde maat, 16 lopen rogge van Jan Strijbosch, van Peter Peter van Bree (?) 1 mud rogge zelfde maat. (Idem 82) Verschenen zijn Claes Thomas van Oudenhoven en Jan Jan Bierkens, hun neef zijnde, en ze verkopen nu aan Geerlick van de Melcroth, onze collega-schepen de 2 delen van alle pachten die ze hebben geerfd na dood van hun vader Thomas en hun moeder. Dat betreft 7 mud rogge Oirschotse maat op Daniel de Steemetser en diens broer Merten, nog 7 lopen rogge van Loijen van Hersel, en 2 mud roge die Thomas eerder aan Geerlick had beloofd, zijnde diens zwager ( schoonzoon). (Idem 83) Verschenen is hier Willem Willem Vos als man van Mechteld van hiervoor en verkoopt nu aan Goessen Thomas van Oudenhoven het 1/6e deel van alle bezit en pachten dat hij als echtgenoot heeft geerfd bij de dood van Thomas van Oudenhoven zoals hem dat was toebedeeld. (Idem 84) Verschenen is Goessen Thomas van Oudenhoven en zijn zwager Michiel en ze verkopen aan Willem Willem Vos die hun 2 delen van de pachten de hen na de dood van hun vader Thomas waren toebedeeld. Dat betreft 3 en een halve mud rogg en 3 lopen van Jan van den Gruijthuijse op Acht, 21 lopen rogge op Meijensvoort van Jan Laeckman, 17 lopen per jaar van Jan de Coster en nog een lopen rogge, alles volgens schepenbrieven. De verkopers beloven alle lasten daarin van hun kant af te handelen. Indien Willem Vos komt te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde Goessen, Claes en Geerlick of op hun erfgenamen na hen. (Idem 85) Verschenen zijn hier Goessen Thomas van Oudenhoven en Willem Willem Vos als man van Mechteld wettige dochter van Thomas van Oudenhoven en ze verkopen nu aan Michiel Jan Neven (eerder heette hij Willeneven) die de 2 delen van alle pachten die hen waren toebedeeld na de dood van hun vader Thomas. Dat betreft 3 en een halve mud rogge en 3 lopen van Jan van den Gruijthuijsen op Acht, op Meijensvoort van Jan Laeckmans 21 lopen rogge, op Jan de Coster 15 lopen en nog 1 lopen, nog van Oeijen van den Hierick te Woensel 54 lopen rogge, nog van Peter den Molder 4 lopen, van Heijn Aben 6 lopen, van de erfgenamen van Henrick van de Bogert 5 lopen rogge en van Jan van den Kerkhof 5 lopen, alles volgens schepenbrieven ervan. (Idem 86) Verschenen is Goessen Thomas van Oudenhoven en belooft nu aan zijn zwager Michiel Jan Neven die voortaan een pacht van 6 mud rogge en 8 lopen te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van bezit van zijn vader, zijnde heide, weide en zand etc. Het 1/3 deel daarvan had hij verkregen van zijn vader, het andere derde deel van zijn zwager Michiel en het derde derde deel van Willem Vos alles volgens schepenbrieven. (Idem 87) Verschenen is Michiel Jan Neven uit de vorige akte en staat aan zijn zwager Goessen Thomas van Oudenhoven toe dat die de rogpacht van hiervoor altijd mag aflossen tegen betaling van 28 peters voor elk mud, samen ook met de achterstallige termijnen. Er kan ook in delen van 1 mud worden afgelost. (Idem 88) Verschenen zijn hier Goessen en Claes wettige kinderen van Thomas van Oudenhoven, verder Jan Jan Bierkens hun neef, Geerlick van de Melcroth onze collega-schepen als man van Claessen dochter van Thomas van Oudenhoven en Michiel Janssen als echtgenoot, verder Willem Willem Vos als echtgenoot en ze verkopen nu nu aan Claes Thomas van Oudenhoven en aan Goijaert Weijten ten behoeve van de fabriek van de St. Odulphuskapel, die een jaarpacht van 10 lopen raapzaad, maat van Woensel, welke pacht wijlen Thomas van Oudenhoven aan de kapel had vermaakt. De olie van die pacht dient om voor een lamp te gebruiken voor het H. Sacrament in de kapel, 2 keer per jaar, met Pasen en met Kerstmis en ook nog op Maria Lichtmisdag, zolang als er olie is. De erfgenamen willen deze belofte nu vernieuwen en geven nog extra ieder van hen een half lopen raapzaad, dus totaal 4 lopen. Her raapzaad is jaarlijks te betalen door Arken of diens erfgenamen. De erfgenamen beloven zulks altijd na te zullen komen . Men mag dit zesterzaad ( =14 lopen) echter nooit aflossen met geld of met andere rentes, maar de olie zal eeuwig blijven branden als nagedachtenis aan genoemde Thomas van Oudenhoven.

Idem (nos 89-92 dd 3-4-1470) Verschenen is hier Goessen Thomas van Oudenhoven en heeft aan zijn neef Jan Jan Bierkens beloofd om die jaarlijks 3 mud rogge en 7 lopen, Oirschotse maat te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van zijn erfdeel in het geerfde bezit van heide, weide, land en zand etc afkomstig van zijn vader en zoals hem dat bezit was toebedeeld. (Idem 90) Verschenen zijn hier Claes Thomas van Oudenhoven, Geerlick van de Melcroth onze collega-schepen en Jan Jan Bierkens en ze verkopen nu aan Goessen Thomas van Oudenhoven het twaalfde (?) deel van alle bezit dat ze hebben geerfd van hun zuster Mechteld die wetttige dochter was van Thomas van Oudenhoven en wettige dochter (moet zijn vrouw) was van Willem Willem Vos. (Idem 91) Verschenen is hier Goessen Thomas van Oudenhoven en belooft nu aan Claes Maes en aan Goijaert Weijten als fabriekmeesters van de St. Odulphuskapel of aan het altaar dat daarvoor de rechten heft, die voortaan 3 lopen rogge per jaar te betalen, Oirschotse maat, welke pacht Katarina dochter van Thomas van Oudenhoven de fabriekmeesters had vermaakt en haar bedoeling was jaarlijks te betalen op Maria Lichtmisdag. De pacht te betalen uit alle bezit van genoemde Goessen die belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling ervan. (Idem 92) Verschenen is Jan Jan Bierkens en staat aan Goessen Maes (van Oudenhoven) toe dat die pacht van 3 mud en 7 lopen rogge per jaar, binnen 10 jaar na de datum van de brief mag aflossen tegen 28 peters voor elk mud, altijd ook met de achterstallige termijnen. Er mag ook in delen van een mud worden afgelost al naar zijn keuze.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 331v no 375 dd 18-11-1482) Komen is Henrick Willems van der Heijden en verkoopt in de vorm van een ruil met schepenbrief aan heer Joerden Janssen van Geldrop, priester, een pacht van 7 mud rogge, welke pacht hij had gekocht van Geerlick van de Melroth en Geerlick als man van Claeske dochter van Thomaes van Oudenhoven had geerfd en Thomaes van Oudenhoven weer had geerfd van zijn grootvader Willem Wouters van Oudenhoven, en welke pacht meester Henrick van Vlierden eerder had beloofd aan Jan Luppen van Herzel uit bepaalde onderpanden, welk bezit meester Henrick in pacht had verkregen van Jan Luppen van Herzel voor die 7 mud. Het betreft een stuk beemd genoemd het Kijnderbroek van Helmond, b.p. het leenbezit van Jacop van Herzel, het erf dat eerder van Lisbeth Custers was, de Egeldonkse Voort. Nog op onderpand van een stuk land genoemd dat Rodt, b.p. het erf eerder van Frank Cruijplands, de gemeenschappelijke straat. Nog een stuk land genoemd de Huijsstad, gelegen in het genoemde Rot, b.p. genoemde Jacop. Nog een stuk land genoemd de Braecke, b.p. het erf eerder van Frank Cruijplands, het leengoed van genoemde Jacop. Nog een stuk land genoemd de Reexakker, b.p. genoemde Jacop, Jan van Dommelen. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. De inkomsten van de pacht te ontvangen voor 3 jaar ingaande per a.s. Maria Lichtmisdag.

Patroniem: ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 324 nos 189-90 dd 20-6-1523) Philips van den Doeren als gemachtigde voor heer Joest Belaerts heeft zijn achterstallige vordering aangetoond namens de O.L. Vrouwekapel van Oirschot inzake een pacht van 2 en een half mud rogge, die 3 jaar achterstallig is, uit een pacht van 6 mud en 8 lopen rogge, welke pacht Goossen Thomas Goossen Thomas van Oudenhoven eerder had beloofd aan zijn zwager Michiel Jan Neven, op onderpand van al de erven hetzij heide, weiland of zand etc. dat hij heeft geerfd van wijlen zijn vader Thomas, n.l. het 1/3e deel ervan en het andere 1/3e deel op onderpand van het bezit dat hij heeft gekocht van zijn zwager Willem Vos, conform de brief van Oirschot d.d. 2 maart 1470. Daarop heeft de heer (schout) hem een onderpand laten aanwijzen waaruit hij zijn vordering mag verhalen, zijnde een hoeve gelegen in herdgang Verrenbest, nu eigendom van Adriaen Colen. Philips als gemachtigde heeft de uitwinning voortgezet en de koop is gegund aan Henrick Schoetmans voor de pacht van 2 en een halve mud en 3 jaar achterstand en de kosten van de procedure. (Idem 190) Henrick Scoetmans uit de vorige akte verkoopt het bezit weer door aan heer Joest Belaerts.

Vermoedelijk zus en neef van Thomas, met vermelding (groot)vader: Idem (No95 dd 16-4-1470) Verschenen is hier Heijlwich Dolcks (van Oudenhoven) met haar voogd hierin en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik in een pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat, die ze heeft geerfd na de dood van haar ouders. Ze doet afstand ten behoeve van haar oudste zoon Jan. (Idem no 96 dd 26-4-1470) Verschenen is hier Jan Willems van Oudenhoven en verkoopt met schepenbrief van Oirschot nu een pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat aan Claes Thomas van Oudenhoven. Hij had de pacht geerfd na de dood van zijn grootvader Willen Dolcks van Spoordonk en Willem had de pacht verkregen van Aert Peter Korstiaens en Aert weer van Joerden Jan Everaerts en nog van Henrick van Someren. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van 4 hoves die op het Lieveld hier zijn gelegen conform schepenbrieven ervan. Jan als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen ook namens zijn mede-erfgenamen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 354v, 355r, 355v Ansem van Scherpenborch man van Beel dochter van wijlen Art van Blakenbroec en van Eva; Hap van Heesterbek (zoon wijlen Goossen) man van Heilwig dochter wijlen Wouter; Thomas zoon wijlen Goossen van Eijndoven, man van Mechtelt dochter wijlen Wouter (meer acten)

BP 1191 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 256v (A) Hap van Heesterbeke man van Heilwig; Thomas Goeswijnssoen van Eijndoven; Eva dochter wijlen Wouter van Audenhoven; Ansem van Scerpenborch man van Beel (dochter van Eva) ; Geertruud en Liesbeth zusers van Eva en Henrick nog onmondig

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 88v: Thomas zoon wijlen Goossen Maess van Eijndoven; Roelof Dirx van der Ameijden; Jan Henrix van den Hove

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 14r: Thomas zoon wijlen Goossen Metten Maess van Eijndoven;Goijart Ghijbensoen van der Hoven van Best; Roelof Dircx van der Hameyen; Mr. Henrick van Vlierden

BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 158 folio 279r: Thomas van Audenhoven zoon wijlen Goossen Metten Maess van Eijndhoven, met zijn zoon Claes; Goijart Giben soen van der Hoeven; Roelof Dirx van der Ameijden

BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 91r: Goossen Thomass van Audenhoven en zijn schoonbroers Michiel Jan Neven [MW Wilneven] en Willem Vos

BP 1261 (Oirschot) okt 1491 – sept 1492 folio 2r, 2v: Thomas Goossenss van Audenhoven

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Best) okt 1417 – sept 1418 folio 359r Thomas zoon wijlen Goossen van Eijndoven, Gerit zoon wijlen Willem van Dormalen

BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 212v (Gunterslaer) Henrick van der Capellen zoon wijlen Jan zoon wijlen Henrick; Thomas zoon wijlen Goossen Maessoen van Eijndoven; Willem Schiet; Henrick Jan Eckermans (30 augustus 1421), 31 juli 1421

BP 1198 (Best) okt 1427 – sept 1428 folio 37r (Aerle) Jan Beriss van Oirle, man van Jut dochter wijlen Jan Aertss van Laerhoven; Thomas zoon wijlen Goossen sGruijters van Eijndoven; Henrick die Wijse (schoonzoon van wijlen Henrick van Aerle); Thomas zoon wijlen Goossen Scuters (sic) van Eijndoven

BP 1198 (Best) okt 1427 – sept 1428 folio 77v Thomas Goossenss van Eijndoven; Gerit Willemss van Dormalen; Geertruijt dochter wijlen Ervart Henrick Ervartss (folio 77v, 78r); Agnes dochter wijlen Ervaert Henrick Ervartss

BP 1199 (Best) okt 1428 – sept 1429 folio 174v: Agnes dochter wijlen Ervart Henrick Ervaertss; Willem Peperkoren, man van Geertruijt dochter van wijlen Ervart Henrick Ervaerts en van Beel dochter wijlen Willen Hovensoen zoon wijlen Willem van den Hove; Gerit Willemss van Dormalen; Thomas Goosenss van Eijndoven

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 78r (Aerle) Jan van den Hove, man van Lijsbeth dochter van wijlen Henrick van den Venne van Strijp en van Lijsbeth Thomas Goeswijns van Eijndoven Dirck Henrix van Aerle; Willem Jan Cnapen

BP 1209 (Best) okt 1438 – sept 1439 folio 89v: Willem Dirck Haecx; Thomas Goossenss van Audenhoven

BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 75r: Jan Henrix van Melcrode, Geerlinck zoon wijlen Gerit Henrix van Melcrode, Thomas Goossens van Audenhoven

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 12r: Aelbert zoon wijlen Henrick van Melcrode, Thomas van Audenhoven zoon wijlen Goossen

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 273r (Geenen Best) Thomas Goossenss van Audenhoven; Lijsbeth dochter wijlen Thomas van Eijndoven; Henrick Henrix van der Capellen; Jacop Cuper zoon wijlen Gielis

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 335r: Goijart Keijmp zoon wijlen Jan, Thomas van Audenhoven zoon wijlen Goossen

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 42r: Thomas Goossens van Eijndoven, Claes Thomass van Audenhoven

BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 88v: Aert Leuniss van Lancvelt man van Geertruijt Jan van Gageldonck; Jan van den Broec, man van Kathelijn Jan van Gageldonck; Thomas van Audenhoven zoon wijlen Goossen Maessoen

BP 1256 (Best) okt 1486 – sept 1487 folio 13v: de kinderen van wijlen Thomas van Audenhoeven; Hillegont weduwe van Adriaen Lambrechss; Mr. Ghijsbert Michiel Lucy


Huwt (1) voor 1417

Mechteld WOUTERS

FamilienaamIndex

Mogelijk de moeder van ten minste een deel van de kinderen.


Huwt (2) ca. 1430

413.481   N. Berthout Heijn DIDDEN

FamilienaamIndex 413.481Vader 826.962Moeder 413.623 • Tevens 206.255, 412.491

Geboren ca. 1410
Overleden voor 1466

Familienaam mogelijk Van der Notelen.

Kinderen

 1. Goossen Zie 206.740
 2. Peter (+voor 1466), niet vermeld in deling 1470; vader van Margriet, Henrick, Peter en Jan
 3. (mogelijk) Heijlwich, niet vermeld in deling 1470
 4. Thomas, niet vermeld in deling 1470
 5. Claes(+Oirschot voor 6-4-1501), huwt Agnes Peter van der Parre (+na 1501), ouders van Thomas, Henrick, Katrina (gehuwd met Jan Bergers), Margriet (gehuwd met Jan Jans van Veldhoven), Elisabeth (+voor 1501, gehuwd met Beertram Jans van den Spijker, ouders van Katarina, Juet en Agnes), Thoma (gehuwd met Gijsbrecht Gijsbrecht van den Broek) en Isabel (gehuwd met Jan Dirck Wagemans)
 6. Gijsbrecht
 7. Hendrik van de Langeneep, vermeld ORA 2-3-1470 als broer van Claes
 8. Lijsbeth, Zie 103.127
 9. Claeske Zie 206.245
 10. Mechteld (+voor 3-5-1470), huwt Willem Willem Vos
 11. Cathelijn (+voor 1470), huwt Jan Bierkens

TerugBegin van generatie


413.482   Thomas Henricks van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 413.482Vader 412.456Moeder 412.457

Volgens website Van Adrichem. Broer van Kathelijn, gehuwd met Joerden Beckers. Zeker niet identiek met Thomas Aert van der Ameijden, die heel andere kinderen heeft, Zie 103.114

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 272r: Rombout zoon wijlen Gerit Gerit Heer Aelbrechss man van Jut Goijarts van der Hoeven; Thomas Henrix van der Meijen

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 51r: Willem Jan Aertss van der Ameijden; Thomas Henrix van der Ameijden

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 –sept 1430 folio 65r: Corstiaen zoon wijlen Rutger die Smijt van Zonne, man van Lijsbeth dochter wijlen Jan van der Capellen; Thomas Henrix van der Ameijden

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 87r: Peter Willem Peterss van den Schoet, Henrick Rutgerss van den Putten, Thomas Henrix van der Ameijden

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 128r: Henrick die Smyt van Strathen; Jan natuurlijke zoon van wijlen Heer Willem Vos en van Beertha Duijtschen; Thomas zoon wijlen Henrick van der Ameijden man van Aleit docher van wijlen Jorden Goijartss die Becker

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 212v: Willem en Jan zoons van wijlen Jan Henrick Cnape en hun schoonbroer Willem Jorden Everitss van Strathen man van Heilwich

Jorden Goijartss die Becker; Thomas Henrix van der Ameijden

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 47r: Dirck natuurlijke zoon van Goossen Roelofss van der Ameijden; Thomas Henrix van der Ameijden

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 54v: Jorden die Becker zoon wijlen Goijart die Becker; Thomas Henrick van der Ameijden; Jan Goijart Hillensoen van Spoerdonck; Jan Willem Moermans

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 275v: Jan Janss van den Laeck man van IJda dochter wijlen Thomas van der Ameijden; Goossen Thomass van Audenhoven man van Aleijt dochter wijlen Thomas van der Ameijden

BP 1222 (Oirschot) okt 1451– sept 1452 folio 91v: Jan Janss van den Lake man van IJda dochter wijlen Thomas Henrix van der Ameijden; Goossen Thomass van Audenhoven man van Aleijt dochter wijlen Thomas Henrix van der Ameijden

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 - sept 1452 folio 274v: Jan Janss van den Laeck man van IJda Thomas Henrix van der Ameijden, Goossen Thomass van Audenhoven man van Aleit Thomas Henrix van der Ameijden

BP 1224 (Oirschot) okt 1453 – sept 1454 folio 123v: Jan Janss van den Laeck man van Yda Thomas Henrick van der Ameijden; Goossen Thomass van Audenhoven man van Aleijt Thomas Henrick van der Ameijden

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 70r: Jan van den Laeck man van Yda dochter van wijlen Thomas van der Meijden en van Aleijt Jorden die Becker


Huwt

413.483   Aleijt Goijaert BECKERS

FamilienaamIndex 413.483Vader 208.566Moeder 826.967

NB Volgens BP 1480 (Oirschot) dochter en niet halfzus van Jordaen Goijaerts. BP 1433 heeft haar als dochter van wijlen Joerden Goijaerts, maar Joerden is nog niet dood…

BP Best: in 1480 met een ander gehuwd…

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1250 (Best) okt 1480 – sept 1481 folio 349r (Aerle) Peter Jan Hantscoenmekers man van Elya (=Eelken) Goijart Beckers; Aert zoon van wijlen Jacop Smolners en van Aleijt Goijaert Beckers

Kinderen

 1. Aleijt Zie 206.741
 2. Ida, huwt Jan Jans van de Laeck
 3. Goossen, vermeld 1471

TerugBegin van generatie


413.484   Jan Henrick van der LIJNDEN

FamilienaamIndex 413.484 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1385
Overleden na 1440, voor 1-10-1444

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 2v no 7 dd 14-3-1463) Verschenen zijn Jan en Gijsbrecht, broers en kinderen van wijlen Jans van der Lijnden en hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van hun vader Jan en hun moeder Lisbeth. Bij deze verdeling krijgt Jan een stuk land genoemd de Langakker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jan Peter Haecks, Willem Keijsers, genoemde Gijsbrecht waarvan is afgedeeld, Lisbeth van Dormalen en haar kinderen, Henrick van den Langeneep, Dirck van Aerle, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij de helft van een eeuwsel, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jan Peter Haecks, Dirck van Aerle, Willem Keijsers. Verder krijgt hij de helft van de schuur en de schaapskooi die op het erf staat van op het deel van Gijsbrecht en die zal Jan naar keuze afbreken. Verder zullen ze samen ook een weg gebruiken die ze hebben aangelegd en die naar hun beider huizen loopt, ieder van hen gebruikt daarvoor 7 voet van hun land. Uit dit erfdeel zal Jan voortaan 13 lopen rogge betalen, Oirschotse maat, uit het eeuwsel nog 4 lopen rogge Oirschotse maat en nog een halve oude grote als grondchijns aan het kapittel te Oirschot. Genoemde Gijsbrecht doet afstand van enige aanspraken van Jan’s erfdeel etc. Bij deze verdeling krijgt Gijsbrecht het huis met tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. genoemde Jan zijn broer, Lisbet van Dormalen en haar kinderen, Henrick Berten en Henrick van den Langeneep, Dirck Everdeijs en Juet van der Capellen, verder de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de helft van een eeuwsel, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jan Peter Haecks, Dirck van Aerle, Willem Keijsers. Verder krijgt hij nog een half mud rogge per jaar te ontvangen van Gerart van Hoorn volgens de brief daarover. Hieruit zal Gijsbrecht jaarlijks 12 en een halve lopen rogge betalen maat van Oirschot en een oude grote chijns, uit de helft van het eeuwsel nog 4 lopen rogge per jaar en een halve oude grote als grondchijns aan het kapittel, verder nog een half mud rogge aan Henrik van Tuldel. Gijsbrecht belooft alle lasten af te handelen en geen aanspraken te hebben op het andere erfdeel. etc.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 259 no 292 dd 13-9-1468) Verschenen is Gerart Willems van Dormalen en verkoopt nu met schepenbrieven van Oirschot aan Bartholomeus Mathijs van Beerwinkel die een stuk land gelegen in Oirschot in de Grootakkers onder Best, b.p. Bertelmeeus Thijs van Beerwinkel, Peter van Berck, Willem Keijsers, genoemde Gerart als verkoper. Gerart had dat perceel verkregen van Jan en Gijsbrecht kinderen van Jan van der Lijnden. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 – sept 1431 folio 196v: Peter van den Lijnden (overleden) en zijn kinderen Goijart en Belia; Goijart zoon wijlen Goijart Hillen; Henrick Janss van Spoordonc (Peter = mogelijke vader)

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 52r: Peter die Becker van Oerschot en Enghel zijn zuster, kinderen van wijlen Goyart Hyllensoen; Henrick Moermans; Peter van der Lijnden overleden, man van Heijlwich overleden

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 7v: Ghijsbert Janss van der Lijnden; Dirck Hoghehuijs man van Kathelijn Jan van der Lijnden; Kathelijn Dirck Michiels van Hall weduwe van Pauwels van der Lijnden; Goijart Delijen

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 281r: Ghijsbert Jans van der Lijnden, Goijart Janss van Roede, Goijart Goijart Deliensoen, Kathelijn dochter wijlen Dirck Michielss van Halle

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 116v: Ghijsbert Janss van der Lijnden, Kathelijn Dirck Michielss van Hall en haar zoon Jan (vroeger verwekt door Pauwels van der Lijnden), Goijaert Delijensoen

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 441v: Jan van der Lijnden, Jan Kepken van Nuwelant

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Best) okt 1407 – sept 1408 folio 30v Jan van der Lijnden, Gijb van Helmont (en zie Liemde)

BP 1185 (Best) okt 1406 – sept 1407 folio 193v (A) Jan van der Lijnden van Oirscot, man van Liesbeth dochter Peter Ervarts, Willem zoon wijlen Gerit van der Cappellen; Wouter, Bertha, Metta, Kathelijn en Liesbeth kinderen wijlen Gerit voornoemd

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 20r: Jan Henrix van der Lijnden, Jan Jorden Everitss, Henrick Vaerlaers zoon wijlen Jan Vaerlaers

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 120v: Dirck Goijartss van der Hoeven weduwnaar van Marie Henrick van den Hove en zijn dochter Ermgart; Henrick en Ghijsbert zoons van Jan Henrix van der Lijnden; Willem van den Hove

BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 200r: Wouter van den Langenneep, man van Lijsbeth Goijart Ackerman; Henrick en Gijsbert zoons van Jan van den Lijnden

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 206r: Rutger Henrick Rutger Henrick Oemen soen verkoopt aan Henrick en Ghijsbert zoons van wijlen Jan van der Lijnden: een huis, erf, hof en aangelag en andere gebouwen daarop naast Hoirnkensecker en den Groten Ecker, lasten o.a. 7 oude groten, 2 september 1444; Henrick Henrick Rutger Henrick Oemensoen ziet af van vernadering

BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 267r: Dirck zoon wijlen Dirck van Aerle zoon wijlen Herman van der Bruggen, Goijart Michiel Beldekenssoen, Henrick, Jan en Ghijsbert zoons van wijlen Jan van der Lijnden

BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 45r (Vleut) Jan en Meeusken en Gerit kinderen van wijlen Gerit Gerit Heer Gerits van Bucstel; Jan en Ghijsbert zoons wijlen Jan van der Lijnden

BP 1232 (Best) okt 1461 – sept 1462 folio 168r: Jan en Ghijsbert zoons van wijlen Jan van der Lijnden; Meeus Mathijss van Beerwinckel; Jan Peter Haecx

BP 1233 (Best) okt 1463 – sept 1464 folio 83r (Aerle) Harman Wouterss van Aerle, Ghijsbert van der Lijnden en zijn dochter Lijsbeth

BP 1237 (Best) okt 1467 – sept 1468 folio 33r Aelbert Goijartss van der Hoeven, Ghijsbert en Jan zoons van wijlen Jan van der Lijnden

BP 1246 (Best) okt 1476 – sept 1477 folio 337v: Willem Henrix van der Vloet man van Lijsbeth Goijart Goijart Eckerman, Henrick en Ghijsbert zoon van Jan van der Lijnden


Huwt ca. 1410

413.485   Elisabeth Peter EVERAERTS

FamilienaamIndex 413.485 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oirschot voor 14-3-1463

Kinderen

 1. Jan
 2. Gijsbrecht Zie 206.742
 3. Kathelijn huwt Dirck Hoghehuijs
 4. Henrick

TerugBegin van generatie


413.486   Jan Jan van der SCHUEREN

FamilienaamIndex 413.486Vader 826.972Moeder 826.973

Overleden (ver) voor 1496

Mogelijk zoon van Jan Gielis.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 25v no 148-150 dd 3-7-1496) Wouter Willem Wouters voor hemzelf handelend en voor Willem Willems van der Schueren en voor Jan Lambrechts als man van Margriet dochter van wijlen Willem van der Schueren, nog Jan Willem Wouters die voor zichzelf handelt en ook nog namens Thomas Goossen Thomas van Oudenhoven, en voor Dirck de Raet als man van Marie dochter van wijlen Willem van der Schueren en voor zijn broers Willem en Jan en voor Eva en Dingen zijn zusters, die ook nog handelen namens Jan Gijsbrechts van der Lijnden en voor Jan Willems van der Schueren en nog vanwege Mercelis Matheeus van Croonenburg als man van Lisbeth, hebben samen een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van hun tante Aleijt, dochter van Jan van der Schueren. (…)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 57v Ghijsbert zoen van Jan van der Schueren en van wijlen Kathelijn en zijn broer Jan en zijn zusters Aleit, Kathelijn en Jut (NB Gijsbert komt zeer veel voor v/a ca. 1445); Ghijsbert zoen van Jan van der Schueren en van wijlen Kathelijn en zijn broer Jan en zijn zusters Aleit, Kathelijn en Jut; Willem Wouter Eessen man van Jut Jan van der Schueren; Jan Henrix Hoppenbrouwer man van Aleit Jan van der Schueren; Ghijsbert Janss van der Lijnden man van Kathelijn Jan van der Schueren

BP 1258 (Oirschot) okt 1488 – sept 1489 folo 184r: Zusters van Bethanië in Den Bosch; Jan, Aert, Wilem, Ida en Dympna kinderen van wijlen Jan van den Schueren

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 116r: Jan Gieliss van der Schueren, Robbert Robbert van den Zandacker (folio 116v); Geerlinck van Melcrode zoon wijlen Gerit van Melcrode; Willem Rutgers van Audenhoven


Huwt ca. 1440

413.487   Kathelijn N.

Index 413.487 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathelijn Zie 206.743
 2. Ghijsbert (+voor 1-10-1475), huwt Aleijt N.
 3. Jan, huwt Marie, ouders van Jan, Willem, Aernt, Yken = Ida en Digna = Dympna (ORA Oirschot 3-2-1491)
 4. Aleijd (+voor St Thomas 1490), huwt Jan Henrick Hoppenbrouwers (+voor St Thomas 1490)
 5. Jut, huwt Willem Wouter Eessen
 6. Willem (+voor 1464), vader van Aernt, Jan, Margriet (gehuwd met Jan Lambrechts van Wolfswinkel), Lisbeth (gehuwd met Marcelis Matheeus van Sittart), Willem, Kathalina en Marie
 7. Aert (+na 1496), ook Van Zeelst genoemd

TerugBegin van generatie


413.504   Jan Willem SGRAETS

FamilienaamIndex 413.504Vader 827.008Moeder 827.009

Geboren voor 1400
Overleden voor 1437

Vermoedelijk vorster.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 85v (heerdgang van Strathen) Jan zoon wijlen Willem sGraet; Heilwig dochter wijlen Sander Colner; Aert Bac zoon wijlen Henrick; (Liesbeth dochter wijlen Wijnrick van Zochel = is doorgestreept); (zie Rosmalen) 17 maart 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 182v (vorster in Oirscot) Dirck die Crom en Jan sGraets van Eijndhoven; Daniel Roesmont, rentmeester van de Hertog, 18 maart 1424

BP 1194 (1423–1424 f.85v dd 17-3-1424, Straten maar ook Rosmalen) Jan zoon wijlen Willem sGraet; Heilwig dochter wijlen Sander Colner; Aert Bac zoon wijlen Henrick; Liesbeth dochter wijlen Wijnrick van Zochel

BP 1194 (1423–1424 f.182v dd 18-3-1424) Dirck die Crom en Jan sGraets van Eijndhoven; Daniel Roesmont, rentmeester van de Hertog

BP 1197 (1425–1426 f. 129r) Jan Willem Graets van Eijndoven; Heilwich Sander Colners; Jan Ywijns van den Berge; Goijart die Cromme

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 37v (heerdgang van Strathen)Heilwig Tolbers dochter wijlen Sander; Goijaert die Cromme; Jan zoon wijlen IJwaen van den Berghe; Jan wijlen Willem sGraets; Wijlen Aert van den Hove, 7 februari 1427

BP 1197 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 338v: Meeus Zuetrix zoon wijlen Jan; Jan sGraets; Rutgher van Erkel, 13 februari 1427

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 274r: Jan zoon Willem sGraets, Aert Last zoon wijlen Aert Last man van Kathelijn; Meeus Zuetrix; Jan Jorden Everitss en zijn broer Willem

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 42v: Heilwich weduwe van Jan sGraets en haar kinderen Willem, Agnes en Aert (onmondig); Henrick Peter Aert Danelss


Huwt voor 1420

413.505   Heilwich N.

Index 413.505 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 206.752
 2. Agnes
 3. Willem

TerugBegin van generatie


413.506   Jan SWITTEN

FamilienaamIndex 413.506 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1508

Vermeld ORA Oirschot 1469, ook Jan Switten van Berse; met mogelijke ooms Dirck en Gerard Jans Switten in 1469.


Huwt

413.507   Engel N.

Index 413.507 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1508

Onzeker.

Kinderen

 1. Lisbeth Zie 206.753
 2. Aert (hypothetisch), kleinzoon Aert Jan vermeld ORA Oirschot 1527, gehuwd met Heijmerickje Daniel Schepens

TerugBegin van generatie


413.508   Wouter van den DIJCK

FamilienaamIndex 413.508 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1476

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 102v no 74-76 dd 2-2-1465) Verschenen is Wouter van den Dijck en heeft tijdig betaling gedaan van het derde deel van 100 gouden guldens van elk 10 stuivers, die hij vanwege een zoenovereenkomst binnen de termijn van 17 weken met zijn vier zaten (kinderen?), eerder had beloofd te zullen betalen en te voldoen aan de kerk van Oirschot op het St. Jorisaltaar in handen van heer Philips van Geldrop priester, zijnde hun oom, en in handen van Dirck Goessens vanwege Geveraert, zijnde de broer van de overledene. Als zekerheid dat zulks is gebeurd hebben wij hier ons schependomszegel aan de akte bevestigd. (Idem 75) Verschenen is Wouter van den Dijck uit de vorige akte en heeft hier voor ons schepenen het tweede derde deel betaald van de 100 zoenguldens ten behoeve van heer Philips van Geldrop, priester. (Idem 76) Verschenen is Wouter van den Dijck uit de vorige akte en heeft hier voor ons schepenen het derde derde deel betaald van de 100 zoenguldens, ten behoeve van heer Philips van Geldrop, priester en ten behoeve van Lonis natuurlijke zoon van de overledene.

NB Kapittel Oirschot, 1357-58: Godevaert en Yke Willems van den Dijck.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 76 no 21 dd 11-2-1476) Verschenen is Henrick van den Dijck, Jan, Jacop en Wouter, broers en kinderen van wijlen Wouter van den Dijck, Aert van Lievendael als man van Aleijt dochter van genoemde Wouter, verder Gooris van Cuijck als man van Belien dochter ook van genoemde Wouter, Jan Heijligen als man van Marie dochter van wijlen Wouter van den Dijck, welke Jacop, Aert en Gooris nog handelen voor hun medezwager Lemmen, hebben een deling gemaakt inzake alle bezit dat wijlen Wouter van den Dijck en diens vrouw Katalijn na hun dood hebben achtergelaten. Met deze deling krijgen Henrick van den Dijck en Jan en Wouter als broers en zoons van wijlen Wouter en Jan Heijligen als echtgenoot, alle bezit dat is gelegen onder Vessem in de dingbank van Oerle. Genoemde Jacop zoon van Wouter van den Dijck en Aert van Lievendael, Gooris van Cuijck als echtgenoot krijgen alle bezit te Diessen in de dingbank van Beek en nog 10 lopen rogge in de gemeente X. (…)

ORA Oirschot (Toirkems 124a fol 105 nos 51-2 dd 16-4-1477) Komen is Lambrecht zoon wijlen Dirck van Onstaden samen met zijn zoon Adriaen en nog Lambrecht zoon wijlen Jan Reijniers als man van Katalijn dochter van genoemde Lambrecht van Onstaden en verkoopt al het door hem geerfde bezit etc. afkomstig van wijlen Wouter van den Dijck en diens vrouw Katalijn, waar dat bezit zich ook bevindt. Hij draagt zijn aanspraken en rechten hierin over aan Jacop zoon wijlen Wouter van den Dijck ten behoeve van Aert van Lievendael als man van Aleijt dochter van wijlen Wouter van den Dijck en ten behoeve van Gooris van Cuijck als man van Belien dochter van wijlen Wouter van den Dijck. (...) (Idem 52) Komen is Jacop zoon wijlen Wouter van den Dijck en belooft aan Lambrecht zoon Dirck van Onstaden die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens zoon Adriaen en Lambrecht zoon wijlen Jan Reijniers als echtgeboot daarvan het erfrecht na de dood van Lambrecht, die een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Oudehof, gelegen in herdgang de Kerkhof aan het Moleneinde daar, (...)

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 424v no 244 dd St Thomas 1484) Komen is Jacop zoon wijlen Wouter van de Dijck en verkoopt aan zijn broer Henrick Wouters van de Dijck een pacht van 8 lopen rogge, welke pacht Henrick natuurlijke zoon van Goijaert van Berze eerder aan deze Jacop had beloofd, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, schuur etc., b.p. Dirck van Ellaer, de gemeijnte, volgens de brief.


Huwt

413.509   Kathalijn N.

Index 413.509 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1476

Kinderen

 1. Henrick Zie 206.754
 2. Marie, huwt Henrick Henrick Jacops
 3. Jacob, in 1509 voogd van de kinderen van Henrick
 4. Aleijt (+voor 1496), huwt Aert van Lievendael
 5. N., huwt Lambrecht Dirck van Onstaden
 6. Belien, huwt Gooris van Cuijck

TerugBegin van generatie


413.510   Henrick Goijaert de WEVER

FamilienaamIndex 413.510Vader 827.020Moeder 827.021

Overleden Oirschot voor 1505, waarschijnlijk voor 1496

Alias Swevers

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 303 no 104 dd 11-3-1482) Komen is Henrick natuurlijke zoon van wijlen Goijaert Zweers die was verwekt bij Mechteld dochter van wijlen Henrick van de Schoet en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Gielis Henrick Ansems van Gemert die een jaarlijkse pacht bvan 1 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Gielis Jan Gielis steeds aan zijn moeder Mechteld had beloofd, te voldoen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jan van Meeuwen, Aelbrecht zoon van wijlen Henrick van de Schoet, de gemeenschappelijke straat, alles volgens de brief ervan.

Idem (fol 304 no 117 dd 12-3-1482) Komen is Henrick natuurlijke zoon van wijlen Goijaert Zwevers en belooft aan Gielis Henricks van Gemert die voortaan een pacht te betalen van 6 lopen rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang Aerle, groot 3 lopenzaad genoemd de Schoet, b.p. de gemeijnte daar genoemd de Grootdonk, Claes Geerlicks en haar kinderen, Mathijs van Beeck.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 8 no 44-8 dd 3-2-1505) Mechteld en Truiken, gezusters en kinderen van wijlen Henrick Goijaert Wevers met Peter Goijaert Wevers als hun voogd verkopen aan Marcelis Jan Gielis die een huis, tuin etc. groot 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle aan de Grootdonk daar, b.p. Gielis Lucas, Dirck Stockelmans, Gijsbrecht Daniels, Jan Lambrechts, de gemeijnte. (Idem 45) Mercelis Jan Gielis uit de vorige akte heeft beloofd aan Mechteld en Truiken, door hen samen te delen, een bedrag van 12 pèters te betalen samen met 5 lopen rogge per a.s. Maria Lichtmisdag. Marcelus mag geen hout van het perceel wegvoeren niet voordat hij eerst dit bedrag en rogge heeft betaald. (Idem 46) Mechteld en Truiken, verder Mercelis Jan Gielis als man van Reijnier, gezusters en kinderen van wijlen Henrick Goijaert Wevers welke Mechteld en Truiken zijn vergezeld van hun voogd Peter Goijaert wevers verkopen aan Willem Jan Riemslegers als man van Goijaert, een stuk lan d groot 3 lopenzaad, genoemd de Stert, gelegen in herdgang Aerle, b.p.de erfgenamen van Geerlick van den Melcroth, de gemeenschappelijke straat, Jan Mathijs van Beeck. Lasten hieruit zijn 14 lopen rogge per jaar en de grondchijns van een stuiver. (Idem 47) Willem Jan Riemslegers als man van Goijaert dochter van wijlen Henrick Goijaert Wevers en met hem Jacop Wouters van den Dijck als voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Goijaert, verkopen aan Cornelis Jan Daniels het bezit uit de vorige akte, genoemd de Stert. (Idem 48) Willen Jan Riemslegers als man van Goijaert en Jacop Wouters van den Dijck als voogd over het minderjarige kind van Goijaert dochter van wijlen Henrick Goijaert Wevers verkopen aan Mechteld en Truiken en Marcelis Jan Gielis als man van Reijner m een huis, tuin etc.m groot 3 lopenzaad gelegen in herdgang Aerle, b.p. Gielis Lucas, Dirck Stockelmans, Gijsbrecht Daniels, Jan Lambrechts, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn een oud schild en een stuiver als grondchijns.


Huwt voor ca. 1475

413.511   N.N.

Index 413.511 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goijaert Zie 206.755
 2. Mechteld, vermeld ORA Oirschot 1505
 3. Truiken, vermeld ORA Oirschot 1505
 4. Reijnier(tje), huwt Mercelis Jan Gielis

TerugBegin van generatie


413.512   Goossen Ruelens van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 413.512Vader 827.024Moeder 827.025

Geboren voor 1405
Overleden na 1445

De chronologie wringt mijns inziens. Vermeld 1464 als vader van een (ruim volwassen) natuurlijke zoon Diederick; vermeld 1470 in een vidimus van een akte uit 1429 als schepen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (feb. 1399 – juni 1399) folio 155r: Henrick die Wit zoon wijlen Jan, Goossen Roelofz van der Ameijden, Aleijt dochter wijlen Rutger Haijartssoen

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 257r: Henrick van Audenhoven zoon wijlen Jan Lijerinc van Straten, Goossen Roelofs van der Ameijden

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 137v, 138r Goessen zoon wijlen Roelof van der Ameijden; Kathelijn en Heilwich dochters van Evert zoon van wijlen Roelof van de Spiker en van Aleit dochter wijlen Evert van Gestel

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 329v: Goijart Roelofss van der Ameijden; Dirck natuurlijke zoon van Goossen Roelofs van der Ameijden en van Marie Willem Aleyten

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 – sept 1431 folio 190r: Henrick zoon wijlen Rutger van der Ameijden; Dirck natuurlijke zoon Goossen van der Ameijden; Goijart natuurlijke zoon Rutger van der Ameijden (broer van Henrick en Heilwich)

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 35r: Goossen Roelofss van der Ameijden; Kathelijn dochter wijlen Henrick Kemps van Dommelen; Willem van Ghenp; Matheeus Dirx de Kuster van Blaerthem; Mr. Henrick van Vlierden

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 241v: Cornelis Jan Goeswijnss van der Ameijden; Dirck natuurlijke zoon van Goossen Roelofs van der Ameijden; Rutger Jan Goeswijnss van der Ameijden

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 19r: Goossen Roelofss van der Ameijden; Herman Everartss van Gestel; Wouter zoon van Dirck van Aerle zoon wijlen Herman van der Bruggen

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 177r: Roelof Henrix van Melcrode; Willem Janssn. van der Ameijden; Dirck natuurlijke zoon van Goossen Roelen van der Ameijden; Roelof zoon van Willem Janss van der Ameijden

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 287r: Dirck natuurlijke zoon van Goossen Roelensoen van der Ameijden verkoopt aan Dirck Janss van der Molen een pacht van 10 zesteren rog, Bossche maat op Lichtmis uit een huis … in de herdgang van der Ameijden, 17 juli 1438 (pacht gelost op 30 december 1718)

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 64r: Dirck natuurlijke zoon wijlen Goossen Ruelenss van der Ameijden; Henrick Willems van den Venne

BP 1249 (Oirschot) okt 1479 – sept 1480 folio 19r: Anthonis Roelof Willem Janss van der Ameijden; Dirck natuurlijke zoon Goossen Roelens van der Ameijen; Aert Bernt Willemss


Huwt (1)

413.513   Luitgaard N.

Index 413.513 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Buitenechtelijke relatie (2) voor 1428

Maria N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Peter Zie 206.756
 2. (uit 1) Juet
 3. (uit 1) Kathalijn
 4. (uit 2) Diederick, heeft relatie met Aleit Henrix van Zomeren

TerugBegin van generatie


413.518   Henrick Philips van GELDROP

FamilienaamIndex 413.518Vader 423.762Moeder 423.763

Geboren voor 1384
Overleden ofwel voor 1473, mogelijk voor 1450, of toch na 1502

Alias Heijn, bastaardzoon van een priester. Vermeld 1505, 1507.

(Schoutsrekeningen inv 13016, 1429-1467, Archiefcollectie Henk Beijers)

1456: Henneken Heymans verwondde Henneken Heer Philips [Oirschot]

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 15 no 90 dd 11-4-1502) Henrick zoon heer Philips van Geldrop belooft aan Heijlwig weduwe van Henrick Bonten dat hij haar zolang ze leeft niet lastig zal vallen inzake het bezit waarvan zij het vruchtgebruik heeft dat haar is nagelaten door wijlen Jan van Helmond.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 – sept 1409 folio 43r: Heer Jan priester en Willem zoons wijlen Elijas Havemarij; Jan van Helvert man van Jut dochter wijlen Elias; Henrick Dreijer zoon wijlen Jan; Henrick natuurlijke zoon van Heer Philips van Geldrop, investiet van Geffen

BP 1189 (Oirschot) okt 1415 – sept 1416 folio 265v Henrick natuurlijke zoon van Heer Phlip van Geldrop, investiet van de kerk van Geffen

BP 1189 (Oirschot) okt 1415 – sept 1416 folio 347v (A) Rijneer Schaden; Herman Artssoen Cleijnael; Henrick Jan Bijl van Zundert; Henrick natuurlijke zoon van Heer Philip van Geldrop, priester

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 73v: Jan van den Doiren van Oirscot; Henrick natuurlijke zoon van Heer Philips van Geldrop, investiet van Geffen

BP 1193 (Oirschot) okt 1422- sept 1423 folio 515r: Heer Jan Oem (vice deken), Heer Willem van Peterssem, Heer Willem van Kervenom, Mr. Lodewijch Boet, Kanunniken van Sint Peters kerk in Oirschot; Henrick van Geldrop natuurlijke zoon wijlen Heer Philips van Geldrop, investiet van Geffen; Goossen van Audenhoven natuurlijke zoon wijlen Heer Rutgers van Audenhoven, priester 26 augustus 1423

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 249r Jacob zoon wijlen Franco van Baest; Henrick zoon van Heer Philip van Geldrop, priester; (rog te leveren aan het voorn. huis van Henrick in Oirschot) 28 sept 1426

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 –sept 1440 folio 205r : Aert Vos ; Henrick natuurlijke zoon wijlen Heer Philip van Geldrop, priester; Willem natuurlijke zoon wijlen Lucas Meeus van Aerlebeke

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 100v: Henrick natuurlijke zoon wijlen Heer Philip van Geldrop, investiet van Geffen; Jan, Philip, Peter, Henrick, Gerit, Aelijt, Mechtelt, Kathelijn en Peterke kinderen van wijlen Peter Goutsmijt en van Kathelijn Philips van der Heesterbeke

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 245v: Henrick natuurlijke zoon wijlen Heer Philip van Geldrop, priester

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 245r: Jan Toernken; Lijsbeth weduwe van Henrick van Geldrop; Jan Corstiaen Vroemans; Henrick Janss van Audenhoven

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 312r: Henrick natuurlijke zoon van Heer Philip van Geldrop, priester; Herman Aert Cleijnael; Reijneer Scaden; Heer Willem Willemss van Audenhoven, priester

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 7v: Henrick natuurlijke zoon wijlen Heer Philips van Geldrop, investiet van Geffen

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 317r: Henrick natuurlijke zoon wijlen Heer Philip van Geldrop, priester; Aert Aertss van Ellaer, man van Beatrijs

BP 1234 (Oirschot) okt 1464 – sept 1465 folio 74r: Philip natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick van Geldrop, investiet van Geldrop, kanunnik in Oirschot [=Henrick zoon Heer Philip?MW]

BP 1234 (Oirschot) okt 1464 – sept 1465 folio 280r: Henrick van Geldrop natuurlijke zoon van wijlen Heer Philip van Geldrop, priester


Huwt voor 1460

413.519   Lisbeth Wouter Jansen van GOROP

FamilienaamIndex 413.519 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 204v nos 212-4 dd 25-9-1473) Komen is Lisbeth weduwe van Henrick van Geldrop en verkoopt aan haar wettige kinderen verwekt bij deze Henrick, een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Willem van Katwijk, de gemeenschappelijke straat, Dirck Simons, Jacop van Dormalen, Jacop Jannis. Nog verkoppt ze een akker genoemd de Mortel, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Peter Pels, Alaert Wuesten, Aleijt Elens. Nog een stukje eeuwsel genoemd de Moest ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Alaert Wuesten, Jan van der Daesdonk. Peter Pels, de gemeijnte. (...) (Idem 213) Komen zijn Jan, Claes en Henrick, broers en kinderen van wijlen Henrick van Geldrop en verder Aleijt dochter van genoemde Henrik met haar voogd en nog Peter Aerts van Elen als man van Johanna dochter van genoemde Henrick van Geldrop en doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van hun wettige broer Philips inzake een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, zoals in de vorige akte omschreven. Nog inzake een stuk land genoemd de Mortel ook zoals hiervoor omschreven. Nog een eeuwsel gemnoemd de Moest zoals hiervoor. (...) (Idem 214) Komen is genoemde Philips uit de vorige akte en belooft zijn broers en zwager en zuster dat als zij hem het geld teruggeven dat hij hen heeft geleend, dat hij het bezit weer aan hen over zal dragen.

Testeert 1460. ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 35v no 256 dd 8 dagen na St Jacop 1490): Jan Janssen van der Scueren die men ook wel Jan van der Vloet noemt, heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een autentiek testament, inzake een pacht van een mud rogge, Oirschotse maat, welke pacht Henrick zoon van heer Philips van Geldrop en diens wettige vrouw Lisbeth dochter van wijlen Wouter Janssen van Gorop hadden beloofd aan genoemde Jan van der Vloet en diens vrouw Goossen dochter van genoemde Henrik die zoon was van heer Philips van Geldrop en zoals de pacht bij de huwelijkse overeenkomst aan hen waren toegezegd, na hun dood te ontvangen uit al hun bezit dat Henrik en Lisbeth als testateurs zouden nalaten, alles volgens het testament van hen beiden ook hetgeen woordelijk de volgende frase bevatte : ¨Wij testateurs verklaren dat wij met Jan zoon wijlen Jan van der Scueren als man van onze dochter Goossen een overeenkomst hebben gemaakt in aanwezigheid van goede verstandige mannen en dat Jan na de dood van ons testateurs daarom een pacht van een mud rogge per jaar, Oirschotse maat zal ontvangen uit al ons bezit dat wij na onze dood zullen nalaten¨. Het testament is d.d. 19 februari 1460 omstreeks 3 uur namiddag. (…)

Kinderen

 1. Jan
 2. Claes
 3. Henrick
 4. Aleijt Zie 206.759
 5. Johanna, huwt Peter Aerts van Elen
 6. Philips (+na 1484)
 7. Heijlwich, huwt voor 1508 Adriaen Aert Mengelen
 8. Lisbeth
 9. Goosen, huwt Jan van der Vloet, vermeld 1490

TerugBegin van generatie


413.560   Jan Henrix de CORT

FamilienaamIndex 413.560Vader 827.120Moeder 827.121

Geboren ca. 1420
Overleden na 1485, voor 1-5-1490

Patroniem Dirck of Willem; in het eerste geval niet de zoon van de man die ik (naar Henk Coolen) als vader zie. NB: nog vermeld in ORA Oirschot op St Katharina 1486…

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 14v no 117-118 dd 1-5-1490) Joerden en Willem, broers, verder Lisbeth en Marieken gezusters en kinderen van wijlen Jan Cortten die deze had verwekt bij Heijlwich dochter van Joerden Willems, in aanwezigheid ook van hun oom Joerden Willems en nog met Melis Peters van den Scoet, Peter Rutger Cluijstermans, zijnde allen vrienden en familie van de kinderen van de kant van hun moeder, verklaren dat ze volledig zijn voldaan en betaalt voor het beheer dat hun oom van vaderskant zijnde Wouter de Cort als voogd over hun bezit tot aan vandaag de dag toe heeft gevoerd. Ze geven hem daarvoor kwijting en alle anderen die kwijting behoeven. (Idem 118) Genoemde kinderen uit de vorige akte geven hierbij machtiging aan Dirck Jan Cortten en aan Melis Peters van de Schoet om namens hen alle rentes en vorderingen te innen, daarvoor kwitanties te geven etc. inzake alle bezit dat ze hebben geerfd. De machtiging geldt tot wederopzeggen en de gemachtigden moeten wel jaarlijks hun rekening overleggen aan de familie van beide kanten.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 34 no 230 dd 23-11-1491) Eveneens verkopen de H. Geestmeesters aan Dirk de Cort een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot welke pacht Jan Dirck Corten eerder had beloofd aan Josien dochter van Aert van der Loeckt, te betalen uit een stuk land aan het Nuschoor, b.p. haar broer Willem, Willem Corten zijnde de vader van Jan. De H. Geestmeesters in hun funktie beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 39v no 186 dd 28-7-1493) Katalijn dochter van wijlen Peter Scoefs heeft verklaard dat ze is volddaan door Dirck Jan Cortten vanwege een legaat dat de vader van Dirck zijnde Jan de Cort aan Katarina had vermaakt vanwege bepaalde verrichte diensten en gedane arbeid toen zijn er woonde en als arbeidsloon verdiend mocht hebben. Katarijn geeft daarvoor nu kwijting aan Dirck en aan alle anderen die kwijting behoeven.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 3v no 28 dd circa 30-1-1496) Jorden en Willem, broers en kinderen van wijlen Jan Cortten voor henzelf handelend en voor hun zuster Marie en voor hun zwager Wouter als man van Lisbeth ook dochter van Jan Cortten, verklaren te zijn voldaan door Melis Peters van de Schoet voor al hetgeen hij voor hen heeft gedaan inzake hun bezit en ze danken hem voor de goede afrekening ervan, behalve wat betreft een pacht van 4 lopen rogge die hij hen heeft beloofd volgens de brief ervan. (Voetnoot: Is niet gepasseerd).

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 5 no 22-23 dd 25-1-1499) Joerden zoon wijlen Joerden Willems, in aanwezigheid van zijn moeder en haar huidige man, belooft aan Wouter Gooris van Kuijck als man van Lisbeth dochter van wijlen Jan de Cort, ten zijnen behoeve en ten behoeve van Jan, Marie en Joestken kinderen van Jan Cortten, een pacht van 3 lopen en drie vierdevat, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel, b.p. de straat, Corsten Gijsbrechts van der Berten, Jan van Hersel en meer anderen. (…) (Idem 23) De pacht uit de vorige akte kan altijd worden afgelost op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 8 peters en 8 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 42v no 116 dd 20-2-1528) Voor de schout van Kempenland of voor diens stadhouder is verschenen heer Thomas van den Snepscheut, priester als zijnde gemachtigde voor heer Henrick van Esch en voor heer Henrick Stockelmans, priesters en uitvoerders van het testament van wijlen Mechteld de vrouw van Henrick van Driemijlen alias van Heze en deze heeft een betalingsachterstand getoond inzake zijn jaarlijkse pacht van 8 lopen rogge die 4 jaar onbetaald is gebleven. Deze 8 lopen had Mechteld in haar testament vermaakt aan de uitvoerders om daarover naar keuze te kunnen beschikken en deze pacht was door Henrick Meeus van Driemijlen gekocht van Dirck Jans Scorten en de pacht was beloofd door Jan zoon wijlen Willem Sbrouwers aan deze Dirck op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Erdbruggen hier aan het Heijlaer, b.p. Aleijt weduwe van Rutger van der Hoeven en haar kinderen, de straat, Jan Willem Sbrouwers, conform een brief d.d. 9 maart 1485. Daarop hebben wij schepenen bij vonnis bepaald dat heer Thomas zijn vordering op het onderpand mag verhalen en daarvoor is gemachtigd Philips van den Doeren als vorster die het geveild heeft en heeft verkocht aan Willem Pauwels.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 175v: De kinderen van wijlen Jan die Cort

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 151v: De kinderen van wijlen Jan die Cort wonend in Oirschot; Katherijn weduwe van Pauwels Pauwels Ketelaar


Huwt (1)

413.561   Elisabeth Jan SCOEFS

FamilienaamIndex 413.561Vader 827.122Moeder 827.123

Vermeld als moeder van Dirck in ORA Oirschot 1531


Huwt (2) voor ca. 1460

Heijlwich Joerden WILLEMS

FamilienaamIndex

Volgens Coolen: alias Van Straaten.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 360 no 33 dd St Sebastiaen 1524) Willem Jan Cortten, Wouter Gooris van Cuijck als man van Lisbeth dochter van genoemde Jan Cortten, verder Dirck Jan Daniels als man van Marie ook dochter van Jan Cortten, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van Jan Cortten en van hun moeder Heijlwig hebben geërfd. (etc.)

Kinderen

 1. (uit 1) Dirck Zie 206.780
 2. (uit 2) Joerden, mogelijk al dood in 1524
 3. (uit 2) Willem
 4. (uit 2) Lisbeth, huwt Wouter Goris van Cuijck
 5. (uit 2) Marieken, huwt Dirck Jan Daniels
 6. (uit 2) Jan, mogelijk al dood in 1524
 7. (uit 2) Joestken, mogelijk al dood in 1524

TerugBegin van generatie


413.562   Willem Jan de BROUWER

FamilienaamIndex 413.562Vader 824.166Moeder 824.167 • Tevens 412.174, 412.680

413.563   Elisabeth Jan Roelofs van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 413.563Vader 825.362Moeder 825.363 • Tevens 412.175, 412.681

TerugBegin van generatie


413.564   Henrick Dircks van de HAGELAAR

FamilienaamIndex 413.564Vader 827.128Moeder 827.129 • Tevens 104.256

Geboren ca. 1420
Overleden tussen 23-3-1507 en 8-6-1507

Alias Hendrik van der Heijden; Alias Heijn; de Oudere (van de twee broers). Schepen 1468, 1476. Niet Hendrik Everts (diens zoon Jan is gehuwd met Margriet Knoeps in 1481); mogelijk Hendrik Willems.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 15 no 81 dd 4-7-1474) Verschenen is Henrick van de Hagelaer en verkoopt aan zijn zoon Mathijs een hoeveelheid raapzaad dat groeit op een stuk land van 2 lopenzaad, en verder verkoopt hij hem het gras uit een stuk beemd genoemd de Spijkersboender. Dat raapzaad en gras mag Mathijs veilen en verkopen en het meeste geld ervan is bestemd voor zijn vader. Dit is gebeurd omdat Mathijs voor diens vader een bedrag van 27 stuivers en 3  rijnsguldens heeft moeten betalen en het vorstergeld van 3 dagen. Als het raapzaad en het gras meer opbrengt, dat is voor genoemde Henrick.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 261v no 58 dd 4-2-1481) De zelfde Henrick Dirck Omen belooft aan Henrick van de Hagelaer ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn vrouw Heijlwich en hun beider dochter Henrick na hen, die een jaarlijkse pacht van 6 lopen rogge te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag uit het zelfde bezit van hiervoor. (Idem 59) De pachten uit de vorige twee aktes van elk 6 lopen mag men aflossen elk tegen betaling van 12 peters, elke peter tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 336v no 3 dd St Thomas 1482 in boek 1483) Komen is Loijch natuurlijke zoon van Goijaert Loijen van Berze en verkoopt met schepenbrieven aan Henrick Dircks van de Hagelaer de oudste , een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke straat, Aleijt weduwe van Andries Wilden met haar kinderen, de heer van Merode. Nog verkoopt hij een stuk land groot ca. 2 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Andries Wilden, Jan Janssen van Berendonk. (…) (Idem 4) Komen is genoemde Henrick en belooft aan Ida dochter van Wouter van Spulle een bedrag van 8 peters, elke peter tegen 18 stuivers, samen met een rente van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 392v no 19 dd 22-1-1484) Komen is Willem natuurlijke zoon van Jan van Oudenhoven alias Greven en belooft aan Henricks Dircks van de Hagelaer de jongste [pardon? De oudere, MW], ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn wettige vrouw Heijlwig dochter van wijlen Jan Heijligen een jaarlijkse pacht van 4 lopen rogge, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot ca. 1 lopenzaad gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Aert van Campen, Henrick van der Heijden, de weg daar. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Als een van de beiden van het echtpaar komt te overlijden gaat de helft van de pacht over naar genoemde Willem. (Idem 20) Henrick van de Hagelaer belooft mij ten behoeve van Idan dochter Wouter van Spulle die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 8 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers samen met een rente van 4 lopen rogge per a.s. Maria Lichtmisdag en een jaar later op Maria Lichtmisdag ook 4 lopen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 406 no 127 dd 21-4-1484) Komen zijn Dirck, Willem en Jan, broers en kinderen van Henrick van de Hagelaer uit diens eerste huwelijk en verkopen aan Heijlwig Jan Heijligen ten behoeve van haar en ten behoeve van haar dochter Henrick die ze had verkregen bij genoemde Henrick van de Hagelaer zijnde haar wettige man nu, alle bezit dat ze van hun moeder hebbben geerfd of nog zullen erven vanwege hun vader, waar dat bezit zich ook bevindt, in of buiten Oirschot. De verkopers beloven alle lasten van hun kant daarin af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 444 no 59 dd 20-2-1485) Henrick van de Hagelaer belooft aan heer Henrick van Esch ten behoeve van Ida dochter van Wouters van Spulle die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, 3 peters te zullen betalen, tegen 18 stuivers voor elke peter, samen met een rente van 4 lopen rogge.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 48 no 13 dd St Sebastiaan 20-1-1487) Komen is Henrick Dircks van de Hagelaer de oudste en Wouter Henrik Toerkens en beloven als schuldenaars om aan Gijsbrecht  Henricks van der After die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, een bedrag van 18 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met een rente van 8 lopen rogge maat van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 99 nos 166-7 dd 19-10-1488) Henrick Dirck van de Hagelaer de oudste verklaart dat hij aan Heijlwig weduwe van Jan Schellekens genoemd Henrick die tussen a.s. Maria Lichtmisdag en 4 jaar verder een bedrag van 12 en een halve peter zal betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met onderwijl steeds elke Maria Lichtmisdag een rente van 14 stuivers per jaar, waarvan de eerste termijn zal zijn per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Verder belooft Aert Vos onze collega-schepen aan Henrick Dircks alle lasten en kosten te betalen inzake deze belofte, welk belofte ze samen eerder hebben gedaan aan Dirck Willems van de Hagelaer. (Idem 167) Aert Jan Schellekens belooft aan Heijlwig weduwe van Henrick Jan Schellekens en aan Dirck Willems van de Hagelaer dat hij jaarlijks een rente van 4 pond paijment zal betalen, welke rente Goijaert de Roededrager in Den Bosch heeft te vorderen op onderpand van 2  lopenzaad land gelegen onder Spoordonk hier volgens zijn schepenbrieven. Hij zal zodanig betalen dat Dirck Willems van de Hagelaer en zijn bezit daarvoor gevrijwaard zijn.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 110 no 241dd 1-9-1487 of 1488) Henrick Dircks van de Hagekaer de oudste heeft zijn achterstallige vordering aangetoond net schepenbrieven van Oirschot inzake een jaarlijkse pacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, die 3 jaar achterstallig is, welke pacht Willem natuurlijke zoon van Jan van Oudenhoven die ook wel Sgreven wordt genoemd, eerder had beloofd aan genoemde Henrik Dircks van de Hagelaer, ten zijnen behoeve en ten behoeve van Heijlwig zijn wettige vrouw dochter van wijlen Jan Heijligen, beide zolang ze leven als lijfpacht, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, destijds voor de eerste keer per a.s. Maria Maria Lichtmisdag, op onderpand van een lopenzaad land gelegen onder Boterwijk, b.p. Aert van Campen, Henrick van der Heijden, een weg daar. Als een van hen zou komen te overlijden zou de pacht gehalveerd worden en na hun dood zou de pacht komen te vervallen, alles volgens de brief d.d. 22 januari 1484. Daarop hebben wij als schepenen bij vonnis bepaald dat Henrick zijn vordering op het onderpand mag verhalen, voor zover hij zijn vordering kan bewijzen en moet daarin de rechten van anderen respecteren. Voor de uitwinning heeft hij Gevaert Janssen gemachtigd en die heeft daarbij aan alle voorschriften voldaan. Het bezit is daarna verkocht aan Aert de Crom voor de achterstalligheid ervan en de kosten van de procedure. In het vonnis is ook bepaald datde koop een ´weer´zal zijn.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 185 no 283-4 dd 1-8-1489) Aert Vos en Heijn Dircks van de Hagelaer de oudste hebben zich samen borg gesteld voor Dirck Willems van de Hagelaer en Heijlken Scellekens vanwege een bedrag van 14 of 14 en een halve peter, elke peter gerekend tegen 18 stuivers. Aert Vos vrijwaart hierbij genoemde Heijn Dircks van de Hagelaer voor diens belofte in deze waarborg. (Idem 284) Dirck Willems van de Hagelaer verkoopt met schepenbrieven etc. aan Aert Vos een huis, tuin etc. met alle beplanting daar, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Peter Jan Gerits, verder aan de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 169v no 156 dd 25-2-1489) Peter Roefs belooft aan Henrick van de Hagelaer de oudste die tussen nu Maria Lichtmisdag en 5 jaar verder een bedrag van 12 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met een rente van een half mud rogge.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 27v no 207 dd 7-11-1490) Jan Henricks van de Hagelaer verkoopt nu aan zijn broer Dirck die alle bezit etc. dat hij van zijn oom Willem Jan Borchakkers heeft geerfd, waar dat bezit zich ook bevindt. Jan belooft deze overdracht altijd gestand te zullen doen en alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 37v no 211 dd 11-4-1494) Henrick van de Hagelaer de oudste heeft beloofd aan Jan Peters van Onstaden ten behoeve van zijn zuster Marie dat voor het geval dat Marie langer zal leven dan Henrick van de Hagelaer de jongste, zijnde zijn broer, dat hij na de dood van hemzelf, aan Marie het vruchtgebruik zal geven van alle roerende onroerend bezit en ook een pacht van 5 mudde rogge per jaar, alles zolang ze leeft en na haar dood zal die pacht weer versterven op de erfgenamen van haar genoemde man Henrick.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 12v no 78 dd 10-5-1494) Antonis Matheeus Schenkels voor hemzelf handelend en voor zijn broers Simon en Embrecht, en daarvoor ook gemachtigd als hij zei, verder nog handelend voor Gerard, Aleijt en Heijlwich zijn broer en zusters, verkoopt nu aan Henrick van de Hagelaer het bezit etc. dat de verkopers hebben geerfd van Jacop van Dormalen en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 23 no 132 dd 31-8-1495) Jan Aerts van Engeland verkoopt nu aan Henrick van de Hagelaer zijn erfdeel dat Godstuwen dochter van Dirck van de Hagelaer, zijnde zijn moeder had geerfd van of haar was vermaakt door Jacop van Dormalen, te weten een deel in een heiveld genoemd´t Laer gelegen aan de Huevel hier, b.p.de gemeenschappelijke straat, Rutger Goossens. Nog betreft het zijn deel in een akker genoemd de Boterwijkse Akker, b.p. Jan Persoens, Goijaert Henrick Loijen, Jan van Berse. Nog zijn deel in een akker genoemd de Bresser, b.p. Dirck van de Hagelaer, Peter Coppen, de straat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 38v dd 12-10-1498) Henrick Dircks van de Hagelaer heeft beloofd aan Steven Henriks van de Donk dat hij jaarlijks een pacht van een Bosch mud rogge zal betalen aan de H. Geest van Den Bosch, op onderpand van een stuk land genoemd de Crommenakker, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Rutger Goossens, Goijaert Henrick Delien, Henrick Dircks van de Hagelaer waarvan eerder is afgedeeld, de straat, conform de deelbrief d.d. 10 februari 1455. Hij belooft dat mud rogge zodanig te betalen dat een andere beemd die Steven vandaag heeft gekocht en Lambrecht Henrik Meeus eerder in een deling was toebedeeld gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Henrick Dircks van de Hagelaer waarvan is afgedeeld, Goijaert Henrick Delien, Margriet Rutten, daarvoor verder gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 54 no 284 dd St Thmoas = 21-12-1503) Henrick Rutger Belaerts en Aelbrecht van de Maerselaer als beheerders van de St. Petruskerk te Oirschot, beloven aan Henrick van de Hagelaer (de oudste =doorgestreept) te Boterwijk een pacht van een mud rogge, maat van Oirschot, steeds te voldoen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van al het bezit van de kerk en na de dood van Henrick van de Hagelaer komt deze rogpacht te vervallen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 25 bis no 117 “Een ondervraging geleid door Heijlwich Moermans op 8 juni 1507”) Dirck van de Hagelaer en Goijaert Henrick Loijchs verklaren dat het hen bekend is dat Heijlwich Moermans samen met Jacop van Dormalen geld in bewaring hebben gegeven aan Jacop Ansems van Liefveld en Claues Thomas van Oudenhoven, in hun tijd schepenen van Oirschot en wel een bedrag van 24 kronen voor 24 mud rogge, welk bedrag Heijlwich schuldig was aan Ervaert Willem Rutgers, welke rogge Heijlich met haar vrienden van Ervaert had gekocht, elk mud tegen 24 stuivers. En Heijlwich en Jacop hadden dat geld eerder naar het huis van Ervaert Willem Rutgers gebracht in aanwezigheid van deze Ervaert maar die weigerde het geld in ontvangst te nemen en daarna hebben Heijlwich en Jacop het geld aan de schepenen gegeven. Daarbij waren ook aanwezig Willem van Goerle, Jan Goijaerts en Henrick van de Hagelaer, die nu allen zijn overleden. (...)

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 183 no 9 dd dag na St. Antoniusdag 1513) Willem Dircks van Dormalen voor hemzelf handelend en voor zijn zusters en broers en verder voor al zijn mede-erfgenamen, doet afstand van zijn aansparken en rechten ten behoeve van Simon Matheeus Schenkels, Jan Peter Corstens en diens broer Corsten, verder ten behoeve van Goijaert Jacops als man van  Henrick dochter van Henrick van de Hagelaer, Dirck Willem Vos en Dirck Willems van de Hagelaer. Dat betreft al het geerfde bezit dat hij heeft geerfd van Jacop van Dormalen en van Lisbeth natuurlijke dochter van meester Lodewijk Boots, zowel het roerend als onroerend bezit, waar zich dat ook bevindt en waarin hij en de zijnen rechten heeft. (Idem 10) Simon Matheeus Schenkels, Jan Peter Corstens, Corsten Peter Corstens, Goijaert Jacop Henricks als man van Henrick, Dirck Willem Vos, Dirck Willems van den Hagelaer en Dirck Dircks van den Hagelaer, voor henzelf handelend en voor alle andere mede-ergenamen waarvoor ze optreden, verder Goijaert Jacop Henricks van Strijp die belooft voor Jan en Dirck als broers en kinderen van wijlen Henrick van de Hagelaer, nog Henrick Henrick Hollen als man van Lisbeth dochter van wijlen Gevaert Pauwels doen afstand van hun aanspraken en rechten ten behoeve van Gijsbrecht Henrick Melis als man van Henrick en ten behoeve van Aleijt weduwe van Henrick Michiels van der Waerden inzake een pacht van anderhalf mud rogge, welke pacht Jan Willem Jacop Keijmps de kersmaker eerder heeft betaald gehad en welke pacht de genoemde verkopers hebben geerfd van Jacop van Dormalen volgens het testament dat er van is gemaakt en waarin stond vermeld dat de dode partij daarin met de levende zou delen.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 242 no 21 dd 13-1-1527) Goijart Jacop Henricks van Strijp heeft afstand gedaan van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van Henrick, Gerart, Marten, Jan en ten behoeve van Joest Wouter Raijmakers als man van Aleijt, zijnde zijn wettige kinderen verwekt bij wijlen Henrick dochter van Henricks van den Hagelaer. Het handelt over het vruchtgebruik van een heiveld genoemd de Papenvoort ofwel ook het Gagelveld, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. het Bersveld, Henrick Rutgers van Oudenhoven, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 27v no 69 dd 4-2-1528) Goijaert Jacops van Strijp doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik als weduwnaar van Henrick dochter van Henrick van Hagelaer inzake een stuk land groot een lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof danwel onder Boterwijk, b.p. Margriet Scremers, Gijsbrecht Pels, Henrick van der Ludsdonk. Hij doet er afstand van ten behoeve van al zijn wettige kinderen verwekt bij genoemde Henrick.

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 26v no 106 dd 6-2-1530) Goijaert Jacops van Strijp, verder Gerart Goijaerts, en nog Joest Wouter Sraijmakers hebben verklaard dat Goesen Eijmbrecht Matheeussen hen heeft voldaan voor diens erfdeel van het bezit dat zij hebben verkregen of nog zullen krijgen van wijlen Dirck van Hagelaer (moet zijn: Henrick), zijnde deze de vader van de vrouw van genoemde Goijart. Het betreft een vordering van 2 pond jaarlijks die worden betaald aan de 3 kapellen van St. Jans Evangelist in Den Bosch, welke rente Dirck Henricks van Hagelaer in een schepenbrief eerder had beloofd te zullen betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 451 no 126-130 dd 23-4-1485) Jan en Gijsbrecht voor henzelf handelend en ook voor hun wettige broer Willem, kinderen van wijlen Andries Wil..... Aleijten (?) verder Guedelt dochter van Willem van den Heesakker verwekt bij Jutten dochter van genoemde Andries, voor haarzelf handelend en voor haar broer Eijmbrecht, verder Goijaert Laureijs van Henschot (?) als weduwnaar van Kathalijn ook dochter van genoemde Andries ook namens Laureijs, Margriet, Lisbeth, Mechteld, Henrick en Aleijt zijn wettige kinderen verwekt bij genoemde Kathalijn, verder Jan Henricks van der Schueren als man van Luijtgaerd dochter van genoemde Andries, zijnde allen erfgenamen van wijlen Pauwels Jans Bruijnen vanwege hun moeder Aleijt Jans Bruijnen, doen nu afstand van aanspraken op bezit ten behoeve van Kathalijn dochter van Henrick van der Heijden en ten behoeve van Margriet dochter van Henrick Lebbens die de laatste Henrick Lebbens had verwekt bij Aleijt dochter van Henrick van der Heijden. Dat betreft het huis, tuin etc., gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Peter Jan Gerits (?), Jan van der Heijden, de gemeenschappelijke straat. Nog betreft het een stuk land genoemd de Streep aan de Casselaersstege, b.p. de Casselaerse stege, Jan Verheijden en zijn vrouw, het erf genoemd het Ekerschot. Ook nog inzake een perceel land genoemd het Ekerschot, b.p. Jan van der heijden, genoemde Jan en Kathalijn, de Streep, Peter Jan Gerits. Ook nog inzake een mud gerst te ontvangen van Claes Claessen, Nog inzake de helft van een stuk land genoemd de Besdonk, b.p. Jan Verheijden, Ervaert Willems (?). Ook nog inzake 3 bunders heigrond op Eckensrijt. (Idem 127) Ook doen ze nog afstand ten behoeve van Jan Henrick van der Heijden inzak een stuk beemd genoemd de Raijmakersdonk, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeijnte, Dirck van Hagelaer, Henrick Goessen Bruijnen. Nog doen ze afstand van aanspraken inzake een stuk land genoemd het Afterste Eekerschot gelegen onder Boterwijk, b.p. genoemde .... en Margariet, Jan Verheijden, Aleijt Wuesten, een erf genoemd het Voorste Eekerschot, .... genoemde Pauwels.

(Idem 128) Jan Henrick van der Heijden en diens zuster Kathalijn met haar voogd en Henrick Lebbens namens zijn dochter Margriet hebben afstand gedaan van hun aanspraken ten behoeve van de groep personen uit de vorige aktes, inzake een stuk land genoemd de Straatekker, b.p. de Boterwijkse straat, .... de Cremer (?), Daniel Jan Deenen, Jacop Ansems van Lieveld. Ook nog inzake een stuk land genoemd de Gerstakker gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Dirck Goessens, Jacop Henricks van Strijp en zijn kinderen, Peter Jan Gerits, genoemde Jacop Ansems. Ook nog inzake een stuk land genoemd dat Voorste Eekerschot, b.p. Peter Gerits, Jan Verheijden en diens zuster Kathalijn. Nog doen ze afstand van een stuk beemd groot ca. een halve buinder gelegen in de Gemeijnen beemd daar, b.p. Embrecht Soutmans (?), de erfgenamen van Henrick Philips, de gem.... Nog inzake een stuk land en beemd onder Spoordonk, b.p. Aert van Campen, het erf dat eerder van de erfgenamen van Henrick van Geldrop was, Aleijt Alaert Wuesten. Nog inzake de helft van een mud rogge te heffen uit het bezit van wijlen Jan Goijaerts en van wijlen Willem van den Dijck.

(Idem 129) De zelfde groep personen uit de vorige akte verkopen nu aan Guedelen ten behoeve van haarzelf en ten behoeve van haar broer Embrecht een stuk beemd van een halve bunder groot gelegen in de Gemeijnen beemd. (Idem 130) De zelfde personen met Guedelen verkopen nu aan Jan Henricks van der Heijden een stuk land genoemd het Voorste Eekerschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

1224 (1453-1454 f. 13r) Wouter Rutger Wouter Leyten en Henrick Dirx van Haghelaer

1232 (1461–1462 f. 131r) Henrick de Oude, zoon wijlen Dirck van Haghelaer, en Willem Aertss van Ellaer

1233 (1463-1464 f. 74v) Corstiaen Hessels van Ghemert; Henrick Dirx van Hagelaer; Lodewich natuurlijke zoon van Goijart Ludensoen

1247 (1477-1478 f. 123r) Meeus Henrix van den Dijck; Henrick van Hagelaer man van Heilwich Jan Heijlwigendochter en hun dochter Henrixske

1247 (1477-1478 f. 451v) Willem Henrix van den Dijc; Henrick Dirx van Hagelaer weduwnaar van Heijlwich Jan Heijlwigen en hun dochter Henrixke

1249 (1479-1480 f. 234v) Jan Janss van Berct; Henrick Dirx van Hagelaer man van Heijlwich Jan Heilwigen en hun dochter Henrixke

1251 (1481-1482 f. 438r) Jan Happen zoon van wijlen Hap Reijnerss; Margriet Jan Jan Dirck Hillen; Henrick Dirx van Hagelaer man van Heijlwich Jan Jan Dirck Hillen (Idem ) Anthonis Jan Ruelens man van Ida Jan Jan Dirck Hillen

1252 (1482-1483 f. 204r) Jan Jan Heilwijgen; Henrick Dirx van Hagelaer man van Heijlwich Jan Heilwijgen; Antonis Jan Ruelens man van Ida Jan Heilwijgen

1252 (1482-1483 f. 227v) Henrick Janss van Beerze; Henrick Dirx van Hagelaer en zijn dochter Henrixke

1252 (1482-1483 f. 379r) Jan Janss van den Bijechelaer; Henrick Dirx van Hagelaer man van Heilwich Jan Heijlwigen dochter, en hun dochter Henrixke

1255 (1485-1486 f. 62r) Jan Lambrechtss van der Hofstat; Henrick Dirx van den Hagelaer

1258 (1488-1489 f. 14v) Goijart Goijartss van Vaerlaer; Dirck Willem Dirx van Hagelaer; Heijlwich Willem Goijarts; Henrick Dirx van Hagelaer

1262 (1492-1493 f. 164v) Aert Aertssn. Vos; Henrick Dirx van Hagelaer

1266 (1497–1498 f. 366r) Henrick Dirx van Hagelaer de oude en zijn zoon Dirck

BP 1261 (Oirschot) okt 1491 – sept 1492 folio 209r: Matheeus die Rademeker grootvader van Henricke dochter wijlen Henrick Kroeck

BP 1261 (Oirschot) okt 1491 – sept 1492 folio 209v: Henrixke dochter van wijlen Henrick Kroeck; Dirck Heijmenssn.; Jan Henrix van der Heiden; Katherijn Henrix van der Heiden

BP 1262 (Oirschot) okt 1492 – sept 1493 folio 164v: Katherijn weduwe van Henrick van der Heijden en haar kinderen Willem, Claes en Jut


Huwt (1) voor 1450

413.565   Kathelijn Jan BORCHAKKERS

FamilienaamIndex 413.565Vader 827.130Moeder 827.131 • Tevens 104.257

Geboren ca.1425
Overleden ca. 1465

Genoemd als moeder van Jutta, Willem en Claes. Achternaam volgt uit feit dat Willem Jan Borchakkers oom van kinderen Jan en Dirck is. NIET verwarren met Katalijn dochter van Geerlicks van de Melcroth, weduwe Henrick van der Heijden (ORA Oirschot Toirkens 126b fol 9 no 60 dd 21-2-1497), moeder van Claes, Willem en Jutta.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 7 no 32 dd 16-2-1495) Katalijn weduwe van Henrik van der Heijden doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten gunste van haar zoon Willem, inzake alle roerende en onroerend bezit, maar Willem mag dat bezit etc. niet belasten of verpachten etc. dan met toestemming van zijn moeder en niet voor langere tijd de inkomsten ervan hebben tot de tijd toe dat hij daaruit een bedrag van 26 peters heeft ontvangen welk bedrag hij heeft geleend van Arnden de Crom ten gunste van zijn moeder Kartharina en daarvoor had Willem een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge beloofd. Katharina zal dat mud rogge zodanig betalen dat Willem daarvoor verder gevrijwaard blijft. Als Willem de 26 peters heeft ontvangen om daarmee dat mud rogge af te lossen, komt deze brief te vervallen.


Huwt (2) na 1465

Heijlwig Jan HEIJLIGEN

FamilienaamIndex

Alias Batens, alias Heijlwich Jan Jan Dirck Hillen

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 63v no 194 dd 14-5-1487) Jacop Daniels van de Ecker als man van Johanna dochter van Henrick Dircks van de Hagelaer de oudste verwekt bij Heijlwig Jan Bathens, verkoopt aan Heijlwig dochter Jan Heijlgheenen en haar wettige dochter Henrick verwekt bij Henrick van de Hagelaer, het door Jacop namens zijn vrouw Johanna geerfd bezit van Heijlwig Bathens zijnde de moeder van Johanna of het bezit dat ze nog zal erven van haar vader Henrick. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.  Datum 14 mei 1487, getuigen Strijp en Jan Dircks.

Kinderen

 1. (uit 1) Mathijs (*voor 1450 +voor 1484)
 2. (uit 1) Dirck Zie 52.128
 3. (uit 1) Willem
 4. (uit 1) Jan Zie 206.782
 5. (uit 2) Henrica (+na 1513, voor 1521), huwt Goijaert Jacops van Strijp (+na 1530)
 6. Kinderen
  1. Gerart, volwassen voor 1528
  2. Henrick, volwassen voor 1528
  3. Marten
  4. Jan
  5. Aleijt, huwt Joest Wouter Raijmakers
 7. (uit 2) Johanna, huwt Jacop Daniels van de Ecker
 8. (uit 1 of 2) Kathelijn
 9. (uit 1 of 2) Aleijt (+voor 1485), huwt Henrick Lebbens, ouders van Margriet
 10. (uit 1 of 2) Claes
 11. (uit 1 of 2) Jut

TerugBegin van generatie


413.566   Willem Aert VOS

FamilienaamIndex 413.566Vader 208.552Moeder 208.553

Overleden na 1470

Nog vermeld ORA Oirschot 1458

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 70 no 279 dd St Mathijs 1487) Jan Henricks van der Heijden als man van Sophia en Peter Peter Leijten als man van Ida, dochters van Willem Vos zoon van Aert Vos, verder Heijlwig dochter van Wouter van den Arennest verwekt bij Ida dochter van wijlen Henricks van de Melcroth met haar voogd, verkopen met schepenbrief van Den Bosch aan Jacop Willem Jacops die de helft van een stuk beemd onder Best, b.p. Jan van Hoeve, de gemeijnte, Henrick Gijben Cuijpers, Dionijs van Engeland, Jutten Vreijssen volgens de brief van Den Bosch. Dat stuk hadden ze geerfd van hun tante Berthen dochter wijlen Henricks van Gheenen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 76r: Rutger Henrick Rutten soen; Adriaen van den Doeren zoon wijlen Henrick van den Doeren, kremer; Ansem Jan Daniel Hillen; Willem zoon wijlen Aert Vos zoon wijlen Willem Vos Grietensoen


Huwt

413.567   Yda Henrick van de MELCKROTH

FamilienaamIndex 413.567Vader 412.882Moeder 412.883

Overleden voor 1470

Voornaam is onzeker, maar dat ze uit de eerste leg van Henrick Henricks van de Melckroth kwam is wel zeker. Vermeld in deling nalatenschap Henrick ORA Oirschot 14-12-1476. Ook ORA Oirschot 1470: Verschenen zijn hier Sopfien, Mechteld en Ijken wettige kindeern van genoemde Willem [aert, mw] Vos uit de vorige akte en verklaren dat ze door hun oom Gerart Vos, onze collega-schepen  zijn voldaan voor al hetgeen hij hen schuldig was vanwege zijn voogdijschap. Ze bedanken hem voor het gevoerde beheer en geven hem kwijting.

Kinderen

 1. Sophie Zie 206.783
 2. Mechteld
 3. Ida, huwt Peter Peter Leijten
 4. N., zoon, volwassen 1470
 5. N., zoon, volwassen 1470

TerugBegin van generatie


413.600   Jan Dircks van GELOVEN

FamilienaamIndex 413.600Vader 827.200Moeder 827.201

Geboren Wintelre ca. 1430

Bron Kwartierstaat Van Holten


Huwt (1) Veldhoven ca. 1460

413.601   Heilwich Henrick MICHIELS

FamilienaamIndex 413.601Vader 827.202Moeder 827.203

Overleden voor 22-8-1471

(Erfdeling nog niet nagezien.) Vermoedelijk dochter van Henrick Michiel Henrick Aleytenzoon en Heilwich Everart Jans die Prince


Huwt (2) ca. 1475

Maria Ansem MICHIELS

FamilienaamIndex

Geboren ca. 1440

Dochter van Ansem Michiel Henrick Aleytenzoon en Elisabeth Aleyten

Kinderen

 1. (uit 1) Dirck Zie 206.800
 2. (uit 1) Mechteld (hypothetisch)
 3. (uit 2) Jan (*ca. 1475 mogelijk +Veldhoven 27-11-1538)
 4. Goijaert (*1475), bontwerker in 1503, huwt Elsbene Dirck Duisschen
 5. Maria (+mogelijk Veldhoven 27-11-1538)

TerugBegin van generatie


413.604   Mathijs Dirck Rutger HUIJSKENS

FamilienaamIndex 413.604Vader 412.880Moeder 412.881 • Tevens 206.440

413.605   Bertha Henrick van MELCKROTH

FamilienaamIndex 413.605Vader 412.882Moeder 412.883 • Tevens 206.441

TerugBegin van generatie


413.606   Nicolaes Goijaert BECKERS

FamilienaamIndex 413.606Vader 208.566Moeder 208.567

Geboren voor 1420
Overleden na 23-6-1487, voor 11-4-1488

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 90 no1 dd 22-1-1465) Verschenen zijn Diederick Jan Switten en Goijaert Lodewijk Snennen en verkopen hierbij aan Claes Goijaert Beckers die een jaarlijkse rogpacht van een half mud rogge die ze steeds hebben geheven van genoemde Claes, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot, b.p. Gijsbrecht Hoppenbrouwers, genoemde Claes, Henrick Hoppenbrouwers,de gemeenschappelijke straat. Deze pacht hadden ze geerfd bij de dood van hun grootvader Daniel Danel Hillen en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen.

Idem (fol 95 no 34 dd 30-12-1464) Verschenen is Marieken dochter van wijlen Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennincks met haar voogd hierbij en verkoopt aan Gerart Mathijs Huijskens, onze collega-schepen die een stuk land genoemd de Hove, groot ca. 9 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Henrick Smollers, Covegonden Smollers, Heijlwich weduwe van Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennincks, de gemeijnte daar. Marieken als verkoopster belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 10 lopen, Oirschotse maat Marieken als verkoopster en nog 6 nieuwe penningen. (Idem 35) Verschenen is genoemde Gerart uit de vorige akte onze collega-schepen en heeft beloofd om aan genoemde Marieken die voortaan een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land genoemd de Hove, groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel zoals in de vorige akte is omschreven. Gerart belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

Idem (fol 95 no 40 dd 28-2-1465) Verschenen zijn hier Henrick Peters van Oudenhoven, verder Joerden Willem Everaerts en Daniel Aert Michiels en hebben beloofd om voortaan aan Claes den Becker die een jaarlijkse pacht van een mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeijnte, Mercelis van der After, Henrick Kemmers, Henrick Goijaert Delien. Verder nog op onderpand van een stuk land genoemd de Pasekker gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. meester Aerts van Weijlhusen, de Haeckekker, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang de Notel, diens broer Merten Aert Mischiels, Loeden van Hersel, de gemeenschappelijke straat, Heijlwich Heijmericks en haar kinderen. De schuldenaars beloven de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 142 no 100 dd juli 1466) Verschenen zijn Geerlick van den Melcroth, Claus Thomas van Oudenhoven, Claes de Becker, Henrick van de Venne, Jan Willem Vos, Rutger Belaerts en Gerart Mathijs Huiskens en hebben samen en hoofdelijk beloofd om aan Henrick Moel Haubraken ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens vrouw Margriet dochter van wijlen Daniel van Vlierden die jaarlijks 11 Rijnsguldens te gaan betalen, de eerste helft ervan met Kerstmis en de tweede helft per St. Jansdag erna. De schuldenaars zullen die rente betalen totdat ze aan Henrick die 100 Rijnsguldens hebben terugbetaald tot diens tevredenheid en wel hun leven lang en niet langer. Datum de dag na St. Jansdag 1466

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 226v nos 133-5 dd 25-9-1468) Verschenen is Claes Goijaert Beckers en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan Rutger Belaerts en aan Peter van Gestel als H. Geestmeesters van Oirschot die een jaarlijkse rente van 44 schillingen, zoals Claes die na de dood van zijn vader heeft geerfd en hem waren toebedeeld. De rente vervalt steeds op St. Andriesdag op onderpand van een stuk land genoemd dat Bergland gelegen in Oirschot, b.p. de kinderen van Henrick Crommen, Corstiaen Drossaten. Nog op onderpand van een lopenzaad land genoemd dat Steenland, eveneens gelegen onder Oirschot. Verder verkoopt Goijaert hen nog een rente van 30 schillingen per jaar, Bosch geld, steeds vervallend op St. Jansdag, op onderpand van een huis etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Lisbeth Everaerts, Lisbet Roedemans, de straat. Claes had die rentes geerfd en waren hem na de dood van zijn vader Goijaert toebedeeld geweest volgens schepenbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 134) Verschenen is Claes Goijaert Beckers en verkoopt met schepenbrief van Oirschot nu aan Rutger Belaerts en aan Peter van Gestel als H. Geestmeesters ten behoeve van de tafel van de H. Geest te Oirschot die een jaarlijkse rente van 40 schillingen, steeds te betalen op St. Jacopsdag tegen de keoers van het geld op dat moment op de beurs. Claes heeft de helft daarvan van zijn broer Willem gekocht en de andere helft heeft hij geerfd na de dood van zijn vader, op onderpand van een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Notel dat eerder eigendom van Henrick Ansems was, b.p. Jan van Berse, Willem Andriessen, alles conform schepenbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant en namens zijn broers en zusters af te handelen. (Idem 135) Verschenen is Claes de Becker en verkoopt met schepenbrief van Oirschot nu aan Rutger Belaerts en aan Peter van Gestel als H. Geestmeesters ten behoeve van de tafel van de H. Geest te Oirschot die een jaarlijkse rente van 21 schillingen, steeds te betalen op St. Andriesdag tegen de koers van het geld op dat moment op de beurs, op onderpand van een stuk land genoemd de Braeck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p.de gemeijnte, het erf van Claes waarvan is afgedeeld, zijn broer Godevaert waarvan is afgedeeld, Jan Swolfs. Hij belooft het onderpand te garanderen voor de 21 schillingen per jaar.

Idem (fol 246v no 234 dd 22-7-1468) Verschenen is Goijaertt Claes Beckers en heeft beloofd om aan Jan zoon wijlen Henrick Rovers die per a.s Maria Lichtmisdag 35 peters te gaan betalen, tegen 19 stuivers voor elke peter. (Idem 235) Verschenen is Jan Henrick Rovers uit de vorige akte en verkoopt nu aan Adriaen van den Doeren die een kapitaal van 35 peters, 19 stuivers voor elke peter gerekend, welk kapitaal Goijaert Claes Beckers hem eerder had beloofd in schepenbrief van Oirschot per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 131v no 39 dd 25-2-1472) Komen is Claes Goijaerts de Becker en verkoopt met alle brieven ervan aan zijn zoon Wouter die een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Gijben de Hoppenbrouwer, de kinderen van Daniel van den Dijck, de gemeenschappelijke straat, Henrick de Hoppenbrouwer. Dat bezit had Claes zelf eerder gekocht van Antonius van den Broeck en van Dirck van Cattelaer als man van Geertruijd dochter van Andries Beckers volgens de schepenbrieven ervan. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 290v no 1 dd x-4-1482) Goijaert Goossen Maes belooft aan Claes Beckers die nu direkt 13 lopen rogge te betalen, per mei nog eens 12 lopen en per a.s. St. Bavodag 4 en een half mud rogge, maat van Oirschot en 3 rijnsguldens min 4 en een halve stuiver ook terstond.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 65v no 224 dd 23-6-1487) Claes zoon wijlen Goijaert Beckers verkoopt met schepenbrief aan Henrik Henricks van Best die een pacht van 3 lopen rogge maat van Oirschot uit een pacht van 6 lopen rogge die Henrick steeds aan Claes betaalt op onderpand van een erf genoemd dat Casterlandken. Die 3 lopen rogge had Claes toen hij weduwnaar was geerfd van zijn zuster Alijt Goijaert Beckers weduwe van Aert Melters volgens een schepenbrief van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 83 no 70 dd 11-4-1488) Wouter Claes Beckers, verder Jan Willems van der Veken als man van Lisbeth, verder Aelbrecht van de Maerselaer als man van Aleijt, Goijaert Willem Goijaert Deenen als man van Jenneken, alle dochters van Jan Claes Beckers, voor henzelf handelend en voor Aleijt dochter van Jan Crommen die nog minderjarig is en was verwekt bij genoemde Jenneken, verder Goijaert Jan Beckers die men de Becker noemt, voor hemzelf handelend, nog Adriaen Goijaert Smollers als man van Berten, Henrick Peters als man van Kerstijn, Goijaert Jacop Keijmps als man van Margriet, zijnde alle wettige kinderen van Rutger Huijskens, verder Henrick dochter van Rutger Huijskens met haar voogd, alle dochters van genoemde Rutger verwekt bij Kerstijn dochter van Claes Beckers, verder Aleijt dochter van Goijaert Beckers met haar voogd, Bernt Jacops van Rund als man van Margriet, Willem Willems van de Eijnde als man van Jutten zijnde wettige kinderen van Goijaert Claes Beckers, hebben samen een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van Claes Beckers hebben geerfd.

Wouter Claes Beckers krijgt de helft van een stuk beemd genoemd de Schavuijt gelegen onder Ameijden hier, (…), de helft van 2 pond paijment uit een rente van 4 pond paijment te ontvangen van Henrick van de Venne en van de kinderen van Goijaert Bierkens. (...) Jan van der Veken krijgt de helft van een stuk land genoemd de Braeck, te delen met Adriaen Smollers en diens groep, gelegen in herdgang Straten, (….), Nog jaarlijks een pacht ontvangen van 1 zester rogge, maat van Oirschot op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Gheelst, voor 1/3e deel toebedeeld aan Alebrecht van de Maerselaer, voor 1/3e deel toebedeeld aan Goijaert Claes Beckers en diens zuster Jenneken en voor 1/3e toebedeeld aan Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers, aan Bernaert Jacops van Rund en aan Willem van den Eijnde. Nog krijgt hij een jaarlijkse pacht van een zester rogge op Maria Lichtmisdag te ontvangen van Aelbrecht van de Maerselaer uit een stuk beemd genoemd het Maerselaer. Nog krijgt hij jaarlijks.. van de kinderen van Ansem Loijen uit een akker genoemd de Vromansakker (…) Nog zal hij van de Schepenskinderen 1 mud rogge ontvangen. Nog krijgt hij het 1/3e deel van een stuk beemd genoemd de Nageldonk gelegen in herdgang Straten, (…) Genoemde Aelbrecht krijgt een stuk beemd genoemd dat Maerselaer gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jan Hanscomakers, Gijsbrecht Henrick Hoppenbrouwers, de gemeijnte. Hieruit moet hij de grondchijns betalen. (…) Nog krijgt hij het 1/3e deel van het erf genoemd de Gheelst gelegen in herdgang Straten, (…) Nog krijgt hij het 1/3e deel van een pacht van 19 lopen rogge die hij zal ontvangen van Henrick Loijen en van de kinderen van Marie Alaerts. Nog krijgt hij het 1/3e deel van 17 lopen rogge per jaar te ontvangen van Adriaen Smollers. Goijaert Willem Goijaert Deenen namens zijn vrouw Jenneken die daarvan het vruchtgebruik en haar dochter Aleijt daarvan het erfrecht krijgt, samen met Goijaert Jan Beckers, krijgt het 1/3e deel van een stuk erf genoem de Gheelst, (...) Nog krijgen ze het 1/3 deel van een pacht van 19 lopen rogge te ontvangen van Adriaen Smollers. Nog krijgen ze het 1/3e deel van een stuk beemd genoemd de Nageldonk, waarvan Jan van der Veken 1/3 deel heeft en Adriaen Goijaert Smollers, Goijaert Jacop Keijmps, Henrick Peters en Henrick dochter van Rutger Huijskens het andere derde deel hebben zoals hiervoor al is omschreven. (...) Nog krijgen ze van Aelbrecht van de Maerselaer het 1/3e deel van 2 peters eens. Adriaen Goijaert Smollers, Henrick Peters, Goijaert Jacop Keijmps en Henrick dochter van Rutger Huijskens krijgen samen het 1/3e deel van een stuk beemd genoemd de Nageldonk, waarvan Jan van der Veken 1/3e deel heeft en Goijaert Willem Goijaert Deenen het andere 1/3e deel zoals hiervoor al is omschreven. (...) Nog krijgen ze de helft van de Braecken, waarvan Jan van der Veken de andere helft krijgt en zoals hiervoor al is omschreven. (...) Nog krijgen ze de helft van 4 lopen rogge jaarlijks op Maria Lichtmisdag uit een stuk land genoemd de Gheelst (...) Nog krijgen ze de helft van een pacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag, waarvan Jan van der Veken de andere helft heeft op onderpand van een stuk beemd genoemd het Maerselaer dat Aelbrecht van de Maersleaer is toebedeeld en hiervoor al is omschreven. Nog krijgen ze de helft van 6 lopen rogge te ontvangen van de kinderen van Ansem Loijen op onderpand van een akker genoemd de Vromans Erdbornakker. Nog krijgen ze een pacht van 1 mud rogge van de kinderen van Heijmerick Schepens uit een pacht van 2 mud rogge, (...). Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers, Bernt Jacops van Rund en Willem Willems van den Eijnde krijgen samen het 1/3 e deel van een stuk land genoemd de Gheelst, waarvan Aelbrecht van de Maerselaer het 1/3e deel heeft en Goijaert Jan Beckers en Goijaert Willem Deenen ook 1/3e deel hebben zoals hiervoor vermeld. (...) Nog krijgen ze de helft van een beemd genoemd de Schavuijt, waarvan Wouter Claes Beckers de andere helft heeft. Nog krijgen ze de de helft van 2 pond paijment uit 4 pond, te ontvangen van Henrick van de Venne en van de kinderen van Goijaert Bierkens. (...) Nog krijgen ze het 1/3e deel van 19 lopen rogge per jaar te ontvangen van de kinderen van Henrick Loijen en van de kinderen van Marie Alaerts, Nog krijgen ze het 1/3e deel van een pacht van 17 lopen rogge te ontvangen van Adriaen Goijaert Smollers. (...)

Idem (fol 95v no 146 dd 22-8-1488) Wouter Claes Beckers voor 1/6e deel, Jan de Wert als man van Lisbeth dochter van Claes de Becker ook voor 1/6e deel, Aelbrecht van de Maerselaer als man van Aleijt dochter van Claes Beckers ook voor 1/6e deel, Adriaen Smollers als man van Beelken dochter van Claes Beckers voor 1/6e deel, waarbij Adriaen Goijaerts en Henrick optreden voor Henrick Peters als man van Kerstijn dochter van Claes Beckers, verder nog Willem Willems van den Eijnde als man van Jutten Goijaert Beckers, Bernt Jacops van Rund als man van Margriet Goijaert Beckers en nog Aleijt Goijaerts Beckers met haar voogd hierbij samen ook voor 1/6e deel, verkopen aan Dielis Dirck Kremers een huis, tuin etc., b.p. de gemeijnte, de erfgenamen van Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers, de koper, Jan des Hoppen, Aert van Seelst. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de grondchijns en behalve de rijnsgulden per jaar die Dirck Snoeck daar op heft. Verder moet de koper zorgen voor onderhoud van de waterlopen over het bezit, nog anderhalf mud rogge maat van Oirschot te betalen. (Idem 147) Dirck Kremers uit de vorige akte belooft aan Aelbert van de Maerselaer die voortaan jaarlijks een half mud rogge te gaan betalen, voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van het bezit uit de vorige akte.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 33v no 191 dd St Hubertus 1494) Wouter Claes Beckers, Aelbrecht van de Maerselaer als man van Aleijt, Adriaen Goijaert Smollers als man van Berten en Goijaert Jacop Keijmps als man van Margriet, voor henzelf handelend en voor Henrick dochter van Rutger Huijskens en voor Korstienen dochter van genoemde Rutger Huijskens, zijnde wettige gezusters waarvoor ze beloven dat ze deze deling zullen nakomen, verder Goijaert Jan Beckers die men Beckers noemt, nog Goijaert Willem Deenen als man van Jenneken en Henrick Gijsbrecht Henrick Hoppenbrouwers als man van Aleijt, nog Bernt Jacops van Rund als man van Margriet, Willem van den Eijnde als man van Jueten, zijnde allen dochters van wijlen Goijaert Claes Beckers, hebben een deling gemaakt van het bezit dat hen is nagelaten door Lisbeth dochter van Claes Beckers en waarvan Jan de Wit daarvan na haar dood het vruchtgebruik had zolang hij leefde. (…)


Huwt (1) voor 1440

413.607   Kerstijn Willem Kepkens van NUWELANT

FamilienaamIndex 413.607Vader 827.214Moeder 827.215

Overleden voor 1487

(Bron Maarten van der Tas)


Buitenechtelijke relatie (2)

N.N.

Index

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 230v: Luppert, Goijart en Hadewijch kinderen van wijlen Jan Luppen en hun schoonbroer Henrick Truden man van Kathelijn; Claes die Becker zoon wijlen Goijart die Becker; Thomas van den Sneppenschuet

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 51v: Thomas Henrick Maess van den Sneppenschoet; Jorden Wouter Cluijstermans; Claes die Becker zoon wijlen Goijart die Becker (land “die Papperdijn” in Notelen)

BP 1257 (Oirschot) okt 1487 – sept 1488 folio 439v: Dirck natuurlijke en onwettige zoon van Claes Beckers; Bernt Jacopss van den Runne

Kinderen

 1. (uit 1) Wouter
 2. (uit 1) Lisbeth (+voor 1494), huwt Jan de Wit alias Wert, van der Veeken
 3. (uit 1) Beelke huwt Adriaen Smollers
 4. (uit 1) Goijart (*voor 1441 +voor 1488) heeft 1488 dochters Aleijt, Margriet (gehuwd met Bernt Jacops van Rund) en Jutte (gehuwd met Willem Willems van de Eijnde); de kinderen maken een deling van hun deel van de nalatenschap van hun grootvader 21-8-1488. Heeft ook natuurlijke zoon Dirck (vermeld 1492)
 5. (uit 1) Jan (+voor 1488), vader van Jenneken (huwt (1) Jan de Crom, huwt (2) voor 1488 Goijaert Willem Goijaert Deenen) en Goijaert
 6. (uit 1) Catharijn Zie 206.803
 7. (uit 1) Henrica (+voor 1482), komt niet voor bij Maarten van der Tas; huwt Amelis Peters van de Schoet (+na 1482); hij hertrouwt met Bela Joerden Willems, weduwe van Jan Alaert Wuesten
 8. (uit 2) Dirck
 9. Aleijt (+voor 1531), huwt (1) Aelbrecht van den Marselaar; huwt waarschijnlijk (2) N.N.
 10. Bartholomeus (Bron Maarten van der Tas)
 11. Kerstijn, huwt Henrick Peters (Bron Maarten van der Tas)

TerugBegin van generatie


413.608   Dirck Jan Henricks STOCKELMANS

FamilienaamIndex 413.608Vader 827.216Moeder 827.217

Geboren ca. 1420
Overleden voor 6-11-1468

Alias Dirck Jans van Aerle, schepen van Oirschot 1463, 1467; reconstructie is nog hypothetisch.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 166 nos 14-15 dd 22-1-1473) Komen is Jan Dirck Henricks en verkoopt aan zijn wettige broer Joerden Dirck Jan Henricks die zijn erfdeel van het bezit dat Dirck in diens testament aan zijn zoon Jan had nagelaten. De verkoper belooft deze overdracht altijd gestand te zullen doen en alle lasten van zijn kant af te handelen. (…) (Idem 15) Komen is Joerden Dirck Jan Henricks uit de vorige akte en doet afstand van zijn aanspraken en rechten ten behoeve van zijn wettige broer Jan Dirck Jan Henricks inzake het erfdeel dat Dirck in diens testament aan Joerden had vermaakt. (…)

Dit moet een kleinzoon zijn: ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 20 no 118 dd 15-8-1474) Goijaert van der Hoeven en verkoopt nu aan Dirck zoon wijlen Jan Stockelmans die een pacht van een half mud rogge, te betalen per a.s. St. Jansdag op onderpand van een huis, tuin etc., met een stuk land van 4 lopenzaad dat er bij ligt, alles in herdgang Aerle, b.p. Jannis van den Stayakker, Roelof Jan Ruelens, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 83v no 76 dd 3-5-1476) Komen is Henrick zoon wijlen Dirck Henricks die men ook wel Stockelmans noemt, en belooft zijn broer Jan die een jaarlijkse pacht van 3 lopen rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van zijn kindsdeel dat hij van zijn ouders heeft geerfd, zijnde de helft van een stuk land genoemd de Lijsbettenakker, gelegen in herdgang Aerle in de Schoet aldaar, b.p. de erfgenamen van Jan van de Maerselaer, de kinderen van zijn zuster waarvan is afgedeeld, Henrick van der Hagen, Adriaen dochter van Wouter van Esch. Nog op onderpand van de helft van een pacht van 3 lopen rogge die jaarlijks wordt betaald door Willem Heijmans, welke 3 lopen rogge Dirck zoon wijlen Jan Henricks die men Stockelmans noemt in diens testament aan zijn zoon Joerden had vermaakt en Joerden weer had gewisseld met zijn broer voor een perceel land.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 299v no 83 dd rond maart 1482) Komen zijn Henrick en Joerden, broers en kinderen van wijlen Dirck Stockelmans, Jan de Cort, Jan de Coster, Henrick van Esch en Jan Jacops van der Hamsvoort als uitvoerders van het testament van Jan Stockelmans en verkopen met schepenbrief en testament aan Peter Gielis en aan Peter Roefs al het bezit dat Jan eerder heeft gehad en na zijn dood heeft nagelaten, waar da bezit zich ook bevindt.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 127v (Aerle) Jan Dirx Stockelmans en zijn broer Jan natuurlijke zoon wijlen Dirck Stockelmans


Huwt (1)

413.609   Bert N.

Index 413.609 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 224 nos 123-5 dd 6-11-1468) Verschenen is hier Bert weduwe van Dirck Jan Henricks met haar voogd en ze doet afstand van haar vruchtgebruik in een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ten behoeve van haar zoon Jan en haar dochter Aleijt, b.p. het erf van heer Amelrijck Boots priester, Willem van der After, Thijs van Beeck, Goessen van der After. Bert belooft alle lasten hier van haar kant af te handelen. (Idem 124) Verschenen is Jan Dirck Stockelmans en doet afstand van zijn aanspraken en erfdeel ten behoeve van zijn zuster Aleijt. Dat betreft zijn deel van een stuk land gelegen in herdgang Aerle zoals hiervoor omschreven. Jan belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 125) Verschenen is hier Aleijt Dirck Jan Henricks uit de vorige akte samen met haar voogd en ze belooft haar moeder Berten dat ze haar leven lang de helft van het stuk land mag blijven gebruiken gelegen te Aerle, zoals hiervoor is omschreven.

Kinderen

 1. (uit 1) Jan Zie 206.804
 2. (uit 1) Henrick, vermeld ORA Oirschot 1467, 1470; huwt Geertruid Jan Gielis (+na 1473)
 3. (uit 1) Aleijt, vermeld ORA Oirschot 1467, 1468; mogelijk gehuwd, want ze verkoopt erfgoed op 16-11-1468 aan “haar zwager Jacop van den Hamsvoort”
 4. (uit 2) Jan, huwt Aleijt Dirck Weijten, vermeld als natuurlijke zoon 15-11-1468
 5. Janna, vermeld 1499
 6. Joerden, vermeld 1473, 1499
 7. Lisbeth, huwt Jacob van den Hamsvoort Zie 412.700
 8. Mechteld, huwt Roelof Jan Roelofs van der Ameijden, ouders van Margriet en Katalijn

TerugBegin van generatie


413.614   Jan Joorden van der VLOET

FamilienaamIndex 413.614Vader 827.228Moeder 827.229

Overleden voor 10-2-1539

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 9v nos 45-48 dd twee dagen na St Mathijs, februari 1503) Gerard Jan Hoogneven belooft aan Jan Joerdens van der Vloet die een jaarlijkse rente van 30 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Eelsdonk gelegen in herdgang Straten, (…) nog op onderpand van een huis, tuin etc., groot een half mudzaad, gelegen in herdgang Straten (…) (Idem 46) De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag na 3 jaar tegen betaling van 24 rijnsguldens, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. (Idem 47) Daniel Jan Daniels belooft aan Jan Joerdens van der Vloet die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Aerle, (…) (Idem 48) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 16 rijnsguldens.

Idem (fol 17 nos 88-89 dd 24-2-1503) Henrick Daniel Hillen belooft aan Jan Joerdens van der Vloet die een pacht van een mud rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen op onderpand van een huis, tuin etc., b.p. de Hoelstraat, Henrick Willem Omen, de straat. Nog op onderpand van een pacht van 8 lopen rogge die Peter Jacops van der Hamsvoort eerder aan genoemde Henrick Daniel Hillen had beloofd. Nog op onderpand van een pacht van 6 lopen rogge, welke pacht Peter Jan Hanschoemakers genoemde Henrick Daniel Hillen had beloofd. Henrick als verkoper belooft aan genoemde Jan Joerdens van der Vloet het onderpand in goede staat te houden voor de pacht. (Idem 89) Jan Joerdens van der Vloet uit de vorige akte verklaart dat Henrick Daniel Hillen die pacht van een mud mag aflossen na 3 jaar tegen betaling van 28 peters, maar niet eerder dan als zodanig, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Als hij niet aflost nadat hij heeft opgezegd, blijft de rogpacht permanent.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 143v no 45-6 dd 30-1-1506) Jan Mathijs van Beeck verklaart dat Jan Joerdens van der Vloet aan hem een pacht van een half mud rogge heeft afgelost uit een pacht van 4 mud welke pacht Jan Joerdens van der Vloet eerder aan Jan Mathijs had beloofd. (idem 46) Jan Mathijs van Becek verklaart dat Aert Joerdens van der Vloet een hem een pacht vaneen half mud rogge heeft afgelost uit een pacht van 3 mud rogge, die Aert eerder aan zijn zwager Jan Mathijs had beloofd. De aflossing is gebeurd toen Aert weduwnaar was en bij diens vrouw twee kinderen had verkregen die toen nog in leven waren.

ORA Oirschot (Toirkens 129a fol 7 no 42 dd 30-1-1518) Jan Joerdens Vervloet verkoopt aan Herman Henrick Hermans (van Aerle?. JT) het bezit dat hij heeft gekocht van Philips van den Doren, vorster van Oirschot, en welk bezit Philips als gemachtigde voor Herman Henricks had laten uitwinnen met een vonnis van Oirschot voor een jaarlijkse rente van 2 rijnsguldens die 3 jaar achterstallig was.

Idem (fol 10v no 70-1 dd 7-2-1518) Gijsbrecht en Daniel broers en kinderen van wijlen Hubrecht Daniels hebben beloofd aan Jan Joerdens van der Vloet die voortaan een rente van 9 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Mathijs Peter Roefs, de erfgenamen van Aert Vervloet, de gemeijnte. (Idem 71) De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag mits er met Kerstmis vooraf is opgezegd, tegen betaling van 9 peters.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 253 no 154-5 dd 7-9-1522) Ruth Lenaert Lathouwers belooft aan Jan Joerden Vervloet die voortaan jaarlijks een rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeds op de eerste dag van de gerstmaand op onderpand van een huis, tuin etc., groot een zesterzaad, gelegen in herdgang Hedel, b.p. Lenaert Lathouwers, Willem Sbrouwers, meester Aelbrecht van Vlierden, de gemeijnte. Nog op onderpand van een pacht van 13 lopen rogge per jaar die Ruth als man Katarijn jaarlijks ontvangt, n.l. 6 lopen van Heijl Sbonten en 7 lopen van Ansem Goessen Gielis. (Idem 155) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op 1 september tegen betaling van 36 rijnsguldens, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 1 no 5 dd 2-1-1525) Eerder hebben Jan Joerdens van der Vloet, Thijs Peter Roefs, Wouter Peters en Gielis Peter Gielis een groot stuk heigrond gekocht van Daniel van Vlierden, groot 13 bunders, gelegen in de gemeente MoerGestel, nog onverdeeld zijnde. Men heeft nu een deling gemaakt van dat bezit zodat ieder zijn eigen deel ervan kan gebruiken zonder daarvoor door de andere beboet te worden of lastig gevallen. (…) Genoemde Jan Joerdens van der Vloet krijgt 3 en een kwart bunder . b.p. aan de westkant de Clarissen van Den Bosch, aan de oostkant de gemeijnte, aan de noordkant Peter Gielis waarvan is afgedeeld. Lasten hieruit zijn 5 stuivers als grondchijns. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 147v no 466 dd 10-2-1539) Henrick Philips van den Scoet en Goijaert van den Hovel als beheerders van de tafel van H. Geest in aanwezigheid van en met instemming daarin van heer en meester Jacop van Geldrop, deken en pastoor te Oirschot, ook met raad en advies daarin van ons als schepenen hebben verklaard dat de wettige kinderen van Jan van der Vloet aan hen de helft van een jaarlijkse pacht van 25 lopen rogge hebben afgelost welke pacht wijlen Jan Mathijs van Esbeeck en diens vrouw Marie van der Vloet in hun testament aan de fabriek van Oirschot hadden vermaakt. De fabriekmeesters geven de kinderen van Jan hiervoor nu kwijting voor de helft van deze pacht.

ORA Oirschot (Toirkens 133a fol 111 no 265 en volgende dd 8-11-1538) Dirck zoon wijlen Willems van Dormalen, verwekt door deze Willem bij diens vrouw Aleijt dochter van Aert Backs, door deze Aert verwekt bij wijlen diens vrouw Heijlwich van Esbeeck (… en nog 55 anderen), zijnde partij ter ener zijde en allen erfgenamen van Jan zoon wijlen Mathijs van Esbeeck van de kant van de familie van deze Mathijs. Verder hierbij Jan zoon wijlen Jan zoon wijlen Jans van den Dijck verwekt door deze wijlen Jan bij Margriet dochter van wijlen Jan van der Vlueten, Willem zoon wijlen Willem van de Ven als wettige man van Aleijt wettitige dochter van genoemde Jan van den Dijck en Margriet, Jan zoon wijlen Denis zoon wijlen Jan Janssen van den Dijck voor hemzelf handelend en voor diens zuster Marie, nog Emont zoon wijlen Henrick Willems verwekt door deze Henrick bij diens vrouw Hillegonden dochter van Jan van der Vleuten, Dirck Jan Stockelmans als wettige man van Geertruiden, meester Laureijs Gijsbrechts als man van Mechteld, beide wettige dochters van wijlen genoemde Henrick en Hillegonden, voor henzelf handelend en voor de minderjarige kinderen van Bartholomeus Jacops verwekt door deze Bartholomeus bij wijlen Beelen dochter van Henrik Willems, met mij als hun voogd, verder Jan en Frank, broers en wettige kinderen van wijlen Jan zoon van genoemde Henrick Willems en Hillegonden, nog Katalijn en Heijlwich, wettige kinderen van wijlen genoemde Jan Henrick Willems met hun voogd Emont zoon Henrik Willems, voor henzelf handelend en voor hun broer Peter, verder Henrick Gijsberts van der After namens Jeronimus zoon wijlen Willem Henrick Willems, nog Lucas en Jan, broers en wettige kinderen van Jan Hubrechts en Emont zoon van Henrick Willems als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrik zoon wijlen Henrick Willems, verder Jan en Goijaert, broers en wettige kinderen van Herman Henricks verwekt door deze Herman bij Henrick dochter van Jan van der Vlueten, verder Jan zoon wijlen Peter Daniels verwekt door deze Peter bij Mechteld dochter van Jan van der Vlueten, nog Dircksken wettige dochter van genoemde Peter Daniels en genoemde Mechteld met Jaspaer van Esch als haar voogd hierin, verder Marieken wettige dochter van wijlen Daniel zoon wijlen Peter Daniels en genoemde Mechteld, als partij ter andere zijde, samen als erfgenamen van Jan zoon wijlen Mathijs van Esbeeck, verwekt bij Heijlwich dochter van Jans van der Vlueten, van de kant van de moeder (totaal 38 namen) Ze hebben samen een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen genoemde Jan Mathijs van Esbeeck. (…)


Huwt (1) voor 1503

413.615   Margriet N.

Index 413.615 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1539

Zeker niet Margriet, dochter van Lisbeth N. (+na 1490) en Michiel Dircks te Beerze; zij wordt vermeld met Jan van der Vloet ORA Beerze 6-2-1491, maar Jan heeft 18-7-1491 al een volwassen zoon Jan en zijn patriniem blijkt Willems te zijn.


Huwt (2) voor 1539

N.N.

Index

Kinderen

 1. Margriet, volwassen in 1539, huwt Jan Jans van den Dijck (+voor 1538)
 2. Hillegond Zie 206.807
 3. Henrica, huwt Herman Henricks (+voor 1538)
 4. Mechteld, huwt Peter Daniels (+voor 1538)
 5. Heijlwich, huwt Jan zoon wijlen Mathijs van Esbeeck (+voor 1538)
 6. Henrick, huwt Beelke Jans Harnismakers (+voor 1538) (voogd kinderen is Adriaen Harnismakers)
 7. Peter, volwassen in 1539 (+na 1539)
 8. Barbara, volwassen in 1539, huwt Art Thomas van de Ven (vermeld 1539)

TerugBegin van generatie


413.618   Jan Heijn OOMEN

FamilienaamIndex 413.618Vader 412.848Moeder 412.849 • Tevens 206.424

413.619   Juet Willems van CREIJELT

FamilienaamIndex 413.619Vader 412.850Moeder 412.851 • Tevens 206.425

TerugBegin van generatie


413.622   Henrick van de VEN

FamilienaamIndex 413.622Vader 827.244Moeder 827.245

Overleden na 1472

Mogelijk Henrick Peters: Henrick Peters van de Ven (1466); of Henricks, Jans, Maes.


Huwt ca. 1440

413.623   Heilwich Henrick van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 413.623Vader 412.456Moeder 412.457 • Tevens 826.963, 416.623

Zie 826.963

Niet helemaal zeker. In ORA 1464: Korstiaen die Hoze als man van Lisbeth dochter van Henrick van de Ven en doet hierbij afstand van al zijn aanspraken ten behoeve van Matheeus van de Ven inzake alle bezit dat hij heeft geerfd bij de dood van zijn tante Heijlwich dochter van Henricks van der Ameijden.

Kinderen

 1. Aleijd Zie 206.811
 2. Lisbeth, huwt Korstiaen de Hoze (o.a. ORA 1472)

TerugBegin van generatie


413.624   Jan Gerits van den ECKERE

FamilienaamIndex 413.624 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oirschot voor 1400
Overleden na 1440

Vgl Navorscher 1926:16.

Op basis van de namen van zijn (klein)kinderen is hij vermoedelijk een zoon van Gerit, maar hij heeft tijdgenoten: Jan Lamberts (vermoedelijk neef, vermeld 1428) en Jan die Cuper zoon wijlen Henrick van der Meijden (vermoedelijk niet verwant, 1430).

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 137v: Lambert de Oude en Lambert de Jonge, zoons van wijlen Jan van den Acker; Peter Tielkenss van Zeelst; Jan Molners man van Lijsbeth

BP 1248 (Oirschot) okt 1478 – sept 1479 folio 133r: Jan zoon wijlen van Jan van den Acker en van Margriet Jan Jan die Cuper van Best, weduwnaar van Ida Jan Peters (en zijn zoons Gerit en Jan); Gerit Grijelenss van Beerze; Peter Tyelkenss van Zeelst

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 92r, 92v (B) Jan die Cuper zoon wijlen Jan; Willem zoon wijlen Gerit van der Capellen; Peter Haeck; Dirck zoon wijlen Goijart van der Hoeven en zijn zuster Kathelijn

BP 1195 (Best) okt 1424 – sept 1425 folio 147r (“die Ros”) Jan zoon wijlen Peter van der Porte; Jan die Cuper zoon wijlen Jan; 27 september 1425

BP 1197 (Best) okt 1427 – april 1428 folio 379r Jan wijlen Lambertss van den Acker, man van Margriet dochter wijlen Jan die Cup; Jan die Cup zoon wijlen Jan en zijn zusters Lana en Katrijn, 2 actes, 29 januari 1428

BP 1201 (Best) okt 1430 – sept 1431 folio 16v: Aert Henrix van der Meijden, Jan die Cuper overleden (zoon wijlen Henrick van der Meijden) en zijn zoon Jan die Cuper

BP 1201 (Best) okt 1430 – sept 1431 folio 74v: Jan die Cuper zoon wijlen Jan die Cuper van Oirschot; Jan Henrix van der Heijden; Gerit Willems van Dormalen; Aert Berwout natuurlijke zoon wijlen Marten Berwout; Jan Keijmp

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 111r (Aerle) Dirck zoon van wijlen Jacops van der Heijden en van Margriet Jan sConinx; Jan zoon wijlen Jan Geritss die Cuper;

BP 1242 (Best) okt 1472 – sept 1473 folio 325r Jan, Lambert en Gerit zoons van wijlen Jan van den Acker; Henrick Rutgerss van den Langenneep

BP 1244 (Best) okt 1474 – sept 1475 folio 69v Lambert Janss van den Acker, Gerit Janss van den Acker (broers), Katherijn en Margriet dochters van wijlen Jan die Cuijper

BP 1256 (Best) okt 1486 – sept 1487 folio 439v Henrick Rutgerss van den Langenneep, Jan, Lambert en Gerit zonen van wijlen Jan van den Acker (folio 440r), Jan Dirck Goijarts


Huwt voor 1425

413.625   Margriet Jan Jan de CUPERE

FamilienaamIndex 413.625Vader 827.250Moeder 827.251

Geboren ca. 1395

Kinderen

 1. Jan Zie 206.812
 2. Lambert sr, vermeld 1472
 3. Gerrit, vermeld 1472
 4. Lambert Jr

TerugBegin van generatie


413.626   Jan Wouters NEVEN

FamilienaamIndex 413.626Vader 827.252Moeder 827.253

Geboren Oirschot ca. 1400

Jan Wouter Neven, met volwassen zoon Jan vermeld ORA 1469; erfdeling door zonen Jan en Wouter en dochter Ida 1470


Huwt (1)

413.627   N.N.

Index 413.627 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Buitenechtelijke relatie (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Yden Zie 206.813
 2. (uit 1) Jan
 3. (uit 1) Wouter
 4. (uit 2) Gerard, natuurlijke zoon en vader van een natuurlijke zoon Jan (vermeld ORA 1480)

TerugBegin van generatie


413.636   Herman Henrix APPELS

FamilienaamIndex 413.636 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1196 fol 49 dd 27-2-1427) Liesbeth, weduwe van Michiel vanden Velde, verpacht voor 5 jaar vanaf Pinksteren aanstaande aan Herman Henrix Appels een hoeve, Bucstel, Lutgherliemde, om 4 mud rog Bucstelse maat op Lichtmis (te leveren op de hoeve); en 4 Beierse guldens, 6 kapoenen, 4 steen vlas tot hekelen bereid, 1 lopen eikels(?) (esculorum), 6 quarten boter op St Marten (te leveren op kosten van Herman te Mechelen); de pachter moet 2 vimmen stro dekken; moet de “eyckeschoten” op de hoeve 1 jaar voor Liesbeth bewaren en de lasten betalen. (nl 3 mud rog aan pachter en 4 lopen rog aan H.Geest, Bucstel. Liesbeth, weduwe van Michiel vanden Velde, machtigt Gerit Ronck, zadelmaker, om te manen.

ORA Boxtel (Transcriptie Jan Toirkens; inv no 55 fol 47v nos 124-6 dd 6-8-1470) Willem Godevaert Kemps verkoopt aan Gerard Jan Coppens een stuk land gelegen te Boxtel groot ca. een malderzaad, onder Cleijnder Lijemde, belendend wijlen Henrick Nennen, wijlen Aert Stamelaerts, de gemeenschappelijke straat. Genoemde verkoper met nog Servaes Herman Appels beloven samen en hoofdelijk alle lasten af te handelen, behalve de lasten die de koper er zelf op heeft. (…) (Idem 125) Genoemde Willem (Kemps) verkoopt aan genoemde Servaes (Appels) een huis, tuin en hofstad etc. gelegen te Boxtel onder Cleijnder Lijempde, belendend de erfgenamen van Aert Wekers, de gemneenschappelijke straat, de erfgenamen van Henrick Nennen. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve de chijns die er op drukt en een mengel wijn aan de kerk van Boxtel. (…) (Idem 126 fol 48) Genoemde Servaes (Appels) verkoopt aan Willem (Kemps) een mud rogge per jaar, maat van Boxtel, te leveren binnen de bruggen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar na datum van deze brief op onderpand van het huis etc. uit de vorige akte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.

ORA Boxtel (Transcriptie Jan Toirkens; inv no 55 fol 79v no 212 dd 11-5-1471) Jan wettige zoon van Jans van den Braken verkoopt aan Jan Hermans Appels een stuk land gelegen in de Bernoutshoeve , belendend Meeus Bernaerts, Margriet Bernaerts, de gemeijnte van Kempen. Nog een heideveld gelegen in de Bernaertshoeve, belendend genoemde Meeus, genoemde Margriet. Nog verkoopt hij een stuk land gelegen in de Bernaerts Streep, belendend genoemde Meeus, Gerit Molengraefs. Die percelen had Jan geerfd na dood van Zeben wettige zoon van Dirck Michiels van Hal als wettige man van Aleijt dochter van genoemde Zeben. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve de grondchijns aan de heer.

ORA Boxtel (Transcriptie Jan Toirkens; inv no 55 fol 203 nos 627-8 dd 18-8-1475)

Genoemde Elias (=Elias Ruelen Elias) verkoopt aan Jan Herman Appels een stuk land gelegen aan de Roent genoemd de Ackerijen (hiervboor genoemd de Neckeren), belendend de koper zelf, de gemeijnte van Kempen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (…) (Idem 628) Genoemde Jan (Appels) belooft aan Elias (=Elias Ruelen Elias)) die per a.s Maria Lichtmisdag over 4 jaar die 19 peters te betalen, elke peter van 19 stuivers, met onderwijl elk jaar een rente van een malder rogge, van welke rente de eerste termijn vervalt per a.s Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Boxtel (Transcriptie Jan Toirkens; inv no 55 fol 322v nos 1096-7 dd 5-7-1468) Genoemde Willem Godevaert Keijmps verkoopt aan Servaes wettige zoon van Herman Appels, te aanvaarden na dood van haar (Geerling, Willems moeder) en niet eerder zolang ze nog in leven is, een huis, tuin, hofstad etc. gelegen te Boxtel onder Kleijnder Liempde, belendend de erfgenamen van Aert Gerit Wekers, de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Henrick Nennen, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten daarin af te handelen, behalve twee oude groten en 4 penningen en een mengel wijn. (…) (Idem 1097) Genoemde Servaes belooft aan Willem, na dood van Geerling dochter van Willem Jacops, een malder rogge, op onderpand van het huis , hofstad etc. uit de vorige akte, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag.

ORA Boxtel (inv 60 fol 13v-14 dd 3-3-1514) Willem Eliasz als man van Katharina Jans Eliasz van den Brake verkoopt aan Roelof Herman Appels een erfpacht van een mulder rogge. Roelof staat aflossing toe tegen twintig gouden ...

ORA Boxtel (inv 60 fol 129r dd 26-4-1518) Art Jacob Willems van den Biechelaer verkoopt aan Michiel Jan Goyaerts van den Biechelaar een schuldbrief, ooit uitgegeven door Roelof Herman Appels.


Huwt ca. 1440

413.637   N.N.

Index 413.637 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 206.818
 2. Roelof (+na 1513)
 3. Servaes
 4. Jan

TerugBegin van generatie


413.644   Henrick Tielman van de ZANDE

FamilienaamIndex 413.644 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren c.1400
Overleden voor 1452


Huwt

413.645   N.N.

Index 413.645 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 206.822
 2. Willem

TerugBegin van generatie


413.646   Gerit Lambrechts van LUCEL

FamilienaamIndex 413.646Vader 417.668Moeder 417.669

Overleden Boxtel voor 1470

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1222 fol 59v dd 11-5-1452) Gerit Lambrechts van Luijssel heeft opgedraghen aan Jan Henrix Tielmans :- de helft van de helft in schuur en schaapskooi, Bucstel, Luijssel.- de helft van de helft in een hof aldaar- de helft van die koeweyde- de helft van een land in die Luijsselsche Hoeve, naast een erf van een altaar in St. Joriskapel in DenBosch- de helft van ´t heiveld in die “ Heyhoeve”- de helft van een heiveld bij gemeijnte van Kempen- de helft van land in den Ecker- de helft van land de “Kalfsbraecke”- de helft van land op Hoechluijssel- de helft van 2/3e deel in beemd “de Eckerspoel” aan die Aa- de helft van land “den Tongercamp”- de helft van den Wellensbeempt aan de stroom - de helft van de beemd “ die Gaershof” - de helft van een recht in de gemeijnt van Kempen. Gerit had dat alles te pacht gekregen van zijn broer Everaert. (voor de lasten verwijst men naar de pachtbrief)

ORA Boxtel (transcriptie Jan Toirkens, inv. no. 55 no 86 fol 32v dd rond St Agatha 1470) Engel dochter van Jan Haijwigen weduwe van Gerit Lambrechts van Lucel, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van Gerit Peters van de Loo als man van Mechteld, dochter van Gerit Lambrechts van Lucel en verder ten behoeve van Jan Heijnrick Tijelmans als man van Geertruijden, dochter van genoemde Gerit Lambrechts. Engel belooft alle lasten daarin af te handelen en zal geen aanspraken meer op het bezit maken noch met geestelijk of met wereldlijk recht. (…) (Idem no 87) Genoemde Gerit en Jan uit de vorige akte beloven aan Engel als weduwe van Gerit Lambrechts van Lucel die jaarlijks een pacht van 6 mud rogge Boxtelse maat te betalen, zolang ze leeft, steeds in 2 termijnen te betalen en in Boxtel in haar huis te leveren, verder een jaarlijkse rente van 6 gouden peters van elk 18 stuivers ook zolang ze leeft, steeds te voldoen in de maand mei. Wie van de twee de lijfrente betaalt, moet dat ook vanwege de andere voorschieten en als een van de twee niet betaalt, mag ze haar bezit weer terugnemen zonder dat iemand daar bezwaar tegen kan maken. Nog houdt Geertruijd het gebruik van een beemd genoemd dat Bruijxken belendend aan de erfgenamen van Aelbrecht van Lucel. Nog krijgt Geertruijd steeds op Maria Lichtmisdag 4 steen vlas. (…) (Idem 88) Genoemde Gerit en Jan vanwege hun vrouwen (dochters van Gerit Lambrechts van Lucel), hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na dood van Gerit Lambrechts van Lucel. Genoemde Gerit krijgt de halve hoevijnge met de halve boomgaard en een akker, nabij het Huijsven en de helft in het weiland genoemd Van Het Vierdegedeelt, belendend genoemde Jan, de erfgenamen van Aelbrecht van Lucel. Nog krijgt hij een stuk weiland genoemd de Hofstad dat eerder van Jan Haijwigen was, rondom gelegen in de gemeijnte van Kempen. Nog krijgt hij een stuk land genoemd Vossenhoef, nog een stuk land gelegen in de Lucelsche Hoeve tot aan het huisven daar. Nog de helft van een stuk land gelegen in de Tongercamp, belendend Aert van Lijemdt. Nog een stuk land genoemd de Langenakker, nog de helft van een stuk land genoemd dat Haverlant, belendend de erfgenamen van Aelbrecht van Lucel. Nog een heidevelt nabij de Donck, nog de helft van een heiveld nabij het nieuwe land naast de erfgenamen van Jan Haijwigen. Nog een deel van een heiveld zoals daar is afgepaald naast de erfgenamen van Aelbrecht van Lucel. Nog een deel van een heiveld genoemd de Vijterste Heide tot aan het Lange ven, nog een beemd genoemd dat ven, nog d e helft van een beemd genoemd de Nepel gelegen achter Nergentna. Nog de helft van een beemd genoemd de Deemer, nog een beemd genoemd de Nuwenbeemd, nog de helft van een beemd gelegen in de parochie van Belveren, Nog krijgt hij een pacht van een malder rogge per jaar volgens schepenbrief van Den Bosch uit bezit onder Liempde. Nog de helft van 14lopen rogge per jaar, die wordt betaald door de erfgenamen van Henrick van Weert. Nog krijgt hij een keuterrecht op Kempen. Jan doet afstand van aanspraken op het erfdeel van Gerit. De delers beloven deze deling gestand te doen en Gerit belooft voortaan anderhalf mud rogge te betalen aan diegenen die er recht op hebben en nog 12 oude groten min een halve penning , nog een braspenning aan het St. Geertruijdenaltaar te Oisterwijk. Als er op het bezit meer lasten blijken te drukken, zal men die samen betalen. Verder zal men elkaar overpad verlenen waar nodig. Ook zal elk de sloten omheinen zodat er geen schade voor de ander ontstaat. Verder krijgt Gerit van Jan nog 4 lopen rogpacht per jaar. Genoem de Jan krijgt een huis, tuin, hofstad etc. gelegen te Boxtel onder Lucel, waar Gerit Lambrechts van Lucel in gestorven is, met de helft van de tuin en de helft van het vierde deel van het weiland richting van Lucel naast die Banck. Nog een weiland genoemd de Donck, nog een stuk land genoemd dat Nulant met een heiveld er aan, nog een stuk land genoemd de Oude Brake, nog een stuk land genoemd dat Geerken, nog een akkertje genoemd dat Strijpken, nog een half stuk land genoemd het Haverlant, nog een stuk land de Midacker, een stuk land genoemd de Cloet, nog een stuk land genoemd de Casbrake, nog een stuk land gelegen in de Lucelsche hoeve, nog een stuk land genoemd de Acker bijt Huijs, belendend de erfgenamen van Aelbrecht van Lucel, Gerit van de Loo. Nog krijgt hij de helft van de grote heide daar, waarvan Gerit de andere helft heeft. Nog krijgt hij een stuk heiveld in de Bijterste heide waarvan Gerit ook de andere helft heeft. Nog krijgt hij een beemd aan de Belverse dijk, met het einde daar aan de brug. Nog een stuk beemd in het Kockelse broek, nog een stuk beemd genoemd den Eckers Puel, nog een stuk beemd genoemd de Wellensbeemd, nog een halve beemd genoemd de Nuwenbeemd waarvan Gerit de andere helft heeft. Nog een halve beemd aan Gheenheesackter waarvan Gerit ook de andere helft heeft. Nog een half ploegrecht op Kempen, nog 4 lopen rogge die worden betaald door Gerit van Weert dat wordt geheven te Helvoirt, nog de helft van 14 lopen rogge dat wordt betaald door de erfgenamen van Henrick van Weert. Uit dit erfdeel moet 2 mud rogge Bossche maat per jaar worden betaald, en daarvoor krijgt Jan van Gerit een vergoeding van 4 lopen rogge, verder te betalen 12 oude groten chijns min een halve penning, twee smal hoenderen en een vastenavondhen. Verder moet hij een stuk dijk onderhouden op de Belversdijck dat eerder van Gerit Lammens was.


Huwt

413.647   Engel Jan HAIJWIGEN

FamilienaamIndex 413.647Vader 827.294Moeder 827.295

Kinderen

 1. Mechteld, huwt Gerit Peters van de Loo
 2. Geertruida Zie 206.823

TerugBegin van generatie


414.272   Willem Janssen Vanden WUESTENBORCH

FamilienaamIndex 414.272Vader 828.544Moeder 828.545

Geboren ca. 1370
Overleden voor 1436

Mogelijk genoemd naar zijn hoeve op de Rijt bij Diest. Vgl BL 1978:77.


Huwt

414.273   N.N.

Index 414.273 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Luytgaert Willems vanden Wuestenborch, huwt Wouter Vrancken
 2. Jan Zie 207.136
 3. Jut Willems vanden Wuestenborch, huwt Snellart Snellarts van Spulle
 4. Margriet Willem Janss vanden Wuestenborch, huwt Henrick Ghyselbrecht Henricks van Westelbeerze. Zij is erfgename van huis, hof, erf en aangelag ‘den Wuestenborch’

TerugBegin van generatie


414.274   Jan Wynen van GOROP

FamilienaamIndex 414.274Vader 828.548Moeder 828.549

Geboren ca. 1370
Overleden ca. 1458

Kwartieren volgens Henk Coolen


Huwt

414.275   Catharina Henricx Vander HEYDEN

FamilienaamIndex 414.275 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vgl. BL 1978

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 207.137

TerugBegin van generatie


414.282   Reynier Jan van der BYESTRATEN

FamilienaamIndex 414.282Vader 828.564Moeder 828.565

Geboren ca. 1365

Alias Reynier Jan Reynken van Beke. Schepen van Hilvarenbeek (1404). Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

414.283   N.N.

Index 414.283 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Luytgaert Zie 207.141
 2. Joannes
 3. Willem
 4. Goyaert

TerugBegin van generatie


414.294   Pauwel Willem de DECKER VAN BEERSE

FamilienaamIndex 414.294 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1390

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

414.295   N.N.

Index 414.295 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathelijn Zie 207.147
 2. Gijsbert
 3. Dionijs

TerugBegin van generatie


415.312   Aert Heyn Gerits van TULDER

FamilienaamIndex 415.312Vader 830.624Moeder 830.625

Geboren Esbeek
Overleden Esbeek 1436

Alias Aert Lisbetten. Hoevenaar. Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

415.313   N.N.

Index 415.313 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 207.656
 2. Henrick huwt Truda Wouter Scellekens van Gorop

TerugBegin van generatie


415.872   Peter Martens BROCKEN

FamilienaamIndex 415.872 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 832.166

415.873   Engelberna N.

Index 415.873 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 832.167

TerugBegin van generatie


415.876   Henrick Willems van der STAECK

FamilienaamIndex 415.876Vader 819.464Moeder 819.465 • Tevens 409.732

415.877   Godelt N.

Index 415.877 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 409.733

TerugBegin van generatie


415.888   Willem van UDEN

FamilienaamIndex 415.888Vader 831.776Moeder 831.777

Geboren voor 1360


Huwt voor 1390

415.889   N.N.

Index 415.889 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goossen Zie 207.944

TerugBegin van generatie


415.896   N. WIJTMANS

FamilienaamIndex 415.896 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk de Mr Johannes Wijtmans, vermeld (reeds overleden) BP 1429.


Huwt

415.897   N.N.

Index 415.897 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Johannes, Zie 207.948
 2. Hermannus, vermeld BP 1449
 3. Arnoldus, vermeld BP 1449
 4. Gerardus Wijten (+voor 1429), hypothetisch, huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Henricus
  2. Gerardus

TerugBegin van generatie


415.904   Jacob Willems van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 415.904Vader 831.808Moeder 831.809

Geboren ca. 1350

Volwassen voor 1380. Op 27-6-1429 (protocol Oisterwijk) impliciet vermeld: Engbert Jacob Willems van Laerhoven verkoopt dan land aan zijn broer Jacob Jacobs.

Hertogelijk Cijnsrtegister (1380): 366. It. Jacobus filius Wilhelmi de Laerhoven de prato dicto Honasche quondam Wilhelmi de Hezeacker *366* 4.d.vet

ORA Oisterwijk (144 Nr. 202 dd 27-5-1422) Op 27-05-1422 stond Mechtelt Jacobs van Laerhoven af aan haar zoon Jan ten behoeve van hem en van zijn broers en zusters, kinderen van voornoemde Mechtelt en wijlen Wouter den Coster van Haren zvw Jan Glavijmans, de tocht in alle goederen die wijlen Wouter die Coster bezat.

ORA Oisterwijk ( inv 144 Nr. 531 dd 21-5-1423) . Op 21-05-1423 sloten Lambrecht Godevert Brocken en zijn vrouw Elisabeth enerzijds en haar voorkinderen Willem Jan Jacobs zoen van Laerhoven en zijn zuster Jan(ne) Jans anderzijds een accoord. Lambrecht en zijn kinderen (nakinderen) zullen na overlijden van Elisabeth krijgen: een nieuw bed met toebehoren en een tafellaken met een dwelen (=handdoek) die Lambrecht inbracht, voorts een wapenije en harnas en een lavoor (=wasbekken), 3 stukken land die Lambrecht kocht van Herman Moelners gelegen in Haaren in de Akkeren te Belver, alle goederen die Lambrecht en Elisabet samen verkregen zoals beesten en schapen en schuldbekentenissen van geld of rogge, een stuk moer dat Lambrecht met zijn zwager Claus Berthouts van Aerle kocht van Henrick van der Cameren gelegen te Moergestel, en 11 licht gulden van 9 vlaams die Lambrecht vooruit zal beuren. Willem en zijn zuster Jan zullen na overlijden van hun moeder Elisabet krijgen een bed met toebehoren, de slechtste schrein van de 2 schreinen. Alle andere goederen en huisraad in het huis zoals pot, ketel, bedden, schreinen en ander huisraad en al de andere erfelijke goederen die Lambrecht en Elisabet samen verkregen hebben, en de scharen op het veld van de oude erven, zullen de kinderen van de voorbedde en van de nabedde gelijkelijk delen. Overlijdt Elisabet voor haar man Lambrecht, dan zullen de kinderen van de voorbedde voornoemde Lambrecht niet buiten sluiten. De kosten van de uitvaart van Elisabeth zullen ze gelijkelijk betalen. De voor- en nakinderen zullen gelijkelijk delen de goederen die Elisabeth verstorven zijn van haar moeder Angnese ev Bertout en die haar zullen versterven van haar vader Berthout, de goederen die Berthout haar in huwelijkse voorwaarden gaf en de goederen die hen verstorven zijn van wijlen Ghijsbrecht zv voornoemde Elisabeth, verwekt door wijlen Ghijsbrecht Jans van der Teijnde (waarin Elisabet de tocht bezit). Elisabet mag deze goederen niet vervreemden of verteren. De brief van Wilhelmus en Johanna overhandigen aan hun oom Willem Jacobs van Laerhoven. (93v-2). Elisabeth verklaarde dat zij en haar eerste man Jan Jacobs van Laerhoven in hele bedde verkregen hadden: 1. een huis en hof waarin ze nu woont, naast de straat en naast de gemene akkeren, strekkend aan Willem Jacobs van Laerhoven en aan Jacob Jacobs van Laerhoven, 2. 1½ bunder broek in het Aartbroek, naast Jan van Beke in het zuiden en naast Claus van den Nuwenhuus in het noorden, strekkend aan de gemene heide en aan de gemeint, 3. een stuk beemd in Haaren te Belver, naast Angnese Jacob Ghiben in het westen en naast de straat in het oosten, strekkend aan Godevert Peijnenborchs en aan de gemene Aa. Na overlijden van Elisabeth gaan deze naar de voorkinderen.

ORA Oisterwijk (`147 Nr. 59 dd 16-3-1430) Op 16-03-1430 maakten kinderen van Berthout Claus van Aerle 1. Claus Berthouts Claus van Aerle, 2. Elisabeth, gehuwd met Lambrecht Godert Brocken, tevoren weduwe van Jan Jacobs van Laerhoven, van wie zij een dochter heeft Jan, gehuwd met Jan Lambrecht van der Rijt, 3. Gherijt Bertouts van Aerle, en kinderen van wijlen Gherijt Henrics van Broechoven 1. Jan, 2. Henric, 3. Gertrudis, gehuwd met Godevaert Dirxs van den Erve, 4. Bertoldus (onmondig), een erfdeling van erfenissen waarvan Berthout de tocht afstond, gelegen in Haaren.


Huwt voor 1385

415.905   N.N.

Index 415.905 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 207.952
 2. Jan, huwt Elisabeth Bertout Claes van Aerle, zij huwt (1) Ghijsbrecht Jans van der Teijnde (hieruit zoon Gijsbrecht, +voor 1423); huwt (3) ca. 1423 Lambrecht Godevert Brocken
 3. Kinderen
  1. Willem
  2. Janne, huwt voor 1430 Jan Lambrecht van der Rijt
 4. Mechteld, huwt Wouter Jan Glavijmans alias Wouter den Coster van Haren
 5. Kinderen
  1. Jan, heeft broers en zusters

TerugBegin van generatie


416.008   Claes Claesz PIGGEN

FamilienaamIndex 416.008Vader 832.016Moeder 832.017

Geboren voor 1400
Overleden na 8-6-1470 voor 12-2-1471

[Bosch Protocol] 1443: 571. 04-07-1443 1213 / 327v-4 Daniel Pijers, Hubertus Petri Huberts, Henricus Ghisberti Arnoldi Leijten soen, Lambertus Johannis van Gierle, Nycolaus Pigge, beloofden genoemde propositus 36 mud rogge.

[ORA Oisterwijk] 87. 1471 mei 3 847.Sch.Otw,R.177,212-15r-01 Gherit geh. vande Loe z.w. Wouter vande Loe 5 L rogs jeep hem behorende uit # een stuck lands in par. Otw te Berkel < erf krn Aerts van Binacht > werf Aerts de Wolf ^ erf Meeus Heinen? v erf sheren van Parweis welke 5 L rogs Gerit voors. tegen Claeusen geh. Pig? soen w. Claeus Pigghen in sch.br.Otw supt Danielen z.w. Jans van Oekel

[ORA Oisterwijk] 204. 1475 december 20 847.Sch.Otw,R.181,41v-2 Heylwych wede w. ert Houtappel d.w. Willem Vendijck cum tutore alsulcke tocht als Heylwich voors. besittende was in 1/2 mud rogs erfpacht dwelc Aert weduwe qd Claeus Pigghen en hoer krn schuldig waren te ghelden uit zekere onderpandeen nae inhoud sch.br. vanden Bosch supt Adriaen geh. Witloc scab. Appel en Emken datum xx decembris Aert voors. promisit dicte Heylwyghen dat hij die selve Heylwych en dat sij dieselve Heylwych en haer goeden ewelijc quyt ende onghelast houden sal vanden gueden qd. Aert Houtappel voors. - datum scab. ut supra Aert wede Claeus Piggen promisit Heylwyghen voers. 61/2 peter elke peter 18 st in festo Lichtmis - datum scab. ut supra

[ORA Oisterwijk] 283. 1483 februari 21 847.Sch.Otw,R.189,43r-1 Adriaen Claes Pigghen z. en Wout die Molder promisit Willem Wyten 2 mud rogge als borgen van Jan die Molder in afslage van 27 mud rogh die Jan voors. de voors.Willem van de Creytenmolen promisit scab. Elst et Adriaen datum xxi februari

[ORA Oisterwijk] 152. 1486 juli 16 847.Sch.Otw,R.192,22r-5 Henric vande Staeck Jan Huben Jan Vanny Jan Pigghe promisit Jan van Eyghen ad opus 23 1/2 mud rogge van de Seshoeven scab. Hulsen en Beer datumk xvi july

[ORA Oisterwijk] 47. 1488 maart 28 847.Sch.Otw,R.194,9r-4 Jan z.w. Jan Vannys promisit Jan z.w. Claeus Pigghen als momb.Adriaens en Gheertruut krn w. Adriaen Claeus Pigghen z. noch onmondich en ad opus de krn voors. 20 1/2 peters de peter tot 18 st meye binnen over 2 jaar met 1/2 mud rogge en jaarlijks met de pacht van 1/2 mud rogge

[ORA Oisterwijk] 54. 1493 mei 5 847.Sch.Otw,R.198,11r-1 Jan Vanny z.w. Jan Vanny heeft geloeft Janne z.w. Claus Piggen [erboven ende Aleyte .... Claus Piggen huysvrou Janne] als momb. Adriaen en Ghertruye krn w. Adriaen Claus Piggen en tbv de krn voors. 20 1/2 peter elke peter 18 st gerekend over 2 jaar met 1/2 mud rogge in elke dach van meye dier en bynen allen jaer

[ORA Oisterwijk] 73. 1499 april 18 847.Sch.Otw.R.204,18v-1 Claus Boet? ut tutor Juette sijns -- d.w. Daniel van Oeckel en Margriet d.w. Daniels van Oeckel voors. 5 L rogge jeep hen toebehorende op Lichtmis uit o stuk land 3 L in par. Otw ter stede Berkel < erf Aerts van Bynacht > erf Aerts Verelst ^erf Meeus Heynen? v erf tsheren van Paerwijs welke 5 L rogge erfpacht voors. Clause ut tutore voors. en Margriet voors. verstorven sijne van w. Daniel van Oeckel en die voors. Daniel verkregen heeft van Gheride geh. vande Loe z.w. Wouters vande Loe en die voors. Gherit verkregen heeft van Clausen z.w. Claus Piggen en deze Claus Piggen van Janne geh. die Jeger z.w. Jans geh. eve?.

[ORA Oisterwijk] 130. 1499 juli 20 847.Sch.Otw.R.204,28r-1 heer Arien Emberts z. priester voor zijn gebrek jeep 5 L hem toebehorende op Lichtmis uit o een stuck lants 3 L in par. Otw ter stede geh. Berkel < erff krn Aerts van Bynach > erf Aert die Wolff ^erf Meeus Heynen v mijns jonckeren van Parwijs welke 5 L rogge erfpacht voors. Jan die Jeger z.w. Jans die Cuper? van Eerssel erfelijk verkocht had Clause geh. Piggen z.w. Claus Piggen dat. anno xiiij-o xLij op OLVrouwen avont annunciatie - Jan Verstegen vorster voor 5 mud rogge eens inde sack in afslage van 27 jaren tachter

[ORA Oisterwijk] 68. 1509 april 17 847.Sch.Otw.213,17v-1 Jan z.w. Claes Piggen en Peter Ariaen Sterts man van Ariaen zijn hvr d.w. Ariaens z.w. Claes Pigge voors. delen van w. Claes Piggen voors.aencomen en verstorven aan Jan # de helft van 3 mudzaad lants met eenre schuere daarop in par. Otw in stede Udenhout nl. 1/2 westw. etc. # de helft in stuck lants 12 L als voor ter stede Berkel de helft westw. etc. nog hebben en af mogen breken tot meyen a.s. 2 gebynten after vanden huyse dat Peter voors. ten deel gevallen is op de helft van de 3 mudzaad lants belast met o.a. heren van Korsendonck 1 mud rogge en in hertogencijns de helft van 7 oude groten nog de helft van 4 st den persoen en altaristen KvOtw nog de helft van achtalff placke gezworenen van Haaren aan Peter als man als voor # de helft van 3 mudzaad lants met een huyse en schure daarop nl. de helft oostwaarts # de helft van stuk lants 12 L nl. 1/2 oostw. [18r] belast met o.a. 1/2 mud rogge erfpacht rector OLVr altaar inder capelle van Ste Wilboirt tot Berckel nog 1/2 mud rogge tafel H.Geest KvOtw nog de helft van 7 oude groten hertogencijns de helft van 4 st de persoen en altaristen KvOtw de helft van achtalve st gesworenen van de gemeynte van Haaren


Huwt ca. 1425

416.009   Aert Aert RIDDERS

FamilienaamIndex 416.009Vader 832.018Moeder 832.019

Geboren ca. 1400
Overleden na 1482

[ORA Oisterwijk] 32. 1471 februari 12 847.Sch.Otw,R.177,201-007r-01 Aert wede w. Claeus Pig d.w. Aert Ridders cum tutore alsulcken tocht in # een huse en hove met enen stuck lands daeraen 2 L in par. Otw tpl. Berkel < Claeus z.w. Henric vander Voert ? > erf Ghijsbert z.w. Nycolai vande Leempoel ^erf Gerardi z.w. Wolteri? dicti Blocmans v comm. viam welk huis etc. voors. w.Claeus vande Voert tegen Jacoppen nat.z.w. Jans van Mol? van deselve w. Jan en uit w. Sophien nat.d.w. Jacops vande Grave in sch.br.sBosch – supt Adrianen Jannen en Aernden gebr. Gheertruden en Elysabethen gez. krn derselver Aerden en w. Claeus Pig voors. quo facto dit huis etc. vendt Peter z. w. Jans Hoecks? [Koecks?] waaruit 5 oude grote erfcijns – scab. Eynde en Heyman datum, xij february Aert z.w. Jan Priem Vanny redemit en reportavit scabini predicti datum ut supra

[ORA Oisterwijk] 61. 1478 mei 26 847.Sch.Otw,R.184,11r-4 Jan Huben Aert wede Claes Pigghen Amelys Aert Melys z. 45 mud rog vande achthoeven scabini predicti datum ut supra

[ORA Oisterwijk] 83. 1480 juni 12 847.Sch.Otw,R.186,13r-1 pro monasterio sancte Gheertrudis Willem z.w. Ghijsbrecht Heyen Jacop vande Elst Jan Embrecht Gosens Jan Stevens Cornelys Willem Meys z. en Aert wede Claeus Piggen .. sup hereditate Jan van Eyghen ad opus abbatus sancte Gheertruden Lxvij mud rogs in festo Andree a.s. ende tOesterwijc oft ten Bosche te leveren daert Jan gelieven sal naeder oude hercomen ende ter tiende recht solvit vande Bekkersch? tiende scab. Gruyter et Scaepsdijc datum xij juny Ghijb Pieren Peter van Vucht Wouter Nouwen Jan Hessels promisit 72 mud rogge vander tiende van Hoechout

Kinderen

 1. Adriaen (+1494), huwt N.N.
 2. Kinderen
  1. Adriana, huwt voor 1509 Peter Ariaen Sterts
  2. Geertruida
 3. Jan Zie 208.004
 4. Aernd
 5. Geertruida
 6. Elisabeth

TerugBegin van generatie


416.034   N. BECKER

FamilienaamIndex 416.034 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1370
Overleden voor 1440

BP 1440? alle erven in Berkel; 1/2 mud rog uit voornoemd huis; 6 zesteren rog uit voornoemde erven; 30 schillingen en nog eens 30 schillingen uit voornoemde erven (Thomas van Marmeren had die pacht en die cijnzen verkregen van Gerit Scilder) 1/2 mud rog uit voornoemde erven (Thomas van Marmeren had die pacht gekregen van Daniel Gerits van Eersel) 11 lopen rog uit landerijen in Berkel (Thomas had die pacht verkregen van Jut sBeckers dochter wijlen Willem Piggen, Goijart, Jan, Willem, Jut, Kathelijn, Beatrijs kinderen van Willem Becker, en van Jan vander Avoirt)

BP (no 462 dd 29-12-1440 inv 1211 fol 22v) Johannes (de jonge) Johannis Wijtmans vernaderde, in afwezigheid van Johannes Henrici van den Doren, een stuk land onder de vrijheid Oisterwijk, in die Schijf, tussen genoemde Johannes Wijtman de jonge en tussen de erfgenamen van wijlen Jacobus Appels, welk stuk land genoemde Johannes Henrici van den Doren verworven had van Willelmus Becker de oude, Willelmus Becker de jonge en Johannes Becker broers, Anselmus Molners en Petrus die Beer hun zwagers.


Huwt

416.035   N.N.

Index 416.035 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Sr
 2. Willem Jr
 3. Johannes
 4. Jutta Zie 208.017
 5. N., huwt Petrus die Beer

TerugBegin van generatie


416.074   Herman Zibben van der SCHUREN

FamilienaamIndex 416.074Vader 832.148Moeder 832.149

Geboren Oisterwijk ca. 1400
Overleden voor 1477

ORA Oisterwijk (no 78 dd 1477 juli 14 847.Sch.Otw,R.183,16r-3) Gheertruut vidua w. Herman Zibben d.w. Aert Beye alsulke tocht als Gheertruut voors. besittende is in alsulcke erfgoederen die w. Herman Zibben in bestarf waar ook gelegen supt Zebrechten en Jannen gebr. krn Gertrude en w. Herman Zibben voors. Jannen z.w. Jans van Haeren man van Margrieten sue uxoris d. dess. Gheertruden en w. Herman Zibben voors. ad opus eius et ad opus Elysabethen d.w. Herman die z. was Herman Zibben voors. ad opus Aerts z. Peter Goetscalcs van hem en wt w. Heylwyghen d.w. Herman Zibben scab. Dirc Sapeel ende Goeyaert Rembouts datum xiiij july

(Idem no 79) Zebrecht Jan en Jan voors. voor henzelf en voor Aernden. z. Peter Goetscalc en Elysabethen voors promisit te gheven en te ghelden Gheertruden voors. 2 mud rogge en 5 peters elke peter 18 st op Lichtmis zolang ze leeft uit alle en eneygelijken hoeren goederen - datum scab. ut supra quo facto voor henzelven en voor Aernden voors. daar Zebrecht voors. als momb. boor gelooft heeft en voor Elysabetthen voors daar Jan Jan Rutgheers z. en Jan Hermans voors. als momb. en toesienders voor geloeft hebben en maken erfdeling van sommige erven hierna geschr. die hen vander doet w. Herman Zibben hoers vaders met recht van versterve erfelijc toecomende sijn ende daer Gheertruut voers. hoer tocht als voors. is in afgegaen is aan Zebecht voors. # een stuck lands geh. den Heesacker 3 L sitis in par. Haren in loco dicto Belver < erf Enghelen van Weert > Henric Goeykens # een stuck lands geh. die Ganscoey? sitis ibidem < > erf Embrecht vanden Heesacker # de helft van enen stuck beempts onbedeeld liggende daer de andere helft af toebehoort Jannen sinen bruer voors. sitis ibidem < > erf Gosens van Beeck # de helft van een stuxken beempts onbedeeld daar de andere helft af toebehoort Jannen sinen bruer voors. sitis in par. de Boxtel < erf Gosens van Beeck voors. > Jan Gherits # de helft van den dordendeel van 3 ghezwaeyen beempts gelegen in Haeren in loco dicto Belver < erf Claeus Scheiven > erf Gosens van Beeck # de helft van 1/2 buendeer beempts geh. den Honis? daar dandere helft af toebehorende is Jsnen sinen brueder voors. sitis in par. Esch < Jans van Haren > erf onser vrouwen autaer van Haren [toevoegtegken] welke erven voors. de voors. Zebrecht ghevallen sijn in deele ghelijc die ander sijn mede erfgenamen [bij het tussenvoegteken] Item noch hiertoe 6 L rogs erfpacht die welc Jan Groey jaarlijks sculdig is te ghelden uit zekere onderpanden na inhoud sch.br. item noch hiertoe de helft van 12 1/2 L rogs erfpacht die welc Adriaen Bonen? jaarlijks schuldig is te ghelden wt zekeren onderpanden nae inhout - - - [17r] daer Zebrecht voors. uit gelden zal de helft van 18 l rogs erfpacht ten Bosch te leveren en de helft van 4 L rogs erfpacht oec ten Bosch te leveren en den H.Geest van Haeren 14 L rogs erfpachts en de rectoir des H.Cruis outaer inder kerke van Haeren 1 mud rogs erfpachts alzulke chijns alsmen wt sinen ghoeden? hiertegen sal Jan voers. hebben houden en erfelijk besitten # een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten met de erf daaraan 4 L sitis in par. de Haeren in loco dicto Belver < erf Aert Gleiys > Lambert Toit # 2 L lands sitis ibidem < Wouter vande Heesacker > erf Katheline Somers # een stuxken lands 5 vierdevatsaet sitis ibidem < erf Jan Gherits > Laureis Boeyen # de helft vande voors. beempt de voors. Zebrecht zijn bruer toebehorende toegedeilt nog 2 mud rogs erfpachts die welc Ghijb Beye? tot Druenen jaarlijsk schuldig is uit zekere goederen waar voors. Jan uit gelden zal Jannen Gosens Wolfs z. 2 mud rogs erfpachts en Andries wonende op die Donghen 1 mud rogs erfpachts en den H.Geest van Helvoert 1/2 mud rogge erfpacht en den goetshuse van Baseldonck 1/2 mud rogge erfpacht en dat derdendeel van 8 1/2 L rogs erfpachts en 1 vierdevat den H.Geest van Otw en alzulke dijck opte Belverschen dijc als men van de voors. huse schuldig is te gelden Item hiertegen zal Jan van Haeren voors. hebben # de helft van een stuck lands geh. de Hoeve te weten de helft daaraf noordwaarts ghelegen daer de andere helft af toebehoort Elysabethh voors. sitis in par. et loco predicto < erf Elysabethen voors. > erf Denys Bonen? # een stuck lands geh. de Groet acker 3 1/2 L sitis ibidem < erf Embrecht Venman < Henric vande Hoeven # de helft van enen halven buender broecx geh. den Honis? daar de andere helft af toe ghedeilt is Aerden voors. sitis ibidem < > erf Jans van Haeren voors. op beyde zijden aenliggende # item noch hiertoe de helft vanenen stuck beempts geh. den Groten beempt daar de andere helft af toegedeeld is Aernden voors. sitis ibidem < erf Gosens van Beeck > erf 3 ghezwaen beempts hen allen toebehorende # noch hiertoe de helft van enen stuxken [17v] beempts sitis ibidem daar de andere helft af toegedeeld is Aerden voors. sitis ibdidem < erc Gosens van Beeck > Jans Monics? # item de helft van enen stuxken beempts daer die andere helft af toe ghedeelt is Aernden voors. sitis in par. Boecxtel < erf Gosens van Beeck > jans? momboors. # de helft van 2/3 van de voors. 3 ghezworenen beemde # 1 L rogs erfpacht dwelc Henric Appels schuldig is te gelden waaruit te gelden 1/3 van 8 1/2 L rogs 1/4 vatsaat den H.Geest van Otw en alzulke cijns als men uit sinen ghedeelt nog de left van den dijck opte Helvoirtschen dijc te houden hiertegen zal Aert voors. hebben houden en erfelijk bezitten # een stuck lands geh. den Langhen acker 5 L in par. Haeren in Belver < erf Claeus van Bochoven > erf Kathelijn Somers Willem Appels e.a. # een stuk land die Heechde 2 1/2 L sitis ibidem < erf Gherit Ghijselaer > Wouter vanden Heesacker # de andere helft van de voors. beemde daar Jan van Haeren voers die andere helft als voers. is toegedeelt # de helft van 12 1/2 L rogs erfpacht die welck Adriaen boven jaarlijks sculdig is te gelden daar Aert voors. uit gelden sal de helft van 18 L roigs erfpacht en de helft van 4 L rogs erfpacht ten Bosch te leveren en alsulke cijns uit sinen gedeelt Item hiertegen sal Elysabeth voors. hebben # een huis en hof gronden en toebehoorten mette helft van enen stuck lands hieraan liggende geh. die Hoeve die helft daaraf 4 L sitis in par. en loco predicto < erf Jans van Haeren voors. die daartegen deelt > erf Aert Wouter Poinenborch z. # een stuck lands geh. dat Monscot 3 L sitis ibidem < erf Henric Leeuwen > gem. weg # een stuk beemd geh. dat Aspellaer sitis ibidem < erf Laureins Bonen > Laureis Beoyen # een stuk beemd geh. dLeechdaspellaer sitis ibidem < erf sHeylichs Gheests vanden Bosch > Claeus Ackerman # een stuck erfs tot heyen ligghende 2 L ca. sitis in par. de Boecxtel < erf Jan Weyhaes kynderen > erf Appel Hessels kinderen waaruit Elysabeth ghelden zal heer [18r] Jan Hemelrijc 1 mud rogh erfpacht en dat dordendeel van 81/2 L rogs erfpacht en 1 vierdevat H.Geest van Otw en Jan van Eick tot Vucht 4 ...? min 1 plack erfcijns en 1 butken erfcijns de heer van Boextel uit voors. heyvelde en alsulcke chijns alsmen wt hoeren ghedeelt en de helft van alsulcken dijck alsmen wtter hoeven voors. tot Helvoert houdende is - datum scab. ut supra


Huwt ca. 1425

416.075   Geertrui Aert BEYEN

FamilienaamIndex 416.075Vader 832.150Moeder 832.151

Overleden na 1477

Kinderen

 1. Zebert
 2. Jan
 3. Margriet, huwt Jan Jr Jan van Haren
 4. Heilwich Zie 208.037
 5. Elisabeth, ongehuwd in 1477

TerugBegin van generatie


416.078   Henrick SOMERS

FamilienaamIndex 416.078 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1448, voor 1461

Vermoedelijk Henrick Henricksz (+voor 1480), zoon van Henrick (+voor 1461). De oudere Henrick zal dan vader van Peter en Egidius zijn geweest.

Bosch Protocol (1218 fol 263 no 737 dd. 12-4-1448) Erfdeling, uitgesproken door de rechter, tussen de erven van Johannes van der Teijnden. Vermeld worden: een huis, erf en tuin in Haaren, ter plaatse Belver, tussen Henricus Zomer en tussen Gerardus Willelmi van Haeren, belast met (…), een stuk land in Haaren, ter plaatse Belver, tussen Henricus Zomer en tussen Aleijdis van der Teijnden.

Bosch Protocol (1218 fol 268v no 739 dd. 9-5-1448) De kinderen van wijlen Petrus Poijnenborch (Gerardus, Wolterus, Petrus, Margareta, gehuwd met Egidius Henrici Zomer) droegen over aan Johannes Wolteri Poijnenborch de helft van een erfpacht van 6 lopen rogge, te leveren met Andreas, welke Johannes Feijtcoren beloofd had aan Johannes van Laerhoven, gaande uit de helft van de Steenakker, in Oisterwijk, nabij erfgoed van Johannes van Enghelen, welke helft Johannes Feijtcoren van Johannes van Laerhoven ten erfpacht verkregen had.

Bosch Protocol (1231 fol 176v dd 2-1-1461) De zusters Christina H....... P....... Yda van der Schueren ....... ....... Heilwigis Pels, procuratrix van het klooster van St.Gertrudis in de Orthenstraat in ‘s-Hertogenbosch, met instemming van hun biechtvader broeder Gregorius van ....... droegen over aan Goeswinus van Beeck een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit 1. een huis en tuin in Haaren, ter plaatse Belver, tussen erfgoed van Henricus Zoemer en tussen erfgoed van Hessel Appels, (…)

ORA Oisterwijk (186 fol 8v no 51 dd 5-4-1480) Dierck natuerlijc z.w. Jans Rovers wittig man en momb. Kathelinen sue uxoris d.w. Henric Somers een stuck beempts hem toebehorende sitis in par. de Haeren in loco dicto Belver in de oude beempt < erf Wouter vande Heesacker > erf Henrick Witloc vendt Wouter nat.z.w. Wouter van den Heesacker uitgenomen de grondcijns scab. Eynde en Becker datum v aprilis nae Paschen

ORA Oisterwijk (194 fol 33v no 199 dd 30-12-1488) Peter z.w. Peter Somer: de helft van een huys en hof met sijne gronden en toebehoren daar de andere helft af toebehorende is Elysabeth d.w. Peter Somer sijne zuster in par. Haren in loco dicto Belveren < erf Wouter Wouter z. van Haren > erf Heyl Vossen ^ erf Elysabetten vidua Gherit Ghijse... leeu? aan comm. plateam ; welk erf voors. w. Henric Henrick Somers sone hoir oude vader tegen Jan vande Teinden? en tegen Jannen z.w. Vranck Poppen sinen zwager met cope in sch.br.Otw - supt Elysabeth sine zuster voors.

ORA Oisterwijk (belending ) 27-1-1501 erff Henrick dicti Zoemer

ORA Oisterwijk (205 fol 27 no 107 dd. 8-3-1501) Henrick z.w. Henrick Appels heeft geloeft Dircken nat.z.w. Jan de Roever en Kathelijne zijn hvr d.w. Henrick Zoemers een jaarl. lijfrente van vierdalve Rgld zolang zij beiden in de mensheid leven jaarlijks op Lichtmis uit een stuk erf 3 1/2 L in par. Haren < erf Marten van Biegelen > Jan vander Meer ^ gem., straat v gem. vaerwech (…) waarna Dirck voors. heeft bekent en wederom geloeft dat Henrick voors. deze voors. lijfrente altijt sal moegen lossen ende quyten tot zijnen scoensten met 28 Rgld

Bosch Protocol 1271 fol 38v no 59 dd x-1-1503) Theodorus nat.z. w. Johannes die Rover man van Katharina d.w. Henrici Zoemer : huis erf hof 4 L par. Haaren Belver voor 2 mud rogge


Huwt

416.079   N.N.

Index 416.079 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriana Zie 208.039
 2. Catharina, huwt Dirck Jan die Rover

TerugBegin van generatie


416.080   Jan Wouter PEIJNENBORGH

FamilienaamIndex 416.080Vader 832.160Moeder 832.161

Geboren ca. 1380
Overleden voor 12-8-1436 (?), maar leeft nog in 1447…

Alias Poeynenborch; gegoed in Haaren in de Ghevers brake en te Oisterwijk in de Laeracker en nyet ver van den Wyntmolen ter Nedervonder. Met zijn broer Peter pachtte hij in 1422 en 1435 een aan de abdij van Tongerlo toekomende tiende. Hij was van 1437 tot 1442 en in 1447 kerkmeester te Haaren. Jan verspeelde zijn huis en hof met toebehoren in de vrijheid Oisterwijk nabij de dreyboem: in een evictieproces is deze woning by den richter midsvonnis der scepenen van Oesterwijck verkocht aan Gyelijs, natuurlijke zoon van heer Gyelijs van Dusel, die haar doorverkocht aan Yda Engbrecht Borchmans.

Bosch Protocol, 125 (21-5-1479,1248:81) Henricus de jonge en Willelmus, broers, zonen van wijlen Henricus die Loze, droegen over aan hun broer Henricus een stuk land, het Gelookt, 8 lopen, in Oisterwijk nabij de Nedervonderen, tussen erfgoed van Johannes van den Doren en van Petrus van den Eijnde en tussen erfgoed van Willelmus die Beer, strekkend van de openbare weg tot aan erfgoed van Hadewigis weduwe van Johannis Poijnenborch en haar kinderen.

Idem 49 (21-10-1475 1245:165) Willelmus Trabukier, man van jonkvrouw Katharina Henrici van Ele, doctor in de medicijnen, gaf (…) een hofstad met landerijen, beemden en weilanden, genaamd Zwanenborg, (… en kreeg als borg) een beemd van wijlen Wolterus Petri die Beer ....... 1 bunder, in Haaren ter plaatse die Berkdonk, tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Arnoldus Rutten en tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes Poijnenborch (etc.)

Idem 46 (1475 1245:152) De kinderen van wijlen Ambrosius Janssen van der Steghen en van wijlen zijn eerste vrouw Mechteldis (…) hadden een erfdeling gemaakt. Genoemde Johannes kreeg onder meer een erfpacht van 10 lopen rogge (…)Hij moest tot zijn last nemen o.a. een erfpacht van ½ mud rogge aan de weduwe van Johannes Poijnenborch.

Idem 11 (30-11-1474 1244:136) Erven van Essche aan Petrus Petri Poijnenborch een stuk land, ½ lopen, eertijds behorend aan de heer Henricus Spilmeker, in Haaren nabij het erfgoed genaamd Nycolaus Goesselens’ Gaershof, tussen erfgoed van Johannes Poijnenborch en tussen erfgoed van een zekere Moedels van der Donck (etc.)

Idem 618 (1235/162-7 26-6-1466) Lambertus, zoon van Henricus zoon van Philippus van Boningen de mesmaker, droeg over aan Godefridus Johannis Poijnenborch en aan Agnes, Elisabeth en Katharina, dochters van genoemde wijlen Johannes Poijnenborch, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit

1. een huis, erf en tuin, aaneengelegen, onder Oisterwijk, nabij de dijk, tussen erfgoed van Petrus Yoede en tussen de openbare dijk,

2. een akker van 4 lopen aldaar tussen ?genoemde weg en tussen erfgoed van Bruijstinus Janssoen,

3. 1/7 deel van 2 bunder beemd in Oisterwijk, in het Koningsbroek, tussen erfgoed van het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk en tussen erfgoed van Jacobus Appels en erfgoed van Elisabeth Henrici,

welke pacht van 1 mud rogge Philippus zoon van Philippus van Boningen de mesmaker, tot zijn behoef en ten behoeve van zijn zoon Henricus en zijn dochter Meliata, kinderen van dezelfde wijlen Philippus gekocht had van Johannes Johannis van Laerhoven.

Idem 9-5-1448 (1218:268v-11) De kinderen van wijlen Petrus Poijnenborch (1. Gerardus, 2. Wolterus, 3. Petrus, 4. Margareta, gehuwd met Egidius Henrici Zomer,) droegen over aan Johannes Wolteri Poijnenborch de helft van een erfpacht van 6 lopen rogge, te leveren met Andreas, welke Johannes Feijtcoren beloofd had aan Johannes van Laerhoven, gaande uit de helft van de Steenakker, in Oisterwijk, nabij erfgoed van Johannes van Enghelen, welke helft Johannes Feijtcoren van Johannes van Laerhoven ten erfpacht verkregen had.


Huwt

416.081   Hadewych Goyaert BRABANT

FamilienaamIndex 416.081Vader 832.162Moeder 832.163

Overleden na 1479

Alias Hille. Haar kinderen 8-11 worden niet in Kleine Meijerij vermeld. Een broer of oom Johannes wordt 1430-50 veel genoemd in het Bosch Protocol.

Bosch Protocol (1243/37-2, 31-3-1474) Theodoricus Theodorici Hubrechss droeg over aan Emondus Henrici Emmens een erfcijns van 6 pond, welke Johannes Theodorici Henrici Nellen beloofd had aan voornoemde Theodoricus, gaande uit een huis en tuin, en een stuk land daaraan grenzend, en uit 2 lopen land, in Oisterwijk, tussen erfgoed van Wolterus Claes en Tielmannus van der Donck en tussen erfgoed van Hadewigis weduwe van Johannes Poijnenborch en haar kinderen. Idem, direct daarna: Genoemde Theodoricus droeg over aan genoemde Emondus een huis en tuin en erfgoederen, in Oisterwijk, tussen erfgoed van Wolterus Claeus en Tielmannus van den Dale en tussen erfgoed van Hadewigis weduwe van Johannes Poijnenborch en haar kinderen, welk huis, tuin en erfgoederen genoemde Theodoricus verworven had van Jacobus Johannis van der Elst, belast met (etc.).

Kinderen

 1. Wouter de Oude (*voor 1419 +voor 1487), pachtte in 1456 en 1465 een tiende te Haaren; huwt Beatrijs Jan Jan van den Brekelen.
 2. Wouter de Jonge Zie 208.040
 3. Heynric (*ca. 1430 +voor 1491), plaatsvervangend pastoor Esch, Rector Matricularia Haaren, plaatsvervangend pastoor Helvoirt. Studderde in Leuven (ca. 1450), werd priester van het Bisdom Luik en was notaris met keizerlijke authorisatie; 1459 plaatsvervanger van Johannes van Andel, pastoor van Esch; 12-5-1447 door de kerk hem veroordeeld tot het betalen van een Rijnsgulden wegens ontucht met zijn vriendin Elysabeth. Erfenis verdeeld 25-6-1493
 4. Margriet (+voor 1470), huwt Elyas Vannijs
 5. Agnes (+na 1493), huwt Dirk Hendrik Bloemkens (+ca. 1495), te Gemonde en Mierde
 6. Katharina (+voor 1493), huwt voor 1480 Laureyns Elyen Huben
 7. Elisabeth, huwt Mathees Hendrik Hendrik Mathees
 8. Willem, deken van het Severinusgilde in de kerk van Oisterwijk (1477), huwt Margriet Pauwels Jacob Pauwels
 9. Jan (+voor 1452), huwt Lysbeth Jans Priems
 10. Goyaert
 11. Jenneken, testeerde in 1495; huwt (1) Jan Ghereyt Colemans; huwt (2) Henrick Jan Goyaerts

TerugBegin van generatie


416.082   Wouter Jans Die VRIEZE

FamilienaamIndex 416.082Vader 832.164Moeder 832.165

Overleden voor 15-4-1395

Regesten Oisterwijk (21-4-1351, afschrift in ‘s-Hertogenbosch, OAG, THG, cartularium 737, fol. 178r/v ): Theodericus van Hoirne, heer van Pairwys en van Cranenborch, ridder heeft overgedragen aan Jacobus Coptyte senior een erfcijns van 20 pond uit zijn goed genaamd ten Beerschot gelegen in de parochie van Oisterwijk in Udenhout waarop thans Walterus Vriese woont, namelijk ter vervanging van een erfcijns van 20 pond die rustte op het goed van wijlen Willelmus van den Bossche te Hyer en in Hynen en door deze aan hem gelegateerd was.

Bosch Protocol (1176 f.33 donderdag na Maria geboorte 1377) Jacob Wouter Vriesen zoon vanden Leempoel verkoopt aan Diederick Gherijt Symons soen een pacht van 9 lopen rog, die hij beurt uit een erfenis, half bouwland, half beemd, in Udenhout tussen de koper en Willem Aleijt Swriters dochter.

Bosch Protocol (1176 f. 276v St. Denijs 1382) Willem Jan Writer en zijn kinderen Jan en Elizabeth dragen op aan Gerit Gerit Writer de helft van 2 buunder beemd in Udenhout tussen Mechteld, weduwe van Jan Coptiten aan beide zijden; (Wouter Wouter Vriese vanden Leempoel had die helft verpacht aan Willem Jan Writer voor 9 lopen rog en hertogcijnzen) Zij beloven de andere kinderen van Willem Jan Writer daarvan afstand te laten doen.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-E7, f.73v-1, aktenr. 428, 19-03-1423.) Op 19-03-1423 verkocht Jacob Godevaert Thijs man van Engelberen Jans Vrijese aan zijn zwager Wouter Jans Vrijesen een erfpacht van 4 lopen rogge, op kerstavond te leveren, uit

1. zijn huis en hof in Udenhout, naast voornoemde Wouter in het westen en naast voornoemde Jan Vrijesen in het oosten, strekkend aan Goeswijn Steenwechs en aan de straat,

2. een stuk beemd en land naast voornoemde Jan Vrijesen en naast voornoemde Wouter Vrijesen, strekkend aan Herman Wijten en aan de straat,

belast met de hertogencijns en met een erfpacht van ½ mud rogge aan Wouter Prijem.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-E12, folium 51v-4 aktenr. 462, 14-11-1420.) Op 14-11-1420 deed Wouter Jans die Vriese ten behoeve van zijn medeërfgenamen afstand van alle goederen die hem verstorven zijn van zijn moeder, uitgezonderd de goederen die Wouter verstorven zijn van zijn oom Henrick Brocken.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-C12, folium 66v-6 aktenr. 582, 19-11-1420.) Op 19-11-1420 deed Wouter Jans Vriesen zoen afstand van zijn deel in alle erfenissen die hem verstorven zijn van zijn oudemoeder Enghelberen weduwe van Peter Brocken.

MAAR: (RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-A3, folium 1, aktenr. 6, 13-08-1418.) Op 13-08-1418 gaf Jan Zibben, zvw Zebrecht van der Scuere, uit aan Wouter die Vrijese, zvw Wilhelmus Wrijters, een stuk land in Belveren, in de Schurenhoeve, naast kv Matheus Luijten, naast Model van der Donc, naast een straat, voor een erfpacht van 8 lopen rogge, te leveren met lichtmis. (RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-A3, folium 1, aktenr. 7, 13-08-1418.) Op 13-08-1418 kreeg Wouter die Vries, zvw Willem Wrijters, van Jan Zibben, zvw Zebrecht van der Scuere, een stuk land voor een erfpacht van 8 lopen rogge, te leveren met lichtmis. Wouter beloofde ten behoeve van Lijsbet, dv Jan Zibben en Margriet Herman Scenkels, hierop voor 20 gulden (van 3 licht schilden) te timmeren.

Regesten, 1395 april 15 (Otw, R.290, 34) Jan geheten die Vriese zoon van wijlen Wouter Vries ontvangen had van Laureys en Wouter zoon van wijlen Henrick Toyts voor jaarlijkse cijns van 10 L rogge op Heyliger Kersdach en de cijns die men onser Vrouwen van Brabant daeraff geldende was huys en hoff en stuck land gelegen tussen erff Wouter Berthouts enerzijds en erff Mechtelden Coptyden anderzijds, strekkend van erff Wouter (Berthouts) voornoemd tot gemelde strate,


Huwt (1)

416.083   Engelberta Peter BROCKEN

FamilienaamIndex 416.083Vader 415.872Moeder 415.873

Overleden voor 1420

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-C12, folium 66v-6 aktenr. 582, 19-11-1420.) Op 19-11-1420 deed Wouter Jans Vriesen zoen afstand van zijn deel in alle erfenissen die hem verstorven zijn van zijn oudemoeder Enghelberen weduwe van Peter Brocken.


Huwt (2)

Kathelijn N.

Index

Overleden na 1423

ORA Oisterwijk (144 fol 67 no 389 dd 29-1-1423) Op 29-01-1423 wisselden kinderen uit het eerste huwelijk van van Matheeus Sthevens van den Ghever, 1. Jan Matheeus Sthevens van den Ghever, 2. Luutgaert, 3. Elisabeth, met hun vader 2 stukken land in Haaren, 1. de Ovenstad, in Belver in de Doermans Hoeve, tussen Godevert Sthevens en tussen Kathelijn wv Wouter Vriesen en kinderen, strekken op Model van der Donck en aan de straat, (…)

Kinderen

 1. Margriet Zie 208.041
 2. Jan
 3. Mabelia, vermeld in het hertogelijk cijnsboek 1448 (fol. 80v): no. 911. petrus filius arnoldi stert pro katerine et mabelia filii quondam walteri dictus die vriese ex parte johannes de spina de hereditatis pauli filii arnoldi sarratoris 6 d. nov.
 4. Laureijns
 5. N. huwt Jan Weijndelmoeden
 6. Kinderen
  1. Peter
  2. Jan
  3. Luitgart, huwt Jan Aerts Scheenken
 7. N. huwt Laureijns Vannij
 8. Kinderen
  1. Jan
  2. Elijas
  3. Laureijs
  4. Gijb
  5. Geertruiit, huwt Aert van Laerhoven
  6. Lijsbeth, huwt Aert Bruijstens
  7. Willem
 9. Jacob
 10. Wouter

TerugBegin van generatie


416.088   Jan Willems van HAAREN

FamilienaamIndex 416.088Vader 832.176Moeder 832.177

Geboren ca. 1390
Overleden 1447

Kennelijk een redelijke benadering van een grootgrondbezitter; enkele van de genoemde stukken land zijn later ook in handen van zijn kleinzoon.

Denombrenenten (1440 fol 166v) van de leenkamer van Brabant :

Dit sijn alsulcken leengoeden hier naebescreven als ic Jan van Haeren soen wilneer Willems van Haeren houdende ben in leene van mijnen gened. heere den hertoge van Bourgondien ende van Brabant

(1) Inden ijersten twee hoven wel betijmmert gelegen inder prochien van Haeren bij Oesterwijck dair af deen hove in voirleden tijden van bruederscheijdingen commen is van dien van Haren ende die welcke daernae wilneer Joerden Aert Tijelkens soen vande voirgen. Janne van Haren enen tijt te leene houdende was ende die welcke nu ter tijt Jan geheiten Moenick van mey te leene houdende is ende dander hove mij behoerende daer een hoffstadt op steet die ic nutertijt hebbene begrijpende een half mudsaet lands of daer omtrent gelegen tusschen des voors. Jan Moenicx hove die hij van meij te leene houdt in deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen die chijnsgoede mij toebehoorende in dander streckende metten anderen eynde aen die gemeijnte van Haren

(2) Item een stuck lands daerbij gelegen inde voors. prochie van Haren geheiten tVerstuck een halff mudsaet lands of daer omtrent begrijpende tusschen die erffenisse der erffgenamen wijlene Berthouts van Aerle in beyden seyden ende metten enen eynde streckende metten anderen eyde aen die erffenisse Jan Moenics voers.

(3) Item noch een stuck lands geheiten op die Rijt xxviij loepensaet in sade off daeromtrent begrijpende gelegen inde voors. prochie tusschen erffenisse Engelbrechts vanden Heesacker in deen [CLxvij] sijde ende die erffenisse der erffgenamen wilner Peters Peijnenborchs in dander zijde streckende metten enen eynde aen die erffenisse Jacob Moenicx ende metten anderen eijnde aen mijn erffenisse behoorende totten erffenisse te Ghestel naebeschreven

(4) Item noch een stuck lands geheiten die Ghijsschot drie loopensaet lands of daer omtrent begrijpende in de voorschreven prochie gelegen tusschen derffenisse der erffgenamen wilneer Berthouts van Aerle in deen zijde ende metten enen eynde ende die gemeijnte van Haeren in dander zijde ende metten anderen eijnde

(5) Item hiertoe twee stucken lands tsamen een sleijck sestersaet lants of daer omtrent begrijpende inder voirschreven prochie gelegen daeraf deen stuck lants gelegen is tusschen derffenisse des outaerts van sente Aechten inder kercken van Oesterwijck in den zijde ende Jans Meijers erffe in dander zijde

(6) Ende dander stuck tusschen desselffs Jans Meijers erffenisse in deen zijde ende die erffenisse Jacob Moenics in dander zijde streckende metten enen eynde aen eenen gemeynen wech aldaer ende metten anderen eynde aen erffenisse Moedels vander Donck

(7) Item een stuck lants geheiten op die Berge een sistersaet lands of daeromtrent begrijpende in de prochie van Haren voorschreven gelegen ter stede geheiten inden eckeren van Haren russchen des voorschreven Jans Meijers erffenisse in deen [167v] sijde ende metten eenen eynde ende tusschen enen gemeijnen wech aen dander sijde streckende metten anderen eijnde aen Jan Moenics erffenisse voirs.

(8) Item noch een stuck lants geheiten inde Ghevers Brocke dire loepensaet lands off daer omtrent begrijpende gelegen inde prochie ende ter stede voirschreven tusschen derffenisse Ghijb Copkens in beyden ende metten enen eynde ende metten anderen eijnde aen derffenisse Copken Chijben

(9) Item noch een stuck lands geheiten den Heesacker gelegen inde prochie ende ter stede voirschreven x loepensaet lands of daer omtrent begrijpende tusschen des voorschreven Jans Meijers goede in de een sijde ende den gemeijnen wech aldaer in dander zijde streckende vander kercken van Haren tot enen gemeijnen wech geheiten den Gruenen wech

(10) Item noch een loepensaet lands off daer omtrent daerbij gelegen tusschen derffenisse der erffgenamen wilneer Peters soen wilen Wouter Poijnenborch op deen zijde ende metten anderen eijnde ende tusschen derffenisse Jacob Moenics op dander zijde streckende metten enen eynde aen enen gemeynen wech

(11) Item noch een stuck lands geheiten dat Putacker vij loependaet lands of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochie ende ter steden voirs. tusschen die goede der erffgenamen wilen Peter Wouters Poijnenborchs [CLxviij] soen voirschreven aen deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen die erffenisse des outaers van sente Aechten voorschreven in dander zijde streckende metten anderen eynde aen derffenisse Jans Smeijers voors.

(12) Item giertoe noch een stuck lants geheiten die Haecstucsken een zisterzaet lands of daer omtrent begrijpende gelegen inde prochie ende ter stede voirschreven tusschen derffenisse der erffgenamen wilen Berthouts van Aerle voors. in deen zijde ende derffenisse Jans geheiten Poijnenborch in dander sijde streckende metten eenen eijde aen derffenisse Jans Smeijers voorschreven ende metten anderen eijnde aen derffenisse des outaers van sente Aechten voirs.

(13) Item hiertoe eenen beempt geheiten die Herberge anderhalf buenre of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien van Haren voirs. ter stadt geheiten dAa in deen sijde ende tusschen die gemeijnte van Haeren in dander streckende metten enen eynde aen Herman Zijbben weyde ende metten anderen eynde aen derffenisse Yngelbrechts vanden Heesacker

(14) Item noch hiertoe v stucken lands gelegen inder prochien voorschreven ter stede geheiten te Ghestel die welcke ic Jan van Haren voors. tsamen metten twee hoven voors. van mijnen genedigen heere den hertoge voors. houdende ben dats te weten

Inden ijersten een hoffstadt met enen [168v] stuck lands daeraen liggende xiiij loepensaet lants off daer omtrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Peters Brocken in deen zijde ende tusschen derffenisse Merten Coppens in dander sijde streckende met beyden eynde aen die gemeijnte van Haeren

(15) dander stuck lands oic xiiij loepensaet lands oft daerontrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Aert Wolfaerts in deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen derffenisse Mertten Coppens op dander zijde streckende metten anderen eynde aen derffenisse der erffgenamen wilen Jan Kuysts

(16) tderde stuck lands v loepensaet lands of daeromtrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Aernts Wolfaerts voirchreven in deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen erffenisse Merten Coppens voors. in dander zijde streckende metten anderen eynde aen derffenisse der erffgenamen wijlen Jan Claessoen

(17) tvierde stuck lants vier loepensaet landts of daer omtr